คำศัพท์

จาก Wikipedia สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทางข้ามไปที่การค้นหา

คำศัพท์เป็นคำทั่วไปสำหรับกลุ่มคำหรือความหมายเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับสาขาใดสาขาหนึ่งและยังศึกษาคำศัพท์ดังกล่าวและการใช้งาน[1]นี้ยังเป็นที่รู้จักในฐานะวิทยาศาสตร์คำศัพท์ ข้อตกลงนี้เป็นคำพูดและคำสารประกอบหรือสำนวนหลายคำว่าในเฉพาะบริบทที่จะได้รับเฉพาะความหมายเหล่านี้อาจเบี่ยงเบนไปจากความหมายคำเดียวกันมีในบริบทอื่น ๆ และในภาษาในชีวิตประจำวัน[2]คำศัพท์เป็นระเบียบวินัยที่ศึกษาการพัฒนาของคำศัพท์ดังกล่าวและความสัมพันธ์ระหว่างกันภายในโดเมนเฉพาะ คำศัพท์แตกต่างจากพจนานุกรมเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการศึกษาแนวคิดระบบแนวคิดและป้ายกำกับ ( คำศัพท์ ) ในขณะที่พจนานุกรมศึกษาคำศัพท์และความหมาย

คำศัพท์เป็นระเบียบวินัยที่ศึกษา "การติดฉลากหรือการกำหนดแนวความคิด" อย่างเป็นระบบสำหรับสาขาวิชาหรือโดเมนของกิจกรรมของมนุษย์อย่างน้อยหนึ่งสาขา โดยผ่านการวิจัยและวิเคราะห์คำศัพท์ในบริบทเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำเอกสารและส่งเสริมการใช้งานที่สอดคล้องกัน คำศัพท์สามารถ จำกัด ได้เพียงภาษาเดียวหรือหลายภาษา (ตัวอย่างเช่น "คำศัพท์หลายภาษา" และ "คำศัพท์สองภาษา") หรืออาจมีสหวิทยาการที่มุ่งเน้นไปที่การใช้คำศัพท์ในสาขาต่างๆ

ภาพรวม[ แก้ไข]

วินัยของคำศัพท์ประกอบด้วยประเด็นต่อไปนี้เป็นหลัก:

 • การวิเคราะห์แนวคิดและโครงสร้างแนวคิดที่ใช้ในสาขาหรือโดเมนของกิจกรรม
 • การระบุเงื่อนไขที่กำหนดให้กับแนวคิด
 • ในกรณีของคำศัพท์สองภาษาหรือหลายภาษาการสร้างความสอดคล้องระหว่างคำศัพท์ในภาษาต่างๆ
 • รวบรวมคำศัพท์บนกระดาษหรือในฐานข้อมูล
 • การจัดการฐานข้อมูลคำศัพท์
 • การสร้างข้อกำหนดใหม่ตามที่กำหนด

ประเภทของคำศัพท์[ แก้ไข]

ความแตกต่างเกิดขึ้นระหว่างงานคำศัพท์สองประเภท:

 • เฉพาะกิจทำงานเกี่ยวกับคำศัพท์ซึ่งเกี่ยวข้องกับคำศัพท์คำเดียวหรือจำนวน จำกัด
 • การรวบรวมคำศัพท์อย่างเป็นระบบซึ่งเกี่ยวข้องกับคำศัพท์ทั้งหมดในสาขาวิชาเฉพาะหรือโดเมนของกิจกรรมโดยมักจะสร้างภววิทยาที่มีโครงสร้างของคำศัพท์ภายในโดเมนนั้นและความสัมพันธ์ระหว่างกัน

คำศัพท์เฉพาะกิจเป็นที่แพร่หลายในวิชาชีพการแปลซึ่งจำเป็นต้องมีการแปลคำศัพท์เฉพาะ (หรือกลุ่มคำศัพท์) อย่างรวดเร็วเพื่อแก้ปัญหาการแปลโดยเฉพาะ

ศัพท์บัญญัติ[ แก้]

นักคำศัพท์ตั้งใจที่จะฝึกฝนการจัดหมวดหมู่โดยการปรับปรุงความถูกต้องและเนื้อหาของคำศัพท์ อุตสาหกรรมทางเทคนิคและสถาบันมาตรฐานรวบรวมอภิธานศัพท์ของตนเอง สิ่งนี้ให้ความสอดคล้องที่จำเป็นในด้านต่างๆ - สาขาและสาขาการเคลื่อนไหวและความเชี่ยวชาญ - เพื่อทำงานกับคำศัพท์หลักเพื่อเสนอเนื้อหาสำหรับวรรณกรรมดั้งเดิมและหลักคำสอนของวินัย

คำศัพท์ที่ยังเป็นแล้วที่สำคัญในขอบเขตปัญหาข้ามเช่นในการแปลภาษาและญาณวิทยาสังคม คำศัพท์ช่วยในการสร้างสะพานและขยายพื้นที่หนึ่งไปสู่อีกพื้นที่หนึ่ง นักแปลค้นคว้าคำศัพท์เฉพาะของภาษาที่แปล มีการสอนคำศัพท์ควบคู่ไปกับการแปลในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนการแปล แผนกแปลขนาดใหญ่และสำนักแปลมีส่วน คำศัพท์

วิทยาศาสตร์[ แก้]

ศัพท์วิทยาศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของภาษาศาสตร์ที่ศึกษาคำศัพท์พิเศษ

วัตถุหลักของการศึกษาคำศัพท์เป็นพิเศษหน่วยศัพท์ (หรือพิเศษlexemes) ก่อนอื่น พวกเขาวิเคราะห์จากมุมมองของที่มาโครงสร้างที่เป็นทางการความหมายและคุณสมบัติการทำงาน คำศัพท์ถูกใช้เพื่อแสดงถึงแนวคิดดังนั้นศัพท์วิทยาศาสตร์จึงเกี่ยวข้องกับการก่อตัวและการพัฒนาของแนวคิดเช่นเดียวกับหลักการของการเปิดเผยความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างแนวคิดและการจำแนกประเภทของแนวคิด ด้วยหลักการของการกำหนดแนวคิดและการประเมินคำจำกัดความที่มีอยู่ เมื่อพิจารณาถึงความจริงที่ว่าลักษณะและการทำงานของคำศัพท์นั้นขึ้นอยู่กับคำศัพท์ที่อยู่รอบ ๆ ในปัจจุบันเป็นเรื่องปกติที่จะมองว่าเป็นเป้าหมายหลักของวิทยาศาสตร์คำศัพท์ไม่ได้แยกคำศัพท์ แต่เป็นคำศัพท์ทั้งหมดที่ใช้ในสาขาความรู้เฉพาะบางสาขา (เรียกอีกอย่างว่าสาขาวิชา) .

การวิจัยคำศัพท์เริ่มต้นเมื่อเจ็ดสิบปีที่แล้วและมีผลเป็นพิเศษในช่วงสี่สิบปีที่ผ่าน ในเวลานั้นมีการแยกและศึกษาหน่วยคำศัพท์พิเศษประเภทหลัก ๆ เช่นคำศัพท์ที่เหมาะสมนอมินอยด์เทอร์มินอยด์โปรโตเทอร์มการคลอดก่อนกำหนดและควาซิเทอร์ม [ ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม ]

เมนหรือหน่วยศัพท์เป็นชื่อของความคิดเดียวหรือเป็นหน่วยหนึ่งของการผลิตมวล[3]เช่นคำนำหน้าสำหรับตัด; แคนนอน 550D; UA-24; เป็นต้น

เทอร์มินอยด์หรือศัพท์เฉพาะเป็นหน่วยศัพท์พิเศษที่ใช้เพื่อตั้งชื่อปรากฏการณ์ที่แปลกใหม่และไม่มีการตีความแนวคิดในรูปแบบเชิงเดี่ยว เช่นแซลมอนเดย์มันฝรั่งเม้าส์เป็นต้น[4]

Prototermsเป็นคำศัพท์พิเศษที่ปรากฏและถูกนำมาใช้ในสมัยก่อน [5]

การคลอดก่อนกำหนดเป็นกลุ่มคำศัพท์พิเศษซึ่งแสดงโดยหน่วยคำศัพท์พิเศษที่ใช้เป็นคำศัพท์เพื่อตั้งชื่อแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ พวกเขาแสดงด้วยรูปแบบการบรรยายมากมายเช่นการรื้อปรับระบบธุรกิจการจัดการโดยการเดินเรื่องเป็นต้น[6]

หลักการสำคัญของงานศัพท์มีการอธิบายและวิเคราะห์คำศัพท์ของภาษาชั้นนำของยุโรปที่อยู่ในหลายสาขาวิชา ควรกล่าวถึงว่าในการศึกษาคำศัพท์ของสหภาพโซเวียตในอดีตได้ดำเนินการในระดับใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ในช่วงทศวรรษที่ 1940 มีวิทยานิพนธ์คำศัพท์เพียงสี่ฉบับเท่านั้นที่ได้รับการปกป้องอย่างประสบความสำเร็จในปี 1950 มีวิทยานิพนธ์ 50 เรื่องในปี 1960 มีจำนวนถึง 231 ชิ้นในปีพ. 1970 - 463 และในปี 1980 - 1110

เป็นผลของการพัฒนาและความเชี่ยวชาญของการศึกษาคำศัพท์บางสาขาของวิทยาศาสตร์คำศัพท์ - เช่นtypologicalวิทยาศาสตร์ศัพท์semasiologicalวิทยาศาสตร์ศัพท์ derivatology ศัพท์วิทยาศาสตร์คำศัพท์เปรียบเทียบ terminography วิทยาศาสตร์คำศัพท์ทำงานวิทยาศาสตร์คำศัพท์องค์ความรู้วิทยาศาสตร์คำศัพท์ทางประวัติศาสตร์และ วิทยาศาสตร์คำศัพท์บางสาขา - ได้รับสถานะของสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นอิสระ

ทฤษฎีศัพท์[ แก้]

ทฤษฎีศัพท์รวมถึงทฤษฎีทั่วไปของคำศัพท์[7] socioterminology, [8]ทฤษฎีการสื่อสารของคำศัพท์[9] sociocognitive คำศัพท์[10]และคำศัพท์กรอบตาม [11]

ดูเพิ่มเติม[ แก้ไข]

 • ภาษาศาสตร์ประยุกต์
 • แนวคิด
 • คำศัพท์ที่ควบคุม
 • คำศัพท์ที่สำคัญ
 • พจนานุกรม
 • อภิธานศัพท์
 • คำสละสลวย
 • การตีความ
 • ศัพท์เฉพาะ
 • ISO / TC 37
 • พจนานุกรมศัพท์
 • พจนานุกรม LSP
 • Meme
 • ระบบการตั้งชื่อ
 • อภิปรัชญา (วิทยาศาสตร์ข้อมูล)
 • Orismology
 • งานอ้างอิง
 • ศัพท์เฉพาะ
 • แท็กคลาวด์
 • การกำหนดมาตรฐานคำศัพท์
 • การแปล
 • อนุกรมวิธาน (ทั่วไป)
 • คำศัพท์ทางเทคนิค
 • นโยบายการวางแผนคำศัพท์
 • การแยกคำศัพท์

อ้างอิง[ แก้ไข]

 1. ^ ความหมายสองประการที่ได้รับจากพจนานุกรมภาษาอังกฤษแบบกระชับออกซ์ฟอร์ด (อย่างครบถ้วน) คือ: "คำศัพท์ที่ใช้ในงานศิลปะ ฯลฯ " และ "ศาสตร์แห่งการใช้คำศัพท์อย่างเหมาะสม"
 2. ^ คำหรือสำนวนที่มีความหมายชัดเจนในการใช้งานบางอย่างหรือมีลักษณะเฉพาะสำหรับวิทยาศาสตร์ศิลปะอาชีพหรือเรื่อง "ระยะเวลา" . Merriam-Webster พจนานุกรม สืบค้นเมื่อ2018-06-25 .
 3. ^ Канделаки Т. Л. Значениятерминовисистемызначенийнаучно-техническихтерминологий // Проблемыязыканаукиии. Логические, лингвистическиеиисторико-научныеаспектытерминологии. - Москва, Наука, 1970
 4. ^ Хаютин А. Д. (พ.ศ. 2515) Термин, терминология, номенклатура (учебноепособие) - Самарканд, 2515
 5. ^ Гринев С. В. Основылексикографическогоописаниятерминосистем: Дис. …док. филол. наук. - М. , 2533
 6. ^ ЛейчикВ. М. Некоторыевопросыупорядочения, стандартизацииииспользованиянаучно-техническойтерминологим. - Горький, 1981
 7. ^ Wüsterอี (1979) Einführung in die allgemeine Terminologielehre und terminologische Lexikographie. Teil 1-2 . สปริงเกอร์ - เวอร์
 8. ^ Gaudin เอฟ (1993) "Socioterminologie: ข้อเสนอและข้อเสนอépistémologiques". Le Langage et l'Homme การสื่อสารโทรคมนาคม. 28 (4): 247–257.
 9. ^ Cabré, MT (1999). La terminología: representación y comunicación .
 10. ^ เทมเมอร์แมน, อาร์. (2000). สู่วิธีการใหม่ ๆ ในการอธิบายคำศัพท์: วิธีการทางสังคมและการรับรู้ จอห์นเบนจามินส์
 11. ^ ร้างป.; มอนเตโร, S.; คาสโตร, ม.ร.ว. ; เซ็นโซ, เจ.; Prieto, JA; เลออน, ป.; Márquez C. ; เวก้า, M. (2549). "การจัดการคำศัพท์เชิงกระบวนการในโดเมนของวิศวกรรมชายฝั่ง". คำศัพท์ บริษัท สำนักพิมพ์จอห์นเบนจามินส์ 12 (2): 189–213 ดอย : 10.1075 / term.12.2.03fab .

อ่านเพิ่มเติม[ แก้ไข]

 • Sonneveld, H, Loenning, K: (1994): การแนะนำคำศัพท์ในคำศัพท์, p. 1-6
 • ไรท์, เเม่; Budin, G .: (1997): Handbook of Terminology Management, Volume 1, Basic Aspects of Terminology Management, Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins 370 pp.
 • Gaudin, F. , 2003, Socioterminologie: ไม่ได้รับการอนุมัติ sociolinguistique de la terminologie, éd. De Boeck-Duculot เบลเยียม
 • ไรท์, เเม่; Budin, G .: (2001): คู่มือการจัดการคำศัพท์เล่ม 2, การจัดการคำศัพท์เชิงประยุกต์, อัมสเตอร์ดัม, ฟิลาเดลเฟีย, จอห์นเบนจามินส์
 • Kockaert, HJ; Steurs, F .: (2014): คู่มือคำศัพท์เล่ม 1, อัมสเตอร์ดัม, ฟิลาเดลเฟีย, จอห์นเบนจามินส์

ลิงก์ภายนอก[ แก้ไข]

 • คำศัพท์จากเว็บไซต์OTTIAQ
 • TermNet - เครือข่ายระหว่างประเทศสำหรับคำศัพท์
 • Infoterm - ศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศสำหรับคำศัพท์
 • คณะกรรมการเทคนิคISO 37 "คำศัพท์และแหล่งข้อมูลภาษาและเนื้อหาอื่น ๆ " ( ISO / TC 37 )
 • Faotermจากเว็บไซต์FAO Terminology
 • พจนานุกรมศัพท์ภาษาออนไลน์
 • TermSciences ฐานข้อมูลคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์
 • IULA, Institut Universitari de Lingüistica Aplicada