แก้วแผ่นรีด

แผ่นรีด เป็น แก้วที่ผลิตทางอุตสาหกรรมประเภทหนึ่ง มันถูกคิดค้นและจดสิทธิบัตรโดยJames Hartleyประมาณ 2390 [1] [2]แผ่นรีดถูกใช้ในเชิงสถาปัตยกรรม ; ตัวอย่างเช่น ในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 การใช้กระจกแผ่นรีด ได้แก่ การมุงหลังคาสถานีรถไฟและโรงเรือน [1]


TOP