การประสูติของพระเยซู

จาก Wikipedia สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทางข้ามไปที่การค้นหา
การยกย่องคนเลี้ยงแกะโดยจิตรกรชาวดัตช์Matthias Stomer , 1632
ยุคกลางของการประสูติของพระเยซูค.  1350

การประสูติของพระเยซู , การประสูติของพระเยซูคริสต์ , ประสูติของพระเยซูหรือเกิดของพระเยซูได้อธิบายไว้ในพระวรสารพระคัมภีร์ไบเบิลของลุคและแมทธิวทั้งสองบัญชียอมรับว่าพระเยซูเกิดในเบ ธ เลเฮในแคว้นยูเดีย , แม่ของเขาแมรี่ได้รับหมั้นกับชายคนหนึ่งชื่อโจเซฟที่ถูกสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์เดวิดและไม่ได้พ่อของเขาและที่เกิดของเขาที่เกิดจากการแทรกแซงของพระเจ้า [1] [2]

การประสูติเป็นพื้นฐานสำหรับวันหยุดคริสต์มาสของชาวคริสต์ในวันที่ 25 ธันวาคมและมีบทบาทสำคัญในปีพิธีกรรมของชาวคริสต์ คริสเตียนหลายคนมักจะแสดงฉากรางหญ้าขนาดเล็กที่แสดงถึงการประสูติในบ้านของพวกเขาหรือเข้าร่วมการแสดงละครการประสูติหรือการประกวดคริสต์มาสโดยเน้นที่วงจรการประสูติในพระคัมภีร์ การจัดแสดงการประสูติอย่างวิจิตรที่เรียกว่า "ฉากเครช" ซึ่งมีรูปปั้นขนาดเท่าคนจริงถือเป็นประเพณีในหลายประเทศในทวีปยุโรปในช่วงเทศกาลคริสต์มาส

เร่งเร้าคริสเตียนของประเพณีตะวันตก (รวมทั้งโบสถ์คาทอลิกที่เวสเทิร์พระราชพิธีร์โธดอกซ์ที่ชาวอังกฤษศีลมหาสนิทและอื่น ๆ อีกมากมายโปรเตสแตนต์เช่นMoravian โบสถ์ ) เริ่มสังเกตฤดูกาลของจุติสี่อาทิตย์ก่อนคริสมาสต์คริสเตียนของคริสตจักรออร์โธดอกตะวันออกและคริสตจักรออร์โธดอก Orientalสังเกตฤดูกาลที่คล้ายกันบางครั้งเรียกว่าจุติ แต่ยังเรียกว่า " การประสูติด่วน"ซึ่งเริ่มต้นสี่สิบวันก่อนวันคริสต์มาสชาวคริสต์นิกายอีสเทิร์นออร์โธด็อกซ์บางคน (เช่นกรีกและซีเรีย) ฉลองคริสต์มาสในวันที่ 25 ธันวาคมออร์โธดอกซ์อื่น ๆ (เช่นคอปต์เอธิโอเปียจอร์เจียและรัสเซีย) ฉลองคริสต์มาสในวันที่ (คริสต์ศักราช) 7 มกราคม ( โคยอค 29ในปฏิทินคอปติก ) [3]เป็นผลมาจากคริสตจักรของพวกเขาอย่างต่อเนื่องที่จะปฏิบัติตามปฏิทินจูเลียนมากกว่าวันที่ทันสมัยปฏิทินเกรกอ . [4]อาร์เมเนียโบสถ์เผยแพร่แต่ยังคงโบราณปฏิบัติเดิมตะวันออกของคริสเตียนฉลองการเกิดของพระเยซูคริสต์ ไม่ใช่วันหยุดที่แยกจากกัน แต่เป็นวันเดียวกับการเฉลิมฉลองการรับบัพติศมาของเขา ( Theophany) ซึ่งก็คือวันที่ 6 มกราคม

การพรรณนาถึงการประสูติทางศิลปะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับศิลปินคริสเตียนมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 การพรรณนาทางศิลปะของฉากการประสูติตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ได้เน้นถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของพระเยซูและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่อ่อนโยนมากขึ้นของพระองค์ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจากภาพลักษณ์ของ "ลอร์ดและอาจารย์" ในยุคแรกซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวทางทั่วไปที่ดำเนินการโดยงานอภิบาลของคริสเตียนในช่วง ยุคเดียวกัน. [5] [6] [7]

วันที่และสถานที่เกิด[ แก้ไข]

แท่นบูชาในโบสถ์แห่งการประสูติเบ ธ เลเฮม
การประสูติของพระเยซูโดยบอตติเชลลีค. พ.ศ. 1473–1475

พระวรสารของทั้งสองแมทธิวและลุคสถานที่เกิดของพระเยซูในเบ ธ เลเฮ [8] [9]ประวัติของลุคกล่าวว่าแมรี่ให้กำเนิดพระเยซูและวางเขาไว้ในรางหญ้า “เพราะมีสถานที่สำหรับเขาในโรงแรมไม่". [10]คำกรีกkatalumaอาจจะแปลว่าทั้ง“อินน์ ” หรือ“ ห้องพัก” และนักวิชาการบางคนคาดเดาว่าโจเซฟและมารีย์อาจจะพยายามอยู่กับญาติพี่น้องแทนที่จะอยู่ที่โรงแรมเพียงเพื่อจะพบว่าบ้านเต็มจากนั้นพวกเขาจึงอาศัยที่พักพิงของห้องที่มีรางหญ้าแม้ว่า มัทธิวไม่ได้ระบุสถานที่กำเนิดของโจเซฟอย่างชัดเจนหรือสถานที่ที่เขาอาศัยอยู่ก่อนการประสูติของพระเยซู[11] [12]บัญชีนี้บอกเป็นนัยว่าครอบครัวนี้อาศัยอยู่ในเบ ธ เลเฮม[13] ลูกา 1: 26–27กล่าวว่าเดิมทีมารีย์อาศัยอยู่ในนาซาเร็ ธในช่วงเวลาของการประกาศก่อนการประสูติของพระเยซูในเบ ธ เลเฮม[12]

ในศตวรรษที่ 2 Justin Martyrระบุว่าพระเยซูประสูติในถ้ำนอกเมืองในขณะที่Protoevangelium of Jamesเล่าถึงการเกิดในตำนานในถ้ำใกล้ ๆ[14] [15]โบสถ์ของพระเยซูภายในเมืองที่สร้างขึ้นโดยเซนต์เฮเลนามีเว็บไซต์ถ้ำรางหญ้าประเพณีบูชาเป็นบ้านเกิดของพระเยซูซึ่งอาจได้รับ แต่เดิมเป็นที่ตั้งของศาสนาของพระเจ้าที่Tammuz [16]ในContra Celsum 1.51 Origenซึ่งจากประมาณ 215 คนเดินทางไปทั่วปาเลสไตน์เขียนถึง "รางหญ้าของพระเยซู" [17]

วันเดือนปีเกิดของพระเยซูแห่งนาซาเร็ ธ ไม่ได้ระบุไว้ในพระกิตติคุณหรือข้อความทางโลกใด ๆ แต่นักวิชาการส่วนใหญ่ถือว่าวันที่ระหว่าง 6 ปีก่อนคริสตกาลถึง 4 ปีก่อนคริสตกาล[18]หลักฐานทางประวัติศาสตร์คลุมเครือเกินกว่าจะอนุญาตให้มีการออกเดทที่ชัดเจนได้[19]แต่วันที่ได้รับการประมาณผ่านเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักซึ่งกล่าวถึงในพระวรสารนักบุญลูกาบทที่ 2และมัทธิวหรือโดยการทำงานย้อนหลังจากการเริ่มต้นโดยประมาณของพันธกิจของ พระเยซู[20] [21] ลูกา 2: 1กล่าวว่าพระเยซูประสูติระหว่างการสำรวจสำมะโนประชากรของ Quiriniusใน 6 AD แต่นักวิชาการส่วนใหญ่สรุปว่าลูกาผิดพลาด[22]

เช่นเดียวกับคริสเตียนพระประวัติศาสนาอิสลามวางบริสุทธิ์เกิดของพระเยซูในเบ ธ เลเฮ [23] [24] [25]

เรื่องเล่าในพันธสัญญาใหม่[ แก้ไข]

สองเรื่องคือมัทธิวและลูกา[ แก้]

มีเพียงสองในสี่พระกิตติคุณอันเป็นที่ยอมรับคือมัทธิว ( มัทธิว 1: 18-25 ) และลูกา ( ลูกา 2: 1-7 ) เท่านั้นที่เสนอเรื่องเล่าเกี่ยวกับการประสูติของพระเยซู ของทั้งสองเพียงลุคมีรายละเอียดของการเกิดของพระเยซูในเบ ธ เลเฮ สองวงศ์วานว่านเครือที่แตกต่างกันให้ที่ลุค 3: 23-38และแมทธิว 1:

พระวรสารนักบุญมัทธิว[ แก้ไข]

หน้าจากBamberg Apocalypse ในศตวรรษที่ 11 แสดงมัทธิว 1:21

แมรี่แม่ของพระเยซูหมั้นกับโจเซฟ แต่พบว่ามีการตั้งครรภ์ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ โจเซฟตั้งใจจะหย่าร้างกับเธออย่างเงียบ ๆ แต่ทูตสวรรค์บอกเขาในความฝันว่าเขาควรจะรับมารีย์เป็นภรรยาของเขาและตั้งชื่อลูกว่าเยซูเพราะเขาจะช่วยคนของเขาให้รอดพ้นจากบาปของพวกเขา โจเซฟตื่นขึ้นมาและทำทุกสิ่งที่ทูตสวรรค์บัญชา

พระกิตติคุณวัยเด็กเป็นส่วนหนึ่งของ Matthean Prologue ใน 1: 1-4,16 ในหัวข้อหลัก 1: 1.18-4: 16 พระเยซูได้รับการแนะนำให้รู้จักในฐานะบุตรของดาวิดโจเซฟและพระเจ้าด้วยความช่วยเหลือของคำนาม "บุตรชาย" ในขณะที่มัทธิวใน 1: 2-17 พรรณนาถึงการกำเนิดของพระเยซูคริสต์ด้วยความช่วยเหลือ ของคำกริยา "ให้หรือให้กำเนิด" [26]

บทที่ 1 ของแมทธิวพระวรสารเล่าประสูติของพระเยซูและการตั้งชื่อ[27]และจุดเริ่มต้นของบทที่ 2ระบุว่าพระเยซูประสูติใน Bethlehem ในช่วงเวลาของแฮรอดมหาราช Magiจากทิศตะวันออกมายังเฮโรดและถามเขาที่พวกเขาจะพบว่ากษัตริย์ของพวกยิวเพราะพวกเขาได้เห็นเขาดาวเฮโรดได้รับคำแนะนำจากหัวหน้าปุโรหิตและครูเฮโรดจึงส่งพวกเมไจไปยังเบ ธ เลเฮมโดยพวกเขาบูชาเด็กและให้ของขวัญแก่เขา เมื่อพวกเขาจากไปแล้วทูตสวรรค์องค์หนึ่งปรากฏตัวต่อโยเซฟในความฝันและเตือนให้เขาพาเด็กและแม่ของเขาหนีไปอียิปต์เพราะเฮโรดตั้งใจจะฆ่าเขาครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ยังคงอยู่ในอียิปต์จนกระทั่งเฮโรดสิ้นชีวิตเมื่อโยเซฟพาพวกเขาไปที่นาซาเร็ ธ ในแคว้นกาลิลีเพราะกลัวลูกชายของเฮโรดซึ่งตอนนี้ปกครองในเยรูซาเล็ม

พระวรสารนักบุญลูกา[ แก้ไข]

แองเจิลกาเบรียล 's แจ้งกับแมรี่โดยMurilloพ.ศ. 2198

ในสมัยที่เฮโรดเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นยูเดียพระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์กาเบรียลไปที่นาซาเร็ ธ ในแคว้นกาลิลีเพื่อประกาศให้หญิงพรหมจารีคนหนึ่งชื่อมารีย์ซึ่งหมั้นหมายกับชายคนหนึ่งชื่อโยเซฟว่าเด็กคนหนึ่งจะเกิดกับเธอและเธอจะตั้งชื่อให้เขา พระเยซูเพราะเขาจะเป็นบุตรของพระเจ้าและปกครองอิสราเอลตลอดไป เมื่อเวลาเกิดที่เข้ามาใกล้Caesar Augustusบัญชาการสำรวจสำมะโนประชากรของโดเมนโรมันและโจเซฟเอาแมรี่เบ ธ เลเฮ, เมืองโบราณของเดวิดขณะที่เขาเป็นของบ้านของเดวิดเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือพระเยซูประสูติที่เบ ธ เลเฮม และเนื่องจากไม่มีที่ให้พวกเขาอยู่ในเมืองทารกจึงถูกวางไว้ในรางหญ้าในขณะที่ทูตสวรรค์ประกาศการเกิดของเขากับกลุ่มคนเลี้ยงแกะที่นมัสการพระองค์เป็นพระเจ้าและลอร์ด

ตามกฎหมายของชาวยิวพ่อแม่ของเขาได้ถวายพระกุมารเยซูที่พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มโดยที่สองคนในพระวิหารคือไซเมียนและแอนนาผู้เผยพระวจนะกล่าวขอบคุณพระเจ้าที่ส่งความรอดมาให้ จากนั้นโจเซฟและมารีย์ก็กลับไปที่นาซาเร็ ธ ที่นั่น "เด็กนั้นเติบโตและเข้มแข็งและเต็มไปด้วยสติปัญญาและพระคุณของพระเจ้าก็อยู่ที่เขา" ทุกปีพ่อแม่ของเขาไปเยรูซาเล็มเพื่อฉลองเทศกาลปัสกาและเมื่อพระเยซูอายุสิบสองปีพวกเขาพบพระองค์ในพระวิหารฟังครูและถามคำถามเพื่อให้ "ทุกคนที่ได้ยินเขาประหลาดใจ" แม่ของเขาตำหนิเขาที่ทำให้พวกเขาวิตกกังวลเพราะครอบครัวของเขาไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน แต่เขาตอบว่าเขาอยู่ในบ้านของพระบิดา "จากนั้นเขาก็ลงไปที่นาซาเร็ ธ พร้อมกับพวกเขาและเชื่อฟังพวกเขา แต่แม่ของเขารักสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดในใจของเธอและพระเยซูทรงเติบโตด้วยสติปัญญาและความสูงส่งและเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าและมนุษย์"

ธีมและการเปรียบเทียบ[ แก้ไข]

การวิเคราะห์เฉพาะเรื่อง[ แก้ไข]

กิตติคุณของมัทธิวจากพระคัมภีร์เอธิโอเปียปี 1700

เฮลมุท Koesterเขียนว่าในขณะที่เล่าเรื่องของแมทธิวที่ถูกสร้างขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ชาวยิวลุคก็ย่อมจะอุทธรณ์ไปยังโลกกรีกโรมัน [28]โดยเฉพาะตาม Koester ในขณะที่คนเลี้ยงแกะถูกมองในแง่ลบโดยชาวยิวในสมัยของพระเยซูพวกเขาถูกมองในวัฒนธรรมกรีก - โรมันว่าเป็น "สัญลักษณ์ของยุคทองเมื่อเทพเจ้าและมนุษย์อยู่อย่างสันติ[28] CT Ruddick Jr. เขียนว่าเรื่องราวการประสูติของพระเยซูและยอห์นของลูกาได้รับการจำลองมาจากข้อความจากหนังสือปฐมกาล ( บทที่ 27–43 ) [29]โดยไม่คำนึงถึงการประสูติของลูกาแสดงให้เห็นว่าพระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอดสำหรับทุกคนสืบเชื้อสายมาจนถึงอาดัมแสดงให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ทั่วไปของเขาและในทำนองเดียวกันสำหรับสถานการณ์ที่ต่ำต้อยของการเกิดของเขา ลุคเขียนสำหรับประชาชนผู้ชม portrays พระเยซูทารกเป็นผู้ช่วยเหลือสำหรับคนต่างชาติเช่นเดียวกับชาวยิว[30]มัทธิวใช้คำพูดจากพระคัมภีร์ของชาวยิวฉากที่ชวนให้นึกถึงชีวิตของโมเสสและรูปแบบตัวเลขในลำดับวงศ์ตระกูลของเขาเพื่อระบุว่าพระเยซูเป็นบุตรของดาวิดอับราฮัมและของพระเจ้า บทนำของลูกายาวกว่ามากโดยเน้นอายุของพระวิญญาณบริสุทธิ์และการมาถึงของผู้ช่วยให้รอดสำหรับทุกคนทั้งชาวยิวและคนต่างชาติ[31]

นักวิชาการกระแสหลักตีความการประสูติของมัทธิวในการพรรณนาถึงพระเยซูในฐานะโมเสสใหม่ที่มีลำดับวงศ์ตระกูลกลับไปยังอับราฮัม[32] [33]ในขณะที่อุลริคลูซมองภาพของแมทธิวในครั้งเดียวในฐานะโมเสสใหม่และผู้ผกผันของโมเสสไม่ใช่แค่ เล่าเรื่องโมเสส[34]ลูซยังชี้ให้เห็นว่าในการบรรยายการสังหารหมู่อีกครั้งมีการให้คำพูดเติมเต็ม: ราเชลมารดาบรรพบุรุษของอิสราเอลร้องไห้เพราะลูก ๆ ที่ตายไปแล้ว ( มัทธิว 2:18 ) [35]

นักวิชาการที่ตีความมัทธิวว่าหล่อหลอมพระเยซูในบทบาทของการเป็นโมเสสคนที่สองให้เหตุผลว่าพระกุมารเยซูได้รับการช่วยเหลือจากทรราชย์สังหารเช่นเดียวกับโมเสส และเขาหนีจากประเทศที่เขาเกิดจนกว่าผู้ข่มเหงของเขาจะตายและปลอดภัยที่จะกลับมาในฐานะผู้ช่วยให้รอดของคนของเขา[36]ในมุมมองนี้บัญชีในแมทธิวอยู่บนพื้นฐานของการเล่าเรื่องก่อนหน้านี้ที่มีลวดลายประเพณีเกี่ยวกับการเกิดของโมเสสการประสูติของโมเสสถูกประกาศต่อฟาโรห์โดย Magi; เด็กถูกคุกคามและได้รับการช่วยเหลือ บุตรชายของชาวอิสราเอลก็ถูกกษัตริย์ผู้ชั่วร้ายประหารชีวิตในทำนองเดียวกัน[32] [36]

ตามอุลริคลูซจุดเริ่มต้นของการเล่าเรื่องของมัทธิวนั้นคล้ายคลึงกับเรื่องราวในพระคัมภีร์ก่อนหน้านี้เช่นการประกาศการประสูติของพระเยซู ( มัทธิว 1: 18–25 ) เป็นการระลึกถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการประสูติของอิชมาเอล ( ปฐมกาล 16: 11 , ปฐมกาล 17 ), อิสอัค ( ปฐมกาล 21: 1 ) และแซมซั่น ( ผู้วินิจฉัย 13: 3 , ผู้วินิจฉัย 13: 5 ) และทำให้นึกถึงHaggadicประเพณีการกำเนิดของโมเสส ในมุมมองของลูซรูปทรงปรากฏบางส่วนซ้อนทับกันอย่างแปลกประหลาดและกลับหัว: "อียิปต์เดิมดินแดนแห่งการปราบปรามกลายเป็นสถานที่หลบภัยและเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลซึ่งตอนนี้รับบทบาทของฟาโรห์แต่มัทธิวยังไม่ใช่ เพียงเล่าเรื่องของโมเสส แต่เรื่องราวของพระเยซูเป็นเรื่องใหม่ในคราวเดียวพระเยซูทรงเป็นโมเสสใหม่และเป็นผู้ผกผันของโมเสสทันที " [34]

แนวความคล้ายคลึงในพันธสัญญาเดิม[ แก้ไข]

หน้าจากCodex Sinaiticusศตวรรษที่ 4

นักวิชาการต่างถกเถียงกันว่ามัทธิว 1:22และมัทธิว 2:23อ้างถึงข้อพระคัมภีร์เดิมที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่ เอกสารในศตวรรษที่สี่เช่นCodex Sinaiticusไม่ได้กล่าวถึงผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ในคำกล่าวในมัทธิว 1:22 : "ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองสิ่งที่พระเจ้าตรัสโดยศาสดาพยากรณ์" แต่สำเนามัทธิวบางส่วนจากศตวรรษที่ 5-6 เช่นCodex Bezaeอ่าน "Isaiah the prophet" [37]ข้อความในมัทธิว 1:23 "ดูหญิงพรหมจารีจะอยู่กับเด็ก" ใช้คำภาษากรีกว่าparthenos ("พรหมจารี") เช่นเดียวกับในSeptuagint Isaiahในขณะที่หนังสืออิสยาห์ 7:14ใช้ภาษาฮีบรูอัลมาห์ซึ่งอาจหมายถึง "หญิงสาว" "หญิงสาว" หรือ "หญิงพรหมจารี" [38] เรย์มอนด์อี. บราวน์กล่าวว่าผู้แปลเซปตัวจินต์ในศตวรรษที่ 3 อาจเข้าใจคำภาษาฮีบรูว่า "อัลมาห์" ซึ่งหมายถึงหญิงพรหมจารีในบริบทนี้[38]

ข้อความในมัทธิว 2:23 "เขาจะถูกเรียกว่านาซารีน" ไม่ได้กล่าวถึงข้อความที่เฉพาะเจาะจงในพันธสัญญาเดิมและมีการตีความทางวิชาการหลายครั้งเกี่ยวกับสิ่งที่อาจอ้างถึง[39] บาร์บาร่า Alandและนักวิชาการอื่น ๆ พิจารณากรีก "Ναζωραίος" (Nazoréos) ใช้สำหรับ Nazarene ของรากศัพท์ไม่แน่นอนและความหมาย[40]แต่ MJJ Menken กล่าวว่ามันเป็นdemonymว่าหมายถึง "ชาวเมืองนาซาเร็ ธ" [41] Menken ยังระบุว่ามันอาจหมายถึงผู้พิพากษา 13: 5, 7 [42] แกรี่สมิ ธกล่าวว่าNaziriteอาจหมายถึงคนที่ถวายตัวแด่พระเจ้าเช่นนักพรต; หรืออาจจะหมายถึงอิสยาห์ 11: 1[43] คำอธิบายของพระคัมภีร์ออกซ์ฟอร์ดกล่าวว่าอาจเป็นการเล่นคำในการใช้ "นาซิไรต์" "พระผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้า" ในอิสยาห์ 4: 3หมายถึงการระบุพระเยซูกับพวกนาซารีนซึ่งเป็นนิกายของชาวยิวที่แตกต่างจากพวกฟาริสีเฉพาะในเกี่ยวกับพระเยซูเป็นพระเจ้า [36]อุลริชลูซนักศาสนศาสตร์ชาวสวิสซึ่งตั้งชุมชนแมทเธอันในซีเรียได้ตั้งข้อสังเกตว่าคริสเตียนชาวซีเรียเรียกตัวเองว่านาซารีนด้วย [44]

คริสต์ศาสนศาสตร์[ แก้]

ความสำคัญทางเทววิทยาของการประสูติของพระเยซูเป็นองค์ประกอบสำคัญในคำสอนของคริสต์ศาสนาตั้งแต่คริสตจักรบรรพบุรุษในยุคแรกไปจนถึงนักเทววิทยาในศตวรรษที่ 20 [45] [46] [47]ประเด็นเทววิทยาถูกจ่าหน้าเร็วที่สุดเท่าที่อัครสาวกเปาโลแต่ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันและในที่สุดก็นำไปสู่การทั้งChristologicalและMariologicalความแตกต่างในหมู่ชาวคริสต์ที่ส่งผลให้ในช่วงต้นแตกแยกภายในโบสถ์โดยศตวรรษที่ 5

กำเนิดคนใหม่[ แก้ไข]

การประสูติตอนกลางคืนโดย Geertgen tot Sint Jans , c. พ.ศ. 1490

พระองค์ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้าที่มองไม่เห็นซึ่งเป็นบุตรหัวปีของสิ่งทรงสร้างทั้งหมด เพราะพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งทั้งในสวรรค์และบนโลกมองเห็นและมองไม่เห็นโดยพระองค์

-  โคโลสี 1: 15–16ถือว่าการประสูติของพระเยซูเป็นต้นแบบสำหรับสิ่งสร้างทั้งหมด [48] [49] [50] [51]

พอลสาวกดูประสูติของพระเยซูเป็นกรณีที่มีความสำคัญของจักรวาลซึ่งนำมาเป็น "คนใหม่" ที่ undid เสียหายที่เกิดจากการล่มสลายของมนุษย์คนแรกที่อดัมเช่นเดียวกับมุมมองของโยฮันไนน์เกี่ยวกับพระเยซูในฐานะโลโก้อวตารที่ประกาศถึงความเกี่ยวข้องสากลของการเกิดของเขามุมมองของพอลลีนเน้นการกำเนิดของมนุษย์ใหม่และโลกใหม่ในการประสูติของพระเยซู[52]พอลeschatologicalมุมมองของพระเยซูเคาน์เตอร์ตำแหน่ง-เขาเป็นคนใหม่ของศีลธรรมและการเชื่อฟังในทางตรงกันข้ามกับอดัมต่างจากอาดัมมนุษย์ใหม่ที่เกิดในพระเยซูเชื่อฟังพระเจ้าและนำโลกแห่งศีลธรรมและความรอด[52]

ในมุมมองของพอลลีนอดัมถูกจัดให้เป็นมนุษย์คนแรกและพระเยซูเป็นคนที่สองอาดัมได้รับความเสียหายจากการไม่เชื่อฟังของเขาทำให้มนุษยชาติติดเชื้อและทิ้งคำสาปไว้เป็นมรดก ในทางกลับกันการประสูติของพระเยซูจะถ่วงดุลการตกของอาดามทำให้เกิดการไถ่บาปและซ่อมแซมความเสียหายที่ทำโดยอาดาม[53]

ในpatristicธรรมพอที่ตัดกันของพระเยซูเป็นคนใหม่กับอดัมมีให้กรอบการทำงานสำหรับการพูดคุยเป็นเอกลักษณ์ของการเกิดของพระเยซูและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาในชีวิตของเขา ด้วยเหตุนี้การประสูติของพระเยซูจึงเริ่มใช้เป็นจุดเริ่มต้นของ "คริสตวิทยาจักรวาล" ซึ่งการประสูติชีวิตและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูมีผลกระทบสากล[52] [54] [55]แนวคิดของพระเยซูในฐานะ "มนุษย์ใหม่" เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในวัฏจักรของการประสูติและการเกิดใหม่ของพระเยซูตั้งแต่การประสูติจนถึงการฟื้นคืนพระชนม์ : หลังจากการประสูติของพระองค์ผ่านศีลธรรมและการเชื่อฟังพระบิดาพระเยซู เริ่มต้นความสามัคคีใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าพระบิดาและมนุษย์ การประสูติและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูจึงสร้างผู้เขียนและเป็นตัวอย่างของมนุษยชาติใหม่ [56]

ในคริสตจักรศตวรรษที่ 2 คุณพ่อIrenaeusเขียนว่า:

"เมื่อพระองค์กลายมาเป็นมนุษย์และถูกสร้างเป็นมนุษย์พระองค์ทรงเริ่มต้นมนุษย์ใหม่อีกครั้งและได้รับการจัดเตรียมให้เราโดยสังเขปอย่างครอบคลุมด้วยความรอดเพื่อให้สิ่งที่เราสูญเสียไปในอาดัม - คือให้เป็นไปตามภาพลักษณ์ และรูปลักษณ์ของพระเจ้า - เพื่อเราจะฟื้นคืนในพระเยซูคริสต์ " [46] [47]

Irenaeus ยังเป็นหนึ่งในนักเทววิทยาในยุคแรก ๆ ที่ใช้การเปรียบเทียบของ "อาดัมที่สองและอีฟที่สอง" เขาแนะนำพระแม่มารีว่าเป็น "อีฟที่สอง" และเขียนว่าพระแม่มารี "ได้" แก้ปมของบาปที่ผูกไว้กับเอวาพรหมจารี "และเช่นเดียวกับที่อีฟได้ล่อลวงให้อาดัมไม่เชื่อฟังพระเจ้ามารีย์ได้กำหนดเส้นทางของการเชื่อฟัง สำหรับอาดัมคนที่สอง (เช่นพระเยซู) จากการประกาศถึงโกรธาเพื่อที่พระเยซูจะได้นำมาซึ่งความรอดโดยไม่ต้องทำความเสียหายให้กับอาดัม[57]

ในศตวรรษที่ 4 เอกลักษณ์ของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประสูติของพระเยซูและปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาด้วยความลึกลับของชาตินี้ได้กลายเป็นองค์ประกอบหลักทั้งในธรรมและ Hymnody เซนต์เฟิร์มในซีเรียสำหรับเขาความเป็นเอกลักษณ์ของการประสูติของพระเยซูเสริมด้วยสัญลักษณ์ของพระผู้สร้างผ่านความสามารถของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ในการเข้ามาในโลกในฐานะทารกแรกเกิดตัวเล็ก ๆ[58]

ในยุคกลางที่เกิดของพระเยซูเป็นที่สองอาดัมมาให้เห็นในบริบทของเซนต์ออกัสติน 's เฟลิกซ์บาป (เช่นมีความสุขในฤดูใบไม้ร่วง) และได้รับการเกี่ยวพันกับคำสอนที่เป็นที่นิยมในฤดูใบไม้ร่วงจากเกรซของอาดัมและอีฟ [59]ออกัสตินชอบคำกล่าวเกี่ยวกับการประสูติของนักบุญเกรกอรีแห่งนิสซาและเขายกมาห้าครั้ง: "เวเนเรตการประสูติซึ่งคุณได้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการแห่งการประสูติของโลก" [60]และเขาชอบอ้างว่า: "เช่นเดียวกับในอาดัมเราทุกคนเสียชีวิตดังนั้นเราทุกคนก็จะได้รับชีวิตในพระคริสต์เช่นกัน" [60] [61]

ธรรมยังคงเข้ามาในโปรเตสแตนต์และสองอดัมเป็นหนึ่งในหกโหมดของการชดเชยการหารือโดยจอห์นคาลวิน [62]ในศตวรรษที่ 20 คาร์ลบาร์ ธนักศาสนศาสตร์ชั้นนำยังคงใช้เหตุผลแบบเดิมและมองว่าการประสูติของพระเยซูเป็นการประสูติของชายคนใหม่ที่สืบต่อจากอาดัม ในเทววิทยาของบาร์ทตรงกันข้ามกับอาดัมพระเยซูทรงทำหน้าที่เป็นพระบุตรที่เชื่อฟังในการปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าจึงเป็นอิสระจากบาปและด้วยเหตุนี้จึงสามารถเปิดเผยความชอบธรรมของพระเจ้าพระบิดาและนำมาซึ่งความรอด [45]

คริสต์วิทยา[ แก้]

ในSumma Theologiæ (1471 สำเนาแสดงไว้ที่นี่) Thomas Aquinasกล่าวถึงคำถามทางคริสต์ที่เปิดกว้างมากมายเกี่ยวกับการประสูติของพระเยซู

การประสูติของพระเยซูส่งผลกระทบต่อประเด็นทางคริสต์ศาสนาเกี่ยวกับบุคคลของพระคริสต์ตั้งแต่ยุคแรกสุดของศาสนาคริสต์ คริสต์ศาสนาของลูกามุ่งเน้นไปที่วิภาษวิธีของลักษณะที่เป็นคู่ของการสำแดงการดำรงอยู่ของพระคริสต์ทางโลกและทางสวรรค์ในขณะที่คริสต์ศาสนาของมัทธิวมุ่งเน้นไปที่พันธกิจของพระเยซูและบทบาทของเขาในฐานะผู้ช่วยให้รอด [63] [64]

ความเชื่อในความเป็นพระเจ้าของพระเยซูนำไปสู่คำถามที่ว่า“ พระเยซูเป็นผู้ชายที่ต้องมาเกิดจากผู้หญิงหรือเขาเป็นพระเจ้าที่เกิดจากผู้หญิง? สมมติฐานและความเชื่อที่หลากหลายเกี่ยวกับธรรมชาติของการประสูติของพระเยซูถูกนำเสนอในสี่ศตวรรษแรกของศาสนาคริสต์ บางส่วนของการอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับชื่อกอส (พระเจ้าถือ) สำหรับพระแม่มารีและเริ่มที่จะแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของMariologyในคริสต์ศาสนาในที่สุดมุมมองเหล่านี้บางส่วนถูกประกาศว่าเป็นลัทธินอกรีตส่วนมุมมองอื่น ๆ นำไปสู่ความแตกแยกและการก่อตัวของสาขาใหม่ของศาสนจักร[65] [66] [67] [68]

salvificเน้นของแมทธิว 1:21ต่อมาได้รับผลกระทบปัญหาเทววิทยาและพระคัมภีร์ไปยังชื่อศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู [69] [70] [71] มัทธิว 1:23ให้กุญแจดอกเดียวของEmmanuel Christologyในพันธสัญญาใหม่ เริ่มต้นด้วย 1:23 มัทธิวแสดงความสนใจอย่างชัดเจนในการระบุว่าพระเยซูเป็น "พระเจ้าที่อยู่กับเรา" และในเวลาต่อมาได้พัฒนาลักษณะของเอ็มมานูเอลของพระเยซูในประเด็นสำคัญตลอดช่วงเวลาที่เหลือของพระกิตติคุณ[72]ชื่อเอ็มมานูเอลไม่ปรากฏที่อื่นในพันธสัญญาใหม่ แต่มัทธิวสร้างในมัทธิว 28:20(“ เราอยู่กับคุณตลอดไปแม้กระทั่งวันสิ้นโลก”) เพื่อบ่งชี้ว่าพระเยซูจะอยู่กับผู้ซื่อสัตย์จนถึงวาระสุดท้าย[72] [73]ตามที่อุลริคลูซแม่ลายของเอ็มมานูเอลยึดติดกับพระวรสารนักบุญมัทธิวทั้งหมดระหว่าง 1:23 ถึง 28:20 โดยปรากฏอย่างชัดเจนและโดยปริยายในข้อความอื่น ๆ อีกหลายตอน[74]

มีการประชุมสภาทั่วโลกหลายแห่งในศตวรรษที่ 4 และ 5 เพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้สภาเมืองเอเฟซัถกเถียงhypostasis (ร่วมที่มีอยู่ธรรมชาติ) กับMonophysitism (เพียงหนึ่งธรรมชาติ) กับMiaphysitism (ธรรมชาติสองพร้อมใจกันเป็นหนึ่ง) กับNestorianism (เอกภาพของธรรมชาติสอง) [75] [76]สภา 451 แห่ง Chalcedonมีอิทธิพลอย่างมากและเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการอภิปรายทางคริสต์ศาสนาที่แบ่งคริสตจักรของอาณาจักรโรมันตะวันออกในศตวรรษที่ 5 ในโมราสหภาพ hypostatic ก็มีคำสั่งคือว่าพระเยซูทรงเป็นทั้งสองอย่างเต็มที่ของพระเจ้าและมนุษย์อย่างเต็มที่ทำให้ส่วนหนึ่งของความเชื่อของนี้ดั้งเดิมศาสนาคริสต์ [77] [78] [79] [80]

ในศตวรรษที่ 5 พระ สันตปาปาลีโอที่ 1ผู้เป็นพ่อของศาสนจักรใช้การประสูติเป็นองค์ประกอบหลักของศาสนศาสตร์ของพระองค์ ลีโอให้โอวาท 10 เรื่องเกี่ยวกับการประสูติและรอดชีวิต 7 คน วันที่ 25 ธันวาคม 451 แสดงให้เห็นถึงความกังวลของเขาที่จะเพิ่มความสำคัญของงานเลี้ยงแห่งการประสูติและพร้อมกับเน้นย้ำถึงลักษณะสองประการของพระคริสต์ในการปกป้องหลักคำสอนทางคริสต์เรื่องการรวมตัวกันของ hypostatic [81]ลีโอมักใช้คำเทศนาเกี่ยวกับการประสูติของเขาเป็นโอกาสที่จะโจมตีมุมมองของฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ตั้งชื่อฝ่ายค้าน ดังนั้นลีโอจึงใช้โอกาสในงานฉลองการประสูติเพื่อกำหนดขอบเขตสำหรับสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นเรื่องนอกรีตเกี่ยวกับการประสูติและพระลักษณะของพระคริสต์[65]

ในศตวรรษที่ 13 Saint Thomas Aquinasกล่าวถึงการระบุแหล่งที่มาของการประสูติของพระคริสต์: ควรนำมาประกอบกับบุคคล ( พระวจนะ ) หรือเฉพาะกับธรรมชาติของมนุษย์ที่สันนิษฐานของบุคคลนั้น Aquinas ปฏิบัติต่อการประสูติใน 8 บทความที่แยกจากกันในSumma Theologicaซึ่งแต่ละบทความมีคำถามแยกกัน "การประสูติคำนึงถึงธรรมชาติมากกว่าตัวบุคคลหรือไม่" "การประสูติทางโลกควรมาประกอบกับพระคริสต์หรือไม่" "พระแม่มารีผู้ได้รับพรควรถูกเรียกว่าพระมารดาของพระคริสต์หรือไม่" "พระแม่มารีผู้ได้รับพรควรถูกเรียกว่าพระมารดาของพระเจ้าหรือไม่" "มีสองความผิดในพระคริสต์หรือไม่" ฯลฯ[82]เพื่อจัดการกับปัญหานี้ Aquinas ได้แยกความแตกต่างระหว่างบุคคลที่เกิดกับธรรมชาติของการเกิด[83]ด้วยเหตุนี้อควีนาสจึงไขข้อข้องใจด้วยการโต้เถียงว่าในการรวมกันของพระคริสต์มีสองลักษณะทางจิตวิญญาณคือสิ่งหนึ่งที่ได้รับจากพระบิดาจากนิรันดรและอีกประการหนึ่งจากมารดาของเขาทันเวลา วิธีนี้ยังช่วยแก้ปัญหาทางทะเลของพระนางมารีย์ที่ได้รับตำแหน่งTheotokosภายใต้สถานการณ์นี้เธอคือ " พระมารดาของพระเจ้า " [83]

ในช่วงการปฏิรูป , จอห์นคาลวินเป็นที่ถกเถียงกันว่าพระเยซูไม่ได้ชำระให้บริสุทธิ์เป็น "พระเจ้าประจักษ์เป็นอวตาร" ( ดิวซ์ manifestatus ในขลุกขลิก ) เพียง แต่เนื่องจากเวอร์จินเกิดของเขา แต่ผ่านการกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทันทีที่เกิดของเขา ดังนั้นคาลวินจึงโต้แย้งว่าพระเยซูได้รับการยกเว้นจากบาปดั้งเดิมเพราะเขาได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ในช่วงแรกเกิดเพื่อให้รุ่นของเขาปราศจากมลทิน เป็นรุ่นที่เป็น blemishless ก่อนการล่มสลายของอดัม [84]

ผลกระทบต่อศาสนาคริสต์[ แก้]

คริสต์มาสงานเลี้ยงแห่งการประสูติของพระเจ้าของเรา[ แก้]

ในวันคริสต์มาส, เทียนพระคริสต์ในศูนย์กลางของพวงหรีดจุติเป็นไฟแบบดั้งเดิมในหลายบริการที่คริสตจักร

คริสตจักรคริสเตียนเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูในวันคริสต์มาสซึ่งเป็นวันที่ 25 ธันวาคมโดยคริสตจักรคริสเตียนตะวันตกในขณะที่คริสตจักรคริสเตียนตะวันออกหลายแห่งเฉลิมฉลองงานฉลองการประสูติของพระเจ้าของเราในวันที่ 7 มกราคม[85]นี่ไม่ใช่ความขัดแย้งใน วันคริสต์มาสเช่นนี้ แต่เป็นความชอบของปฏิทินที่ควรใช้เพื่อกำหนดวันที่คือวันที่ 25 ธันวาคมในCouncil of Tours ปี 567คริสตจักรด้วยความปรารถนาที่จะเป็นสากล "ประกาศสิบสองวันระหว่างคริสต์มาส และศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นหนึ่งเดียวในวัฏจักรการเฉลิมฉลอง "จึงให้ความสำคัญกับวันคริสต์มาสทั้งแบบตะวันตกและตะวันออก[86] [87] [88] [89] [90]เทศกาลดนตรีแห่งการจุติมาก่อนและถูกใช้เพื่อเตรียมการเฉลิมฉลองคริสต์มาส [91]ศุลกากรของเทศกาลคริสต์มาสรวมถึงการเสร็จสิ้นการจุติสักการะบูชาทุกวันและจุติพวงหรีด , [92] แครอลร้องเพลง , [93]การให้ของขวัญ, [94]เห็นประสูติเล่น , [95]การเข้าร่วมบริการคริสตจักร , [96]และการรับประทานอาหารเป็นพิเศษ อาหารเช่นเค้กคริสมาสต์ [97]ในหลาย ๆ ประเทศเช่นสวีเดนคนเริ่มที่จะตั้งขึ้นมาจุติและตกแต่งคริสต์มาสของพวกเขาในวันแรกของการจุติ [98] [99] พิธีกรรมนี้จะทำในบางตำบลโดยใช้พิธีแขวนสีเขียว [100]

ประวัติความเป็นมาของงานเลี้ยงและองค์ประกอบทางพิธีกรรม[ แก้ไข]

ฉากการประสูติในBaumkirchenประเทศออสเตรีย

ในศตวรรษที่ 1 และ 2 วันของพระเจ้า (วันอาทิตย์) เป็นวันเฉลิมฉลองของชาวคริสต์ที่เก่าแก่ที่สุดและมีหัวข้อทางเทววิทยาหลายประการด้วยกัน ในศตวรรษที่ 2 การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูกลายเป็นงานเลี้ยงที่แยกจากกันเป็นเทศกาลอีสเตอร์และในศตวรรษเดียวกันEpiphanyก็เริ่มมีการเฉลิมฉลองในคริสตจักรแห่งตะวันออกเมื่อวันที่ 6 มกราคม[101]การเฉลิมฉลองงานเลี้ยงของพวกเมไจในวันที่ 6 มกราคมอาจ เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองก่อนคริสต์ศักราชเพื่อขอพรแม่น้ำไนล์ในอียิปต์เมื่อวันที่ 5 มกราคม แต่ไม่แน่ใจในอดีต[102]เทศกาลแห่งการประสูติซึ่งต่อมากลายเป็นคริสต์มาสเป็นงานเลี้ยงในศตวรรษที่ 4 ในคริสตจักรตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรมและแอฟริกาเหนือแม้ว่าจะไม่แน่ใจว่ามีการเฉลิมฉลองครั้งแรกที่ไหนและเมื่อใด[103]

แหล่งข้อมูลแรกสุดที่ระบุวันที่ 25 ธันวาคมเป็นวันประสูติของพระเยซูคือฮิปโปลิทัสแห่งโรม (170–236) เขียนขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 3 โดยอาศัยสมมติฐานที่ว่าพระดำริของพระเยซูเกิดขึ้นที่Spring equinoxซึ่งเขาวางไว้บน 25 มีนาคมและจากนั้นเพิ่มเก้าเดือน[104]มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าในช่วงกลางศตวรรษที่ 4 คริสตจักรคริสเตียนทางตะวันออกฉลองการประสูติและรับบัพติศมาของพระเยซูในวันเดียวกันในวันที่ 6 มกราคมในขณะที่ชาวตะวันตกเฉลิมฉลองการประสูติการประสูติในวันที่ 25 ธันวาคม ( อาจได้รับอิทธิพลจากเหมายัน ); และในช่วงไตรมาสสุดท้ายของศตวรรษที่ 4 ปฏิทินของทั้งสองคริสตจักรรวมทั้งงานเลี้ยง[105]คำแนะนำที่เก่าแก่ที่สุดของงานเลี้ยงรับบัพติศมาของพระเยซูในวันที่ 6 มกราคมในช่วงศตวรรษที่ 2 มาจาก Clement of Alexandriaแต่ไม่มีการกล่าวถึงงานเลี้ยงดังกล่าวอีกต่อไปจนกระทั่งปี 361 เมื่อจักรพรรดิจูเลียนเข้าร่วมงานเลี้ยงในวันที่ 6 มกราคมในปีค. ศ. ปี 361 [105]

การประสูติของวันคริสต์มาสอีฟที่ Resurrection Lutheran Church, Fredericksburg, Virginia

โครโนกราฟของต้นฉบับเรืองแสง354ฉบับที่รวบรวมในโรมรวมถึงการอ้างอิงในช่วงต้นเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองงานฉลองการประสูติ ในการเทศนาที่เมืองอันทิโอกเมื่อวันที่ 25 ธันวาคมค. 386, Saint John Chrysostomให้ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับงานเลี้ยงที่นั่นโดยระบุว่างานเลี้ยงนี้มีมาประมาณ 10 ปีแล้ว[105]ประมาณ 385 งานเลี้ยงสำหรับการประสูติของพระเยซูนั้นแตกต่างจากงานล้างบาปและจัดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคมในคอนสแตนติโนเปิลนิสซาและอมาเซีย ในคำเทศนาในปี 386 Gregory of Nyssa ได้กล่าวถึงงานฉลองการประสูติของนักบุญสตีเฟนโดยเฉพาะซึ่งมีการเฉลิมฉลองในวันต่อมา ในปี 390 งานเลี้ยงก็จัดขึ้นที่Iconiumในวันนั้น. [105]

สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 1 ได้จัดตั้งงานเลี้ยง "Mystery of Incarnation" ในศตวรรษที่ 5 ซึ่งถือเป็นงานเลี้ยงอย่างเป็นทางการครั้งแรกสำหรับการประสูติของพระเยซู จากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาซิกตัสที่ 3จึงทรงสร้างพิธีมิสซาเที่ยงคืนก่อนงานเลี้ยงนั้น [106]ในศตวรรษที่ 6 จักรพรรดิจัสติเนียนประกาศให้คริสต์มาสเป็นวันหยุดตามกฎหมาย [107]

ในวันที่ 14 และ 15 ศตวรรษความสำคัญศาสนศาสตร์ของการประสูติของพระเยซูถูกควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับธรรมชาติความรักของพระเยซูเด็กในพระธรรมเทศนาโดยตัวเลขเช่นฌอง Gerson ในคำเทศนาของเขาเกอร์สันเน้นถึงธรรมชาติแห่งความรักของพระเยซูในการประสูติของพระองค์เช่นเดียวกับแผนจักรวาลของพระองค์เพื่อความรอดของมนุษยชาติ [108]

ในช่วงต้นของศตวรรษที่ 20 คริสต์มาสได้กลายเป็น "ลายเซ็นทางวัฒนธรรม" ของศาสนาคริสต์และเป็นวัฒนธรรมตะวันตกแม้แต่ในประเทศต่างๆเช่นสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่นับถือศาสนาอย่างเป็นทางการ เมื่อถึงต้นศตวรรษที่ 21 ประเทศเหล่านี้เริ่มให้ความสำคัญกับความอ่อนไหวของผู้ที่ไม่ใช่คริสเตียนในช่วงเทศกาลในช่วงปลายปีปฏิทิน [109]

การเปลี่ยนรูปของพระเยซู[ แก้ไข]

กระดาษบนไม้ฉากการประสูติของพระเยซูในปี 1750 มิลานนำเสนอภาพที่อ่อนโยนของพระเยซู

คริสเตียนในยุคแรกมองว่าพระเยซูเป็น "องค์พระผู้เป็นเจ้า" และคำว่าคีริออสปรากฏมากกว่า 700 ครั้งในพันธสัญญาใหม่ซึ่งหมายถึงพระองค์ [110]การใช้คำว่าคีริออสในพระคัมภีร์เซปตัวจินต์ยังกำหนดให้พระเยซูเป็นคุณลักษณะในพันธสัญญาเดิมของพระเจ้าที่มีอำนาจทุกอย่าง [110]การใช้คำว่าคีริออสและด้วยเหตุนี้การเป็นเจ้าแห่งพระเยซูก่อนวันที่สาส์นของพอลลีนแต่นักบุญเปาโลได้ขยายความและอธิบายในหัวข้อนั้นอย่างละเอียด [110]

งานเขียนของพอลลีนที่ยอมรับในหมู่ชาวคริสต์ในช่วงต้นภาพ Kyrios และคุณลักษณะของพระเยซูเป็นไม่เพียง แต่หมายถึงชัยชนะ eschatological ของเขา แต่กับเขาว่า "ภาพของพระเจ้า" ( กรีก εἰκών Eikon ) ซึ่งอยู่ในใบหน้าของพระสิริของพระเจ้าส่องออกมา ภาพนี้ยังคงอยู่ในหมู่คริสเตียนในฐานะการรับรู้ที่เด่นชัดเกี่ยวกับพระเยซูเป็นเวลาหลายศตวรรษ[111]มากกว่าตำแหน่งอื่น ๆ Kyrios กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูและผู้ที่เชื่อในพระองค์ในฐานะพระคริสต์: พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและเจ้านายของพวกเขาซึ่งจะต้องรับใช้ด้วยสุดใจของพวกเขาและวันหนึ่งจะตัดสินการกระทำของพวกเขาตลอดชีวิต . [112]

คุณลักษณะของความเป็นเจ้านายที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของพระเยซู Kyrios ยังบ่งบอกถึงอำนาจของพระองค์ที่มีเหนือสิ่งทรงสร้างทั้งหมด[113] [114]จากนั้นพอลมองย้อนกลับไปและให้เหตุผลว่าการปกครองขั้นสุดท้ายของพระเยซูถูกเตรียมไว้ตั้งแต่แรกเริ่มโดยเริ่มจากการดำรงอยู่ก่อนและการประสูติโดยอาศัยการเชื่อฟังของเขาในฐานะภาพลักษณ์ของพระเจ้า[115]เมื่อเวลาผ่านไปโดยอาศัยอิทธิพลของAnselm of Canterbury , Bernard of Clairvauxและคนอื่น ๆ ภาพ Kyrios ของพระเยซูเริ่มถูกเสริมด้วย "ภาพที่อ่อนโยนของพระเยซู" มากขึ้นและแนวทางของFranciscanในเรื่องความนับถือที่เป็นที่นิยมก็มีส่วนช่วยใน สร้างภาพนี้[114]

ศตวรรษที่ 13 ได้เห็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการพัฒนา "ภาพลักษณ์ที่อ่อนโยนของพระเยซู" ในศาสนาคริสต์ขณะที่ฟรานซิสกันเริ่มให้ความสำคัญกับความอ่อนน้อมถ่อมตนของพระเยซูทั้งตอนประสูติและสิ้นพระชนม์ การสร้างฉากการประสูติโดยนักบุญฟรานซิสแห่งอัสซีซีเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสดงภาพของพระเยซูที่นุ่มนวลซึ่งเปรียบเทียบกับภาพที่ทรงพลังและเปล่งประกายในการเปลี่ยนร่างและเน้นย้ำว่าพระเจ้าทรงดำเนินเส้นทางที่ต่ำต้อยไปสู่การประสูติของพระองค์เองอย่างไร[5]ในขณะที่ความตายสีดำโหมกระหน่ำในยุโรปยุคกลางคำสั่งที่ไม่แน่นอนสองประการของฟรานซิสกันและโดมินิกันช่วยผู้ซื่อสัตย์ในการรับมือกับโศกนาฏกรรม องค์ประกอบหนึ่งของแนวทางของฟรานซิสกันคือการเน้นที่ความอ่อนน้อมถ่อมตนของพระเยซูและความยากจนในการประสูติของพระองค์: ภาพของพระเจ้าเป็นภาพของพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าที่รุนแรงและทรงลงโทษ แต่พระองค์ทรงถ่อมตัวเมื่อประสูติและเสียสละเมื่อสิ้นพระชนม์[6]แนวคิดที่ว่าผู้สร้างผู้มีอำนาจทุกอย่างจะละทิ้งอำนาจทั้งหมดเพื่อที่จะพิชิตใจมนุษย์ด้วยความรักและการที่เขาจะถูกวางไว้ในรางหญ้าอย่างช่วยไม่ได้นั้นเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์และน่าสัมผัสกับผู้ศรัทธาเช่นเดียวกับการเสียสละจากการตายบน กางเขนในโกรธา[7]

ด้วยเหตุนี้ในศตวรรษที่ 13 ความสุขอันอ่อนโยนของการประสูติของพระเยซูจึงถูกเพิ่มเข้าไปในความทุกข์ทรมานจากการถูกตรึงกางเขนของพระองค์และอารมณ์ทางศาสนาที่ได้รับการยอมรับรูปแบบใหม่ทั้งหมดก็ถูกนำเข้ามาพร้อมกับผลกระทบทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเป็นเวลาหลายศตวรรษหลังจากนั้น[7]ฟรานซิสกันเข้ามาใกล้ทั้งสองด้านของช่วงอารมณ์นี้ ในอีกด้านหนึ่งการเปิดตัวฉากการประสูติสนับสนุนภาพที่อ่อนโยนของพระเยซูในขณะที่อีกด้านหนึ่งฟรานซิสแห่งอัสซีซีเองก็มีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับการทนทุกข์ของพระเยซูบนไม้กางเขนและได้รับการกล่าวขานว่าได้รับสติกมาตาเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงสิ่งนั้น รัก. ลักษณะคู่ของความกตัญญูของฟรานซิสกันขึ้นอยู่กับความสุขในการประสูติและการเสียสละที่โกรธามีความดึงดูดใจอย่างลึกซึ้งในหมู่ชาวเมืองและเมื่อฟรานซิสกันฟริอาร์สเดินทางอารมณ์เหล่านี้กระจายไปทั่วโลกเปลี่ยนภาพลักษณ์ของคีริออสของพระเยซูให้เป็นภาพที่อ่อนโยนน่ารักและมีเมตตายิ่งขึ้น[7]ประเพณีเหล่านี้ไม่ได้ จำกัด อยู่แค่ในยุโรปและในไม่ช้าก็แพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของโลกเช่นละตินอเมริกาฟิลิปปินส์และสหรัฐอเมริกา[116] [117]

จากคำกล่าวของอาร์ชบิชอปโรวันวิลเลียมส์การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้พร้อมกับการแพร่กระจายของภาพลักษณ์ที่อ่อนโยนของพระเยซูในภาพวาดของพระแม่มารีและเด็กทำให้เกิดผลกระทบที่สำคัญภายในกระทรวงคริสเตียนโดยให้คริสเตียนรู้สึกถึงการมีชีวิตอยู่ของพระเยซูในฐานะบุคคลที่เปี่ยมด้วยความรัก "ผู้ซึ่งอยู่เสมอ ที่นั่นเพื่อกักขังและเลี้ยงดูผู้ที่หันมาขอความช่วยเหลือจากพระองค์[118] [119]

เพลงสวดศิลปะและดนตรี[ แก้ไข]

Canticles ที่ปรากฏในลุค[ แก้ไข]

ข้อความที่ประสูติลุคได้ให้สูงขึ้นถึงสี่ที่รู้จักกันดีเจื้อยแจ้วที่: เบเนดิคและMagnificatในบทแรกและกลอเรียใน ExcelsisและNunc dimittisในบทที่สอง[120] "พระกิตติคุณ" เหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของประเพณีพิธีกรรมของชาวคริสต์[121]โครงสร้างคู่ขนานในลูกาเกี่ยวกับการประสูติของยอห์นผู้ให้บัพติศมาและพระเยซูขยายไปถึงเบเนดิกตัสสามตัว (เพลงเศคาริยาห์) Nunc dimittis และ Magnificat [122]

Magnificat ในลุคที่ 1: 46-55 , พูดโดยแมรี่และเป็นหนึ่งในแปดส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์โบราณสวดบางทีอาจจะเร็วสวดแมเรียน [123]เบเนดิคในลุคที่ 1: 68-79 , พูดเศคาริยาขณะที่ Nunc dimittis ในลุค 2: 29-32 , พูดสิเมโอน [124]กลอเรียแบบดั้งเดิมใน Excelsis มีความยาวมากกว่าการเปิดสายที่นำเสนอในลุค 02:14และมักจะเรียกว่า "เพลงของแองเจิล" ให้ว่ามันถูกพูดโดยเทวดาในการประกาศกับคนเลี้ยงแกะ [125]

Benedictus, Nunc Dimittis และ Magnificat ทั้งสามหากไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจาก Luke เองอาจมีรากฐานมาจากการให้บริการพิธีกรรมของคริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงเยรูซาเล็ม แต่ยังไม่ทราบต้นกำเนิดที่แน่นอน [126]

ทัศนศิลป์[ แก้]

การประกาศโดย Nesterovศตวรรษที่ 19 รัสเซีย

ประเพณีที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดอย่างหนึ่งในช่วงเทศกาลคริสต์มาสคือการจัดแสดงฉากรางหญ้าที่แสดงถึงการประสูติโดยปกติจะเป็นรูปปั้นหรือรูปแกะสลักในบ้านส่วนตัวธุรกิจและโบสถ์ทั้งภายในหรือภายนอกอาคาร ประเพณีนี้มักเกิดจากนักบุญฟรานซิสแห่งอัสซีซี[127]ซึ่งได้รับการอธิบายว่าสร้างการแสดงเช่นนี้ที่Greccioประเทศอิตาลีในปีค. ศ. 1223 [128] [129]ตามที่เซนต์โบนาเวนเจอร์เกี่ยวกับชีวิตของนักบุญฟรานซิสแห่งอัสซีซีเขียนไว้รอบ ๆ 1260 [130]

ก่อนที่ประเพณีของฉากรางหญ้าจะพัฒนาขึ้นมีภาพวาดที่แสดงถึงตัวแบบ การพรรณนาถึงการประสูติทางศิลปะที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ในสุสานและโลงศพในกรุงโรม ในฐานะผู้เยี่ยมชมชาวต่างชาติMagiได้รับความนิยมในฉากเหล่านี้ซึ่งแสดงถึงความสำคัญของการมาถึงของพระเมสสิยาห์ต่อทุกชนชาติ วัวและลาก็ถูกนำไปเป็นสัญลักษณ์ของชาวยิวและคนต่างชาติเช่นกันและยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการพรรณนาถึงยุคแรก ๆ ในไม่ช้าแมรี่ก็นั่งบนบัลลังก์ขณะที่พวกเมไจมาเยี่ยม[131]

ที่เด่นชัดของการประสูติเร็ว ๆ นี้กลายเป็นส่วนประกอบปกติของวงจรในงานศิลปะที่แสดงทั้งชีวิตของพระคริสต์และชีวิตของพระแม่มารีภาพที่ประสูติของพระเยซูยังนำข้อความไถ่ถอน: การรวมกันของพระเจ้ากับเรื่องรูปแบบความลึกลับของชาติที่เป็นจุดเปลี่ยนในมุมมองของคริสเตียนบนบก [132]

ในสัญลักษณ์แห่งการประสูติของคริสตจักรตะวันออก มักจะตรงกับเพลงสวดของแมรี่ที่เฉพาะเจาะจงเช่นคอนทาคิออน : "พระแม่มารีในวันนี้นำสิ่งที่ปราศจากความเป็นมนุษย์ออกมาและดินก็ยื่นออกมาจากถ้ำที่ไม่สามารถเข้าถึงได้" [133]ในสัญลักษณ์แห่งการประสูติทางตะวันออกหลายแห่ง (มักจะมาพร้อมกับเพลงสวดที่ตรงกัน) มีการเน้นองค์ประกอบพื้นฐานสองประการ ประการแรกเหตุการณ์แสดงให้เห็นถึงความลึกลับของการจุติเพื่อเป็นรากฐานสำหรับความเชื่อของคริสเตียนและลักษณะที่รวมกันของพระคริสต์ในฐานะพระเจ้าและมนุษย์ ประการที่สองมันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตตามธรรมชาติของโลกและผลที่ตามมาสำหรับมนุษยชาติ [133]

เพลงสวดดนตรีและการแสดง[ แก้ไข]

การประสูติที่ปรากฎในต้นฉบับบทสวดภาษาอังกฤษค. 1310–1320
คริสต์มาสการ์ด, บอสตัน 1880

เช่นเดียวกับชาวยิวในศตวรรษที่ 1 คริสเตียนในยุคแรกปฏิเสธการใช้เครื่องดนตรีในพิธีกรรมทางศาสนาแทนที่จะอาศัยบทสวดและที่ราบซึ่งนำไปสู่การใช้คำว่า cappella (ในโบสถ์) สำหรับบทสวดเหล่านี้

หนึ่งในเพลงสวดแห่งการประสูติที่เก่าแก่ที่สุดคือVeni redemptor gentiumซึ่งแต่งโดย Saint Ambroseในมิลานในศตวรรษที่ 4 เมื่อต้นศตวรรษที่ 5 Prudentiusกวีชาวสเปนได้เขียน "From the Heart of the Father" โดยบทที่เก้าเน้นไปที่การประสูติและพรรณนาถึงพระเยซูในฐานะผู้สร้างจักรวาล ในศตวรรษที่ 5 กวีชาวกัลลิกSeduliusแต่งเพลง "จากดินแดนที่มองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้น" ซึ่งแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของการประสูติของพระเยซู[131] Magnificatหนึ่งของศาสนาคริสต์ที่เก่าแก่ที่สุดแปดสวดและบางทีอาจจะเร็วสวดแมเรียน , จะขึ้นอยู่กับการประกาศ [123] [124]

Saint Romanus the Melodistมีความฝันถึงพระแม่มารีในคืนก่อนวันฉลองการประสูติและเมื่อเขาตื่นขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นก็แต่งเพลงสวด "On the Nativity" เป็นครั้งแรกและแต่งเพลงสวดต่อไป (อาจจะหลายร้อย) จนจบ ในชีวิตของเขา[134]เรื่องจงของประสูติของพระเยซูซึ่งเรียกว่าตอนนี้การประสูติเล่นเป็นส่วนหนึ่งของtroparion สวดในพิธีสวดของไบเซนไทน์พระราชพิธีโบสถ์จากเซนต์ Sophroniusในศตวรรษที่ 7 [135]เมื่อถึงศตวรรษที่ 13 ฟรานซิสกันได้สนับสนุนให้มีเพลงคริสต์มาสยอดนิยมในภาษาพื้นเมือง[136]เพลงคริสต์มาสในภาษาอังกฤษปรากฏครั้งแรกในผลงานของ John Awdlayในปี ค.ศ. 1426ซึ่งเป็นอนุศาสนาจารย์ของชร็อพเชียร์ซึ่งมีรายชื่อ "caroles of Cristemas" ยี่สิบห้าคน [137]

งานดนตรีที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับพระคริสต์ซึ่งเขาไม่ได้พูดถึงนั้นเกี่ยวกับการประสูติ มีดนตรี liturgicalขนาดใหญ่ตลอดจนข้อความพารา - liturgical เพลงแครอลและดนตรีพื้นบ้านมากมายเกี่ยวกับการประสูติของพระเยซู เพลงคริสต์มาสถือเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของการประสูติของพระเยซู [138]

การบรรยายเกี่ยวกับการประสูติทางดนตรีส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามพระคัมภีร์ไบเบิลและไม่ได้เกิดขึ้นจนกระทั่งดนตรีของคริสตจักรหลอมรวมโอเปร่าในศตวรรษที่ 17 แต่หลังจากนั้นก็มีเพลงใหม่ ๆ ออกมามากมายเช่นHeinrich Schützในปี 1660, Marc-Antoine Charpentier (Midnight Mass, Pastorals, Oratorio, ดนตรีบรรเลง , 11 ฉาก ), The Christmas StoryและChristmas OratorioของBachในศตวรรษที่ 18 . และChristus ของ Lisz , Berlioz ’s L'Enfance du Christ ( 1850) , Christmas Oratorio (1858) ของCamille Saint-Saënsเป็นต้น[138]บทกวีคลาสสิก 1629 ของจอห์นมิลตัน บทกวีเรื่อง Morning of Christ's Nativityถูกใช้โดย John McEwan ในปี 1901 [138]

การวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์[ แก้ไข]

มุมมองแบบดั้งเดิม[ แก้ไข]

จุดเริ่มต้นของสำเนาไบแซนไทน์ของพระวรสารนักบุญลูกาค.ศ. 1020

ตามที่คริสเตียนลิทัวเนีย , ทั้งสองบัญชีมีความถูกต้องในอดีตและไม่ขัดแย้งกับแต่ละอื่น ๆ[139]ที่มีความคล้ายคลึงกันเช่นบ้านเกิดของเบ ธ เลเฮและที่บริสุทธิ์เกิด George KilpatrickและMichael Patellaกล่าวว่าการเปรียบเทียบบัญชีการประสูติของลุคและแมทธิวแสดงให้เห็นองค์ประกอบทั่วไปในแง่ของการเกิดที่บริสุทธิ์การเกิดที่เบ ธ เลเฮมและการเลี้ยงดูที่นาซาเร็ ธ และแม้ว่าจะมีความแตกต่างในบัญชีการประสูติ ในลูกาและมัทธิวการเล่าเรื่องทั่วไปอาจสร้างขึ้นโดยการรวมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน[140] [141]นักวิชาการด้านพระคัมภีร์หลายคนพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าข้อความจากเรื่องเล่าทั้งสองสามารถผสมผสานกันเป็นความสามัคคีของพระกิตติคุณได้อย่างไรเพื่อสร้างบัญชีเดียวที่เริ่มต้นด้วยการเดินทางจากนาซาเร็ ธ ไปยังเบ ธ เลเฮมที่ซึ่งพระเยซูประสูติตามด้วยการบินไปอียิปต์และ จบลงด้วยการกลับไปที่นาซาเร็ ธ [142] [143] [144] [145] [146]

ทั้งลูกาและมัทธิวไม่อ้างว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเกิดของพวกเขามีพื้นฐานมาจากประจักษ์พยานโดยตรง [147] เรย์มอนด์อี. บราวน์เสนอในปี 1973 ว่าโจเซฟเป็นที่มาของเรื่องราวของมัทธิวและมารีย์แห่งลูกา แต่นักวิชาการสมัยใหม่มองว่าเรื่องนี้ "ไม่น่าเป็นไปได้มาก" เนื่องจากเรื่องนี้เกิดขึ้นช้า [148]

นักวิชาการโรมันคาทอลิกเช่นจอห์นแม็คเคนซีแอล , บราวน์และแดเนียลเจแฮร์ริงแสดงความเห็นว่าเนื่องจากการขาดแคลนของบันทึกโบราณจำนวนของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของบางส่วนประสูติเอพไม่สามารถกำหนดได้อย่างเต็มที่ และงานที่สำคัญกว่าคือการตัดสินใจว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับการประสูติมีความหมายอย่างไรกับชุมชนคริสเตียนในยุคแรก [149] [150] [151]

การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์[ แก้ไข]

นักวิชาการสมัยใหม่หลายคนมองว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเกิดไม่ได้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทววิทยาและนำเสนอเรื่องราวสองเรื่องที่แตกต่างกัน [152] [153]ตัวอย่างเช่นพวกเขาชี้ไปที่เรื่องราวของมัทธิวเกี่ยวกับการปรากฏตัวของทูตสวรรค์ให้โจเซฟฟังในความฝัน; นักปราชญ์จากตะวันออก; การสังหารหมู่ผู้บริสุทธิ์ และเที่ยวบินไปยังอียิปต์ซึ่งไม่ปรากฏในลุคซึ่งอธิบายลักษณะของทูตสวรรค์แทนมารีย์ การสำรวจสำมะโนประชากรของโรมัน; การเกิดในรางหญ้า และนักร้องประสานเสียงของทูตสวรรค์ [154]

การเปรียบเทียบระหว่างเรื่องเล่าเรื่องการประสูติของ Lukan และ Matthean
พระวรสารตามลูกากิตติคุณตามมัทธิว

1. การประกาศต่อมารีย์ในนาซาเร็ ธ
2. การสำรวจสำมะโนประชากรของ Quirinius (6–7 CE)
3. โจเซฟและมารีย์เดินทางจากนาซาเร็ ธ ไปยังเบ ธ เลเฮม
4. การประสูติของพระเยซูในเบ ธ เลเฮม
5. การประกาศแก่คนเลี้ยงแกะในทุ่งนา
6. การยกย่องผู้เลี้ยงแกะในเบ ธ เลเฮม
7. การนำเสนอพระเยซูที่พระวิหารในเยรูซาเล็ม
-
-
-
-
8. โจเซฟมารีย์และพระเยซูกลับบ้านที่นาซาเร็ ธ

1. การประกาศต่อโจเซฟ
-
-
2. การประสูติของพระเยซูในเบ ธ เลเฮม
3. เมไจไปเยี่ยมเฮโรดในเยรูซาเล็ม
4. การชื่นชมพระเมไจในเบ ธ เลเฮม
-
5. โจเซฟมารีย์และพระเยซูเดินทางไปอียิปต์
6. การสังหารหมู่ผู้บริสุทธิ์ในเบ ธ เลเฮม
7 . ความตายของเฮโรด (4 คริสตศักราช)
8. โจเซฟมารีย์และพระเยซูกลับอิสราเอล
9. โจเซฟมารีย์และพระเยซูย้ายถิ่นฐานไปที่นาซาเร็ ธ

นักวิชาการสมัยใหม่ส่วนใหญ่ยอมรับสมมติฐานลำดับความสำคัญของมาร์แคนว่าเรื่องราวของลูกาและมัทธิวมีพื้นฐานมาจากพระวรสารนักบุญมาระโกแต่เรื่องเล่าเกี่ยวกับการเกิดมาจากแหล่งข้อมูลอิสระของผู้เผยแพร่ศาสนาซึ่งเรียกว่าแหล่ง Mสำหรับมัทธิวและแหล่งแอลสำหรับลูกาซึ่งเป็น เพิ่มในภายหลัง[155]

นักวิชาการถือว่าเรื่องราวในลูกาและมัทธิวอธิบายการประสูติในเบ ธ เลเฮมในรูปแบบที่แตกต่างกันโดยให้ลำดับวงศ์ตระกูลของพระเยซูแยกจากกันและอาจไม่ใช่ประวัติศาสตร์[152] [156] [157] [158] [159]ในขณะที่เกซาเวอร์เมสและอีแซนเดอยกเลิกบัญชีเป็นนิยายที่เคร่งศาสนา , บราวน์เห็นพวกเขาในฐานะที่ได้รับการสร้างขึ้นมาจากประเพณีประวัติศาสตร์ซึ่งก่อนวันจริงในพระวรสาร[160] [161] [162]ตามที่บราวน์ไม่มีข้อตกลงที่เหมือนกันในหมู่นักวิชาการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของบัญชีเช่นนักวิชาการส่วนใหญ่ที่ปฏิเสธความเป็นมาของการเกิดที่เบ ธ เลเฮมโต้แย้งเรื่องการเกิดที่นาซาเร็ ธ บางคนแนะนำให้คาเปอรนาอุมและคนอื่น ๆ มีสถานที่ตั้งสมมติฐาน ไกลที่สุดเท่าที่Chorazin [163] บรูซชิลตันและนักโบราณคดี Aviram Oshri ได้เสนอการเกิดที่เบ ธ เลเฮมแห่งกาลิลีซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่ห่างจากนาซาเร็ ธ 7 ไมล์ (11 กม.) ซึ่งยังคงสืบมาจนถึงสมัยของเฮโรดมหาราชได้ถูกขุดค้นพบ[164] [165]Armand P. Tarrech กล่าวว่าสมมติฐานของชิลตันไม่ได้รับการสนับสนุนทั้งในแหล่งที่มาของชาวยิวหรือคริสเตียนแม้ว่าชิลตันดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับข้อความในลูกา 2: 4ว่าโจเซฟก็ขึ้นจากกาลิลีออกจากเมืองนาซาเร็ ธ ไปยังยูเดีย ไปยังเมืองของดาวิดซึ่งเรียกว่าเบ ธ เลเฮม [166]

แซนเดอร์สพิจารณาการสำรวจสำมะโนประชากรของลุคซึ่งทุกคนกลับไปที่บ้านบรรพบุรุษของพวกเขาไม่น่าเชื่อถือในอดีตเพราะนี่คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการปฏิบัติของชาวโรมัน พวกเขาจะไม่ถอนรากถอนโคนทุกคนออกจากบ้านและฟาร์มของพวกเขาในจักรวรรดิโดยบังคับให้พวกเขากลับไปยังเมืองบรรพบุรุษของพวกเขา ยิ่งไปกว่านั้นผู้คนไม่สามารถสืบเชื้อสายของตนเองย้อนหลังไปถึง 42 ชั่วอายุคนได้ [157]

นักวิชาการหลายคนไม่เห็นว่าเรื่องราวการประสูติของลูกาและมัทธิวเป็นข้อเท็จจริงในอดีต[156] [157] [167]หลายคนมองว่าการอภิปรายเรื่องประวัติศาสตร์เป็นเรื่องรองเนื่องจากพระกิตติคุณส่วนใหญ่เขียนเป็นเอกสารทางเทววิทยาแทนที่จะเป็นลำดับเวลา[168] [169] [170] [171]

ตัวอย่างเช่นแมทธิวให้ความสำคัญกับชื่อของเด็กและผลกระทบทางเทววิทยามากกว่าเหตุการณ์ที่เกิดจริง [172]ตามคาร์ลราห์เนอร์ผู้ประกาศข่าวประเสริฐแสดงความสนใจเพียงเล็กน้อยในการซิงโครไนซ์ตอนของการประสูติหรือชีวิตในภายหลังของพระเยซูกับประวัติทางโลกในยุคนั้น [173]ด้วยเหตุนี้นักวิชาการสมัยใหม่จึงไม่ใช้เรื่องเล่าเกี่ยวกับการเกิดมากนักสำหรับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ [152] [158]อย่างไรก็ตามพวกเขาได้รับการพิจารณาว่ามีข้อมูลชีวประวัติที่เป็นประโยชน์: พระเยซูประสูติในช่วงปลายรัชกาลของเฮโรดและบิดาของเขาที่มีชื่อว่าโจเซฟถือว่าเป็นไปได้ในทางประวัติศาสตร์ [152] [174]

ดูเพิ่มเติม[ แก้ไข]

 • พระเยซูในศาสนาคริสต์  - พระเยซูถูกมองในประเพณีของคริสเตียน
 • ชีวิตของพระเยซูในพันธสัญญาใหม่  - ชีวิตของพระเยซูตามที่บอกไว้ในพันธสัญญาใหม่
 • ศิลปะมาเรียนในคริสตจักรคาทอลิก  - ภาพสัญลักษณ์ของพระแม่มารีในโบสถ์คาทอลิก
 • การประสูติของมารีย์  - วันฉลองของคริสเตียนสำหรับการประสูติของมารีย์
 • การประสูติของนักบุญยอห์นผู้ให้บัพติศมา  - วันฉลองของชาวคริสต์เพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของยอห์นผู้ให้บัพติศมา
 • เผ่าพันธุ์และการปรากฏตัวของพระเยซู  - เผ่าพันธุ์และการปรากฏตัวของพระเยซู

อ้างอิง[ แก้ไข]

การอ้างอิง[ แก้ไข]

 1. ^ อิสสระ 2554น. 144.
 2. ^ โรบินสัน 2009พี 111.
 3. ^ "29 كيهك - اليومالتاسعوالعشرينمنشهركيهك - السنكسار" . st-takla.org (ในภาษาอาหรับ)
 4. ^ "วันคริสมาสต์ออร์โธดอกในสหรัฐอเมริกา" timeanddate.com .
 5. ^ a b ภาพเซนต์ฟรานซิสโดย Rosalind B. Brooke 2006 ISBN 0-521-78291-0หน้า 183–184 
 6. ^ a b ประเพณีการสวดมนต์ของคาทอลิกโดย Christian Raab, Harry Hagan, St. Meinrad Archabbey 2007 ISBN 0-8146-3184-3 pp. 86–87 
 7. ^ a b c d ความมีชีวิตชีวาของประเพณีคริสเตียนโดย George Finger Thomas 1944 ISBN 0-8369-2378-2หน้า 110–112 
 8. ^ แมทธิว 2: 1
 9. ^ ลูกา 2: 4 .
 10. ^ บราวน์, เรย์มอนด์เอ็ดเวิร์ด (1977) เกิดของพระเจ้า: อรรถกถาในวัยเด็กของเรื่องเล่าในมัทธิวและลุค การ์เด้นซิตี้นิวยอร์ก: Doubleday น. 401. ISBN 978-0-385-05907-7.
 11. ^ Virgin Birth of Chris โดย J Gresham Machen 1987 ISBN 0-227-67630-0 p. 193 
 12. ^ a b Matthewโดย David L. Turner (15 เมษายน 2008), ISBN 0801026849 , หน้า 98 
 13. ^ โจเซฟเอฟเคลลี่ (2008) เกิดของพระเยซูตามพระวรสาร กด Liturgical น. 43. ISBN 978-0-8146-2948-2.
 14. ^ เทย์เลอร์, โจแอนนาอี (1993) ชาวคริสต์และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์: ตำนานของชาวยิวคริสเตียนต้นกำเนิด ออกซ์ฟอร์ด: Clarendon Press หน้า 99–102 ISBN 978-0-19-814785-5.
 15. ^ Protoevangelium 18; Justin Martyrสนทนากับ Trypho ; cf. Origen, Contra Celsum 1.2.
 16. ^ เทย์เลอร์, โจแอนนาอี (1993) ชาวคริสต์และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์: ตำนานของชาวยิวคริสเตียนต้นกำเนิด ออกซ์ฟอร์ด: Clarendon Press หน้า 99–100 ISBN 978-0-19-814785-5.
 17. ^ Eerdmans Dictionary of the Bible 2000 ISBN 90-5356-503-5 p. 173 
 18. ^ ดันน์, เจมส์ DG (2003) “ พระเยซูทรงจำ”. สำนักพิมพ์ Eerdmans: 324. อ้างถึงวารสารต้องการ|journal=( ความช่วยเหลือ )
 19. ^ Doggett 1992, p579: "แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วนักวิชาการจะเชื่อว่าพระคริสต์ประสูติก่อนคริสต์ศักราช 1 ปี
 20. ^ Paul L. Maier "วันประสูติและลำดับเหตุการณ์ของพระเยซูและพระแม่มารี" ใน Chronos, kairos, Christos: การประสูติและการศึกษาตามลำดับเวลาโดย Jerry Vardaman, Edwin M. Yamauchi 1989 ISBN 0-931464-50-1 pp. 113–129 
 21. ^ ประวัติพันธสัญญาใหม่โดย Richard L. Niswonger 1992 IBN 0-310-31201-9 หน้า 121–124
 22. ^ บราวน์ 1978พี 17.
 23. ^ หนังสือพระเยซูทุกอย่างโดย Jon Kennedy 2006 ISBN 1-59337-712-6 p 20 
 24. ^ สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามและมุสลิมโดย George W. Braswell 2000 ISBN 0-8054-1829-6 p. 108 
 25. ^ อิสลามกับโชคชะตาของมนุษย์โดย Gai Eaton 1986 ISBN 0-88706-163-X p. 108 
 26. ^ Matthias Berghorn "Die Genesis Jesu Christi aber war so ... " Die Herkunft Jesu Christi nach dem matthäischen Prolog (Mt 1,1-4,16), Göttingen 2019, S. 37-64
 27. ^ มัทธิว 1: 18–24
 28. ^ a b Helmut Köster, "พระกิตติคุณคริสเตียนโบราณ: ประวัติและพัฒนาการของพวกเขา", Continuum International Publishing Group, (2004) หน้า 307–308
 29. ^ CT Ruddick, Jr. (1970) "เรื่องเล่าเกี่ยวกับการเกิดในปฐมกาลและลูกา"พันธสัญญาโนวุม 12 (4): 343–348
 30. ^ แฮร์ริสสตีเฟนแอล.เข้าใจพระคัมภีร์ พาโลอัลโต: Mayfield 2528. "ลูกา" น. 297–301
 31. ^ "พระเยซูคริสต์" ครอสฟลอริดาเอ็ด พจนานุกรมออกซ์ฟอร์ดของคริสตจักรคริสเตียน นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด 2548
 32. ^ a b Harris, Stephen L. , เข้าใจพระคัมภีร์ พาโลอัลโต: Mayfield 2528. "มัทธิว" น. 272–285
 33. ^ บราวน์, เรย์มอนด์เอ็ดเวิร์ด (1977) เกิดของพระเจ้า: อรรถกถาในวัยเด็กของเรื่องเล่าในมัทธิวและลุค การ์เด้นซิตี้นิวยอร์ก: Doubleday หน้า 104–121 ISBN 978-0-385-05907-7.
 34. ^ a b Ulrich Luz, Theology of the Gospel of Matthew, ISBN 0-521-43576-5 p. 24/25 
 35. ^ อูลูซธรรมของพระวรสารของแมทธิว , ISBN 0-521-43576-5พี 28 
 36. ^ a b c บาร์ตันจอห์น; Muddiman, John (6 กันยายน 2544). ความเห็นที่ฟอร์ดในพระคัมภีร์ OUP ออกซ์ฟอร์ด ISBN 9780198755005 - ผ่าน Google หนังสือ
 37. ^ ดู Aland, op.cit., p. 3.
 38. ^ a b บราวน์เรย์มอนด์อี ; Achtemeier, Paul J. (1978). มารีย์ในพันธสัญญาใหม่: การประเมินความร่วมมือโดยนักวิชาการนิกายโปรเตสแตนต์และนิกายโรมันคา ธ อลิพอลิสต์เพรส น. 92. ไอ0-8091-2168-9 . 
 39. ^ Matthew's Bible: ข้อความในพันธสัญญาเดิมของผู้ประกาศข่าวประเสริฐโดย MJJ Menken 2004 ISBN 90-429-1419-X p 161 
 40. ^ Aland, บาร์บาร่า ; อลันด์เคิร์ท ; มาร์ตินี่, คาร์โลเอ็ม ; คาราวิโดปูลอส, โยฮันเนส ; Metzger, Bruce M. (ธันวาคม 2526). Novum Testamentum Graece Et Latine กรีก / ละตินพันธสัญญาใหม่ สมาคมพระคัมภีร์อเมริกัน น. 5. ISBN 978-3-438-05401-2.
 41. ^ Matthew's Bible: ข้อความในพันธสัญญาเดิมของผู้ประกาศข่าวประเสริฐโดย MJJ Menken 2004 ISBN 90-429-1419-X p 164 
 42. ^ Menken, Maarten JJ "The Sources of the Old Testament Quotation in Matthew 2:23" Journal of Biblical Literature 120: 3 (451–68), 467–8
 43. ^ สมิ ธ , แกรี่ (2007/08/30) อรรถกถาใหม่ของชาวอเมริกัน: อิสยาห์ 1–33, Vol. 15A (นิวอเมริกันอรรถกถา) กลุ่มสำนักพิมพ์ B&H. น. 268. ISBN 978-0-8054-0115-8.
 44. ^ อูลูซธรรมของพระวรสารของแมทธิว, Cambridge University Press, ISBN 0-521-43576-5พี 18 
 45. ^ a b หลักปฏิบัติของ ศาสนจักรเล่ม 4 ตอนที่ 1โดย Karl Barth, Geoffrey William Bromiley, Thomas Forsyth Torrance 2004 ISBN 0-567-05129-3หน้า 256–259 
 46. ^ a b บทนำสู่ประวัติศาสตร์ยุคแรกของหลักคำสอนของคริสเตียนโดย James Franklin Bethune-Baker 2005 ISBN 1-4021-5770-3 p 334 
 47. ^ a b A History of the Christian Church by Williston Walker 2010 ISBN 1-4400-4446-5 pp. 65–66 
 48. ^ สารานุกรมพระคัมภีร์มาตรฐานสากลโดย Geoffrey W. Bromiley 1988 ISBN 0-8028-3785-9หน้า 308 
 49. ^ พจนานุกรมเบื้องต้นเกี่ยวกับเทววิทยาและการศึกษาทางศาสนาโดย Orlando O. Espín, James B. Nickoloff 2007 ISBN 0-8146-5856-3 p 238 
 50. ^ Mercer พจนานุกรมของพระคัมภีร์โดยวัตสันอีมิลส์, Roger Aubrey Bullard 1998 ISBN 0-86554-373-9 p. 712 
 51. ^ เทววิทยาพื้นฐาน:โดย Charles Caldwell Ryrie 1999 ISBN 0-8024-2734-0 p. 275 
 52. ^ a b c Systematic Theology เล่ม 2โดย Wolfhart Pannenberg 2004 ISBN 0567084663 , pp. 297–303 
 53. ^ การบรรยายจดหมายของนักบุญเปาโลต่อชาวฟิลิปปีโดย Jean Daille 1995 ISBN 0-8028-2511-7 pp. 194–195 
 54. ^ Christ in Christian Tradition: From the Apostolic Age to Chalcedon by Aloys Grillmeier, John Bowden 1975 ISBN 0-664-22301-X pp. 15–19 
 55. ^ พยานของพระเยซู, พอลและจอห์น: การสำรวจในพระคัมภีร์ธรรมโดยแลร์รีอาร์ Helyer 2008 ISBN 0-8308-2888-5พี 282 
 56. ^ สารานุกรมเทววิทยา: สังคีตมุนดีโดย Karl Rahner 2004 ISBN 0-86012-006-6หน้า 474 และ 1434 
 57. ^ เบิร์คเรย์มอนด์แอล; และคณะ (2551). Mariology: คู่มือสำหรับนักบวชมัคนายก นักสัมมนาและผู้ที่ได้รับการบูชา ISBN 978-1-57918-355-4หน้า 613–614 
 58. ^ The Early Christian World เล่ม 1-2โดย Philip Francis Esler 2004 ISBN 0-415-33312-1 p. 452 
 59. ^ คู่มือสู่ชีวิตในโลกยุคกลางเล่ม 1โดย Madeleine Pelner Cosman, Linda Gale Jones 2008 ISBN 0-8160-4887-8 p. 329 
 60. ^ a b คำ อ่านออร์โธดอกซ์ของออกัสตินโดย George E. Demacopoulos, Aristotle Papanikolaou 2008 ISBN 0-88141-327-5หน้า 92–96 
 61. ^ 1 โครินธ์ 15:22
 62. ^ เทววิทยาของจอห์นคาลวินชาร์ลส์ Partee 2008 ISBN 0-664-23119-5พี 159 
 63. ^ เทววิทยาแห่งพันธสัญญาใหม่โดย Georg Strecker 2000 ISBN 0-664-22336-2หน้า 401–403 
 64. ^ Matthewโดย Grant R. Osborne 2010 ISBN 0-310-32370-3 lxxix 
 65. ^ a b สู่ต้นคริสต์มาสโดย Susan K. Roll 1995 ISBN 90-390-0531-1หน้า 208–211 
 66. ^ McGrath, Alister อี (2007), คริสต์ศาสนวิทยา: แนะนำ , Malden, Mass .: Blackwell พี 282, ISBN 978-1-4051-5360-7
 67. ^ Ehrman บาร์ต D. (1993), ความเสียหายดั้งเดิมของพระคัมภีร์: ผลของการถกเถียง Christological ในช่วงต้นของข้อความของพันธสัญญาใหม่ที่นิวยอร์ก: Oxford University Press, ISBN 978-0-19-510279-6
 68. ^ แมรี่และนักบุญโดยเจมส์พีแคมป์เบล 2005 0829417257 ได้ pp. 17-20
 69. ^ ทุกคำสอนของพระคัมภีร์โดยเฮอร์เบิร์คเยอร์ 1988 ISBN 0-310-28051-6พี 159 
 70. ^ แมทธิว 1-13โดย Manlio Simonetti 2001 ISBN 0-8308-1486-8พี 17 
 71. ^ แมทธิว 1-2 / ลุค 1-2โดยหลุยส์ Perrotta 2004 ISBN 0-8294-1541-6พี 19 
 72. ^ a b Emmanuel ของ Matthewโดย David D. Kupp 1997 ISBN 0-521-57007-7หน้า 220–224 
 73. ^ คุณพูดว่าฉันเป็นใคร: บทความเกี่ยวกับคริสต์วิทยาโดย Jack Dean Kingsbury, Mark Allan Powell, David R.Bauer 1999 ISBN 0-664-25752-6 p 17 
 74. ^ ธรรมของพระวรสารนักบุญมัทธิวโดย Ulrich Luz 1995 ISBN 0-521-43576-5 p. 31 
 75. ^ Nicene และ Post-Nicene พ่อชุดที่ 2 ฉบับที่สิบสี่หน้า 207 ฉบับแปลโดย HR Percival http://www.fordham.edu/halsall/basis/ephesus.html
 76. ^ เดอะเซเว่นทั่วโลกประชุมของคริสตจักรไม่มีการแบ่งแยก, ทรานส์ HR Percival ในไนซีนและโพสต์ไนซีนพ่อ 2 ซีรีส์เอ็ด P. Schaff และ H. Wace, (repr. Grand Rapids MI: Wm. B. Eerdmans, 1955), XIV, pp. 192–242
 77. ^ การกระทำของสภาโมราโดยสภาโมราริชาร์ดราคาไมเคิลกาดดิส 2006 ISBN 0-85323-039-0ได้ pp. 1-5 
 78. ^ ลัทธิ: ความเชื่อของอัครสาวกในเทววิทยาร่วมสมัยโดยเบราร์ดแอล. มาร์ธาเลอร์ 2007 ISBN 0-89622-537-2 p. 114 
 79. ^ เงื่อนไขสำคัญทางเทววิทยาโดย Justo L. González 2005 ISBN 0-664-22810-0 p 120 
 80. ^ หลักคำสอนและการปฏิบัติในคริสตจักรยุคแรกโดย Stuart George Hall 1992 ISBN 0-8028-0629-5หน้า 211–218 
 81. ^ สิงห์มหาราชโดยสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอฉัน Bronwen นีล 2009 ISBN 0-415-39480-5ได้ pp. 61-62 
 82. ^ Summa Theologica เล่ม 4 (ตอนที่ 3 ภาคแรก)โดย St. Thomas Aquinas 207 Cosimo Classics ISBN 1-60206-560-8หน้า 2197–2211 
 83. ^ a b Aquinas เกี่ยวกับหลักคำสอน: บทนำเชิงวิพากษ์โดย Thomas Gerard Weinandy, John Yocum 2004 ISBN 0-567-08411-6 p 98 
 84. ^ Calvin's Catholic Christologyโดย E. David Willis 1966 จัดพิมพ์โดย EJ Brill, Netherlands, p. 83
 85. ^ Inc หนังสือโลก (1987) คริสมาสต์ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ สารานุกรมหนังสือโลก . น. 58. ISBN 9780716608875.
 86. ^ Forbes, บรูซเดวิด (2008/11/13) คริสมาสต์: ประวัติศาสตร์ตรงไปตรงมา ข่าวมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย น. 27. ISBN 978-0-520-25802-0. ในปี 567 Council of Tours ได้ประกาศว่าช่วงเวลาทั้งหมดระหว่างคริสต์มาสและวันศักดิ์สิทธิ์ควรถือเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองโดยสร้างสิ่งที่เรียกว่าสิบสองวันของคริสต์มาสหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Christmastide ในช่วงสิบสองวันที่ผ่านมาเรียกว่าคืนที่สิบสองวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้พัฒนาเทศกาลพิเศษเพิ่มเติมมากมาย รูปแบบนี้ขยายไปถึงปัญหาในการนับวัน ถ้าวันคริสต์มาสเป็นวันแรกของสิบสองวันคืนที่สิบสองจะตรงกับวันที่ 5 มกราคมซึ่งเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ ถ้าวันที่ 26 ธันวาคมซึ่งเป็นวันถัดจากวันคริสต์มาสเป็นวันแรกแล้วคืนที่สิบสองตรงกับวันที่ 6 มกราคมซึ่งเป็นช่วงเย็นของ Epiphany เอง หลังจากวันคริสต์มาสและวันศักดิ์สิทธิ์มีขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคมและ 6 มกราคมโดยมีวันคริสต์มาสสิบสองวันในระหว่างนั้นคริสเตียนค่อยๆเพิ่มช่วงเวลาที่เรียกว่าจุติเป็นช่วงเวลาแห่งการเตรียมจิตวิญญาณที่นำไปสู่คริสต์มาส
 87. ^ Hynes แมรี่เอลเลน (1993) สหายกับปฏิทิน เอกสารเผยแพร่การฝึกพิธีสวด. น. 8 . ISBN 978-1-56854-011-5. ในปี 567 สภาคริสตจักรแห่งตูร์เรียกว่า 13 วันระหว่างวันที่ 25 ธันวาคมถึง 6 มกราคมเป็นช่วงเทศกาล จนถึงเวลานั้นเทศกาลแห่งความสุขของคริสตจักรอื่น ๆ คือช่วง 50 วันระหว่างวันอาทิตย์อีสเตอร์ถึงวันเพ็นเทคอสต์
 88. ^ อัศวินเควิน (2012) "คริสต์มาส" . สารานุกรมคาทอลิกจุติใหม่. สืบค้นเมื่อ15 ธันวาคม 2557 . ที่สองสภาแห่งตูร์ (สามารถ xi, xvii) ประกาศในปี 566 หรือ 567 ความศักดิ์สิทธิ์ของ "สิบสองวัน" จากคริสต์มาสถึงวันศักดิ์สิทธิ์และหน้าที่ของการจุติโดยเร็ว; ของ Agde (506) ในศีล 63–64 สั่งให้มีส่วนร่วมแบบสากลและ Braga (563) ห้ามอดอาหารในวันคริสต์มาส แต่นิยมทำเมอร์รี่เพิ่มขึ้นมากจน "กฏแห่งคิงคนัท" ประดิษฐ์ขึ้นค. 1110 สั่งซื้ออย่างรวดเร็วตั้งแต่คริสต์มาสถึง Epiphany
 89. ^ ฮิลล์, คริส (2003) วันหยุดและศักดิ์สิทธิ์คืน: ฉลองเทศกาลสิบสองตามฤดูกาลของปีที่นับถือศาสนาคริสต์ หนังสือเควส น. 91. ISBN 978-0-8356-0810-7. ข้อตกลงนี้กลายเป็นปัญหาในการบริหารของจักรวรรดิโรมันเนื่องจากพยายามประสานปฏิทินจูเลียนแบบสุริยคติกับปฏิทินจันทรคติของจังหวัดทางตะวันออก ในขณะที่ชาวโรมันสามารถจับคู่เดือนในทั้งสองระบบได้โดยประมาณ แต่จุดสำคัญสี่จุดของปีสุริยคติ - ทั้งสองจุดเชิงเทินและอายัน - ยังคงตกอยู่ในวันที่ต่างกัน เมื่อถึงศตวรรษแรกวันที่ตามปฏิทินของเหมายันในอียิปต์และปาเลสไตน์ช้ากว่าวันที่ในโรมสิบเอ็ดถึงสิบสองวัน ผลที่ตามมาการจุติจึงได้รับการเฉลิมฉลองในวันที่แตกต่างกันในส่วนต่างๆของจักรวรรดิ คริสตจักรตะวันตกในความปรารถนาที่จะเป็นสากลในที่สุดก็พาพวกเขาทั้งสองคนกลายเป็นคริสตมาสหนึ่งวันศักดิ์สิทธิ์ - ผลที่ตามมาคือสิบสองวันในระหว่างนั้น เมื่อเวลาผ่านไปช่องว่างนี้ได้รับการลงทุนด้วยความหมายเฉพาะของคริสเตียนคริสตจักรค่อยๆเติมเต็มวันเหล่านี้ด้วยวิสุทธิชนบางคนเกี่ยวพันกับเรื่องเล่าเกี่ยวกับการประสูติในพระวรสาร (วันผู้บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ 28 ธันวาคมเพื่อเป็นเกียรติแก่ทารกที่เฮโรดฆ่า; เซนต์จอห์นผู้เผยแพร่ศาสนา, "ผู้เป็นที่รัก," 27 ธันวาคม; เซนต์ สตีเฟนผู้พลีชีพคริสเตียนคนแรก 26 ธันวาคม; ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ 31 ธันวาคมพระแม่มารี 1 มกราคม) ในปี 567 Council of Tours ได้ประกาศให้สิบสองวันระหว่างวันคริสต์มาสและวันศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งรอบการเฉลิมฉลองที่เป็นหนึ่งเดียวCouncil of Tours ประกาศให้สิบสองวันระหว่างวันคริสต์มาสและวันศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งเดียวในวัฏจักรการเฉลิมฉลองCouncil of Tours ประกาศให้สิบสองวันระหว่างวันคริสต์มาสและวันศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งเดียวในวัฏจักรการเฉลิมฉลอง
 90. ^ Bunson แมทธิว (21 ตุลาคม 2007) "ต้นกำเนิดของวันหยุดคริสต์มาสและอีสเตอร์" . เครือข่ายโทรทัศน์ Eternal Word (EWTN) สืบค้นเมื่อ 17 ธันวาคม 2557 . สืบค้นเมื่อ17 ธันวาคม 2557 . Council of Tours (567) กำหนดให้ 12 วันตั้งแต่คริสต์มาสจนถึงวันศักดิ์สิทธิ์เป็นวันศักดิ์สิทธิ์และมีความสุขเป็นพิเศษดังนั้นจึงเป็นเวทีสำหรับการเฉลิมฉลองการประสูติของพระเจ้าไม่เพียง แต่ในพิธีสวดมนต์เท่านั้น แต่ยังอยู่ในใจของคริสเตียนทุกคนด้วย
 91. ^ คริสตจักรของนิตยสารอังกฤษเล่ม 49 เจเบิร์นส์. 1860 น. 369.
 92. ^ เคนเนดีร็อดนีย์วอลเลซ; Hatch, Derek C (27 สิงหาคม 2556). ผู้ทำพิธีรับบัพติศมาในการนมัสการ . Wipf สำนักพิมพ์และการแจ้ง น. 147. ISBN 978-1-62189-843-6. มีวิธีปฏิบัติหรือการนมัสการที่หลากหลายที่ช่วยให้ประชาคมสามารถเฉลิมฉลองการจุติได้เช่นการประดับประดาด้วยพวงหรีดการถือกำเนิดการแขวนพวงหรีดต้นไม้คริสมอนและหนังสือการสักการะแอดเวนต์
 93. ^ Geddes, กอร์ดอน; กริฟฟิ ธ ส์เจน (2545). ความเชื่อและการปฏิบัติที่นับถือศาสนาคริสต์ ไฮเนมันน์. น. 102. ISBN 9780435306915. การร้องเพลงแครอลเป็นประเพณีที่พบเห็นได้ทั่วไปในช่วงเทศกาลคริสต์มาส คริสเตียนหลายคนรวมตัวกันเป็นกลุ่มและจากบ้านไปตามบ้านเพื่อร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี คำพูดของเพลงช่วยส่งต่อข้อความคริสต์มาสไปยังผู้อื่น
 94. ^ Kubesh เคธี่; แม็คนีล, นิกิ; Bellotto, Kimm. 12 วันคริสมาสต์ในมือของเด็ก น. 16.วันคริสต์มาสสิบสองวันหรือที่เรียกว่า Twelvetide ยังเกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองที่เริ่มต้นในตอนเย็นของวันคริสต์มาสและจนถึงตอนเช้าของ Epiphany ช่วงเวลานี้เรียกอีกอย่างว่า Christmastide ... ประเพณีของชาวอเมริกันในยุคแรก ๆ คือการทำพวงหรีดในวันคริสต์มาสอีฟและแขวนไว้ที่ประตูหน้าในคืนคริสต์มาส พวงหรีดอยู่ที่ประตูหน้าผ่าน Epiphany บางครอบครัวยังอบเค้กพิเศษสำหรับ Epiphany ด้วย ประเพณีเก่าแก่อื่น ๆ จากทั่วโลก ได้แก่ การให้ของขวัญในคืนคริสต์มาสเท่านั้น ให้ของขวัญในคืนที่สิบสองเท่านั้น ให้ของขวัญในแต่ละคืน ในคืนวันที่สิบสองเค้กคืนที่สิบสองหรือเค้กคิงเสิร์ฟพร้อมถั่วหรือถั่วอบ ผู้ที่พบถั่วหรือถั่วในส่วนของเขาหรือเธอจะเป็นราชาแห่งราชินีในวันนั้น
 95. ^ คอลลินเอ (2010) เรื่องราวเบื้องหลังประเพณีที่ดีของคริสมาสต์ ซอนเดอร์แวน. หน้า 139–141 ISBN 9780310873884.
 96. ^ บลาห์, Agehanada (1 มกราคม 1976) ความคิดและการกระทำ Walter de Gruyter น. 454. ISBN 9783110805871. นี่คือการนมัสการที่จัดขึ้นในคริสตจักรคริสเตียนที่ Christmastide ...
 97. ^ แนร์มาลินี (15 ธันวาคม 2556). "Cakewalk ในอัลลาฮาบัด" . ครั้งที่อินเดีย สืบค้นเมื่อ28 มีนาคม 2558 . ประมาณต้นเดือนธันวาคมผู้แสวงบุญที่ไม่ธรรมดาจะเริ่มนำ Prayag Raj จากเดลีไปยังอัลลาฮาบัดซึ่งเป็นผู้ศรัทธาบูชาเค้กคริสต์มาสอัลลาฮาบาดี นี่ไม่ใช่พุดดิ้งแบบตะวันตกที่หรูหรา - มีการทำซ้ำด้วย desi ghee, petha, Ginger, ลูกจันทน์เทศ, javitri, saunf, อบเชย, สิ่งที่เรียกว่า cake ka jeera และ Marmalades จาก Loknath ki Galli ทั้งหมดนี้กลายเป็นสีน้ำตาลเพื่อความสมบูรณ์แบบที่ร้านเบเกอรี่ที่ได้รับสถานะลัทธิ - Bushy's บนถนน Kanpur เมืองโบราณมีประเพณีการอบขนมที่ยอดเยี่ยม อาจเป็นเพราะอัลลาฮาบัดมีคริสเตียนจำนวนมาก
 98. ^ มิชลิน (10 ตุลาคม 2012) เยอรมนีสีเขียวคู่มือมิชลิน 2012-2013 มิชลิน. น. 73. ISBN 9782067182110. จุติ - สี่สัปดาห์ก่อนวันคริสต์มาสจะมีการเฉลิมฉลองโดยการนับถอยหลังวันด้วยปฏิทินการถือกำเนิดแขวนประดับคริสต์มาสและจุดเทียนเพิ่มเติมทุกวันอาทิตย์ในพวงหรีดการถือกำเนิดของเทียนสี่เล่ม
 99. ^ Normark เฮเลน่า (1997) “ คริสต์มาสสมัยใหม่” . กราฟฟิคการ์เด้น. สืบค้นเมื่อ9 เมษายน 2557 . คริสต์มาสในสวีเดนเริ่มต้นด้วยการจุติซึ่งเป็นการรอคอยการมาถึงของพระเยซู สัญลักษณ์ของมันคือเชิงเทียน Advent ที่มีเทียนสี่เล่มอยู่ในนั้นและเราจุดเทียนอีกหนึ่งแท่งสำหรับแต่ละวันอาทิตย์สี่วันก่อนวันคริสต์มาส คนส่วนใหญ่เริ่มประดับตกแต่งคริสต์มาสในวันแรกของการจุติ
 100. ^ ข้าวโฮเวิร์ดล.; Huffstutler, James C. (1 มกราคม 2544). นมัสการกลับเนื้อกลับตัว สำนักพิมพ์ Westminster John Knox น. 197. ISBN 978-0-664-50147-1. กิจกรรมยอดนิยมอีกอย่างหนึ่งคือ "Hanging of the Greens" ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการตกแต่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับเทศกาลคริสต์มาส
 101. ^ พจนานุกรมเบื้องต้นเกี่ยวกับเทววิทยาและการศึกษาทางศาสนาโดย Orlando O. Espín, James B. Nickoloff 2007 ISBN 0-8146-5856-3 p 237 
 102. ^ การเดินทางของเมไจ: ความหมายในประวัติศาสตร์ของเรื่องราวที่นับถือศาสนาคริสต์โดยริชาร์ดซี Trexler 1997 ISBN 0-691-01126-5พี 9 
 103. ^ การ นมัสการของคริสเตียนในคริสตจักรปฏิรูปในอดีตและปัจจุบันโดย Lukas Vischer 2002 ISBN 0-8028-0520-5หน้า 400–401 
 104. ^ มิลส์วัตสันอี; เอ็ดการ์วี. แมคไนท์; โรเจอร์ออเบรย์บูลลาร์ด (1990) เมอร์เซอร์พจนานุกรมของพระคัมภีร์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเมอร์เซอร์ น. 142. ISBN 978-0-86554-373-7. สืบค้นเมื่อ10 กรกฎาคม 2555 .
 105. ^ a b c d แง่มุมของปีพิธีกรรมในคัปปาโดเกีย (325–430)โดย Jill Burnett Comings 2005 ISBN 0-8204-7464-9หน้า 61–71 
 106. ^ เพลงคริสต์มาสศักดิ์สิทธิ์โดย Ronald M. Clancy 2008 ISBN 1-4027-5811-1หน้า 15–19 
 107. ^ ฉลองคริสมาสต์โดยโจเซฟเอฟเคลลี่ 2010 ISBN 0-8146-3325-0ได้ pp. 331-391 
 108. ^ บาทหลวงและฆราวาสในเทววิทยาของฌองเกอร์สันโดยโดโรธีแคทเธอรีนบราวน์ 1987 ISBN 0-521-33029-7 p. 32 
 109. ^ ฉลองคริสมาสต์โดยโจเซฟเอฟเคลลี่ 2010 ISBN 0-8146-3325-0ได้ pp. 112-114 
 110. ^ a b c พจนานุกรม Mercer ของพระคัมภีร์โดยวัตสันอี. มิลส์โรเจอร์ออเบรย์บูลลาร์ด 1998 ISBN 0-86554-373-9หน้า 520–525 
 111. ^ องค์พระเยซูคริสต์: อุทิศให้กับพระเยซูในช่วงคริสต์โดย Larry Hurtado ดับบลิว 2005 ISBN 0-8028-3167-2 PP 113 และ 179. 
 112. ^ II โครินธ์: คำอธิบายโดย Frank J. Matera 2003 ISBN 0-664-22117-3หน้า 11–13 
 113. ^ ฟิลิปปี 2:10
 114. ^ a b Christology: Biblical And Historicalโดย Mini S. Johnson, 2005 ISBN 81-8324-007-0หน้า 74–76 
 115. ^ Christology: พระคัมภีร์ไบเบิลและประวัติศาสตร์โดย Mini S.Johnson ISBN p. 211
 116. ^ La Vida ซาครา: ร่วมสมัยธรรมศักดิ์สิทธิ์สเปนและโปรตุเกสโดยเจมส์ลิตร Empereur, Eduardo Fernández 2006 ISBN 0-7425-5157-1 . PP 3-5 
 117. ^ ฟิลิปปินส์โดยลิลี่โรสอาร์เจดีย์, Detch พี Nonan-Mercado 2005 ISBN 0-7614-1475-4พี 109 
 118. ^ Christology: Key Readings in Christian Thoughtโดย Jeff Astley, David Brown, Ann Loades 2009 ISBN 0-664-23269-8 p. 106 
 119. ^ วิลเลียมส์, โรไตร่ตรองสิ่งเหล่านี้ 2002 ISBN 1-85311-362-Xพี 7 
 120. ^ บทนำสู่พระคัมภีร์โดย Robert Kugler, Patrick Hartin ISBN 0-8028-4636-X p 394 
 121. ^ Mercer พจนานุกรมของพระคัมภีร์โดยวัตสันอีมิลส์, Roger Aubrey Bullard 1998 ISBN 0-86554-373-9 p. 396 
 122. ^ ศักดิ์สิทธิ์ของเวลาและพื้นที่ในประเพณีและความทันสมัยโดย Alberdina เฮาท์มาร์เซล Poorthuis โจชัว Schwartz 1998 ISBN 90-04-11233-2ได้ pp. 61-62 
 123. ^ a b ประวัติและการใช้เพลงสวดและเพลงสวดโดย David R Breed 2009 ISBN 1-110-47186-6 p 17 
 124. ^ a b เพลงโปรดของ Marjorie Reeves 2006 ISBN 0-8264-8097-7หน้า 3–5 
 125. ^ ฟังได้ทุกเพลงของพระคัมภีร์โดยเฮอร์เบิร์คเยอร์ 2004 ISBN 1-56563-531-0พี 120 
 126. ^ Music of the Middle Ages เล่ม 1โดย Giulio Cattin, F. Alberto Gallo 1985 ISBN 0-521-28489-9 p. 2 
 127. ^ โทมัส, จอร์จ F ..พลังของประเพณีคริสเตียน สำนักพิมพ์ Ayer Co. , 1944
 128. ^ จอห์นสันเควินออร์ลิน ทำไมชาวคาทอลิกจึงทำเช่นนั้น? Random House, Inc. , 1994
 129. ^ Mazar, ปีเตอร์และ Grala Evelyn มงกุฎปี: ตกแต่งโบสถ์ตลอดทั้งปี การอบรมสวดมนต์ 2538 ISBN 1-56854-041-8 
 130. ^ เซนต์โบนาเวนเจอร์ “ ชีวิตของนักบุญฟรานซิสแห่งอัสซีซี” . E-คาทอลิก 2000 สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อ 14 มิถุนายน 2557 . สืบค้นเมื่อ28 กันยายน 2556 .
 131. ^ a b The Feast of Christmasโดย Joseph F. Kelly 2010 ISBN 0-8146-3325-0หน้า 22–31 
 132. ^ ภาษาลึกลับของไอคอนโดย Solrunn Nes 2005 ISBN 0-8028-2916-3 p 43 
 133. ^ a b ความหมายของไอคอนโดย Leonide Ouspensky, Vladimir Lossky 1999 ISBN 0-913836-77-X p 157 
 134. ^ Church Fathers and Teachers: From Saint Leo the Great to Peter Lombard by Pope Benedict XVI 2010 ISBN 1-58617-317-0 p. 32 
 135. ^ Wellesz, Egon (1947) "ละครการประสูติของคริสตจักรไบแซนไทน์". วารสารโรมันศึกษา . 37 (1–2): 145–151 ดอย : 10.2307 / 298465 . JSTOR 298465 
 136. ^ Miles, Clement,ธรรมเนียมและประเพณีคริสต์มาส , Dover 1976, ISBN 0-486-23354-5 , หน้า 31–37 
 137. ^ Miles, Clement,ธรรมเนียมและประเพณีคริสต์มาส , Dover 1976, ISBN 0-486-23354-5 , หน้า 47–48 
 138. ^ a b c พระเยซูในประวัติศาสตร์ความคิดและวัฒนธรรม: สารานุกรมเล่ม 1โดย James Leslie Houlden 2003 ISBN 1-57607-856-6หน้า 631–635 
 139. ^ Mark D. Robertsเราเชื่อถือพระกิตติคุณได้หรือไม่: การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ ผู้จัดพิมพ์Matthew, Mark, Luke และ John Good News , 2007 น. 102
 140. ^ ต้นกำเนิดของพระกิตติคุณอ้างอิงจากเซนต์แมทธิวโดย George Dunbar Kilpatrick 2007 ISBN 0-86516-667-6 p 54 
 141. ^ พระวรสารอ้างอิงจากลูกาโดย Michael Patella 2005 ISBN 0-8146-2862-1หน้า 9–10 
 142. ^ สารานุกรมพระคัมภีร์มาตรฐานสากลโดย Geoffrey W. Bromiley 1988 ISBN 0-8028-3785-9 p. 685 
 143. ^ จอห์นเบอร์นาร์ดออร์ชาร์ 1983เรื่องย่อของสี่พระประวัติISBN 0-567-09331-Xได้ pp. 4-12 
 144. ^ เรื่องย่อเส้นแนวนอนของพระวรสารโดยรูเบนเจ. สเวนสัน 1984 ISBN 0-87808-744-3หน้า xix 
 145. ^ Gospel Parallelsโดย Burton H. Throckmorton 1992 ISBN 0-8407-7484-2หน้า 2–7 
 146. ^ สตีเว่นแอลค็อกซ์ Kendell เอชอีสลีย์ 2007ความสามัคคีของพระวรสาร ISBN 0-8054-9444-8ได้ pp. 289-290 
 147. ^ องค์พระเยซูคริสต์โดยแลร์รี่ดับบลิว Hurtado 2005 ISBN 0-8028-3167-2พี 322 
 148. ^ ลินคอล์น 2013พี 144.
 149. ^ McKenzie, จอห์นลิตร (1995) พจนานุกรมของพระคัมภีร์ ทัชสโตน
 150. ^ บราวน์, เรย์มอนด์เอ็ดเวิร์ด (1977) เกิดของพระเจ้า: อรรถกถาในวัยเด็กของเรื่องเล่าในมัทธิวและลุค การ์เด้นซิตี้นิวยอร์ก: Doubleday ISBN 978-0-385-05907-7 
 151. ^ แดเนียลเจแฮร์ริง 1991 พระวรสารของแมทธิว ISBN 0-8146-5803-2ได้ pp. 45-49 
 152. ^ a b c d The New Interpreter's Dictionary of the Bible : Volume 3 Abingdon Press, 2008. หน้า 42, 269–70
 153. ^ บราวน์, เรย์มอนด์เอ็ดเวิร์ด (1999/05/18) เกิดของพระเจ้า: อรรถกถาในวัยเด็กของเรื่องเล่าในพระวรสารของแมทธิวและลุค (The Anchor เยลพระคัมภีร์อ้างอิงไลบรารี) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล น. 36. ISBN 978-0-300-14008-8.
 154. ^ ค รอสซานจอห์นโดมินิก ; Watts, Richard J. (ตุลาคม 2542). ใครคือคำตอบของพระเยซู ?: คำถามของคุณเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพระเยซู Louisville, Ky: สำนักพิมพ์ Westminster John Knox ได้ pp.  11-12 ISBN 978-0-664-25842-9.
 155. ^ Funk, โรเบิร์ตดับบลิวและพระเยซูสัมมนา การกระทำของพระเยซู: การค้นหาการกระทำที่แท้จริงของพระเยซู ฮาร์เปอร์ซานฟรานซิสโก 2541. "Birth & Infancy Stories" หน้า 497–526
 156. ^ a b Vermes, Géza (2549-11-02) ประสูติ: ประวัติและตำนาน Penguin Books Ltd. พี. 64. ISBN 978-0-14-102446-2.
 157. ^ a b c Sanders, EP บุคคลในประวัติศาสตร์ของพระเยซู Penguin, 1993 แซนเดอร์สกล่าวถึงเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเกิดทั้งสองโดยละเอียดเปรียบเทียบพวกเขาและตัดสินว่าพวกเขาไม่อิงประวัติศาสตร์ในหน้า 85–88
 158. ^ a b Jeremy Corley New Perspectives on the Nativity Continuum International Publishing Group, 2009 p. 22.
 159. ^ ไรท์ทอม (มีนาคม 2547) ลุคสำหรับทุกคน ลอนดอน: สำนักพิมพ์ Westminster John Knox น. 39. ISBN 978-0-664-22784-5.
 160. ^ เวิร์ม, Géza (2006/11/02) ประสูติ: ประวัติและตำนาน Penguin Books Ltd. พี. 22. ISBN 978-0-14-102446-2.
 161. ^ แซนเดอเอ็ดตำบล (1993) ประวัติศาสตร์รูปของพระเยซู ลอนดอน: Allen Lane น. 85. ISBN 978-0-7139-9059-1.
 162. ^ Hurtado แลร์รี่ดับบลิว (มิถุนายน 2003) พระเยซูคริสต์เจ้าอุทิศให้กับพระเยซูคริสต์ได้เร็วที่สุด แกรนด์แรพิดส์มิชิแกน: WB Eerdmans หน้า 319–320 ISBN 978-0-8028-6070-5.
 163. ^ การเกิดของอัลเรย์มอนด์บราวน์ 1993 ISBN 0-385-47202-1พี 513 
 164. ^ Oshri, Aviram (เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2005) "พระเยซูประสูติที่ใด" . โบราณคดี . 58 (6) . สืบค้นเมื่อ24 พฤศจิกายน 2555 .
 165. ^ ชิลตัน, บรูซ (2006), "การกู้คืน Mamzerut ของพระเยซู" ใน Charlesworth, เจมส์เอช (Ed.), พระเยซูและโบราณคดี , บีวิลเลียม บริษัท Eerdmans สิ่งพิมพ์ , PP. 95-96, ISBN 9780802848802
 166. ^ คู่มือการศึกษาประวัติศาสตร์พระเยซูแก้ไขโดย Tom Holmen และ Stanley E. Porter (12 ม.ค. 2554) ISBN 9004163727หน้า 3411–3412 
 167. Marc Marcus Borg , 'The Meaning of the Birth Stories' ใน Marcus Borg, NT Wright, The Meaning of Jesus: Two Visions (Harper One, 1999) หน้า 179: "ฉัน (และนักวิชาการสายหลักส่วนใหญ่) ไม่เห็นว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นประวัติศาสตร์ ตามความเป็นจริง "
 168. ^ การ ตีความคำบรรยายพระกิตติคุณ: ฉากผู้คนและเทววิทยาโดยทิโมธีไวอาร์ดา 2010 ISBN 0-8054-4843-8หน้า 75–78 
 169. ^ พระเยซูคริสต์: มุมมองร่วมสมัยโดยเบรนแนนอาร์ฮิลล์ 2004 ISBN 1-58595-303-2พี 89 
 170. ^ ประวัติของลุคโดยทิโมธีจอห์นสัน 1992 ISBN 0-8146-5805-9พี 72 
 171. ^ การกู้คืนพระเยซู: พยานแห่งพันธสัญญาใหม่ Thomas R. Yoder Neufeld 2007 ISBN 1-58743-202-1 p 111 
 172. ^ Matthewโดย Thomas G. Long 1997 ISBN 0-664-25257-5หน้า 14–15 
 173. ^ สารานุกรมเทววิทยา: สังคีตมุนดีโดย Karl Rahner 2004 ISBN 0-86012-006-6 p. 731 
 174. ^ บรูซเอ็มเมทซ์ไมเคิลดีคูแกน,ฟอร์ดคู่มือผู้คนและสถานที่ของพระคัมภีร์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดสหรัฐอเมริกา 2547 น. 137

บรรณานุกรม[ แก้ไข]

 • Allen, O. Wesley Jr. (2009). “ ลุค” . ในปีเตอร์เซนเดวิดแอล; O'Day, Gail R. (eds.) อรรถกถาพระคัมภีร์ทางศาสนศาสตร์ . สำนักพิมพ์ Westminster John Knox ISBN 9781611640304.
 • Aune, David E. , ed. (2544). พระวรสารของแมทธิวในการศึกษาในปัจจุบัน Eerdmans. ISBN 978-0-8028-4673-0.
 • Aune, David E. (1988). พันธสัญญาใหม่ในสภาพแวดล้อมของวรรณกรรม สำนักพิมพ์ Westminster John Knox ISBN 978-0-664-25018-8.
 • Balch, David L. (2003). “ ลุค” . ใน Dunn, James DG; Rogerson, John William (eds.) อรรถกถา Eerdmans ในพระคัมภีร์ Eerdmans. ISBN 9780802837110.
 • บีตัน, ริชาร์ดซี. (2548). “ มัทธิวเขียนอย่างไร” . ใน Bockmuehl, Markus; Hagner, Donald A. (eds.). ที่เขียนพระวรสาร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ISBN 978-0-521-83285-4.
 • น่าเบื่อ M. Eugene (2012). รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพันธสัญญาใหม่: ประวัติศาสตร์วรรณกรรมธรรม สำนักพิมพ์ Westminster John Knox ISBN 9780664255923.
 • บราวน์ RE (1977) เกิดของพระเจ้า: อรรถกถาในวัยเด็กของเรื่องเล่าในมัทธิวและลุค Doubleday & Company.
 • บราวน์ RE (1978) ผู้ใหญ่คริสต์ในวันคริสต์มาส: บทความเกี่ยวกับเรื่องที่สามพระคัมภีร์คริสมาสต์ กด Liturgical ISBN 9780814609972.
 • บัควอลเตอร์ดักลาส (2539) ตัวอักษรและวัตถุประสงค์ของลุคของคริสต์ศาสนา สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ISBN 9780521561808.
 • Burkett, Delbert (2002). แนะนำให้รู้จักกับพันธสัญญาใหม่และต้นกำเนิดของศาสนาคริสต์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ISBN 978-0-521-00720-7.
 • Carroll, John T. (2012). ลุค: อรรถกถา สำนักพิมพ์ Westminster John Knox ISBN 9780664221065.
 • เคซีย์มอริซ (2010). พระเยซูชาวนาซาเร็ ธ : อิสระประวัติศาสตร์ของบัญชีของชีวิตและการเรียนการสอนของพระองค์ ต่อเนื่อง ISBN 978-0-567-64517-3.
 • Charlesworth, James H. (2008). ประวัติศาสตร์พระเยซู: การระเหยคู่มือ สำนักพิมพ์ Abingdon ISBN 9781426724756.
 • Clarke, Howard W. (2003). พระวรสารนักบุญมัทธิวและผู้อ่าน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอินเดียนา ISBN 978-0-253-34235-5.
 • คอลลินส์, อเดลายาร์โบร (2000). จักรวาลวิทยาและโลกาวินาศในย่านชาวยิวและคริสเตียน Apocalypticism บริล ISBN 978-90-04-11927-7.
 • เดวีส์ WD ; Allison, DC (2004). มัทธิว 1–7 . T&T คลาร์ก ISBN 978-0-567-08355-5.
 • เดวีส์ WD; Allison, DC (1991). แมทธิว 8-18 T&T คลาร์ก ISBN 978-0-567-08365-4.
 • เดวีส์ WD; Allison, DC (1997). แมทธิว 19-28 T&T คลาร์ก ISBN 978-0-567-08375-3.
 • Duling, Dennis C. (2010). “ พระวรสารนักบุญมัทธิว”. ใน Aune, David E. (ed.) Blackwell Companion to the New Testament . ไวลีย์ - แบล็คเวลล์. ISBN 978-1-4051-0825-6.
 • Dunn, James DG (2003). พระเยซูทรงจำ Eerdmans. ISBN 978-0-8028-3931-2.
 • Ehrman, Bart D. (1999). พระเยซู: สันทรายศาสดาแห่งสหัสวรรษใหม่ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ISBN 978-0-19-512474-3.
 • Ehrman, Bart D. (2012). พระเยซูอยู่ ?: โต้แย้งประวัติศาสตร์พระเยซูชาวนาซาเร็ ธ HarperCollins. ISBN 978-0-06-220460-8.
 • Ehrman, Bart D. (1996). ออร์โธดอกเสียหายของพระคัมภีร์: ผลของช่วงต้น Christological ถกเถียงในข้อความของพันธสัญญาใหม่ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ISBN 978-0-19-510279-6.
 • Ehrman, Bart D. (1999). พระเยซู: สันทรายศาสดาแห่งสหัสวรรษใหม่ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ISBN 9780199839438.
 • Ehrman, Bart D. (2005). ศาสนาคริสต์ที่หายไป: การต่อสู้เพื่อพระคัมภีร์และศรัทธาที่เราไม่เคยรู้มาก่อน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ISBN 9780195182491.
 • เอลลิสอีเอิร์ล (2546). ประวัติของลุค สำนักพิมพ์ Wipf และ Stock ISBN 9781592442072.
 • อีแวนส์, เครกเอ. (2554). ลุค . หนังสือเบเกอร์. ISBN 9781441236524.
 • ฟูลเลอร์, Reginald H. (2001). “ พระคัมภีร์ธรรม” . ใน Metzger บรูซเอ็ม; Coogan, Michael D. (eds.) ฟอร์ดคู่มือไอเดียและปัญหาของพระคัมภีร์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ISBN 9780195149173.
 • ฝรั่งเศส, RT (2007). พระวรสารของแมทธิว Eerdmans. น. 19. ISBN 978-0-8028-2501-8.
 • เสี่ยงโชค Harry Y. (1995) หนังสือและการอ่านในโบสถ์ก่อนกำหนด: ประวัติความเป็นมาของคริสเตียนตำรา สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล ISBN 978-0-300-06918-1.
 • กรีนโจเอล (1995) ธรรมของพระวรสารของลุค สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ISBN 9780521469326.
 • กรีนโจเอล (1997). ประวัติของลุค Eerdmans. ISBN 9780802823151.
 • แฮกเนอร์, DA (1986). "มัทธิวพระวรสารตาม". ใน Bromiley, Geoffrey W. (ed.). International Standard Bible Encyclopedia, Vol. 3: KP . Wm. B. Eerdmans หน้า 280–8 ISBN 978-0-8028-8163-2.
 • แฮร์ริงตันแดเนียลเจ (1991) พระวรสารของแมทธิว กด Liturgical ISBN 9780814658031.
 • Holladay, Carl R. (2011). วิกฤตรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพันธสัญญาใหม่: การตีความข้อความและความหมายของพระเยซูคริสต์ สำนักพิมพ์ Abingdon ISBN 9781426748288.
 • เฮอร์ตาโดแลร์รี่ดับเบิลยู. (2548). พระเยซูคริสต์เจ้าอุทิศให้กับพระเยซูคริสต์ได้เร็วที่สุด Eerdmans. ISBN 978-0-8028-3167-5.
 • ไอแซคจอนเอ็ม. (2554). พันธสัญญาใหม่ธรรม: ขยายตาราง Wipf & สต็อก ISBN 9781621892540.
 • จอห์นสันลุคทิโมธี (2010) พันธสัญญาใหม่: บทนำสั้นสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ISBN 9780199745999.
 • Kowalczyk, A. (2008). อิทธิพลของการจำแนกประเภทและข้อความของพันธสัญญาเดิมใน redaction ของแมทธิวของพระเยซู เบอร์นาร์ดินัม. ISBN 978-83-7380-625-2.
 • Kupp, David D. (1996). แมทธิวเอ็มมานู: ต่อหน้าพระเจ้าและพระเจ้าคนที่อยู่ในพระวรสารแรก สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ISBN 978-0-521-57007-7.
 • คีเนอร์เครกเอส. (2542). ความเห็นในพระวรสารของแมทธิว Eerdmans. ISBN 978-0-8028-3821-6.
 • Levine, Amy-Jill (2001). "วิสัยทัศน์ของอาณาจักร: ตั้งแต่ปอมเปอีจนถึงการก่อจลาจลครั้งแรกของชาวยิว" . ใน Coogan, Michael D. (ed.) ประวัติความเป็นมาฟอร์ดของพระคัมภีร์ไบเบิลโลก สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ISBN 978-0-19-513937-2.
 • ลีวิสันเจ.; สมเด็จพระสันตะปาปา - ลีวิสัน, P. (2552). “ คริสต์ศาสนา” . ใน Dyrness วิลเลียมก.; Kärkkäinen, Veli-Matti (eds.) พจนานุกรมทั่วโลกของธรรม InterVarsity Press. ISBN 9780830878116.
 • ลินคอล์นแอนดรูว์ (2013) เกิดจากเวอร์จิน ?: Reconceiving พระเยซูในพระคัมภีร์ประเพณีและเทววิทยา Eerdmans. ISBN 9780802869258.
 • เลิสเซิลโจเซฟ (2010). คริสตจักรในช่วงต้น: ประวัติศาสตร์และความทรงจำ ต่อเนื่อง ISBN 978-0-567-16561-9.
 • Luz, Ulrich (2005). การศึกษาในแมทธิว Eerdmans. ISBN 978-0-8028-3964-0.
 • Luz, Ulrich (1995). ธรรมของพระวรสารของแมทธิว สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ISBN 978-0-521-43576-5.
 • Luz, Ulrich (1992). แมทธิว 1-7: ความเห็น ป้อมปราการกด. ISBN 978-0-8006-9600-9.
 • Luz, Ulrich (2001). แมทธิว 8-20: ความเห็น ป้อมปราการกด. ISBN 978-0-8006-6034-5.
 • Luz, Ulrich (2005). แมทธิว 21-28: ความเห็น ป้อมปราการกด. ISBN 978-0-8006-3770-5.
 • McDonald, Patricia M. (2009). “ ความคล้ายคลึงระหว่างมัทธิว 1-2 และลูกา 1-2” . ใน Corley, Jeremy (ed.) มุมมองใหม่ในการประสูติของพระเยซู บลูมส์เบอรี. ISBN 9780567613790.
 • แมคมาฮอน, คริสโตเฟอร์ (2008). “ บทนำสู่พระกิตติคุณและกิจการของอัครทูต” . ใน Ruff, Jerry (ed.) ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระคัมภีร์: คู่มือการอ่านพระคัมภีร์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ISBN 9780884898528.
 • มิลเลอร์, Philip M. (2011). "การอ่านหนังสืออย่างน้อยออร์โธดอกคือการเป็นที่ต้องการ" ใน Wallace, Daniel B. (ed.) Revisiting เสียหายของพันธสัญญาใหม่ Kregel นักวิชาการ ISBN 9780825489068.
 • มอร์ริสลีออน (1990) พันธสัญญาใหม่ธรรม ซอนเดอร์แวน. ISBN 978-0-310-45571-4.
 • มอร์ริสลีออน (1992) พระวรสารนักบุญมัทธิว Eerdmans. ISBN 978-0-85111-338-8.
 • โนแลนด์, จอห์น (2548). พระวรสารของแมทธิว: เป็นความเห็นในข้อความภาษากรีก Eerdmans. ISBN 978-0802823892.
 • Peppard, Michael (2011). พระบุตรของพระเจ้าในโลกโรมัน: พระเจ้า sonship ในสังคมและการเมืองของบริบท สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ISBN 9780199753703.
 • เพอร์กินส์, เฟม (2541). "พระวรสารซินอปติกและกิจการของอัครสาวก: เล่าเรื่องคริสเตียน" . ในบาร์ตันจอห์น (เอ็ด) เคมบริดจ์สหายกับการตีความพระคัมภีร์ไบเบิล สำนักพิมพ์ Westminster John Knox ISBN 978-0-521-48593-7.
 • เพอร์กินส์, เฟม (2552). เบื้องต้นเกี่ยวกับการสรุปพระวรสาร Eerdmans. ISBN 978-0-8028-6553-3.
 • พาวเวลล์มาร์คอัลลัน (1998) พระเยซูเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์: นักประวัติศาสตร์สมัยใหม่มองชายจากแคว้นกาลิลีอย่างไร Eerdmans. ISBN 978-0-664-25703-3.
 • พาวเวลล์มาร์คอัลลัน (1989) พวกเขาพูดอะไรเกี่ยวกับลุค? . พอลิสต์เพรส ISBN 9780809131112.
 • โรบินสันเบอร์นาร์ดพี (2552). "แมทธิวเรื่องที่ประสูติของพระเยซู: ประวัติศาสตร์และศาสนศาสตร์คำถามสำหรับผู้อ่านในวันนี้" ใน Corley, Jeremy (ed.) มุมมองใหม่ในการประสูติของพระเยซู บลูมส์เบอรี. ISBN 9780567613790.
 • Ryken, Leland; วิลโฮอิทเจมส์ซี; ลองแมน, Tremper (2010). "เรื่องเกิด" . พจนานุกรมจินตภาพในพระคัมภีร์ไบเบิล . InterVarsity Press. ISBN 9780830867332.
 • Strelan, Rick (2013). ลุค Priest - ผู้มีอำนาจของผู้เขียนของสามพระวรสาร สำนักพิมพ์ Ashgate. ISBN 9781409477884.
 • ธีเซ่น, เกิร์ด; Merz, Annette (1998). ประวัติศาสตร์พระเยซู: คู่มือที่ครอบคลุม Eerdmans.
 • ทอมป์สัน, Richard P. (2010). "ลูกา - กิจการ: พระกิตติคุณลูกาและกิจการของอัครสาวก". ใน Aune, David E. (ed.) Blackwell Companion to the New Testament . ไวลีย์ - แบล็กเวลล์ น. 319. ISBN 9781444318944.
 • Saldarini, Anthony (2003). “ แมทธิว” . ความเห็น Eerdmans ในพระคัมภีร์ ISBN 978-0802837110., ในDunn, James DG; โรเจอร์สัน, จอห์นวิลเลียม (2546). อรรถกถา Eerdmans ในพระคัมภีร์ Eerdmans. ISBN 978-0-8028-3711-0.
 • Saldarini, Anthony (1994). แมทธิวคริสเตียนชุมชนชาวยิว สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก ISBN 978-0-226-73421-7.
 • ชอลทซ์, โดนัลด์ (2552). พระเยซูในพระวรสารและการปฏิบัติการ: แนะนำพันธสัญญาใหม่ สำนักพิมพ์นักบุญแมรี่ ISBN 9780884899556.
 • อาวุโสโดนัลด์ (2544). "ทิศทางในการศึกษา Matthean" . พระวรสารนักบุญมัทธิวในการศึกษาปัจจุบัน: การศึกษาในความทรงจำของวิลเลียมกรัม ธ อมป์สัน, SJ ISBN 978-0802846730., ในAune, David E. , ed. (2544). พระวรสารของแมทธิวในการศึกษาในปัจจุบัน Eerdmans. ISBN 978-0-8028-4673-0.
 • อาวุโสโดนัลด์ (2539) พวกเขาพูดอะไรเกี่ยวกับมัทธิว? . PaulistPress ISBN 978-0-8091-3624-7.
 • สแตนตันเกรแฮม (1993) พระกิตติคุณสำหรับผู้คนใหม่ ๆ : การศึกษาในมัทธิว สำนักพิมพ์ Westminster John Knox ISBN 978-0-664-25499-5.
 • Strecker, Georg (2000). เทววิทยาแห่งพันธสัญญาใหม่ . Walter de Gruyter ISBN 978-0-664-22336-6.
 • ทัคเก็ตต์, คริสโตเฟอร์มาร์ค (2544). คริสต์ศาสนาและพันธสัญญาใหม่: พระเยซูและผู้ติดตามได้เร็วที่สุดของเขา สำนักพิมพ์ Westminster John Knox ISBN 9780664224318.
 • เทอร์เนอร์เดวิดแอล. (2008). มัทธิว . คนทำขนมปัง. ISBN 978-0-8010-2684-3.
 • Twelftree, Graham H. (1999). พระเยซูเทวัญ: ศึกษาประวัติศาสตร์และศาสนศาสตร์ InterVarsity Press. ISBN 978-0-8308-1596-8.
 • Van de Sandt, HWM (2005). " บทนำ " . Matthew and the Didache: เอกสารสองฉบับจาก Milieu ชาวยิว - คริสเตียนคนเดียวกัน? . ISBN 978-9023240778., ในVan de Sandt, HWM, ed. (2548). แมทธิวและ Didache Royal Van Gorcum และ Fortress Press ISBN 978-90-232-4077-8.
 • เวอร์เมส, เกซา (2549). ความหมายของเดดซี: ความสำคัญของพวกเขาสำหรับการทำความเข้าใจพระคัมภีร์ศาสนายูดายพระเยซูและศาสนาคริสต์ เพนกวินสหราชอาณาจักร ISBN 9780141912615.
 • Wansbrough, Henry (2009). "เรื่องราวในวัยเด็กของพระกิตติคุณตั้งแต่เรย์มอนด์อีบราวน์" . ใน Corley, Jeremy (ed.) มุมมองใหม่ในการประสูติของพระเยซู บลูมส์เบอรี. ISBN 9780567613790.
 • เวเรน, วิม (2548). "ประวัติศาสตร์และสภาพแวดล้อมทางสังคมของชุมชน Matthean" . Matthew and the Didache: เอกสารสองฉบับจาก Milieu ชาวยิว - คริสเตียนคนเดียวกัน? . ISBN 9789023240778., ในVan de Sandt, HWM, ed. (2548). แมทธิวและ Didache Royal Van Gorcum และ Fortress Press ISBN 978-90-232-4077-8.
 • Berghorn, แมทเธีย, Die ประสูติของพระเยซูคริสต์คริ aber สงครามดังนั้น ... Die Herkunft Jesu Christi nah dem matthäischen Prolog (Mt 1,1-4,16), Göttingen 2019
 • Brown, Raymond E. The Birth of the Messiah: A Commentary on the Infancy Narratives in Matthew and Luke . ลอนดอน: G.Chapman, 1977
 • Calkins, โรเบิร์ตจีหนังสือ Illuminated ของยุคกลาง Ithaca, New York: Cornell University Press, 1983
 • คาร์เตอร์วอร์เรน แมทธิวและจักรวรรดิ แฮร์ริสเบิร์ก: Trinity Press International, 2001
 • ฝรั่งเศส, RT พระวรสารอ้างอิงจากมัทธิว: บทนำและข้อคิดเห็น เลสเตอร์: Inter-Varsity, 1985
 • Ghose, Tia (22 ธันวาคม 2014). "A Christmas Tale: เรื่องราวการประสูติของพระเจ้าเป็นเรื่องจริงแค่ไหน?" . LiveScience
 • Gundry, Robert H. Matthew ให้ความเห็นเกี่ยวกับวรรณกรรมและศิลปะเทววิทยาของเขา แกรนด์แรพิดส์: William B.Eerdmans Publishing Company, 1982
 • Gundry, Robert H. "Salvation in Matthew" Society of Biblical Literature - เอกสารสัมมนาปี 2000 Atlanta: Society of Biblical Literature, 2000
 • ฮิลล์เดวิด พระวรสารของแมทธิว แกรนด์แรพิดส์: Eerdmans, 1981
 • โจนส์อเล็กซานเดอร์ พระวรสารอ้างอิงจากเซนต์แมทธิว ลอนดอน: Geoffrey Chapman, 1965
 • Levine, Amy-Jill “ แมทธิว” คำอธิบายพระคัมภีร์ของผู้หญิง Carol A. Newsom และ Sharon H. Ringe, eds. หลุยส์วิลล์: Westminster John Knox Press, 1998
 • ชาเบิร์กเจน Illegitimacy of Jesus: A Feminist Theological Interpretation of the Infancy Narratives (Biblical Seminar Series, No 28) Sheffield Academic Press (มีนาคม 1995) ISBN 1-85075-533-7 
 • Schweizer, เอดูอาร์ ข่าวดีตามมัทธิว แอตแลนตา: John Knox Press, 1975
 • เวิร์ม, Géza ประสูติ: ประวัติและตำนาน Penguin (2006) ISBN 0-14-102446-1 

ลิงก์ภายนอก[ แก้ไข]

 • ไอคอนการประสูติ (ส่วนใหญ่เป็นชาวรัสเซีย)
การประสูติของพระเยซู
ชีวิตของพระเยซู
นำหน้าโดย
แมรี่ไปเยี่ยมเอลิซาเบ ธ

เหตุการณ์ในพันธสัญญาใหม่
ประสบความสำเร็จจากการ
ประกาศแก่คนเลี้ยงแกะ