พระมหากษัตริย์

จาก Wikipedia สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทางข้ามไปที่การค้นหา

พระมหากษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐ[1] [2] สำหรับชีวิตหรือจนกว่าจะมีการสละราชสมบัติและดังนั้นจึงประมุขแห่งรัฐของที่สถาบันพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์อาจใช้อำนาจและอำนาจสูงสุดในรัฐหรือคนอื่น ๆ อาจใช้อำนาจนั้นในนามของพระมหากษัตริย์ โดยปกติแล้วพระมหากษัตริย์จะสืบทอดสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้สิทธิอธิปไตยของรัฐ (มักเรียกว่าบัลลังก์หรือมงกุฎ ) หรือได้รับการคัดเลือกโดยกระบวนการที่กำหนดขึ้นจากครอบครัวหรือกลุ่มประชากรที่มีสิทธิ์ที่จะให้พระมหากษัตริย์ของประเทศ หรืออีกทางหนึ่งบุคคลอาจประกาศตัวเองพระมหากษัตริย์ซึ่งอาจจะได้รับการสนับสนุนและความชอบธรรมผ่านเสียงไชโยโห่ร้อง , ขวาของพิชิตหรือรวมกันหมายถึง

หากเด็กเล็กได้รับการสวมมงกุฎเป็นพระมหากษัตริย์ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์มักได้รับการแต่งตั้งให้ปกครองจนกว่าพระมหากษัตริย์จะถึงวัยผู้ใหญ่ที่จำเป็นในการปกครอง อำนาจที่แท้จริงของพระมหากษัตริย์แตกต่างกันไปในแต่ละระบอบกษัตริย์และในยุคที่ต่างกัน พวกเขาอาจเป็นเผด็จการ ( ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ) ที่ใช้อำนาจอธิปไตยที่แท้จริง ในทางกลับกันพวกเขาอาจเป็นประมุขแห่งรัฐในพิธี ที่ใช้อำนาจโดยตรงเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยหรือเพียงอำนาจสงวนโดยมีอำนาจที่แท้จริงตกเป็นของรัฐสภาหรือหน่วยงานอื่น ๆ ( ระบอบรัฐธรรมนูญ )

พระมหากษัตริย์สามารถครองราชย์ในหลายสถาบันพร้อมกันได้ ยกตัวอย่างเช่นสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศแคนาดาและสถาบันพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักร (เช่นเดียวกับ 14 อื่น ๆจักรภพอาณาจักร ) เป็นรัฐที่แยกจากกัน แต่พวกเขาส่วนใหญ่มีพระมหากษัตริย์เดียวกันผ่านส่วนตัวสหภาพแรงงาน

ลักษณะ[ แก้ไข]

พระมหากษัตริย์เป็นเช่นแบกความหลากหลายของชื่อ - พระมหากษัตริย์หรือพระราชินี , เจ้าชายหรือเจ้าหญิง (เช่นSovereign เจ้าชายแห่งโมนาโก ), พระมหากษัตริย์หรือพระราชินี (เช่นจักรพรรดิแห่งประเทศจีน , จักรพรรดิแห่งเอธิโอเปีย , จักรพรรดิญี่ปุ่น , จักรพรรดิแห่งอินเดีย ) อาร์คดยุคดยุคหรือแกรนด์ดยุค (เช่นแกรนด์ดยุคแห่งลักเซมเบิร์ก ) อีเมียร์ (เช่นจักรพรรดิแห่งกาตาร์ ) สุลต่าน (เช่นสุลต่านโอมาน ) หรือฟาโรห์

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นทางการเมืองหรือทางสังคมวัฒนธรรมในธรรมชาติและโดยทั่วไป ( แต่ไม่เสมอ) ที่เกี่ยวข้องกับกฎการถ่ายทอดทางพันธุกรรมพระมหากษัตริย์ทั้งในอดีตและในปัจจุบันเกิดและเติบโตมาในราชวงศ์ (ซึ่งการปกครองในช่วงเวลาหนึ่งเรียกว่าราชวงศ์ ) และได้รับการฝึกฝนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในอนาคต ระบบที่แตกต่างของการสืบทอดได้ถูกนำมาใช้เช่นความใกล้ชิดของเลือด (ความชอบชายหรือแน่นอน) บุตรคนหัวปี , อาวุโส agnatic , Salic กฎหมาย , ฯลฯ ในขณะที่ประเพณีที่พระมหากษัตริย์ส่วนใหญ่ได้รับเพศชายเพศหญิงพระมหากษัตริย์ได้ปกครองด้วยและคำว่าสมเด็จพระราชินีนาถหมายถึงพระมหากษัตริย์ปกครองซึ่งแตกต่างจากมเหสีพระราชินีภรรยาของกษัตริย์ผู้ครองราชย์

ราชาธิปไตยบางคนไม่ใช่กรรมพันธุ์ ในระบอบการปกครองแบบเลือกตั้งพระมหากษัตริย์ได้รับการเลือกตั้งแต่ทำหน้าที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์อื่น ตัวอย่างที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสถาบันพระมหากษัตริย์วิชารวมถึงจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์[3] (เลือกโดยเจ้าชาย electorsแต่มักจะมาจากราชวงศ์เดียวกัน) และการเลือกตั้งฟรีของพระมหากษัตริย์ของโปแลนด์ลิทัวเนียตัวอย่างสมัยใหม่ ได้แก่Yang di-Pertuan Agong (lit. 'He Who is Made Lord') แห่งมาเลเซียซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ปกครองทุก ๆ ห้าปีหรือหลังจากการสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์[4]และสมเด็จพระสันตะปาปาของคริสตจักรโรมันคาทอลิกซึ่งทำหน้าที่เป็นอธิปไตยของนครรัฐวาติกันและได้รับเลือกให้ระยะชีวิตโดยพระคาร์ดินัล

ในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาหลายรัฐได้ยกเลิกระบอบกษัตริย์และเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐ (แต่ดูเช่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ) การสนับสนุนของรัฐบาลสาธารณรัฐเรียกว่าปับในขณะที่การสนับสนุนของสถาบันพระมหากษัตริย์เรียกว่าราชาธิปไตประโยชน์ที่สำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ทางพันธุกรรมเป็นความต่อเนื่องของการเป็นผู้นำทันทีชาติ[5]ดังแสดงในวลีคลาสสิก " จอ [เก่า] พระมหากษัตริย์เป็นตาย. ยาวอยู่ [ใหม่] King! " ในกรณีที่พระมหากษัตริย์ทำหน้าที่เป็นเจ้าพิธีเป็นส่วนใหญ่ (เช่นระบอบรัฐธรรมนูญสมัยใหม่ส่วนใหญ่) ความเป็นผู้นำที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์

รูปแบบของรัฐบาลอาจในความเป็นจริงจะมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นการปกครองแบบเผด็จการของครอบครัว

การจัดหมวดหมู่[ แก้ไข]

พระมหากษัตริย์มีหลายรูปแบบเช่นเจ้าชายร่วมแห่งอันดอร์ราทั้งสองตำแหน่งที่ดำรงตำแหน่งพร้อมกันโดยบาทหลวงโรมันคา ธ อลิกแห่งอูร์เกล (สเปน) และประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งของฝรั่งเศส (แม้ว่าอันดอร์ราจะเป็นผู้ปกครองแบบเผด็จการก็ตาม) ในทำนองเดียวกันYang di-Pertuan Agongแห่งมาเลเซียถือเป็นพระมหากษัตริย์แม้จะดำรงตำแหน่งเพียงห้าปีต่อครั้ง

การสืบทอด[ แก้ไข]

พระมหากษัตริย์ในยุโรปร่วมสมัยตามประเภทของการสืบทอด
  primogeniture แน่นอน
  ความต้องการของเพศชายเป็นปัจจัยพื้นฐานทางความรู้ความเข้าใจ
  Agnatic primogeniture
  วิชาเลือก / แต่งตั้ง
The Nine กษัตริย์ที่วินด์เซอร์สำหรับงานศพของกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่เจ็ดถ่ายภาพที่ 20 พ 1910 ยืนจากซ้ายไปขวา: กษัตริย์ฮาปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งนอร์เวย์ , ซาร์เฟอร์ดินานด์ของบัลแกเรีย , พระมหากษัตริย์มานูเอลที่สองของโปรตุเกสและแอลการ์ , Kaiser Wilhelm II ของเยอรมนีและปรัสเซีย , กษัตริย์จอร์จที่ฉันของเนสและพระมหากษัตริย์อัลเบิร์ผมแห่งเบลเยียม นั่งจากซ้ายไปขวา: กษัตริย์อัลฟองโซที่สิบสามของสเปน , กษัตริย์จอร์จแห่งสหราชอาณาจักรและพระมหากษัตริย์เฟรเดอริ VIII แห่งเดนมาร์ก
โปสการ์ดจากปี 2451 แสดงพระมหากษัตริย์ผู้ครองราชย์สิบเก้าของโลก: (ซ้ายไปขวา) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / จุฬาลงกรณ์แห่งสยาม , พระเจ้าจอร์จที่ 1 แห่งกรีซ , พระเจ้าปีเตอร์ที่ 1 แห่งเซอร์เบีย , พระเจ้าแครอลที่ 1 แห่งโรมาเนีย , จักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟแห่งออสเตรีย - ฮังการี , จักรพรรดิเฟอร์ดินานด์ผมของประเทศบัลแกเรีย , สุลต่านอับดุลฮามิดที่สองของจักรวรรดิออตโต , พระมหากษัตริย์วิคเตอร์เอ็มมานูสามของอิตาลี , จักรพรรดินิโคลัสที่สองของรัสเซีย , คิงเอ็ดเวิร์ดที่เจ็ดของสหราชอาณาจักร , จักรพรรดิวิลเฮล์ที่สองของเยอรมนี , กษัตริย์กุสตาฟวีแห่งสวีเดน , กษัตริย์ฮาปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นอร์เวย์ ,กษัตริย์เฟรเดอริ VIII แห่งเดนมาร์ก , สมเด็จพระราชินีวิลเฮลของเนเธอร์แลนด์ , Guangxu จักรพรรดิแห่งประเทศจีน , จักรพรรดิเมจิของญี่ปุ่น , กษัตริย์มานูเอลที่สองของโปรตุเกสและพระมหากษัตริย์อัลฟองโซที่สิบสามของสเปน

การสืบทอดทางพันธุกรรมภายในครอบครัวpatrilinealเป็นเรื่องปกติมากที่สุด (แต่ดูRain Queen ) โดยชอบเด็กมากกว่าพี่น้องและลูกชายมากกว่าลูกสาว ในยุโรปบางชนชาติมีการแบ่งดินแดนอย่างเท่าเทียมกันและสิทธิในการปกครองในหมู่บุตรชายหรือพี่น้องเช่นเดียวกับในรัฐดั้งเดิมของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์จนกระทั่งหลังยุคกลางและบางครั้ง (เช่นเออร์เนสทีนดูชีส์ ) ในศตวรรษที่ 19 อาณาจักรยุโรปอื่น ๆ ได้รับการฝึกฝนอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออีกรูปแบบหนึ่งของบุตรคนหัวปีซึ่งเป็นเจ้านายเป็นลูกชายคนโตของเขาหรือถ้าเขามีใครโดยพี่ชายของเขาลูกสาวหรือบุตรชายของลูกสาวของเขา

ระบบการฟอกสีผิวในชนเผ่าเซลติกเป็นวิชากึ่งวิชาและให้น้ำหนักกับความสามารถและความดีความชอบด้วย[6] [7]

Salic กฎหมายประสบการณ์ในประเทศฝรั่งเศสและในดินแดนของอิตาลีบ้านแห่งซาวอย , ระบุว่าผู้ชายเท่านั้นที่จะได้รับมรดกมงกุฎ ในส่วนหัวเมืองในกรณีของการตายของสมาชิกชายทั้งหมดถูกต้องตามกฎหมายของที่patrilineageหญิงของครอบครัวสามารถประสบความสำเร็จ (กึ่ง Salic กฎหมาย) ในที่สุดอาณาจักรลูกสาวและน้องสาวมีสิทธิที่จะประสบความสำเร็จญาติปกครองก่อนที่ญาติผู้ชายที่ห่างไกลมากขึ้น (ชายหัวปีการตั้งค่า) แต่บางครั้งสามีของหญิงที่กลายเป็นผู้ปกครองและส่วนใหญ่มักจะได้รับชื่อที่ถูกต้องตามกฎหมายuxoris สเปนในปัจจุบันยังคงรูปแบบของกฎหมายการสืบทอดนี้ต่อไปในรูปแบบของการสร้างความรู้ความเข้าใจ (cognatic primogeniture). ในกรณีที่ในยุคกลางที่ซับซ้อนมากขึ้นหลักการบางครั้งขัดแย้งของความใกล้ชิดและบุตรคนหัวปีต่อสู้และผลลัพธ์มักจะมีนิสัยแปลก

เมื่ออายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นลูกชายคนโตก็มีแนวโน้มที่จะถึงวัยส่วนใหญ่ก่อนที่พ่อของเขาจะเสียชีวิตและการเลี้ยงลูกด้วยนมเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในเรื่องความใกล้ชิดการทำสีผิวความอาวุโสและการเลือกตั้ง

ในปี 1980 สวีเดนกลายเป็นพระมหากษัตริย์แรกที่ประกาศหัวปีเท่ากับ , หัวปีแน่นอนหรือบุตรคนหัวปี cognatic เต็มหมายความว่าลูกคนโตของพระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย, เชื่อมสู่บัลลังก์[8]ประเทศอื่น ๆ ได้นำตั้งแต่การปฏิบัตินี้: เนเธอร์แลนด์ในปี 1983 ประเทศนอร์เวย์ในปี 1990 เบลเยียมในปี 1991 เดนมาร์กในปี 2009 และลักเซมเบิร์กในปี 2011 [9] [10]สหราชอาณาจักรนำมาใช้แน่นอน (เท่ากับ) บุตรคนหัวปีวันที่ 25 เมษายน , 2013, ดังต่อไปนี้ข้อตกลงของนายกรัฐมนตรีของอาณาจักรเครือจักรภพทั้งสิบหกแห่งในการประชุมหัวหน้ารัฐบาลเครือจักรภพครั้งที่ 22 [11]

ในสถาบันกษัตริย์บางแห่งเช่นซาอุดีอาระเบียการสืบทอดบัลลังก์มักจะส่งผ่านไปยังพี่ชายคนโตคนต่อไปของพระมหากษัตริย์และอื่น ๆ ผ่านพี่น้องคนอื่น ๆ ของเขาและต่อจากพวกเขาไปยังลูก ๆ ของพระมหากษัตริย์เท่านั้น ( ความอาวุโสที่ไม่มั่นคง ) ในระบอบกษัตริย์อื่น ๆ (เช่นจอร์แดน ) พระมหากษัตริย์ทรงเลือกว่าใครจะเป็นผู้สืบทอดของพระองค์ในราชวงศ์ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นลูกชายคนโตของเขา

ไม่ว่ากฎแห่งการสืบทอดจะเป็นอย่างไรมีหลายกรณีที่พระมหากษัตริย์ถูกโค่นล้มและถูกแทนที่ด้วยผู้แย่งชิงที่มักจะติดตั้งครอบครัวของตัวเองบนบัลลังก์

ประวัติ[ แก้ไข]

พระมหากษัตริย์ในแอฟริกา[ แก้]

Ramesses II ฟาโรห์องค์ที่สามแห่งราชวงศ์ที่สิบเก้าแห่งอียิปต์

ชุดของฟาโรห์ปกครองอียิปต์โบราณในช่วงสามพันปี (ประมาณ 3150 ปีก่อนคริสตกาลถึง 31 ปีก่อนคริสตกาล) จนกว่าจะถูกยึดครองโดยจักรวรรดิโรมันในช่วงเวลาเดียวกันหลายอาณาจักรเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคนูเบียใกล้เคียงโดยมีอย่างน้อยหนึ่งในนั้นซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เรียกว่ากลุ่มเอซึ่งมีอิทธิพลต่อประเพณีของอียิปต์เอง ตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ถึง 19 อียิปต์เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิไบแซนไทน์จักรวรรดิอิสลามมัมลุกสุลต่านจักรวรรดิออตโตมันและจักรวรรดิอังกฤษที่มีพระมหากษัตริย์ห่างไกลสุลต่านแห่งอียิปต์เป็นรัฐในอารักขาสั้น ๆ ของสหราชอาณาจักรตั้งแต่ปีพ. ศ. 2457 ถึงปีพ. ศ. 2465 เมื่อกลายเป็นราชอาณาจักรอียิปต์และสุลต่านฟูอัดที่ 1เปลี่ยนชื่อเป็นกษัตริย์ หลังจากการปฏิวัติอียิปต์ในปีพ. ศ. 2495ระบอบกษัตริย์ถูกยุบและอียิปต์กลายเป็นสาธารณรัฐ

แอฟริกาตะวันตกเป็นเจ้าภาพที่นิมเอ็มไพร์ (700-1376) และทายาทของตนBornuอาณาเขตที่มีชีวิตรอดมาจนถึงปัจจุบันเป็นหนึ่งในรัฐแบบดั้งเดิมของประเทศไนจีเรีย

Mohamoud Ali Shireสุลต่านองค์ที่ 26 ของรัฐสุลต่านโซมาเลียวอร์ซองกาลี

ในฮอร์นของแอฟริกาที่อาณาจักรอักซุมและต่อมาราชวงศ์ Zagwe , เอธิโอเปียเอ็มไพร์ (1270-1974) และAussa สุลต่านถูกปกครองโดยชุดของพระมหากษัตริย์เซลาสล่าสุดจักรพรรดิแห่งเอธิโอเปียถูกปลดในพรรคคอมมิวนิสต์ รัฐประหารต่างๆโซมาเลีย Sultanatesยังมีอยู่รวมทั้งAdal สุลต่าน (นำโดยราชวงศ์ WalashmaของIFAT สุลต่าน ) สุลต่านโมกาดิชู , Ajuran สุลต่าน , Warsangali สุลต่านGeledi สุลต่าน ,Majeerteen สุลต่านและสุลต่านแห่ง Hobyo

แอฟริกากลางและภาคใต้ส่วนใหญ่แยกออกจากภูมิภาคอื่น ๆ จนถึงยุคสมัยใหม่ แต่ต่อมาพวกเขามีลักษณะเป็นอาณาจักรเช่นราชอาณาจักรคองโก (ค.ศ. 1400–1914)

ซูลูรูปแบบที่มีประสิทธิภาพราชอาณาจักรซูลูใน 1,816 คนที่ถูกดูดกลืนภายหลังเข้าไปในอาณานิคมของนาตาลใน 1897 ซูลูกษัตริย์ยังคงยึดชื่อทางพันธุกรรมและตำแหน่งทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลในสมัยแอฟริกาใต้แม้ว่าเขาจะไม่มีอำนาจทางการเมืองโดยตรง . ชนเผ่าอื่น ๆ ในประเทศเช่นXhosaและTswanaก็มีและยังคงมีกษัตริย์และหัวหน้าต่อไป (ได้แก่InkosisและKgosis ) ซึ่งมีลำดับความสำคัญในท้องถิ่น แต่ไม่ได้ใช้อำนาจตามกฎหมาย

ในฐานะส่วนหนึ่งของScramble for Africaชาวยุโรปได้พิชิตซื้อหรือก่อตั้งอาณาจักรในแอฟริกาและเรียกตัวเองว่าเป็นราชาเนื่องจากพวกเขา[ ต้องการอ้างอิง ]

ปัจจุบันประเทศแอฟริกาของโมร็อกโก , เลโซโทและEswatini (สวาซิแลนด์)เป็นกษัตริย์ภายใต้อธิปไตยราชวงศ์ที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปยุโรป สถานที่เช่นเซนต์เฮเลนา , เซวตา , เมลียาและหมู่เกาะคานารี่จะถูกปกครองโดยสมเด็จพระราชินีแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือหรือกษัตริย์ของสเปนสิ่งที่เรียกว่า "ราชาธิปไตยย่อย" ที่มีขนาดแตกต่างกันสามารถพบได้ทั่วทวีปอื่น ๆ เช่นรัฐอาคูเรเมืองโยรูบาทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียเป็นระบอบการปกครองแบบเลือกOba Dejiจะต้องได้รับการคัดเลือกจากวิทยาลัยขุนนางที่มาจากการเลือกตั้งจากกลุ่มขุนนางของอาณาจักรที่มีจำนวน จำกัด เมื่อสิ้นพระชนม์หรือถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่ง

พระมหากษัตริย์ในยุโรป[ แก้]

แผนที่ยุโรปที่จัดแสดงราชาธิปไตยของทวีป (สีแดง) และสาธารณรัฐ (สีน้ำเงิน)
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบ ธ ที่ 2เป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศเอกราชในยุโรปเอเชียแอฟริกาโอเชียเนียและอเมริกา

ภายในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์มีการใช้บรรดาศักดิ์ต่าง ๆ โดยขุนนางที่ใช้อำนาจอธิปไตยในระดับต่างๆภายในพรมแดนของพวกเขา (ดูด้านล่าง) ตำแหน่งดังกล่าวได้รับหรือได้รับการยอมรับจากจักรพรรดิหรือสมเด็จพระสันตะปาปา การยอมรับบรรดาศักดิ์ใหม่เพื่อบ่งบอกสถานะอธิปไตยหรือกึ่งอธิปไตยไม่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลหรือประเทศอื่น ๆ เสมอไปบางครั้งก็ทำให้เกิดปัญหา ทางการทูต

ในช่วงศตวรรษที่สิบเก้าราชาธิปไตยขนาดเล็กจำนวนมากในยุโรปได้รวมเข้ากับดินแดนอื่น ๆ เพื่อสร้างหน่วยงานที่ใหญ่ขึ้นและหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสงครามโลกครั้งที่สองสถาบันกษัตริย์หลายแห่งถูกยกเลิกแต่ในจำนวนที่เหลือทั้งหมดยกเว้นลักเซมเบิร์กลิกเตนสไตน์อันดอร์รานครวาติกันและโมนาโก ถูกนำโดยราชาหรือราชินี

ขณะที่ปี 2015 ในยุโรปมีสิบสองกษัตริย์เจ็ดราชอาณาจักร ( เบลเยียม , เดนมาร์ก , เนเธอร์แลนด์ , นอร์เวย์ , สเปน , สวีเดนและสหราชอาณาจักร ) หนึ่งขุนนางแกรนด์ ( ลักเซมเบิร์ก ) หนึ่งในพระสันตะปาปา ( นครวาติกัน ) และอาณาเขต ( นสไตน์และโมนาโก ) เช่นเดียวกับอาณาเขตของราชวงศ์ ( อันดอร์รา )

พระมหากษัตริย์ในเอเชีย[ แก้]

จากซ้ายไปขวา, ญี่ปุ่นจักรพรรดิโชวะ , มกุฎราชกุมาร Akihito , มงกุฎเจ้าหญิง Michikoและคุณหญิง Nagako 1959

ในประเทศจีนก่อนการยกเลิกระบอบกษัตริย์ในปีพ. ศ. 2455 จักรพรรดิของจีนได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ปกครองของ " All under Heaven " "พระมหากษัตริย์" คือแปลปกติในระยะวัง王อธิปไตยก่อนที่ราชวงศ์ฉินและในช่วงสิบก๊กระยะเวลา ในช่วงต้นราชวงศ์ฮั่นประเทศจีนมีอาณาจักรจำนวนมากโดยแต่ละอาณาจักรมีขนาดเท่ากับมณฑลและอยู่ใต้อำนาจของจักรพรรดิ์ ในเกาหลีDaewang (กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่) หรือWang (king) เป็นรูปแบบราชวงศ์ของจีนที่ใช้ในหลายรัฐที่เกิดขึ้นจากการสลายตัวของGojoseon , Buyeo , Goguryeo, เจ , ซิลลาและบัลแฮ , โครยอ , โชซอน Dangun Wanggeom ในตำนานได้ก่อตั้งอาณาจักรแรกคือ Gojoseon นักวิชาการบางคนยืนยันว่าคำว่าDangunยังหมายถึงชื่อที่ใช้โดยผู้ปกครองของ Gojoseon และWanggeomเป็นชื่อที่เหมาะสมของผู้ก่อตั้งGyuwon Sahwa (1675) อธิบาย The Annals of the Danguns ว่าเป็นชุดของตำนานชาตินิยม พระมหากษัตริย์แห่งโกคูรยอและพระมหากษัตริย์แห่งชิลลาบางพระองค์ใช้พระนามว่า " เถาว์วัง", หมายถึง" กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด "พระมหากษัตริย์ในยุคแรกของชิลลาได้ใช้พระนามว่า" Geoseogan "," Chachaung "," Isageum "และในที่สุด" Maripgan "จนถึงปีพ. ศ. 503 ชื่อ" Gun "(เจ้าชาย) สามารถอ้างถึง ผู้ปกครองราชวงศ์โชซอนที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งเช่นกันภายใต้จักรวรรดิเกาหลี (พ.ศ. 2440-2553) ผู้ปกครองของเกาหลีได้รับบรรดาศักดิ์เป็น "ฮวางเจ" ซึ่งหมายถึง "จักรพรรดิ" ปัจจุบันสมาชิกของราชวงศ์เกาหลียังคงมีส่วนร่วมใน มีพิธีแบบดั้งเดิมจำนวนมากและมีกลุ่มต่างๆเพื่อรักษามรดกของจักรวรรดิเกาหลี[ ต้องการอ้างอิง ]

สถาบันพระมหากษัตริย์ของญี่ปุ่นในขณะนี้คือสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้นที่จะยังคงใช้ชื่อของจักรพรรดิ

ในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ระหว่างปีพ. ศ. 2468 ถึง พ.ศ. 2522 อิหร่านถูกปกครองโดยจักรพรรดิ 2 องค์จากราชวงศ์ปาห์ลาวีที่ใช้พระนามว่า "ชาฮันชาห์" (หรือ "ราชาแห่งราชา") ชาฮันชาห์ชาวอิหร่านคนสุดท้ายคือกษัตริย์โมฮัมหมัดเรซาปาห์ลาวีซึ่งถูกบังคับให้สละราชบัลลังก์อันเป็นผลมาจากการปฏิวัติในอิหร่าน ในความเป็นจริงเปอร์เซีย (อิหร่าน) อาณาจักรไปกลับประมาณ 2,700 ปีก่อนคริสตกาล (ดูรายการของกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย ) แต่ถึงความสูงที่ดีที่สุดของตนและมีความสุขเมื่อกษัตริย์ไซรัสมหาราช (รู้จักกันในชื่อ "The Great Kourosh" ในอิหร่าน) เริ่มAchaemenid ราชวงศ์ , และภายใต้การปกครองของเขาจักรวรรดิได้รวบรวมรัฐที่มีอารยธรรมก่อนหน้านี้ทั้งหมดของตะวันออกใกล้โบราณขยายตัวขึ้นอย่างมากมายและในที่สุดก็เอาชนะมากที่สุดของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และมากของเอเชียกลางและคอเคซัส จากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและHellespontทางตะวันตกไปจนถึงแม่น้ำสินธุทางตะวันออกไซรัสมหาราชได้สร้างอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดที่โลกเคยเห็น

ประเทศไทยและภูฏานเปรียบเสมือนสหราชอาณาจักรเนื่องจากเป็นระบอบรัฐธรรมนูญที่ปกครองโดยพระมหากษัตริย์ จอร์แดนและราชาธิปไตยตะวันออกกลางอื่น ๆ อีกมากมายถูกปกครองโดยมาลิกและบางส่วนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เช่นดูไบยังคงปกครองโดยพระมหากษัตริย์

สุลต่านเมห์เหม็ดที่ 3จากราชวงศ์ออตโตมัน

ซาอุดีอาระเบียเป็นรัฐอาหรับที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันตกโดยมีพื้นที่ทางบกและเป็นรัฐที่ใหญ่เป็นอันดับสองในโลกอาหรับ (รองจากแอลจีเรีย) ก่อตั้งโดยอับดุล - อาซิซบินซาอุดในปี พ.ศ. 2475 แม้ว่าการพิชิตซึ่งนำไปสู่การสร้างราชอาณาจักรในที่สุดจะเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2445 เมื่อเขายึดริยาดซึ่งเป็นบ้านบรรพบุรุษของครอบครัวของเขาคือบ้านซาอุด ; การสืบทอดบัลลังก์นั้น จำกัด เฉพาะบุตรชายของอิบันซาอุดจนถึงปี 2015 เมื่อหลานชายได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นมกุฎราชกุมาร รัฐบาลซาอุดิอาราเบียได้รับการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งและกำหนดตัวเองเป็นอิสลามพระมหากษัตริย์ทรงมีบรรดาศักดิ์เป็น "ผู้ดูแลมัสยิดศักดิ์สิทธิ์สองแห่ง" โดยอ้างอิงถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสองแห่งในศาสนาอิสลาม:มัสยิด al-Haramในนครเมกกะและมัสยิด al-Nabawiในเมดินา

โอมานนำโดยสุลต่านHaitham ถังทาเร็คอัลกล่าวว่าราชอาณาจักรจอร์แดนเป็นหนึ่งในตะวันออกกลางของกษัตริย์ที่ทันสมัยมากขึ้นนอกจากนี้ยังถูกปกครองโดยมาลิกในประเทศอาหรับและอาหรับมาลิก (กษัตริย์สมบูรณาญาสิทธิราชย์) เป็นคำที่ใช้แทนพระมหากษัตริย์และเหนือกว่าตำแหน่งอื่นเนปาลยกเลิกการปกครองแบบราชาธิปไตยในปี 2551 ศรีลังกามีระบบกษัตริย์ที่ซับซ้อนตั้งแต่ 543 BC ถึง 1815 ระหว่าง 47BC-42BC Anula แห่งศรีลังกากลายเป็นประมุขหญิงคนแรกของประเทศและเป็นประมุขแห่งรัฐคนแรกของเอเชีย[ พิรุธ ]

ในประเทศมาเลเซีย 's รัฐธรรมนูญสถาบันพระมหากษัตริย์ที่Yang di-Pertuan Agong (ศาลฎีกาพระเจ้าของสหพันธรัฐ) เป็นพฤตินัยหมุนทุกห้าปีในหมู่เก้าผู้ปกครองของรัฐมาเลย์ของมาเลเซีย (ที่เก้าสิบสามรัฐของมาเลเซียที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ผู้ปกครองของราชวงศ์) ซึ่งได้รับเลือกโดยMajlis Raja-Raja ( Conference of Rulers )

ภายใต้บรูไน 's 1959 รัฐธรรมนูญที่สุลต่านแห่งบรูไนดารุสเป็นหัวของรัฐที่มีอำนาจบริหารเต็มรูปแบบรวมอำนาจฉุกเฉินตั้งแต่ปี 1962 นายกรัฐมนตรีบรูไนเป็นชื่อที่จัดขึ้นโดยสุลต่าน ในฐานะนายกรัฐมนตรีสุลต่านเป็นประธานในคณะรัฐมนตรี

พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุแห่งกัมพูชา

กัมพูชาเป็นอาณาจักรมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 อำนาจของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็ลดลงเมื่อมันกลายเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสกัมพูชาจาก 1863 ไป 1953 มันกลับไปสู่การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์จาก 1953 จนถึงการจัดตั้งสาธารณรัฐดังต่อไปนี้1970 การทำรัฐประหาร ระบอบกษัตริย์ได้รับการฟื้นฟูเป็นระบอบรัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. 2536 โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในเชิงสัญลักษณ์

กษัตริย์ศรีลังกาเทวานัมปิยาทิสสาพระราชินีอนุลาและเจ้าชายอุทิยาค. 307 ปีก่อนคริสตกาล

ในประเทศฟิลิปปินส์ที่ก่อนอาณานิคม ฟิลิปปินส์ขุนนางบรรดาศักดิ์นานัปการHari (วันนี้หมายถึง "พระมหากษัตริย์") Lakan , ราชาและDatuเป็นวรรณะที่เรียกว่าuring Maharlika (Noble ชั้น) เมื่อเกาะถูกยึดไปจักรวรรดิสเปนในศตวรรษที่ 16 ปลายปีที่พระมหากษัตริย์สเปนกลายเป็นจักรพรรดิในขณะที่ผู้ปกครองท้องถิ่นมักจะเก็บไว้ศักดิ์ศรีของพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของChristianisedสังคมชั้นสูงที่เรียกว่าprincipaliaหลังสงครามสเปน - อเมริกาประเทศนี้ถูกยกให้เป็นสหรัฐอเมริกาและถูกทำให้เป็นดินแดนและในที่สุดก็เป็นเครือจักรภพดังนั้นจึงยุติการปกครองแบบราชาธิปไตย ในขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์ในปัจจุบันคือสาธารณรัฐสุลต่านแห่งซูลูและสุลต่านแห่งเนาเก็บชื่อของพวกเขาเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการพระราชพิธี แต่จะถือว่าเป็นประชาชนคนธรรมดาโดย1987 รัฐธรรมนูญ

ภูฏานเป็นราชอาณาจักรอิสระตั้งแต่ปี 1907 ดรุคกยาลโป ( ราชามังกร ) คนแรกได้รับการเลือกตั้งและหลังจากนั้นก็กลายเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ทางพันธุกรรม กลายเป็นระบอบรัฐธรรมนูญในปีพ. ศ. 2551

ทิเบตเป็นระบอบกษัตริย์ตั้งแต่อาณาจักรทิเบตในศตวรรษที่ 6 ราชวงศ์หยวนถูกปกครองโดยราชวงศ์หยวนหลังจากการรุกรานของชาวมองโกลในศตวรรษที่ 13 และกลายเป็นการปกครองแบบเผด็จการโดยมีดาไลลามะเป็นผู้ปกครองร่วม มันอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ชิงของจีนตั้งแต่ปี 1724 ถึงปี 1912 เมื่อได้รับเอกราชโดยพฤตินัย ดาไลลามะกลายเป็นพระมหากษัตริย์ชั่วแน่นอนจนกว่าจะรวมตัวกันของทิเบตเข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนของจีนในปี 1951

เนปาลเป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมาเกือบตลอดประวัติศาสตร์จนกระทั่งกลายเป็นสหพันธรัฐในปีพ. ศ. 2551

พระมหากษัตริย์ในทวีปอเมริกา[ แก้ไข]

ฌาคส์ผม , จักรพรรดิเฮติ 1804
เปโดร II , จักรพรรดิแห่งบราซิลโดยDelfim ดาCâmara
Francisco Pizarro พบกับจักรพรรดิอินคาAtahualpa , 1532

แนวคิดเรื่องราชาธิปไตยมีอยู่ในทวีปอเมริกานานก่อนการเข้ามาของนักล่าอาณานิคมในยุโรป [12] [13]เมื่อชาวยุโรปมาถึงพวกเขาเรียกผืนดินเหล่านี้ภายในดินแดนของกลุ่มชนพื้นเมืองต่าง ๆ ให้เป็นอาณาจักรและผู้นำของกลุ่มเหล่านี้มักเรียกโดยชาวยุโรปว่ากษัตริย์โดยเฉพาะผู้นำทางพันธุกรรม [14]

ชื่อเรื่องก่อนอาณานิคมที่ใช้ ได้แก่ :

 • Cacique - ชาวอะบอริจินHispaniolaและBorinquen
 • Tlatoani - Nahuas
 • อาจาว์ - มายา
 • Qhapaq Inka - Tawuantin Suyu (อาณาจักรอินคา)
 • Morubixaba - เผ่าTupi
 • Sha-quan - ราชาของโลกที่ใช้ในชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันบางเผ่า

พระมหากษัตริย์ท้องถิ่นองค์แรกที่ปรากฏในอเมริกาเหนือหลังการล่าอาณานิคมคือฌอง - ฌาคส์เดสซาลีนส์ซึ่งประกาศตัวเป็นจักรพรรดิแห่งเฮติเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2347 [15]เฮติมีจักรพรรดิอีกครั้งเฟาสตินที่ 1จากปี พ.ศ. 2392 ถึง พ.ศ. 2402 ในอเมริกาใต้บราซิล[16]มีราชวงศ์ปกครองจักรพรรดิระหว่าง 1822 และ 1889 ภายใต้จักรพรรดิเปโดรและเปโดรครั้งที่สอง

ระหว่างปีพ. ศ. 2474 ถึง พ.ศ. 2526 อาณานิคมของอังกฤษอื่น ๆ อีกเก้าแห่งได้รับเอกราชในฐานะอาณาจักร ทั้งหมดรวมถึงแคนาดาอยู่ในความสัมพันธ์แบบสหภาพส่วนบุคคลภายใต้พระมหากษัตริย์ที่มีร่วมกัน ดังนั้นแม้ว่าในปัจจุบันจะมีพระมหากษัตริย์อเมริกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายถึงสิบพระองค์ แต่คน ๆ หนึ่งก็ดำรงตำแหน่งที่แตกต่างกันไป

นอกจากรัฐอธิปไตยเหล่านี้แล้วยังมีรัฐย่อยอีกจำนวนหนึ่งด้วย ในโบลิเวีย , เช่นแอฟริกาโบลิเวียกษัตริย์เรียกร้องสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์แอฟริกันที่ถูกนำมาจากบ้านเกิดและขายเป็นทาส แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นตำแหน่งพิธีการในปัจจุบัน แต่ตำแหน่งของกษัตริย์ของชาวแอฟโฟร - โบลิเวียได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลโบลิเวีย

ชื่อเรื่องชายชื่อหญิงอาณาจักรตัวอย่าง
จักรพรรดิจักรพรรดินีจักรวรรดิเฮติ (1804–1806) & (1849–1859) , บราซิล (1822–1889) , เม็กซิโก (1821–1823) & (1864–1867) , ซาปาอินคา
กษัตริย์ราชินีราชอาณาจักรประเทศเฮติ (1811-1820) , บราซิล (1815-1822) , แคนาดา , จาเมกา , บาร์เบโดส , บาฮามาส , เกรเนดา , เซนต์ลูเซีย , เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีน , แอนติกาและบาร์บูดา , เบลีซ , เซนต์คิตส์และเนวิส

พระมหากษัตริย์ในโอเชียเนีย[ แก้ไข]

คาเมฮาเมฮาที่ 4ราชาแห่งฮาวาย

สังคมโพลีนีเซียถูกปกครองโดยชาวอาริกิตั้งแต่สมัยโบราณ ชื่อนี้ได้รับการแปลอย่างหลากหลายว่า "Supreme Chief", "paramount Chief" หรือ "king"

ราชอาณาจักรของตาฮิติก่อตั้งขึ้นในปี 1788 อำนาจอธิปไตยถูกยกให้ฝรั่งเศสในปี 1880 ถึงแม้ว่าลูกหลานของราชวงศ์ Pomareอ้างชื่อของพระมหากษัตริย์ของตาฮิติ

ราชอาณาจักรฮาวายก่อตั้งขึ้นในปี 1795 และในปี 1893 เจ๊ง

ราชอาณาจักรราโรทองกาที่เป็นเอกราชก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2401 และกลายเป็นรัฐในอารักขาของสหราชอาณาจักรตามคำร้องขอของตนเองในปี พ.ศ. 2436

Seru เอ็ปนิซาคาโคบาปกครองอายุสั้นราชอาณาจักรฟิจิ , ระบอบรัฐธรรมนูญ, 1871-1874 เมื่อเขาสมัครใจยกให้อำนาจอธิปไตยของเกาะไปยังสหราชอาณาจักรหลังจากเป็นอิสระในปี 1970 การปกครองของประเทศฟิจิสะสมพระมหากษัตริย์อังกฤษในฐานะประมุขแห่งรัฐจนกลายเป็นสาธารณรัฐต่อไปนี้ทหารทำรัฐประหารในปี 1987

ออสเตรเลีย , นิวซีแลนด์ (รวมทั้งหมู่เกาะคุกและนีอูเอ ), ปาปัวนิวกินี , หมู่เกาะโซโลมอนและตูวาลูเป็นรัฐอธิปไตยในเครือจักรภพแห่งชาติว่าขณะนี้มีลิซาเบ ธ ที่สองเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ตามรัฐธรรมนูญของพวกเขา

หมู่เกาะพิตแคร์นเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนโพ้นทะเลอังกฤษกับลิซาเบ ธ ที่สองเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ตามรัฐธรรมนูญ

ตองกาเป็นอาณาจักรเดียวที่เหลืออยู่ในโอเชียเนีย มีพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 และกลายเป็นระบอบรัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. 2418 ในปี พ.ศ. 2551 พระเจ้าจอร์จตูโปที่ 5 ได้สละอำนาจส่วนใหญ่ของสถาบันกษัตริย์และตำแหน่งนี้ส่วนใหญ่เป็นพิธีการ

ในนิวซีแลนด์ตำแหน่งของMāori Kingก่อตั้งขึ้นในปี 2401 บทบาทส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมและพิธีการและไม่มีอำนาจทางกฎหมาย

Uvea , AloและSigaveในดินแดนของฝรั่งเศสที่วาลลิสและฟุตูนามีพระมหากษัตริย์ที่ไม่ได้มีอำนาจอธิปไตย

ชื่อและลำดับความสำคัญในยุโรป[ แก้ไข]

การใช้และความหมายของพระปรมาภิไธยเฉพาะของพระมหากษัตริย์ได้รับการกำหนดโดยประเพณีกฎหมายและการพิจารณาทางการทูตในอดีต

โปรดทราบว่าพระมหากษัตริย์บางชื่อมีความหมายหลายประการและอาจไม่ได้ระบุเฉพาะพระมหากษัตริย์เจ้าชายอาจจะเป็นคนของพระราชเลือด (บางภาษารักษาความแตกต่างนี้ดูFürst ) ดยุคอาจเป็นของขุนนางและถือ dukedom (ชื่อเรื่อง) แต่ไม่มีขุนนาง (ดินแดน) ในจักรวรรดิรัสเซียซึ่งเป็นแกรนด์ดุ๊เป็นลูกชายหรือหลานชายของบิดาของซาร์หรือซารินาผู้ถือครองบรรดาศักดิ์ในความหมายทางเลือกเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในสถานะเดียวกับพระมหากษัตริย์ที่มีชื่อเดียวกัน

ภายในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์มีหลายชื่อที่ใช้โดยขุนนางที่มีอำนาจในดินแดนของพวกเขาบางครั้งเข้าหาอำนาจอธิปไตยถึงแม้ว่าพวกเขาได้รับการยอมรับจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เป็นเจ้าชีวิต ; ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง , แกรนด์ดยุค , คุณหญิง , ขุนนางเยอรมันและนับราชสำนักเช่นเดียวกับเจ้าชายฆราวาสเช่นกษัตริย์ดุ๊กเจ้าชายและ "นับเจ้า" ( Gefürstete Grafen ) และประมุขสงฆ์เหมือนเจ้าชาย Archbishops, เจ้าชายพระสังฆราชและ Prince-Abbots ผู้ปกครองที่มีตำแหน่งต่ำกว่าจักรพรรดิหรือกษัตริย์อาจได้รับการยกย่องว่าเป็นพระมหากษัตริย์เหนือกว่าขุนนางที่มีตำแหน่งที่ชัดเจนเหมือนกัน (เช่นAntoine, Duke of Lorraine , ผู้ปกครองที่มีอำนาจอธิปไตยและน้องชายของเขาClaude, Duke of Guise , a ขุนนางในเขตปกครองของฝรั่งเศส )

ตารางด้านล่างแสดงชื่อในตัวอย่างลำดับความสำคัญ ตามโปรโตคอลผู้ถือกรรมสิทธิ์ใด ๆ ที่ระบุว่าอำนาจอธิปไตยมีความสำคัญเหนือกว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ไม่ใช่อธิปไตย

เวอร์ชั่น ชายเวอร์ชั่น ผู้หญิงอาณาจักรหมายเหตุและตัวอย่าง
สมเด็จพระสันตะปาปาผู้หญิงไม่สามารถดำรงตำแหน่งของพระสันตะปาปาได้พระสันตปาปาสืบต่อจากเซนต์ปีเตอร์บิชอปแห่งกรุงโรมหัวของคริสตจักรโรมันคาทอลิกพระมหากษัตริย์ของพระสันตะปาปาและต่อมา Sovereign ของรัฐของนครวาติกันในฐานะผู้ปกครองอาวุโสในคริสต์ศาสนจักรยุคกลางสมเด็จพระสันตะปาปามีความสำคัญเหนือตำแหน่งและสำนักงานอื่น ๆ ทั้งหมด สมเด็จพระสันตะปาปาเป็นสำนักพรหมจารีที่ห้ามสตรีเสมอ; อย่างไรก็ตามในภาษาอังกฤษรายงานของพระสันปาปาหญิงเช่น ( สมเด็จพระสันตะปาปาโจน ) อ้างถึงพวกเขาว่าสมเด็จพระสันตะปาปาและพระสันปาปาคำนี้ใช้เหนือสิ่งอื่นใดสำหรับคนที่กล้าหาญที่สองในสำรับไพ่ทาโรต์บางภาษายุโรปยังมีผู้หญิงแบบของสมเด็จพระสันตะปาปาคำเช่นอิตาลีPapessaฝรั่งเศสPapesseโปรตุเกส / สเปนpapisaและเยอรมันPäpstin
จักรพรรดิจักรพรรดินีจักรวรรดิวันนี้: ญี่ปุ่น (จักรพรรดิผู้ครองราชย์องค์เดียวที่เหลืออยู่ในโลก) ประวัติศาสตร์: จักรวรรดิโรมัน , ไบเซนไทน์เอ็มไพร์ , ครั้งแรกและครั้งที่สองจักรวรรดิบัลแกเรีย , จักรวรรดิเซอร์เบีย , จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ , จักรวรรดิรัสเซีย , เอ็มไพร์เกาหลี , จักรวรรดิมองโกล , ดิอิมพีเรียลไชน่า , ครั้งแรกและครั้งที่สองจักรวรรดิฝรั่งเศส , จักรวรรดิออสเตรีย , เอ็มไพร์เม็กซิกันเป็นครั้งแรก , จักรวรรดิบราซิล , จักรวรรดิเยอรมัน (ไม่มีเหลือในยุโรปหลังปี 2461)จักรพรรดิแห่งอินเดีย (หยุดใช้หลัง พ.ศ. 2490 เมื่ออินเดียได้รับเอกราชจากจักรวรรดิอังกฤษ )

ชื่อไกเซอร์ภาษาเยอรมันและชื่อซาร์บัลแกเรีย / เซอร์เบียทั้งคู่มาจากภาษาละตินคำว่าซีซาร์ตั้งใจจะหมายถึงจักรพรรดิ หนึ่งในชื่อของสุลต่านแห่งจักรวรรดิออตโตเป็นKaysar-I-Rûm (จักรพรรดิแห่งกรุงโรม) Kaysar เป็นทับศัพท์หยาบของซีซาร์ (จักรพรรดิ) ลงในตุรกี Kaisar-i-Hindมาจากภาษาเยอรมันคำว่าKaiserเป็นคำแปลภาษาอูรดูของ "Emperor of India"

กษัตริย์ราชินีราชอาณาจักรพบได้ทั่วไปในรัฐอธิปไตยที่ใหญ่กว่า ชื่อที่คล้ายกันในภาษาดั้งเดิมอื่น ๆเช่น Konge / Dronning ในภาษาเดนมาร์ก Koning / Koningin ในภาษาดัตช์König / Königinในภาษาเยอรมัน
อุปราชรองรีนอุปราชแท้จริงรองหรือรองกษัตริย์จากฝรั่งเศส รองผลตอบแทนการลงทุน อย่างเป็นทางการที่ทำงานในประเทศ , อาณานิคม , เมือง , จังหวัดหรือรัฐย่อยแห่งชาติในชื่อของและเป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์แห่งดินแดนที่

ประวัติศาสตร์: สเปนเอ็มไพร์ ( อุปราชแห่งเปรู , อุปราชแห่งใหม่สเปน , ชานชาลาของริโอเดอลาพลา , ชานชาลาของกรานาดา ) จักรวรรดิโปรตุเกส ( อุปราชแห่งอินเดีย , อุปราชแห่งบราซิล ) จักรวรรดิอังกฤษ ( อุปราชแห่งอินเดีย ) จักรวรรดิรัสเซีย ( อุปราชแห่งเทือกเขาคอเคซัส ) ชื่อVicereถูกใช้ในอิตาลีจักรวรรดิอาณานิคม สำนักงานเทียบเท่าที่เรียกว่า " Exarch " ถูกนำมาใช้ในไบเซนไทน์เอ็มไพร์

อาร์คดยุคอาร์ชดัชเชสอาร์ชดัชชี่ประวัติศาสตร์: ที่ไม่ซ้ำกับบ้านเบิร์กส์ซึ่งปกครองArchduchyของออสเตรีย ; ชื่อที่ใช้สำหรับสมาชิกทุกคนของราชวงศ์
แกรนด์ดุ๊กแกรนด์ดัชเชสแกรนด์ดัชชีวันนี้: Grand Duchy of Luxembourg ตัวอย่างที่สำคัญทางประวัติศาสตร์รวมถึงราชรัฐมอสโก , ราชรัฐฟินแลนด์ , ราชรัฐลิทัวเนียและราชรัฐทัสคานี
ดยุคดัชเชสดัชชี่ Dukedomไม่มี duchies อิสระที่เหลือแม้ว่าจะมีเป็น Duchies ย่อยของชาติเป็นคอร์นวอลล์และแลงคาสเตอร์ในอังกฤษ ตัวอย่างที่สำคัญทางประวัติศาสตร์รวมถึงขุนนางแห่งนอร์มั , ขุนนางแห่งมิลานและขุนนางแห่งปรัสเซีย
เจ้าชายเจ้าหญิงPrincipality , Princely state , Princedomวันนี้: โมนาโก , นสไตน์ , จักรพรรดิบู๊แห่งมอลตา ; อันดอร์รา (Co-Princes) ประวัติศาสตร์: อาณาเขตของแอลเบเนีย , เซอร์เบีย ประกาศตัวเองประเทศจำลองที่อ้างว่าเป็นอาณาเขตรวมซีแลนด์ , Seborgaและฮัทท์แม่น้ำ
มาร์ควิสMarquiseมาร์ควิส / มีนาคมอันดับทวีปที่ต่ำกว่าของ Duke แต่สูงกว่า Count เวอร์ชั่นอังกฤษมาควิส แม้ว่าMargraveจะแบ่งปันที่มาของคำ แต่ในเยอรมนีก็อ้างถึงผู้ปกครอง (ของMargraviates ) มากกว่าขุนนาง ตัวอย่างประวัติศาสตร์: ควิสแห่งควีน , Marquisate ของ Saluzzo , Marquisate ของเสื้อคลุม
นับ / เอิร์ลเคาน์เตสเคาน์ตี้ / เอิร์ลดอม / ไชร์การนับเป็นคำที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับขุนนางระดับทวีประดับกลาง เทียบเท่าของอังกฤษคือเอิร์ล (ซึ่งคู่หญิงหรือภรรยาคือ "เคาน์เตส") ไม่มีมณฑลที่เป็นอิสระเหลืออยู่และคำว่า County ใช้เพื่อแสดงถึงเขตการปกครอง ตัวอย่างที่สำคัญทางประวัติศาสตร์รวมถึงเมืองตูลูส , เขตแคว้นคาสตีล , เมืองบาร์เซโลนาและเอิร์ลแห่งออร์ค

ชื่อชาย / หญิง / อาณาเขตเทียบเท่าทางนิรุกติศาสตร์ ได้แก่ Comte / Comtesse / Comtéในภาษาฝรั่งเศส Conte / Contessa / Contea ในภาษาอิตาลี Conde / Condesa / Condado ในภาษาสเปน Conde / Condessa / Condado ในภาษาโปรตุเกสGraf / Gräfin / Grafschaft ในภาษาเยอรมัน Graaf / Gravin / Graafschap ในภาษาดัตช์ Greve / Grevinna / Grevskap ในภาษาสวีเดน

นายอำเภอนายอำเภอนายอำเภอแท้จริงรองหรือรองผู้อำนวยนับจากVisconteในแก่ฝรั่งเศส Vicomte เทียบเท่าในภาษาฝรั่งเศสสมัยใหม่ Vizconde เทียบเท่าในภาษาสเปน Burggraf ของเยอรมันและ Dutch Burggraafมีความเท่าเทียมกันทางประวัติศาสตร์แม้ว่าจะไม่ได้แปลว่า "Viscount"; อันดับเหนือบารอน แต่ต่ำกว่านับ ไม่มีวิสเคานต์ที่เหลืออยู่ แต่วิสเคานต์ยังคงมีตำแหน่งอยู่ในเบลเยียมฝรั่งเศสสเปนและสหราชอาณาจักร ตัวอย่างทางประวัติศาสตร์: Viscountcy of Béarn , Burgraviate of Nuremberg ( Burggrafschaft Nürnberg )
บารอนบารอนเนสบารนีชื่อที่เทียบเท่ายังคงตกเป็นภาระตามกฎหมายในเบลเยียมเดนมาร์กฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์สเปนสวีเดนและสหราชอาณาจักร ตัวอย่างที่รอดชีวิต ได้แก่KendalและWestmorlandในอังกฤษLordship และ Barony of Hailesในสกอตแลนด์และBarony Rosendalในนอร์เวย์

ชื่อเทียบเท่า ได้แก่บารอนในอิตาลี, บารอนในสเปน, Barãoในโปรตุเกส, โบยาร์ในบัลแกเรีย , เชี่ยนและมอลโดวา , เฟรเฮอร์ในเยอรมัน (บางครั้งใช้พร้อมกับบารอน ) Friherreเป็นชื่อในการที่ขุนนางของสวีเดนในขณะที่อยู่พูดเป็นบารอน , Vapaaherraในสังคมชั้นสูงของฟินแลนด์ .

พระเจ้าผู้หญิงลอร์ดวันนี้: ไอล์ออฟแมน ; ประวัติศาสตร์: Lordship of Ireland , Lord of the Isles

ชื่อเรื่องนอกยุโรปสมัยใหม่[ แก้]

เวอร์ชั่น ชายเวอร์ชั่น ผู้หญิงอาณาจักรหมายเหตุและตัวอย่าง
กาหลิบหัวหน้าศาสนาอิสลามที่ใช้ทั่วโลกมุสลิม เทียบเท่าจักรพรรดิ. ไม่มีคาลิเฟตที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบัน ตัวอย่างประวัติศาสตร์: Rashidun หัวหน้าศาสนาอิสลาม , ราชวงศ์อุมัยยะฮ์ , หัวหน้าศาสนาอิสลามของคอร์โดบา , ซิตหัวหน้าศาสนาอิสลาม , ออตโตมันหัวหน้าศาสนาอิสลาม
สุลต่านสุลต่านรัฐสุลต่านที่ใช้ทั่วโลกมุสลิม เทียบเท่าคิง. การใช้ "สุลต่าน" ถูก จำกัด เฉพาะในประเทศมุสลิมซึ่งชื่อเรื่องนี้มีความสำคัญทางศาสนาตรงกันข้ามกับ "มาลิก" ทางโลกมากกว่าซึ่งใช้ในประเทศมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม ตัวอย่างปัจจุบัน: บรูไน , โอมาน , รัฐของมาเลเซีย ตัวอย่างประวัติศาสตร์: จุคสุลต่าน , สุลต่านเดลี , สุลต่านแห่งมะละกา , สุลต่านแห่งมาตาราม
มาลิกมาลิกะห์ / มาเลเก้มัมลากะที่ใช้ทั่วโลกมุสลิม เทียบเท่าคิง. ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา "สุลต่าน" ค่อยๆถูกแทนที่ด้วย "กษัตริย์" โดยผู้ปกครองที่สืบทอดทางพันธุกรรมร่วมสมัยที่ต้องการเน้นย้ำอำนาจทางโลกของตนภายใต้หลักนิติธรรม น่าทึ่งคือตัวอย่างโมร็อกโกซึ่งมีพระมหากษัตริย์เปลี่ยนชื่อของเขาจากสุลต่านแก่กษัตริย์ในปี 1957 ตัวอย่างปัจจุบัน: บาห์เรน , จอร์แดน , โมร็อกโก นอกจากนี้ยังใช้โดยผู้นำชนเผ่าในหมู่คน Pashtun ตัวอย่างในประวัติศาสตร์: มาลิกอัล -อิรัค ("กษัตริย์แห่งอิรัก"), มาลิกอัล - มัมลากาอัล - มูตาวักกิลิยาอัล - ยามานิยา ("กษัตริย์แห่งอาณาจักรมูตาวักกิไลต์เยเมน")
KhediveKhedivateส่วนใหญ่เทียบเท่ากับอุปราชในจักรวรรดิออตโตมัน ตัวอย่าง: รัฐเคดีฟอียิปต์
อีเมียร์เอมิร่าเอมิเรตที่ใช้ทั่วโลกมุสลิม เทียบเท่ากับเจ้าชาย ตัวอย่างปัจจุบัน: เอมิเรตส่วนประกอบของสหรัฐอาหรับเอมิ , คูเวต , กาตาร์ ตัวอย่างประวัติศาสตร์: เอมิเรตครีต , เอมิเรตคอร์โดบา , เอมิเรตอัฟกานิสถาน
สามพรานSamrãjñīสัมราชยะชื่ออินเดียโบราณบางครั้งแปลเป็นภาษาอังกฤษสมัยใหม่ว่าจักรพรรดิ
ฉัตราปาตีราชวงศ์ของอินเดียเทียบเท่ากับจักรพรรดิมากที่สุด
มหาราชามหารานีรัฐโดยหลักการใช้กันในอดีตเจ้าฯในภูมิภาคเอเชียใต้ A " กษัตริย์สูง " เหนือราชา
ราชารานีราชที่ใช้ในอดีตเจ้าฯในภูมิภาคเอเชียใต้และก่อนยุคอาณานิคมchiefdomsในประเทศฟิลิปปินส์ เทียบเท่าคิง.
Yang di-Pertuan Agongราชาเปอร์ไมสุรีอากงชื่ออย่างเป็นทางการใช้โดยรัฐบาลกลางพระมหากษัตริย์แห่งประเทศมาเลเซีย มันจะเทียบเท่ากับกษัตริย์และพระราชินีข้างต้นอื่น ๆโมหะมาเลย์
มหาเศรษฐีBegumใช้กันในอดีตสำหรับกึ่งอิสระมุสลิมผู้ปกครองของเจ้าฯในภูมิภาคเอเชียใต้
อาราซันอาราซีอรสRegal ทมิฬชื่อที่ใช้ในสมัยโบราณTamilakam ตำแหน่งจักรพรรดิเรียกว่า "Perarasan" และอาณาจักรของเขาคือ "Perarasu" คำว่า "อรชร" ใช้สำหรับรัฐบาลในปัจจุบัน
Harì / Lakan / DatuReyna / ดายางราชอาณาจักรหนึ่งในชื่อโบราณหลายนำโดยMaharlikaวรรณะในก่อนยุคอาณานิคมฟิลิปปินส์ Hariมีชีวิตอยู่ในวันนี้เป็นทั่วไปฟิลิปปินส์คำสำหรับ "พระมหากษัตริย์" ในขณะที่นาเป็นภาษาสเปนคอรัส Dayang (หลวม "เจ้าหญิง") เป็นชื่ออื่นสำหรับผู้หญิงพระราชเช่นสมเด็จพระราชินีนาถ ดายงคาลานกิตานของTondo
Padishahตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมเทียบเท่ากับ " Emperor ", " Great King " หรือ " King of Kings " ใช้กันในอดีตหลายเอเชียตะวันตก Empires เช่น Shahanshah ของอิหร่าน (King of Kings แห่งเปอร์เซีย) จักรพรรดิโมกุลของอนุทวีปอินเดีย (ที่ใช้เวอร์ชั่นภาษาอาหรับของชื่อBadshah ) และสุลต่านของจักรวรรดิออตโตมัน
ชาห์ชาห์บานูที่ใช้ในอดีตเปอร์เซีย , มหานครอิหร่านและจักรวรรดิโมกุล แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า King และผิดพลาดในฐานะจักรพรรดิ
SatrapSatrapใช้ในอดีตในเปอร์เซียโบราณเพื่ออ้างถึงผู้ปกครองท้องถิ่นของจังหวัดภายใต้เปอร์เซียชาห์ นอกจากนี้ยังใช้สำหรับผู้ปกครองจังหวัดของจักรวรรดิอเล็กซานเดอร์มหาราช
คากันขนอมคากาเนตตำแหน่งจักรพรรดิในภาษามองโกเลียและภาษาเตอร์กเท่ากับสถานะของจักรพรรดิ ตัวอย่างทางประวัติศาสตร์: Rus 'Khaganate
ข่านKhatunคานาเตะตำแหน่งจักรพรรดิในภาษามองโกเลียและภาษาเตอร์กเท่ากับสถานะของกษัตริย์ ตัวอย่างประวัติศาสตร์: คานาเตะของคาซาน , ไครเมียคานาเตะ
ฟาโรห์ฟาโรห์มือสองในประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณ เทียบเท่าคิง.

ชื่อเรื่องตามภูมิภาค[ แก้ไข]

เมื่อมีความแตกต่างอยู่ด้านล่างชื่อชายจะถูกวางไว้ทางด้านซ้ายและชื่อผู้หญิงจะวางไว้ทางด้านขวาของเครื่องหมายทับ

ภูมิภาคหัวข้อคำอธิบายและการใช้งาน
แอฟริกาอาโฮสุฉายาราชาแห่งดาโฮมีย์
อะลาฟินชื่อของจักรพรรดิแห่งยุคกลางและต้นสมัยจักรวรรดิโอโย มันเป็นจักรพรรดิของYorubaคน
อัลมามิชาวฟูลานีจากแอฟริกาตะวันตก
Askiyaฉายาจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิซ่งไห่
Asanteheneชื่อกษัตริย์ของชาวAshantiในกานา
เบย์ผู้ปกครองตูนิเซียจนถึง 2500; แต่เดิมเป็นผู้ว่าการตุรกีเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด[17]
Boqorรูปแบบการปกครองที่ใช้โดยผู้ปกครองของรัฐสุลต่านโซมาเลียบางคน
หัวหน้าผู้นำของคน
เอซชาวอิกโบของไนจีเรีย
ฟามาคำMandinkaหมายถึง "พ่อ" "ผู้นำ" หรือ "ราชา"
Kabakaชาวบากันดาแห่งบูกันดาในยูกันดา

Mangi สำหรับ Chaggas ทางตอนเหนือของแทนซาเนีย

เชียงใหม่ชื่อพระมหากษัตริย์ของKanem-Bornu
มาลิกกษัตริย์แห่งโมร็อกโก
Manikongoชื่อที่ใช้โดยกษัตริย์แห่งราชอาณาจักร Kongo
MansaคำMandikaหมายถึง "จักรพรรดิ" เป็นชื่อของจักรพรรดิแห่งมาลี
มวามิทั้งในรวันดาและบุรุนดีในช่วงการปกครองของชาวทุตซีของประเทศเหล่านี้ตอนนี้ส่วนการพิจารณาคดีที่ได้รับการยอมรับมีเพียงเพื่อนชาวทุตซิสเท่านั้น
เนกัสจักรพรรดิแห่งเอธิโอเปีย ; อย่างถูกต้องNegus Negustหมายถึง "King of Kings" [17]นอกจากนี้ยังใช้ในหมู่ชาวไทเกรย์และในเอริเทรียเพื่ออ้างถึงกษัตริย์
Ngolaชื่อที่ใช้โดยกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรนดงโก
โอบะชื่อที่ใช้โดยกษัตริย์ของชาวโยรูบาและชาวบินีของไนจีเรีย
โอมุคามะBunyoroชื่อของกษัตริย์บางองค์ในยูกันดา
ฟาโรห์ราชาแห่งอียิปต์โบราณ
ซาร์กีกษัตริย์ของชาวเฮาซา
เอเชียAkhoondตำแหน่งผู้ปกครองแห่งสวาทในปากีสถานปัจจุบัน[17]
จักวรรติราชาอินเดีย ศรีลังกา
Chogyal"ไม้บรรทัดศักดิ์สิทธิ์"; ปกครองสิกขิมจนถึง พ.ศ. 2518
Datuตำแหน่งผู้นำของอาณาเขตเล็ก ๆ ในฟิลิปปินส์โบราณ เทียบเท่ากับ "เจ้าชาย"
Druk Gyalpoตำแหน่งทางพันธุกรรมที่มอบให้กับกษัตริย์แห่งภูฏาน
จักรพรรดิแห่งจีนหรือที่เรียกว่าHuángdìปกครองจักรวรรดิจีนด้วยอำนาจสูงสุด
เอ็งกูหรืออุงกูมาเลเซียเพื่อแสดงถึงวงศ์ตระกูลโดยเฉพาะคล้ายกับราชวงศ์
เกียกกายตำแหน่งเจ้าเมืองบาโรดา (อินเดีย) คำว่า "cowherd" ในภาษามราฐี[17]
แกทชื่อกิตติมศักดิ์ของผู้นำในฟิลิปปินส์
แขวนLimbu King of East Nepal Limbuwan
Harฟิลิปปินส์ในสมัยโบราณและปัจจุบันเทียบเท่ากับกษัตริย์
โฮลการ์ตำแหน่งเจ้าเมืองอินดอร์ (อินเดีย) [17]
Huángdì皇帝เช่นเดียวกับในภาษาจีนจักรพรรดิจีนจักรพรรดิ
ฮวางเจระบุว่าเกาหลีเป็นหนึ่งเดียวกัน
ลากานชื่อที่ใช้โดยผู้ปกครองของราชอาณาจักรทอนโด (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของฟิลิปปินส์)
แมนแนนใช้ในรัฐทมิฬนาฑูและศรีลังกา
มหาราชาใช้ในอินเดียและศรีลังกา
มหาราชาใช้ในรัฐอานธรประเทศ (อินเดีย)
Meurahชื่อที่ใช้ในอาเจะห์ก่อนศาสนาอิสลาม
มหาเศรษฐีที่ใช้ในการโภปาล , Junagadh , Radhanpur , Jaora , โสเภณีและอื่น ๆ บางเจ้าฯ อินเดีย[17]
นีซามใช้ในไฮเดอราบาด (อินเดีย)
Padshahanshah
Padshah
Shahinshah
Shah
จักรพรรดิหรือจักรพรรดิชั้นสูงของอิหร่านหรือฮินดูสถาน ( อินเดีย ); ยังเป็นพระมหากษัตริย์แห่งบริเตนในฐานะจักรพรรดิแห่งอินเดีย[17]
Preah Karuna Preah Bat Sâmdech Preah Bâromneathกษัตริย์แห่งกัมพูชา เขมรชื่อตามตัวอักษรว่า "เท้าของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อยู่บนศีรษะ (ของพสกนิกรของเขา)" (พระปรมาภิไธยนี้ไม่ได้หมายถึงกษัตริย์โดยตรง แต่หมายถึงเท้าของเขาตามประเพณี) [ ต้องการอ้างอิง ]
Patabendaอนุกษัตริย์ศรีลังกา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย (สยาม) ชื่อตามตัวอักษรว่า "เท้าของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อยู่บนศีรษะ (ของพสกนิกรของเขา)" (พระปรมาภิไธยนี้ไม่ได้หมายถึงกษัตริย์โดยตรง แต่เป็นที่เท้าของเขาตามประเพณี ) [ ต้องการอ้างอิง ]
Qaghanชนเผ่าเอเชียกลาง
ราชาไทยความหมายเดียวกับราชา
ราชามาเลเซียราชาหมายถึงพระบรมวงศานุวงศ์ในเประและเชื้อสายราชวงศ์สลังงอร์บางส่วนเทียบเท่ากับเจ้าชายหรือเจ้าหญิง ยังเป็นกษัตริย์แห่งเนปาลและหลายรัฐของ อินเดีย
ราชาตำแหน่งก่อนอาณานิคมของพระมหากษัตริย์ในฟิลิปปินส์ เทียบเท่ากับ "ราชา" (ออกเสียงว่า "RA-ha" เนื่องจากอิทธิพลของสเปน)
รานีราชินีเนปาล
Rao หรือ Maharaoที่ใช้ในอินเดียรัฐสีเสียด , KotahและSirohi [17]
ราวัลหรือมหาราวัลที่ใช้ในภาคเหนือและภาคตะวันตกของอินเดีย , Yaduvanshis
สุสุหะนันท์หรือสุนันท์รัฐสุราการ์ตาของชาวอินโดนีเซีย
สระโสภาฉานกษัตริย์แห่งฉานปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของเมียนมาร์
ซัยยิดชื่อที่มีเกียรติที่มอบให้ทั่วภูมิภาคอิสลาม ชื่อที่มอบให้กับเพศชายที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นลูกหลานของศาสดามูฮัมหมัดของศาสนาอิสลาม Syed / Sharifah ใน Perlis หากต่อท้ายด้วยชื่อราชวงศ์จะเทียบเท่ากับเจ้าชายหรือเจ้าหญิง
Scindiaตำแหน่งเจ้าเมืองกวาลิออร์ (อินเดีย) [17]
โชกุนเผด็จการทหารญี่ปุ่นเสมอซามูไร
สุลต่านอาเจะห์ , บรูไนดารุสซาลาม , Java , โอมาน , มาเลเซียสุลต่านเป็นชื่อของเจ็ด (ยะโฮร์ไทรบุรีกลันตันหังเประลังงอร์และตรังกานู) ของเก้าผู้ปกครองของรัฐมาเลย์ที่
สุเมรามิโคโตะ , โอคิมิญี่ปุ่นราชา
เท็งกุมาเลเซีย , Tengku (สะกด Tunku ในยะโฮร์), Negeri Sembilan และ Kedah เทียบเท่ากับเจ้าชายหรือเจ้าหญิง
Tennōหรือ Mikadoจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น
Thakurตำแหน่งเจ้าเมืองกอนดัล (อินเดีย) [17]
Veyndhan โก / Arasiทมิฬนาฑู (อินเดีย)
วัลลีตำแหน่งเจ้าเมืองกาลัต (ปากีสถาน) [17]
วังยุคก่อนจักรวรรดิจีน / รัสเซีย "King" เป็นคำแปลตามปกติของศัพท์ภาษาจีนwang
วังกษัตริย์ของเกาหลีที่ควบคุมเกาหลีทั้งหมด เรียกว่า 'อิมกึม' หรือ 'อิมกึม'
Yang di-Pertuan Agongพระมหากษัตริย์ของมาเลเซียซึ่งได้รับการเลือกตั้งทุก ๆ ห้าปีโดยกษัตริย์ที่ครองราชย์ของรัฐที่เป็นส่วนประกอบของมาเลเซียซึ่งทุกคนทำหน้าที่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเพียงคนเดียวในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง
อเมริกาอิมเพอราดอร์จักรพรรดิแห่งบราซิล
Emperadorจักรพรรดิแห่งเม็กซิโก
Empereurจักรพรรดิแห่งเฮติ
เรย์กษัตริย์แห่ง Araucania และ Patagonia
TlatoaniNahuatl King. คำนี้มีความหมายตามตัวอักษรว่า "speaker" แต่อาจแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า "king"
ซาปาอินคาหรือที่เรียกว่า Apu ("เทพ"), Inka Qhapaq ("ผู้ยิ่งใหญ่") หรือเรียกง่ายๆว่าซาปา ("คนเดียว") เป็นผู้ปกครองอาณาจักรกุสโกและต่อมาคือจักรพรรดิแห่งอาณาจักรอินคา (Tawantinsuyu)
Caciqueผู้นำของกลุ่มชนพื้นเมืองมาจากTaínoคำkasikɛสำหรับก่อน Columbian หัวหน้าเผ่าในบาฮามาสที่มหานครแอนทิลและทางตอนเหนือของแอนทิลเลสเบี้ยน ในยุคอาณานิคมสเปนและโปรตุเกสขยายคำเป็นชื่อสำหรับการเป็นผู้นำของกลุ่มจริงทุกพื้นเมืองที่พวกเขาพบในที่ซีกโลกตะวันตก
Zipe และ Zaqueเมื่อชาวสเปนเข้ามาในที่ราบสูงตอนกลางของโคลอมเบียภูมิภาคนี้ถูกจัดให้เป็นสมาพันธ์ Muiscaซึ่งมีผู้ปกครองสองคน Zipaเป็นผู้ปกครองของภาคใต้และอยู่ในBacataบัดนี้เป็นที่รู้จักโบโกตา zaqueเป็นผู้ปกครองของพื้นที่ภาคเหนือและอยู่ในHunzaที่รู้จักกันในวันนี้เป็นTunja [18]
Kuhul AjawMaya Monarch มีความหมายที่หลากหลายว่าเป็น "lord", "ruler", "king" หรือ "leader" ซึ่งแสดงถึงชนชั้นนำของขุนนางใด ๆ ในการปกครองโดยเฉพาะและไม่ได้ จำกัด อยู่ที่ปัจเจกบุคคลเพียงคนเดียว
หัวหน้าหัวหน้าเผ่าหรือกลุ่ม
ยุโรปAnax"กษัตริย์" ในสมัยไมซีเนียนกรีซ
Tagavor / Tagouhi หรือ Arqaกษัตริย์ / ราชินี อาร์เมเนีย
Autokratorศัพท์ภาษากรีกสำหรับจักรพรรดิโรมันและไบแซนไทน์
ห้ามโครเอเชียโรมาเนียยุคกลาง ( Wallachia , Oltenia ) บอสเนียในยุคกลางและมีการใช้อย่าง จำกัด ในบัลแกเรียยุคกลาง
บาซิเลียส"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ในสมัยกรีกโบราณ , เทรซ , มาซิโดเนีย , แหลมไครเมียเอเชียไมเนอร์ "จักรพรรดิ" ในจักรวรรดิไบแซนไทน์ . "กษัตริย์" ในกรีซสมัยใหม่
Brenin / Brenhines ,เวลส์สำหรับราชาและราชินี; ใช้ในเวลส์โดยราชาเล็ก ๆ น้อย ๆ ในช่วงต้นยุคกลาง ในช่วงยุคกลางสูงกษัตริย์ได้ใช้อำนาจในการปกครองและใช้ชื่อเรื่อง 'เจ้าชาย / เจ้าหญิง' ( tywysog / tywysoges ) [ ต้องการอ้างอิง ] Brenhinesเป็นชื่อที่ใช้ในเวลส์สำหรับ Queen Elizabeth II แห่งสหราชอาณาจักร
เผด็จการไบเซนไทน์เอ็มไพร์ , สองจักรวรรดิบัลแกเรีย , Danubian อาณาเขต , เซอร์เบียเลท (ที่มาจากไบแซนเทียม)
Domnโรมาเนียยุคกลาง ( มอลโดวา , วัลาเชีย )
Fejedelemฮังการีโบราณ / ยุคกลาง
กษัตริย์ดั้งเดิม
กีเรย์ไครเมียทาร์ทาร์คิง
Imperatorผู้ปกครองของจักรวรรดิรัสเซีย
ไอโออันชื่อภาษาโรมาเนียในยุคกลาง"Io" มาจากชื่อภาษาบัลแกเรียของราชวงศ์ Asen Ioan Asen IและIoan Asen I
จูปัน ( Župan )ยุคกลาง: ฮังการี , เซอร์เบีย , บอสเนีย , โครเอเชีย , โรมาเนีย , จำกัด ในบัลแกเรีย
ไกเซอร์จักรวรรดิเยอรมนีและออสเตรีย - ฮังการี
Knyaz, Knezชื่อสลาฟ: บัลแกเรีย , มาตุภูมิเคียฟและรัสเซีย , โมราเวีย , โบฮีเมีย , สโลวาเกีย , โครเอเชีย , เซอร์เบีย , ลิทัวเนีย ( ราชรัฐลิทัวเนีย ) แปลโดยทั่วไปว่า "เจ้าชาย" หรือ "ดยุค"
Konge / Dronningเดนมาร์ก , นอร์เวย์
โคนิง / โคนิงอินเนเธอร์แลนด์
คราล (Kralj)บอสเนีย , โครเอเชีย , เซอร์เบีย
กุ้ง (โกนุ้ง) / Drottningสวีเดน
คุนิไกคทิส (Kunigaikštis)ดยุคในขณะที่ราชรัฐลิทัวเนีย ในเอกสารภาษาเบลารุสเก่าอย่างเป็นทางการชื่อนี้คือKnyaz ( เบลารุส : Князь ) หรือ grand duke, Vialiki kniaz ( เบลารุส : Вялікікнязь )
เอ็มเบรตกษัตริย์ แอลเบเนีย
เมเป้กษัตริย์และราชินีแห่ง จอร์เจีย
เร็กซ์ / เรจิน่าเป็นชื่อภาษาละตินสำหรับ "king" โดยเฉพาะมันเป็นชื่อของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงโรมโบราณ Ethmologically ในภาษาจากภาษาละตินคำว่าพัฒนาไปRei / Rainhaใน mordern โปรตุเกส , เรย์ / นาในปัจจุบันสเปน , ร้อยเอ็ด / Reineในปัจจุบันฝรั่งเศส , เรื่อง / ReginaในปัจจุบันอิตาลีและRege / Reginaในปัจจุบันโรมาเนีย
ริกษัตริย์เกลิก นอกจากนี้ Ruiri (การยกระดับภูมิภาค), Rí ruirech (ราชาแห่งการ overkings) และArd Rí (Rí ruirech ที่มีชื่อเสียง)
ซาร์ / ซาร์ริทซ่า / เทพนารีบัลแกเรียยุคก่อนจักรวรรดิรัสเซียสั้นมากในเซอร์เบียยุคกลาง
Vezérฮังการีโบราณ
Voivode , VoievodMedieval: บัลแกเรีย , เซอร์เบีย , ฮังการี , โรมาเนีย , โปแลนด์
ตะวันออกกลางชาห์กษัตริย์เปอร์เซีย / อิหร่านและอัฟกานิสถาน

Padishah (จักรวรรดิออตโตมัน) Han {เวอร์ชันของเอเชียกลาง {Khan} ที่ใช้โดยเติร์กออตโตมัน

Shahenshah"King of Kings" หรือจักรพรรดิ เปอร์เซีย / อิหร่าน
เมียร์ชื่อที่มอบให้กับผู้ปกครองชาวเคิร์ดในเคอร์ดิสถานในช่วงศตวรรษกลาง
เมเลค (מלך)พระมหากษัตริย์ของอิสราเอลโบราณ (เช่นซาอูล , เดวิดและโซโลมอน )
มาลิกอาหรับคิง ( ซาอุดีอาระเบีย , บาห์เรน , จอร์แดน )
อีเมียร์อาหรับเจ้าชาย ( คูเวต , กาตาร์ , สหรัฐอาหรับเอมิ )
สุลต่าน / สุลต่านกษัตริย์อาหรับ ( จักรวรรดิโอมานและออตโตมัน )
โอเชียเนียหัวหน้าหัวหน้าเผ่าหรือกลุ่ม
Houʻeiki, Matai , aliʻi, tūlafale, tavana, ariki , Patu-ikiโดยปกติจะแปลว่า "หัวหน้า" ในประเทศโพลีนีเซียต่างๆ
Mo'iโดยปกติจะแปลว่า King ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้โดยพระมหากษัตริย์ในฮาวายตั้งแต่การรวมกันในปี 1810 บุคคลสุดท้ายที่ดำรงตำแหน่งนั้นคือ Queen Lili'uokalani
TuʻiหรือTuiพระมหากษัตริย์ในโอเชียเนีย: ตองกา , วาลลิสและฟุตูนา , ประเทศนาอูรู

การใช้ชื่อโดยผู้ที่ไม่ใช่อำนาจอธิปไตย[ แก้ไข]

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนทั่วไปที่ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นพระมหากษัตริย์จะใช้ตำแหน่งราชาธิปไตย มีอย่างน้อยห้ากรณีนี้:

 • การอ้างสิทธิ์ในชื่อที่มีอยู่ท้าทายผู้ถือครองปัจจุบัน สิ่งนี้เป็นเรื่องธรรมดามากในอดีต เป็นเวลาหลายศตวรรษที่พระมหากษัตริย์อังกฤษใช้พระมหากษัตริย์แห่งฝรั่งเศสเป็นเวลาหลายศตวรรษแม้ว่าพระองค์จะไม่มีอำนาจเหนือดินแดนฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่ตั้งแต่ศตวรรษที่สิบหก กรณีอื่น ๆ รวมถึงหลายantipopesที่ได้อ้างว่าพระเห็น
 • การรักษาชื่อของนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์สูญพันธุ์สิ่งนี้สามารถควบคู่ไปกับการอ้างว่าแท้จริงแล้วสถาบันกษัตริย์ไม่เคยสูญพันธุ์หรือไม่ควรสูญพันธุ์ ตัวอย่างของกรณีแรกเป็นเจ้าชายแห่ง Seborga ตัวอย่างของกรณีที่สอง ได้แก่พระมหากษัตริย์ที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งหรือผู้แอบอ้างเบื้องสูงของสถาบันกษัตริย์ที่ถูกยกเลิกเช่นเลกามกุฎราชกุมารแห่งแอลเบเนียซึ่งบางคนเรียกว่า "ราชาแห่งแอลเบเนีย" อย่างไรก็ตามการรักษาชื่อของสถาบันกษัตริย์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วสามารถปราศจากการอ้างสิทธิอธิปไตยได้โดยสิ้นเชิงเช่นเป็นธรรมเนียมในระบอบกษัตริย์ในยุโรปจำนวนมากที่จะรวม " กษัตริย์แห่งเยรูซาเล็ม"ในชื่อเต็มของพวกเขาเมื่อพูดถึงพระมหากษัตริย์ที่ถูกปลดออกไปเป็นเรื่องปกติที่จะยังคงใช้ชื่อราชาธิปไตยของพวกเขาต่อไป (เช่นคอนสแตนตินที่ 2 ราชาแห่งเผ่ากรีก ) เป็นยศศักดิ์ไม่ใช่ตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญตลอดระยะเวลาของพวกเขา ตลอดชีวิตอย่างไรก็ตามชื่อนั้นก็ตายไปพร้อมกับพวกเขาและไม่ได้ใช้โดยทายาทหรือผู้อ้างสิทธิ์ในภายหลังเว้นแต่มงกุฎจะได้รับการบูรณะตามรัฐธรรมนูญพระมหากษัตริย์ที่สละราชสมบัติอย่างอิสระ บางครั้งได้รับการกล่าวถึงด้วยรูปแบบที่น้อยกว่า (แม้ว่าจะดูJuan Carlos I แห่งสเปนและJean, Grand ดยุคแห่งลักเซมเบิร์กอย่างไรก็ตามเมื่อพระมหากษัตริย์สละราชสมบัติภายใต้การข่มขู่ (เช่นไมเคิลที่ 1 แห่งโรมาเนีย) เป็นเรื่องปกติ (โดยเฉพาะนอกอาณาจักรเดิม) ที่จะยังคงใช้รูปแบบราชาธิปไตยไปตลอดชีวิตเป็นมารยาทดั้งเดิม
 • การประดิษฐ์ชื่อเรื่องใหม่ นี้เป็นเรื่องธรรมดาในหมู่ผู้ก่อตั้งของประเทศจำลองและยังอาจจะหรืออาจจะไม่ได้มาพร้อมกับการเรียกร้องอำนาจอธิปไตยที่มักจะไม่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศตัวอย่างที่น่าสังเกตคือแพดดี้รอยเบตส์แต่งกายให้ตัวเองเป็น "เจ้าชายแห่งซีแลนด์" แต่ไม่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลแห่งชาติใด ๆ จึงล้มเหลวอย่างน้อยเงื่อนไขที่เป็นส่วนประกอบสำหรับการเป็นรัฐ (ดูซีแลนด์สำหรับการอภิปรายอย่างเต็มที่เกี่ยวกับข้อเรียกร้องของเขา) อีกตัวอย่างหนึ่งที่เป็นที่รู้จักคือนอร์ตันที่ 1ซึ่งเป็นผู้คิดค้นชื่อ "จักรพรรดิแห่งสหรัฐอเมริกา" และต่อมาได้ประกาศตัวเองว่า "ผู้พิทักษ์แห่งเม็กซิโก"
 • การใช้ชื่อเรื่องราชาธิปไตยโดยตัวละคร นี้เป็นเรื่องธรรมดาในนิทานและงานอื่น ๆ ที่เหมาะกับเด็กเช่นเดียวกับผลงานของจินตนาการ ตัวอย่าง ได้แก่เจ้าหญิงเลอาและปริ๊นเซ Summerfall Winterspring
 • ชื่อเล่นฝันในเพลงยอดนิยมและด้านอื่น ๆ ของวัฒนธรรมที่นิยมเช่น "ราชาแห่งร็อกแอนด์โรล" เคาท์หรือจักรพรรดินอร์ตัน

ดูเพิ่มเติม[ แก้ไข]

 • รายชื่อพระมหากษัตริย์สมมติ

อ้างอิง[ แก้ไข]

 1. ^ "พระมหากษัตริย์" . ฟอร์ดพจนานุกรม 2557.
 2. ^ พจนานุกรมวิทยาลัยใหม่ของเว็บสเตอร์ II พระมหากษัตริย์ . ฮัฟตันมิฟฟลิน บอสตัน. 2544 น. 707 ISBN 0-395-96214-5 
 3. ^ "จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์" www.heraldica.org . สืบค้นเมื่อ2021-04-23 .
 4. ^ "อธิบาย: มาเลเซียเป็นพระมหากษัตริย์ในโลกเท่านั้นที่ของชนิดที่นี่ทำไม". อินเดียเอ็กซ์เพรส 2019-08-03 . สืบค้นเมื่อ2021-04-23 .
 5. ^ นิโคลสัน, แฮโรลด์ (1952) พระเจ้าจอร์จที่ห้า: ชีวิตและการครองราชย์ของเขา ลอนดอน: ตำรวจ
 6. ^ บราวน์เจ (เอ็ด.) (1838) ประวัติความเป็นมาของที่ราบสูง & ของชนเผ่าบนพื้นที่สูง กลาสโกว์.CS1 maint: extra text: authors list ( link )
 7. ^ แฮดฟิลด์แอนดรูว์; Maley, Willy (1997). Edmund Spenser มุมมองของรัฐไอร์แลนด์ จากการพิมพ์ครั้งแรก (พ.ศ. 2176) . ออกซ์ฟอร์ด
 8. ^ SOU 1977: 5 Kvinnlig tronföljd , p. 16.
 9. ^ "คว่ำศตวรรษของกฎราช" ข่าวบีบีซี . 28 ตุลาคม 2554 - ทาง www.bbc.com
 10. ^ "สิทธิในการสืบราชสมบัติใหม่ Ducal สำหรับ Grand Duchy" luxtimes.lu
 11. ^ Emma.Goodey (2016/03/17) “ สันตติวงศ์” . พระราชวงศ์. สืบค้นเมื่อ2021-04-23 .
 12. ^ แคนาดา: เก็บประวัติเมื่อ 2007-02-19 ที่ Wayback Machine
 13. ^ เฟอร์กูสันจะ; อาณาจักรที่สาบสูญ ; Macleans 27 ตุลาคม 2546 [ Dead link ]
 14. ^ "เอาใจชีวิต - สี่กษัตริย์อินเดีย" www.angelfire.com .
 15. ^ TiCam (27 กันยายน 2006) "17 ตุลาคม: Death of Dessalines" . haitiwebs.com . สืบค้นเมื่อ 28 กันยายน 2550.CS1 maint: URL ที่ไม่เหมาะสม ( ลิงก์ )
 16. ^ L โกเมส พ.ศ. 2432: como um imperador กระป๋องซาโด, um marechal vaidoso e um อาจารย์injustiçadoผู้สนับสนุน para ao fim da monarquia e programação da republica no Brasil. โกลโบลิฟรอส พ.ศ. 2556.
 17. ^ ขคงจฉชซฌญk เวิร์ดสเวิร์พจนานุกรมของวลีและนิทาน อ้างอิง Wordsworth 2544. หน้า 943–944 ISBN 978-1-84022-310-1.
 18. ^ เนลล์, เดวิด (2012) โคลอมเบีย: Una nación a pesar de sí misma (in Spanish). โบโกตาโคลอมเบีย: Planeta หน้า 26–27 ISBN 978-958-42-1729-5.
 • Girard, Philippe R. (2011). ทาสใครแพ้ของนโปเลียน: นักบุญ Louverture และเฮติสงครามอิสรภาพ 1801-1804 Tuscaloosa, Alabama: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอลาบามา ISBN 978-0-8173-1732-4.
 • Schutt-Ainé, Patricia (1994). เฮติ: Basic หนังสืออ้างอิง ไมอามีฟลอริดา: Librairie Au Service de la Culture หน้า 33–35, 60. ISBN 978-0-9638599-0-7.

ลิงก์ภายนอก[ แก้ไข]

 • อภิธานศัพท์ของ European Noble, Princely, Royal และ Imperial Titles
 • Regnal Chronologies King แสดงรายการทั่วโลก
 • Archontology
 • อาณาจักรแอฟริกันราชอาณาจักรเป็นผู้นำและการครอบครองบัลลังก์