ภูเขามะกอกเทศ

อยู่ต่ำกว่า ภูเขา Liamuigaประมาณ 250 เมตรซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 6 กิโลเมตร และอยู่ต่ำกว่าภูเขา Verchild's ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 4.3 กิโลเมตร ทั้งสองเกาะเซนต์คิตส์


TOP