สัญญาทางสังคม

จาก Wikipedia สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทางข้ามไปที่การค้นหา
ปกต้นฉบับผลงานLeviathanของThomas Hobbes (1651) ซึ่งเขากล่าวถึงแนวคิดของทฤษฎีสัญญาทางสังคม

ในคุณธรรมและปรัชญาการเมืองที่สัญญาทางสังคมเป็นทฤษฎีหรือรูปแบบที่เกิดขึ้นในระหว่างยุคแสงสว่างและมักจะเกี่ยวข้องกับความถูกต้องของผู้มีอำนาจของรัฐในช่วงของแต่ละบุคคล [1]ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางสังคมโดยทั่วไปมักกล่าวว่าบุคคลได้ยินยอมไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเพื่อมอบเสรีภาพบางส่วนของตนและยอมจำนนต่อผู้มีอำนาจ (ของผู้ปกครองหรือการตัดสินใจของเสียงข้างมาก) เพื่อแลกกับการปกป้องสิทธิที่เหลืออยู่หรือการบำรุงรักษาของการจัดระเบียบสังคม[2] [3]ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิตามธรรมชาติและสิทธิตามกฎหมายมักเป็นหัวข้อของทฤษฎีสัญญาทางสังคม คำนี้ใช้ชื่อจากสัญญาทางสังคม (ฝรั่งเศส: Du contrat social ou Principes du droit Politique ) หนังสือปี 1762 ของ Jean-Jacques Rousseauที่กล่าวถึงแนวคิดนี้ แม้ว่าในสมัยก่อนของทฤษฎีสัญญาทางสังคมจะพบในสมัยโบราณในปรัชญากรีกและสโตอิกและกฎหมายโรมันและศีลแต่ยุครุ่งเรืองของสัญญาทางสังคมคือช่วงกลางศตวรรษที่ 17 ถึงต้นศตวรรษที่ 19 เมื่อมันกลายเป็นหลักคำสอนชั้นนำของความชอบธรรมทางการเมือง

จุดเริ่มต้นของทฤษฎีสัญญาทางสังคมส่วนใหญ่คือการตรวจสอบสภาพของมนุษย์ที่ไม่มีระเบียบทางการเมืองใด ๆ (เรียกว่า " สภาพธรรมชาติ " โดยThomas Hobbes ) [4]ในเงื่อนไขนี้การกระทำของแต่ละบุคคลจะถูกผูกมัดด้วยอำนาจและมโนธรรมส่วนบุคคลของพวกเขาเท่านั้น จากจุดเริ่มต้นร่วมกันนี้นักทฤษฎีสัญญาทางสังคมพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าเหตุใดบุคคลที่มีเหตุผลจึงยินยอมโดยสมัครใจที่จะสละเสรีภาพตามธรรมชาติของตนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์จากระเบียบทางการเมือง นักทฤษฎีสัญญาทางสังคมที่โดดเด่นในศตวรรษที่ 17 และ 18 และสิทธิตามธรรมชาติ ได้แก่Hugo Grotius (1625), Thomas Hobbes (1651), Samuel von Pufendorf (1673),John Locke (1689), Jean-Jacques Rousseau (1762) และImmanuel Kant (1797) แต่ละคนเข้าหาแนวคิดของผู้มีอำนาจทางการเมืองที่แตกต่างกัน รทัส posited ว่ามนุษย์แต่ละคนมีสิทธิตามธรรมชาติ โทมัสฮอบส์มีชื่อเสียงกล่าวว่าใน "สภาพธรรมชาติ" ชีวิตมนุษย์จะ "โดดเดี่ยวยากจนน่ารังเกียจโหดร้ายและสั้น" ในกรณีที่ไม่มีระเบียบและกฎหมายทางการเมืองทุกคนจะมีเสรีภาพตามธรรมชาติที่ไม่ จำกัด รวมถึง "สิทธิในทุกสิ่ง" และเสรีภาพในการปล้นสะดมข่มขืนและฆาตกรรม จะมี "สงครามต่อต้านทุกคน" ที่ไม่สิ้นสุด ( bellum omnium contra omnes ) เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ผู้ชายเสรีจึงทำสัญญาต่อกันเพื่อจัดตั้งชุมชนทางการเมือง(ประชาสังคม ) ผ่านสัญญาทางสังคมที่พวกเขาทุกคนได้รับความปลอดภัยเพื่อตอบแทนการอยู่ใต้อำนาจอธิปไตยที่แท้จริงชายคนเดียวหรือการชุมนุมของผู้ชาย แม้ว่าคำสั่งของอธิปไตยอาจเป็นไปตามอำเภอใจและเป็นการกดขี่ข่มเหง แต่ฮอบส์ก็มองว่ารัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นทางเลือกเดียวสำหรับอนาธิปไตยที่น่ากลัวของสภาพธรรมชาติ ฮอบส์ยืนยันว่ามนุษย์ยินยอมสละสิทธิของตนเพื่อสนับสนุนอำนาจการปกครองที่สมบูรณ์ (ไม่ว่าจะเป็นราชาธิปไตยหรือรัฐสภา) หรืออีกวิธีหนึ่ง Locke และ Rousseau โต้แย้งว่าเราได้รับสิทธิพลเมืองเพื่อตอบแทนการยอมรับภาระหน้าที่ในการเคารพและปกป้องสิทธิของผู้อื่นโดยยอมทิ้งเสรีภาพบางประการในการทำเช่นนั้น

การยืนยันหลักที่ทฤษฎีสัญญาทางสังคมเข้าใกล้คือกฎหมายและระเบียบทางการเมืองไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่เป็นการสร้างสรรค์ของมนุษย์ สัญญาทางสังคมและระเบียบทางการเมืองที่สร้างขึ้นเป็นเพียงหนทางในการยุติ - ผลประโยชน์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง - และถูกต้องตามกฎหมายเฉพาะในขอบเขตที่พวกเขาปฏิบัติตามข้อตกลงเท่านั้น ฮอบส์แย้งว่ารัฐบาลไม่ได้เป็นภาคีของสัญญาฉบับดั้งเดิมและประชาชนไม่มีพันธะที่จะต้องยอมจำนนต่อรัฐบาลเมื่ออ่อนแอเกินกว่าที่จะดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อปราบปรามลัทธิฝักใฝ่ฝ่ายนิยมและความไม่สงบในทางแพ่ง ตามที่นักทฤษฎีสัญญาทางสังคมอื่น ๆ เมื่อรัฐบาลล้มเหลวในการรักษาสิทธิตามธรรมชาติของพวกเขา (ล็อค) หรือสนองผลประโยชน์สูงสุดของสังคม (เรียกว่า " เจตจำนงทั่วไป"โดย Rousseau) ประชาชนสามารถถอนภาระหน้าที่ในการเชื่อฟังหรือเปลี่ยนผู้นำผ่านการเลือกตั้งหรือวิธีการอื่น ๆ รวมถึงการใช้ความรุนแรงเมื่อจำเป็น Locke เชื่อว่าสิทธิตามธรรมชาติเป็นสิ่งที่ยึดไม่ได้ดังนั้นการปกครองของพระเจ้าจึงเข้ามาแทนที่อำนาจของรัฐบาลในขณะที่ Rousseau เชื่อว่า ประชาธิปไตย (การปกครองตนเอง) เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการประกันสวัสดิภาพในขณะที่รักษาเสรีภาพของปัจเจกบุคคลภายใต้หลักนิติธรรมแนวคิดของ Lockean เกี่ยวกับสัญญาทางสังคมถูกเรียกใช้ในคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาทฤษฎีสัญญาทางสังคมถูกบดบังในศตวรรษ ที่ 19 ในความโปรดปรานของวัตถุนิยม , Hegelianismและมาร์กซ์ที่พวกเขาได้รับการฟื้นขึ้นมาในที่ 20 ศตวรรษที่สะดุดตาในรูปแบบของทดลองทางความคิดโดยจอห์นวล์ [5]

ภาพรวม[ แก้ไข]

รูปแบบของสัญญาทางสังคม[ แก้ไข]

มีรูปแบบทั่วไปของทฤษฎีสัญญาทางสังคมซึ่ง ได้แก่ :

ฉันเลือกRในMและสิ่งนี้ทำให้ฉัน * มีเหตุผลในการรับรองและปฏิบัติตามRในโลกแห่งความเป็นจริงตราบเท่าที่ฉันมีเหตุผลในการเลือกRในMคือ (หรือสามารถ) แบ่งปันโดยI * [6]

โดยMเป็นการตั้งค่าโดยเจตนา; Rกฎหลักการหรือสถาบัน; ฉัน (สมมุติ) คนที่อยู่ในตำแหน่งเดิมหรือสภาพธรรมชาติที่ทำสัญญาทางสังคม และฉัน *เป็นบุคคลในโลกแห่งความเป็นจริงตามสัญญาทางสังคม [6]

ประวัติ[ แก้ไข]

แนวคิดของสัญญาทางสังคมเดิมวางโดยGlauconตามที่เพลโตอธิบายไว้ในThe Republicเล่ม II

พวกเขากล่าวว่าการทำอยุติธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ดีโดยธรรมชาติ ต้องทนทุกข์ทรมานกับความอยุติธรรมความชั่วร้าย; แต่ความชั่วร้ายยิ่งใหญ่กว่าความดี ดังนั้นเมื่อมนุษย์ทั้งสองได้กระทำและทนทุกข์กับความอยุติธรรมและมีประสบการณ์จากทั้งสองอย่างแล้วไม่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งหนึ่งและได้รับอีกสิ่งหนึ่งพวกเขาคิดว่าพวกเขาตกลงกันเองดีกว่าที่จะไม่มีทั้งสองอย่าง ด้วยเหตุนี้จึงมีกฎหมายและพันธสัญญาร่วมกันเกิดขึ้น และสิ่งที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายนั้นเรียกว่าถูกต้องตามกฎหมายและยุติธรรม สิ่งนี้พวกเขายืนยันว่าเป็นจุดเริ่มต้นและธรรมชาติของความยุติธรรม - เป็นความหมายหรือการประนีประนอมระหว่างสิ่งที่ดีที่สุดนั่นคือการทำอยุติธรรมและไม่ต้องรับโทษและที่เลวร้ายที่สุดคือต้องทนทุกข์ทรมานกับความอยุติธรรมโดยปราศจากอำนาจ การตอบโต้; และความยุติธรรมซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นความดี แต่เป็นความชั่วร้ายที่น้อยกว่าและได้รับเกียรติจากเหตุผลที่มนุษย์ไม่สามารถทำความอยุติธรรมได้ไม่มีชายใดที่สมควรถูกเรียกว่าชายคนใดจะยอมทำตามข้อตกลงดังกล่าวหากเขาสามารถต้านทานได้ เขาจะบ้าถ้าเขาทำ นั่นคือบัญชีที่ได้รับโสกราตีสเกี่ยวกับธรรมชาติและที่มาของความยุติธรรม[7]

ทฤษฎีสัญญาทางสังคมยังปรากฏในCritoซึ่งเป็นบทสนทนาจากเพลโต เมื่อเวลาผ่านไปทฤษฎีสัญญาทางสังคมเริ่มแพร่หลายมากขึ้นหลังจากEpicurus (341-270 ปีก่อนคริสตกาล) นักปรัชญาคนแรกที่มองว่าความยุติธรรมเป็นสัญญาทางสังคมและไม่ได้มีอยู่ในธรรมชาติเนื่องจากการแทรกแซงของพระเจ้า (ดูด้านล่างและจริยธรรมของ Epicurean ) ได้ตัดสินใจ เพื่อนำทฤษฎีไปสู่แนวหน้าของสังคม เมื่อเวลาผ่านไปนักปรัชญาทางความคิดทางการเมืองและสังคมแบบดั้งเดิมเช่น Locke, Hobbes และ Rousseau ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสัญญาทางสังคมซึ่งทำให้หัวข้อดังกล่าวกลายเป็นกระแสหลักมากขึ้น [ ต้องการอ้างอิง ]

ความคิดคลาสสิก[ แก้ไข]

สูตรสัญญาทางสังคมถูกเก็บรักษาไว้ในบันทึกที่เก่าแก่ที่สุดของโลกหลายฉบับ[8]ข้อความทางพุทธศาสนาในศตวรรษที่สองก่อนคริสตศักราชMahāvastuเล่าถึงตำนานของมหาสัมมาทา เรื่องราวมีดังนี้:

ในช่วงแรก ๆ ของวัฏจักรจักรวาลมนุษยชาติอาศัยอยู่บนเครื่องบินที่ไม่มีวัตถุใด ๆ เต้นรำบนอากาศในดินแดนแห่งสวรรค์ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีอาหารหรือเสื้อผ้าและไม่มีทรัพย์สินส่วนตัวครอบครัวรัฐบาลหรือกฎหมาย จากนั้นกระบวนการสลายตัวของจักรวาลก็ค่อยๆเริ่มขึ้นและมนุษย์ก็กลายเป็นดินและรู้สึกว่าต้องการอาหารและที่พักพิง ในขณะที่มนุษย์สูญเสียความรุ่งเรืองในยุคดึกดำบรรพ์ความแตกต่างของชนชั้นก็เกิดขึ้นและพวกเขาได้ทำข้อตกลงซึ่งกันและกันโดยยอมรับสถาบันทรัพย์สินส่วนตัวและครอบครัว เมื่อการโจรกรรมการฆาตกรรมการล่วงประเวณีและอาชญากรรมอื่น ๆ เริ่มต้นขึ้นดังนั้นผู้คนจึงประชุมกันและตัดสินใจที่จะแต่งตั้งชายคนหนึ่งจากพวกเขาเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อตอบแทนส่วนแบ่งผลผลิตในไร่นาและฝูงสัตว์ของพวกเขา เขาถูกเรียกว่า "ผู้ยิ่งใหญ่ที่ถูกเลือก" (มหาสัมมาตะ)และเขาได้รับตำแหน่งราชาเพราะเขาพอใจประชาชน[9]

ในคำสั่งหินของเขากล่าวกันว่ากษัตริย์ชาวพุทธอโศกได้โต้เถียงเรื่องสัญญาทางสังคมที่กว้างขวางและกว้างขวาง ชาวพุทธพระวินัยยังสะท้อนให้เห็นถึงสัญญาประชาคมที่คาดหวังของพระสงฆ์; ตัวอย่างหนึ่งคือเมื่อชาวเมืองบ่นเรื่องพระสงฆ์โค่นต้นสะกาพระพุทธเจ้าบอกพระสงฆ์ของเขาว่าพวกเขาต้องหยุดและหลีกทางให้กับบรรทัดฐานทางสังคม

Epicurusในศตวรรษที่สี่ก่อนคริสตศักราชดูเหมือนจะมีความรู้สึกที่แข็งแกร่งของสัญญาทางสังคมโดยความยุติธรรมและกฎหมายมีรากฐานมาจากข้อตกลงและผลประโยชน์ร่วมกันดังที่เห็นได้จากบรรทัดเหล่านี้และอื่น ๆ จากหลักคำสอนของเขา(ดูจริยธรรมของ Epicurean ):

31. ความยุติธรรมตามธรรมชาติคือหลักประกันของผลประโยชน์ซึ่งกันและกันเพื่อป้องกันไม่ให้ชายคนหนึ่งทำร้ายหรือได้รับอันตรายจากอีกคนหนึ่ง

32. สัตว์เหล่านั้นที่ไม่สามารถทำข้อตกลงผูกพันซึ่งกันและกันไม่ให้ทำร้ายหรือได้รับอันตรายนั้นปราศจากความยุติธรรมหรือความอยุติธรรม และเช่นเดียวกันสำหรับประชาชนเหล่านั้นที่ไม่สามารถหรือไม่สามารถสร้างข้อตกลงที่มีผลผูกพันที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือได้รับอันตราย

33. ไม่เคยมีสิ่งใดที่จะเป็นความยุติธรรมอย่างแท้จริง แต่มีเพียงข้อตกลงที่ทำร่วมกันระหว่างมนุษย์ในสถานที่ใด ๆ ในหลาย ๆ ครั้งเพื่อต่อต้านการทำร้ายหรือความทุกข์ทรมานจากอันตราย [10]

พัฒนาการของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา[ แก้ไข]

Quentin Skinnerได้โต้แย้งว่านวัตกรรมสมัยใหม่ที่สำคัญหลายประการในทฤษฎีสัญญานั้นพบได้ในงานเขียนของ French Calvinists และ Huguenots ซึ่งงานนี้ได้รับการเรียกร้องจากนักเขียนในกลุ่มประเทศต่ำที่คัดค้านการอยู่ใต้บังคับของสเปนและต่อมาโดยชาวคาทอลิกใน อังกฤษ. [11] ฟรานซิสซัวเรซ (1548-1617) จากโรงเรียนซาลาอาจจะถือว่าเป็นทฤษฎีต้นของสัญญาทางสังคมทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติในความพยายามที่จะ จำกัดสิทธิของพระเจ้าของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์กลุ่มเหล่านี้ทั้งหมดถูกนำไปสู่ความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยที่เป็นที่นิยม โดยใช้พันธสัญญาทางสังคมหรือสัญญาและข้อโต้แย้งทั้งหมดนี้เริ่มต้นด้วยการโต้เถียง "สภาวะธรรมชาติ" โดยพื้นฐานของการเมืองคือทุกคนโดยธรรมชาติไม่ต้องอยู่ภายใต้รัฐบาลใด ๆ

อย่างไรก็ตามข้อโต้แย้งเหล่านี้อาศัยทฤษฎี corporatist ที่พบในกฎหมายโรมันตามที่ "ประชานิยม" สามารถดำรงอยู่ในรูปแบบนิติบุคคลที่แตกต่างกันได้ ดังนั้นข้อโต้แย้งเหล่านี้จึงถือได้ว่ากลุ่มคนสามารถเข้าร่วมรัฐบาลได้เนื่องจากมีความสามารถในการใช้เจตจำนงเดียวและตัดสินใจด้วยเสียงเดียวในกรณีที่ไม่มีอำนาจอธิปไตย - ความคิดที่ฮอบส์ปฏิเสธและนักทฤษฎีสัญญาในเวลาต่อมา

นักปรัชญา[ แก้]

เลวีอาธานของโทมัสฮอบส์(1651) [ แก้ไข]

นักปรัชญาสมัยใหม่คนแรกที่อธิบายทฤษฎีสัญญาโดยละเอียดคือThomas Hobbes (1588–1679) ตามฮอบส์ชีวิตของบุคคลในสภาพธรรมชาติคือ "โดดเดี่ยวยากจนน่ารังเกียจโหดร้ายและสั้น" ซึ่งเป็นสภาวะที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและการไม่มีสิทธิและสัญญาขัดขวาง "สังคม" หรือสังคม ชีวิตเป็น "อนาธิปไตย" (ไม่มีผู้นำหรือแนวคิดเรื่องอำนาจอธิปไตย) บุคคลในสภาพธรรมชาติเป็นคนเหี้ยนและเป็นสังคม สภาพของธรรมชาตินี้ตามมาด้วยสัญญาทางสังคม

สัญญาทางสังคมถูกมองว่าเป็น "เหตุการณ์" ในระหว่างที่แต่ละคนมารวมตัวกันและยกให้สิทธิส่วนบุคคลของพวกเขาเพื่อให้คนอื่นยอมให้พวกเขา[12]สิ่งนี้ส่งผลให้มีการจัดตั้งรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจอธิปไตยเช่นเดียวกับบุคคลที่อยู่ภายใต้การปกครองของตนในปัจจุบันซึ่งจะสร้างกฎหมายเพื่อควบคุมการโต้ตอบทางสังคม ด้วยเหตุนี้ชีวิตมนุษย์จึงไม่ใช่ "สงครามต่อสู้กับทุกคน" อีกต่อไป

อย่างไรก็ตามระบบของรัฐซึ่งขยายตัวมาจากสัญญาทางสังคมก็เป็นแบบอนาธิปไตย (ไม่มีผู้นำ) เช่นกัน เช่นเดียวกับที่บุคคลในสภาพธรรมชาติเคยเป็นผู้มีอำนาจอธิปไตยดังนั้นจึงถูกชี้นำโดยผลประโยชน์ส่วนตนและการไม่มีสิทธิดังนั้นรัฐจึงดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนในการแข่งขันซึ่งกันและกัน เช่นเดียวกับสภาพของธรรมชาติรัฐต่างๆจึงต้องขัดแย้งกันเพราะไม่มีอำนาจอธิปไตยเหนือและเหนือรัฐ (มีอำนาจมากกว่า) ที่สามารถกำหนดระบบบางอย่างเช่นกฎหมายสัญญาทางสังคมต่อทุกคนโดยการบังคับ อันที่จริงการทำงานของฮอบส์ช่วยในการใช้เป็นพื้นฐานสำหรับความสมจริงทฤษฎีของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขั้นสูงโดยEH คาร์และฮันส์เก็น ธ Hobbes เขียนในLeviathanที่มนุษย์ ("เรา") ต้องการ "ความยอดเยี่ยมของพลังบางอย่าง" มิฉะนั้นมนุษย์จะไม่เชื่อฟังกฎแห่งการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน "(โดยสรุป) ทำกับผู้อื่นอย่างที่วีจะทำ" [13]

สนธิสัญญารัฐบาลฉบับที่สองของ John Locke (1689) [ แก้ไข]

แนวความคิดของJohn Lockeเกี่ยวกับสัญญาทางสังคมแตกต่างจาก Hobbes ในรูปแบบพื้นฐานหลายประการโดยคงไว้เพียงแนวคิดหลักที่ว่าบุคคลที่อยู่ในสภาพธรรมชาติเต็มใจจะรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งรัฐ ล็อคเชื่อว่าบุคคลที่อยู่ในสภาพธรรมชาติจะถูกผูกมัดทางศีลธรรมตามกฎแห่งธรรมชาติจะไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันในชีวิตหรือทรัพย์สินของพวกเขา หากไม่มีรัฐบาลที่จะปกป้องพวกเขาจากผู้ที่ต้องการทำร้ายหรือกดขี่พวกเขา Locke ยังเชื่ออีกว่าผู้คนจะไม่มีความปลอดภัยในสิทธิของตนและจะอยู่ด้วยความหวาดกลัว บุคคลที่จะล็อคจะยินยอมที่จะจัดตั้งรัฐที่จะจัดให้มี "ผู้พิพากษาที่เป็นกลาง" ในบางส่วนทำหน้าที่ปกป้องชีวิตเสรีภาพและทรัพย์สินของผู้ที่อาศัยอยู่ในนั้น[14]

ในขณะที่ฮอบส์โต้แย้งเรื่องผู้มีอำนาจเกือบเด็ดขาดล็อคก็โต้แย้งเรื่องการละเมิดเสรีภาพภายใต้กฎหมายในสนธิสัญญารัฐบาลฉบับที่สองของเขา Locke แย้งว่าความชอบธรรมของรัฐบาลมาจากการที่ประชาชนมอบหมายให้รัฐบาลใช้สิทธิในการใช้ความรุนแรงอย่างแท้จริง (สงวนสิทธิ์ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ในการป้องกันตนเองหรือ "การสงวนรักษาตนเอง") พร้อมด้วยองค์ประกอบของสิทธิอื่น ๆ (เช่นทรัพย์สินจะต้องรับผิด การจัดเก็บภาษี) ตามความจำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของความมั่นคงโดยให้รัฐผูกขาดความรุนแรงโดยที่รัฐบาลในฐานะผู้พิพากษาที่เป็นกลางอาจใช้กำลังร่วมกันของประชาชนในการบริหารและบังคับใช้กฎหมายแทนที่จะทำหน้าที่เป็น ผู้พิพากษาคณะลูกขุนและผู้ประหารชีวิตของเขาเอง - สภาพในสภาพธรรมชาติ[ ต้องการอ้างอิง ]

Jean-Jacques Rousseau's Du Contrat social (1762) [ แก้ไข]

Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) ในตำราThe Social Contract ที่มีอิทธิพลของเขาในปี ค.ศ. 1762 ได้กล่าวถึงทฤษฎีสัญญาทางสังคมในรูปแบบที่แตกต่างกันโดยเป็นรากฐานของสังคมบนพื้นฐานของอำนาจอธิปไตยของ ' เจตจำนงทั่วไป '

ทฤษฎีทางการเมืองของ Rousseau แตกต่างกันในลักษณะสำคัญจาก Locke และ Hobbes แนวความคิดรวบยอดของ Rousseau เห็นได้ชัดที่สุดในพัฒนาการของ "ความคิดที่ส่องสว่าง" (ซึ่งเขาให้เครดิตกับDenis Diderot ) ของ ' เจตจำนงทั่วไป ' สรุปแล้ว ' เจตจำนงทั่วไป ' คือพลังของผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนทั้งหมด - อย่าสับสนกับผลประโยชน์ส่วนบุคคลของพวกเขา

แม้ว่า Rousseau จะเขียนว่าอังกฤษอาจเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนอิสระที่สุดในโลก แต่เขาก็ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลตัวแทนของพวกเขาหรือรัฐบาลตัวแทนในรูปแบบใด ๆ รูสโซเชื่อว่าสังคมที่ถูกต้องตามกฎหมายเฉพาะเมื่ออธิปไตย (เช่น ' ประสงค์ทั่วไป ') เป็นคนเดียวที่สมาชิกสภานิติบัญญัตินอกจากนี้เขายังระบุด้วยว่าบุคคลนั้นต้องยอมรับ“ ความแปลกแยกโดยสิ้นเชิงต่อชุมชนทั้งหมดของแต่ละภาคีที่มีสิทธิทั้งหมดของเขา” [15] กล่าวโดยย่อ Rousseau หมายความว่าเพื่อให้สัญญาทางสังคมทำงานได้บุคคลจะต้องริบสิทธิของตนโดยรวมเพื่อให้เงื่อนไขดังกล่าว "เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน" [16]

[สัญญาทางสังคม] สามารถลดลงเป็นเงื่อนไขต่อไปนี้: เราแต่ละคนทำให้บุคคลของเขาและอำนาจทั้งหมดของเขาเหมือนกันภายใต้แนวทางสูงสุดของเจตจำนงทั่วไป; และในร่างกายเราได้รับสมาชิกแต่ละคนเป็นส่วนที่แบ่งแยกไม่ได้ของทั้งหมด[17]

วลีที่โดดเด่นของ Rousseau ที่ว่าผู้ชายต้อง "ถูกบังคับให้เป็นอิสระ" [18]ควรเข้าใจ[ ตามใคร? ]วิธีนี้: เนื่องจากอำนาจอธิปไตยอันเป็นที่นิยมที่แบ่งแยกไม่ได้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จะตัดสินว่าอะไรดีสำหรับส่วนรวมถ้าแต่ละคนปฏิเสธ "เสรีภาพของพลเมือง" [19]แทน "เสรีภาพตามธรรมชาติ" [19]และผลประโยชน์ส่วนตนไม่เชื่อฟังกฎหมายเขา จะถูกบังคับให้ฟังสิ่งที่ตัดสินใจเมื่อประชาชนทำหน้าที่เป็นส่วนรวม (ในฐานะพลเมือง). ดังนั้นกฎหมายโดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นเดียวกับที่สร้างขึ้นโดยบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นร่างไม่ใช่ข้อ จำกัด ของเสรีภาพส่วนบุคคล แต่เป็นการแสดงออก บุคคลในฐานะพลเมืองตกลงอย่างชัดเจนว่าจะถูก จำกัด หาก; ในฐานะส่วนตัวเขาไม่เคารพเจตจำนงของตนเองตามที่กำหนดไว้ในเจตจำนงทั่วไป

เนื่องจากกฎหมายเป็นตัวแทนของการยับยั้ง "เสรีภาพตามธรรมชาติ" [19]จึงเป็นตัวแทนของการก้าวกระโดดที่เกิดจากมนุษย์ในสภาพธรรมชาติสู่ประชาสังคม ในแง่นี้กฎหมายจึงเป็นพลังที่มีอารยะ ดังนั้น Rousseau จึงเชื่อว่ากฎหมายที่ควบคุมผู้คนช่วยหล่อหลอมลักษณะนิสัยของพวกเขา

รูสโซยังวิเคราะห์สัญญาทางสังคมในแง่ของความเสี่ยงการบริหาร[20] จึงบอกต้นกำเนิดของรัฐที่เป็นรูปแบบของกันและกันประกัน

สัญญาสังคมปัจเจกบุคคลของปิแอร์ - โจเซฟพราวทอน (พ.ศ. 2394) [ แก้ไข]

ขณะที่สัญญาทางสังคมรูสโซอยู่บนพื้นฐานของอำนาจอธิปไตยที่เป็นที่นิยมและไม่อยู่ในอำนาจอธิปไตยของแต่ละบุคคลมีทฤษฎีอื่น ๆ ดำเนินการโดยindividualists , เสรีนิยมและอนาธิปไตยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตกลงที่จะทำอะไรมากไปกว่าสิทธิเชิงลบและสร้างเพียงรัฐ จำกัด ถ้ามี

ปิแอร์ - โจเซฟพราวฮอน (1809–1865) สนับสนุนแนวคิดเรื่องสัญญาทางสังคมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการยอมสละอำนาจอธิปไตยให้กับผู้อื่น ตามที่เขากล่าวสัญญาทางสังคมไม่ใช่ระหว่างบุคคลและรัฐ แต่เป็นในหมู่บุคคลที่ละเว้นจากการบีบบังคับหรือปกครองซึ่งกันและกันแต่ละคนยังคงรักษาอำนาจอธิปไตยโดยสมบูรณ์ของเขาหรือตัวเธอเอง:

สัญญาทางสังคมคืออะไร? ข้อตกลงของพลเมืองกับรัฐบาล? ไม่นั่นจะหมายถึง แต่ความต่อเนื่องของแนวคิด [Rousseau's] สัญญาทางสังคมเป็นข้อตกลงของมนุษย์กับมนุษย์ ข้อตกลงซึ่งจะต้องส่งผลให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าสังคม ด้วยเหตุนี้แนวคิดเรื่องความยุติธรรมแบบสับเปลี่ยนซึ่งนำมาก่อนโดยข้อเท็จจริงดั้งเดิมของการแลกเปลี่ยน ... ถูกแทนที่ด้วยความยุติธรรมแบบกระจาย ... การแปลคำเหล่านี้สัญญาความยุติธรรมแบบสับเปลี่ยนซึ่งเป็นภาษาของกฎหมายเป็น ภาษาของธุรกิจและคุณมีการค้ากล่าวคือในความสำคัญสูงสุดคือการกระทำที่มนุษย์และมนุษย์ประกาศว่าตัวเองเป็นผู้ผลิตเป็นหลักและสละข้ออ้างทั้งหมดเพื่อปกครองซึ่งกันและกัน

-  ปิแอร์ - โจเซฟพราวทอนแนวคิดทั่วไปของการปฏิวัติในศตวรรษที่สิบเก้า (พ.ศ. 2394)

ทฤษฎีความยุติธรรมของจอห์นรอว์ลส์(1971) [ แก้]

อาคารในการทำงานของจิตวิทยาที่มีข้อสันนิษฐานของข้อ จำกัด เกี่ยวกับรัฐ[21] จอห์นวล์ (1921-2002) ในทฤษฎีแห่งความยุติธรรม (1971) เสนอวิธีการ contractarian โดยคนที่มีเหตุผลในสมมุติ " ตำแหน่งเดิม " จะละทิ้งความชอบและความสามารถของแต่ละบุคคลภายใต้ " ม่านแห่งความไม่รู้ " และเห็นด้วยกับหลักการทั่วไปของกระบวนการยุติธรรมและองค์กรทางกฎหมาย แนวคิดนี้ยังใช้เป็นรูปแบบเกม - ทฤษฎีของแนวคิดเรื่องความเป็นธรรม

ศีลธรรมของ David Gauthier ตามข้อตกลง (1986) [ แก้ไข]

ทฤษฎี "นีโอ - ฮอบเบียน" ของDavid Gauthierระบุว่าความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายอิสระและฝ่ายที่สนใจตนเองเป็นไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องทำความเข้าใจศีลธรรมและการเมือง[22]เทียร์สะดุดตาชี้ให้เห็นข้อดีของความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายเมื่อมันมากับความท้าทายของความลำบากใจของนักโทษเขาเสนอว่าหากสองฝ่ายยึดมั่นในข้อตกลงเดิมที่ตกลงกันไว้และศีลธรรมที่ระบุไว้ในสัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด[22] [23]ในแบบจำลองของเขาสำหรับสัญญาทางสังคมปัจจัยต่างๆรวมถึงความไว้วางใจความมีเหตุมีผลและผลประโยชน์ส่วนตนทำให้แต่ละฝ่ายซื่อสัตย์และห้ามไม่ให้พวกเขาทำผิดกฎ[22] [23]

Philip Pettit's Republicanism (1997) [ แก้]

Philip Pettit (b. 1945) ได้โต้แย้งในRepublicanism: A Theory of Freedom and Government (1997) ว่าควรปรับเปลี่ยนทฤษฎีสัญญาทางสังคมตามความยินยอมของผู้อยู่ภายใต้การปกครองแบบคลาสสิก แทนที่จะโต้แย้งเพื่อขอความยินยอมอย่างชัดเจนซึ่งสามารถผลิตได้ตลอดเวลาPettit ให้เหตุผลว่าการไม่มีการกบฏอย่างมีประสิทธิผลต่อสิ่งนี้ถือเป็นความชอบธรรมเพียงประการเดียวของสัญญา

ทฤษฎีเชิงวิพากษ์[ แก้ไข]

ความยินยอมของผู้อยู่ภายใต้การปกครอง[ แก้ไข]

นักวิจารณ์ทฤษฎีสัญญาทางสังคมในยุคแรกคือเพื่อนของรูสโซนักปรัชญาเดวิดฮูมผู้ซึ่งตีพิมพ์บทความเรื่อง "Of Civil Liberty" ในปี ค.ศ. 1742 ส่วนที่สองของบทความนี้ชื่อ "ของสัญญาเดิม" [24]เน้นว่าแนวคิดของ "สัญญาทางสังคม" เป็นนิยายที่สะดวกสบาย:

ไม่มีฝ่ายใดในยุคปัจจุบันที่สามารถสนับสนุนตัวเองได้โดยปราศจากระบบหลักการทางปรัชญาหรือการคาดเดาที่ผนวกเข้ากับระบบทางการเมืองหรือทางปฏิบัติ เราจึงพบว่าแต่ละฝ่ายที่ชนชาตินี้แบ่งแยกออกจากกันได้สร้างลักษณะเฉพาะขึ้นมาเพื่อปกป้องและครอบคลุมรูปแบบของการกระทำที่ประเทศนี้ดำเนินการ ... ฝ่ายหนึ่ง [ผู้พิทักษ์สิทธิโดยสมบูรณ์และศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์หรือ Tories] โดยการติดตามรัฐบาลไปยัง DEITY พยายามที่จะทำให้มันศักดิ์สิทธิ์และฝ่าฝืนจนต้องมีค่าน้อยกว่าศักดิ์สิทธิ์เล็กน้อยอย่างไรก็ตามมันอาจเป็นการกดขี่ข่มเหง กลายเป็นสัมผัสหรือบุกรุกในบทความที่เล็กที่สุด อีกฝ่ายหนึ่ง [วิกส์หรือผู้เชื่อในระบอบรัฐธรรมนูญ]โดยการก่อตั้งรัฐบาลร่วมกันโดยได้รับความยินยอมจากประชาชนสมมติว่ามีสัญญาดั้งเดิมประเภทหนึ่งที่อาสาสมัครสงวนอำนาจในการต่อต้านอำนาจอธิปไตยของตนโดยปริยายเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาพบว่าตนเองได้รับความเดือดร้อนจากผู้มีอำนาจนั้นซึ่งพวกเขามีเพื่อวัตถุประสงค์บางประการที่ได้รับมอบหมายโดยสมัครใจ เขา.

-  เดวิดฮูมเรื่องสิทธิเสรีภาพ [II.XII.1] [24]

ฮูมแย้งว่าความยินยอมของผู้อยู่ภายใต้การปกครองเป็นรากฐานในอุดมคติที่รัฐบาลควรหยุดพัก แต่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงในลักษณะนี้โดยทั่วไป

ความตั้งใจของฉันในที่นี้ไม่ได้กีดกันความยินยอมของประชาชนจากการเป็นเพียงรากฐานเดียวของรัฐบาลในที่ที่มีอยู่ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอย่างแน่นอน ฉันเพียง แต่ยืนยันว่ามันแทบจะไม่มีในระดับใดเลยและไม่เคยเกือบเต็มขอบเขต ดังนั้นจึงต้องยอมรับรากฐานอื่น ๆ ของรัฐบาลด้วย

-  อ้าง II.XII.20

กฎธรรมชาติและรัฐธรรมนูญ[ แก้]

นักวิชาการด้านกฎหมายแรนดีบาร์เน็ตต์โต้แย้ง[25]ว่าในขณะที่การปรากฏตัวในดินแดนของสังคมอาจจำเป็นสำหรับการยินยอม แต่สิ่งนี้ไม่ถือเป็นการยินยอมต่อกฎเกณฑ์ทั้งหมดที่สังคมอาจกำหนดขึ้นโดยไม่คำนึงถึงเนื้อหาของพวกเขา เงื่อนไขประการที่สองของการยินยอมคือกฎต้องสอดคล้องกับหลักการแห่งความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิตามธรรมชาติและสังคมและมีขั้นตอนในการคุ้มครองสิทธิ (หรือเสรีภาพ) อย่างมีประสิทธิผล เรื่องนี้ยังได้รับการอภิปรายโดย O.  A. Brownson [26]ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าในแง่หนึ่ง "รัฐธรรมนูญ" มีส่วนเกี่ยวข้องสามประการประการแรกรัฐธรรมนูญแห่งธรรมชาติซึ่งรวมถึงสิ่งที่ผู้ก่อตั้งทั้งหมดเรียกว่า " กฎธรรมชาติ "; ประการที่สองรัฐธรรมนูญของสังคม , ชุดที่ไม่ได้เขียนไว้และเข้าใจกันโดยทั่วไปของกฎสำหรับสังคมที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาทางสังคมก่อนที่จะจัดตั้งรัฐบาลโดยที่มันไม่สร้างที่สามซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญของรัฐบาล เพื่อให้ความยินยอมเงื่อนไขที่จำเป็นคือกฎจะต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญในแง่นั้น

การยินยอมโดยปริยาย[ แก้ไข]

ทฤษฎีสัญญาทางสังคมโดยปริยายถือได้ว่าการที่ยังคงอยู่ในดินแดนที่ควบคุมโดยสังคมบางแห่งซึ่งโดยปกติจะมีรัฐบาลประชาชนให้ความยินยอมที่จะเข้าร่วมสังคมนั้นและอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลถ้ามี ความยินยอมนี้เป็นสิ่งที่ให้ความชอบธรรมกับรัฐบาลดังกล่าว

นักเขียนคนอื่นแย้งว่าการยินยอมเข้าร่วมสังคมไม่จำเป็นต้องยินยอมต่อรัฐบาล ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจะต้องได้รับการจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญของรัฐบาลที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้เขียนขึ้นโดยธรรมชาติและสังคมที่เหนือกว่า [27]

ยินยอมโดยชัดแจ้ง[ แก้ไข]

ทฤษฎีสัญญาทางสังคมโดยนัยยังอยู่ภายใต้หลักการของการยินยอมอย่างชัดเจน [28] ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการยินยอมโดยปริยายและการยินยอมโดยชัดแจ้งคือการยินยอมโดยชัดแจ้งมีขึ้นเพื่อให้ไม่มีที่ว่างสำหรับการตีความที่ผิด ยิ่งไปกว่านั้นคุณควรระบุโดยตรงว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรและบุคคลนั้นจะต้องตอบสนองอย่างรวบรัดไม่ว่าจะเป็นการยืนยันหรือปฏิเสธข้อเสนอนั้น

จิตอาสา[ แก้ไข]

ตามทฤษฎีพินัยกรรมสัญญาไม่ถือว่าถูกต้องเว้นแต่ทุกฝ่ายจะตกลงโดยสมัครใจไม่ว่าจะโดยปริยายหรือโดยชัดแจ้งโดยไม่มีการบีบบังคับไลแซนเดอร์สปูนเนอร์ทนายความในศตวรรษที่ 19 และผู้สนับสนุนสิทธิในสัญญาระหว่างบุคคลอย่างแข็งขันโต้แย้งในบทความเรื่องNo Treasonของเขาว่าสัญญาทางสังคมไม่สามารถใช้เพื่อพิสูจน์การกระทำของรัฐบาลเช่นการจัดเก็บภาษีเนื่องจากรัฐบาลจะเริ่มบังคับใช้กับทุกคนที่ไม่ทำ ประสงค์จะทำสัญญาดังกล่าว ด้วยเหตุนี้เขาจึงยืนยันว่าข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้เป็นไปโดยสมัครใจดังนั้นจึงไม่สามารถถือได้ว่าเป็นสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายเลย

กฎหมายแองโกล - อเมริกันสมัยใหม่เช่นกฎหมายแพ่งของยุโรปตั้งอยู่บนทฤษฎีเจตจำนงของสัญญาซึ่งเงื่อนไขทั้งหมดของสัญญามีผลผูกพันกับคู่สัญญาเนื่องจากพวกเขาเลือกข้อกำหนดเหล่านั้นด้วยตนเอง สิ่งนี้ไม่เป็นความจริงน้อยลงเมื่อ Hobbes เขียนLeviathan; ในเวลานั้นมีความสำคัญมากขึ้นในการพิจารณาซึ่งหมายถึงการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกันซึ่งจำเป็นต่อการสร้างสัญญาที่ถูกต้องและสัญญาส่วนใหญ่มีเงื่อนไขโดยปริยายที่เกิดจากลักษณะของความสัมพันธ์ตามสัญญามากกว่าจากการเลือกของคู่สัญญา ดังนั้นจึงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าทฤษฎีสัญญาทางสังคมมีความสอดคล้องกับกฎหมายสัญญาในสมัยของ Hobbes และ Locke มากกว่ากฎหมายสัญญาในสมัยของเราและคุณลักษณะบางอย่างในสัญญาทางสังคมที่ดูเหมือนผิดปกติสำหรับเราเช่น ความเชื่อที่ว่าเราผูกพันกับสัญญาที่กำหนดขึ้นโดยบรรพบุรุษที่ห่างไกลของเราคงไม่ได้ดูแปลกประหลาดสำหรับคนรุ่นเดียวกันของฮอบส์เท่าที่พวกเขาทำกับเรา [29]

ดูเพิ่มเติม[ แก้ไข]

 • อาณัติแห่งสวรรค์
 • สาธารณรัฐคลาสสิก
 • ความยินยอม
 • ความยินยอมของผู้ปกครอง
 • รัฐธรรมนูญ
 • รัฐธรรมนูญ
 • การตัดสินใจด้วยตนเอง
 • สัญญา
 • จริยธรรมเจ้าสำราญ
 • สหพันธ์
 • อาณัติ (การเมือง)
 • Mayflower ขนาดกะทัดรัด
 • พระมหากษัตริย์
 • สัญญาทางเชื้อชาติ
 • สิทธิในการกบฏ
 • โรงเรียน Salamanca
 • ทุนทางสังคม
 • การทำงานร่วมกันทางสังคม
 • สัญญาทางสังคม (สหราชอาณาจักร) - นโยบายของพรรคแรงงานของอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนระหว่างสภาพการจ้างงานและสวัสดิการสังคม
 • การสลายตัวทางสังคม
 • ความยุติธรรมทางสังคมในรัฐเสรีนิยม
 • สิทธิทางสังคม (ทฤษฎีสัญญาทางสังคม)
 • ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทางสังคม
 • การล่มสลายทางสังคม
 • ทฤษฎีความยินยอม
 • Crito - บทสนทนาโดยเพลโต
 • ฮวนเดอมาเรียนา

อ้างอิง[ แก้ไข]

 1. ^ "สำหรับชื่อสัญญาทางสังคม (หรือสัญญาดั้งเดิม) มักจะครอบคลุมถึงสัญญาสองประเภทที่แตกต่างกันและในการติดตามวิวัฒนาการของทฤษฎีก็เป็นการดีที่จะแยกแยะข้อแรก] โดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับทฤษฎีที่มาของรัฐที่สอง รูปแบบของสัญญาทางสังคมอาจเรียกได้ว่าถูกต้องกว่าสัญญาของรัฐบาลหรือสัญญาการส่ง ... ซึ่งสังคมนั้นจะถูกปกครอง: ประชาชนได้ทำสัญญากับผู้ปกครองของพวกเขาซึ่งกำหนดความสัมพันธ์กับเขาพวกเขาสัญญาว่าจะเชื่อฟังในขณะที่เขาสัญญาว่าจะปกป้องและรัฐบาลที่ดีในขณะที่เขายังคงเป็นส่วนหนึ่งของการต่อรอง แต่พวกเขาต้องรักษา ของพวกเขา แต่ถ้าเขาปฏิบัติผิดสัญญาก็ผิดและความจงรักภักดีสิ้นสุดลง"JW Gough , The Social Contract (Oxford: Clarendon Press, 1936), หน้า 2–3 การฟื้นฟูทฤษฎีสัญญาทางสังคมสมัยใหม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่มาของรัฐ
 2. ^ เซเลสเต้เฟรนด์ “ ทฤษฎีสัญญาทางสังคม” . สารานุกรมปรัชญาอินเทอร์เน็ต. สืบค้นเมื่อ26 ธันวาคม 2562 .
 3. ^ https://ore.exeter.ac.uk/repository/bitstream/handle/10871/18609/Castiglione_Introduction.pdf?sequence=1
 4. ^ Ross Harrison เขียนว่า "Hobbes ดูเหมือนจะคิดค้นคำที่มีประโยชน์นี้ขึ้นมา" ดู Ross Harrison, Locke, Hobbs และ Confusion's Masterpiece (Cambridge University Press, 2003), p. 70. วลี "สภาพของธรรมชาติ" จะเกิดขึ้นใน โทมัสควีนาส 's Quaestiones disputatae เด Veritateคำถาม 19 ข้อ 1 คำตอบ 13อย่างไรก็ตาม Aquinas ใช้มันในบริบทของการอภิปรายเกี่ยวกับธรรมชาติของวิญญาณหลังความตายโดยไม่ได้อ้างอิงถึงการเมือง
 5. ^ แพทริคไรลีย์,สัญญาทางสังคมและวิจารณ์บทที่ 12 ในเคมบริดจ์ประวัติศาสตร์ของศตวรรษที่สิบแปดความคิดทางการเมืองชั้นเลิศ Mark Goldie และ Robert Wokler เล่ม 4 ของ The Cambridge History of Political Thought (Cambridge University Press, 2006), หน้า 347–75
 6. ^ a b D'Agostino เฟรด; เกาส์เจอรัลด์; Thrasher, John (2019), "Contemporary Approaches to the Social Contract" , ใน Zalta, Edward N. (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2019 ed.), Metaphysics Research Lab, Stanford University , สืบค้นเมื่อ2020-09 -08
 7. ^ The Republic เล่ม II อ้างจาก http://classics.mit.edu/Plato/republic.3.ii.html
 8. ^ "ตรัสรู้" . www.timetoast.com . สืบค้นเมื่อ2016-11-10 .
 9. ^ AL Basham, The Wonder That Was India , หน้า 83
 10. ^ Vincent Cook (2000/08/26) “ หลักคำสอน” . Epicurus . สืบค้นเมื่อ2012-09-26 .
 11. ^ เควนตินสกินเนอร์,ฐานรากของความคิดทางการเมืองสมัยใหม่: เล่มที่ 2: ยุคของการปฏิรูป (เคมบริดจ์, 1978)
 12. ^ เช่นคน A ยอมทิ้งสิทธิ์ในการฆ่าคน B ถ้าคน B ทำแบบเดียวกัน
 13. ^ ฮอบส์, โทมัส (1985) เลวีอาธาน . ลอนดอน: นกเพนกวิน หน้า 223 .
 14. ^ Gaba, เจฟฟรีย์ (ฤดูใบไม้ผลิ 2007) "จอห์นล็อคและความหมายของข้อจับตาว่า" ทบทวนกฎหมายมิสซูรี 72 (2).
 15. ^ Rousseau, Jean-Jacques (2002) สัญญาทางสังคม; และวาทกรรมครั้งแรกและครั้งที่สอง / Jean-Jacques Rousseau; แก้ไขและแนะนำโดยซูซานดันน์; ด้วยการเขียนเรียงความโดย Gita พฤษภาคม [และคนอื่น ๆ ] New Haven: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล หน้า 163. ISBN 9780300129434.
 16. ^ Rousseau, Jean-Jacques (2002) สัญญาทางสังคม; และวาทกรรมครั้งแรกและครั้งที่สอง / Jean-Jacques Rousseau; แก้ไขและแนะนำโดยซูซานดันน์; ด้วยการเขียนเรียงความโดย Gita พฤษภาคม [และคนอื่น ๆ ] New Haven: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล หน้า 163. ISBN 9780300129434.
 17. ^ Jean-Jacques Rousseau,เสร็จสิ้น Oeuvresเอ็ด B. Gagnebin และ M. Raymond (Paris, 1959–95), III, 361; งานเขียนที่รวบรวมของ Rousseau , ed. C. Kelley และ R. Masters (Hanover, 1990–), IV, 139
 18. ^ Oeuvres ปฏิบัติตาม , III, 364; งานเขียนที่รวบรวมของ Rousseau , IV, 141
 19. ^ a b c Rousseau, Jean-Jacques (2002) สัญญาทางสังคม; และวาทกรรมครั้งแรกและครั้งที่สอง / Jean-Jacques Rousseau; แก้ไขและแนะนำโดยซูซานดันน์; ด้วยการเขียนเรียงความโดย Gita พฤษภาคม [และคนอื่น ๆ ] New Haven: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล หน้า 167. ISBN 9780300129434.
 20. ^ Gourevitch วิคเตอร์ (1997) “ ของสัญญาทางสังคม”. ใน Gourevitch, Victor (ed.) สัญญาทางสังคมและงานเขียนทางการเมืองภายหลังอื่นตำราเคมบริดจ์ในประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมือง แปลโดย Gourevitch, Victor (2 ed.) Cambridge: Cambridge University Press (เผยแพร่ 2018) หน้า 66. ISBN 9781107150812. สืบค้นเมื่อ2019-05-11 . อย่างไรก็ตามการได้รับความเสี่ยงเพื่อประโยชน์ของสิ่งที่ทำให้ความปลอดภัยของเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราจะต้องเสี่ยงเพื่อผลประโยชน์ของเราเองทันทีที่เราถูกกีดกันหรือไม่?
 21. ^ •เจอราลด์ Gaus และเชน D. Courtland 2011 "เสรีนิยม" , 1.1 Stanford สารานุกรมปรัชญา
     •อิมมานูเอลคานท์, ([1797]). อภิปรัชญาแห่งศีลธรรมตอนที่ 1.
 22. ^ ขค "สังคมทฤษฎีสัญญา [Internet สารานุกรมปรัชญา]" Iep.utm.edu. พ.ศ. 2547-10-15 . สืบค้นเมื่อ2011-01-20 .
 23. ^ "Contractarianism (Stanford สารานุกรมปรัชญา)" Plato.stanford.edu . สืบค้นเมื่อ2011-01-20 .
 24. ^ a b ฮูมเดวิด บทความคุณธรรมทางการเมืองและวรรณกรรม Part II, เรียงความสิบของเดิมสัญญา
 25. ^ การฟื้นฟูรัฐธรรมนูญที่หายไป: ข้อสันนิษฐานของเสรีภาพแรนดีบาร์เน็ตต์ (2004)
 26. ^ OA Brownson (2409) " อเมริกันก: ของรัฐธรรมนูญแนวโน้มและโชคชะตา " สืบค้นเมื่อ2011-02-13 .
 27. ^ OA Brownson (2409) " สาธารณรัฐอเมริกัน: ใช้รัฐธรรมนูญแนวโน้มและโชคชะตา " สืบค้นเมื่อ2011-02-13 .
 28. ^ "ดึงดูดความยินยอมอย่างชัดเจนภายใต้ GDPR ว่า" IT Governance บล็อก 2017-07-05 . สืบค้นเมื่อ2018-02-08 .
 29. ^ โจเซฟคารี, "กฎหมายสัญญาและสัญญาทางสังคม: ประวัติศาสตร์กฎหมายใดสามารถสอนเราเกี่ยวกับทฤษฎีการเมืองของฮอบส์และล็อค", 31 ทบทวนกฎหมายออตตาวา 73 (ม.ค. 2543)

อ่านเพิ่มเติม[ แก้ไข]

 • Ankerl, Guy สู่สัญญาทางสังคมในระดับโลก: สัญญาสมานฉันท์ ชุดวิจัย . เจนีวา: สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาแรงงาน [แผ่นพับ] 1980, ISBN 92-9014-165-4 
 • คาร์ไลล์ RW ประวัติความเป็นมาของทฤษฎีทางการเมืองmediævalในเวสต์ เอดินบะระลอนดอน: W.Blackwood และบุตรชาย, 2459
 • Falaky, Faycal (2014). สัญญาสังคม, ทำโทษสัญญา: สุนทรียศาสตร์แห่งอิสรภาพและส่งในรูสโซ ออลบานี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก ไอ978-1-4384-4989-0 
 • Gierke, Otto Friedrich Von และ Ernst Troeltsch กฎธรรมชาติและทฤษฎีของสังคม 1500 ถึง 1800แปลโดยเซอร์เออร์เนสต์บาร์เกอร์บรรยายเรื่อง "แนวคิดของกฎหมายธรรมชาติและความเป็นมนุษย์" โดย Ernst Troeltsch เคมบริดจ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย 2493
 • กอฟจว. สัญญาทางสังคม ออกซ์ฟอร์ด: Clarendon Press พ.ศ. 2479
 • แฮร์ริสันรอส. ฮอบส์ล็อคและความสับสนของจักรวรรดิ: การตรวจสอบของที่สิบเจ็ดศตวรรษปรัชญาการเมือง สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์, 2546
 • ฮอบส์โธมัส เลวีอาธาน . พ.ศ. 2194
 • ล็อคจอห์น บทความที่สองเกี่ยวกับรัฐบาล 1689
 • Narveson, ม.ค. ; เทรนชาร์ดเดวิด (2008). “ Contractarianism / สัญญาทางสังคม”. ในHamowy, Ronald (ed.) สารานุกรมของลิเบอร์ Thousand Oaks, แคลิฟอร์เนีย: SAGE ; สถาบันกาโต้ . หน้า 103–05 ดอย : 10.4135 / 9781412965811.n66 . ISBN 978-1412965804. LCCN  2008009151 OCLC  750831024
 • Pettit ฟิลิป ปับ: ทฤษฎีของเสรีภาพและรัฐบาล NY: Oxford UP, 1997, ISBN 0-19-829083-7 , Oxford: Clarendon Press, 1997 
 • Pufendorf, Samuel, James Tully และ Michael Silverthorne Pufendorf: หน้าที่ของมนุษย์และพลเมืองตามกฎหมายธรรมชาติ เคมบริดจ์ในตำราประวัติศาสตร์การเมืองความคิด สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 1991
 • รอว์ลส์, จอห์น ทฤษฎีแห่งความยุติธรรม (2514)
 • ไรลีย์แพทริค "ประเพณีสัญญาทางสังคมสอดคล้องกันอย่างไร" วารสารประวัติศาสตร์ความคิด 34: 4 (ต.ค. - ธ.ค. 2516): 543–62
 • ไรลีย์แพทริค Will และความชอบธรรมทางการเมือง: Critical นิทรรศการของสังคมทฤษฎีสัญญาในฮอบส์ล็อครูสโซคานท์และ Hegel เคมบริดจ์แมสซาชูเซตส์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 2525
 • ไรลีย์แพทริค สัญญาทางสังคมและวิจารณ์ , บทที่ 12 ในเคมบริดจ์ประวัติศาสตร์ของศตวรรษที่สิบแปดความคิดทางการเมือง Eds. Mark Goldieและ Robert Wokler ฉบับที่ 4 ของเคมบริดจ์ประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมือง สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 2549 หน้า 347–75
 • Rousseau, Jean-Jacques สัญญาทางสังคมหรือหลักสิทธิทางการเมือง (1762)
 • สแคนล่อน TM 1998 สิ่งที่เราเป็นหนี้กับแต่ละอื่น ๆ เคมบริดจ์แมสซาชูเซตส์

ลิงก์ภายนอก[ แก้ไข]

 • “ สัญญาทางสังคม”. In Our Time (7 ก.พ. 2551). รายการวิทยุ BBC. Melvyn Bragg ผู้ดูแล; กับ Melissa Lane มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์; ซูซานเจมส์มหาวิทยาลัยลอนดอน; Karen O'Brien มหาวิทยาลัย Warwick
 • "ทฤษฎีเกม". ในยุคของเรา (10 พฤษภาคม 2555) รายการวิทยุ BBC. Melvin Bragg ผู้ดำเนินรายการร่วมกับ Ian Stewart, Emeritus, University of Warwick, Andrew Colman, University of Leicester และ Richard Bradley จาก London School of Economics การอภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎีเกมที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของทฤษฎีเกมกับสัญญาทางสังคม
 • Foisneau, Luc. "การปกครองสาธารณรัฐ: เจตจำนงทั่วไปของ Rousseau และปัญหาการปกครอง" Republics of Letters: วารสารเพื่อการศึกษาความรู้การเมืองและศิลปะ 2 เลขที่ 1 (15 ธันวาคม 2553)
 • “ สัญญาทางสังคมและสาธารณรัฐรัฐธรรมนูญ” . สมาคมรัฐธรรมนูญ, เว็บไซต์.
 • Sigmund, Paul E. "กฎธรรมชาติความยินยอมและความเท่าเทียม: วิลเลียมแห่ง Ockham ถึง Richard Hooker" เผยแพร่บนเว็บไซต์กฎธรรมชาติ, สิทธิธรรมชาติและอเมริกันรัฐธรรมนูญ โครงการ We the People ของ National Endowment for the Humanities
 • ซี๊ดดดดดดดด “ ลัทธิสัญญานิยม” . ในZalta, Edward N. (ed.) สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด .
 • D'Agostino, เฟร็ด “ แนวทางร่วมสมัยในสัญญาทางสังคม” . ในZalta, Edward N. (ed.) สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด .
 • “ สัญญาทางสังคม” . สารานุกรมปรัชญาอินเทอร์เน็ต.
 • Jan Narveson "The Contractarian Theory of Morals: FAQ" บนเว็บไซต์กับการเมือง: ความโกลาหลสัญชาติ
 • ตัวอย่างเชิงเสียดสีของสัญญาทางสังคมสำหรับสหรัฐอเมริกาจากพรรคลิเบอร์ทาเรียน ล้อเลียน.
 • สัญญาทางสังคม: ความขัดแย้งพื้นฐานในประชาธิปไตยเสรีนิยมตะวันตก Eric Engle การวิจารณ์ทฤษฎีสัญญาทางสังคมว่าเป็นตำนานต่อต้านข้อเท็จจริง