การเรียนรู้

การเรียนรู้เป็นกระบวนการของการแสวงหาใหม่เข้าใจ , ความรู้ , พฤติกรรม , ทักษะ , ค่าทัศนคติและการตั้งค่า [1]ความสามารถในการเรียนรู้ที่ถูกครอบงำโดยมนุษย์ , สัตว์และบางเครื่อง ; นอกจากนี้ยังมีหลักฐานสำหรับชนิดของการเรียนรู้ในบางบางพืช [2]การเรียนรู้บางอย่างเกิดขึ้นทันที โดยเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เดียว (เช่น ถูกไฟเผาด้วยเตาร้อน ) แต่ทักษะและความรู้มากมายสะสมจากประสบการณ์ซ้ำๆ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเรียนรู้มักจะคงอยู่ชั่วชีวิต และเป็นการยากที่จะแยกแยะเนื้อหาที่เรียนรู้ที่ดูเหมือนจะ "สูญหาย" ออกจากสิ่งที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ [3]

เด็กเรียนในโรงเรียนชนบทในบังคลาเทศ

การเรียนรู้ของมนุษย์เริ่มต้นตั้งแต่แรกเกิด (อาจเริ่มก่อน[4] ด้วยซ้ำ) และดำเนินต่อไปจนตายอันเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องระหว่างผู้คนและสิ่งแวดล้อมของพวกเขา ธรรมชาติและกระบวนการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มีการศึกษาในด้านต่างๆรวมทั้งจิตวิทยาการศึกษา , ไซโค , การทดลองทางจิตวิทยาและการเรียนการสอน การวิจัยในสาขาดังกล่าวนำไปสู่การระบุการเรียนรู้ประเภทต่างๆ ยกตัวอย่างเช่นการเรียนรู้ที่อาจเกิดขึ้นเป็นผลมาจากความเคยชินหรือเครื่องคลาสสิก , เครื่องผ่าตัดหรือเป็นผลมาจากกิจกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นการเล่น , เห็นเฉพาะในสัตว์ที่ค่อนข้างฉลาด [5] [6]การเรียนรู้อาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ เรียนรู้ว่าเหตุการณ์ aversive ไม่สามารถหลีกเลี่ยงมิได้หนีอาจส่งผลให้เกิดสภาพที่เรียกว่าเรียนรู้ทำอะไรไม่ถูก [7]มีหลักฐานสำหรับการเรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์เป็นคลอดซึ่งทำให้เกิดความเคยชินได้รับการปฏิบัติเป็นช่วงต้น 32 สัปดาห์ในการตั้งครรภ์แสดงให้เห็นว่าระบบประสาทส่วนกลางได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอและจัดเตรียมไว้สำหรับการเรียนรู้และหน่วยความจำที่จะเกิดขึ้นมากในช่วงต้นของการพัฒนา [8]

การเล่นได้รับการติดต่อจากนักทฤษฎีหลายคนว่าเป็นรูปแบบการเรียนรู้ เด็กๆ ทดลองกับโลก เรียนรู้กฎเกณฑ์ และเรียนรู้ที่จะโต้ตอบผ่านการเล่น Lev Vygotskyเห็นด้วยว่าการเล่นมีความสำคัญต่อพัฒนาการของเด็ก เพราะพวกเขาสร้างความหมายของสภาพแวดล้อมผ่านการเล่นเกมเพื่อการศึกษา อย่างไรก็ตาม สำหรับ Vygotsky การเล่นเป็นรูปแบบแรกของการเรียนรู้ภาษาและการสื่อสาร และเป็นเวทีที่เด็กเริ่มเข้าใจกฎและสัญลักษณ์ [9]

การเรียนรู้แบบไม่เชื่อมโยง

การเรียนรู้แบบไม่เชื่อมโยงหมายถึง "การเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างถาวรในความแข็งแกร่งของการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเดียวเนื่องจากการเปิดรับสิ่งเร้านั้นซ้ำ ๆ " [10]คำนิยามนี้ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการปรับตัวทางประสาทสัมผัส , ความเมื่อยล้าหรือได้รับบาดเจ็บ (11)

การเรียนรู้ที่ไม่ได้เชื่อมโยงสามารถแบ่งออกเป็นความเคยชินและอาการแพ้

ความเคยชิน

ความเคยชินเป็นตัวอย่างของการเรียนรู้แบบไม่เชื่อมโยงซึ่งองค์ประกอบอย่างน้อยหนึ่งอย่างของการตอบสนองโดยธรรมชาติ (เช่น ความน่าจะเป็นในการตอบสนอง ระยะเวลาในการตอบสนอง) ต่อสิ่งเร้าจะลดลงเมื่อมีการกระตุ้นซ้ำ ดังนั้น ความเคยชินจะต้องแตกต่างจาก การสูญพันธุ์ซึ่งเป็นกระบวนการเชื่อมโยง ในการสูญพันธุ์ ตัวอย่างเช่น การตอบสนองลดลงเนื่องจากไม่มีรางวัลตามมาอีกต่อไป ตัวอย่างของความเคยชินสามารถเห็นได้ในนกร้องเพลงขนาดเล็ก—ถ้านกฮูกยัดไส้(หรือนักล่าที่คล้ายกัน) ถูกใส่เข้าไปในกรง นกในขั้นต้นจะตอบสนองต่อมันราวกับว่ามันเป็นนักล่าจริงๆ ในไม่ช้านกก็ตอบสนองน้อยลง แสดงถึงความเคยชิน หากมีการแนะนำนกฮูกยัดไส้ตัวอื่น (หรือตัวเดียวกันถูกนำออกและแนะนำใหม่) นกจะมีปฏิกิริยากับมันอีกครั้งราวกับว่ามันเป็นนักล่า โดยแสดงให้เห็นว่าเป็นเพียงสิ่งเร้าเฉพาะที่คุ้นเคย (กล่าวคือตัวหนึ่งที่ไม่เคลื่อนไหวโดยเฉพาะ นกฮูกในที่เดียว) กระบวนการทำให้เคยชินเร็วขึ้นสำหรับสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นในระดับสูงมากกว่าสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นในอัตราต่ำเช่นเดียวกับสิ่งเร้าที่อ่อนแอและรุนแรงตามลำดับ [12]ทำให้เกิดความเคยชินได้รับการแสดงในหลักทุกสายพันธุ์ของสัตว์เช่นเดียวกับโรงงานที่มีความสำคัญไมยราบ[13]และโปรโตซัวขนาดใหญ่Stentor coeruleus [14]แนวความคิดนี้ทำหน้าที่ต่อต้านการแพ้โดยตรง (12)

อาการแพ้

แพเป็นตัวอย่างของการเรียนรู้ที่ไม่เชื่อมโยงซึ่งในการขยายความก้าวหน้าของการตอบสนองต่อไปนี้การบริหารของซ้ำกระตุ้นเศรษฐกิจ [15]มีพื้นฐานอยู่บนแนวคิดที่ว่าการสะท้อนการป้องกันต่อสิ่งเร้าเช่นการถอนตัวหรือการหลบหนีจะแข็งแกร่งขึ้นหลังจากการสัมผัสกับสิ่งเร้าที่เป็นอันตรายหรือคุกคามอื่น ๆ [16]ตัวอย่างในชีวิตประจำวันของกลไกนี้คือการกระตุ้นโทนิคซ้ำๆ ของเส้นประสาทส่วนปลายที่เกิดขึ้นหากบุคคลถูแขนอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นไม่นาน การกระตุ้นนี้จะสร้างความรู้สึกอบอุ่นและเจ็บปวดในที่สุด ความเจ็บปวดเป็นผลมาจากการตอบสนองของ synaptic ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ของเส้นประสาทส่วนปลายซึ่งเตือนว่าการกระตุ้นนั้นเป็นอันตราย [ จำเป็นต้องชี้แจง ] การแพ้คิดว่ารองรับกระบวนการเรียนรู้ทั้งแบบปรับตัวและไม่เหมาะสมในร่างกาย [ ต้องการการอ้างอิง ]

Active learning

Active learning occurs when a person takes control of his/her learning experience. Since understanding information is the key aspect of learning, it is important for learners to recognize what they understand and what they do not. By doing so, they can monitor their own mastery of subjects. Active learning encourages learners to have an internal dialogue in which they verbalize understandings. This and other meta-cognitive strategies can be taught to a child over time. Studies within metacognition have proven the value in active learning, claiming that the learning is usually at a stronger level as a result.[17] In addition, learners have more incentive to learn when they have control over not only how they learn but also what they learn.[18] Active learning is a key characteristic of student-centered learning. Conversely, passive learning and direct instruction are characteristics of teacher-centered learning (or traditional education).

Associative learning

Associative learning is the process by which a person or animal learns an association between two stimuli or events.[19] In classical conditioning a previously neutral stimulus is repeatedly paired with a reflex eliciting stimulus until eventually the neutral stimulus elicits a response on its own. In operant conditioning, a behavior that is reinforced or punished in the presence of a stimulus becomes more or less likely to occur in the presence of that stimulus.

Operant conditioning

In operant conditioning, a reinforcement (by reward) or instead a punishment is given after a given behavior, changing the frequency and/or form of that behavior. Stimulus present when the behavior/consequence occurs come to control these behavior modifications.

Classical conditioning

The typical paradigm for classical conditioning involves repeatedly pairing an unconditioned stimulus (which unfailingly evokes a reflexive response) with another previously neutral stimulus (which does not normally evoke the response). Following conditioning, the response occurs both to the unconditioned stimulus and to the other, unrelated stimulus (now referred to as the "conditioned stimulus"). The response to the conditioned stimulus is termed a conditioned response. The classic example is Ivan Pavlov and his dogs.[16] Pavlov fed his dogs meat powder, which naturally made the dogs salivate—salivating is a reflexive response to the meat powder. Meat powder is the unconditioned stimulus (US) and the salivation is the unconditioned response (UR). Pavlov rang a bell before presenting the meat powder. The first time Pavlov rang the bell, the neutral stimulus, the dogs did not salivate, but once he put the meat powder in their mouths they began to salivate. After numerous pairings of bell and food, the dogs learned that the bell signaled that food was about to come, and began to salivate when they heard the bell. Once this occurred, the bell became the conditioned stimulus (CS) and the salivation to the bell became the conditioned response (CR). Classical conditioning has been demonstrated in many species. For example, it is seen in honeybees, in the proboscis extension reflex paradigm.[20] It was recently also demonstrated in garden pea plants.[21]

Another influential person in the world of classical conditioning is John B. Watson. Watson's work was very influential and paved the way for B.F. Skinner's radical behaviorism. Watson's behaviorism (and philosophy of science) stood in direct contrast to Freud and other accounts based largely on introspection. Watson's view was that the introspective method was too subjective and that we should limit the study of human development to directly observable behaviors. In 1913, Watson published the article "Psychology as the Behaviorist Views," in which he argued that laboratory studies should serve psychology best as a science. Watson's most famous, and controversial, experiment was "Little Albert", where he demonstrated how psychologists can account for the learning of emotion through classical conditioning principles.

Observational learning

Observational learning is learning that occurs through observing the behavior of others. It is a form of social learning which takes various forms, based on various processes. In humans, this form of learning seems to not need reinforcement to occur, but instead, requires a social model such as a parent, sibling, friend, or teacher with surroundings.

Imprinting

Imprinting is a kind of learning occurring at a particular life stage that is rapid and apparently independent of the consequences of behavior. In filial imprinting, young animals, particularly birds, form an association with another individual or in some cases, an object, that they respond to as they would to a parent. In 1935, the Austrian Zoologist Konrad Lorenz discovered that certain birds follow and form a bond if the object makes sounds.

Play

Play generally describes behavior with no particular end in itself, but that improves performance in similar future situations. This is seen in a wide variety of vertebrates besides humans, but is mostly limited to mammals and birds. Cats are known to play with a ball of string when young, which gives them experience with catching prey. Besides inanimate objects, animals may play with other members of their own species or other animals, such as orcas playing with seals they have caught. Play involves a significant cost to animals, such as increased vulnerability to predators and the risk of injury and possibly infection. It also consumes energy, so there must be significant benefits associated with play for it to have evolved. Play is generally seen in younger animals, suggesting a link with learning. However, it may also have other benefits not associated directly with learning, for example improving physical fitness.

Play, as it pertains to humans as a form of learning is central to a child's learning and development. Through play, children learn social skills such as sharing and collaboration. Children develop emotional skills such as learning to deal with the emotion of anger, through play activities. As a form of learning, play also facilitates the development of thinking and language skills in children.[22]

There are five types of play:

 1. Sensorimotor play aka functional play, characterized by the repetition of an activity
 2. Roleplay occurs starting at the age of 3
 3. Rule-based play where authoritative prescribed codes of conduct are primary
 4. Construction play involves experimentation and building
 5. Movement play aka physical play[22]

These five types of play are often intersecting. All types of play generate thinking and problem-solving skills in children. Children learn to think creatively when they learn through play.[23] Specific activities involved in each type of play change over time as humans progress through the lifespan. Play as a form of learning, can occur solitarily, or involve interacting with others.

Enculturation

Enculturation is the process by which people learn values and behaviors that are appropriate or necessary in their surrounding culture.[24] Parents, other adults, and peers shape the individual's understanding of these values.[24] If successful, enculturation results in competence in the language, values, and rituals of the culture.[24] This is different from acculturation, where a person adopts the values and societal rules of a culture different from their native one.

Multiple examples of enculturation can be found cross-culturally. Collaborative practices in the Mazahua people have shown that participation in everyday interaction and later learning activities contributed to enculturation rooted in nonverbal social experience.[25] As the children participated in everyday activities, they learned the cultural significance of these interactions. The collaborative and helpful behaviors exhibited by Mexican and Mexican-heritage children is a cultural practice known as being "acomedido".[26] Chillihuani girls in Peru described themselves as weaving constantly, following behavior shown by the other adults.[27]

Episodic learning

Episodic learning is a change in behavior that occurs as a result of an event.[28] For example, a fear of dogs that follows being bitten by a dog is episodic learning. Episodic learning is so named because events are recorded into episodic memory, which is one of the three forms of explicit learning and retrieval, along with perceptual memory and semantic memory.[29] Episodic memory remembers events and history that are embedded in experience and this is distinguished from semantic memory, which attempts to extract facts out of their experiential context[30] or – as some describe – a timeless organization of knowledge.[31] For instance, if a person remembers the Grand Canyon from a recent visit, it is an episodic memory. He would use semantic memory to answer someone who would ask him information such as where the Grand Canyon is. A study revealed that humans are very accurate in the recognition of episodic memory even without deliberate intention to memorize it.[32] This is said to indicate a very large storage capacity of the brain for things that people pay attention to.[32]

Multimedia learning

Multimedia learning is where a person uses both auditory and visual stimuli to learn information (Mayer 2001). This type of learning relies on dual-coding theory (Paivio 1971).

E-learning and augmented learning

Electronic learning or e-learning is computer-enhanced learning. A specific and always more diffused e-learning is mobile learning (m-learning), which uses different mobile telecommunication equipment, such as cellular phones.

When a learner interacts with the e-learning environment, it's called augmented learning. By adapting to the needs of individuals, the context-driven instruction can be dynamically tailored to the learner's natural environment. Augmented digital content may include text, images, video, audio (music and voice). By personalizing instruction, augmented learning has been shown to improve learning performance for a lifetime.[33] See also minimally invasive education.

Moore (1989)[34] purported that three core types of interaction are necessary for quality, effective online learning:

 • Learner–learner (i.e. communication between and among peers with or without the teacher present),
 • Learner–instructor (i.e. student-teacher communication), and
 • Learner–content (i.e. intellectually interacting with content that results in changes in learners' understanding, perceptions, and cognitive structures).

In his theory of transactional distance, Moore (1993)[35] contented that structure and interaction or dialogue bridge the gap in understanding and communication that is created by geographical distances (known as transactional distance).

Rote learning

Rote learning is memorizing information so that it can be recalled by the learner exactly the way it was read or heard. The major technique used for rote learning is learning by repetition, based on the idea that a learner can recall the material exactly (but not its meaning) if the information is repeatedly processed. Rote learning is used in diverse areas, from mathematics to music to religion. Although it has been criticized by some educators, rote learning is a necessary precursor to meaningful learning.

Meaningful learning

Meaningful learning is the concept that learned knowledge (e.g., a fact) is fully understood to the extent that it relates to other knowledge. To this end, meaningful learning contrasts with rote learning in which information is acquired without regard to understanding. Meaningful learning, on the other hand, implies there is a comprehensive knowledge of the context of the facts learned.[36]

Evidence-based learning

Evidence-based learning is the use of evidence from well designed scientific studies to accelerate learning. Evidence-based learning methods such as spaced repetition can increase the rate at which a student learns.[37]

Formal learning

A depiction of the world's oldest continually operating university, the University of Bologna, Italy

Formal learning is learning that takes place within a teacher-student relationship, such as in a school system. The term formal learning has nothing to do with the formality of the learning, but rather the way it is directed and organized. In formal learning, the learning or training departments set out the goals and objectives of the learning.[38]

Nonformal learning

Nonformal learning is organized learning outside the formal learning system. For example, learning by coming together with people with similar interests and exchanging viewpoints, in clubs or in (international) youth organizations, workshops.

Informal learning

Informal learning is less structured than "nonformal" one. It may occur through the experience of day-to-day situations (for example, one would learn to look ahead while walking because of the danger inherent in not paying attention to where one is going). It is learning from life, during a meal at the table with parents, play, exploring, etc.

Nonformal learning and combined approaches

The educational system may use a combination of formal, informal, and nonformal learning methods. The UN and EU recognize these different forms of learning (cf. links below). In some schools, students can get points that count in the formal-learning systems if they get work done in informal-learning circuits. They may be given time to assist international youth workshops and training courses, on the condition they prepare, contribute, share, and can prove this offered valuable new insight, helped to acquire new skills, a place to get experience in organizing, teaching, etc.

To learn a skill, such as solving a Rubik's Cube quickly, several factors come into play at once:

 • Reading directions helps a player learn the patterns that solve the Rubik's Cube.
 • Practicing the moves repeatedly helps build "muscle memory" and speed.
 • Thinking critically about moves helps find shortcuts, which speeds future attempts.
 • Observing the Rubik's Cube's six colors help anchor solutions in the mind.
 • Revisiting the cube occasionally helps retain the skill.

Tangential learning

Tangential learning is the process by which people self-educate if a topic is exposed to them in a context that they already enjoy. For example, after playing a music-based video game, some people may be motivated to learn how to play a real instrument, or after watching a TV show that references Faust and Lovecraft, some people may be inspired to read the original work.[39] Self-education can be improved with systematization. According to experts in natural learning, self-oriented learning training has proven an effective tool for assisting independent learners with the natural phases of learning.[40]

Extra Credits writer and game designer James Portnow was the first to suggest games as a potential venue for "tangential learning".[41] Mozelius et al.[42] points out that intrinsic integration of learning content seems to be a crucial design factor, and that games that include modules for further self-studies tend to present good results. The built-in encyclopedias in the Civilization games are presented as an example – by using these modules gamers can dig deeper for knowledge about historical events in the gameplay. The importance of rules that regulate learning modules and game experience is discussed by Moreno, C.,[43] in a case study about the mobile game Kiwaka. In this game, developed by Landka in collaboration with ESA and ESO, progress is rewarded with educational content, as opposed to traditional education games where learning activities are rewarded with gameplay.[44][45]

Dialogic learning

Dialogic learning is a type of learning based on dialogue.

Incidental learning

In incidental teaching learning is not planned by the instructor or the student, it occurs as a byproduct of another activity — an experience, observation, self-reflection, interaction, unique event, or common routine task. This learning happens in addition to or apart from the instructor's plans and the student's expectations. An example of incidental teaching is when the instructor places a train set on top of a cabinet. If the child points or walks towards the cabinet, the instructor prompts the student to say “train.” Once the student says “train,” he gets access to the train set.

Here are some steps most commonly used in incidental teaching:[46]

 • An instructor will arrange the learning environment so that necessary materials are within the student's sight, but not within his reach, thus impacting his motivation to seek out those materials.
 • An instructor waits for the student to initiate engagement.
 • An instructor prompts the student to respond if needed.
 • An instructor allows access to an item/activity contingent on a correct response from the student.
 • The instructor fades out the prompting process over a period of time and subsequent trials.

Incidental learning is an occurrence that is not generally accounted for using the traditional methods of instructional objectives and outcomes assessment. This type of learning occurs in part as a product of social interaction and active involvement in both online and onsite courses. Research implies that some un-assessed aspects of onsite and online learning challenge the equivalency of education between the two modalities. Both onsite and online learning have distinct advantages with traditional on-campus students experiencing higher degrees of incidental learning in three times as many areas as online students. Additional research is called for to investigate the implications of these findings both conceptually and pedagogically.[47]

Future school (1901 or 1910)

Benjamin Bloom has suggested three domains of learning:

 • Cognitive: To recall, calculate, discuss, analyze, problem solve, etc.
 • Psychomotor: To dance, swim, ski, dive, drive a car, ride a bike, etc.
 • Affective: To like something or someone, love, appreciate, fear, hate, worship, etc.

These domains are not mutually exclusive. For example, in learning to play chess, the person must learn the rules (cognitive domain)—but must also learn how to set up the chess pieces and how to properly hold and move a chess piece (psychomotor). Furthermore, later in the game the person may even learn to love the game itself, value its applications in life, and appreciate its history (affective domain).[48]

Transfer of learning is the application of skill, knowledge or understanding to resolve a novel problem or situation that happens when certain conditions are fulfilled. Research indicates that learning transfer is infrequent; most common when "... cued, primed, and guided..."[49] and has sought to clarify what it is, and how it might be promoted through instruction.

Over the history of its discourse, various hypotheses and definitions have been advanced. First, it is speculated that different types of transfer exist, including: near transfer, the application of skill to solve a novel problem in a similar context; and far transfer, the application of skill to solve a novel problem presented in a different context.[50] Furthermore, Perkins and Salomon (1992) suggest that positive transfer in cases when learning supports novel problem solving, and negative transfer occurs when prior learning inhibits performance on highly correlated tasks, such as second or third-language learning.[51] Concepts of positive and negative transfer have a long history; researchers in the early 20th century described the possibility that "...habits or mental acts developed by a particular kind of training may inhibit rather than facilitate other mental activities".[52] Finally, Schwarz, Bransford and Sears (2005) have proposed that transferring knowledge into a situation may differ from transferring knowledge out to a situation as a means to reconcile findings that transfer may both be frequent and challenging to promote.[53]

A significant and long research history has also attempted to explicate the conditions under which transfer of learning might occur. Early research by Ruger, for example, found that the "level of attention", "attitudes", "method of attack" (or method for tackling a problem), a "search for new points of view", a "careful testing of hypothesis" and "generalization" were all valuable approaches for promoting transfer.[54] To encourage transfer through teaching, Perkins and Salomon recommend aligning ("hugging") instruction with practice and assessment, and "bridging", or encouraging learners to reflect on past experiences or make connections between prior knowledge and current content.[51]

External factors

 1. Heredity: A classroom instructor can neither change nor increase heredity, but the student can use and develop it. Some learners are rich in hereditary endowment while others are poor. Each student is unique and has different abilities. The native intelligence is different in individuals. Heredity governs or conditions our ability to learn and the rate of learning. The intelligent learners can establish and see relationships very easily and more quickly.
 2. Status of students: Physical and home conditions also matter: Certain problems like malnutrition i.e.; inadequate supply of nutrients to the body, fatigue i.e.; tiredness, bodily weakness, and bad health are great obstructers in learning. These are some of the physical conditions by which a student can get affected. Home is a place where a family lives. If the home conditions are not proper, the student is affected seriously. Some of the home conditions are bad ventilation, unhygienic living, bad light, etc. These affect the student and his or her rate of learning.[55][56]
 3. Physical environment: The design, quality, and setting of a learning space, such as a school or classroom, can each be critical to the success of a learning environment. Size, configuration, comfort—fresh air, temperature, light, acoustics, furniture—can all affect a student's learning. The tools used by both instructors and students directly affect how information is conveyed, from the display and writing surfaces (blackboards, markerboards, tack surfaces) to digital technologies. For example, if a room is too crowded, stress levels rise, student attention is reduced, and furniture arrangement is restricted. If furniture is incorrectly arranged, sightlines to the instructor or instructional material are limited and the ability to suit the learning or lesson style is restricted. Aesthetics can also play a role, for if student morale suffers, so does motivation to attend school.[57][58]

Internal factors

There are several internal factors that affect learning.[59][60] They are

 1. Goals or purposes: Each and everyone has a goal. A goal should be set to each pupil according to the standard expected to him. A goal is an aim or desired result. There are 2 types of goals called immediate and distant goals. A goal that occurs or is done at once is called an immediate goal, and distant goals are those that take time to achieve. Immediate goals should be set before the young learner and distant goals for older learners. Goals should be specific and clear, so that learners understand.
 2. Motivational behavior: Motivation means to provide with a motive. Motivation learners should be motivated so that they stimulate themselves with interest. This behavior arouses and regulates the student's internal energies.
 3. Interest: This is a quality that arouses a feeling. It encourages a student to move over tasks further. During teaching, the instructor must raise interests among students for the best learning. Interest is apparent (clearly seen or understood) behavior.
 4. Attention: Attention means consideration. It is concentration or focusing of consciousness upon one object or an idea. If effective learning should take place attention is essential. Instructors must secure the attention of the student.
 5. Drill or practice: This method includes repeating the tasks "n" number of times like needs, phrases, principles, etc. This makes learning more effective.
 6. Fatigue: Generally there are three types of fatigue, i.e., muscular, sensory, and mental. Muscular and sensory fatigues are bodily fatigue. Mental fatigue is in the central nervous system. The remedy is to change teaching methods, e.g., use audio-visual aids, etc.
 7. Aptitude: Aptitude is natural ability. It is a condition in which an individual's ability to acquire certain skills, knowledge through training.
 8. Attitude: It is a way of thinking. The attitude of the student must be tested to find out how much inclination he or she has for learning a subject or topic.
 9. Emotional conditions: Emotions are physiological states of being. Students who answer a question properly or give good results should be praised. This encouragement increases their ability and helps them produce better results. Certain attitudes, such as always finding fault in a student's answer or provoking or embarrassing the student in front of a class are counterproductive.
 10. Speed, Accuracy and retention: Speed is the rapidity of movement. Retention is the act of retaining. These 3 elements depend upon aptitude, attitude, interest, attention, and motivation of the students.
 11. Learning activities: Learning depends upon the activities and experiences provided by the teacher, his concept of discipline, methods of teaching, and above all his overall personality.
 12. Testing: Various tests measure individual learner differences at the heart of effective learning. Testing helps eliminate subjective elements of measuring pupil differences and performances.
 13. Guidance: Everyone needs guidance in some part or some time in life. Some need it constantly and some very rarely depending on the students' conditions. Small learners need more guidance. Guidance is a piece of advice to solve a problem. Guidance involves the art of helping boys and girls in various aspects of academics, improving vocational aspects like choosing careers and recreational aspects like choosing hobbies. Guidance covers the whole gamut of learners problems- learning as well as non-learning.

Epigenetic factors

The underlying molecular basis of learning appears to be dynamic changes in gene expression occurring in brain neurons that are introduced by epigenetic mechanisms. Epigenetic regulation of gene expression involves, most notably, chemical modification of DNA or DNA-associated histone proteins. These chemical modifications can cause long-lasting changes in gene expression. Epigenetic mechanisms involved in learning include the methylation and demethylation of neuronal DNA as well as methylation, acetylation and deacetylation of neuronal histone proteins.

During learning, information processing in the brain involves induction of oxidative modification in neuronal DNA followed by the employment of DNA repair processes that introduce epigenetic alterations. In particular, the DNA repair processes of non-homologous end joining and base excision repair are employed in learning and memory formation.[61][62]

Animals gain knowledge in two ways. First is learning—in which an animal gathers information about its environment and uses this information. For example, if an animal eats something that hurts its stomach, it learns not to eat that again. The second is innate knowledge that is genetically inherited. An example of this is when a horse is born and can immediately walk. The horse has not learned this behavior; it simply knows how to do it.[63] In some scenarios, innate knowledge is more beneficial than learned knowledge. However, in other scenarios the opposite is true—animals must learn certain behaviors when it is disadvantageous to have a specific innate behavior. In these situations, learning evolves in the species.

Costs and benefits of learned and innate knowledge

In a changing environment, an animal must constantly gain new information to survive. However, in a stable environment, this same individual needs to gather the information it needs once, and then rely on it for the rest of its life. Therefore, different scenarios better suit either learning or innate knowledge. Essentially, the cost of obtaining certain knowledge versus the benefit of already having it determines whether an animal evolved to learn in a given situation, or whether it innately knew the information. If the cost of gaining the knowledge outweighs the benefit of having it, then the animal does not evolve to learn in this scenario—but instead, non-learning evolves. However, if the benefit of having certain information outweighs the cost of obtaining it, then the animal is far more likely to evolve to have to learn this information.[63]

Non-learning is more likely to evolve in two scenarios. If an environment is static and change does not or rarely occurs, then learning is simply unnecessary. Because there is no need for learning in this scenario—and because learning could prove disadvantageous due to the time it took to learn the information—non-learning evolves. Similarly, if an environment is in a constant state of change, learning is also disadvantageous, as anything learned is immediately irrelevant because of the changing environment.[63] The learned information no longer applies. Essentially, the animal would be just as successful if it took a guess as if it learned. In this situation, non-learning evolves. In fact, a study of Drosophila melanogaster showed that learning can actually lead to a decrease in productivity, possibly because egg-laying behaviors and decisions were impaired by interference from the memories gained from the newly learned materials or because of the cost of energy in learning.[64]

However, in environments where change occurs within an animal's lifetime but is not constant, learning is more likely to evolve. Learning is beneficial in these scenarios because an animal can adapt to the new situation, but can still apply the knowledge that it learns for a somewhat extended period of time. Therefore, learning increases the chances of success as opposed to guessing.[63] An example of this is seen in aquatic environments with landscapes subject to change. In these environments, learning is favored because the fish are predisposed to learn the specific spatial cues where they live.[65]

In recent years, plant physiologists have examined the physiology of plant behavior and cognition. The concepts of learning and memory are relevant in identifying how plants respond to external cues, a behavior necessary for survival. Monica Gagliano, an Australian professor of evolutionary ecology, makes an argument for associative learning in the garden pea, Pisum sativum. The garden pea is not specific to a region, but rather grows in cooler, higher altitude climates. Gagliano and colleagues’ 2016 paper aims to differentiate between innate phototropism behavior and learned behaviors.[21] Plants use light cues in various ways, such as to sustain their metabolic needs and to maintain their internal circadian rhythms. Circadian rhythms in plants are modulated by endogenous bioactive substances that encourage leaf-opening and leaf-closing and are the basis of nyctinastic behaviors.[66]

Gagliano and colleagues constructed a classical conditioning test in which pea seedlings were divided into two experimental categories and placed in Y-shaped tubes.[21] In a series of training sessions, the plants were exposed to light coming down different arms of the tube. In each case, there was a fan blowing lightly down the tube in either the same or opposite arm as the light. The unconditioned stimulus (US) was the predicted occurrence of light and the conditioned stimulus (CS) was the wind blowing by the fan. Previous experimentation shows that plants respond to light by bending and growing towards it through differential cell growth and division on one side of the plant stem mediated by auxin signaling pathways.[67]

During the testing phase of Gagliano's experiment, the pea seedlings were placed in different Y-pipes and exposed to the fan alone. Their direction of growth was subsequently recorded. The ‘correct’ response by the seedlings was deemed to be growing into the arm where the light was “predicted” from the previous day.  The majority of plants in both experimental conditions grew in a direction consistent with the predicted location of light based on the position of the fan the previous day.[21] For example, if the seedling was trained with the fan and light coming down the same arm of the Y-pipe, the following day the seedling grew towards the fan in the absence of light cues despite the fan being placed in the opposite side of the Y-arm. Plants in the control group showed no preference to a particular arm of the Y-pipe. The percentage difference in population behavior observed between the control and experimental groups is meant to distinguish innate phototropism behavior from active associative learning.[21]

While the physiological mechanism of associative learning in plants is not known, Telewski et al. describes a hypothesis that describes photoreception as the basis of mechano-perception in plants.[68] One mechanism for mechano-perception in plants relies on MS ion channels and calcium channels. Mechanosensory proteins in cell lipid bilayers, known as MS ion channels, are activated once they are physically deformed in response to pressure or tension. Ca2+ permeable ion channels are “stretch-gated” and allow for the influx of osmolytes and calcium, a well-known second messenger, into the cell. This ion influx triggers a passive flow of water into the cell down its osmotic gradient, effectively increasing turgor pressure and causing the cell to depolarize.[68] Gagliano hypothesizes that the basis of associative learning in Pisum sativum is the coupling of mechanosensory and photosensory pathways and is mediated by auxin signaling pathways. The result is directional growth to maximize a plant's capture of sunlight.[21]

Gagliano et al. published another paper on habituation behaviors in the mimosa pudica plant whereby the innate behavior of the plant was diminished by repeated exposure to a stimulus.[13] There has been controversy around this paper and more generally around the topic of plant cognition. Charles Abrahmson, a psychologist and behavioral biologist, says that part of the issue of why scientists disagree about whether plants have the ability to learn is that researchers do not use a consistent definition of "learning" and "cognition".[69] Similarly, Michael Pollan, an author, and journalist, says in his piece The Intelligent Plant that researchers do not doubt Gagliano's data but rather her language, specifically her use of the term “learning” and "cognition" with respect to plants.[70] A direction for future research is testing whether circadian rhythms in plants modulate learning and behavior and surveying researchers' definitions of “cognition” and “learning.”

"> File:Evolution-of-Adaptive-Behaviour-in-Robots-by-Means-of-Darwinian-Selection-pbio.1000292.s007.ogvPlay media
Robots can learn to cooperate.

Machine learning, a branch of artificial intelligence, concerns the construction and study of systems that can learn from data. For example, a machine learning system could be trained on email messages to learn to distinguish between spam and non-spam messages. Most of the Machine Learning models are based on probabilistic theories where each input (e.g. an image ) is associated with a probability to become the desired output.

Types

Phases

 • 21st century skills – Skills that have been identified as being required for success in 21st century
 • Epistemology – Branch of philosophy concerning knowledge
 • Implicit learning
 • Instructional theory – Theory that offers explicit guidance on how to better help people learn and develop
 • Learning sciences – Interdisciplinary field to further scientific understanding of learning
 • Lifelong learning – Ongoing, voluntary, and self-motivated pursuit of knowledge
 • Living educational theory – A method in educational research
 • Media psychology
 • Subgoal labeling

Information theory

 • Algorithmic information theory
 • Algorithmic probability
 • Bayesian inference – Method of statistical inference
 • Inductive logic programming
 • Inductive probability – Determining the probability of future events based on past events
 • Information theory – Theory dealing with information
 • Minimum description length
 • Minimum message length – Formal information theory restatement of Occam's Razor
 • Occam's razor – Philosophical principle of selecting the solution with the fewest assumptions
 • Solomonoff's theory of inductive inference
 • Universal artificial intelligence

Types of education

 • Andragogy
 • Heutagogy
 • Pedagogy – Theory and practice of education

 1. ^ Richard Gross, Psychology: The Science of Mind and Behaviour 6E, Hachette UK, ISBN 978-1-4441-6436-7.
 2. ^ Karban, R. (2015). Plant Learning and Memory. In: Plant Sensing and Communication. Chicago and London: The University of Chicago Press, pp. 31–44, [1].
 3. ^ Daniel L. Schacter; Daniel T. Gilbert; Daniel M. Wegner (2011) [2009]. Psychology, 2nd edition. Worth Publishers. p. 264. ISBN 978-1-4292-3719-2.
 4. ^ OECD (2007). Understanding the Brain: The Birth of a Learning Science. OECD Publishing. p. 165. ISBN 978-92-64-02913-2.
 5. ^ Jungle Gyms: The Evolution of Animal Play Archived 2007-10-11 at the Wayback Machine
 6. ^ "What behavior can we expect of octopuses?". www.thecephalopodpage.org. The Cephalopod Page. Archived from the original on 5 October 2017. Retrieved 4 May 2018.
 7. ^ Learned helplessness at the Encyclopædia Britannica
 8. ^ Sandman, Wadhwa; Hetrick, Porto; Peeke (1997). "Human fetal heart rate dishabituation between thirty and thirty-two weeks gestation". Child Development. 68 (6): 1031–1040. doi:10.1111/j.1467-8624.1997.tb01982.x. PMID 9418223.
 9. ^ Sheridan, Mary; Howard, Justine; Alderson, Dawn (2010). Play in Early Childhood: From Birth to Six Years. Oxon: Routledge. ISBN 978-1-136-83748-7.
 10. ^ Fuentes, Agustín (2017). The International Encyclopedia of Primatology, 3 Volume Set. Malden, MA: Wiley Blackwell. p. 712. ISBN 978-0-470-67337-9.
 11. ^ "Archived copy" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2014-01-03. Retrieved 2013-08-09.CS1 maint: archived copy as title (link)
 12. ^ a b Pear, Joseph (2014). The Science of Learning. London: Psychology Press. p. 15. ISBN 978-1-317-76280-5.
 13. ^ a b Gagliano, M.; et al. (2014). "Experience teaches plants to learn faster and forget slower in environments where it matters". Oecologia. 175 (1): 63–72. Bibcode:2014Oecol.175...63G. doi:10.1007/s00442-013-2873-7. PMID 24390479. S2CID 5038227.
 14. ^ Wood, D.C. (1988). "Habituation in Stentor produced by mechanoreceptor channel modification". Journal of Neuroscience. 8 (7): 2254–8. doi:10.1523/JNEUROSCI.08-07-02254.1988. PMC 6569508. PMID 3249223.
 15. ^ Shettleworth, S. J. (2010). Cognition, Evolution, and Behavior (2nd ed.). New York: Oxford.
 16. ^ a b Galizia, Giovanni; Lledo, Pierre-Marie (2013). Neurosciences – From Molecule to Behavior. Heidelberg: Springer Spektrum. p. 578. ISBN 978-3-642-10768-9.
 17. ^ Bransford, 2000, pp. 15–20
 18. ^ J. Scott Armstrong (2012). "Natural Learning in Higher Education". Encyclopedia of the Sciences of Learning. Archived from the original on 2014-09-16.
 19. ^ Plotnik, Rod; Kouyomdijan, Haig (2012). Discovery Series: Introduction to Psychology. Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning. p. 208. ISBN 978-1-111-34702-4.
 20. ^ Bitterman; et al. (1983). "Classical Conditioning of Proboscis Extension in Honeybees (Apis mellifera)". J. Comp. Psychol. 97 (2): 107–119. doi:10.1037/0735-7036.97.2.107. PMID 6872507.
 21. ^ a b c d e f Gagliano, Monica; Vyazovskiy, Vladyslav V.; Borbély, Alexander A.; Grimonprez, Mavra; Depczynski, Martial (2016-12-02). "Learning by Association in Plants". Scientific Reports. 6 (1): 38427. Bibcode:2016NatSR...638427G. doi:10.1038/srep38427. ISSN 2045-2322. PMC 5133544. PMID 27910933.
 22. ^ a b Lillemyr, O.F. (2009). Taking play seriously. Children and play in early childhood education: an exciting challenge. Charlotte, NC: Information Age Publishing.
 23. ^ Whitebread, D.; Coltman, P.; Jameson, H.; Lander, R. (2009). "Play, cognition and self-regulation: What exactly are children learning when they learn through play?". Educational & Child Psychology. 26 (2): 40–52.
 24. ^ a b c Grusec, Joan E.; Hastings, Paul D. "Handbook of Socialization: Theory and Research", 2007, Guilford Press; ISBN 1-59385-332-7, 978-1-59385-332-7; at p. 547.
 25. ^ Paradise, Ruth (1994). "Interactional Style and Nonverbal Meaning: Mazahua Children Learning How to Be Separate-But-Together". Anthropology & Education Quarterly. 25 (2): 156–172. doi:10.1525/aeq.1994.25.2.05x0907w.
 26. ^ Lopez, Angelica; Najafi, Behnosh; Rogoff, Barbara; Mejia-Arauz, Rebeca (2012). "Collaboration and helping as cultural practices". The Oxford Handbook of Culture and Psychology.
 27. ^ Bolin, Inge (2006). Growing Up in a Culture of Respect: Childrearing in highland Peru (2 ed.). Austin: University of Texas. pp. 90–99. ISBN 978-0-292-71298-0.
 28. ^ Terry, W.S. (2006). Learning and Memory: Basic principles, processes, and procedures. Boston: Pearson Education, Inc.
 29. ^ Baars, B.J. & Gage, N.M. (2007). Cognition, Brain, and Consciousness: Introduction to cognitive neuroscience. London: Elsevier Ltd.
 30. ^ Lovett, Marsha; Schunn, Christian; Lebiere, Christian; Munro, Paul (2004). Sixth International Conference on Cognitive Modeling: ICCM – 2004. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. p. 220. ISBN 978-0-8058-5426-8.
 31. ^ Chrisley, Ronald; Begeer, Sander (2000). Artificial Intelligence: Critical Concepts, Volume 1. London: Routledge. p. 48. ISBN 978-0-415-19332-0.
 32. ^ a b Gage, Nicole; Baars, Bernard (2018). Fundamentals of Cognitive Neuroscience: A Beginner's Guide. London: Academic Press. p. 219. ISBN 978-0-12-803813-0.
 33. ^ Augmented Learning, Augmented Learning: Context-Aware Mobile Augmented Reality Architecture for Learning
 34. ^ Moore, M (1989). "Three types of interaction". American Journal of Distance Education. 3 (2): 1–6. CiteSeerX 10.1.1.491.4800. doi:10.1080/08923648909526659.
 35. ^ Moore, M.G. (1993). Theory of transactional distance. In D. Keegan (Ed.), Theoretical principles of distance education (pp. 22–38). London and New York: Routledge
 36. ^ Hassard, Jack. "Backup of Meaningful Learning Model". Archived from the original on 29 October 2011. Retrieved 30 November 2011.
 37. ^ Smolen, Paul; Zhang, Yili; Byrne, John H. (25 January 2016). "The right time to learn: mechanisms and optimization of spaced learning". Nature Reviews Neuroscience. 17 (2): 77–88. arXiv:1606.08370. Bibcode:2016arXiv160608370S. doi:10.1038/nrn.2015.18. PMC 5126970. PMID 26806627.
 38. ^ Bell, J., and Dale, M., " Informal Learning in the Workplace" Archived 2013-01-21 at the Wayback Machine, Department for Education and Employment Research Report No. 134. London, England: Department for Education and Employment, August 1999
 39. ^ Tangential Learning "Penny Arcade – PATV – Tangential Learning". Archived from the original on 2012-01-04. Retrieved 2012-01-31.
 40. ^ J. Scott Armstrong (1979). "The Natural Learning Project". Journal of Experiential Learning and Simulation. 1: 5–12. Archived from the original on 2014-10-19.
 41. ^ Robert, Rath (2015-01-22). "Game Criticism as Tangential Learning Facilitator: The Case of Critical Intel". Journal of Games Criticism. 2 (1).
 42. ^ Mozelius; et al. "Motivating Factors and Tangential Learning for Knowledge Acquisition in Educational Games" (PDF). The Electronic Journal of E-Learning. 15 (4 2017).
 43. ^ Moreno, Carlos (2014). "Kiwaka | Kiwaka Story (by LANDKA ®)" (PDF). LifePlay. 3.
 44. ^ European Southern Observatory. "New App Kiwaka Features ESO Material". www.eso.org. Retrieved 2018-06-10.
 45. ^ Landka (2014). "Kiaka Press Release" (PDF). landka.com/documents/10/Kiwaka-PressRelease.pdf.
 46. ^ "What is incidental teaching?". North Shore Pediatric Therapy, Illinois. 2017. Archived from the original on August 29, 2017. Retrieved August 29, 2017.
 47. ^ Konetes, George (2011). "The Effects of Distance Education and Student Involvement on Incidental Learning" (PDF). IUP Doctoral Dissertations: 115. Archived from the original (PDF) on 2014-07-14. Retrieved 2014-07-12.
 48. ^ "Bloom's Taxonomy". www.businessballs.com. Retrieved 4 May 2018.
 49. ^ Perkins, D.N.; Salomon, G. (Jan–Feb 1989). "Are Cognitive Skills Context-Bound?". Educational Researcher. 18 (1): 16–25 [19]. doi:10.3102/0013189x018001016. S2CID 15890041.
 50. ^ Committee on Developments in the Science of Learning with additional material from the Committee on Learning Research (2000). Chapter 3. Learning and Transfer. How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School: Expanded Edition. The National Academies Press. Archived from the original on 2013-04-26.
 51. ^ a b Perkins, D.N.; Salomon, G. (1992). "Transfer of Learning". International Encyclopedia of Education. 2.
 52. ^ Rogers, Agnes L. (1916). "The Bearing of the New Psychology upon the Teaching of Mathematics". Teacher's College Record. 17: 344–352.
 53. ^ Schwartz, Daniel L., John D. Bransford, and David Sears (2005). "Efficiency and innovation in transfer: Transfer of learning from a modern multidisciplinary perspective": 1–15. Cite journal requires |journal= (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 54. ^ Ruger, Henry Alfred (1910). "The psychology of efficiency: an experimental study of the processes involved in the solution of mechanical puzzles and in the acquisition of skill in their manipulation". Science Press. 19 (2).
 55. ^ Mangal, S.K. (2007). Essentials of Educational Psychology. PHI Learning Pvt. Ltd. p. 736. ISBN 978-81-203-3055-9.
 56. ^ Aggarwal, J.C (2009). Essentials Of Educational Psychology (Second ed.). Vikas Publishing House Pvt Ltd. p. 596. ISBN 978-81-259-2292-6.
 57. ^ New Teachers: Designing Learning Environments, May 7, 2015 Archived March 28, 2016, at the Wayback Machine. Retrieved 2016-03-19
 58. ^ A Place for Learning: The Physical Environment of Classrooms, Mark Phillips, May 20, 2014 Archived March 13, 2016, at the Wayback Machine. Retrieved 2016-03-19
 59. ^ Mangal, SK (2002). Advanced Educational Psychology (Second ed.). PHI Learning Pvt. Ltd. p. 536. ISBN 978-81-203-2038-3.
 60. ^ Bhatia, H.R (1973). Elements Of Educational Psychology. Orient Blackswan. p. 558. ISBN 978-81-250-0029-7.
 61. ^ Li, X; Marshall, PR; Leighton, LJ; Zajaczkowski, EL; Wang, Z; Madugalle, SU; Yin, J; Bredy, TW; Wei, W (2019). "The DNA Repair-Associated Protein Gadd45γ Regulates the Temporal Coding of Immediate Early Gene Expression within the Prelimbic Prefrontal Cortex and Is Required for the Consolidation of Associative Fear Memory". J Neurosci. 39 (6): 970–983. doi:10.1523/JNEUROSCI.2024-18.2018. PMC 6363930. PMID 30545945. Erratum in: Li, X; Marshall, PR; Leighton, LJ; Zajaczkowski, EL; Wang, Z; Madugalle, SU; Yin, J; Bredy, TW; Wei, W (2019). "The DNA Repair-Associated Protein Gadd45γ Regulates the Temporal Coding of Immediate Early Gene Expression within the Prelimbic Prefrontal Cortex and Is Required for the Consolidation of Associative Fear Memory". J Neurosci. 39 (6): 970–983. doi:10.1523/JNEUROSCI.2024-18.2018. PMC 6363930. PMID 30545945.
 62. ^ Brito, David V.C.; Kupke, Janina; Gulmez Karaca, Kubra; Zeuch, Benjamin; Oliveira, Ana M.M. (2020). "Mimicking Age-Associated Gadd45γ Dysregulation Results in Memory Impairments in Young Adult Mice". J Neurosci. 40 (6): 1197–1210. doi:10.1523/JNEUROSCI.1621-19.2019. PMC 7002144. PMID 31826946.
 63. ^ a b c d DunlapLehtila_umn_0130E_10349.pdf. at < "Archived copy" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2013-11-13. Retrieved 2013-12-15.CS1 maint: archived copy as title (link)>
 64. ^ Mery, Frederic; Kawecki, Tadeusz J. (2004). "An operating cost of learning in Drosophila melanogaster" (PDF). Animal Behaviour. 68 (3): 589–598. doi:10.1016/j.anbehav.2003.12.005. S2CID 53168227.
 65. ^ Odling-Smee, L.; Braithwaite, V.A. (2003). "The role of learning in fish orientation". Fish and Fisheries. 4 (3): 235–246. doi:10.1046/j.1467-2979.2003.00127.x.
 66. ^ Ueda, Minoru (2007). "Endogenous factors involved in the regulation of movement and "memory" in plants" (PDF). Pure Appl. Chem. 79 (4): 519–527. doi:10.1351/pac200779040519. S2CID 35797968. Archived from the original (PDF) on 2019-06-06 – via Semantic Scholar.
 67. ^ Liscum, Emmanuel (January 2014). "Phototropism: Growing towards an Understanding of Plant Movement". Plant Cell. 1 (1): 38–55. doi:10.1105/tpc.113.119727. PMC 3963583. PMID 24481074.
 68. ^ a b Telewski, FW (October 2006). "A unified hypothesis of mechanoreception in plants". American Journal of Botany. 93 (10): 1466–76. doi:10.3732/ajb.93.10.1466. PMID 21642094.
 69. ^ Abramson, Charles I.; Chicas-Mosier, Ana M. (2016-03-31). "Learning in Plants: Lessons from Mimosa pudica". Frontiers in Psychology. 7: 417. doi:10.3389/fpsyg.2016.00417. ISSN 1664-1078. PMC 4814444. PMID 27065905.
 70. ^ Pollan, Michael (2013-12-16). "The Intelligent Plant". The New Yorker. ISSN 0028-792X. Retrieved 2019-06-06.

 • Mayer, R.E. (2001). Multimedia learning. New York: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-78749-9.
 • Paivio, A. (1971). Imagery and verbal processes. New York: Holt, Rinehart, and Winston. ISBN 978-0-03-085173-5.

 • How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School (expanded edition) published by the National Academies Press
 • Applying Science of Learning in Education: Infusing Psychological Science into the Curriculum published by the American Psychological Association
TOP