รายชื่อคดียาสลบในวงการกีฬา

ต่อไปนี้คือรายชื่อนักกีฬาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในความผิดเกี่ยวกับยาสลบที่ไม่สมบูรณ์ เนื้อหานี้มีผู้ที่พบว่ามีหรือยอมรับว่าเคยเสพยาเพิ่มสมรรถภาพที่ผิดกฎหมาย ยาปลุกประสาทต้องห้ามหรือถูกระงับโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านกีฬา เนื่องจากไม่สามารถดำเนิน การทดสอบสารเสพติดภาค บังคับ


TOP