Extended-protected article

ดินแดนแห่งอิสราเอล

จาก Wikipedia สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทางข้ามไปที่การค้นหา

หุบเขา Elah ใกล้ Adullam
เนินเขาเขียวชอุ่มใกล้ Moshav Tzafririm
พระอาทิตย์ขึ้นเหนือหุบเขา Elah

ดินแดนแห่งอิสราเอล ( ฮีบรู : אֶרֶץיִשְׂרָאֵל , โมเดิร์น :  อีเร็ทซ์รัฐอิสราเอล , Tiberian :  'ÉreṣYiśrā'ēl ) เป็นชื่อดั้งเดิมของชาวยิวในพื้นที่ของการขยายทางภูมิศาสตร์ที่ไม่แน่นอนในการที่ภาคใต้ลิแวนพระคัมภีร์ทางศาสนาและประวัติศาสตร์คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องรวมถึงแผ่นดินคานาอันที่Promised Landที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์และปาเลสไตน์ (ดูยังอิสราเอล (แก้ความกำกวม) ) คำจำกัดความของขอบเขตของอาณาเขตนี้แตกต่างกันไประหว่างข้อความในพระคัมภีร์ภาคภาษาฮีบรูโดยมีการกล่าวถึงเฉพาะในปฐมกาล 15 ​​อพยพ 23 กันดารวิถี 34 และเอเสเคียล 47 เก้าครั้งที่อื่นในพระคัมภีร์ดินแดนที่ตั้งรกรากเรียกว่า " จากแดนถึงเบเออร์เชบา " และสามครั้งเรียกว่า "จากทางเข้าของฮามัท ไปยังลำธารแห่งอียิปต์” (1 พงศ์กษัตริย์ 8:65, 1 พงศาวดาร 13: 5 และ 2 พงศาวดาร 7: 8)

ข้อ จำกัด เหล่านี้ในพระคัมภีร์ไบเบิลสำหรับที่ดินที่แตกต่างไปจากพรมแดนของการจัดตั้งอิสราเอลและชาวยิวในภายหลังอาณาจักรประวัติศาสตร์ ; ในช่วงเวลาเหล่านี้ได้รวมถึงสหราชอาณาจักรอิสราเอลทั้งสองราชอาณาจักรของอิสราเอล (สะมาเรีย)และยูดาห์ที่Hasmonean ราชอาณาจักรและอาณาจักร Herodianซึ่งที่ระดับความสูงของพวกเขาปกครองดินแดนที่มีขอบเขตที่คล้ายกัน แต่ไม่เหมือนกัน

ความเชื่อทางศาสนาของชาวยิวกำหนดดินแดนว่าเป็นที่ซึ่งกฎหมายศาสนาของชาวยิวมีชัยและไม่รวมดินแดนที่ไม่ได้นำมาใช้[1]มันถือว่าพื้นที่ที่เป็นมรดกของพระเจ้าให้ของชาวยิวอยู่บนพื้นฐานของโตราห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือของเจเนซิสและพระธรรมเช่นเดียวกับในภายหลังศาสดา [2]ตามหนังสือปฐมกาลแผ่นดินได้รับการสัญญาครั้งแรกโดยพระเจ้ากับลูกหลานของอับราม; ข้อความนี้ชัดเจนว่านี่เป็นพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับอับรามสำหรับลูกหลานของเขา[3]ต่อมาชื่อของอับรามได้เปลี่ยนเป็นอับราฮัมตามคำสัญญาที่ได้รับการขัดเกลาที่จะส่งผ่านอิสอัคบุตรชายของเขาและไปยังชาวอิสราเอลซึ่งเป็นลูกหลานของยาโคบหลานชายของอับราฮัม ความเชื่อนี้ไม่ได้ใช้ร่วมกันโดยสมัครพรรคพวกมากที่สุดแห่งธรรมทดแทน (หรือsupersessionism ) ที่ถือมุมมองที่คำทำนายของพันธสัญญาเดิมถูกแทนที่โดยมาของพระเยซู, [4]มุมมองที่มักจะปฏิเสธโดยคริสเตียนไซโอนิสเป็นข้อผิดพลาดศาสนศาสตร์[5]ผู้เผยแพร่ศาสนาไซออนิสต์อ้างว่าอิสราเอลมีกรรมสิทธิ์ในดินแดนโดยสิทธิอันศักดิ์สิทธิ์[6]หรือโดยพื้นฐานทางเทววิทยาประวัติศาสตร์และศีลธรรมของความผูกพันกับดินแดนที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวยิว ( James Parkes). [7]ความคิดที่ว่าตำราทางศาสนาโบราณสามารถรับประกันได้หรือสิทธิอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับการเรียกร้องสมัยใหม่มักถูกท้าทาย[8] [9]และศาลของอิสราเอลปฏิเสธการอ้างสิทธิ์ในที่ดินโดยอาศัยแรงจูงใจทางศาสนา [10]

ในช่วงลีกของระยะเวลาการบังคับแห่งสหประชาชาติ (1920-1948 ) คำว่า "อีเร็ทซ์รัฐอิสราเอล" หรือ "ดินแดนแห่งอิสราเอล" เป็นส่วนหนึ่งของชื่อภาษาฮิบรูอย่างเป็นทางการของปาเลสไตน์ได้รับมอบ เอกสารภาษาฮีบรูอย่างเป็นทางการใช้คำทับศัพท์ภาษาฮีบรูของคำว่า "ปาเลสไตน์" פלשתינה (ปาเลสไตน์) ตามด้วยอักษรเริ่มต้นสองตัวของ "เอเรตซ์ยิสราเอล" א״י อาเลฟ - ยอด [11] [12]

ดินแดนแห่งแนวคิดอิสราเอลได้รับการปรากฏโดยผู้ก่อตั้งรัฐอิสราเอล มันมักจะพื้นผิวในการอภิปรายทางการเมืองเกี่ยวกับสถานะของเวสต์แบงก์ที่อ้างถึงในวาทกรรมทางการอิสราเอลเป็นแคว้นยูเดียและสะมาเรียพื้นที่จากชื่อของทั้งสองยิวก๊กประวัติศาสตร์ [13]

รากศัพท์และรากศัพท์ในพระคัมภีร์

1916 แผนที่กว้างไกลเสี้ยวโดยเฮนรีเจมส์หน้าอก ชื่อที่ใช้สำหรับดินแดนคือ "คานาอัน" "ยูดาห์" "ปาเลสไตน์" และ "อิสราเอล"
แผนที่ของอีเร็ทซ์อิสราเอลใน 1,695 อัมสเตอร์ดัมHaggadaโดยอับราฮัม Bar-จาค็อบ

คำว่า "ดินแดนแห่งอิสราเอล" เป็นคำแปลโดยตรงของภาษาฮิบรูวลีארץישראל ( อีเร็ทซ์รัฐอิสราเอล ) ซึ่งบางครั้งเกิดขึ้นในพระคัมภีร์ , [14]และเป็นครั้งแรกในTanakhใน1 ซามูเอล 13:19ต่อไปนี้อพยพเมื่อชนเผ่าอิสราเอลอยู่ในดินแดนคานาอันแล้ว[15]พระคัมภีร์มีการใช้คำอย่างเบาบาง: กษัตริย์ดาวิดได้รับคำสั่งให้รวบรวม 'คนแปลกหน้ามายังแผ่นดินอิสราเอล' ( hag-gêrîm 'ăšer, bə'ereṣyiśrā'êl ) เพื่อจุดประสงค์ในการสร้าง ( 1 พงศาวดาร 22: 2) และมีการใช้วลีเดียวกันในการอ้างอิงถึงการสำรวจสำมะโนประชากรของกษัตริย์โซโลมอนเกี่ยวกับ 'คนแปลกหน้าในดินแดนอิสราเอล' ทั้งหมด ( 2 พงศาวดาร 2:17 ) เอเสเคียลแม้ว่าโดยทั่วไปพอใจวลี 'ดินอิสราเอล' (' admat yiśrā'êl ) พนักงานอิสราเอลอีเร็ทซ์ครั้งที่สองตามลำดับที่เอเสเคียล 40: 2และเอเสเคียล 47:18 [16]

ตามที่มาร์ตินนอธ คำนี้ไม่ใช่ "ชื่อที่แท้จริงและดั้งเดิมสำหรับดินแดนนี้" แต่ทำหน้าที่แทน "คำอธิบายที่ค่อนข้างยืดหยุ่นเกี่ยวกับพื้นที่ที่ชนเผ่าอิสราเอลตั้งถิ่นฐาน" [17]ตามAnita Shapiraคำว่า "Eretz Yisrael" เป็นคำศักดิ์สิทธิ์คลุมเครือตราบเท่าที่ขอบเขตที่แน่นอนของดินแดนมีความเกี่ยวข้อง แต่ระบุความเป็นเจ้าของอย่างชัดเจน[18]ความศักดิ์สิทธิ์ของดินแดน ( kedushat ha-aretz ) ได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่ร่ำรวยในความคิดแบบแรบบิน[19]ซึ่งถือว่ามีสถานะเชิงสัญลักษณ์และตำนานที่เต็มไปด้วยสัญญาแม้ว่าจะเชื่อมต่อกับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เสมอ[20] นูรมาซาลาฮาระบุว่าขอบเขตในพระคัมภีร์ไบเบิลเป็น "สมมติทั้งหมด" และเบื่อเพียงแค่ความหมายทางศาสนาในศาสนายิวพลัดถิ่นโดยมีคำว่าเข้ามามีอำนาจในการเพิ่มขึ้นของลัทธิไซออนิสต์เท่านั้น[14]

พระคัมภีร์ภาคภาษาฮีบรูจัดเตรียมพรมแดนที่เฉพาะเจาะจงสามชุดสำหรับ " ดินแดนแห่งพันธสัญญา " ซึ่งแต่ละชุดมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน ไม่มีการใช้ทั้งสองคำว่า "ดินแดนแห่งพันธสัญญา" (Ha'Aretz HaMuvtahat) หรือ "ดินแดนแห่งอิสราเอล" ในข้อความเหล่านี้: ปฐมกาล 15: 13–21 , ปฐมกาล 17: 8 [21]และเอเสเคียล 47: 13–20ใช้คำนี้ "แผ่นดิน" (ha'aretz) เช่นเดียวกับเฉลยธรรมบัญญัติ 1: 8ซึ่งสัญญาไว้อย่างชัดเจนกับ "อับราฮัมอิสอัคและยาโคบ ... และต่อลูกหลานของพวกเขาหลังจากนั้น" ในขณะที่กันดารวิถี 34: 1–15อธิบายถึง " ดินแดนแห่งคานาอัน "(Eretz Kna'an) ซึ่งจัดสรรให้กับเก้าและครึ่งหนึ่งของชนเผ่าอิสราเอลสิบสองเผ่าหลังจากการอพยพ. นิพจน์ "ดินแดนแห่งอิสราเอล" ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในหนังสือเล่มต่อมา1 ซามูเอล 13:19 มีการกำหนดรายละเอียดไว้ในหนังสือ Exilic Book of Ezekielว่าเป็นดินแดนที่ทั้งสิบสองเผ่าและ "คนแปลกหน้าอยู่ท่ามกลาง (ของพวกเขา)" สามารถอ้างสิทธิ์ในการรับมรดกได้[22]ชื่อ "อิสราเอล" ปรากฏเป็นครั้งแรกในพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูเป็นชื่อที่พระเจ้าประทานให้กับพระสังฆราช ยาโคบ ( ปฐมกาล 32:28 ) มาจากชื่อ "อิสราเอล" การกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชนชาติยิวนั้นรวมถึง " บุตรแห่งอิสราเอล " หรือ "ชาวอิสราเอล" ด้วย

คำว่า 'ดินแดนแห่งอิสราเอล' (γῆἸσραήλ) เกิดขึ้นในตอนหนึ่งในพันธสัญญาใหม่ ( มัทธิว 2: 20–21 ) โดยที่คำกล่าวของShlomo Sandให้ความรู้สึกผิดปกติเกี่ยวกับ 'พื้นที่รอบกรุงเยรูซาเล็ม' [21]ส่วนที่ปรากฏเป็นหนังสือที่เขียนเป็นขนานไปก่อนหน้านี้พระธรรม [23]

เส้นขอบพระคัมภีร์

ปฐมกาล 15 ​​(บรรยายถึง "ดินแดนนี้")
Num. 34 (" คานาอัน ") & เอซ. 47 ("แผ่นดินนี้")
การตีความพรมแดนของดินแดนแห่งพันธสัญญาตามข้อพระคัมภีร์

ปฐมกาล 15

ปฐมกาล 15: 18–21อธิบายถึงสิ่งที่เรียกว่า "พรมแดนของแผ่นดิน" ( Gevulot Ha-aretz ), [24]ซึ่งในประเพณีของชาวยิวกำหนดขอบเขตของดินแดนที่สัญญาไว้กับลูกหลานของอับราฮัมผ่านทางลูกชายของเขาอิสอัคและหลานชาย เจคอบ. [25]ข้อความอธิบายพื้นที่นี้ว่าเป็นดินแดนของสิบชนชาติโบราณที่มีชื่อว่าแล้วอาศัยอยู่ที่นั่น

พรมแดนทางภูมิศาสตร์ที่แม่นยำมากขึ้นจะได้รับการอพยพ 23:31ซึ่งอธิบายพรมแดนเป็นเครื่องหมายทะเลแดง (ดูการอภิปรายด้านล่าง) ที่ "ทะเลของครูบาอาจารย์" คือที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและ "แม่น้ำ" ที่ยูเฟรติส ), ไกลแบบดั้งเดิม ขอบเขตของอาณาจักรของเดวิด [26] [27]

ปฐมกาลให้กับชายแดนอียิปต์ฮาร์ Mitzrayim - ฮาร์ในภาษาฮีบรูหมายถึงแม่น้ำหรือลำธารเมื่อเทียบกับวดี

อพยพ 23

มีคำจำกัดความที่ละเอียดกว่าเล็กน้อยในอพยพ 23:31ซึ่งอธิบายพรมแดนว่า "จากทะเลกก (ทะเลแดง) ถึงทะเลฟิลิสเตีย (ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน) และจากทะเลทรายถึงแม่น้ำยูเฟรติส " แม้ว่า ข้อความภาษาฮีบรูในพระคัมภีร์ไบเบิลใช้ชื่อ "แม่น้ำ" เพื่ออ้างถึงยูเฟรติส

เฉพาะ "ทะเลแดง" (อพยพ 23:31) และยูเฟรติสเท่านั้นที่ถูกกล่าวถึงเพื่อกำหนดพรมแดนทางใต้และตะวันออกของดินแดนเต็มรูปแบบที่สัญญาไว้กับชาวอิสราเอล "ทะเลแดง" ที่ตรงกับภาษาฮีบรูYam Sufเป็นที่เข้าใจกันในสมัยโบราณว่าเป็นทะเลเอริ ธ แรนตามที่สะท้อนให้เห็นในฉบับแปลเซปตัวจินต์แม้ว่าชื่อภาษาอังกฤษ "Red Sea" จะมาจากชื่อนี้ ("Erythraean" มาจากภาษากรีกสำหรับสีแดง) คำนี้แสดงถึงน่านน้ำทั้งหมดที่อยู่รอบ ๆ อาระเบียรวมทั้งมหาสมุทรอินเดียและอ่าวเปอร์เซียไม่ใช่แค่ทะเลที่อยู่ทางตะวันตกของอาระเบียที่มีชื่อนี้ในภาษาอังกฤษสมัยใหม่ ดังนั้นคาบสมุทรอาหรับทั้งหมดจึงอยู่ภายในพรมแดนที่อธิบายไว้ แผนที่สมัยใหม่ที่แสดงภาพภูมิภาคจะมีมุมมองที่ไม่ชัดเจนและมักจะเว้นพรมแดนทางใต้และตะวันออกไว้อย่างคลุมเครือ พรมแดนของดินแดนที่จะพิชิตใน Numbers มีพรมแดนทางตะวันออกที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนซึ่งรวมถึง Arabah และ Jordan

กันดารวิถี 34

กันดารวิถี 34: 1–15อธิบายถึงดินแดนที่จัดสรรให้ชนเผ่าอิสราเอลหลังการอพยพ ชนเผ่าของรูเบน , กาดและครึ่งหนึ่งของมนัสเสห์ได้รับที่ดินทางทิศตะวันออกของจอร์แดนที่อธิบายไว้ในหมายเลข 34: กันดารวิถี 34: 1–13ให้คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับพรมแดนของดินแดนที่จะยึดครองทางตะวันตกของจอร์แดนสำหรับชนเผ่าที่เหลือ ภูมิภาคนี้เรียกว่า "ดินแดนแห่งคานาอัน " ( Eretz Kna'an ) ในตัวเลข 34: 2และพรมแดนเป็นที่รู้จักกันในประเพณีของชาวยิวว่าเป็น "พรมแดนสำหรับผู้ที่ออกมาจากอียิปต์" พรมแดนเหล่านี้มีการกล่าวถึงอีกครั้งในเฉลยธรรมบัญญัติ 1: 6–8, 11:24และโยชูวา 1: 4

ตามคัมภีร์ไบเบิลฮีบรูแนนเป็นบุตรชายของแฮมที่มีลูกหลานของเขาได้ยึดที่ดินจากลูกหลานของเชมตามหนังสือของไบลี ประเพณีของชาวยิวจึงหมายถึงภูมิภาคนี้ว่าคานาอันในช่วงระหว่างน้ำท่วมและการตั้งถิ่นฐานของชาวอิสราเอล เอลีเอเซอร์ชไวด์มองว่าคานาอันเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์และอิสราเอลเป็นชื่อทางจิตวิญญาณของดินแดน เขาเขียน:ความเป็นเอกลักษณ์ของดินแดนอิสราเอลจึงเป็น "ธรณี - เทววิทยา" ไม่ใช่แค่ภูมิอากาศเท่านั้น นี่คือดินแดนที่หันหน้าเข้าสู่ทางเข้าของโลกแห่งจิตวิญญาณซึ่งเป็นขอบเขตของการดำรงอยู่ที่อยู่นอกเหนือจากโลกทางกายภาพที่เรารู้จักผ่านทางประสาทสัมผัสของเรา นี่คือกุญแจสู่สถานะที่เป็นเอกลักษณ์ของดินแดนในเรื่องการพยากรณ์และการสวดอ้อนวอนและยังคำนึงถึงพระบัญญัติด้วย[28]ดังนั้นการเปลี่ยนชื่อสถานที่สำคัญนี้จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะทางศาสนาซึ่งเป็นที่มาของแนวคิดดินแดนศักดิ์สิทธิ์กันดารวิถี 34: 1–13ใช้คำว่าคานาอันอย่างเคร่งครัดสำหรับดินแดนทางตะวันตกของจอร์แดน แต่ดินแดนอิสราเอลใช้ในประเพณีของชาวยิวเพื่อแสดงถึงดินแดนทั้งหมดของชาวอิสราเอล สำนวนภาษาอังกฤษ " Promised Land"สามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นดินแดนที่สัญญาไว้กับอับราฮัมในปฐมกาลหรือดินแดนคานาอันแม้ว่าความหมายอย่างหลังจะพบได้บ่อยกว่าก็ตาม

พรมแดนติดกับอียิปต์กำหนดให้เป็นNachal Mitzrayim ( Brook of Egypt ) ใน Numbers เช่นเดียวกับในเฉลยธรรมบัญญัติและ Ezekiel ประเพณีของชาวยิว (ตามที่แสดงในข้อคิดเห็นของRashiและฮุดะ Haleviเช่นเดียวกับอราเมอิกTargums ) เข้าใจในเรื่องนี้เป็นหมายถึงแม่น้ำไนล์ ; สาขาPelusianของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนล์อย่างแม่นยำมากขึ้นตาม Halevi ซึ่งเป็นมุมมองที่ได้รับการสนับสนุนจากตำราของอียิปต์และอัสซีเรียเดียดกอนระบุว่ามันเป็น "วดีของ El-Arish" หมายถึงพระคัมภีร์ไบเบิลSukkotใกล้Faiyum Kaftor Vaferechวางไว้ในภูมิภาคเดียวกันซึ่งใกล้เคียงกับที่ตั้งของสาขา Pelusian ในอดีตของแม่น้ำไนล์ ข้อคิดศตวรรษที่ 19 พระคัมภีร์เข้าใจประชาชนเป็นข้อมูลอ้างอิงไปยังวดีของท้องที่ชายฝั่งเรียกว่าEl-Arish อย่างไรก็ตามอีสตันบันทึกประเพณีท้องถิ่นว่าเส้นทางของแม่น้ำเปลี่ยนไปและครั้งหนึ่งเคยเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำไนล์ซึ่งในวันนี้มีวดี มินิมัลลิสต์ในพระคัมภีร์ไบเบิลแนะนำว่าเบซอร์มีจุดมุ่งหมาย

เฉลยธรรมบัญญัติ 19

เฉลยธรรมบัญญัติ 19: 8บ่งบอกถึงความลื่นไหลของพรมแดนของดินแดนแห่งพันธสัญญาเมื่อกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่พระเจ้าจะ "ขยายพรมแดนของคุณ" การขยายดินแดนนี้หมายความว่าอิสราเอลจะได้รับ "ดินแดนทั้งหมดที่เขาสัญญาว่าจะยกให้บรรพบุรุษของคุณ" ซึ่งหมายความว่าการตั้งถิ่นฐานนั้นขาดสิ่งที่สัญญาไว้จริงๆ ตามที่จาค็อบมิลกรอมเฉลยธรรมบัญญัติหมายถึงแผนที่ยูโทเปียมากขึ้นของดินแดนที่มีชายแดนด้านตะวันออกเป็นถิ่นทุรกันดารมากกว่าจอร์แดน [29]

พอลอาร์. วิลเลียมสันตั้งข้อสังเกตว่า "การตรวจสอบข้อความเกี่ยวกับตั๋วสัญญาใช้เงินที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด" สนับสนุน "การตีความดินแดนแห่งพันธสัญญาที่กว้างขึ้น" ซึ่งไม่ได้ เขาให้เหตุผลว่า "แผนที่ของดินแดนแห่งพันธสัญญาไม่เคยเห็นได้รับการแก้ไขอย่างถาวร แต่อย่างน้อยก็ต้องมีการขยายและกำหนดนิยามใหม่ในระดับหนึ่ง" [30]

2 ซามูเอล 24

เมื่อวันที่เดวิดคำแนะนำ 's, โยอาบยอมรับข้อสำมะโนประชากรของอิสราเอลและยูดาห์เดินทางไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาจากกาดเพื่อกิเลอาดไปแดนแล้วไปทางตะวันตกเมืองไซดอนและยางใต้ไปยังเมืองของคนฮีไวต์และคานาอันไปทางตอนใต้ของยูดาห์ แล้วกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม[31]ผู้บรรยายพระคัมภีร์Alexander Kirkpatrickโปรดสังเกตว่าเมืองไทระและไซดอนนั้น "ไม่เคยถูกยึดครองโดยชาวอิสราเอลและเราต้องสมมติว่าภูมิภาคที่ผู้แจงนับเดินผ่านไปนั้นถูกกำหนดให้เข้าถึงได้ถึงแม้ว่าจะไม่รวม [พวกเขา] ก็ตามหรือเมืองเหล่านี้ได้รับการเยี่ยมชมตามลำดับ เพื่อทำการสำรวจสำมะโนประชากรของชาวอิสราเอลที่อาศัยอยู่ในพวกเขา " [32]

47. เอเสเคียล

เอเสเคียล 47: 13–20ให้คำจำกัดความของพรมแดนของดินแดนที่ชนเผ่าอิสราเอลทั้งสิบสองเผ่าจะอาศัยอยู่ระหว่างการไถ่ครั้งสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดวัน พรมแดนของที่ดินที่อธิบายโดยข้อความในเอเสเคียลรวมถึงชายแดนทางตอนเหนือของทันสมัยเลบานอน , ทางทิศตะวันออก (ทางเมืองเฮทโลน) เพื่อโลนและฮาซาเรนันในปัจจุบันซีเรีย ; ทางทิศใต้โดยตะวันตกเฉียงใต้ไปยังพื้นที่Busraที่ชายแดนซีเรีย (บริเวณ Hauran ใน Ezekiel); ตามแม่น้ำจอร์แดนระหว่างฝั่งตะวันตกและดินแดนกิเลียดไปจนถึงทามาร์ ( Ein Gedi ) ทางฝั่งตะวันตกของทะเลเดดซี จาก Tamar ถึง Meribah Kadesh (Kadesh Barnea ) จากนั้นไปตามลำธารของอียิปต์ (ดูการอภิปรายด้านล่าง) ไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อาณาเขตที่กำหนดโดยพรมแดนเหล่านี้แบ่งออกเป็นสิบสองแถบหนึ่งสำหรับแต่ละเผ่าจากสิบสองเผ่า

ดังนั้นหมายเลข 34 และเอเสเคียล 47 กำหนดพรมแดนแตกต่างกัน แต่ที่คล้ายกันซึ่งรวมทั้งร่วมสมัยเลบานอนทั้งเวสต์แบงก์และฉนวนกาซาและอิสราเอลยกเว้นภาคใต้ Negev และไอลัต ส่วนเล็ก ๆ ของซีเรียรวมอยู่ด้วย

จากแดนถึงเบเออร์เชบา

The common biblical phrase used to refer to the territories actually settled by the Israelites (as opposed to military conquests) is "from Dan to Beersheba" (or its variant "from Beersheba to Dan"), which occurs many times in the Bible. It is found in many biblical verses.[33]

Division of Tribes

The 12 tribes of Israel are divided in 1 Kings 11. In the chapter, King Solomon's sins lead to Israelites forfeiting 10 of the 12 tribes:

30 and Ahijah took hold of the new cloak he was wearing and tore it into twelve pieces. 31 Then he said to Jeroboam, "Take ten pieces for yourself, for this is what the Lord, the God of Israel, says: 'See, I am going to tear the kingdom out of Solomon’s hand and give you ten tribes. 32 But for the sake of my servant David and the city of Jerusalem, which I have chosen out of all the tribes of Israel, he will have one tribe. 33 I will do this because they have forsaken me and worshiped Ashtoreth the goddess of the Sidonians, Chemosh the god of the Moabites, and Molek the god of the Ammonites, and have not walked in obedience to me, nor done what is right in my eyes, nor kept my decrees and laws as David, Solomon’s father, did.34 “'But I will not take the whole kingdom out of Solomon’s hand; I have made him ruler all the days of his life for the sake of David my servant, whom I chose and who obeyed my commands and decrees. 35 I will take the kingdom from his son’s hands and give you ten tribes. 36 I will give one tribe to his son so that David my servant may always have a lamp before me in Jerusalem, the city where I chose to put my Name.

— Kings 1, 11:30-11:36[34]

Jewish beliefs

Rabbinic laws in the Land of Israel

Valley of Sur

According to Menachem Lorberbaum,

In Rabbinic tradition, the land of Israel consecrated by the returning exiles was significantly different in it(s?) boundaries from both the prescribed biblical borders and the actual borders of the pre-Exilic kingdoms. It ranged roughly from Acre in the north to Ashkelon in the south along the Mediterranean, and included Galilee and the Golan. Yet there was no settlement in Samaria.[35]

According to Jewish religious law (halakha), some laws only apply to Jews living in the Land of Israel and some areas in Jordan, Lebanon, and Syria (which are thought to be part of biblical Israel). These include agricultural laws such as the Shmita (Sabbatical year); tithing laws such as the Maaser Rishon (Levite Tithe), Maaser sheni, and Maaser ani (poor tithe); charitable practices during farming, such as pe'ah; and laws regarding taxation. One popular source lists 26 of the 613 mitzvot as contingent upon the Land of Israel.[36]

Many of the religious laws which applied in ancient times are applied in the modern State of Israel; others have not been revived, since the State of Israel does not adhere to traditional Jewish law. However, certain parts of the current territory of the State of Israel, such as the Arabah, are considered by some religious authorities to be outside the Land of Israel for purposes of Jewish law. According to these authorities, the religious laws do not apply there.[37]

According to some Jewish religious authorities, every Jew has an obligation to dwell in the Land of Israel and may not leave except for specifically permitted reasons (e.g., to get married).[38]

There are also many laws dealing with how to treat the land. The laws apply to all Jews, and the giving of the land itself in the covenant, applies to all Jews, including converts.[39]

Inheritance of the promise

Traditional religious Jewish interpretation, and that of most Christian commentators, define Abraham's descendants only as Abraham's seed through his son Isaac and his grandson Jacob.[25][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49] Johann Friedrich Karl Keil is less clear, as he states that the covenant is through Isaac, but also notes that Ishmael's descendants, generally the Arabs, have held much of that land through time.[50]

Modern Jewish debates on the Land of Israel

The Land of Israel concept has been evoked by the founders of the State of Israel. It often surfaces in political debates on the status of the West Bank, which is referred to in official Israeli discourse as Judea and Samaria, from the names of the two historical Israelite and Judean kingdoms.[13] These debates frequently invoke religious principles, despite the little weight these principles typically carry in Israeli secular politics.

Ideas about the need for Jewish control of the land of Israel have been propounded by figures such as Yitzhak Ginsburg, who has written about the historical entitlement that Jews have to the whole Land of Israel.[51] Ginsburgh's ideas about the need for Jewish control over the land has some popularity within contemporary West Bank settlements.[52] However, there are also strong backlashes from the Jewish community regarding these ideas.[52]

The Satmar Hasidic community in particular denounces any geographic or political establishment of Israel, deeming this establishment has directly interfering with God's plan for Jewish redemption. Joel Teitelbaum was a foremost figure in this denouncement, calling the Land and State of Israel a vehicle for idol worship, as well as a smokescreen for Satan's workings.[53]

Christian beliefs

Inheritance of the promise

During the early 5th century, Saint Augustine of Hippo argued in his City of God that the earthly or "carnal" kingdom of Israel achieved its peak during the reigns of David and his son Solomon.[54] He goes on to say however, that this possession was conditional: "...the Hebrew nation should remain in the same land by the succession of posterity in an unshaken state even to the end of this mortal age, if it obeyed the laws of the Lord its God."

He goes on to say that the failure of the Hebrew nation to adhere to this condition resulted in its revocation[citation needed] and the making of a second covenant and cites Jeremiah 31:31–32: "Behold, the days come, says the Lord, that I will make for the house of Israel, and for the house of Judah, a new testament: not according to the testament that I settled for their fathers in the day when I laid hold of their hand to lead them out of the land of Egypt; because they continued not in my testament, and I regarded them not, says the Lord."

Augustine concludes that this other promise, revealed in the New Testament, was about to be fulfilled through the incarnation of Christ: "I will give my laws in their mind, and will write them upon their hearts, and I will see to them; and I will be to them a God, and they shall be to me a people". Notwithstanding this doctrine stated by Augustine and also by the Apostle Paul in his Epistle to the Romans (Ch. 11), the phenomenon of Christian Zionism is widely noted today, especially among evangelical Protestants. Other Protestant groups and churches reject Christian Zionism on various grounds.

History

Jewish religious tradition does not distinguish clearly between religious, national, racial, or ethnic identities.[55] Nonetheless, during two millennia of exile and with a continuous yet small Jewish presence in the land, a strong sense of bondedness exists throughout this tradition, expressed in terms of people-hood; from the very beginning, this concept was identified with that ancestral biblical land or, to use the traditional religious and modern Hebrew term, Eretz Yisrael. Religiously and culturally the area was seen broadly as a land of destiny, and always with hope for some form of redemption and return. It was later seen as a national home and refuge, intimately related to that traditional sense of people-hood, and meant to show continuity that this land was always seen as central to Jewish life, in theory if not in practice.[56]

Panorama of the Temple Mount, seen from the Mount of Olives

Ottoman era

Having already used another religious term of great importance, Zion (Jerusalem), to coin the name of their movement, being associated with the return to Zion.[57] The term was considered appropriate for the secular Jewish political movement of Zionism to adopt at the turn of the 20th century; it was used to refer to their proposed national homeland in the area then controlled by the Ottoman Empire. As originally stated, "The aim of Zionism is to create for the Jewish people a home in Palestine secured by law."[58] Different geographic and political definitions for the "Land of Israel" later developed among competing Zionist ideologies during their nationalist struggle. These differences relate to the importance of the idea and its land, as well as the internationally recognized borders of the State of Israel and the Jewish State's secure and democratic existence. Many current governments, politicians and commentators question these differences.

British Mandate

Three proposals for the post World War I administration of Palestine. The red line is the "International Administration" proposed in the 1916 Sykes–Picot Agreement, the dashed blue line is the 1919 Zionist Organization proposal at the Paris Peace Conference, and the thin blue line refers to the final borders of the 1923–48 Mandatory Palestine.
This 1920 stamp, issued by the Egyptian Expeditionary Force, set a precedent for the wording of subsequent Mandate stamps.

The Biblical concept of Eretz Israel, and its re-establishment as a state in the modern era, was a basic tenet of the original Zionist program. This program however, saw little success until the British commitment to "the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people" in the Balfour Declaration of 1917. Chaim Weizmann, as leader of the Zionist delegation, at the 1919 Paris Peace Conference presented a Zionist Statement on 3 February. Among other things, he presented a plan for development together with a map of the proposed homeland. The statement noted the Jewish historical connection with "Palestine".[59] It also declared the Zionists' proposed borders and resources "essential for the necessary economic foundation of the country" including "the control of its rivers and their headwaters". These borders included present day Israel and the occupied territories, western Jordan, southwestern Syria and southern Lebanon "in the vicinity south of Sidon".[60] The subsequent British occupation and British acceptance of the July 1922 League of Nations Mandate for Palestine,[61] advanced the Zionist cause.[citation needed]

Early in the deliberations toward British civilian administration, two fundamental decisions were taken, which bear upon the status of the Jews as a nation; the first was the recognition of Hebrew as an official language, along with English and Arabic, and the second concerned the Hebrew name of the country.

In 1920, the Jewish members of the first High Commissioner's advisory council objected to the Hebrew transliteration of the word "Palestine" פלשתינה (Palestina) on the ground that the traditional name was ארץ ישראל (Eretz Yisrael), but the Arab members would not agree to this designation, which in their view, had political significance. The High Commissioner Herbert Samuel, himself a Zionist, decided that the Hebrew transliteration should be used, followed always by the two initial letters of "Eretz Yisrael," א״י Aleph-Yod:[62]

He was aware that there was no other name in the Hebrew language for this land except 'Eretz-Israel'. At the same time he thought that if 'Eretz-Israel' only were used, it might not be regarded by the outside world as a correct rendering of the word 'Palestine', and in the case of passports or certificates of nationality, it might perhaps give rise to difficulties, so it was decided to print 'Palestine' in Hebrew letters and to add after it the letters 'Aleph' 'Yod', which constitute a recognised abbreviation of the Hebrew name. His Excellency still thought that this was a good compromise. Dr. Salem wanted to omit 'Aleph' 'Yod' and Mr. Yellin wanted to omit 'Palestine'. The right solution would be to retain both."
—Minutes of the meeting on November 9, 1920.[63]

The compromise was later noted as among Arab grievances before the League's Permanent Mandate Commission.[64] During the Mandate, the name Eretz Yisrael (abbreviated א״י Aleph-Yod), was part of the official name for the territory, when written in Hebrew. These official names for Palestine were minted on the Mandate coins and early stamps (pictured) in English, Hebrew "(פלשתינה (א״י" (Palestina E"Y) and Arabic "( فلسطين"). Consequently, in 20th-century political usage, the term "Land of Israel" usually denotes only those parts of the land which came under the British mandate.[65]

On 29 November 1947, the United Nations General Assembly adopted a resolution (United Nations General Assembly Resolution 181(II)) recommending "to the United Kingdom, as the mandatory Power for Palestine, and to all other Members of the United Nations the adoption and implementation, with regard to the future government of Palestine, of the Plan of Partition with Economic Union." The Resolution contained a plan to partition Palestine into "Independent Arab and Jewish States and the Special International Regime for the City of Jerusalem."[66]

Israeli period

On 14 May 1948, the day the British Mandate over Palestine expired, the Jewish People's Council gathered at the Tel Aviv Museum, and approved a proclamation, in which it declared "the establishment of a Jewish state in Eretz-Israel, to be known as the State of Israel."[67]

When Israel was founded in 1948, the majority Israeli Labor Party leadership, which governed for three decades after independence, accepted the partition of Mandatory Palestine into independent Jewish and Arab states as a pragmatic solution to the political and demographic issues of the territory, with the description "Land of Israel" applying to the territory of the State of Israel within the Green Line.[citation needed] The then opposition revisionists, who evolved into today's Likud party, however, regarded the rightful Land of Israel as Eretz Yisrael Ha-Shlema (literally, the whole Land of Israel), which came to be referred to as Greater Israel.[68] Joel Greenberg, writing in The New York Times relates subsequent events this way:[68]

The seed was sown in 1977, when Menachem Begin of Likud brought his party to power for the first time in a stunning election victory over Labor. A decade before, in the 1967 war, Israeli troops had in effect undone the partition accepted in 1948 by overrunning the West Bank and Gaza Strip. Ever since, Mr. Begin had preached undying loyalty to what he called Judea and Samaria (the West Bank lands) and promoted Jewish settlement there. But he did not annex the West Bank and Gaza to Israel after he took office, reflecting a recognition that absorbing the Palestinians could turn Israel it into a binational state instead of a Jewish one.

Following the Six-Day War in 1967, the 1977 elections and the Oslo Accords, the term Eretz Israel became increasingly associated with right-wing expansionist groups who sought to conform the borders of the State of Israel with the biblical Eretz Yisrael.[69]

Modern usage

Usage in Israeli politics

Early government usage of the term, following Israel's establishment, continued the historical link and possible Zionist intentions. In 1951–2 David Ben-Gurion wrote "Only now, after seventy years of pioneer striving, have we reached the beginning of independence in a part of our small country."[70] Soon afterwards he wrote "It has already been said that when the State was established it held only six percent of the Jewish people remaining alive after the Nazi cataclysm. It must now be said that it has been established in only a portion of the Land of Israel. Even those who are dubious as to the restoration of the historical frontiers, as fixed and crystallised and given from the beginning of time, will hardly deny the anomaly of the boundaries of the new State."[71] The 1955 Israeli government year-book said, "It is called the 'State of Israel' because it is part of the Land of Israel and not merely a Jewish State. The creation of the new State by no means derogates from the scope of historical Eretz Israel".[72]

Herut and Gush Emunim were among the first Israeli political parties basing their land policies on the Biblical narrative discussed above. They attracted attention following the capture of additional territory in the 1967 Six-Day War. They argue that the West Bank should be annexed permanently to Israel for both ideological and religious reasons. This position is in conflict with the basic "land for peace" settlement formula included in UN242. The Likud party, in the platform it maintained until prior to the 2013 elections, had proclaimed its support for maintaining Jewish settlement communities in the West Bank and Gaza, as the territory is considered part of the historical land of Israel.[73] In her 2009 bid for Prime Minister, Kadima leader Tzipi Livni used the expression, noting, "we need to give up parts of the Land of Israel", in exchange for peace with the Palestinians and to maintain Israel as a Jewish state; this drew a clear distinction with the position of her Likud rival and winner, Benjamin Netanyahu.[74] However, soon after winning the 2009 elections, Netanyahu delivered an address[75] at the Begin-Sadat Center for Strategic Studies at Bar-Ilan University that was broadcast live in Israel and across parts of the Arab world, on the topic of the Middle East peace process. He endorsed for the first time the notion of a Palestinian state alongside Israel, while asserting the right to a sovereign state in Israel arises from the land being "the homeland of the Jewish people".[76]

The Israel–Jordan Treaty of Peace, signed on 1993, led to the establishment of an agreed border between the two nations, and subsequently the state of Israel has no territorial claims in the parts of the historic Land of Israel lying east of the Jordan river.

Yom HaAliyah (Aliyah Day, Hebrew: יום העלייה‎) is an Israeli national holiday celebrated annually on the tenth of the Hebrew month of Nisan to commemorate the Israelites crossing the Jordan River into the Land of Israel while carrying the Ark of the Covenant.

Palestinian viewpoints

According to Palestinian historian Nur Masalha, Eretz Israel was a religious concept which was turned by Zionists into a political doctrine in order to emphasize an exclusive Jewish right of possession regardless of the Arab presence.[77] Masalha wrote that the Zionist movement has not given up on an expansive definition of the territory, including Jordan and more, even though political pragmatism has engendered a focus on the region west of the Jordan River.[78]

See also

 • For the history of the region:
  • History of ancient Israel and Judah
  • History of Israel
  • History of Palestine
  • History of the Jews and Judaism in the Land of Israel
  • List of Jewish leaders in the Land of Israel
  • Mosaic of Rehob
 • For related toponyms see:
  • Canaan
  • Greater Israel
  • Holy Land
  • Palestine
  • Promised land
  • Transjordan (Bible)#Status
  • Yom HaAliyah

References

 1. ^ Rachel Havelock, River Jordan: The Mythology of a Dividing Line, University of Chicago Press, 2011 p.210.
 2. ^ "Exodus 6:4 I also established my covenant with them to give them the land of Canaan, where they resided as foreigners". Bible.cc. Retrieved 11 August 2013.
 3. ^ "Gen 15:18–21; NIV; - On that day the LORD made a covenant". Bible Gateway. Retrieved 11 August 2013.
 4. ^ Michael J. Vlach, Has the Church Replaced Israel?: A Theological Evaluation, B&H Publishing Group, 2010 pp.3-5.
 5. ^ Stephen Spector,Evangelicals and Israel: The Story of American Christian Zionism, Oxford University Press, 2009 p.21.
 6. ^ Donald E. Wagner, Walter T. Davis, Zionism and the Quest for Justice in the Holy Land, The Lutterworth Press, 2014 p.161.
 7. ^ Anthony J. Kenny, Catholics, Jews, and the State of Israel, Paulist Press, 1993 pp.75-78.
 8. ^ Michael Prior, The Bible and Colonialism: A Moral Critique, A&C Black 1997 p.171: 'As an agent of legitimacy in international law, the Zionist appeal to Tanakh for legitimation of its claims to Eretz Israel is not much more compelling than if the Portuguese and Spanish Governments today presented to the UN the bulls off Nicholas V and Alexander VI, which also claimed divine authority, in their bid to reclaim the lands of the New World. p.171.
 9. ^ Ian Bickerton, The Arab-Israeli Conflict: A Guide for the Perplexed, A&C Black, 2012 p.13.
 10. ^ Eugene Cotran, Chibli Mallat, David Stott, (eds.) The Arab-Israeli Accords: Legal Perspectives, BRILL, 1996 pp.11-12.
 11. ^ The Holy Land in History and Thought: Papers Submitted to the International conference edited by Moše Šārôn
 12. ^ Israel Cohen, A Short History of Zionism, p.96, London, Frederick Muller Co., 1951
 13. ^ a b Emma Playfair (1992). International Law and the Administration of Occupied Territories: Two Decades of Israeli Occupation of the West Bank and Gaza Strip. Oxford University Press. p. 41. On 17 December 1967, the Israeli military government issued an order stating that "the term 'Judea and Samaria region' shall be identical in meaning for all purposes . .to the term 'the West Bank Region'". This change in terminology, which has been followed in Israeli official statements since that time, reflected a historic attachment to these areas and rejection of a name that was seen as implying Jordanian sovereignty over them.
 14. ^ a b Masalha 2007, p. 32.
 15. ^ Keith W. Whitelam, The Invention of Ancient Israel: The Silencing of Palestinian History, (1996) Routledge 2013, page 43.
 16. ^ Joseph Blenkinsopp, Ezekiel, Westminster John Knox Press, 1990, p.152: Quote: "It may be surprising to learn that the designation "the land of Israel" (ereṣ yiśrā’êl), in common use today, occurs for the first time in Ezekiel (40:2; 47:18) and very rarely elsewhere (I Chron. 22:2; II Chron. 2:17), apart from the more restrictive allusion to the Northern Kingdom. By preference, however, Ezekiel speaks of the "soil of Israel" (admat yiśrā’êl), a phrase that occurs eighteen times in the book and nowhere else in the Hebrew Bible. (The title "holy land," literally "holy soil", used preferentially by Christians, occurs only once, at Zech. 2:12.)"
 17. ^ Noth, Martin (1960). "The Land of Israel". The history of Israel. Harper. p. 8. An authentic and original name for this land as a whole has not come down to us from Old Testament times, and presumably no such ever existed; since as a natural phenomenon it was never a homogeneous, self-contained entity and was never occupied by a homogeneous population, and it was hardly at any time the scene of a political organisation which substantially coincided with its actual area. So the expression 'the land of Israel' may serve as a somewhat flexible description of the area which the Israelite tribes had their settlements.
 18. ^ Anita Shapira, 1992, Land and Power, ISBN 0-19-506104-7, p. ix
 19. ^ Bradley Shavit Artson, 'Our Covenant with Stones: A Jewish Ecology of Earth,' in Judaism and Envirobnmental Ehics: A Reader,Lexington Books, 2001 pp.161-171, p.162
 20. ^ Michael L. Satlow, Creating Judaism: History, Tradition, Practice, p.160, Columbia University Press, 2006.
 21. ^ a b Sand 2012, p. 27.
 22. ^ Rachel Havrelock, River Jordan: The Mythology of a Dividing Line,University of Chicago Press, 2011, p.21.
 23. ^ Goldberg 2001, p. 147: The parallels between this narrative and that of Exodus continue to be drawn. Like Pharaoh before him, Herod, having been frustrated in his original efforts, now seeks to achieve his objectives by implementing a program of infanticide. As a result, here - as in Exodus - rescuing the hero’s life from the clutches of the evil king necessitates a sudden flight to another country. And finally, in perhaps the most vivid parallel of all, the present narrative uses virtually the same words of the earlier one to provide the information that the coast is clear for the herds safe return: here, in Matthew 2:20, "go [back]… for those who sought the Child's life are dead"; there, in Exodus 4:19, "go back… for all the men who sought your life are dead."
 24. ^ Kol Torah, vol. 13, no. 9, Torah Academy of Bergen County, 8 November 2003
 25. ^ a b See 6th and 7th portion commentaries by Rashi
 26. ^ Stuart, Douglas K., Exodus, B&H Publishing Group, 2006, p. 549
 27. ^ Tyndale Bible Dictionary, Walter A. Elwell, Philip Wesley Comfort, Tyndale House Publishers, Inc., 2001, p. 984
 28. ^ The Land of Israel: National Home Or Land of Destiny, By Eliezer Schweid, Translated by Deborah Greniman, Published 1985 Fairleigh Dickinson Univ Press, ISBN 0-8386-3234-3, p.56.
 29. ^ Jacob Milgrom, Numbers (JPS Torah Commentary; Philadelphia: JPS, 1990), 502.
 30. ^ Paul R. Williamson, "Promise and Fulfilment: The Territorial Inheritance", in Philip Johnston and Peter Walker (eds.), The Land of Promise: Biblical, Theological and Contemporary Perspectives (Leicester: Apollos, 2000), 20–21.
 31. ^ 2 Samuel 24:5–8
 32. ^ Cambridge Bible for Schools and Colleges on 2 Samuel 24, accessed 23 August 2017
 33. ^ Judges 20:1, 1 Samuel 3:20, 2 Samuel 3:10, 2 Samuel 17:11, 2 Samuel 24:2, 2 Samuel 24:15, 1 Kings 4:25, 1 Chronicles 21:2, and 2 Chronicles 30:5.
 34. ^ "1 Kings 11 NIV - Solomon's Wives - King Solomon". Bible Gateway. Retrieved 11 August 2013.
 35. ^ Menachem Lorberbaum, 'Making and Unmaking the Boundaries of Holy Land,’ in Allen E. Buchanan, Margaret Moore (eds) States, nations, and borders: the ethics of making boundaries. Cambridge University Press, 2003 pp19-40 p.24
 36. ^ p.xxxv, R. Yisrael Meir haKohen (Chofetz Chayim), The Concise Book of Mitzvoth. This version of the list was prepared in 1968.
 37. ^ Yeshivat Ohr Yerushalayim, Shmita Archived 17 January 2008 at the Wayback Machine
 38. ^ The Ramban's addition to the Rambam's Sefer HaMitzvot.
 39. ^ Ezekiel 47:21 "You are to distribute this land among yourselves according to the tribes of Israel. 22 You are to allot it as an inheritance for yourselves and for the aliens who have settled among you and who have children. You are to consider them as native-born Israelites; along with you they are to be allotted an inheritance among the tribes of Israel. 23 In whatever tribe the alien settles, there you are to give him his inheritance," declares the Sovereign LORD.
 40. ^ "Edersheim Bible History – Bk. 1, Ch. 10". Godrules.net. 19 December 2006. Retrieved 13 November 2011.
 41. ^ "Edersheim Bible History – Bk. 1, Ch. 13". Godrules.net. 19 December 2006. Retrieved 13 November 2011.
 42. ^ "Albert Barnes Notes on the Bible – Genesis 15". Gotothebible.com. Retrieved 13 November 2011.
 43. ^ "Genesis – Chapter 15 – Verse 13 – The New John Gill Exposition of the Entire Bible on". Studylight.org. Retrieved 13 November 2011.
 44. ^ "Parshah In-Depth – Lech-Lecha". Chabad.org. Retrieved 13 November 2011.
 45. ^ "Did God send the angel to save Ishmael so that Islam could exist since Moslems believe Ishmael is the father of the Arabs?". Bible.org. Archived from the original on 13 April 2009. Retrieved 13 November 2011.
 46. ^ "Reformed Answers: Ishmael and Esau". Thirdmill.org. Retrieved 13 November 2011.
 47. ^ "The Promises to Isaac and Ishmael". Christianleadershipcenter.org. Archived from the original on 10 March 2016. Retrieved 13 November 2011.
 48. ^ "God Calls Abram Abraham". Washingtonubf.org. Retrieved 13 November 2011.
 49. ^ "Nigeriaworld Feature Article – The Abrahamic Covenant: Its scope and significance – A commentary on Dr. Malcolm Fabiyi's essay". Nigeriaworld.com. 17 March 2006. Retrieved 13 November 2011.
 50. ^ Keil, Carl Friedrich; Delitzsch, Franz (1866). "Biblical commentary on the Old Testament". T. & T. Clark: 216. keil +ishmael. Cite journal requires |journal= (help)
 51. ^ Yitzhak Ginsburgh, Rectifying the State of Israel (Israel: Gal Einai Institute, 2002), 52.
 52. ^ a b Claussen, Geoffrey. "Pinḥas, the Quest for Purity, and the Dangers of Tikkun Olam". Tikkun Olam: Judaism, Humanism & Transcendence, ed. David Birnbaum and Martin S. Cohen. Retrieved 11 December 2015.
 53. ^ Teitelbaum, Al Ha-Ge‘ulah ve-al Ha-Temurah (1967), pp. 7-9, 20, as translated in Ravitzky, Messianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism, 75.
 54. ^ Augustine, The City of God (Book XVII), Chapter II. "And it was fulfilled through David, and Solomon his son, whose kingdom was extended over the whole promised space; for they subdued all those nations, and made them tributary. And thus, under those kings, the seed of Abraham was established in the land of promise according to the flesh, that is, in the land of Canaan..."
 55. ^ Solomon Zeitlin, The Jews. Race, Nation, or Religion? (Philadelphia: Dropsie College Press, 1936). Cited in, Edelheit and Edelheit, History of Zionism: A Handbook and Dictionary
 56. ^ Hershel Edelheit and Abraham J. Edelheit, History of Zionism: A Handbook and Dictionary, Westview Press, 2000. p 3.
 57. ^ De Lange, Nicholas, An Introduction to Judaism, Cambridge University Press (2000), p. 30. ISBN 0-521-46624-5. The term "Zionism" was derived from the word Zion, which is the other name for Jerusalem, and is associated with the Return to Zion and coined by Austrian Nathan Birnbaum, in his journal Selbstemanzipation (Self Emancipation) in 1890.
 58. ^ Basel Program
 59. ^ 3 Feb 1919 Statement, quote "... recognize the historic title of the Jewish people to Palestine and the right of Jews to reconstitute in Palestine their National Home"
 60. ^ "Zionist Organization Statement on Palestine, Paris Peace Conference, (February 3, 1919)". Jewishvirtuallibrary.org. Retrieved 13 November 2011.
 61. ^ "League of Nations Mandate for Palestine". Israeli Ministry of Foreign Affairs. 24 July 1922. Retrieved 4 July 2012.
 62. ^ Israel Cohen, A Short History of Zionism, p.96, London, Frederick Muller Co., 1951,
 63. ^ Meeting on November 9, 1920, quoted in: Memorandum No. 33, "Use of the Name Eretz-Israel’," in the Report by the Palestine Royal Commission, 1937, Memoranda Prepared by the Government of Palestine, C. O. No. 133.
 64. ^ League of Nations, Permanent Mandate Commission, Minutes of the Ninth Session Archived 28 June 2011 at the Wayback Machine (Arab Grievances), Held at Geneva from 8 to 25 June 1926
 65. ^ Israel's declaration of independence says "the British Mandate over Eretz Yisrael, and the Israeli law uses the term Eretz Yisrael to denote the territory subject directly to the British Mandate law, e.g. Article 11 of the "Government and Law Ordinance 1948" issued by Israel's Provisional State Council.
 66. ^ "UNITED NATIONS General Assembly: A/RES/181(II):29 November 1947Resolution 181 (II). Future government of Palestine: Retrieved 24 April 2012". Domino.un.org. Archived from the original on 24 May 2012. Retrieved 11 August 2013.
 67. ^ Israel Ministry of Foreign Affairs: THE DECLARATION OF THE ESTABLISHMENT OF THE STATE OF ISRAEL: May 14, 1948: Retrieved 24 April 2012
 68. ^ a b "The World: Pursuing Peace; Netanyahu and His Party Turn Away from Greater Israel". The New York Times. 22 November 1998. Retrieved 13 November 2011.
 69. ^ Raffaella A. Del Sarto, Israel's Contested Identity and the Mediterranean, The territorial-political axis: Eretz Israel versus Medinat Israel, p. 8 Archived 10 June 2010 at the Wayback Machine
  Reflecting the traditional divisions within the Zionist movement, this axis invokes two concepts, namely Eretz Israel, i.e. the biblical "Land of Israel", and Medinat Israel, i.e. the Jewish and democratic State of Israel. While the concept of Medinat Israel dominated the first decades of statehood in accordance with the aspirations of Labour Zionism, the 1967 conquest of land that was part of "biblical Israel" provided a material basis for the ascent of the concept of Eretz Israel. Expressing the perception of rightful Jewish claims on "biblical land", the construction of Jewish settlements in the conquered territories intensified after the 1977 elections, which ended the dominance of the Labour Party. Yet as the first Intifada made disturbingly visible, Israel's de facto rule over the Palestinian population created a dilemma of democracy versus Jewish majority in the long run. With the beginning of Oslo and the option of territorial compromise, the rift between supporters of Eretz Israel and Medinat Israel deepened to an unprecedented degree, the assassination of Prime Minister Rabin in November 1995 being the most dramatic evidence.
 70. ^ David Ben-Gurion, "The Call of Spirit in Israel", in State of Israel, Government Yearbook, 5712 (1951/1952), page x.
 71. ^ David Ben-Gurion, "Israel among the Nations", in State of Israel, Government Year-book, 5713 (1952), page 15.
 72. ^ State of Israel, "Israel, the State and the Nation" in Government Year-book, 5716 (1955), page 320.
 73. ^ Likud – Platform, knesset.gov.il, archived from the original on 4 February 2012, retrieved 4 September 2008
 74. ^ "Tzipi Livni: give up half of Land of Israel". The Telegraph. London. 16 February 2009. Retrieved 23 April 2015.
 75. ^ "Full text of Binyamin Netanyahu's Bar Ilan speech". Haaretz. 15 June 2009. Retrieved 15 June 2009.
 76. ^ Keinon, Herb (14 June 2009). "Netanyahu wants demilitarized PA state". The Jerusalem Post. Retrieved 6 March 2013.
 77. ^ Masalha 2007, p. 2-6.
 78. ^ Masalha 2007, pp. 32–38.

Further reading

 • Davies, W. D., The Territorial Dimension of Judaism (1982), University of California Press
 • Goldberg, Michael (2001). Jews and Christians: Getting Our Stories Straight. Wipf and Stock Publishers. ISBN 9781579107765.
 • Keith, Alexander. The Land of Israel: According to the Covenant with Abraham, with Isaac, and Jacob, W. Whyte & Co, 1844.
 • Masalha, Nur (2007). The Bible & Zionism; Invented Traditions, Archaeology and Post-Colonialism in Israel-Palestine. Zed Books. pp. 2–6. ISBN 9781842777619.
 • McTernan, John P. As America Has Done to Israel, Whitaker House Publishers, 2008. ISBN 978-1-60374-038-8
 • Sand, Shlomo (2012). The Invention of the Land of Israel: From Holy Land to Homeland. Verso Books. ISBN 9781844679478.
 • Schweid, Eliezer. The Land of Israel: National Home Or Land of Destiny, translated by Deborah Greniman, Fairleigh Dickinson Univ Press, 1985. ISBN 0-8386-3234-3
 • Sedykh, Andreĭ. This Land of Israel, Macmillan, 1967.
 • Stewart, Robert Laird. The Land of Israel, Revell, 1899.

External links

Media related to Eretz Israel at Wikimedia Commons