Portneuf (เขตการเลือกตั้งระดับจังหวัด)

ปอร์ เนิฟเป็นเขตเลือกตั้งระดับจังหวัดในเขตเมืองหลวง-เนชันแนลของควิเบกประเทศแคนาดาซึ่งทำหน้าที่เลือกตั้งสมาชิก สภา แห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมถึงเทศบาลของSaint-Raymond , Pont-Rouge , DonnaconaและNeuville

มันถูกสร้างขึ้นสำหรับการเลือกตั้ง 2410 (และเขตการเลือกตั้งของชื่อนั้นมีอยู่ก่อนหน้านี้ในสภานิติบัญญัติของจังหวัดแคนาดาและสภานิติบัญญัติของแคนาดาตอนล่าง )

ในการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2544 ถึงปี 2554 เขตเลือกตั้งดังกล่าวได้สูญเสียดินแดนบางส่วนให้แก่เขตเลือกตั้งLavioletteและLa Peltrie


TOP