รายชื่อนายกเทศมนตรีเมืองอ็อกซ์ฟอร์ด

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2505 เมืองได้รับเกียรติจากการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี บุคคลสำคัญที่เคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอ็อกซ์ฟอร์ด ได้แก่JNL Baker (1964–65), Air-Vice-Marshal William Foster MacNeece Foster (1966–67) และOlive Gibbs (1974–75 and 1981–82) [2]


พระราชกฤษฎีกามอบตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอ็อกซ์ฟอร์ด
TOP