Page semi-protected

ทวีป

จาก Wikipedia สารานุกรมเสรี
  (เปลี่ยนเส้นทางจากรายชื่อทวีปตามพื้นที่ )
ข้ามไปที่การนำทางข้ามไปที่การค้นหา

แผนที่แบบเคลื่อนไหวรหัสสีแสดงทวีปต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบและรูปแบบบางทวีปอาจถูกรวมเข้าด้วยกันหรือแบ่งย่อย: ตัวอย่างเช่นยูเรเซียมักถูกแบ่งออกเป็นเอเชียและยุโรป (เฉดสีแดง) ในขณะที่อเมริกาเหนือและใต้บางครั้งได้รับการยอมรับว่าเป็นทวีปอเมริกาเดียว (เฉดสีเขียว)

ทวีปเป็นหนึ่งในขนาดใหญ่หลายทวีปโดยทั่วไปจะถูกระบุโดยอนุสัญญามากกว่าเกณฑ์ที่เข้มงวดใด ๆโดยทั่วไปแล้วถึงเจ็ดภูมิภาคจะถูกมองว่าเป็นทวีป สั่งซื้อได้จากที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ขนาดเล็กเหล่านี้เจ็ดภูมิภาคคือเอเชีย , แอฟริกา , อเมริกาเหนือ , อเมริกาใต้ , ทวีปแอนตาร์กติกา , ยุโรปและออสเตรเลีย [1]รูปแบบที่มีทวีปน้อยกว่าอาจรวมบางส่วนของสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันเช่นบางระบบรวมยูเรเซียหรืออเมริกาเป็นทวีปเดียว

ธรณีวิทยาทวีปสอดคล้องกับพื้นที่ของเปลือกโลกภาคพื้นทวีปที่พบบนแผ่นทวีปแต่รวมถึงชิ้นส่วนคอนติเนนเช่นมาดากัสการ์ที่ไม่ปกติจะเรียกว่าทวีปขณะที่คนอื่นส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำเช่นZealandiaเปลือกโลกเป็นที่รู้กันว่ามีอยู่บนโลกเท่านั้น[2]

หมู่เกาะในมหาสมุทรมักถูกรวมกลุ่มกับทวีปใกล้เคียงเพื่อแบ่งดินแดนทั้งหมดของโลกออกเป็นภูมิภาค ภายใต้โครงการนี้มากที่สุดของประเทศและดินแดนเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกจะถูกจัดกลุ่มร่วมกับทวีปออสเตรเลียในรูปแบบที่เรียกว่าภูมิภาคโอเชียเนีย

คำจำกัดความและการประยุกต์ใช้

ตามแบบแผน "ทวีปต่างๆเข้าใจกันว่ามีขนาดใหญ่ต่อเนื่องกันเป็นจำนวนมากของแผ่นดินที่ไม่ต่อเนื่องกัน[3] ในรูปแบบสมัยใหม่ที่มีทวีปที่ได้รับการยอมรับตั้งแต่ห้าทวีปขึ้นไปทวีปอย่างน้อยหนึ่งคู่จะถูกเชื่อมเข้าด้วยกันทางบกไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เกณฑ์ "ใหญ่" นำไปสู่การจำแนกตามอำเภอใจ: กรีนแลนด์มีพื้นที่ผิว 2,166,086 ตารางกิโลเมตร (836,330 ตารางไมล์) ถือเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะที่ออสเตรเลียที่ 7,617,930 ตารางกิโลเมตร (2,941,300 ตารางไมล์) ถือว่าเล็กที่สุด ทวีป.

มวลพื้นดินที่สำคัญของโลกล้วนมีชายฝั่งบนมหาสมุทรโลกเดียวที่ต่อเนื่องกันซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนประกอบหลัก ๆ ของมหาสมุทรตามทวีปและเกณฑ์ทางภูมิศาสตร์ต่างๆ [4] [5]

ขอบเขต

ความหมายที่ จำกัด ที่สุดของทวีปคือพื้นที่ที่ต่อเนื่องกัน[6]ของแผ่นดินหรือแผ่นดินใหญ่โดยมีแนวชายฝั่งและขอบเขตของแผ่นดินใด ๆ ที่ก่อตัวเป็นขอบของทวีป ในแง่นี้ระยะทวีปยุโรป (บางครั้งเรียกในสหราชอาณาจักรเป็น "ทวีป") ถูกนำมาใช้ในการอ้างถึงแผ่นดินใหญ่ยุโรปไม่รวมเกาะเช่นสหราชอาณาจักร , ไอซ์แลนด์ , ไอร์แลนด์และมอลตาในขณะที่ระยะทวีปออสเตรเลียอาจจะหมายถึงแผ่นดินใหญ่ของออสเตรเลียไม่รวมนิวกินี , แทสมาเนียและหมู่เกาะใกล้เคียงอื่น ๆ ในทำนองเดียวกันทวีปยุโรปสหรัฐอเมริกาหมายถึง 48 รัฐและโคลัมเบียและอาจรวมถึงอลาสก้าในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีป (ทั้งสองถูกแยกจากกันโดยแคนาดา ) ในขณะที่ไม่รวมฮาวายในมหาสมุทรแปซิฟิก

จากมุมมองของธรณีวิทยาหรือภูมิศาสตร์ทางกายภาพ , ทวีปอาจจะขยายเกินขอบเขตของที่ดินแห้งอย่างต่อเนื่องที่จะรวมตื้นที่จมอยู่ใต้น้ำในพื้นที่ที่อยู่ติดกัน (คนไหล่ทวีป ) [7]และเกาะบนหิ้ง ( เกาะคอนติเนน ) ที่พวกเขาเป็น ส่วนโครงสร้างของทวีป [8]

จากมุมมองนี้ขอบไหล่ทวีปเป็นขอบที่แท้จริงของทวีปเนื่องจากแนวชายฝั่งแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล [9]ในแง่นี้หมู่เกาะบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เป็นส่วนหนึ่งของยุโรปในขณะที่ออสเตรเลียและเกาะนิวกินีรวมกันเป็นทวีป

แผนที่ของประเทศที่เป็นเกาะ : รัฐเหล่านี้มักถูกจัดกลุ่มตามภูมิศาสตร์กับทวีปที่อยู่ใกล้เคียง

ในฐานะโครงสร้างทางวัฒนธรรมแนวคิดของทวีปอาจไปไกลกว่าไหล่ทวีปเพื่อรวมหมู่เกาะในมหาสมุทรและชิ้นส่วนทวีป ด้วยวิธีนี้ไอซ์แลนด์ถือเป็นส่วนหนึ่งของยุโรปและมาดากัสการ์เป็นส่วนหนึ่งของแอฟริกา คะเนแนวคิดสุดโต่งของบางกลุ่มธรณีวิทยาแผ่นคอนติเนนออสเตรเลียกับเกาะอื่น ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นหนึ่งใน "กึ่งทวีป" ที่เรียกว่าโอเชียเนีย สิ่งนี้แบ่งพื้นผิวโลกทั้งหมดออกเป็นทวีปหรือกึ่งทวีป [10]

การแยก

เกณฑ์ในอุดมคติที่ว่าแต่ละทวีปเป็นแผ่นดินที่ไม่ต่อเนื่องมักจะผ่อนคลายเนื่องจากการประชุมทางประวัติศาสตร์ ในเจ็ดทวีปที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกมีเพียงแอนตาร์กติกาและออสเตรเลียเท่านั้นที่ถูกแยกออกจากมหาสมุทรอื่นโดยสิ้นเชิง หลายทวีปไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นร่างที่แตกต่างอย่างแน่นอน แต่เป็น " แผ่นดินที่ไม่ต่อเนื่องกันมากขึ้นหรือน้อยลง " [11]เอเชียและแอฟริกาจะเข้าร่วมโดยคอคอดสุเอซและทวีปอเมริกาเหนือและใต้โดยคอคอดปานามาในทั้งสองกรณีไม่มีการแยกมวลพื้นดินเหล่านี้ออกจากน้ำโดยสิ้นเชิง (โดยไม่คำนึงถึงคลองสุเอซและคลองปานามาซึ่งมีทั้งแคบและตื้นเช่นเดียวกับที่มนุษย์สร้างขึ้น) ทั้งสองอย่างนี้คอคอดนั้นแคบมากเมื่อเทียบกับมวลพื้นดินจำนวนมากที่รวมกัน

อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ถือเป็นทวีปที่แยกจากกันในแบบจำลองเจ็ดทวีป แต่พวกเขายังอาจจะถูกมองว่าเป็นทวีปเดียวที่รู้จักกันในอเมริกา มุมมองนี้เป็นเรื่องปกติในสหรัฐอเมริกาจนถึงสงครามโลกครั้งที่สองและยังคงแพร่หลายในแบบจำลองหกทวีปของเอเชีย [12]แบบจำลองทวีปอเมริกาเดียวยังคงเป็นมุมมองที่พบเห็นได้ทั่วไปในฝรั่งเศสเยอรมนีกรีซฮังการีอิตาลีมอลตาโปรตุเกสสเปนและประเทศในละตินอเมริกา

เกณฑ์ของมวลพื้นดินที่ไม่ต่อเนื่องจะไม่ถูกนำมาพิจารณาโดยสิ้นเชิงหากผืนดินที่ต่อเนื่องกันของยูเรเซียถูกจัดเป็นสองทวีปที่แยกจากกัน: ยุโรปและเอเชีย ตามหลักสรีรศาสตร์ยุโรปและเอเชียใต้เป็นคาบสมุทรของดินแดนยูเรเชีย อย่างไรก็ตามยุโรปถือได้ว่าเป็นทวีปที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่พอสมควรคือ 10,180,000 ตารางกิโลเมตร (3,930,000 ตารางไมล์) ในขณะที่เอเชียใต้ซึ่งมีพื้นที่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งถือเป็นอนุทวีป มุมมองทางเลือก - ในธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์ - ยูเรเซียเป็นทวีปเดียวทำให้เกิดมุมมองหกทวีปของโลก บางคนมองว่าการแยกยูเรเซียออกเป็นเอเชียและยุโรปเป็นส่วนหนึ่งของEurocentrism : "ในความหลากหลายทางกายภาพวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีนและอินเดียเปรียบได้กับดินแดนในยุโรปทั้งหมดไม่ใช่ประเทศเดียวในยุโรป [... ]. " [13]อย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมุมมองของยุโรปในฐานะทวีปที่แยกจากกันยังคงดำเนินต่อไปในหลายหมวดหมู่

หากทวีปมีการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเป็นทวีปที่ไม่ต่อเนื่องกอดทั้งหมดที่ดินที่อยู่ติดกันของร่างกายแล้วแอฟริกาเอเชียและยุโรปในรูปแบบทวีปเดียวที่อาจจะเรียกว่าแอฟโฟรยูเรเซีย [14]เมื่อรวมกับการรวมทวีปอเมริกาสิ่งนี้จะทำให้เกิดแบบจำลองสี่ทวีปซึ่งประกอบด้วยแอฟโฟร - ยูเรเซียอเมริกาแอนตาร์กติกาและออสเตรเลีย

เมื่อระดับน้ำทะเลต่ำลงในช่วงยุค น้ำแข็งPleistoceneพื้นที่ส่วนใหญ่ของไหล่ทวีปถูกสัมผัสเป็นแผ่นดินแห้งทำให้เกิดสะพานบกระหว่างรัฐแทสเมเนียและแผ่นดินใหญ่ของออสเตรเลีย ในช่วงเวลานั้นออสเตรเลีย - นิวกินีเป็นทวีปเดียวที่ต่อเนื่องกัน [15]ในทำนองเดียวกันอเมริกาและแอฟริกายูเรเซียได้เข้าร่วมโดยสะพานแบริ่งที่ดิน เกาะอื่น ๆ เช่นบริเตนใหญ่ถูกรวมเข้ากับแผ่นดินใหญ่ของทวีปของพวกเขา ในเวลานั้นมีเพียงสามทวีปที่ไม่ต่อเนื่องกันคือแอฟริกา - ยูเรเซีย - อเมริกา, แอนตาร์กติกาและออสเตรเลีย - นิวกินี

จำนวน

มีหลายวิธีในการแยกแยะทวีป:

โมเดล
แผนที่รหัสสีแสดงทวีปต่างๆ เฉดสีที่คล้ายกันจัดแสดงพื้นที่ที่อาจรวมเข้าด้วยกันหรือแบ่งย่อย
จำนวนทวีปแหล่งที่มา
สี่ทวีป    Afro-Eurasia
(" โลกเก่า ")
   อเมริกา
(" โลกใหม่ ")
  แอนตาร์กติกา  ออสเตรเลีย[14] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]
ห้าทวีป  แอฟริกา   ยูเรเซีย   อเมริกา  แอนตาร์กติกา  ออสเตรเลีย[24] [25] [26] [27]
หกทวีป  แอฟริกา  เอเชีย  ยุโรป   อเมริกา  แอนตาร์กติกา  ออสเตรเลีย[28]
หกทวีป  แอฟริกา   ยูเรเซีย  อเมริกาเหนือ  อเมริกาใต้  แอนตาร์กติกา  ออสเตรเลีย[29] [30]
เจ็ดทวีป  แอฟริกา  เอเชีย  ยุโรป  อเมริกาเหนือ  อเมริกาใต้  แอนตาร์กติกา  ออสเตรเลีย[29] [31] [32] [33] [34] [35]
 • รุ่นที่เจ็ดทวีปมักจะสอนในที่สุดประเทศที่พูดภาษาอังกฤษรวมทั้งสหรัฐอเมริกา , สหราชอาณาจักร[36]และออสเตรเลีย , [37]และยังอยู่ในประเทศจีน , อินเดีย , ปากีสถานที่ประเทศฟิลิปปินส์และบางส่วนของยุโรปตะวันตก
 • หกทวีปรุ่นรวม-ยูเรเซียส่วนใหญ่จะใช้ในรัสเซีย , ยุโรปตะวันออกและประเทศญี่ปุ่น
 • หกทวีปรุ่นรวมอเมริกามักจะใช้ในละตินอเมริกา , [38] กรีซ , [28]และประเทศที่พูดภาษาโรแมนติก
 • โอลิมปิกธง 's [39]ห้าห่วงแทนห้าทวีปที่อยู่อาศัยของรูปแบบการรวมกันของอเมริกาไม่รวมทวีปแอนตาร์กติกา

ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นักภูมิศาสตร์บางคนใช้ชื่อโอเชียเนียสำหรับภูมิภาครวมทั้งส่วนใหญ่ของประเทศเกาะและดินแดนในมหาสมุทรแปซิฟิกเช่นเดียวกับทวีปออสเตรเลีย

พื้นที่และประชากร

ตารางต่อไปนี้สรุปพื้นที่และประชากรของภูมิภาคทวีปที่สหประชาชาติใช้ [40]ภูมิภาคเหล่านี้แตกต่างจากทวีปทางกายภาพในรูปแบบต่างๆที่อธิบายไว้ในบันทึก

ทวีปพื้นที่ (กม. 2 )
[การตรวจสอบล้มเหลว ]
พื้นที่ (ตารางไมล์)
[การตรวจสอบล้มเหลว ]
เปอร์เซ็นต์ที่ดิน
ทั้งหมด[การยืนยันล้มเหลว ]

ประชากร
ป๊อปรวม เปอร์เซ็นต์

เมืองที่มีประชากรมากที่สุด( ที่เหมาะสม )
แอฟริกา[หมายเหตุ 1]30,370,00011,730,00020.4%1,287,920,00016.9%ลากอส , ไนจีเรีย
แอนตาร์กติกา[โน้ต 2]14,000,0005,400,0009.2%4,490 [41]<0.1%สถานีแมคเมอร์โด
เอเชีย[หมายเหตุ 3]44,579,00017,212,00029.5%4,545,133,00059.5%เซี่ยงไฮ้ , ประเทศจีน
ยุโรป[หมายเหตุ 4]10,180,0003,930,0006.8%742,648,0009.7%มอสโกรัสเซีย[42]
อเมริกาเหนือ[หมายเหตุ 5]24,709,0009,540,00016.5%587,615,0007.7%เม็กซิโกซิตี้ , เม็กซิโก
อเมริกาใต้17,840,0006,890,00012.0%428,240,0005.6%เซาเปาลู , บราซิล
ออสเตรเลีย[หมายเหตุ 6]8,600,0003,300,0005.9%41,261,0000.5%ซิดนีย์ , ออสเตรเลีย
 1. ^ รวมคาบสมุทรไซนายในอียิปต์
 2. ^ ประชากรไม่ถาวรและแตกต่างกันไป
 3. ^ รวม East Thrace (ตุรกี) และนิวกินีตะวันตก (อินโดนีเซีย) ไม่รวมยุโรปรัสเซียและอียิปต์
 4. ^ ไม่รวมเอเชียติกรัสเซียไม่รวมตุรกี
 5. ^ รวมถึงอเมริกากลางและแคริบเบียน
 6. ^ ไม่รวมอินโดนีเซีย
การเปรียบเทียบพื้นที่ (หลายสิบล้านตารางกิโลเมตร) และจำนวนประชากร (โดยหลายพันล้านคน)
กราฟแสดงจำนวนประชากรตามทวีปเป็นเปอร์เซ็นต์ของประชากรโลก (ค.ศ. 1750–2005)

พื้นที่ดินทั้งหมดของทุกทวีปคือ 148,647,000 ตารางกิโลเมตร (57,393,000 ตารางไมล์) หรือ 29.1% ของพื้นผิวโลก (510,065,600 กิโลเมตร2หรือ 196,937,400 ตารางไมล์)

หน่วยงานอื่น ๆ

ซุปเปอร์ทวีป

นอกเหนือจากทวีปปัจจุบันขอบเขตและความหมายของคำว่าทวีปยังรวมถึงทวีปทางธรณีวิทยาในอดีตด้วย Supercontinentsส่วนใหญ่ในหลักฐานก่อนหน้านี้ในบันทึกทางธรณีวิทยาคือมวลพื้นดินที่ประกอบด้วยcratonหรือแกนทวีปมากกว่าหนึ่งแห่ง เหล่านี้ได้รวมLaurasia , Gondwana , Vaalbara , Kenorland , โคลัมเบีย , RodiniaและPangea เมื่อเวลาผ่านไป supercontinents เหล่านี้แตกออกเป็นมวลแผ่นดินขนาดใหญ่ซึ่งก่อตัวเป็นทวีปปัจจุบัน

อนุทวีป

บางส่วนของทวีปได้รับการยอมรับว่าเป็นอนุทวีปโดยเฉพาะคาบสมุทรขนาดใหญ่ที่แยกออกจากแผ่นดินใหญ่ของทวีปโดยลักษณะทางภูมิศาสตร์ มากที่สุดตัวอย่างที่โดดเด่นเป็นอนุทวีปอินเดียและคาบสมุทรอาหรับ [43]ภาคใต้โคนของทวีปอเมริกาใต้และคาบสมุทรอลาสกาของทวีปอเมริกาเหนือมีตัวอย่างอื่น ๆ[43]

ในหลายกรณีเหล่านี้ "อนุทวีป" ที่เกี่ยวข้องอยู่บนแผ่นเปลือกโลกที่แตกต่างกันจากส่วนที่เหลือของทวีปซึ่งเป็นเหตุผลทางธรณีวิทยาสำหรับคำศัพท์[44] กรีนแลนด์โดยทั่วไปถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกทางตะวันออกเฉียงเหนือของแผ่นเปลือกโลกอเมริกาเหนือบางครั้งเรียกว่าอนุทวีป[45] [46]นี่เป็นการออกเดินทางที่สำคัญจากมุมมองที่เป็นแบบแผนมากขึ้นของอนุทวีปเนื่องจากประกอบด้วยคาบสมุทรขนาดใหญ่มากบนขอบของทวีป

ในกรณีที่ทวีปอเมริกาถูกมองว่าเป็นทวีปเดียว (อเมริกา) แบ่งออกเป็นสองอนุทวีป ( อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ) [47] [48] [49]หรือสาม (โดยอเมริกากลางเป็นทวีปที่สาม) [50] [51]เมื่อยูเรเซียถูกมองว่าเป็นทวีปเดียวยุโรปก็ถือว่าเป็นอนุทวีป [43]

ทวีปที่จมอยู่ใต้น้ำ

พื้นที่บางส่วนของเปลือกทวีปถูกปกคลุมส่วนใหญ่ที่ริมทะเลและอาจมีการพิจารณาจมอยู่ใต้น้ำทวีป ตัวอย่างที่เด่นเป็นZealandiaโผล่ออกมาจากทะเลมากที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์และนิวแคลิโดเนีย , [52]และเกือบจะจมอยู่ใต้น้ำแกร์ที่ราบสูงในภาคใต้ของมหาสมุทรอินเดีย [53]

จุลทวีป

เกาะบางเกาะอยู่บนส่วนของเปลือกโลกที่มีรอยแยกและลอยออกจากแผ่นดินใหญ่ในทวีป ในขณะที่ไม่ได้พิจารณาทวีปเพราะขนาดที่ค่อนข้างเล็กของพวกเขาพวกเขาอาจได้รับการพิจารณาmicrocontinents มาดากัสการ์ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ใหญ่ที่สุดมักถูกมองว่าเป็นเกาะแห่งแอฟริกา แต่วิวัฒนาการที่แตกต่างกันทำให้เรียกว่า "ทวีปที่แปด" จากมุมมองทางชีววิทยา [54]

ประวัติความเป็นมาของการกำหนดค่าคอนติเนนตัล

ความเป็นมาของแนวคิด

สตราโบนักภูมิศาสตร์ชาวกรีกโบราณถือโลกที่แสดงยูโรปาและเอเชีย

แนวคิดแรกเริ่มของทวีปโลกเก่า

คำว่า "ทวีป" แปลภาษากรีกἤπειροςอย่างถูกต้อง "landmass, terra firma", ชื่อที่เหมาะสมของEpirusและต่อมาใช้โดยเฉพาะในเอเชีย (เช่นเอเชียไมเนอร์ ), [55] ความแตกต่างระหว่างทวีปแรกเกิดขึ้นโดยนักเดินเรือชาวกรีกโบราณที่ให้ ชื่อยุโรปและเอเชียไปยังดินแดนที่ด้านข้างของทางน้ำของทั้งทะเลอีเจียนที่ดาร์ดาแนลช่องแคบที่ทะเลมาร์มาราที่Bosporusช่องแคบและทะเลสีดำ [56]ชื่อถูกนำไปใช้เพียงครั้งแรกไปยังดินแดนที่อยู่ใกล้ชายฝั่งและภายหลังการขยายไปยังรวมถึงชนบท[57]แต่การแบ่งส่วนนี้ดำเนินไปจนถึงจุดสิ้นสุดของการเดินเรือทางน้ำเท่านั้นและ "... นอกเหนือจากนั้นนักภูมิศาสตร์ชาวกรีกไม่เคยประสบความสำเร็จในการวางนิ้วบนลักษณะทางบกใด ๆ ในภูมิประเทศทางกายภาพที่สามารถนำเสนอแนวที่น่าเชื่อสำหรับการแบ่งพาร์ติชัน ยูเรเซียแบ่งแยกไม่ได้ ... " [56]

ต่อมานักคิดชาวกรีกโบราณได้ถกเถียงกันว่าแอฟริกา (หรือที่เรียกว่าลิเบีย ) ควรถือเป็นส่วนหนึ่งของเอเชียหรือเป็นส่วนที่สามของโลก แบ่งออกเป็นสามส่วนในที่สุดก็มีอำนาจเหนือกว่า[58]จากมุมมองของกรีกทะเลอีเจียนเป็นศูนย์กลางของโลก เอเชียวางตัวไปทางทิศตะวันออกยุโรปทางทิศเหนือและทิศตะวันตกและแอฟริกาทางทิศใต้[59]ขอบเขตระหว่างทวีปไม่ได้รับการแก้ไข ในช่วงต้นของเขตแดนยุโรปเอเชียถูกนำตัวไปวิ่งจากทะเลสีดำพร้อมRioni แม่น้ำ (รู้จักกันแล้วเป็นPhasis ) ในจอร์เจียหลังจากนั้นมันก็ถูกมองว่าเป็นวิ่งออกมาจากทะเลสีดำผ่านช่องแคบเคิร์ชที่ทะเลแห่งชนชาติและตามแนวแม่น้ำดอน (รู้จักกันแล้วเป็นTanais ) ในรัสเซีย [60]เขตแดนระหว่างเอเชียและแอฟริกาถูกนำทั่วไปจะเป็นแม่น้ำไนล์แม่น้ำHerodotus [61]ในศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตศักราชคัดค้านการที่อียิปต์ทั้งหมดถูกแบ่งแยกระหว่างเอเชียและแอฟริกา ("ลิเบีย") และเอาเขตแดนไปพาดตามแนวชายแดนด้านตะวันตกของอียิปต์โดยเกี่ยวกับอียิปต์เป็นส่วนหนึ่งของเอเชีย เขายังตั้งคำถามถึงการแบ่งออกเป็นสามส่วนของสิ่งที่เป็นผืนดินเดียว[62]การอภิปรายที่ดำเนินต่อไปเกือบสองพันปีครึ่งในเวลาต่อมา

เอราทอสเธเนสในศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสต์ศักราชสังเกตว่านักภูมิศาสตร์บางคนแบ่งทวีปด้วยแม่น้ำ (แม่น้ำไนล์และดอน) จึงพิจารณาว่าเป็น "หมู่เกาะ" คนอื่น ๆ แบ่งทวีปด้วยคอคอดเรียกทวีปนั้นว่า "คาบสมุทร" เหล่านี้ภูมิศาสตร์หลังกำหนดเขตแดนระหว่างยุโรปและเอเชียที่คอคอดระหว่างทะเลสีดำและสีที่ทะเลสาบแคสเปียนและพรมแดนระหว่างเอเชียและแอฟริกาที่คอคอดระหว่างทะเลแดงและปากของทะเลสาบ Bardawilในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน [63]

แผนที่ T และ O ในยุคกลางแสดงทวีปทั้งสามเป็นโดเมนของบุตรของโนอาห์ - เอเชียไปเซ ( เชม ) ยุโรปไปยังไอเฟ ธ (จาเฟ ธ ) และแอฟริกาถึงจาม ( แฮม )

ตลอดช่วงเวลาโรมันและยุคกลางนักเขียนบางคนใช้คอคอดของสุเอซเป็นเขตแดนระหว่างเอเชียและแอฟริกา แต่นักเขียนส่วนใหญ่ยังคงพิจารณาว่าเป็นแม่น้ำไนล์หรือพรมแดนทางตะวันตกของอียิปต์ (ชะนี) [ ต้องการอ้างอิง ]ในยุคกลางโลกมักจะแสดงบนแผนที่ T และ Oโดย T แสดงถึงน่านน้ำที่แบ่งทั้งสามทวีป ในช่วงกลางศตวรรษที่ 18 "แฟชั่นการแบ่งเอเชียและแอฟริกาที่แม่น้ำไนล์หรือที่มหากาตาบา ธ มุส [เขตแดนระหว่างอียิปต์และลิเบีย ] ที่อยู่ห่างออกไปทางตะวันตกแทบจะไม่ได้สูญสลายไป" [64]

การมาถึงยุโรปในอเมริกา

คริสโคลัมบัสแล่นเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังหมู่เกาะอินเดียตะวันตกใน 1492 เกิดประกายไฟระยะเวลาของการสำรวจของยุโรปที่อเมริกาแม้จะมีการเดินทางสี่ครั้งไปยังทวีปอเมริกาโคลัมบัสก็ไม่เคยเชื่อว่าเขามาถึงทวีปใหม่ - เขาคิดเสมอว่าที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของเอเชีย

ใน 1501 Amerigo Vespucciและกอนซาโลโคลโฮพยายามที่จะแล่นเรือรอบ ๆ สิ่งที่พวกเขาคิดว่าตอนใต้สุดของแผ่นดินใหญ่เอเชียลงไปในมหาสมุทรอินเดียผ่านเฟอร์นันโดเดอโนรอนฮาหลังจากไปถึงชายฝั่งบราซิลแล้วพวกเขาก็ล่องเรือไปทางใต้ยาวขึ้นไปตามชายฝั่งของทวีปอเมริกาใต้โดยยืนยันว่านี่เป็นดินแดนที่มีสัดส่วนของทวีปและยังขยายออกไปทางใต้มากขึ้นกว่าที่เอเชียเป็นที่รู้จัก[65]เมื่อเดินทางกลับไปยุโรปบัญชีของการเดินทางที่เรียกว่าMundus Novus ("โลกใหม่") ได้รับการตีพิมพ์ภายใต้ชื่อ Vespucci ในปี 1502 หรือ 1503, [66]แม้ว่าดูเหมือนว่าจะมีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขโดยนักเขียนคนอื่น [67]โดยไม่คำนึงถึงคนที่เขียนคำMundus Novusเครดิต Vespucci กับพูดว่า "ฉันได้ค้นพบทวีปในภาคใต้ที่เป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนจำนวนมากขึ้นและสัตว์กว่าที่เรายุโรปหรือเอเชียหรือแอฟริกา" [68]การระบุอย่างชัดเจนครั้งแรกของส่วนหนึ่งของทวีปอเมริกาเป็นทวีปเช่นเดียวกับอีกสามทวีป

ภายในเวลาไม่กี่ปีชื่อ "โลกใหม่" ก็เริ่มปรากฏเป็นชื่อของทวีปอเมริกาใต้บนแผนที่โลกเช่นแผนที่ Oliveriana (Pesaro) ประมาณปีค. ศ. 1504–1505 แผนที่ในเวลานี้ยังคงแสดงให้เห็นว่าอเมริกาเหนือเชื่อมต่อกับเอเชียและแสดงให้เห็นว่าอเมริกาใต้เป็นดินแดนแยก [67]

Universalis Cosmographiaแผนที่โลกปี 1507 ของWaldseemüllerเป็นครั้งแรกที่แสดงทวีปอเมริกาแยกจากเอเชีย

ในปี 1507 Martin Waldseemüllerเผยแพร่แผนที่โลกUniversalis Cosmographiaซึ่งเป็นครั้งแรกที่แสดงให้อเมริกาเหนือและใต้แยกจากเอเชียและล้อมรอบด้วยน้ำ แผนที่แทรกขนาดเล็กเหนือแผนที่หลักแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกที่อเมริกาอยู่ทางตะวันออกของเอเชียและแยกออกจากเอเชียด้วยมหาสมุทรซึ่งต่างจากการวางทวีปอเมริกาไว้ทางซ้ายสุดของแผนที่และเอเชียทางด้านขวา ในหนังสือประกอบCosmographiae Introductio Waldseemüllerตั้งข้อสังเกตว่าโลกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือยุโรปเอเชียแอฟริกาและส่วนที่สี่ซึ่งเขาตั้งชื่อว่า "อเมริกา" ตามชื่อแรกของ Amerigo Vespucci [69]บนแผนที่คำว่า "America" ​​ถูกวางไว้ในส่วนหนึ่งของทวีปอเมริกาใต้

คำว่าทวีป

จากศตวรรษที่ 16 คำนามภาษาอังกฤษทวีปได้มาจากระยะแผ่นดินทวีปหมายถึงที่ดินต่อเนื่องหรือการเชื่อมต่อ[70]และแปลจากภาษาละตินcontinens ดิน [71]คำนามที่ใช้หมายถึง "ทางเดินที่เกี่ยวโยงกันหรือต่อเนื่องของแผ่นดิน" หรือแผ่นดินใหญ่ [70]มันก็ไม่ได้นำมาใช้กับพื้นที่ขนาดใหญ่มากของที่ดินในศตวรรษที่ 17 การอ้างอิงที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทวีป (หรือ mainlands) ของเกาะ Isle of Man , ไอร์แลนด์และเวลส์และ 1745 เพื่อสุมาตรา [70]คำว่าทวีปถูกนำมาใช้ในการแปลภาษากรีกและละตินเขียนเกี่ยวกับสาม "ชิ้นส่วน" ของโลกแม้ในภาษาต้นฉบับของคำว่าความหมายเหมือนกันไม่มีทวีปถูกนำมาใช้[72]

ในขณะที่ทวีปถูกใช้ในด้านหนึ่งสำหรับพื้นที่ขนาดเล็กที่ต่อเนื่องกันในทางกลับกันนักภูมิศาสตร์ได้ตั้งคำถามของ Herodotus อีกครั้งว่าเหตุใดจึงควรแบ่งผืนดินขนาดใหญ่ออกเป็นทวีปที่แยกจากกัน ในช่วงกลางศตวรรษที่ 17 Peter Heylinเขียนไว้ในCosmographieของเขาว่า "A Continent is a great land of land, not an sea of ​​any rest of the world, as the whole Continent of Europe, Asia, Africa." ในปี 1727 Ephraim Chambersเขียนไว้ในCyclopædiaของเขาว่า "โดยปกติแล้วโลกแบ่งออกเป็นสองทวีปใหญ่: เก่าและใหม่ " และในแผนที่ 1752 ของเขาEmanuel Bowenกำหนดทวีปเป็น "พื้นที่แห้งแล้งขนาดใหญ่ที่รวบรวมหลายประเทศเข้าด้วยกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้วยน้ำดังนั้นยุโรปเอเชียและแอฟริกาจึงเป็นทวีปที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในขณะที่อเมริกาเป็นอีกทวีปหนึ่ง" [73]อย่างไรก็ตามความคิดเก่า ๆ เกี่ยวกับยุโรปเอเชียและแอฟริกาในฐานะ "ส่วน" ของโลกในที่สุดก็ยังคงอยู่โดยที่สิ่งเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นทวีปที่แยกจากกัน

Hollandia Nova , 1659 แผนที่จัดทำโดยJoan BlaeuตามการเดินทางของAbel TasmanและWillem Janszภาพนี้แสดงฉบับภาษาฝรั่งเศสปี 1663

นอกเหนือจากสี่ทวีป

ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18 นักภูมิศาสตร์บางคนเริ่มมองว่าอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้เป็นสองส่วนของโลกโดยมีทั้งหมด 5 ส่วน โดยรวมแล้วการแบ่งสี่ส่วนมีชัยในศตวรรษที่ 19 [74]

ชาวยุโรปค้นพบออสเตรเลียในปี 1606 แต่บางครั้งก็ถูกยึดเป็นส่วนหนึ่งของเอเชีย ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 นักภูมิศาสตร์บางคนถือว่าเป็นทวีปที่มีสิทธิ์ของตัวเองทำให้เป็นทวีปที่หก (หรืออันดับที่ห้าสำหรับผู้ที่ยังยึดอเมริกาเป็นทวีปเดียว) [74]ในปีพ. ศ. 2356 ซามูเอลบัตเลอร์เขียนถึงออสเตรเลียว่า " นิวฮอลแลนด์ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่โตซึ่งนักภูมิศาสตร์บางคนยกย่องให้เป็นที่ยอมรับของทวีปอื่น" และพจนานุกรมภาษาอังกฤษออกซ์ฟอร์ดก็มีความเท่าเทียมกันในอีกไม่กี่สิบปีต่อมา[75]ในช่วงทศวรรษที่ 1950 แนวคิดของโอเชียเนียในฐานะ "ส่วนใหญ่" ของโลกถูกแทนที่ด้วยแนวคิดของออสเตรเลียในฐานะทวีป[76]

แอนตาร์กติกาถูกพบเห็นในปี 1820 ระหว่างการสำรวจแอนตาร์กติกครั้งแรกของรัสเซียและได้รับการอธิบายว่าเป็นทวีปโดยCharles Wilkesในการสำรวจการสำรวจของสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2381 ซึ่งเป็นทวีปสุดท้ายที่ระบุแม้ว่าจะมีการคาดการณ์ว่าจะมีการคาดการณ์ว่าจะมีแผ่นดินใหญ่ "แอนตาร์กติก" (antipodean) เป็นเวลานับพันปี 1849 Atlas ป้ายกำกับทวีปแอนตาร์กติกาเป็นทวีป แต่ไม่กี่แผนที่ทำเช่นนั้นจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่สอง [77]

ตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 19 แผนที่ที่ตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาโดยทั่วไปถือว่าอเมริกาเหนือและใต้เป็นทวีปที่แยกจากกันในขณะที่แผนที่ที่ตีพิมพ์ในยุโรปมักถือว่าเป็นทวีปเดียว อย่างไรก็ตามยังคงไม่ใช่เรื่องแปลกที่แผนที่ของอเมริกาจะถือว่าพวกมันเป็นทวีปเดียวจนถึงสงครามโลกครั้งที่สอง[78]จากทศวรรษ 1950 นักภูมิศาสตร์ชาวสหรัฐส่วนใหญ่แบ่งทวีปอเมริกาออกเป็นสองทวีป[78]ด้วยการเพิ่มแอนตาร์กติกาสิ่งนี้ทำให้เป็นแบบจำลองเจ็ดทวีป อย่างไรก็ตามการแบ่งส่วนนี้ของทวีปอเมริกาไม่เคยดึงดูดชาวละตินอเมริกาที่เห็นว่าภูมิภาคของพวกเขาครอบคลุมแอเมริกาเป็นแผ่นดินเดียวและมีแนวคิดเกี่ยวกับหกทวีปยังคงโดดเด่นเช่นเดียวกับในประเทศอื่น ๆ ที่กระจัดกระจาย[จำเป็นต้องอ้างอิง ]

ภูมิศาสตร์บางคนเชื่อว่ายุโรปและเอเชียร่วมกันเป็นทวีปเดียวขนานนามว่ายูเรเซีย [79]ในแบบจำลองนี้โลกถูกแบ่งออกเป็น 6 ทวีปโดยอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ถือเป็นทวีปที่แยกจากกัน

ธรณีวิทยา

นักธรณีวิทยาใช้คำว่าทวีปในลักษณะที่แตกต่างจากนักภูมิศาสตร์ ในทางธรณีวิทยาทวีปถูกกำหนดโดยเปลือกโลกซึ่งเป็นฐานของหินแปรและหินอัคนีซึ่งส่วนใหญ่มีองค์ประกอบของหินแกรนิตเปลือกทวีปคือความหนาแน่นน้อยและมากหนากว่าเปลือกโลกมหาสมุทรซึ่งทำให้เกิดการ "ลอย" สูงกว่าเปลือกโลกมหาสมุทรบนพื้นฐานหนาแน่นเสื้อคลุมสิ่งนี้อธิบายได้ว่าเหตุใดทวีปจึงรวมตัวกันเป็นแพลตฟอร์มสูงล้อมรอบด้วยแอ่งมหาสมุทรลึก[80]

นักธรณีวิทยาบาง จำกัด คำว่า 'ทวีป' บางส่วนของเปลือกโลกที่สร้างขึ้นรอบภูมิภาคมั่นคงเรียกว่าcratons cratons ได้รับส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากภูเขาสร้างเหตุการณ์ ( orogenies ) ตั้งแต่Precambrian craton มักจะประกอบด้วยโล่คอนติเนนล้อมรอบด้วยแพลตฟอร์มเนลตัลโล่เป็นบริเวณที่มีชั้นใต้ดินที่เป็นผลึกหินโบราณ(โดยทั่วไปมีอายุ 1.5 ถึง 3.8 พันล้านปี) ถูกเปิดเผยที่พื้นผิวอย่างกว้างขวาง แพลตฟอร์มรอบโล่ยังประกอบด้วยชั้นใต้ดินหินโบราณ แต่มีหน้าปกของน้องหินตะกอน [81]ทวีปนี้เป็น "แพ" ที่มีเปลือกโลกซึ่งแตกต่างจากเปลือกหินบะซอลต์ที่หนาแน่นกว่าของแอ่งมหาสมุทรจะไม่ถูกทำลายผ่านกระบวนการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลก สิ่งนี้อธิบายถึงอายุที่ยิ่งใหญ่ของหินที่ประกอบไปด้วยหลุมอุกกาบาตทวีป [82]

ขอบของทวีปธรณีมีลักษณะโดยสายพานเคลื่อนที่ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันหรือที่ใช้งานได้ค่อนข้างเร็วและร่องลึกของตะกอนทะเลหรือดินดอนสามเหลี่ยมที่ สะสมอยู่ นอกเหนือจากขอบแล้วยังมีไหล่ทวีปและตกลงสู่แอ่งมหาสมุทรบะซอลต์ หรือขอบของทวีปอื่นขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเปลือกโลกในปัจจุบันของทวีป ขอบเขตทวีปไม่จำเป็นต้องเป็นแหล่งน้ำ [83]

ตามคำจำกัดความนี้ยุโรปตะวันออกอินเดียและภูมิภาคอื่น ๆ อาจถือได้ว่าเป็นฝูงทวีปที่แตกต่างจากส่วนที่เหลือของยูเรเซียเนื่องจากมีพื้นที่โล่โบราณแยกจากกัน (เช่นcraton ในยุโรปตะวันออกและcraton ของอินเดีย ) สายพานเคลื่อนที่ที่อายุน้อยกว่า (เช่นเทือกเขาอูราลและเทือกเขาหิมาลัย ) เป็นเครื่องหมายแบ่งเขตระหว่างภูมิภาคเหล่านี้กับส่วนที่เหลือของยูเรเซีย[ ต้องการอ้างอิง ]

การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกเป็นอีกวิธีหนึ่งในการกำหนดทวีป ปัจจุบันยุโรปและเอเชียส่วนใหญ่เป็นแผ่นเปลือกโลกยูเรเชียนที่เป็นเอกภาพซึ่งใกล้เคียงกับทวีปยูเรเชียทางภูมิศาสตร์โดยไม่รวมอินเดียอาระเบียและรัสเซียทางตะวันออกที่ห่างไกลออกไป อินเดียมีเกราะป้องกันกลางและสายพานเคลื่อนที่ของเทือกเขาหิมาลัยเมื่อเร็ว ๆ นี้ก่อตัวเป็นขอบทางเหนือ อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้เป็นทวีปที่แยกจากกันคอคอดที่เชื่อมต่อส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเกิดภูเขาไฟจากการแตกตัวของเปลือกโลกเมื่อไม่นานมานี้ หินทวีปอเมริกาเหนือขยายไปถึงกรีนแลนด์ (เป็นส่วนหนึ่งของโล่แคนาดา) และในแง่ของขอบเขตแผ่นเปลือกโลกแผ่นเปลือกโลกอเมริกาเหนือรวมถึงส่วนทางตะวันออกสุดของแผ่นดินเอเชียด้วย นักธรณีวิทยาไม่ได้ใช้ข้อเท็จจริงเหล่านี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าเอเชียตะวันออกเป็นส่วนหนึ่งของทวีปอเมริกาเหนือแม้ว่าแนวแผ่นเปลือกโลกจะขยายไปถึงที่นั่นก็ตาม คำว่าทวีปมักใช้ในความหมายทางภูมิศาสตร์และคำจำกัดความเพิ่มเติม ("ทวีปหิน" "ขอบเขตแผ่นเปลือกโลก") จะใช้ตามความเหมาะสม[ ต้องการอ้างอิง ]

ในช่วงเวลาทางธรณีวิทยาทวีปต่างๆจะจมอยู่ใต้ทะเลขนาดใหญ่เป็นระยะ ๆ และการชนกันของทวีปส่งผลให้ทวีปติดกับทวีปอื่น ยุคธรณีวิทยาในปัจจุบันค่อนข้างผิดปกติเนื่องจากพื้นที่ทวีปส่วนใหญ่ "สูงและแห้ง"; นั่นคือหลายส่วนของทวีปที่เคยอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลในขณะนี้ได้ถูกยกระดับสูงกว่าระดับนั้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลและการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ทวีปเหล่านั้นในภายหลังจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก [84]

แผ่นเปลือกโลกหลักของทวีปและพื้นมหาสมุทร

มีจุลทวีปหรือชิ้นส่วนทวีปจำนวนมากที่สร้างจากเปลือกโลก แต่ไม่มี craton บางส่วนเป็นชิ้นส่วนของกอนด์วานาหรือทวีปที่มีหลุมอุกกาบาตโบราณอื่น ๆ : Zealandia , [85]ซึ่งรวมถึงนิวซีแลนด์และนิวแคลิโดเนีย ; มาดากัสการ์ ; ภาคเหนือMascarene ที่ราบสูงซึ่งรวมถึงประเทศเซเชลส์เกาะอื่น ๆ เช่นหลายเกาะในทะเลแคริบเบียนประกอบด้วยหินแกรนิตเป็นส่วนใหญ่เช่นกัน แต่ทุกทวีปมีทั้งเปลือกหินแกรนิตและหินบะซอลต์และไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนว่าหมู่เกาะใดบ้างที่จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นจุลทวีปภายใต้คำจำกัดความดังกล่าวแกร์ที่ราบสูงเช่นเป็นภูเขาไฟส่วนใหญ่ แต่มีความเกี่ยวข้องกับการแบ่งตัวของ Gondwanaland และถือว่าเป็น microcontinent, [86] [87]ในขณะที่ภูเขาไฟไอซ์แลนด์และฮาวายไม่ได้เกาะอังกฤษ , ศรีลังกา , เกาะบอร์เนียวและแคนาดามีอัตรากำไรขั้นต้นของLaurasianทวีปเท่านั้นแยกออกจากทะเลน้ำจืดน้ำท่วมอัตรากำไรขั้นต้นของมัน

การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกทำให้เกิดการก่อตัวและการแตกตัวของทวีปเมื่อเวลาผ่านไปรวมถึงการก่อตัวของทวีปที่มีทวีปส่วนใหญ่หรือทั้งหมดเป็นครั้งคราว supercontinent Columbiaหรือ Nuna ก่อตัวขึ้นในช่วง 2.0–1.8 พันล้านปีก่อนและแตกตัวเมื่อประมาณ 1.5–1.3 พันล้านปีก่อน [88] [89] Supercontinent Rodiniaถูกคิดว่าก่อตัวขึ้นเมื่อประมาณ 1 พันล้านปีที่แล้วและจะมีทวีปส่วนใหญ่หรือทั้งหมดของโลกเป็นตัวเป็นตนและแตกออกเป็นแปดทวีปเมื่อประมาณ 600 ล้านปีที่แล้ว ต่อมาทั้งแปดทวีปได้รวมตัวกันใหม่เป็นมหาทวีปอีกแห่งที่เรียกว่าPangea; Pangea แตกออกเป็น Laurasia (ซึ่งกลายเป็นอเมริกาเหนือและยูเรเซีย) และ Gondwana (ซึ่งกลายเป็นทวีปที่เหลือ)

จุดสูงสุดและต่ำสุด

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการทวีปทั้งเจ็ดที่มีจุดสูงสุดและต่ำสุดบนบกโดยเรียงตามจุดสูงสุดที่ลดลง

ทวีปจุดสูงสุดระดับความสูงประเทศหรือเขตแดนที่มีจุดสูงสุดจุดต่ำสุดระดับความสูงประเทศหรือเขตแดนที่มีจุดต่ำสุด
(เมตร)(ฟุต)(เมตร)(ฟุต)
เอเชียภูเขาเอเวอร์เรส8,84829,029จีน , เนปาลทะเลเดดซี−427−1,401อิสราเอล , จอร์แดนและปาเลสไตน์
อเมริกาใต้Aconcagua6,96022,830อาร์เจนตินาลากูน่าเดลคาร์บอน−105−344อาร์เจนตินา
อเมริกาเหนือเดนาลี6,19820,335สหรัฐหุบเขามรณะ−86−282สหรัฐ
แอฟริกาภูเขาคิลิมันจาโร5,89519,341แทนซาเนียทะเลสาบ Assal−155−509จิบูตี
ยุโรปภูเขา Elbrus5,64218,510รัสเซียทะเลแคสเปียน−28−92คาซัคสถานรัสเซียและอาเซอร์ไบจาน
แอนตาร์กติกาวินสันแมสซิฟ4,89216,050ไม่มีทะเลสาบลึกVestfold Hills −50−160ไม่มี††
ออสเตรเลียปุนจักจายา4,88416,024อินโดนีเซีย ( ปาปัว )ทะเลสาบ Eyre−15−49ออสเตรเลีย

มีการกำหนดคะแนนต่ำสุดสำหรับอเมริกาเหนือและแอนตาร์กติกา ระดับความสูงต่ำสุดที่ไม่ใช่เรือดำน้ำในทวีปเหล่านี้คือรางที่อยู่ใต้ธารน้ำแข็ง Jakobshavnที่ −1,512 เมตร (−4,961 ฟุต) [90]และBentley Subglacial Trenchที่ −2,540 เมตร (−8,330 ฟุต) แต่มีระยะทางประมาณกิโลเมตร น้ำแข็ง.

††โดยอ้างว่าออสเตรเลียเป็นส่วนหนึ่งของแอนตาร์กติกดินแดนออสเตรเลียแต่อ้างเรื่องนี้ไม่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากประชาคมระหว่างประเทศ

แหล่งข้อมูลบางแห่งระบุว่าKuma – Manych Depression (ส่วนที่เหลือของParatethys ) เป็นพรมแดนทางธรณีวิทยาระหว่างยุโรปและเอเชีย [91] [92]สิ่งนี้จะทำให้เทือกเขาคอเคซัสอยู่นอกทวีปยุโรปจึงทำให้Mont Blanc (ความสูง 4810 ม.) ในGraian Alpsเป็นจุดที่สูงที่สุดในยุโรป - จุดต่ำสุดยังคงเป็นชายฝั่งของทะเลแคสเปียน

ดูสิ่งนี้ด้วย

 • รายชื่อนิรุกติศาสตร์ชื่อทวีป
 • รายชื่อรัฐอธิปไตยและดินแดนที่ต้องพึ่งพาตามทวีป
 • รายชื่อประเทศข้ามทวีป
 • รายชื่อเมือง
 • อนุภูมิภาค
 • ทวีปยุโรป

อ้างอิง

 1. ^ "ทวีป: ทวีปคืออะไร" . เนชั่นแนลจีโอกราฟฟิก . "คนส่วนใหญ่รู้จัก 7 ทวีปเอเชียแอฟริกาอเมริกาเหนืออเมริกาใต้แอนตาร์กติกายุโรปและออสเตรเลียจากใหญ่ที่สุดไปหาเล็กที่สุดแม้ว่าบางครั้งเอเชียและยุโรปจะถือว่าเป็นทวีปเดียว แต่ยูเรเซีย"
 2. ^ Choi, ชาร์ลส์ Q (16 กรกฎาคม 2015) "ดาวอังคารโบราณมีทวีปหรือไม่" . Space.com . สืบค้นเมื่อ6 ธันวาคม 2563 .
 3. ^ ลูอิส & Wigen, ตำนานของทวีป (1997) , หน้า 21.
 4. ^ "มหาสมุทร " สารานุกรมโคลัมเบีย (2549). นิวยอร์ก:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2550.
 5. ^ "การกระจายของที่ดินและน้ำบนโลก เก็บถาวรเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2008 ที่ Wayback Machine " UN Atlas of the Oceans ถูก เก็บถาวรเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2008 ที่Wayback Machine (2004) สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2550.
 6. ^ "ทวีป n. 5. ก." (1989) Oxford English Dictionary , 2nd edition.สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ; "ทวีป 1 n." (2006)กระชับพจนานุกรมภาษาอังกฤษฉบับที่ 11 แก้ไข (Ed.) Catherine Soanes และ Angus Stevenson สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด; "ทวีป 1 n." (2005) The New Oxford American Dictionary , 2nd edition. (Ed.) Erin McKeanสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด; "ทวีป [2, n] 4 ก" (2539)พจนานุกรมนานาชาติใหม่ฉบับที่สามของเว็บสเตอร์, ไม่ย่อ .ข้อมูล ProQuest และการเรียนรู้ ; "ทวีป" (2550)สารานุกรมบริแทนนิกา. สืบค้น 14 มกราคม 2550 จากEncyclopædia Britannica Online.
 7. ^ "ทวีป [2, n] 6" (1996)พจนานุกรมนานาชาติใหม่ฉบับที่สามของเว็บสเตอร์, ไม่ย่อ . ข้อมูล ProQuest และการเรียนรู้ "ส่วนใหญ่ของเปลือกนอกโลกรวมทั้งทวีปบกและไหล่ทวีปที่อยู่ติดกัน"
 8. ^ Monkhouse, FJ; เล็กจอห์น (2521) พจนานุกรมของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ลอนดอน: Edward Arnold หน้า 67–68 โครงสร้างรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงที่จมอยู่ใต้น้ำตื้น ๆ (ไหล่ทวีป) และหมู่เกาะใกล้เคียง
 9. ^ Ollier, คลิฟ D. (1996) ดาวเคราะห์โลก ในเอียนดักลาส (Ed.)คู่หูของสารานุกรมภูมิศาสตร์: สิ่งแวดล้อมและมนุษย์ ลอนดอน: Routledge, p. 30. "น่านน้ำในมหาสมุทรทอดตัวสู่โขดหินทวีปที่ชั้นวางของทวีปและขอบที่แท้จริงของทวีปคือเนินทวีปที่ชันกว่าแนวชายฝั่งที่เกิดขึ้นจริงค่อนข้างบังเอิญขึ้นอยู่กับความสูงของระดับน้ำทะเลบนชั้นวางที่ลาดเอียง"
 10. ^ ลูอิส & Wigen, ตำนานของทวีป (1997) , หน้า 40: "การรวมกันของออสเตรเลียกับหมู่เกาะแปซิฟิกต่างๆเพื่อสร้างทวีปเสมือนของโอเชียเนีย ... "
 11. ^ ลูอิส & Wigen, ตำนานของทวีป (1997) , หน้า 35.
 12. ^ Lewis & Wigen, The Myth of Continents (1997) , Chapter 1: "แม้ว่าอาจจะดูน่าแปลกใจที่พบว่าอเมริกาเหนือและใต้ยังคงรวมเป็นทวีปเดียวในหนังสือที่ตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาในปี 1937 แต่แนวคิดดังกล่าวยังคงอยู่พอสมควร เป็นเรื่องธรรมดาจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สอง [... ] อย่างไรก็ตามในช่วงทศวรรษที่ 1950 นักภูมิศาสตร์ชาวอเมริกันแทบทุกคนได้ออกมายืนกรานว่าผืนแผ่นดินที่มีความแตกต่างทางสายตาของทวีปอเมริกาเหนือและใต้สมควรได้รับการกำหนดแยกจากกัน "
 13. ^ ลูอิส & Wigen, ตำนานของทวีป (1997) , PP. 104-123
 14. ^ a ข R.W. McColl, ed. (2548). "ทวีป" . สารานุกรมภูมิศาสตร์โลก . 1 . ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ File, Inc. 215. ISBN 978-0-8160-7229-3. สืบค้นเมื่อ26 มิถุนายน 2555 . และเนื่องจากแอฟริกาและเอเชียเชื่อมต่อกันที่คาบสมุทรสุเอซยุโรปแอฟริกาและเอเชียบางครั้งจึงรวมกันเป็นแอฟริกา - ยูเรเซียหรือยูเรเซีย
 15. ^ สับริชาร์ด; Blewett, Richard; Kennett, Brian (2018). ทวีปออสเตรเลีย แคนเบอร์รา: ANU Press น. 4. ดอย : 10.22459 / อ . 08.2018 . ISBN 978-1-76046-247-5.
 16. ^ [1] "4 ทวีปนี่อาจจะเป็นการแบ่งส่วนที่ถูกต้องหากเรานำคำจำกัดความที่เข้มงวดของทวีปมาใช้โดยนิยามว่าเป็นแผ่นดินขนาดใหญ่ที่คั่นด้วยน้ำนอกจากนี้เราควรพิจารณา" แยก "เฉพาะสิ่งที่แยกตามธรรมชาติเท่านั้นไม่รวมการแบ่งแยก ซึ่งเป็นผลมาจากคลองปานามาที่สร้างขึ้นเทียม (ซึ่งแยกอเมริกาเหนือและใต้) และคลองสุเอซ (ซึ่งแยกแอฟริกาออกจากยูเรเซีย) ภายใต้แบบจำลองนี้ทวีปทั้งสี่ของโลก ได้แก่ Afro-Eurasia (หรือ Eurafrasia) อเมริกาและออสเตรเลีย (ไม่ใช่โอเชียเนียซึ่งรวมออสเตรเลียกับประเทศเล็ก ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งคั่นด้วยน้ำ) และแอนตาร์กติกาแบบจำลองสี่ทวีปทางเลือกที่เปิดตัวเมื่อต้นศตวรรษที่ 20 ได้แก่ ยุโรปเอเชียแอฟริกาและอเมริกา "worldometers
 17. ^ [2] "ถ้าคุณนับยุโรปและเอเชียเป็นทวีปเดียว (มักรู้จักกันในชื่อยูเรเซีย) ก็มีหกทวีปบางคนก็นับอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้เป็นทวีปเดียว (เรียกง่ายๆว่าอเมริกา) เนื่องจากมวลแผ่นดินทั้งสอง จะถูกคั่นด้วยคลองปานามาที่มนุษย์สร้างขึ้นเท่านั้นซึ่งจะทำให้ได้แบบจำลองที่มีเพียงห้าทวีป " Wonderopolis
 18. ^ Strobel, คริสโต (11 กุมภาพันธ์ 2015) ทั่วโลก Atlantic: 1400-1900 เส้นทาง น. 13–. ISBN 978-1-317-52552-3.
 19. ^ คู่มือภูมิศาสตร์สมัยใหม่: 2 . วิลเลียมแบล็ควูด 2413 น. 18–.
 20. ^ ดันน์รอสอี; มิตเชลล์ลอร่าเจ.; Ward, Kerry (23 สิงหาคม 2559). ประวัติศาสตร์โลกใหม่: คู่มือภาคสนามสำหรับครูและนักวิจัย สำนักพิมพ์ Univ of California น. 232– ISBN 978-0-520-28989-5.
 21. ^ Chatterjee, Sankar (13 มีนาคม 2015) การเพิ่มขึ้นของนก: 225 ล้านปีของวิวัฒนาการ JHU กด. หน้า 204–. ISBN 978-1-4214-1614-4.
 22. ^ แมคเคย์, อเล็กซานเด (1861) คู่มือภูมิศาสตร์สมัยใหม่: คณิตศาสตร์กายภาพและการเมือง: ในแผนใหม่: การยอมรับการพัฒนาระบบแม่น้ำของโลกอย่างสมบูรณ์ W. Blackwood และบุตรชาย หน้า  15 -.
 23. ^ DM Kermack (9 มีนาคม 2556) วิวัฒนาการของตัวละคร Mammalian Springer Science & Business Media หน้า 141– ISBN 978-1-4684-7817-4.
 24. ^ [3] "ในหนังสือเรียนบางเล่มอเมริกาเหนือและใต้รวมกันเป็น" อเมริกา "และ / หรือยุโรปและเอเชียรวมกันเป็น" ยูเรเซีย "โดยได้รับทุนทั้งหมด 6 หรือ 5" scienceline
 25. ^ Martin W.Lewis และKären E.Wigen ตำนานของทวีป: บทวิจารณ์ของ Metageography (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1997) Wigen
 26. ^ [4] "5 ทวีปแบบจำลองนี้ใช้เกณฑ์ของทั้งแบบจำลองหกทวีปทำให้เกิด 5 ทวีปต่อไปนี้: แอฟริกายูเรเซียอเมริกาโอเชียเนีย (หรือออสเตรเลีย) และแอนตาร์กติกาแบบจำลองห้าทวีปทางเลือกคือ หนึ่งลูกบุญธรรมตามกฎบัตรโอลิมปิกซึ่งไม่รวมแอนตาร์กติกาว่าไม่มีคนอาศัยอยู่และมีรายชื่อห้าประการต่อไปนี้: แอฟริกายุโรปเอเชียอเมริกาและโอเชียเนีย (หรือออสเตรเลีย) " worldometers2
 27. ^ [5] "แม้จะมีมุมมองทางภูมิศาสตร์ที่ชอบการปรากฏตัวของทั้งทวีปเอเชียและทวีปอเมริกานักภูมิศาสตร์เหล่านี้จึงยืนยันว่าควรมีเพียง 5 ทวีปเท่านั้น" จักรวาลวันนี้
 28. ^ a b [6] หนังสือเรียนวิชาภูมิศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสถาบัน Paedagogical ภาษากรีก / ก่อนหน้า(ที่Wayback Machine ) แบบจำลองทวีปอเมริกา 5 + 1 ทวีปPankosmios Enyklopaidikos Atlas , CIL Hellas Publications, ISBN 84-407-0470-4 , p. แบบจำลองทวีปอเมริการวม 30, 5 + 1; Neos Eikonographemenos Geographikos Atlas , Siola-Alexiou, แบบจำลองอเมริการวม 6 ทวีป; Lexico tes Hellenikes Glossas , Papyros Publications, ISBN 978-960-6715-47-1 , lemma ทวีป ( epeiros ), แบบจำลอง 5 ทวีป; Lexico Triantaphyllide  พจนานุกรมออนไลน์, ศูนย์ภาษากรีก ( Kentro Hellenikes Glossas ), ทวีปเลมมา ( epeiros ), แบบจำลองอเมริการวม 6 ทวีป; Lexico tes Neas Hellenikes Glossas , G. Babiniotes , Kentro Lexikologias (Legicology Center) LTD สิ่งพิมพ์, ISBN 960-86190-1-7 , ทวีป lemma ( epeiros ), แบบจำลองอเมริกา 6 ทวีปรวมกัน 
 29. ^ a b " ทวีป " สารานุกรมบริแทนนิกา . 2549 ชิคาโก: Encyclopædia Britannica, Inc.
 30. ^ "ทวีปที่ เก็บเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ Wayback Machine " สารานุกรมโคลัมเบีย ที่จัดเก็บ 5 กุมภาพันธ์ 2002 ที่ เครื่อง Wayback 2544 นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย - บาร์เทิลบี
 31. ^ โลก , National Geographic - Xpeditions Atlas 2549. วอชิงตัน ดี.ซี. : สมาคมภูมิศาสตร์แห่งชาติ.
 32. ^ The World - ทวีปที่จัด เก็บเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2549 ที่ Wayback Machine , Atlas of Canada
 33. ^ นิวฟอร์ดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ 2544. นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด.
 34. ^ "ทวีปที่จัด เก็บเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2552 ที่ WebCite " MSN Encarta สารานุกรมออนไลน์ 2006 . 2552-10-31.
 35. ^ "ทวีป" McArthur, Tom, ed. 1992. The Oxford Companion to the English Language . นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด; น. 260.
 36. ^ "หลักสูตรแห่งชาติในอังกฤษ: โปรแกรมภูมิศาสตร์ของการศึกษา" แผนกการศึกษาของสหราชอาณาจักร
 37. ^ "F-10 หลักสูตร Geograph" หลักสูตรการประเมินและการรายงานของออสเตรเลีย ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2014
 38. ^ "ของจริง Academia Española" Lema.rae.es สืบค้นเมื่อ30 กันยายน 2556 .
 39. ^ "บทนำ" (PDF) กฎบัตรโอลิมปิก คณะกรรมการโอลิมปิกสากล. 8 ธันวาคม 2557 น. 10 . สืบค้นเมื่อ7 สิงหาคม 2558 . วงแหวนสอดประสานทั้งห้าซึ่งแสดงถึงการรวมกันของทวีปทั้งห้า
 40. ^ " โลกอนาคตประชากร 2017 Revision . ยูเอ็นกรมกิจการเศรษฐกิจและสังคม. กรกฎาคม 2017 ดึง 14 กรกฎาคม 2018" ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2018 สืบค้นเมื่อ19 พฤศจิกายน 2560 .
 41. ^ ดูข้อมูลประชากรของแอนตาร์กติกาด้วย ทวิปแอนตาร์กติกา CIA World Factbook ข้อมูลเดือนมีนาคม 2554 สืบค้นเมื่อ 24 ธันวาคม 2554.
 42. ^ "ฟอร์บпроигнорировалМоскву" irn.ru.
 43. ^ a b c Baldwin, James A. (2014), "Continents" , ใน RW McColl (ed.), Encyclopedia of World Geography , Infobase Publishing, p. 215, ISBN 978-0-8160-7229-3
 44. ^ Molnar, Peter (2015), แผ่นเปลือกโลก: บทนำสั้น ๆ , OUP Oxford, ISBN 978-0-19-104396-3
  • น. 98: ดังนั้นเราสามารถคำนวณตำแหน่งในอดีตของแผ่นเปลือกโลกอินเดียโดยมีอนุทวีปอินเดียเป็นผู้โดยสารเทียบกับแผ่นเปลือกโลกยูเรเซีย
  • น. 116: อนุทวีปอาหรับต่อมาประมาณ 35 ล้านปีก่อนชนกับยูเรเซียตอนใต้เพื่อสร้างเทือกเขา Zagros ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่าน
 45. ^ ช่องแคบนเรศและรอยเลื่อนของกรีนแลนด์: ความขัดแย้งในการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลก , Museum Tusculanum Press, 1982, หน้า 32–, ISBN 978-87-635-1150-6
 46. ^ ชาวนากรัมโทมัส; Cook, John (2013), Climate Change Science: A Modern Synthesis: Volume 1 - The Physical Climate , Springer Science & Business Media, หน้า 281–, ISBN 978-94-007-5757-8
 47. ^ Gallay อลัน (2015), โคโลเนียลร์วอร์สของทวีปอเมริกาเหนือ 1512-1763 (เลดจ์ฟื้นฟู): สารานุกรมเลดจ์, PP 204-. ISBN 978-1-317-48719-7
 48. ^ อินส์จอห์นแอล; Haron, Abu Hassan (2000), มลพิษทางอากาศและป่าไม้ในภูมิภาคที่กำลังพัฒนาและอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว , CABI, หน้า 36–, ISBN 978-0-85199-932-6
 49. ^ Vivares ดรเออร์เนส (2014) สำรวจใหม่อเมริกาใต้ภูมิภาค (NSAR) Ashgate Publishing, Ltd. หน้า 40–. ISBN 978-1-4094-6961-2.
 50. ^ เลียวนาร์ดโทมัสเอ็ม (2005), สารานุกรมของโลกพัฒนาจิตวิทยากด, PP. 1637-, ISBN 978-1-57958-388-0
 51. ^ ใน Ibero-America อเมริกาเหนือมักกำหนดภูมิภาค (อนุทวีปในภาษาสเปน) ของทวีปอเมริกาซึ่งประกอบด้วยแคนาดาสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกและมักจะเป็นกรีนแลนด์แซงปีแยร์และมีเกอลงและเบอร์มิวดา โดยทั่วไปแล้วแลนด์บริดจ์ของอเมริกากลางถือเป็นอนุภูมิภาคของอเมริกาเหนือ Norteamérica (รุ่นเม็กซิกัน) ที่จัดเก็บ 30 มกราคม 2009 ที่เครื่อง Wayback / (รุ่นสเปน) ที่จัดเก็บ 29 มกราคม 2009 ที่เครื่อง Wayback สารานุกรมออนไลน์ Encarta .. 2552-10-31.
 52. ^ แรฟเฟอร์ตีจอห์นพี"เรื่องของสองทวีปจม" สารานุกรมบริแทนนิกา. สืบค้นเมื่อ26 ธันวาคม 2563 .
 53. ^ Cassimaly คาลิล (ที่ 5 มีนาคม 2013) "ที่มีความรุนแรงประวัติของ Mauritia: คลอด, Oblivion, เรเนซองส์ | Labcoat ชีวิต | เรียนวิทยาศาสตร์ Scitable" www.nature.com . สืบค้นเมื่อ31 ธันวาคม 2563 .
 54. ^ ฮิลล์สตรอมเควิน; คอลลิเออร์ฮิลล์สตรอม, ลอรี (2546). แอฟริกาและตะวันออกกลาง: ภาพรวมของทวีปปัญหาสิ่งแวดล้อม ซานตาบาร์บาราแคลิฟอร์เนีย: ABC-CLIO น. 50. ISBN 978-1-57607-688-0.
 55. ^ เฮนรีจอร์จ Liddell, โรเบิร์ตสกอตต์เฮนรี่จวร์ตโจนส์,กรีกพจนานุกรมอังกฤษ (1940) svἤπειρος คำนามภาษาอังกฤษได้รับการแนะนำในช่วงกลางศตวรรษที่ 16, ย่อมาจากดินแดนทวีป (ศตวรรษที่ 15) ดัดแปลงมาจากภาษาละติน continens ดิน "ทวีปอย่างต่อเนื่อง"
 56. ^ a b Toynbee, Arnold J. (1954). การศึกษาประวัติศาสตร์ ลอนดอน: Oxford University Press, v.8, pp. 711–712
 57. ^ Tozer, HF (1897) ประวัติความเป็นมาของโบราณภูมิศาสตร์ Cambridge: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย. น. 69 .
 58. ^ Tozer, HF (1897) ประวัติความเป็นมาของโบราณภูมิศาสตร์ Cambridge: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย. น. 67 .
 59. ^ ลูอิส & Wigen, ตำนานของทวีป (1997) , PP. 21-22
 60. ^ Tozer, HF (1897) ประวัติความเป็นมาของโบราณภูมิศาสตร์ Cambridge: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย. น. 68 .
 61. ^ ตุส แปลโดย George Rawlinson (2000) ประวัติศาสตร์ของตุสของ Halicarnassus [7] เอมส์ไอโอวา: Omphaloskepsis เล่ม 2 หน้า 18.เก็บถาวร 19 สิงหาคม 2549 ที่ Wayback Machine
 62. ^ ตุส แปลโดย George Rawlinson (2000) ประวัติศาสตร์ของตุสของ Halicarnassus "ที่จัดเก็บคัดลอก" (PDF) ที่เก็บไว้จากเดิม(PDF)เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2006 สืบค้นเมื่อ8 กุมภาพันธ์ 2559 . CS1 maint: archived copy as title (link). เอมส์ไอโอวา: Omphaloskepsis เล่ม 4 หน้า 38. "ฉันนึกไม่ออกว่าทำไมสามชื่อ ... ควรจะถูกมอบให้กับแผ่นพับซึ่งในความเป็นจริงหนึ่ง"
 63. ^ สตราโบ แปลโดย Horace Leonard Jones (1917) ภูมิศาสตร์ [8]สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเล่ม 1 ช. 4. [9]
 64. ^ ก็อดดาร์ดลี่ย์บรูเออร์ (1884) "งานวิจัยใน Cyrenaica". American Journal of Philology , 5 (1) p. 38.
 65. ^ O'Gorman, Edmundo (2504). ประดิษฐ์ของอเมริกา สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอินเดียนา หน้า 106–112
 66. ^ Formisano ลูเซียโน (Ed.) (1992) จดหมายจากโลกใหม่: Amerigo Vespucci ของการค้นพบอเมริกา นิวยอร์ก: Marsilio, pp. xx – xxi ISBN 0-941419-62-2 . 
 67. ^ a b Zerubavel, Eviatar (2003) Terra Cognita: จิตค้นพบของอเมริกา New Brunswick: Transaction Publishers, หน้า 77–79 ไอ0-7658-0987-7 . 
 68. ^ Formisano ลูเซียโน (Ed.) (1992) จดหมายจากโลกใหม่: Amerigo Vespucci ของการค้นพบอเมริกา นิวยอร์ก: Marsilio, p. 45. ISBN 0-941419-62-2 . 
 69. ^ Zerubavel, Eviatar (2003) Terra Cognita: จิตค้นพบของอเมริกา New Brunswick: Transaction Publishers, หน้า 80–82 ไอ0-7658-0987-7 . 
 70. ^ a b c "ทวีป n." (1989) Oxford English Dictionary , 2nd edition. Oxford University Press
 71. ^ "ทวีป 1 น ." (2006)กระชับพจนานุกรมภาษาอังกฤษฉบับที่ 11 แก้ไข (Ed.) Catherine Soanes และ Angus Stevenson Oxford University Press
 72. ^ ลูอิส & Wigen, ตำนานของทวีป (1997) , หน้า 29.
 73. ^ เวน, เอ็มมานูเอล. (พ.ศ. 1752) ที่สมบูรณ์ Atlas หรือดูที่แตกต่างของโลกเป็นที่รู้จัก ลอนดอนพี. 3.
 74. ^ a b Lewis & Wigen, The Myth of Continents (1997) , p. 30
 75. ^ "ทวีป n. 5. ก." (1989) Oxford English Dictionary , 2nd edition. Oxford University Press "เกาะใหญ่ของออสเตรเลียบางครั้งถูกนับว่าเป็นอีก [ทวีป]"
 76. ^ ลูอิส & Wigen, ตำนานของทวีป (1997) , หน้า 32: "... ทศวรรษ 1950 ... ยังเป็นช่วงเวลาที่ ... โอเชียเนียในฐานะ" ฝ่ายใหญ่ "ถูกแทนที่ด้วยออสเตรเลียในฐานะทวีปพร้อมกับหมู่เกาะที่แยกออกจากกันและติดกับทวีป [เชิงอรรถ 78: เมื่อตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียถูกกำหนดให้เป็นภูมิภาคโลกในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ... อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ถูกเพิ่มเข้ามาในเอเชียซึ่งลดขอบเขตของโอเชียเนียซึ่งนำไปสู่การยอมรับว่าออสเตรเลียเป็นทวีปในสิทธิของตนเองการซ้อมรบนี้เป็นที่ประจักษ์ ในแผนที่หลังสงคราม] "
 77. ^ ลูอิสมาร์ตินดับเบิลยู; Wigen, Kären E. (1997). ตำนานของทวีป: วิจารณ์ของ Metageography เบิร์กลีย์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ISBN 978-0-520-20743-1.
 78. ^ a b ลูอิสมาร์ตินดับเบิลยู; Wigen, Kären E. (1997). ตำนานของทวีป: วิจารณ์ของ Metageography เบิร์กลีย์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย น. 32 . ISBN 978-0-520-20742-4.
 79. ^ นักภูมิศาสตร์บางคนระบุเพียงหกทวีปโดยรวมยุโรปและเอเชียไว้ในยูเรเซีย ในส่วนต่างๆของโลกนักเรียนได้เรียนรู้ว่ามีเพียง 5 ทวีป ได้แก่ ยูเรเซียออสเตรเลียแอฟริกาแอนตาร์กติกาและอเมริกา "มีกี่ทวีป?" . สมาคมภูมิศาสตร์แห่งชาติ. สืบค้นเมื่อ26 กันยายน 2553 .
 80. ^ เลวินแฮโรลด์ลิตร (2010) โลกตามกาลเวลา (ฉบับที่ 9) Hoboken, NJ: J. หน้า 173–174 ISBN 9780470387740.
 81. ^ เลวิน 2010พี 83.
 82. ^ เลวิน 2010พี 194.
 83. ^ Levin 2010 , PP. 83-86
 84. ^ Kominz, มิเชลเอ (2001) "การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลในช่วงเวลาทางธรณีวิทยา" (PDF) สารานุกรมมหาสมุทรศาสตร์ . ซานดิเอโก: สำนักพิมพ์วิชาการ. น. 2609.
 85. ^ มอร์ติเมอร์น.; แคมป์เบลล์ HJ; ทัลล็อก, AJ; คิง, PR; Stagpoole, VM; ไม้ RA; รัตเทนเบอรี, MS; ซัทเธอร์แลนด์, R.; อดัมส์ CJ; Collot, J.; Seton, M. (2017). "Zealandia: โลกของทวีปที่ซ่อนอยู่" GSA วันนี้ . 27 (3): 27–35. ดอย : 10.1130 / GSATG321A.1 .
 86. ^ "ยูทาห์ออสตินนักวิทยาศาสตร์เล่นกฎที่สำคัญในการศึกษาของใต้น้ำ 'ไมโครทวีป' " Utexas.edu สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2550 . สืบค้นเมื่อ26 สิงหาคม 2555 .
 87. ^ "วิทย์ / เทคโนฯ | 'Lost ทวีป' ค้นพบ" ข่าวบีบีซี . 27 พฤษภาคม 2542 . สืบค้นเมื่อ26 สิงหาคม 2555 .
 88. ^ Zhao, Guochun; คาวูดปีเตอร์เอ; ไวลด์ไซม่อนเอ; Sun, M. (พฤศจิกายน 2545). "Review of global 2.1–1.8 Ga orogens: implications for a pre-Rodinia supercontinent". บทวิจารณ์วิทยาศาสตร์โลก59 (1): 125–162 รหัสไปรษณีย์ : 2002ESRv ... 59..125Z . ดอย : 10.1016 / S0012-8252 (02) 00073-9 .
 89. ^ Zhao, Guochun; อา. ม.; ไวลด์ไซม่อนเอ; Li, SZ (พฤศจิกายน 2547). "เป็น Paleo-มหายุคมีโซโพรเทอโร โซอิก supercontinent: ประกอบการเจริญเติบโตและการล่มสลาย" บทวิจารณ์วิทยาศาสตร์โลก 67 (1): 91–123 รหัสไปรษณีย์ : 2004ESRv ... 67 ... 91Z . ดอย : 10.1016 / j.earscirev.2004.02.003 .
 90. ^ พลัมเมอร์โจเอล Jakobshavn Bed Elevation Archived 27 มิถุนายน 2010 ที่ Wayback Machine , Center for the Remote Sensing of the Ice Sheets, Dept of Geography, University of Kansas.
 91. ^ " ' Kuma-Manych Depression'. Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online" . สารานุกรม Britannica อิงค์ 2015 สืบค้นเมื่อ3 ธันวาคม 2558 .
 92. ^ "3 ทวีป - ขอบเขตและขอบเขต" ของยุโรปสิ่งแวดล้อม - The Dobris ประเมิน สำนักงานสิ่งแวดล้อมยุโรป 2554.

บรรณานุกรม

 • ลูอิส, มาร์ตินดับเบิลยู.; Wigen, Kären E. (1997). ตำนานของทวีป: วิจารณ์ของ Metageography เบิร์กลีย์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ISBN 978-0-520-20743-1.

ลิงก์ภายนอก

 • "ทวีปคืออะไร" วิดีโอYouTubeโดยCGP Grey
 • <ดู TFD> "ทวีป" สารานุกรมบริแทนนิกา (ฉบับที่ 11). พ.ศ. 2454
 • ทวีปที่สูญหายถูกเปิดเผยในการสร้างประวัติศาสตร์ธรณีวิทยาขึ้นใหม่