การสังเคราะห์โปรตีน

จาก Wikipedia สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทางข้ามไปที่การค้นหา
นิวเคลียสภายในเซลล์แสดง DNA, RNA และเอนไซม์ในขั้นตอนต่างๆของการสังเคราะห์โปรตีน
การสังเคราะห์โปรตีนโดยเริ่มจากการถอดความและการดัดแปลงหลังการถอดเสียงในนิวเคลียส จากนั้น mRNA ที่โตเต็มที่จะถูกส่งออกไปยังไซโตพลาสซึมซึ่งจะถูกแปล จากนั้นสายโซ่โพลีเปปไทด์จะพับและถูกดัดแปลงภายหลังการแปล

โปรตีนสังเคราะห์ (หรือการสังเคราะห์โปรตีน ) เป็นกระบวนการทางชีวภาพหลักที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ , ความสมดุลของการสูญเสียของเซลล์โปรตีน (ผ่านการย่อยสลายหรือการส่งออก ) ที่ผ่านการผลิตของโปรตีนใหม่ โปรตีนดำเนินการจำนวนของฟังก์ชั่นที่สำคัญเป็นเอนไซม์โปรตีนที่มีโครงสร้างหรือฮอร์โมนการสังเคราะห์โปรตีนเป็นกระบวนการที่คล้ายคลึงกันมากสำหรับทั้งโปรคาริโอตและยูคาริโอตแต่มีความแตกต่างที่ชัดเจน[1]

การสังเคราะห์โปรตีนสามารถแบ่งออกเป็นสองขั้นตอน - การถอดรหัสและการแปลในระหว่างการถอดความส่วนของDNA ที่เข้ารหัสโปรตีนหรือที่เรียกว่ายีนจะถูกแปลงเป็นโมเลกุลแม่แบบที่เรียกว่าmessenger RNA (mRNA) แปลงนี้จะดำเนินการโดยเอนไซม์ที่รู้จักในฐานะpolymerases RNAในนิวเคลียสของเซลล์ [2]ในยูคาริโอ, mRNA นี้คือการผลิตครั้งแรกในรูปแบบก่อนวัยอันควร ( pre-mRNA ) ซึ่งผ่านการโพสต์การถอดรหัสการปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นผู้ใหญ่ mRNA mRNA ที่เจริญเต็มที่จะถูกส่งออกจากนิวเคลียสของเซลล์ผ่านรูขุมขนนิวเคลียร์ไปยังไซโตพลาสซึมของเซลล์เพื่อให้เกิดการแปล ระหว่างการแปลที่ mRNA จะถูกอ่านโดยไรโบโซมซึ่งใช้เบื่อหน่ายลำดับของ mRNA ในการกำหนดลำดับของกรดอะมิโนไรโบโซมกระตุ้นการก่อตัวของโควาเลนต์peptide พันธบัตรระหว่างกรดอะมิโนที่เข้ารหัสในรูปแบบห่วงโซ่ polypeptide

หลังจากการแปลโซ่โพลีเปปไทด์จะต้องพับเพื่อสร้างโปรตีน ตัวอย่างเช่นในการทำหน้าที่เป็นเอนไซม์โซ่โพลีเปปไทด์จะต้องพับอย่างถูกต้องเพื่อสร้างไซต์ที่ใช้งานได้ เพื่อที่จะนำมาใช้เป็นสามมิติรูปทรงที่ทำงาน (3D), ห่วงโซ่ polypeptide แรกต้องชุดรูปแบบของโครงสร้างพื้นฐานขนาดเล็กที่เรียกว่าโครงสร้างทุติยภูมิห่วงโซ่ polypeptide ในโครงสร้างทุติยภูมิเหล่านี้แล้วพับในการผลิตโดยรวม 3D โครงสร้างในระดับอุดมศึกษาเมื่อพับอย่างถูกต้องโปรตีนสามารถผ่านการเจริญเติบโตเพิ่มเติมได้โดยการดัดแปลงหลังการแปลที่แตกต่างกัน. การปรับเปลี่ยนโพสต์แปลสามารถปรับเปลี่ยนความสามารถของโปรตีนเพื่อฟังก์ชั่นที่มันตั้งอยู่ภายในเซลล์ (เช่นพลาสซึมหรือนิวเคลียส) และความสามารถของโปรตีนที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับโปรตีนชนิดอื่น[3]

การสังเคราะห์ทางชีวภาพของโปรตีนมีบทบาทสำคัญในการเกิดโรคเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดในกระบวนการนี้ผ่านการกลายพันธุ์ของดีเอ็นเอหรือการหลุดของโปรตีนมักเป็นสาเหตุของโรค การกลายพันธุ์ของดีเอ็นเอจะเปลี่ยนลำดับ mRNA ที่ตามมาซึ่งจะเปลี่ยนลำดับกรดอะมิโนที่เข้ารหัส mRNA การกลายพันธุ์สามารถทำให้ห่วงโซ่โพลีเปปไทด์สั้นลงได้โดยการสร้างลำดับการหยุดซึ่งทำให้เกิดการยุติการแปลก่อนกำหนด หรืออีกวิธีหนึ่งคือการกลายพันธุ์ในลำดับ mRNA จะเปลี่ยนกรดอะมิโนเฉพาะที่เข้ารหัสที่ตำแหน่งนั้นในห่วงโซ่โพลีเปปไทด์ การเปลี่ยนแปลงกรดอะมิโนนี้อาจส่งผลต่อความสามารถในการทำงานของโปรตีนหรือการพับอย่างถูกต้อง[4]โปรตีน misfolded มักจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการเกิดโรคโปรตีนพับไม่ถูกต้องมีแนวโน้มที่จะติดกันในรูปแบบกลุ่มก้อนโปรตีนที่มีความหนาแน่นสูง กระจุกเหล่านี้จะเชื่อมโยงกับช่วงของโรคมักระบบประสาทรวมทั้งโรคเสื่อมและโรคพาร์กินสัน [5]

การถอดเสียง[ แก้ไข]

การถอดความเกิดขึ้นในนิวเคลียสโดยใช้ DNA เป็นแม่แบบในการผลิต mRNA ในยูคาริโอตโมเลกุล mRNA นี้เรียกว่า pre-mRNA เนื่องจากได้รับการดัดแปลงภายหลังการถอดเสียงในนิวเคลียสเพื่อสร้างโมเลกุล mRNA ที่โตเต็มที่ อย่างไรก็ตามในโปรคาริโอตหลังการถอดเสียงไม่จำเป็นต้องมีการดัดแปลงดังนั้นโมเลกุล mRNA ที่โตเต็มที่จะถูกสร้างขึ้นทันทีโดยการถอดความ [1]

แสดงโครงสร้างของนิวคลีโอไทด์ที่มีคาร์บอน 5 ตัวที่มีข้อความแสดงให้เห็นถึงลักษณะ 5 'ของหมู่ฟอสเฟตและธรรมชาติ 3' ของหมู่ไฮดรอกซิลที่จำเป็นในการสร้างพันธะฟอสโฟดิสเตอร์ที่เกี่ยวพันกัน
แสดงให้เห็นถึงทิศทางที่แท้จริงของโมเลกุลดีเอ็นเอด้วยสายการเข้ารหัสที่เรียกใช้ 5 'ถึง 3' และเส้นเทมเพลตฟรีที่รัน 3 'ถึง 5'

ในขั้นต้นเอนไซม์ที่เรียกว่าเฮลิเคสจะทำหน้าที่ในโมเลกุลของดีเอ็นเอ ดีเอ็นเอมีantiparallelโครงสร้างเกลียวคู่ประกอบด้วยสอง, เสริมPolynucleotideเส้นกันด้วยพันธะไฮโดรเจนระหว่างคู่ฐาน เฮลิเคสขัดขวางพันธะไฮโดรเจนทำให้บริเวณของดีเอ็นเอซึ่งตรงกับยีนคลายตัวแยกสายดีเอ็นเอทั้งสองออกและเผยให้เห็นชุดของฐาน แม้ว่า DNA จะเป็นโมเลกุลที่มีเกลียวสองเส้น แต่เพียงเส้นเดียวเท่านั้นที่ทำหน้าที่เป็นแม่แบบสำหรับการสังเคราะห์ก่อน mRNA - เส้นใยนี้เรียกว่าเกลียวแม่แบบ สายดีเอ็นเออื่น ๆ (ซึ่งเสริมกับเกลียวแม่แบบ) เรียกว่าสายการเข้ารหัส[6]

ทั้ง DNA และ RNA มีทิศทางที่แท้จริงซึ่งหมายความว่ามีสองปลายที่แตกต่างกันของโมเลกุล คุณสมบัติของทิศทางนี้เกิดจากหน่วยย่อยของนิวคลีโอไทด์ที่ไม่สมมาตรโดยมีหมู่ฟอสเฟตอยู่ที่ด้านหนึ่งของน้ำตาลเพนโทสและอีกด้านหนึ่งเป็นเบส คาร์บอนทั้งห้าในน้ำตาลเพนโทสมีจำนวนตั้งแต่ 1 '(โดยที่' หมายถึงไพรม์) ถึง 5 ' ดังนั้นพันธะฟอสโฟดิสเตอร์ที่เชื่อมต่อนิวคลีโอไทด์จึงเกิดขึ้นโดยการรวมกลุ่มไฮดรอกซิลของคาร์บอน 3 'ของนิวคลีโอไทด์หนึ่งกับหมู่ฟอสเฟตบนคาร์บอน 5' ของนิวคลีโอไทด์อื่น ดังนั้นสายการเข้ารหัสของ DNA จึงทำงานในทิศทาง 5 'ถึง 3' และสายดีเอ็นเอแม่แบบเสริมจึงวิ่งไปในทิศทางตรงกันข้ามจาก 3 'ถึง 5' [1]

แสดงให้เห็นถึงการแปลงสายแม่แบบของ DNA เป็นโมเลกุลก่อน mRNA โดย RNA polymerase

โพลีเมอเรส RNA ของเอนไซม์จะจับกับเกลียวแม่แบบที่สัมผัสและอ่านจากยีนในทิศทาง 3 ถึง 5 ในขณะเดียวกัน RNA polymerase จะสังเคราะห์เส้นใย pre-mRNA เส้นเดียวในทิศทาง 5'-to-3 'โดยการเร่งปฏิกิริยาการสร้างพันธะฟอสโฟดิสเตอร์ระหว่างนิวคลีโอไทด์ที่เปิดใช้งาน (อิสระในนิวเคลียส) ที่สามารถจับคู่เบสเสริมกับเกลียวแม่แบบ . ด้านหลังของ RNA polymerase ที่กำลังเคลื่อนที่สาย DNA ทั้งสองจะเชื่อมต่อกันดังนั้นจึงมี DNA เพียง 12 คู่เบสเท่านั้นที่สัมผัสได้ในครั้งเดียว [6]RNA polymerase สร้างโมเลกุลก่อน mRNA ด้วยอัตรา 20 นิวคลีโอไทด์ต่อวินาทีทำให้สามารถผลิตโมเลกุลก่อน mRNA จากยีนเดียวกันได้หลายพันตัวภายในหนึ่งชั่วโมง แม้จะมีอัตราการสังเคราะห์ที่รวดเร็ว แต่เอนไซม์ RNA polymerase ก็มีกลไกการพิสูจน์อักษรของตัวเอง กลไกการพิสูจน์อักษรช่วยให้ RNA polymerase สามารถกำจัดนิวคลีโอไทด์ที่ไม่ถูกต้อง (ซึ่งไม่เสริมกับดีเอ็นเอของแม่แบบ) จากโมเลกุลก่อน mRNA ที่กำลังเติบโตผ่านปฏิกิริยาการตัดตอน[1]เมื่อ RNA polymerases ไปถึงลำดับดีเอ็นเอที่เฉพาะเจาะจงซึ่งยุติการถอดความ RNA polymerase จะแยกออกและการสังเคราะห์ก่อน mRNA จะเสร็จสมบูรณ์[6]

โมเลกุล pre-mRNA ที่สังเคราะห์ขึ้นนั้นเสริมกับสายดีเอ็นเอของแม่แบบและแบ่งลำดับนิวคลีโอไทด์เดียวกันกับสายดีเอ็นเอที่เข้ารหัส อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างที่สำคัญอย่างหนึ่งในองค์ประกอบของนิวคลีโอไทด์ของโมเลกุล DNA และ mRNA ดีเอ็นเอประกอบด้วยฐาน - guanine , cytosine , adenineและมีน (G, C, A และ T) - อาร์เอ็นเอนอกจากนี้ยังประกอบด้วยสี่ฐาน - guanine, cytosine, adenine และuracilในโมเลกุลของ RNA ไทมีนฐานดีเอ็นเอจะถูกแทนที่ด้วยยูราซิลซึ่งสามารถจับคู่เบสกับอะดีนีนได้ ดังนั้นในโมเลกุลก่อน mRNA ฐานเสริมทั้งหมดซึ่งจะเป็นไทมีนในสายดีเอ็นเอของการเข้ารหัสจะถูกแทนที่ด้วย uracil [7]

การปรับเปลี่ยนหลังการถอดเสียง[ แก้ไข]

สรุปกระบวนการดัดแปลง pre-mRNA หลังการถอดความผ่าน capping, polyadenylation และ splicing เพื่อสร้างโมเลกุล mRNA ที่โตเต็มที่พร้อมสำหรับการส่งออกจากนิวเคลียส

เมื่อการถอดความเสร็จสมบูรณ์โมเลกุล pre-mRNA จะผ่านการดัดแปลงภายหลังการถอดเสียงเพื่อสร้างโมเลกุล mRNA ที่โตเต็มที่

มี 3 ขั้นตอนสำคัญในการปรับเปลี่ยนหลังการถอดเสียง:

 1. การเพิ่ม5 'capที่ปลาย 5' ของโมเลกุล pre-mRNA
 2. การเพิ่มหาง 3 ' poly (A)จะถูกเพิ่มเข้าไปในโมเลกุล pre-mRNA ปลาย 3'
 3. การกำจัดอินตรอนผ่านการต่อสายอาร์เอ็นเอ

5' หมวกจะถูกเพิ่มใน 5' ในตอนท้ายของโมเลกุลก่อน mRNA และประกอบด้วยเบื่อหน่าย guanine การแก้ไขผ่านmethylationจุดประสงค์ของฝาครอบ 5 'คือเพื่อป้องกันการแตกตัวของโมเลกุล mRNA ที่โตเต็มที่ก่อนการแปลฝายังช่วยจับไรโบโซมกับ mRNA เพื่อเริ่มการแปล [8]และทำให้ mRNA แตกต่างจาก RNA อื่น ๆ ในเซลล์[1]ในทางตรงกันข้ามหาง 3 'Poly (A) จะถูกเพิ่มที่ปลาย 3' ของโมเลกุล mRNA และประกอบด้วยฐานอะดีนีน 100-200 ฐาน[8]การปรับเปลี่ยน mRNA ที่แตกต่างกันเหล่านี้ช่วยให้เซลล์ตรวจพบว่าข้อความ mRNA แบบเต็มยังคงอยู่หากมีทั้ง 5 'cap และ 3' tail อยู่[1]

โมเลกุลก่อน mRNA ที่ได้รับการแก้ไขนี้จะผ่านกระบวนการเชื่อมต่อ RNA ยีนประกอบด้วยชุดของอินตรอนและเอ็กซอนอินตรอนเป็นลำดับนิวคลีโอไทด์ซึ่งไม่ได้เข้ารหัสโปรตีนในขณะที่เอ็กซอนเป็นลำดับนิวคลีโอไทด์ที่เข้ารหัสโปรตีนโดยตรง อินตรอนและเอ็กซอนมีอยู่ทั้งในลำดับดีเอ็นเอพื้นฐานและโมเลกุลก่อน mRNA ดังนั้นในการสร้างโมเลกุล mRNA ที่โตเต็มที่ซึ่งเข้ารหัสโปรตีนจะต้องมีการประกบกัน [6]ในระหว่างการประกบอินตรอนที่แทรกแซงจะถูกลบออกจากโมเลกุลก่อน mRNA โดยคอมเพล็กซ์โปรตีนหลายชนิดที่เรียกว่าspliceosome (ประกอบด้วยโปรตีนและ RNA มากกว่า 150 ชนิด) [9] จากนั้นโมเลกุล mRNA ที่โตเต็มที่นี้จะถูกส่งออกไปยังไซโทพลาสซึมผ่านรูขุมขนนิวเคลียร์ในซองของนิวเคลียส

การแปล[ แก้ไข]

แสดงให้เห็นกระบวนการแปลที่แสดงวัฏจักรของการจับคู่โคดอน - ต่อต้านโคดอนของ tRNA และการรวมตัวกันของกรดอะมิโนเข้ากับสายโซ่พอลิเปปไทด์ที่กำลังเติบโตโดยไรโบโซม
ไรโบโซมบนเกลียวของ mRNA ที่มีการมาถึงของ tRNA ดำเนินการจับคู่ฐาน codon-anti-codon ส่งกรดอะมิโนไปยังห่วงโซ่โพลีเปปไทด์ที่กำลังเติบโตและจากไป แสดงให้เห็นถึงการทำงานของไรโบโซมในฐานะเครื่องจักรทางชีวภาพซึ่งทำงานในระดับนาโนเพื่อทำการแปล ไรโบโซมเคลื่อนที่ไปตามโมเลกุล mRNA ที่เจริญเต็มที่ซึ่งรวม tRNA และสร้างสายโซ่โพลีเปปไทด์

ในระหว่างการแปลไรโบโซมจะสังเคราะห์โซ่โพลีเปปไทด์จากโมเลกุลของแม่แบบ mRNA ในยูคาริโอ, การแปลเกิดขึ้นในพลาสซึมของเซลล์ที่ไรโบโซมที่มีอยู่ทั้งฟรีลอยหรือยึดติดอยู่กับที่ร่างแหเอนโดพลาซึมในโปรคาริโอตซึ่งไม่มีนิวเคลียสกระบวนการทั้งการถอดความและการแปลจะเกิดขึ้นในไซโทพลาซึม[10]

ไรโบโซมเป็นเครื่องจักรโมเลกุลที่ซับซ้อนซึ่งทำจากส่วนผสมของโปรตีนและไรโบโซมอาร์เอ็นเอจัดเป็นหน่วยย่อยสองหน่วย (หน่วยย่อยขนาดใหญ่และหน่วยย่อย) ซึ่งล้อมรอบโมเลกุล mRNA ไรโบโซมอ่านโมเลกุล mRNA ในทิศทาง 5'-3 'และใช้เป็นแม่แบบเพื่อกำหนดลำดับของกรดอะมิโนในห่วงโซ่โพลีเปปไทด์[11]ในการแปลโมเลกุล mRNA ไรโบโซมใช้โมเลกุลขนาดเล็กที่เรียกว่าโอนอาร์เอ็นเอ(tRNA) เพื่อส่งกรดอะมิโนที่ถูกต้องไปยังไรโบโซม tRNA แต่ละตัวประกอบด้วย 70-80 นิวคลีโอไทด์และใช้โครงสร้างใบโคลเวอร์ที่มีลักษณะเฉพาะเนื่องจากการสร้างพันธะไฮโดรเจนระหว่างนิวคลีโอไทด์ภายในโมเลกุล tRNA มีอยู่ประมาณ 60 ชนิด tRNA แต่ละตัวจะจับกับลำดับเฉพาะของนิวคลีโอไทด์สามตัว (เรียกว่าโคดอน ) ภายในโมเลกุล mRNA และให้กรดอะมิโนเฉพาะ [12]

เริ่มแรกไรโบโซมจะยึดติดกับ mRNA ที่โคดอนเริ่มต้น (AUG) และเริ่มแปลโมเลกุล ลำดับนิวคลีโอไทด์ของ mRNA ถูกอ่านเป็นสามเท่า- นิวคลีโอไทด์สามตัวที่อยู่ติดกันในโมเลกุล mRNA สอดคล้องกับโคดอนเดียว tRNA แต่ละตัวมีลำดับการสัมผัสของนิวคลีโอไทด์สามตัวที่เรียกว่าแอนติโคดอนซึ่งเสริมตามลำดับโคดอนเฉพาะที่อาจมีอยู่ใน mRNA ตัวอย่างเช่นโคดอนแรกที่พบคือโคดอนเริ่มต้นที่ประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์ AUG tRNA ที่ถูกต้องกับแอนติโคดอน (UAC ลำดับ 3 นิวคลีโอไทด์เสริม) จับกับ mRNA โดยใช้ไรโบโซม tRNA นี้ให้กรดอะมิโนที่ถูกต้องซึ่งสอดคล้องกับโคดอน mRNA ในกรณีของโคดอนเริ่มต้นนี่คือกรดอะมิโนเมไธโอนีน โคดอนถัดไป (ติดกับโคดอนเริ่มต้น) จะถูกผูกไว้ด้วย tRNA ที่ถูกต้องพร้อมกับแอนติโคดอนเสริมส่งกรดอะมิโนตัวถัดไปไปยังไรโบโซม จากนั้นไรโบโซมจะใช้เพปทิดิลทรานสเฟอเรสกิจกรรมของเอนไซม์เพื่อเร่งการสร้างพันธะโควาเลนต์เปปไทด์ระหว่างกรดอะมิโนสองตัวที่อยู่ติดกัน[6]

จากนั้นไรโบโซมจะเคลื่อนที่ไปตามโมเลกุล mRNA ไปยังโคดอนตัวที่สาม จากนั้นไรโบโซมจะปล่อยโมเลกุล tRNA ตัวแรกออกมาเนื่องจากโมเลกุล tRNA เพียงสองโมเลกุลเท่านั้นที่สามารถนำมารวมกันโดยไรโบโซมเดียวในคราวเดียว tRNA เสริมตัวถัดไปที่มีแอนติโคดอนเสริมที่ถูกต้องเสริมกับโคดอนตัวที่สามจะถูกเลือกโดยส่งกรดอะมิโนตัวต่อไปไปยังไรโบโซมซึ่งเชื่อมโควาเลนต์เข้ากับโซ่โพลีเปปไทด์ที่กำลังเติบโต กระบวนการนี้ดำเนินต่อไปโดยที่ไรโบโซมเคลื่อนที่ไปตามโมเลกุล mRNA โดยเพิ่มกรดอะมิโนมากถึง 15 ตัวต่อวินาทีให้กับสายโซ่โพลีเปปไทด์ ด้านหลังไรโบโซมตัวแรกไรโบโซมเพิ่มเติมอีกถึง 50 ตัวสามารถจับกับโมเลกุล mRNA ที่สร้างโพลีโซมได้ทำให้สามารถสังเคราะห์โซ่โพลีเปปไทด์ที่เหมือนกันหลาย ๆ ตัวได้พร้อมกัน[6]การสิ้นสุดของห่วงโซ่โพลีเปปไทด์ที่กำลังเติบโตเกิดขึ้นเมื่อไรโบโซมพบโคดอนหยุด (UAA, UAG หรือ UGA) ในโมเลกุล mRNA เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจะไม่มี tRNA ที่สามารถจดจำได้และปัจจัยการปลดปล่อยจะทำให้เกิดการปลดปล่อยโซ่โพลีเปปไทด์ที่สมบูรณ์จากไรโบโซม [12]ดร. Har Gobind Khoranaนักวิทยาศาสตร์ที่มาจากอินเดียได้ถอดรหัสลำดับ RNA สำหรับกรดอะมิโนประมาณ 20 ชนิด [ ต้องการอ้างอิง ]เขาได้รับรางวัลโนเบลในปี พ.ศ. 2511 พร้อมกับนักวิทยาศาสตร์อีกสองคนจากผลงานของเขา

การพับโปรตีน[ แก้ไข]

แสดงกระบวนการพับโซ่โพลีเปปไทด์จากโครงสร้างหลักเริ่มต้นไปจนถึงโครงสร้างควอเทอร์นารี

เมื่อการสังเคราะห์ห่วงโซ่โพลีเปปไทด์เสร็จสมบูรณ์โซ่โพลีเปปไทด์จะพับเพื่อใช้โครงสร้างเฉพาะซึ่งทำให้โปรตีนสามารถทำหน้าที่ของมันได้ รูปแบบพื้นฐานของโครงสร้างโปรตีนเรียกว่าโครงสร้างปฐมภูมิซึ่งเป็นเพียงห่วงโซ่พอลิเปปไทด์ซึ่งเป็นลำดับของกรดอะมิโนที่ผูกมัดด้วยโควาเลนต์ โครงสร้างหลักของโปรตีนถูกเข้ารหัสโดยยีน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงลำดับของยีนสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักของโปรตีนและโครงสร้างโปรตีนในระดับต่อ ๆ ไปทั้งหมดในที่สุดก็เปลี่ยนโครงสร้างและหน้าที่โดยรวม

โครงสร้างหลักของโปรตีน (ห่วงโซ่โพลีเปปไทด์) สามารถพับหรือม้วนเพื่อสร้างโครงสร้างทุติยภูมิของโปรตีนได้ โครงสร้างทุติยภูมิที่พบมากที่สุดเรียกว่าอัลฟาเฮลิกซ์หรือแผ่นเบต้าซึ่งเป็นโครงสร้างขนาดเล็กที่เกิดจากพันธะไฮโดรเจนที่สร้างขึ้นภายในห่วงโซ่โพลีเปปไทด์ โครงสร้างทุติยภูมินี้จะพับเพื่อสร้างโครงสร้างระดับตติยภูมิของโปรตีน โครงสร้างตติยภูมิคือโครงสร้าง 3 มิติโดยรวมของโปรตีนซึ่งทำจากโครงสร้างทุติยภูมิที่แตกต่างกันพับเข้าด้วยกัน ในโครงสร้างตติยภูมิคุณสมบัติของโปรตีนที่สำคัญเช่นบริเวณที่ใช้งานจะถูกพับและก่อตัวขึ้นเพื่อให้โปรตีนทำงานได้ ในที่สุดโปรตีนบางชนิดอาจใช้โครงสร้างควอเทอร์นารีที่ซับซ้อน. โปรตีนส่วนใหญ่ทำจากโซ่โพลีเปปไทด์เส้นเดียวอย่างไรก็ตามโปรตีนบางชนิดประกอบด้วยโซ่โพลีเปปไทด์หลายตัว (เรียกว่าหน่วยย่อย) ซึ่งพับและทำปฏิกิริยากันเพื่อสร้างโครงสร้างควอเทอร์นารี ดังนั้นโปรตีนโดยรวมเป็นหลายหน่วยย่อยที่ซับซ้อนประกอบด้วยหลายพับห่วงโซ่ polypeptide หน่วยย่อยเช่นฮีโมโกล [13]

การแก้ไขหลังการแปล[ แก้ไข]

เมื่อโปรตีนพับเข้าสู่สถานะ 3 มิติที่สมบูรณ์แบบที่ใช้งานได้เสร็จสมบูรณ์แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเป็นจุดสิ้นสุดของเส้นทางการเจริญเติบโตของโปรตีน โปรตีนที่พับแล้วยังสามารถผ่านกระบวนการเพิ่มเติมได้โดยการดัดแปลงภายหลังการแปล มีการดัดแปลงหลังการแปลที่รู้จักกันมากกว่า 200 ชนิดการดัดแปลงเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของโปรตีนความสามารถของโปรตีนในการโต้ตอบกับโปรตีนอื่น ๆ และพบโปรตีนในเซลล์เช่นในนิวเคลียสของเซลล์หรือไซโทพลาสซึม [14]ผ่านการปรับเปลี่ยนการโพสต์การแปลความหลากหลายของโปรตีนเข้ารหัสโดยจีโนมที่มีการขยายตัว 2-3 คำสั่งของขนาด [15]

การดัดแปลงภายหลังการแปลมีสี่คลาสหลัก ๆ ได้แก่[3]

 1. ความแตกแยก
 2. การเพิ่มกลุ่มสารเคมี
 3. การเพิ่มโมเลกุลที่ซับซ้อน
 4. การสร้างพันธะระหว่างโมเลกุล

ความแตกแยก[ แก้ไข]

แสดงการดัดแปลงหลังการแปลของโปรตีนโดยความแตกแยกของโปรตีเอสซึ่งแสดงให้เห็นว่าพันธะที่มีอยู่ก่อนหน้านี้จะยังคงอยู่แม้ว่าโซ่โพลีเปปไทด์จะถูกแยกออกก็ตาม

ความแตกแยกของโปรตีนเป็นกลับไม่ได้ปรับเปลี่ยนการโพสต์แปลที่ดำเนินการโดยเอนไซม์ที่รู้จักกันเป็นโปรตีเอส โปรตีเอสเหล่านี้มักมีความจำเพาะสูงและทำให้เกิดการไฮโดรไลซิสของพันธะเปปไทด์จำนวน จำกัด ภายในโปรตีนเป้าหมาย โปรตีนที่สั้นลงที่ได้จะมีสายโซ่โพลีเปปไทด์ที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับกรดอะมิโนที่แตกต่างกันที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโซ่ การดัดแปลงหลังการแปลนี้มักจะเปลี่ยนแปลงการทำงานของโปรตีนโปรตีนสามารถปิดใช้งานหรือเปิดใช้งานได้โดยความแตกแยกและสามารถแสดงกิจกรรมทางชีวภาพใหม่ได้ [16]

การเพิ่มกลุ่มเคมี[ แก้]

แสดงการดัดแปลงโปรตีนหลังการแปลโดยเมธิเลชันอะซิทิเลชันและฟอสโฟรีเลชัน

หลังจากการแปลสามารถเพิ่มกลุ่มสารเคมีขนาดเล็กลงในกรดอะมิโนภายในโครงสร้างโปรตีนที่โตเต็มที่[17]ตัวอย่างของกระบวนการที่เพิ่มกลุ่มสารเคมีโปรตีนเป้าหมาย ได้แก่ methylation, acetylationและฟอสโฟ

Methylation คือการเติมกลุ่มเมธิลแบบย้อนกลับลงในกรดอะมิโนที่เร่งปฏิกิริยาโดยเอนไซม์เมธิลทรานสเฟอเรส methylation เกิดขึ้นอย่างน้อย 9 ของกรดอะมิโนที่พบบ่อย 20 แต่มันส่วนใหญ่เกิดขึ้นในกรดอะมิโนไลซีนและอาร์จินีตัวอย่างหนึ่งของโปรตีนซึ่งเป็น methylated ปกติเป็นสโตนฮิสโตนเป็นโปรตีนที่พบในนิวเคลียสของเซลล์ DNA ถูกห่อหุ้มไว้อย่างแน่นหนาโดยโปรตีนอื่น ๆ และปฏิกิริยาระหว่างประจุลบใน DNA และประจุบวกบนฮิสโตน รูปแบบที่เฉพาะเจาะจงอย่างมากของmethylationของกรดอะมิโนบนโปรตีนฮิสโตนถูกใช้เพื่อตรวจสอบว่าบริเวณใดของดีเอ็นเอที่มีบาดแผลแน่นและไม่สามารถถอดเสียงได้และบริเวณใดที่มีบาดแผลหลวมและสามารถถอดเสียงได้[18]

ข้อบังคับตามฮิสโตนของการถอดความดีเอ็นเอยังถูกแก้ไขโดย acetylation acetylation เป็นนอกจากนี้โควาเลนพลิกกลับของกลุ่ม acetylบนกรดอะมิโนไลซีนโดยเอนไซม์acetyltransferaseกลุ่ม acetyl จะถูกลบออกจากโมเลกุลของผู้บริจาคที่เรียกว่าacetyl coenzyme Aและถ่ายโอนไปยังโปรตีนเป้าหมาย[19] histones รับ acetylationบน lysine ตกค้างของพวกเขาโดยเอนไซม์ที่รู้จักในฐานะสโตน acetyltransferase ผลของ acetylation คือการทำให้ปฏิสัมพันธ์ของประจุระหว่างฮิสโตนและดีเอ็นเออ่อนลงจึงทำให้ยีนในดีเอ็นเอสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับการถอดความ[20]

การดัดแปลงกลุ่มเคมีหลังการแปลขั้นสุดท้ายที่แพร่หลายคือฟอสโฟรีเลชัน phosphorylation เป็นแบบพลิกกลับได้นอกจากนี้โควาเลนต์ของฟอสเฟตกลุ่มเฉพาะกรดอะมิโน ( ซีรีน , ธ รีโอนีและซายน์ ) ภายในโปรตีน กลุ่มฟอสเฟตจะถูกกำจัดออกจากATPของโมเลกุลของผู้บริจาคโดยโปรตีนไคเนสและถ่ายโอนไปยังกลุ่มไฮดรอกซิลของกรดอะมิโนเป้าหมายซึ่งจะสร้างอะดีโนซีนไดฟอสเฟตเป็นผลิตภัณฑ์สองชนิด กระบวนการนี้สามารถย้อนกลับได้และกลุ่มฟอสเฟตถูกกำจัดออกโดยเอนไซม์โปรตีนฟอสฟาเทส. ฟอสโฟรีเลชันสามารถสร้างไซต์ที่มีผลผูกพันกับโปรตีนฟอสโฟรีเลต์ซึ่งช่วยให้สามารถทำปฏิกิริยากับโปรตีนอื่น ๆ และสร้างสารประกอบเชิงซ้อนหลายโปรตีนขนาดใหญ่ หรืออีกวิธีหนึ่งคือฟอสโฟรีเลชันสามารถเปลี่ยนระดับกิจกรรมของโปรตีนได้โดยเปลี่ยนความสามารถของโปรตีนในการจับกับสารตั้งต้น [1]

การเพิ่มโมเลกุลเชิงซ้อน[ แก้ไข]

แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของโครงสร้างระหว่าง N-linked และ O-linked glycosylation บนห่วงโซ่โพลีเปปไทด์

การดัดแปลงหลังการแปลสามารถรวมโมเลกุลขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนมากขึ้นเข้ากับโครงสร้างโปรตีนแบบพับได้ ตัวอย่างหนึ่งที่พบบ่อยคือไกลโคซิเลชันการเพิ่มโมเลกุลโพลีแซ็กคาไรด์ซึ่งถือกันว่าเป็นการดัดแปลงหลังการแปลที่พบบ่อยที่สุด [15]

ใน glycosylation เป็นpolysaccharideโมเลกุล (ที่รู้จักกันในglycan ) จะมีการเพิ่มโควาเลนต์กับโปรตีนเป้าหมายโดยglycosyltransferasesเอนไซม์และแก้ไขโดยลูโคซิเดในร่างแหเอนโดพลาซึมและกอลไจอุปกรณ์ Glycosylation สามารถมีบทบาทสำคัญในการกำหนดโครงสร้าง 3 มิติสุดท้ายที่พับแล้วของโปรตีนเป้าหมาย ในบางกรณีไกลโคซิเลชันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพับที่ถูกต้อง glycosylation N-เชื่อมโยงส่งเสริมพับโปรตีนโดยการเพิ่มความสามารถในการละลายและการไกล่เกลี่ยโปรตีนผูกพันกับครูใหญ่โปรตีน Chaperones เป็นโปรตีนที่ทำหน้าที่ในการพับและรักษาโครงสร้างของโปรตีนอื่น ๆ[1]

นอกจากนี้ในวงกว้างทั้งสองประเภทของ glycosylation, glycosylation N-เชื่อมโยงและglycosylation O-เชื่อมโยง ไกลโคซิเลชันที่เชื่อมโยงกับ N เริ่มต้นในเรติคูลัมเอนโดพลาสมิกด้วยการเติมไกลแคนที่เป็นสารตั้งต้น ผู้นำ glycan มีการแก้ไขในกอลไจอุปกรณ์การผลิตที่ซับซ้อน glycan ผูกพัน covalently ไนโตรเจนในasparagineกรดอะมิโน ในทางตรงกันข้าม Glycosylation ที่เชื่อมโยงกับ O คือการเติมโควาเลนต์ตามลำดับของน้ำตาลแต่ละตัวลงในออกซิเจนในกรดอะมิโนซีรีนและ ธ รีโอนีนภายในโครงสร้างโปรตีนที่โตเต็มที่ [1]

การสร้างพันธะโควาเลนต์[ แก้ไข]

แสดงการก่อตัวของพันธะโควาเลนต์ดิซัลไฟด์เป็นการดัดแปลงภายหลังการแปล พันธะไดซัลไฟด์สามารถก่อตัวภายในโซ่โพลีเปปไทด์เดี่ยว (ซ้าย) หรือระหว่างโซ่โพลีเปปไทด์ในโปรตีนคอมเพล็กซ์หลายหน่วยย่อย (ขวา)

โปรตีนจำนวนมากที่ผลิตภายในเซลล์จะหลั่งออกมานอกเซลล์เพื่อทำหน้าที่เป็นโปรตีนนอกเซลล์โปรตีนนอกเซลล์สัมผัสกับสภาวะต่างๆมากมาย เพื่อให้โครงสร้างโปรตีน 3 มิติมีเสถียรภาพพันธะโควาเลนต์จะเกิดขึ้นภายในโปรตีนหรือระหว่างโซ่โพลีเปปไทด์ที่แตกต่างกันในโครงสร้างควอเทอร์นารี ชนิดที่แพร่หลายที่สุดคือพันธะไดซัลไฟด์ (หรือที่เรียกว่าสะพานไดซัลไฟด์) พันธะไดซัลไฟด์เกิดขึ้นระหว่างกรดอะมิโนซิสเทอีนสองตัวโดยใช้กลุ่มเคมีโซ่ด้านข้างที่มีอะตอมของซัลเฟอร์กลุ่มเคมีเหล่านี้เรียกว่ากลุ่มฟังก์ชันไธออล พันธะซัลไฟด์ทำหน้าที่รักษาเสถียรภาพของโครงสร้างที่มีอยู่ก่อนของโปรตีน พันธะไดซัลไฟด์เกิดขึ้นในปฏิกิริยาออกซิเดชั่นระหว่างกลุ่มไธออลสองกลุ่มดังนั้นจึงต้องการสภาพแวดล้อมออกซิไดซ์ในการทำปฏิกิริยา เป็นผลให้พันธะไดซัลไฟด์มักเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการออกซิไดซ์ของเรติคูลัมเอนโดพลาสมิกที่เร่งปฏิกิริยาโดยเอนไซม์ที่เรียกว่าไอโซเมอเรสของโปรตีนไดซัลไฟด์ พันธะไดซัลไฟด์แทบจะไม่เกิดขึ้นในไซโตพลาสซึมเนื่องจากเป็นสภาพแวดล้อมที่ลดลง [1]

บทบาทของการสังเคราะห์โปรตีนในโรค[ แก้]

โรคหลายชนิดเกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนเนื่องจากการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างลำดับนิวคลีโอไทด์ของดีเอ็นเอกับลำดับกรดอะมิโนของโปรตีนที่เข้ารหัส การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักของโปรตีนอาจส่งผลให้โปรตีนพับผิดพลาดหรือทำงานผิดปกติได้ การกลายพันธุ์ภายในยีนเดียวได้รับการระบุว่าเป็นสาเหตุของโรคหลายชนิดรวมถึงโรคเคียวเซลล์ที่เรียกว่าความผิดปกติของยีนเดี่ยว

โรคเคียวเซลล์[ แก้]

การเปรียบเทียบระหว่างบุคคลที่มีสุขภาพดีและผู้ที่เป็นโรคโลหิตจางชนิดเคียวซึ่งแสดงให้เห็นถึงรูปร่างของเม็ดเลือดแดงที่แตกต่างกันและการไหลเวียนของเลือดที่แตกต่างกันภายในหลอดเลือด

โรคเคียวเซลล์เป็นกลุ่มของโรคที่เกิดจากการกลายพันธุ์ในหน่วยย่อยของฮีโมโกลบินซึ่งเป็นโปรตีนที่พบในเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ทำหน้าที่ในการขนส่งออกซิเจน โรคเคียวเซลล์ที่อันตรายที่สุดเรียกว่าโรคโลหิตจางชนิดเคียว โรคโลหิตจางเซลล์เคียวเป็นความผิดปกติของยีนเดี่ยวชนิดถอย homozygous ที่พบบ่อยที่สุดซึ่งหมายความว่าผู้ประสบภัยต้องมีการกลายพันธุ์ในยีนที่ได้รับผลกระทบทั้งสองสำเนา (หนึ่งยีนที่สืบทอดมาจากพ่อแม่แต่ละคน) จึงจะทนทุกข์ เฮโมโกลบินมีโครงสร้างควอเทอร์นารีที่ซับซ้อนและประกอบด้วยหน่วยย่อยโพลีเปปไทด์สี่หน่วย - หน่วยย่อย A สองหน่วยและหน่วยย่อย B สองหน่วย[21]ผู้ป่วยที่เป็นโรคโลหิตจางชนิดเคียวจะมีการกลายพันธุ์ที่ผิดพลาดหรือทดแทนในยีนที่เข้ารหัสสายโซ่โพลีเปปไทด์หน่วยย่อยของฮีโมโกลบินบี การกลายพันธุ์แบบผิดพลาดหมายถึงการกลายพันธุ์ของนิวคลีโอไทด์จะเปลี่ยนแปลงโคดอนทริปเปิลโดยรวมเพื่อให้กรดอะมิโนอื่นจับคู่กับโคดอนใหม่ ในกรณีของโรคโลหิตจางชนิดเคียวการกลายพันธุ์ของ missense ที่พบบ่อยที่สุดคือการกลายพันธุ์ของนิวคลีโอไทด์เพียงครั้งเดียวจากไทมีนไปยังอะดีนีนในยีนหน่วยย่อยของฮีโมโกลบินบี[22]สิ่งนี้เปลี่ยน codon 6 จากการเข้ารหัสกรดอะมิโนกลูตามิกเป็นเข้ารหัสวาลีน[21]

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักของห่วงโซ่โพลีเปปไทด์หน่วยย่อยของฮีโมโกลบินบีเปลี่ยนแปลงการทำงานของคอมเพล็กซ์หลายหน่วยย่อยของฮีโมโกลบินในสภาวะที่มีออกซิเจนต่ำ เมื่อเซลล์เม็ดเลือดแดงขนออกซิเจนเข้าไปในเนื้อเยื่อของร่างกายโปรตีนฮีโมโกลบินที่กลายพันธุ์จะเริ่มเกาะติดกันเพื่อสร้างโครงสร้างกึ่งแข็งภายในเซลล์เม็ดเลือดแดง ทำให้รูปร่างของเม็ดเลือดแดงผิดเพี้ยนไปส่งผลให้มีลักษณะเป็นรูปเคียวและลดความยืดหยุ่นของเซลล์ เซลล์เม็ดเลือดแดงที่แข็งและบิดเบี้ยวนี้สามารถสะสมในหลอดเลือดทำให้เกิดการอุดตัน การอุดตันจะป้องกันการไหลเวียนของเลือดไปยังเนื้อเยื่อและอาจนำไปสู่การตายของเนื้อเยื่อซึ่งทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างมากต่อบุคคล [23]

ดูเพิ่มเติม[ แก้ไข]

 • ความเชื่อกลางของอณูชีววิทยา
 • รหัสพันธุกรรม
 • การแสดงออกของยีน
 • การดัดแปลงภายหลังการแปล
 • การพับโปรตีน

อ้างอิง[ แก้ไข]

 1. ^ a b c d e f g h i j Alberts, Bruce (2015) อณูชีววิทยาของเซลล์ (Sixth ed.) Abingdon, สหราชอาณาจักร: Garland Science, Taylor and Francis Group ISBN 978-0815344643.
 2. ^ โอคอนเนอร์แคลร์ (2010). Essentials ชีววิทยาของเซลล์ NPG Education: Cambridge, MA . สืบค้นเมื่อ3 มีนาคม 2563 .
 3. ^ a ข วัง Yu-Chieh; ปีเตอร์สัน, ซูซานอี; Loring, Jeanne F (2013). "การปรับเปลี่ยนโปรตีนโพสต์แปลและกฎระเบียบของ pluripotency ในเซลล์ต้นกำเนิดของมนุษย์" การวิจัยเซลล์ . 24 (2): 143–160. ดอย : 10.1038 / cr.2013.151 . PMC 3915910 . PMID 24217768  
 4. ^ เช เปอร์เกิร์ตซี; van der Knaap, Marjo S. ; ภูมิใจ Christopher G. (2007). "เรื่องการแปล: ข้อบกพร่องในการสังเคราะห์โปรตีนในโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม". พันธุศาสตร์วิจารณ์ธรรมชาติ . 8 (9): 711–723 ดอย : 10.1038 / nrg2142 . PMID 17680008 . S2CID 12153982  
 5. ^ Berg, Jeremy M; Tymoczko, จอห์นแอล; กัตตูจูเนียร์, เกรกอรีเจ; Stryer, Lubert (2015). ชีวเคมี (ฉบับที่แปด) สหรัฐอเมริกา: WH Freeman and Company ISBN 9781464126109.
 6. ^ a b c d e f Toole, Glenn; ทูเลซูซาน (2015). AQA ชีววิทยาระดับ. หนังสือนักเรียน (Second ed.). Great Clarendon Street, Oxford, OX2 6DP, UK: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ISBN 9780198351771.CS1 maint: ตำแหน่ง ( ลิงค์ )
 7. ^ เบิร์กอาร์โนลด์; Lodish ฮาร์วีย์; Darnell, James E (2000). ชีววิทยาระดับโมเลกุล (ฉบับที่ 4) นิวยอร์ก: WH Freeman ISBN 9780716737063.
 8. ^ "การประมวลผล Eukaryotic pre-mRNA" Khan Academy . สืบค้นเมื่อ9 มีนาคม 2563 .
 9. ^ Jo, Bong-Seok; ชอยซันชิม (2015). "introns: ประโยชน์การทำงานของ introns ในจีโนม" ฟังก์ชั่นและสารสนเทศ 13 (4): 112–8. ดอย : 10.5808 / GI.2015.13.4.112 . PMC 4742320 . PMID 26865841  
 10. ^ "ขั้นตอนของการแปล (บทความ)" Khan Academy . สืบค้นเมื่อ10 มีนาคม 2563 .
 11. ^ "นิวเคลียสและไรโบโซม (บทความ)" Khan Academy . สืบค้นเมื่อ10 มีนาคม 2563 .
 12. ^ a b Cooper, GM (2000) เซลล์: วิธีการทางโมเลกุล (2nd ed.) ซันเดอร์แลนด์ (MA): Sinauer Associates ISBN 9780878931064.
 13. ^ "โครงสร้างโปรตีน: ประถมศึกษามัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา quatrenary (บทความ)" Khan Academy . สืบค้นเมื่อ11 มีนาคม 2563 .
 14. ^ Duan, Guangyou; วอลเธอร์เดิร์ก; Radivojac, Predrag (2015) "บทบาทของโพสต์แปลการปรับเปลี่ยนในบริบทของเครือข่ายโปรตีนปฏิสัมพันธ์" PLoS ชีววิทยา11 (2): e1004049. รหัสไปรษณีย์ : 2015PLSCB..11E4049D . ดอย : 10.1371 / journal.pcbi.1004049 . PMC 4333291 PMID 256927 14 .  
 15. ^ a b ชูเบิร์ตมาริโอ; วัลซัค, มิชาลเจ.; เอบิ, มาร์คุส; กว้างขึ้น Gerhard (2015). "Posttranslational Modifications of Intact Proteins ที่ตรวจพบโดย NMR Spectroscopy: Application to Glycosylation". Angewandte Chemie ฉบับนานาชาติ54 (24): 7096–7100 ดอย : 10.1002 / anie.201502093 . PMID 25924827 
 16. ^ เซียชาโนเวอร์, แอรอน; โดยรวมแล้ว Christopher M. (2005). "โปรตีโอไลซิส: จากไลโซโซมไปเป็นยูบิควิตินและโปรตีโอโซม" ธรรมชาติความคิดเห็นเซลล์ชีววิทยาโมเลกุล 6 (1): 79–87. ดอย : 10.1038 / nrm1552 . PMID 15688069 S2CID 8953615  
 17. ^ เบรนเนอร์ซิดนีย์; มิลเลอร์, เจฟเฟอร์เรย์เอช. (2544). สารานุกรมพันธุศาสตร์ . น. Elsevier Science Inc. 2800. ISBN 978-0-12-227080-2.
 18. ^ เมินเจนเดช; ชิหยาง (2017). "เส้นทางที่คดเคี้ยวของการวิจัยเมธิเลชันโปรตีน: เหตุการณ์สำคัญและพรมแดนใหม่" ธรรมชาติความคิดเห็นเซลล์ชีววิทยาโมเลกุล 18 (8): 517–527 ดอย : 10.1038 / nrm.2017.35 . PMID 28512349 S2CID 3917753  
 19. ^ Drazic เอเดรียน; Myklebust สาย M; รี, ราสมัส; Arnesen, Thomas (2016). "โลกแห่งโปรตีนอะซิทิเลชั่น" . Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - โปรตีนและโปรตีโอมิกส์ พ.ศ. 2407 (10): 1372–1401 ดอย : 10.1016 / j.bbapap.2016.06.007 . PMID 27296530 . 
 20. ^ แบนนิสเตอร์แอนดรูว์เจ; Kouzarides, Tony (2011). "การควบคุมโครมาตินโดยการปรับเปลี่ยนฮิสโตน" . การวิจัยเซลล์ . 21 (3): 381–395 ดอย : 10.1038 / cr.2011.22 . PMC 3193420 PMID 21321607  
 21. ^ a b Habara, Alawi; Steinberg, Martin H (2016). "Minireview: พื้นฐานทางพันธุกรรมของเซลล์สืบพันธุ์และความรุนแรงในการเกิดโรคเซลล์เคียว" การทดลองทางชีววิทยาและการแพทย์ 241 (7): 689–696 ดอย : 10.1177 / 1535370216636726 . PMC 4950383 PMID 26936084  
 22. ^ มังลา, อังกิต; อีซานโมอาเวีย; Maruvada, Smita (2020). “ เคียวเซลล์โลหิตจาง” . StatPearls สำนักพิมพ์ StatPearls PMID 29489205 สืบค้นเมื่อ12 มีนาคม 2563 . 
 23. ^ Ilesanmi, Oluwatoyin Olatundun (2010) "พื้นฐานทางพยาธิวิทยาของอาการและวิกฤตในความผิดปกติของเซลล์รูปเคียว: ผลกระทบสำหรับการให้คำปรึกษาและจิตบำบัด" . รายงานโลหิตวิทยา 2 (1): 2. ดอย : 10.4081 / ชม . 2010.e2 . PMC 3222266 PMID 221845 15 .  

ลิงก์ภายนอก[ แก้ไข]

 • วิดีโอที่มีประโยชน์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกระบวนการแปลง DNA เป็นโปรตีนผ่านการถอดความและการแปล
 • วิดีโอแสดงภาพกระบวนการพับโปรตีนจากโครงสร้างหลักที่ไม่ทำหน้าที่ไปสู่โครงสร้างโปรตีน 3 มิติที่โตเต็มที่โดยอ้างอิงถึงบทบาทของการกลายพันธุ์และการพับโปรตีนผิดในโรค
 • วิดีโอขั้นสูงที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการดัดแปลงหลังการแปลประเภทต่างๆและโครงสร้างทางเคมี