สารกึ่งตัวนำ

จาก Wikipedia สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทางข้ามไปที่การค้นหา

เซมิคอนดักเตอร์วัสดุที่มีค่าการนำไฟฟ้าค่าตกระหว่างที่ของตัวนำเช่นทองแดงโลหะและฉนวนกันความร้อนเช่นแก้ว ใช้ความต้านทานตกอุณหภูมิจะสูงขึ้น; โลหะมีพฤติกรรมในทางตรงกันข้าม ใช้การดำเนินการคุณสมบัติอาจมีการเปลี่ยนแปลงในวิธีที่มีประโยชน์โดยการแนะนำสิ่งสกปรก ( " ยาสลบ ") ลงในโครงสร้างผลึกเมื่อมีพื้นที่ที่เจือต่างกันสองส่วนอยู่ในคริสตัลเดียวกันจะมีการสร้างจุดเชื่อมต่อเซมิคอนดักเตอร์ขึ้น พฤติกรรมของผู้ให้บริการค่าใช้จ่ายซึ่งรวมถึงอิเล็กตรอน , ไอออนและหลุมอิเล็กตรอนที่แยกเหล่านี้เป็นพื้นฐานของไดโอด , ทรานซิสเตอร์และทันสมัยที่สุดอิเล็กทรอนิกส์ตัวอย่างบางส่วนของเซมิคอนดักเตอร์ที่มีซิลิกอน , เจอร์เมเนียม , แกลเลียม arsenideและองค์ประกอบที่อยู่ใกล้กับสิ่งที่เรียกว่า " บันไดกึ่งโลหะ " ในตารางธาตุรองจากซิลิกอนแกลเลียมอาร์เซไนด์เป็นเซมิคอนดักเตอร์ที่พบมากเป็นอันดับสองและใช้ในไดโอดเลเซอร์เซลล์แสงอาทิตย์วงจรรวมความถี่ไมโครเวฟและอื่น ๆ ซิลิคอนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่

อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์สามารถแสดงคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นกระแสไฟฟ้าผ่านไปในทิศทางเดียวได้ง่ายกว่าอีกทิศทางหนึ่งแสดงความต้านทานตัวแปรและความไวต่อแสงหรือความร้อน เนื่องจากคุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุเซมิคอนดักเตอร์สามารถแก้ไขได้โดยการเติมหรือโดยการใช้สนามไฟฟ้าหรือแสงจึงสามารถใช้อุปกรณ์ที่ทำจากเซมิคอนดักเตอร์สำหรับการขยายการสลับและการแปลงพลังงานได้

การนำของซิลิกอนจะเพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มจำนวนเงินขนาดเล็ก (ของคำสั่งของ 1 ใน 10 8 ) ของ pentavalent ( พลวง , ฟอสฟอรัสหรือสารหนู ) หรือ trivalent ( โบรอน , แกลเลียม , อินเดียม ) อะตอม กระบวนการนี้เรียกว่ายาสลบและสารกึ่งตัวนำที่เกิดขึ้นเรียกว่าสารกึ่งตัวนำเจือหรือภายนอก นอกเหนือจากการเติมสารเคมีแล้วยังสามารถปรับปรุงสภาพการนำไฟฟ้าของเซมิคอนดักเตอร์ได้โดยการเพิ่มอุณหภูมิ สิ่งนี้ตรงกันข้ามกับพฤติกรรมของโลหะที่การนำไฟฟ้าลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น

ความเข้าใจที่ทันสมัยของคุณสมบัติของสารกึ่งตัวนำอาศัยฟิสิกส์ควอนตัมที่จะอธิบายการเคลื่อนไหวของผู้ให้บริการค่าใช้จ่ายในผลึกตาข่าย [1] ยาสลบช่วยเพิ่มจำนวนประจุไฟฟ้าภายในคริสตัลได้อย่างมาก เมื่อสารกึ่งตัวนำเจือมีรูว่างจะเรียกว่า " p-type " และเมื่อประกอบด้วยอิเล็กตรอนอิสระจะเรียกว่า " n-type " วัสดุเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถูกเจือภายใต้สภาวะที่แม่นยำเพื่อควบคุมความเข้มข้นและพื้นที่ของสารเจือปนชนิด p และ n คริสตัลอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์เดี่ยวสามารถมีพื้นที่ประเภท p และ n ได้หลายแห่งแยก P-nระหว่างภูมิภาคเหล่านี้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อพฤติกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นประโยชน์ ด้วยการใช้หัววัดจุดร้อนเราสามารถระบุได้อย่างรวดเร็วว่าตัวอย่างเซมิคอนดักเตอร์เป็นชนิด p- หรือ n [2]

คุณสมบัติบางประการของวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ถูกพบในช่วงกลางทศวรรษที่ 19 และทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 20 การประยุกต์ใช้เซมิคอนดักเตอร์ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในทางปฏิบัติครั้งแรกคือการพัฒนาเครื่องตรวจจับแมวมัสสุในปี 1904 ซึ่งเป็นไดโอดเซมิคอนดักเตอร์แบบดั้งเดิมที่ใช้ในเครื่องรับวิทยุรุ่นแรกการพัฒนาในฟิสิกส์ควอนตัมนำในการเปิดการประดิษฐ์ของทรานซิสเตอร์ในปี 1947 [3]วงจรรวมในปี 1958 และMOSFET (โลหะออกไซด์สารกึ่งตัวนำฟิลด์ผลทรานซิสเตอร์ ) ในปี 1959

Properties[edit]

Variable electrical conductivity[edit]

Semiconductors in their natural state are poor conductors because a current requires the flow of electrons, and semiconductors have their valence bands filled, preventing the entire flow of new electrons. Several developed techniques allow semiconducting materials to behave like conducting materials, such as doping or gating. These modifications have two outcomes: n-type and p-type. These refer to the excess or shortage of electrons, respectively. An unbalanced number of electrons would cause a current to flow through the material. [4]

Heterojunctions[edit]

Heterojunctions occur, when two differently doped semiconducting materials are joined together. For example, a configuration could consist of p-doped and n-doped germanium. This results in an exchange of electrons and holes between the differently doped semiconducting materials. The n-doped germanium would have an excess of electrons, and the p-doped germanium would have an excess of holes. The transfer occurs until an equilibrium is reached by a process called recombination, which causes the migrating electrons from the n-type to come in contact with the migrating holes from the p-type. The result of this process is a narrow strip of immobile ions, which causes an electric field across the junction.[1][4]

Excited electrons[edit]

A difference in electric potential on a semiconducting material would cause it to leave thermal equilibrium and create a non-equilibrium situation. This introduces electrons and holes to the system, which interact via a process called ambipolar diffusion. Whenever thermal equilibrium is disturbed in a semiconducting material, the number of holes and electrons changes. Such disruptions can occur as a result of a temperature difference or photons, which can enter the system and create electrons and holes. The process that creates and annihilates electrons and holes are called generation and recombination, respectively.[4]

Light emission[edit]

In certain semiconductors, excited electrons can relax by emitting light instead of producing heat.[5] These semiconductors are used in the construction of light-emitting diodes and fluorescent quantum dots.

High thermal conductivity[edit]

Semiconductors with high thermal conductivity can be used for heat dissipation and improving thermal management of electronics.[6]

Thermal energy conversion[edit]

Semiconductors have large thermoelectric power factors making them useful in thermoelectric generators, as well as high thermoelectric figures of merit making them useful in thermoelectric coolers. [7]

Materials[edit]

Silicon crystals are the most common semiconducting materials used in microelectronics and photovoltaics.

A large number of elements and compounds have semiconducting properties, including:[8]

 • Certain pure elements are found in Group 14 of the periodic table; the most commercially important of these elements are silicon and germanium. Silicon and germanium are used here effectively because they have 4 valence electrons in their outermost shell which gives them the ability to gain or lose electrons equally at the same time.
 • Binary compounds, particularly between elements in Groups 13 and 15, such as gallium arsenide, Groups 12 and 16, groups 14 and 16, and between different group 14 elements, e.g. silicon carbide.
 • Certain ternary compounds, oxides, and alloys.
 • Organic semiconductors, made of organic compounds.

The most common semiconducting materials are crystalline solids, but amorphous and liquid semiconductors are also known. These include hydrogenated amorphous silicon and mixtures of arsenic, selenium, and tellurium in a variety of proportions. These compounds share with better-known semiconductors the properties of intermediate conductivity and a rapid variation of conductivity with temperature, as well as occasional negative resistance. Such disordered materials lack the rigid crystalline structure of conventional semiconductors such as silicon. They have generally used in thin film structures, which do not require material of higher electronic quality, being relatively insensitive to impurities and radiation damage.

Preparation of semiconductor materials[edit]

Almost all of today's electronic technology involves the use of semiconductors, with the most important aspect being the integrated circuit (IC), which are found in laptops, scanners, cell-phones, etc. Semiconductors for ICs are mass-produced. To create an ideal semiconducting material, chemical purity is paramount. Any small imperfection can have a drastic effect on how the semiconducting material behaves due to the scale at which the materials are used.[4]

A high degree of crystalline perfection is also required, since faults in the crystal structure (such as dislocations, twins, and stacking faults) interfere with the semiconducting properties of the material. Crystalline faults are a major cause of defective semiconductor devices. The larger the crystal, the more difficult it is to achieve the necessary perfection. Current mass production processes use crystal ingots between 100 and 300 mm (3.9 and 11.8 in) in diameter which are grown as cylinders and sliced into wafers.

There is a combination of processes that are used to prepare semiconducting materials for IC s. One process is called thermal oxidation, which forms silicon dioxide on the surface of the silicon. This is used as a gate insulator and field oxide. Other processes are called photomasks and photolithography. This process is what creates the patterns on the circuity in the integrated circuit. Ultraviolet light is used along with a photoresist layer to create a chemical change that generates the patterns for the circuit.[4]

The etching is the next process that is required. The part of the silicon that was not covered by the photoresist layer from the previous step can now be etched. The main process typically used today is called plasma etching. Plasma etching usually involves an etch gas pumped in a low-pressure chamber to create plasma. A common etch gas is chlorofluorocarbon, or more commonly known Freon. A high radio-frequency voltage between the cathode and anode is what creates the plasma in the chamber. The silicon wafer is located on the cathode, which causes it to be hit by the positively charged ions that are released from the plasma. The end result is silicon that is etched anisotropically.[1][4]

The last process is called diffusion. This is the process that gives the semiconducting material its desired semiconducting properties. It is also known as doping. The process introduces an impure atom to the system, which creates the p-n junction. To get the impure atoms embedded in the silicon wafer, the wafer is first put in a 1,100 degree Celsius chamber. The atoms are injected in and eventually diffuse with the silicon. After the process is completed and the silicon has reached room temperature, the doping process is done and the semiconducting material is ready to be used in an integrated circuit.[1][4]

Physics of semiconductors[edit]

Energy bands and electrical conduction[edit]

Filling of the electronic states in various types of materials at equilibrium. Here, height is energy while width is the density of available states for a certain energy in the material listed. The shade follows the Fermi–Dirac distribution (black: all states filled, white: no state filled). In metals and semimetals the Fermi level EF lies inside at least one band.
In insulators and semiconductors the Fermi level is inside a band gap; however, in semiconductors the bands are near enough to the Fermi level to be thermally populated with electrons or holes.

Semiconductors are defined by their unique electric conductive behavior, somewhere between that of a conductor and an insulator.[9] The differences between these materials can be understood in terms of the quantum states for electrons, each of which may contain zero or one electron (by the Pauli exclusion principle). These states are associated with the electronic band structure of the material. Electrical conductivity arises due to the presence of electrons in states that are delocalized (extending through the material), however in order to transport electrons a state must be partially filled, containing an electron only part of the time.[10] If the state is always occupied with an electron, then it is inert, blocking the passage of other electrons via that state. The energies of these quantum states are critical since a state is partially filled only if its energy is near the Fermi level (see Fermi–Dirac statistics).

High conductivity in material comes from it having many partially filled states and much state delocalization. Metals are good electrical conductors and have many partially filled states with energies near their Fermi level. Insulators, by contrast, have few partially filled states, their Fermi levels sit within band gaps with few energy states to occupy. Importantly, an insulator can be made to conduct by increasing its temperature: heating provides energy to promote some electrons across the bandgap, inducing partially filled states in both the band of states beneath the band gap (valence band) and the band of states above the bandgap (conduction band). An (intrinsic) semiconductor has a bandgap that is smaller than that of an insulator and at room temperature, significant numbers of electrons can be excited to cross the band gap.[11]

A pure semiconductor, however, is not very useful, as it is neither a very good insulator nor a very good conductor. However, one important feature of semiconductors (and some insulators, known as semi-insulators) is that their conductivity can be increased and controlled by doping with impurities and gating with electric fields. Doping and gating move either the conduction or valence band much closer to the Fermi level and greatly increase the number of partially filled states.

Some wider-band gap semiconductor materials are sometimes referred to as semi-insulators. When undoped, these have electrical conductivity nearer to that of electrical insulators, however they can be doped (making them as useful as semiconductors). Semi-insulators find niche applications in micro-electronics, such as substrates for HEMT. An example of a common semi-insulator is gallium arsenide.[12] Some materials, such as titanium dioxide, can even be used as insulating materials for some applications, while being treated as wide-gap semiconductors for other applications.

Charge carriers (electrons and holes)[edit]

The partial filling of the states at the bottom of the conduction band can be understood as adding electrons to that band. The electrons do not stay indefinitely (due to the natural thermal recombination) but they can move around for some time. The actual concentration of electrons is typically very dilute, and so (unlike in metals) it is possible to think of the electrons in the conduction band of a semiconductor as a sort of classical ideal gas, where the electrons fly around freely without being subject to the Pauli exclusion principle. In most semiconductors, the conduction bands have a parabolic dispersion relation, and so these electrons respond to forces (electric field, magnetic field, etc.) much as they would in a vacuum, though with a different effective mass.[11] Because the electrons behave like an ideal gas, one may also think about conduction in very simplistic terms such as the Drude model, and introduce concepts such as electron mobility.

For partial filling at the top of the valence band, it is helpful to introduce the concept of an electron hole. Although the electrons in the valence band are always moving around, a completely full valence band is inert, not conducting any current. If an electron is taken out of the valence band, then the trajectory that the electron would normally have taken is now missing its charge. For the purposes of electric current, this combination of the full valence band, minus the electron, can be converted into a picture of a completely empty band containing a positively charged particle that moves in the same way as the electron. Combined with the negative effective mass of the electrons at the top of the valence band, we arrive at a picture of a positively charged particle that responds to electric and magnetic fields just as a normal positively charged particle would do in a vacuum, again with some positive effective mass.[11] This particle is called a hole, and the collection of holes in the valence band can again be understood in simple classical terms (as with the electrons in the conduction band).

Carrier generation and recombination[edit]

When ionizing radiation strikes a semiconductor, it may excite an electron out of its energy level and consequently leave a hole. This process is known as electron-hole pair generation. Electron-hole pairs are constantly generated from thermal energy as well, in the absence of any external energy source.

Electron-hole pairs are also apt to recombine. Conservation of energy demands that these recombination events, in which an electron loses an amount of energy larger than the band gap, be accompanied by the emission of thermal energy (in the form of phonons) or radiation (in the form of photons).

In some states, the generation and recombination of electron-hole pairs are in equipoise. The number of electron-hole pairs in the steady state at a given temperature is determined by quantum statistical mechanics. The precise quantum mechanical mechanisms of generation and recombination are governed by the conservation of energy and conservation of momentum.

As the probability that electrons and holes meet together is proportional to the product of their numbers, the product is in the steady-state nearly constant at a given temperature, providing that there is no significant electric field (which might "flush" carriers of both types, or move them from neighbor regions containing more of them to meet together) or externally driven pair generation. The product is a function of the temperature, as the probability of getting enough thermal energy to produce a pair increases with temperature, being approximately exp(−EG/kT), where k is Boltzmann's constant, T is the absolute temperature and EG is bandgap.

The probability of meeting is increased by carrier traps – impurities or dislocations which can trap an electron or hole and hold it until a pair is completed. Such carrier traps are sometimes purposely added to reduce the time needed to reach the steady-state.[13]

Doping[edit]

The conductivity of semiconductors may easily be modified by introducing impurities into their crystal lattice. The process of adding controlled impurities to a semiconductor is known as doping. The amount of impurity, or dopant, added to an intrinsic (pure) semiconductor varies its level of conductivity.[14] Doped semiconductors are referred to as extrinsic.[15] By adding impurity to the pure semiconductors, the electrical conductivity may be varied by factors of thousands or millions.[16]

A 1 cm3 specimen of a metal or semiconductor has the order of 1022 atoms.[17] In a metal, every atom donates at least one free electron for conduction, thus 1 cm3 of metal contains on the order of 1022 free electrons,[18] whereas a 1 cm3 sample of pure germanium at 20 °C contains about 4.2×1022 atoms, but only 2.5×1013 free electrons and 2.5×1013 holes. The addition of 0.001% of arsenic (an impurity) donates an extra 1017 free electrons in the same volume and the electrical conductivity is increased by a factor of 10,000.[19][20]

The materials chosen as suitable dopants depend on the atomic properties of both the dopant and the material to be doped. In general, dopants that produce the desired controlled changes are classified as either electron acceptors or donors. Semiconductors doped with donor impurities are called n-type, while those doped with acceptor impurities are known as p-type. The n and p type designations indicate which charge carrier acts as the material's majority carrier. The opposite carrier is called the minority carrier, which exists due to thermal excitation at a much lower concentration compared to the majority carrier.[21]

For example, the pure semiconductor silicon has four valence electrons that bond each silicon atom to its neighbors.[22] In silicon, the most common dopants are group III and group V elements. Group III elements all contain three valence electrons, causing them to function as acceptors when used to dope silicon. When an acceptor atom replaces a silicon atom in the crystal, a vacant state (an electron "hole") is created, which can move around the lattice and function as a charge carrier. Group V elements have five valence electrons, which allows them to act as a donor; substitution of these atoms for silicon creates an extra free electron. Therefore, a silicon crystal doped with boron creates a p-type semiconductor whereas one doped with phosphorus results in an n-type material.[23]

During manufacture, dopants can be diffused into the semiconductor body by contact with gaseous compounds of the desired element, or ion implantation can be used to accurately position the doped regions.

Amorphous semiconductors[edit]

Some materials, when rapidly cooled to a glassy amorphous state, have semiconducting properties. These include B, Si, Ge, Se, and Te, and there are multiple theories to explain them.[24][25]

Early history of semiconductors[edit]

The history of the understanding of semiconductors begins with experiments on the electrical properties of materials. The properties of the time-temperature coefficient of resistance, rectification, and light-sensitivity were observed starting in the early 19th century.

Karl Ferdinand Braun developed the crystal detector, the first semiconductor device, in 1874.

Thomas Johann Seebeck was the first to notice an effect due to semiconductors, in 1821.[26] In 1833, Michael Faraday reported that the resistance of specimens of silver sulfide decreases, when they are heated. This is contrary to the behavior of metallic substances such as copper. In 1839, Alexandre Edmond Becquerel reported observation of a voltage between a solid and a liquid electrolyte, when struck by light, the photovoltaic effect. In 1873, Willoughby Smith observed that selenium resistors exhibit decreasing resistance, when light falls on them. In 1874, Karl Ferdinand Braun observed conduction and rectification in metallic sulfides, although this effect had been discovered much earlier by Peter Munck af Rosenschold (sv) writing for the Annalen der Physik und Chemie in 1835,[27] and Arthur Schuster found that a copper oxide layer on wires has rectification properties that ceases, when the wires are cleaned. William Grylls Adams and Richard Evans Day observed the photovoltaic effect in selenium in 1876.[28]

A unified explanation of these phenomena required a theory of solid-state physics, which developed greatly in the first half of the 20th Century. In 1878 Edwin Herbert Hall demonstrated the deflection of flowing charge carriers by an applied magnetic field, the Hall effect. The discovery of the electron by J.J. Thomson in 1897 prompted theories of electron-based conduction in solids. Karl Baedeker, by observing a Hall effect with the reverse sign to that in metals, theorized that copper iodide had positive charge carriers. Johan Koenigsberger classified solid materials like metals, insulators, and "variable conductors" in 1914 although his student Josef Weiss already introduced the term Halbleiter (a semiconductor in modern meaning) in his Ph.D. thesis in 1910.[29][30] Felix Bloch published a theory of the movement of electrons through atomic lattices in 1928. In 1930, B. Gudden stated that conductivity in semiconductors was due to minor concentrations of impurities. By 1931, the band theory of conduction had been established by Alan Herries Wilson and the concept of band gaps had been developed. Walter H. Schottky and Nevill Francis Mott developed models of the potential barrier and of the characteristics of a metal–semiconductor junction. By 1938, Boris Davydov had developed a theory of the copper-oxide rectifier, identifying the effect of the p–n junction and the importance of minority carriers and surface states.[27]

Agreement between theoretical predictions (based on developing quantum mechanics) and experimental results was sometimes poor. This was later explained by John Bardeen as due to the extreme "structure sensitive" behavior of semiconductors, whose properties change dramatically based on tiny amounts of impurities.[27] Commercially pure materials of the 1920s containing varying proportions of trace contaminants produced differing experimental results. This spurred the development of improved material refining techniques, culminating in modern semiconductor refineries producing materials with parts-per-trillion purity.

Devices using semiconductors were at first constructed based on empirical knowledge before semiconductor theory provided a guide to the construction of more capable and reliable devices.

Alexander Graham Bell used the light-sensitive property of selenium to transmit sound over a beam of light in 1880. A working solar cell, of low efficiency, was constructed by Charles Fritts in 1883, using a metal plate coated with selenium and a thin layer of gold; the device became commercially useful in photographic light meters in the 1930s.[27] Point-contact microwave detector rectifiers made of lead sulfide were used by Jagadish Chandra Bose in 1904; the cat's-whisker detector using natural galena or other materials became a common device in the development of radio. However, it was somewhat unpredictable in operation and required manual adjustment for best performance. In 1906, H.J. Round observed light emission when electric current passed through silicon carbide crystals, the principle behind the light-emitting diode. Oleg Losev observed similar light emission in 1922, but at the time the effect had no practical use. Power rectifiers, using copper oxide and selenium, were developed in the 1920s and became commercially important as an alternative to vacuum tube rectifiers.[28][27]

The first semiconductor devices used galena, including German physicist Ferdinand Braun's crystal detector in 1874 and Bengali physicist Jagadish Chandra Bose's radio crystal detector in 1901.[31][32]

In the years preceding World War II, infrared detection and communications devices prompted research into lead-sulfide and lead-selenide materials. These devices were used for detecting ships and aircraft, for infrared rangefinders, and for voice communication systems. The point-contact crystal detector became vital for microwave radio systems since available vacuum tube devices could not serve as detectors above about 4000 MHz; advanced radar systems relied on the fast response of crystal detectors. Considerable research and development of silicon materials occurred during the war to develop detectors of consistent quality.[27]

Early transistors[edit]

John Bardeen, William Shockley and Walter Brattain developed the bipolar point-contact transistor in 1947.

Detector and power rectifiers could not amplify a signal. Many efforts were made to develop a solid-state amplifier and were successful in developing a device called the point contact transistor which could amplify 20db or more.[33] In 1922, Oleg Losev developed two-terminal, negative resistance amplifiers for radio, but he perished in the Siege of Leningrad after successful completion. In 1926, Julius Edgar Lilienfeld patented a device resembling a field-effect transistor, but it was not practical. R. Hilsch and R. W. Pohl in 1938 demonstrated a solid-state amplifier using a structure resembling the control grid of a vacuum tube; although the device displayed power gain, it had a cut-off frequency of one cycle per second, too low for any practical applications, but an effective application of the available theory.[27] At Bell Labs, William Shockley and A. Holden started investigating solid-state amplifiers in 1938. The first p–n junction in silicon was observed by Russell Ohl about 1941 when a specimen was found to be light-sensitive, with a sharp boundary between p-type impurity at one end and n-type at the other. A slice cut from the specimen at the p–n boundary developed a voltage when exposed to light.

The first working transistor was a point-contact transistor invented by John Bardeen, Walter Houser Brattain and William Shockley at Bell Labs in 1947. Shockley had earlier theorized a field-effect amplifier made from germanium and silicon, but he failed to build such a working device, before eventually using germanium to invent the point-contact transistor.[34] In France, during the war, Herbert Mataré had observed amplification between adjacent point contacts on a germanium base. After the war, Mataré's group announced their "Transistron" amplifier only shortly after Bell Labs announced the "transistor".

In 1954, physical chemist Morris Tanenbaum fabricated the first silicon junction transistor at Bell Labs.[35] However, early junction transistors were relatively bulky devices that were difficult to manufacture on a mass-production basis, which limited them to a number of specialised applications.[36]

Germanium and silicon semiconductors[edit]

Mohamed Atalla developed the surface passivation process in 1957 and the MOS transistor in 1959.

The first silicon semiconductor device was a silicon radio crystal detector, developed by American engineer Greenleaf Whittier Pickard in 1906.[32] In 1940, Russell Ohl discovered the p-n junction and photovoltaic effects in silicon. In 1941, techniques for producing high-purity germanium and silicon crystals were developed for radar microwave detectors during World War II.[31] In 1955, Carl Frosch and Lincoln Derick at Bell Labs accidentally discovered that silicon dioxide (SiO2) could be grown on silicon,[37] and they later proposed this could mask silicon surfaces during diffusion processes in 1958.[38]

In the early years of the semiconductor industry, up until the late 1950s, germanium was the dominant semiconductor material for transistors and other semiconductor devices, rather than silicon. Germanium was initially considered the more effective semiconductor material, as it was able to demonstrate better performance due to higher carrier mobility.[39][40] The relative lack of performance in early silicon semiconductors was due to electrical conductivity being limited by unstable quantum surface states,[41] where electrons are trapped at the surface, due to dangling bonds that occur because unsaturated bonds are present at the surface.[42] This prevented electricity from reliably penetrating the surface to reach the semiconducting silicon layer.[43][44]

A breakthrough in silicon semiconductor technology came with the work of Egyptian engineer Mohamed Atalla, who developed the process of surface passivation by thermal oxidation at Bell Labs in the late 1950s.[42][45][40] He discovered that the formation of a thermally grown silicon dioxide layer greatly reduced the concentration of electronic states at the silicon surface,[45] and that silicon oxide layers could be used to electrically stabilize silicon surfaces.[46] Atalla first published his findings in Bell memos during 1957, and then demonstrated it in 1958.[47][48] This was the first demonstration to show that high-quality silicon dioxide insulator films could be grown thermally on the silicon surface to protect the underlying silicon p-n junction diodes and transistors.[38] Atalla's surface passivation process enabled silicon to surpass the conductivity and performance of germanium, and led to silicon replacing germanium as the dominant semiconductor material.[40][41] Atalla's surface passivation process is considered the most important advance in silicon semiconductor technology, paving the way for the mass-production of silicon semiconductor devices.[49] By the mid-1960s, Atalla's process for oxidized silicon surfaces was used to fabricate virtually all integrated circuits and silicon devices.[50]

MOSFET (MOS transistor)[edit]

The MOSFET (MOS transistor) was invented by Mohamed Atalla and Dawon Kahng in 1959.

In the late 1950s, Mohamed Atalla utilized his surface passivation and thermal oxidation methods to develop the metal–oxide–semiconductor (MOS) process, which he proposed could be used to build the first working silicon field-effect transistor.[43][44] This led to the invention of the MOSFET (MOS field-effect transistor) by Mohamed Atalla and Dawon Kahng in 1959.[51][47] It was the first truly compact transistor that could be miniaturised and mass-produced for a wide range of uses,[36] With its scalability,[52] and much lower power consumption and higher density than bipolar junction transistors,[53] the MOSFET became the most common type of transistor in computers, electronics,[44] and communications technology such as smartphones.[54] The US Patent and Trademark Office calls the MOSFET a "groundbreaking invention that transformed life and culture around the world".[54]

The CMOS (complementary MOS) process was developed by Chih-Tang Sah and Frank Wanlass at Fairchild Semiconductor in 1963.[55] The first report of a floating-gate MOSFET was made by Dawon Kahng and Simon Sze in 1967.[56] FinFET (fin field-effect transistor), a type of 3D multi-gate MOSFET, was developed by Digh Hisamoto and his team of researchers at Hitachi Central Research Laboratory in 1989.[57][58]

See also[edit]

 • Deathnium
 • Semiconductor device fabrication
 • Semiconductor industry
 • Semiconductor characterization techniques
 • Transistor count

References[edit]

 1. ^ a b c d Feynman, Richard (1963). Feynman Lectures on Physics. Basic Books.
 2. ^ "2.4.7.9 The "hot-probe" experiment". ecee.colorado.edu. Retrieved 27 November 2020.
 3. ^ Shockley, William (1950). Electrons and holes in semiconductors : with applications to transistor electronics. R. E. Krieger Pub. Co. ISBN 978-0-88275-382-9.
 4. ^ a b c d e f g Neamen, Donald. "Semiconductor Physics and Devices" (PDF). Elizabeth A. Jones.
 5. ^ By Abdul Al-Azzawi. "Light and Optics: Principles and Practices." 2007. March 4, 2016.
 6. ^ Kang, Joon Sang; Li, Man; Wu, Huan; Nguyen, Huuduy; Hu, Yongjie (2018). "Experimental observation of high thermal conductivity in boron arsenide". Science. 361 (6402): 575–78. Bibcode:2018Sci...361..575K. doi:10.1126/science.aat5522. PMID 29976798.
 7. ^ "How do thermoelectric coolers (TECs) work?". marlow.com. Retrieved 2016-05-07.
 8. ^ B.G. Yacobi, Semiconductor Materials: An Introduction to Basic Principles, Springer 2003 ISBN 0-306-47361-5, pp. 1–3
 9. ^ Yu, Peter (2010). Fundamentals of Semiconductors. Berlin: Springer-Verlag. ISBN 978-3-642-00709-5.
 10. ^ As in the Mott formula for conductivity, see Cutler, M.; Mott, N. (1969). "Observation of Anderson Localization in an Electron Gas". Physical Review. 181 (3): 1336. Bibcode:1969PhRv..181.1336C. doi:10.1103/PhysRev.181.1336.
 11. ^ a b c Charles Kittel (1995) Introduction to Solid State Physics, 7th ed. Wiley, ISBN 0-471-11181-3.
 12. ^ J. W. Allen (1960). "Gallium Arsenide as a semi-insulator". Nature. 187 (4735): 403–05. Bibcode:1960Natur.187..403A. doi:10.1038/187403b0. S2CID 4183332.
 13. ^ Louis Nashelsky, Robert L.Boylestad. Electronic Devices and Circuit Theory (9th ed.). India: Prentice-Hall of India Private Limited. pp. 7–10. ISBN 978-81-203-2967-6.
 14. ^ Nave, R. "Doped Semiconductors". Retrieved May 3, 2021.
 15. ^ Y., Roshni. "Difference Between Intrinsic and Extrinsic Semiconductors". Retrieved May 3, 2021.
 16. ^ "Lesson 6: Extrinsic semiconductors" (PDF). Retrieved May 3, 2021.
 17. ^ "General unit cell problems". Retrieved May 3, 2021.
 18. ^ Nave, R. "Ohm's Law, Microscopic View". Retrieved May 3, 2021.
 19. ^ Van Zeghbroeck, Bart (2000). "Carrier densities". Retrieved May 3, 2021.
 20. ^ "Band strcutre and carrier concentration (Ge)". Retrieved May 3, 2021.
 21. ^ "Doping: n- and p-semiconductors". Retrieved May 3, 2021.
 22. ^ Nave, R. "Silicon and Germanium". Retrieved May 3, 2021.
 23. ^ Honsberg, Christiana; Bowden, Stuart. "Semiconductor Materials". Retrieved May 3, 2021.
 24. ^ Amorphous semiconductors 1968
 25. ^ Hulls, K.; McMillan, P. W. (May 22, 1972). "Amorphous semiconductors: a review of current theories". Journal of Physics D: Applied Physics. 5 (5): 865–82. doi:10.1088/0022-3727/5/5/205.
 26. ^ "Kirj.ee" (PDF).
 27. ^ a b c d e f g Morris, Peter Robin (July 22, 1990). A History of the World Semiconductor Industry. IET. ISBN 9780863412271 – via Google Books.
 28. ^ a b Lidia Łukasiak & Andrzej Jakubowski (January 2010). "History of Semiconductors" (PDF). Journal of Telecommunication and Information Technology: 3.
 29. ^ Busch, G (1989). "Early history of the physics and chemistry of semiconductors-from doubts to fact in a hundred years". European Journal of Physics. 10 (4): 254–64. Bibcode:1989EJPh...10..254B. doi:10.1088/0143-0807/10/4/002.
 30. ^ Überlingen.), Josef Weiss (de (July 22, 1910). "Experimentelle Beiträge Zur Elektronentheorie Aus dem Gebiet der Thermoelektrizität, Inaugural-Dissertation ... von J. Weiss, ..." Druck- und Verlags-Gesellschaft – via Google Books.
 31. ^ a b "Timeline". The Silicon Engine. Computer History Museum. Retrieved 22 August 2019.
 32. ^ a b "1901: Semiconductor Rectifiers Patented as "Cat's Whisker" Detectors". The Silicon Engine. Computer History Museum. Retrieved 23 August 2019.
 33. ^ Peter Robin Morris (1990) A History of the World Semiconductor Industry, IET, ISBN 0-86341-227-0, pp. 11–25
 34. ^ "1947: Invention of the Point-Contact Transistor". The Silicon Engine. Computer History Museum. Retrieved 23 August 2019.
 35. ^ "1954: Morris Tanenbaum fabricates the first silicon transistor at Bell Labs". The Silicon Engine. Computer History Museum. Retrieved 23 August 2019.
 36. ^ a b Moskowitz, Sanford L. (2016). Advanced Materials Innovation: Managing Global Technology in the 21st century. John Wiley & Sons. p. 168. ISBN 9780470508923.
 37. ^ Bassett, Ross Knox (2007). To the Digital Age: Research Labs, Start-up Companies, and the Rise of MOS Technology. Johns Hopkins University Press. pp. 22–23. ISBN 9780801886393.
 38. ^ a b Saxena, A. (2009). Invention of integrated circuits: untold important facts. International series on advances in solid state electronics and technology. World Scientific. pp. 96–97. ISBN 9789812814456.
 39. ^ Dabrowski, Jarek; Müssig, Hans-Joachim (2000). "6.1. Introduction". Silicon Surfaces and Formation of Interfaces: Basic Science in the Industrial World. World Scientific. pp. 344–46. ISBN 9789810232863.
 40. ^ a b c Heywang, W.; Zaininger, K.H. (2013). "2.2. Early history". Silicon: Evolution and Future of a Technology. Springer Science & Business Media. pp. 26–28. ISBN 9783662098974.
 41. ^ a b Feldman, Leonard C. (2001). "Introduction". Fundamental Aspects of Silicon Oxidation. Springer Science & Business Media. pp. 1–11. ISBN 9783540416821.
 42. ^ a b Kooi, E.; Schmitz, A. (2005). "Brief Notes on the History of Gate Dielectrics in MOS Devices". High Dielectric Constant Materials: VLSI MOSFET Applications. Springer Science & Business Media. pp. 33–44. ISBN 9783540210818.
 43. ^ a b "Martin (John) M. Atalla". National Inventors Hall of Fame. 2009. Retrieved 21 June 2013.
 44. ^ a b c "Dawon Kahng". National Inventors Hall of Fame. Retrieved 27 June 2019.
 45. ^ a b Black, Lachlan E. (2016). New Perspectives on Surface Passivation: Understanding the Si-Al2O3 Interface. Springer. p. 17. ISBN 9783319325217.
 46. ^ Lécuyer, Christophe; Brock, David C. (2010). Makers of the Microchip: A Documentary History of Fairchild Semiconductor. MIT Press. p. 111. ISBN 9780262294324.
 47. ^ a b Lojek, Bo (2007). History of Semiconductor Engineering. Springer Science & Business Media. pp. 120, 321–23. ISBN 9783540342588.
 48. ^ Bassett, Ross Knox (2007). To the Digital Age: Research Labs, Start-up Companies, and the Rise of MOS Technology. Johns Hopkins University Press. p. 46. ISBN 9780801886393.
 49. ^ Sah, Chih-Tang (October 1988). "Evolution of the MOS transistor-from conception to VLSI" (PDF). Proceedings of the IEEE. 76 (10): 1280–1326 [1290]. Bibcode:1988IEEEP..76.1280S. doi:10.1109/5.16328. ISSN 0018-9219. Those of us active in silicon material and device research during 1956–1960 considered this successful effort by the Bell Labs group led by Atalla to stabilize the silicon surface the most important and significant technology advance, which blazed the trail that led to silicon integrated circuit technology developments in the second phase and volume production in the third phase.
 50. ^ Donovan, R. P. (November 1966). "The Oxide-Silicon Interface". Fifth Annual Symposium on the Physics of Failure in Electronics: 199–231. doi:10.1109/IRPS.1966.362364.
 51. ^ "1960 Metal Oxide Semiconductor (MOS) Transistor Demonstrated". The Silicon Engine. Computer History Museum.
 52. ^ Motoyoshi, M. (2009). "Through-Silicon Via (TSV)" (PDF). Proceedings of the IEEE. 97 (1): 43–48. doi:10.1109/JPROC.2008.2007462. ISSN 0018-9219. S2CID 29105721. Archived from the original (PDF) on 2019-07-19.
 53. ^ "Transistors Keep Moore's Law Alive". EETimes. 12 December 2018. Retrieved 18 July 2019.
 54. ^ a b "Remarks by Director Iancu at the 2019 International Intellectual Property Conference". United States Patent and Trademark Office. June 10, 2019. Retrieved 20 July 2019.
 55. ^ "1963: Complementary MOS Circuit Configuration is Invented". Computer History Museum. Retrieved 6 July 2019.
 56. ^ D. Kahng and S. M. Sze, "A floating gate and its application to memory devices", The Bell System Technical Journal, vol. 46, no. 4, 1967, pp. 1288–95
 57. ^ "IEEE Andrew S. Grove Award Recipients". IEEE Andrew S. Grove Award. Institute of Electrical and Electronics Engineers. Retrieved 4 July 2019.
 58. ^ "The Breakthrough Advantage for FPGAs with Tri-Gate Technology" (PDF). Intel. 2014. Retrieved 4 July 2019.

Further reading[edit]

 • A. A. Balandin & K. L. Wang (2006). Handbook of Semiconductor Nanostructures and Nanodevices (5-Volume Set). American Scientific Publishers. ISBN 978-1-58883-073-9.
 • Sze, Simon M. (1981). Physics of Semiconductor Devices (2nd ed.). John Wiley and Sons (WIE). ISBN 978-0-471-05661-4.
 • Turley, Jim (2002). The Essential Guide to Semiconductors. Prentice Hall PTR. ISBN 978-0-13-046404-0.
 • Yu, Peter Y.; Cardona, Manuel (2004). Fundamentals of Semiconductors : Physics and Materials Properties. Springer. ISBN 978-3-540-41323-3.
 • Sadao Adachi (2012). The Handbook on Optical Constants of Semiconductors: In Tables and Figures. World Scientific Publishing. ISBN 978-981-4405-97-3.
 • G. B. Abdullayev, T. D. Dzhafarov, S. Torstveit (Translator), Atomic Diffusion in Semiconductor Structures, Gordon & Breach Science Pub., 1987 ISBN 978-2-88124-152-9

External links[edit]

 • Howstuffworks' semiconductor page
 • Semiconductor Concepts at Hyperphysics
 • Calculator for the intrinsic carrier concentration in silicon
 • Semiconductor OneSource Hall of Fame, Glossary
 • Principles of Semiconductor Devices by Bart Van Zeghbroeck, University of Colorado. An online textbook]
 • US Navy Electrical Engineering Training Series
 • NSM-Archive Physical Properties of Semiconductors]
 • Semiconductor Manufacturer List
 • ABACUS: Introduction to Semiconductor Devices – by Gerhard Klimeck and Dragica Vasileska, online learning resource with simulation tools on nanoHUB
 • Organic Semiconductor page
 • DoITPoMS Teaching and Learning Package- "Introduction to Semiconductors"
 • The Virtual Museum of Semiconductors Organizations