ควิเบกจูเนียร์ฟุตบอลลีก

วิเบกจูเนียร์ฟุตบอลลีก ( QJFL ) เป็นการ แข่งขัน ฟุตบอลเยาวชนของแคนาดาที่จัดขึ้นในควิเบกประเทศแคนาดาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2513 โดยเป็นผู้สืบทอดต่อจากลีกฟุตบอลเยาวชนควิเบมันเริ่มการแข่งขันในฐานะการประชุมของลีกฟุตบอลจูเนียร์ของแคนาดาซึ่งในที่สุดก็ถอนตัวออกไป เมื่อถอนตัวจากCJFLนั้น QJFL ได้รวมทีมจากออตตาวา ออนแทรีโอภูมิภาคและสร้างลีกดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง QJFL สามารถสืบย้อนไปถึงปี 1908 ทุกปีลีกจะมอบรางวัลให้กับแชมป์ประจำฤดูกาลอย่าง Cyril T. White Trophy และแชมป์เพลย์ออฟของ Joe Pistilli Cup ซึ่งเดิมเรียกว่า Manson Cup

2019 - Ottawa Junior Riders (17-7 เหนือ Chateauguay Junior Raiders)
2018 - Ottawa Junior Riders (30-13 เหนือ Sabercats ทางเหนือ)
2017 - Chateauguay Junior Raiders (33-29 เหนือ South Shore Junior Bruizers)
2016 - South Shore Junior Bruizers ( 17-16 เหนือ Montreal Royals)
2015 - Chateauguay Junior Raiders (29-9 เหนือ South Shore Junior Bruizers)
2014 - North Shore Sabercats (16-14 เหนือ ETS Genie)
2013 - North Shore Sabercats (30-23 เหนือ South Shore Junior Bruizers)
2555 - North Shore Sabercats (52-34 เหนือ Ottawa Junior Riders)
2011 -North Shore Sabercats (37-24 เหนือ Chateauguay Junior Raiders)
2010 - Ottawa Junior Riders (10-0 เหนือ Chateauguay Junior Raiders)
2009 - Chateauguay Junior Raiders (20-19 เหนือ Ottawa Junior Riders)
2008 - Ottawa Junior Riders (63-16 มากกว่า Chateauguay Junior Raiders)
2007 - Ottawa Junior Riders (29-27 เหนือ Ottawa Sooners)
2006 - Ottawa Junior Riders (19-2 เหนือ Chateauguay Junior Raiders)
2005 - Chateauguay Junior Raiders (18-16 เหนือ Ottawa Sooners)
2004 - Chateauguay Junior Raiders ( 36-34 เหนือ Ottawa Sooners)
2546 -Chateauguay Junior Raiders (22-13 เหนือ Ottawa Sooners)
2002 - Ottawa Sooners
2001 - Ottawa Sooners (18-17 เหนือ Ottawa Junior Riders)
2000 - Ottawa Junior Riders
1999 - Ottawa Junior Riders
1998 - Ottawa Junior Riders
1997 - Ottawa Sooners (13- 7 เหนือ Ottawa Junior Riders)
1996 - South Shore Packers (14-12 เหนือ Ottawa Sooners)
1995 - Pierrefonds Broncos
1994 - St-Leonard Cougars
1993 - West Island Broncos
1992 - West Island Broncos
1991 - St-Hubert Rebelles
1990 -St-Hubert Rebelles
1989 - North Shore Broncos
1988 - Chateauguay Junior Raiders

2019 - Laval Junior Bulldogs
2018 - South Shore Junior Bruizers
2017 - South Shore Junior Bruizers
2016 - South Shore Junior Bruizers
2015 - Chateauguay Junior Raiders
2014 - North Shore Sabercats
2013 - South Shore Junior Bruizers
2012 - North Shore Sabercats
2011 - Ottawa Junior Riders
2010 - Ottawa Junior Riders
2009 - Ottawa Junior Riders
2008 - Ottawa Sooners
2007 - Ottawa Junior Riders
2006 - Ottawa Junior Riders
2005 - Chateauguay Junior Raiders
2004 - Ottawa Sooners
2003 - Ottawa Sooners
2002 - Ottawa Sooners
2001 - Ottawa Sooners
2000 - Ottawa Junior Riders
1999 - Ottawa Junior Riders
1998 - Chateauguay Raiders
1997 - Ottawa Sooners
1996 - South Shore Packers
1995 - South Shore Packers
1994 - St-Leonard Cougars
1993 - West Island Broncos
1992 - West Island Broncos
1991 - St-Hubert Rebelles
1990 - St-Hubert Rebelles
1989 - St-Leonard Cougars


TOP