พระเยซูในศาสนาคริสต์

จาก Wikipedia สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทางข้ามไปที่การค้นหา
นักบุญยอห์นแสดงพระคริสต์ให้นักบุญแอนดรูว์

ในศาสนาคริสต์ , พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าและในหลักหลายคริสเตียนเขาเป็นพระบุตรของพระเจ้า , คนที่สองในทรินิตี้ เขาเชื่อกันว่าเป็นพระเมสสิยาห์ของชาวยิวที่ได้รับการพยากรณ์ไว้ในพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูซึ่งเรียกว่าพันธสัญญาเดิมในศาสนาคริสต์ เป็นที่เชื่อกันว่าผ่านการตรึงกางเขนของเขาและการฟื้นคืนชีพที่ตามมา , พระเจ้าเสนอมนุษย์รอดและชีวิตนิรันดร์ , [1]ว่าพระเยซูตายเพื่อชดเชยสำหรับความบาปที่จะทำให้มนุษยชาติถูกต้องกับพระเจ้า [2]

คำสอนเหล่านี้เน้นว่าเป็นลูกแกะของพระเจ้าพระเยซูเลือกที่จะประสบตอกไปข้ามที่โกรธาเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อฟังคำสั่งของเขาเพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าที่เป็น "ตัวแทนและผู้รับใช้ของพระเจ้า" [3] [4]การเลือกของพระเยซูทำให้เขาเป็นคนที่เชื่อฟังตรงกันข้ามกับการไม่เชื่อฟังของอาดัม[5]

ในขณะที่มีการถกเถียงกันเทววิทยาธรรมชาติของพระเยซูตรินิแดดคริสเตียนเชื่อว่าพระเยซูเป็นโลโก้ , พระเจ้าอวตารพระบุตรของพระเจ้าและ " จริงพระเจ้าและมนุษย์ที่แท้จริง " -both อย่างเต็มที่ของพระเจ้าและมนุษย์อย่างเต็มที่ พระเยซูจะกลายเป็นมนุษย์อย่างเต็มที่ในทุกประการได้รับความเดือดร้อนเจ็บปวดและความเย้ายวนของมนุษย์ แต่เขาก็ยังไม่ได้บาป

ตามที่พระคัมภีร์ใหม่พระเจ้าขึ้นมาจากความตาย [6]พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไปนั่งที่ขวามือของพระเจ้า , [7]และเขาจะกลับไปยังโลกอีกครั้งสำหรับพิพากษาครั้งสุดท้ายและการจัดตั้งของอาณาจักรของพระเจ้า [8]

คำสอนหลัก[ แก้ไข]

แม้ว่ามุมมองของคริสเตียนเกี่ยวกับพระเยซูจะแตกต่างกันไป แต่ก็เป็นไปได้ที่จะสรุปองค์ประกอบหลักของความเชื่อที่มีร่วมกันโดยนิกายหลัก ๆ ของคริสเตียนโดยการวิเคราะห์ข้อความที่เป็นคำบรรยายหรือคำสารภาพของพวกเขา [9] [10] [11]มุมมองของพระเยซูคริสต์จะได้มาจากแหล่งที่มาของพระคัมภีร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพระวรสารที่ยอมรับและพันธสัญญาใหม่ตัวอักษรเช่นEpistles พอลลีน คริสเตียนส่วนใหญ่ถือว่างานเหล่านี้เป็นความจริงในอดีต [12]

กลุ่มคริสเตียนหรือนิกายที่ยึดมั่นในสิ่งที่ถือว่าเป็นศาสนาคริสต์ดั้งเดิมตามพระคัมภีร์ไบเบิลเกือบทั้งหมดยอมรับว่าพระเยซู: [13]

 • เกิดจากหญิงพรหมจารี
 • เป็นมนุษย์ที่เป็นพระเจ้าโดยสมบูรณ์เช่นกัน
 • ไม่เคยทำบาปในระหว่างการดำรงอยู่ของเขา
 • ถูกตรึงและฝังในหลุมฝังศพ
 • เป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม
 • ในที่สุดก็กลับไปหาพระเจ้าพระบิดา
 • จะกลับสู่โลก[14]

บางกลุ่มซึ่งถือเป็นความเชื่อที่นับถือศาสนาคริสต์ซึ่งถือว่าเป็นเฮเทอโรด็อกซ์ ตัวอย่างเช่นผู้เชื่อในลัทธิ monophysitismปฏิเสธความคิดที่ว่าพระคริสต์มีสองลักษณะคือมนุษย์หนึ่งคนและหนึ่งในพระเจ้า

ห้าเหตุการณ์สำคัญในการเล่าเรื่องพระกิตติคุณของชีวิตของพระเยซูเป็นของพระองค์บัพติศมา , เปลี่ยน , การตรึงกางเขนคืนชีพและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ [15] [16] [17] สิ่งเหล่านี้มักจะถูกยึดไว้ด้วยอีกสองตอน: การประสูติของเขาในตอนเริ่มต้นและการส่งParaclete (พระวิญญาณบริสุทธิ์) ในตอนท้าย[15] [17]บัญชีพระกิตติคุณของคำสอนของพระเยซูมักจะถูกนำเสนอในแง่ของหมวดหมู่เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ "ผลงานและคำพูด" ของเขาเช่นเขากระทรวง , คำอุปมาและปาฏิหาริย์ [18] [19]

คริสเตียนไม่เพียง แต่ยึดติดความสำคัญทางเทววิทยากับผลงานของพระเยซูเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพระนามของพระองค์ด้วย ก้มหน้าก้มตากับพระนามของพระเยซูกลับไปวันแรกของศาสนาคริสต์ [20] [21] สิ่งเหล่านี้มีอยู่ในปัจจุบันทั้งในศาสนาคริสต์ตะวันออกและตะวันตก - ทั้งคาทอลิกและโปรเตสแตนต์[21]

คริสเตียนส่วนใหญ่ยอมรับว่าผ่านชีวิตของพระเยซูตายและการฟื้นคืนชีพเขาเรียกคืนการสนทนาของมนุษย์กับพระเจ้าด้วยเลือดของพันธสัญญาใหม่ การตายของเขาบนไม้กางเขนเป็นที่เข้าใจกันเสียสละไถ่บาป: แหล่งที่มาของมนุษยชาติรอดและลบมลทินสำหรับบาป[22]ซึ่งได้เข้ามาประวัติศาสตร์ของมนุษย์ผ่านความบาปของอาดัม [23]

พระคริสต์โลโก้และพระบุตรของพระเจ้า[ แก้ไข]

หน้าแรกของมาระโกโดยSargis Pitsak (ศตวรรษที่ 14): "จุดเริ่มต้นของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้า"

แต่คุณบอกว่าฉันเป็นใคร? มีเพียงซีโมนเปโตรเท่านั้นที่ตอบเขาว่าคุณคือพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ - มัทธิว 16: 15-16 [24]

พระเยซูทรงเป็นคนกลาง แต่ ... ชื่อหมายมากขึ้นกว่าคนระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ เขาไม่ได้เป็นเพียงบุคคลที่สามระหว่างพระเจ้าและมนุษยชาติ…. ในฐานะพระเจ้าที่แท้จริงพระองค์ทรงนำพระเจ้ามาสู่มนุษยชาติ ในฐานะมนุษย์แท้เขานำมนุษย์มาหาพระเจ้า [25]

คริสเตียนส่วนใหญ่โดยทั่วไปพิจารณาพระเยซูเป็นพระคริสต์รอคอยมานานพระเจ้าเช่นเดียวกับหนึ่งและมีเพียงบุตรของพระเจ้า คำกล่าวเปิดในพระวรสารนักบุญมาระโก ( 1: 1 ) "จุดเริ่มต้นของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้า" ให้พระเยซูมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันสองประการในฐานะพระคริสต์และในฐานะพระบุตรของพระเจ้า พระองค์พระเจ้าเป็นอีกครั้งอีกครั้งยืนยันในมาร์ค 01:11 [26] มัทธิว 1: 1ซึ่งเริ่มต้นด้วยการเรียกพระเยซูคริสต์และในข้อ 16อธิบายอีกครั้งด้วยการยืนยันว่า: "พระเยซูผู้เรียกว่าพระคริสต์"

ในสาส์นของพอลลีนคำว่าคริสต์มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับพระเยซูซึ่งเห็นได้ชัดว่าสำหรับคริสเตียนในยุคแรกไม่จำเป็นต้องอ้างว่าพระเยซูคือพระคริสต์เพราะถือว่าเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในหมู่พวกเขา ดังนั้นเปาโลจึงสามารถใช้คำว่าคริสโตสได้โดยไม่สับสนว่าคำนี้อ้างถึงใครและใน1 โครินธ์ 4:15และโรม 12: 5เขาสามารถใช้สำนวนเช่น "ในพระคริสต์" เพื่ออ้างถึงผู้ติดตามของพระเยซู[27]

ในพันธสัญญาใหม่ชื่อ "บุตรของพระเจ้า" ถูกนำไปใช้กับพระเยซูหลายครั้งตั้งแต่การประกาศไปจนถึงการตรึงกางเขน[28]การประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าเกิดขึ้นโดยบุคคลจำนวนมากในพันธสัญญาใหม่และสองครั้งโดยพระเจ้าพระบิดาในฐานะเสียงจากสวรรค์และได้รับการยืนยันจากพระเยซูเอง[28] [29] [30] [31]

ในคริสต์ศาสนาแนวคิดที่ว่าพระคริสต์เป็นโลโก้ (กล่าวคือ "พระวจนะ") มีความสำคัญในการสร้างหลักคำสอนเรื่องความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์และตำแหน่งของเขาในฐานะพระเจ้าพระบุตรในตรีเอกานุภาพ[ ต้องการอ้างอิง ]ตามที่กำหนดไว้ในChalcedonian ลัทธิ สิ่งนี้มาจากการเปิดพระวรสารนักบุญยอห์นซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยทั่วไปว่า: "ในตอนแรกคือพระวจนะและพระวจนะอยู่กับพระเจ้าและพระวจนะคือพระเจ้า" [32] λόγοςในต้นฉบับKoine Greekแปลว่าWordและในวาทกรรมทางเทววิทยามักถูกทิ้งไว้ในรูปแบบทับศัพท์ภาษาอังกฤษLogos.

ก่อนการดำรงอยู่ของพระคริสต์หมายถึงการดำรงอยู่ของพระคริสต์ก่อนที่เขาจะชาติเป็นพระเยซู หนึ่งในข้อความในพันธสัญญาใหม่ที่เกี่ยวข้องคือยอห์น 1: 1-18ซึ่งในมุมมองของตรีเอกานุภาพพระคริสต์ถูกระบุด้วยภาวะ hypostasis ของพระเจ้าที่มีอยู่ก่อนแล้วที่เรียกว่าโลโก้หรือพระวจนะ หลักคำสอนนี้จะย้ำในจอห์น 17: 5เมื่อพระเยซูหมายถึงสง่าราศีซึ่งเขามีกับพระบิดา "ก่อนที่โลกคือ" ช่วงอำลาวาทกรรม [33] ยอห์น 17:24ยังอ้างถึงพระบิดาที่รักพระเยซู [33] ไม่ใช่ Trinitarian มุมมองเกี่ยวกับการดำรงอยู่ก่อนของพระคริสต์แตกต่างกันไปโดยบางคนปฏิเสธและบางคนก็ยอมรับ

หลังจากยุคเผยแพร่ศาสนาตั้งแต่ศตวรรษที่ 2 เป็นต้นไปมีการถกเถียงกันหลายเรื่องว่ามนุษย์กับพระเจ้ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรภายในบุคคลของพระเยซู [34] [35] [36]ในที่สุดในปีค. ศ. 451 แนวความคิดเกี่ยวกับการรวมตัวกันของhypostaticก็ถูกกำหนดกล่าวคือพระเยซูทรงเป็นทั้งพระเจ้าและเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ [34] [35] [37] [38]อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นความแตกต่างระหว่างนิกายคริสเตียนยังคงดำเนินต่อไป

การจุติการประสูติและอดัมที่สอง[ แก้ไข]

การประสูติตอนกลางคืนโดย Geertgen tot Sint Jans , c. พ.ศ. 1490

พระองค์ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้าที่มองไม่เห็นซึ่งเป็นบุตรหัวปีของสิ่งทรงสร้างทั้งหมด เพราะพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งทั้งในสวรรค์และบนโลกมองเห็นและมองไม่เห็นโดยพระองค์ - โคโลสี 1: 15-16

ข้อพระคัมภีร์จากชาวโคโลสีข้างต้นเกี่ยวกับการประสูติของพระเยซูเป็นต้นแบบสำหรับสิ่งทรงสร้างทั้งหมด [39] [40] [41] [42]

เปาโลอัครสาวกมองว่าการประสูติของพระเยซูเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญระดับจักรวาลซึ่งนำมาซึ่ง "มนุษย์ใหม่" ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการล่มสลายของอาดัมมนุษย์คนแรก เช่นเดียวกับมุมมองของโยฮันไนน์เกี่ยวกับพระเยซูในฐานะโลโก้อวตารที่ประกาศถึงความเกี่ยวข้องสากลของการเกิดของเขามุมมองของพอลลีนเน้นการกำเนิดของมนุษย์ใหม่และโลกใหม่ในการประสูติของพระเยซู[5]มุมมองทางโลกาวินาศของเปาโลที่มีต่อพระเยซูสวนทางกับเขาในฐานะคนใหม่ที่มีศีลธรรมและการเชื่อฟังตรงกันข้ามกับอาดัม ต่างจากอาดัมมนุษย์ใหม่ที่เกิดในพระเยซูเชื่อฟังพระเจ้าและนำโลกแห่งศีลธรรมและความรอด[5]

ในมุมมองของพอลลีนอดัมถูกจัดให้เป็นมนุษย์คนแรกและพระเยซูเป็นคนที่สองอาดัมได้รับความเสียหายจากการไม่เชื่อฟังของเขาทำให้มนุษยชาติติดเชื้อและทิ้งคำสาปไว้เป็นมรดก การประสูติของพระเยซูถ่วงดุลการล่มสลายของอาดัมทำให้เกิดการไถ่บาปและซ่อมแซมความเสียหายที่ทำโดยอาดาม [43]

ในคริสตจักรศตวรรษที่ 2 คุณพ่อIrenaeusเขียนว่า:

“ เมื่อพระองค์กลายมาเป็นมนุษย์และถูกสร้างเป็นมนุษย์พระองค์ทรงเริ่มต้นใหม่ในแนวยาวของมนุษย์และตกแต่งเราโดยย่อและครอบคลุมด้วยความรอดเพื่อให้สิ่งที่เราสูญเสียไปในอาดัม - คือให้เป็นไปตามภาพลักษณ์ และภาพเหมือนของพระเจ้า - เพื่อเราจะฟื้นคืนในพระเยซูคริสต์ " [44] [45]

ในpatristicธรรมพอที่ตัดกันของพระเยซูเป็นคนใหม่กับอดัมมีให้กรอบการทำงานสำหรับการพูดคุยเป็นเอกลักษณ์ของการเกิดของพระเยซูและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาในชีวิตของเขา การประสูติของพระเยซูจึงเริ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นของ "คริสตวิทยาจักรวาล" ซึ่งการประสูติชีวิตและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูมีความหมายสากล[5] [46] [47]แนวคิดของพระเยซูในฐานะ "มนุษย์ใหม่" เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในวัฏจักรของการประสูติและการเกิดใหม่ของพระเยซูตั้งแต่การประสูติจนถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์: หลังจากการประสูติของพระองค์ผ่านศีลธรรมและการเชื่อฟังพระบิดาพระเยซู เริ่ม "ความสามัคคีใหม่" ในความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าพระบิดาและมนุษย์ การประสูติและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูจึงสร้างผู้เขียนและเป็นตัวอย่างของมนุษยชาติใหม่[48]ในมุมมองนี้การประสูติการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูนำมาซึ่งความรอดโดยปลดเปลื้องความเสียหายของอาดาม[49]

ในฐานะที่เป็นลูกชายทางชีวภาพของเดวิดพระเยซูจะเป็นของชาวยิวเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ชาติและวัฒนธรรม [50] [51]ข้อโต้แย้งอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้น่าจะเป็นความขัดแย้งในลำดับวงศ์ตระกูลของพระเยซู: มัทธิวบอกว่าเขาเป็นบุตรของโซโลมอนและลูกาบอกว่าเขาเป็นบุตรของนาธาน -โซโลมอนและนาธานเป็นพี่น้องกันยอห์นแห่งดามัสกัสสอนว่าไม่มีความขัดแย้งสำหรับนาธานแต่งงานกับภรรยาของโซโลมอนหลังจากที่โซโลมอนเสียชีวิตตามพระคัมภีร์กล่าวคือยิบอม ( มิทซ์วาห์ที่ผู้ชายต้องแต่งงานกับม่ายที่ไม่มีบุตรของพี่ชายของเขา) [52]

พระเยซูเติบโตในแคว้นกาลิลีและงานรับใช้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่นั่น[53]ภาษาพูดในแคว้นกาลิลีและแคว้นยูเดียในช่วงศตวรรษที่ 1 ได้แก่ชาวยิวปาเลสไตน์อราเมอิก , ภาษาฮิบรูและภาษากรีกกับอราเมอิกเป็นที่โดดเด่น[54] [55]มีมติที่สำคัญว่าพระเยซูให้มากที่สุดของคำสอนของเขาในอราเมอิกเป็น[56]ในภาษาของกาลิเลโอ [57] [58]

พระวรสารบัญญัติอธิบายพระเยซูสวมtzitzit - พู่บนtallit - ในมัทธิว 14:36 [59]และลุคที่ 8: 43-44 [60]นอกจากนี้พันธสัญญาใหม่ยังไม่มีคำอธิบายเกี่ยวกับการปรากฏตัวของพระเยซูก่อนสิ้นพระชนม์และโดยทั่วไปแล้วคำบรรยายพระกิตติคุณมักไม่แยแสกับรูปลักษณ์หรือลักษณะทางเชื้อชาติของผู้คน [61] [62] [63] : 48–51

กระทรวง[ แก้]

การมีส่วนร่วมของอัครสาวกโดยLuca Signorelli , 1512

ขโมยมาเพื่อขโมยและฆ่าและทำลายเท่านั้น ฉันมาเพื่อให้พวกเขามีและมีความสุขกับชีวิตและมีมันมากมาย (เต็มจนล้น) - ยอห์น 10:10 (Ampl)

พระเยซูดูเหมือนจะมีข้อกังวลพื้นฐานสองประการโดยอ้างอิงถึงผู้คนและเนื้อหา: (1) ว่าพวกเขาหลุดพ้นจากการกดขี่ของสิ่งต่างๆและ (2) พวกเขากังวลอย่างแข็งขันต่อความต้องการของผู้อื่น [25]

ในพระวรสารบัญญัติกระทรวงของพระเยซูเริ่มต้นด้วยการล้างบาปในชนบทของแคว้นยูเดียใกล้แม่น้ำจอร์แดนและสิ้นสุดในกรุงเยรูซาเล็มตามกระยาหารค่ำมื้อสุดท้าย [64]ประวัติของลุค ( 03:23 ) กล่าวว่าพระเยซูเป็น "เกี่ยวกับอายุ 30 ปี" ในช่วงเริ่มต้นของกระทรวงของเขา[65] [66]วันที่เริ่มต้นพันธกิจของเขาถูกประเมินไว้ประมาณ ค.ศ. 27 ถึง 29 และสิ้นสุดในช่วง ค.ศ. 30 ถึง 36 [65] [66] [67] [68]

พระเยซูต้นกระทรวงกาลิเลโอเริ่มต้นขึ้นเมื่อหลังการทดลองของเขาที่เขาจะไปกลับไปยังแคว้นกาลิลีจากเวลาที่เขาอยู่ในทะเลทรายจูเดียน [69]ในช่วงแรกนี้เขาเทศน์ทั่วแคว้นกาลิลีและรับสมัครสาวกกลุ่มแรกของเขาที่เริ่มเดินทางไปกับเขาและในที่สุดก็เป็นแกนกลางของคริสตจักรยุคแรก [64] [70]พันธกิจสำคัญของกาลิลีซึ่งเริ่มต้นในมัทธิว 8รวมถึงการมอบหมายงานของอัครสาวกสิบสองและครอบคลุมงานรับใช้ส่วนใหญ่ของพระเยซูในแคว้นกาลิลี [71] [72]พันธกิจสุดท้ายของชาวกาลิลีเริ่มต้นหลังจากการสิ้นพระชนม์ของยอห์นผู้ให้บัพติศมาขณะที่พระเยซูเตรียมจะไปเยรูซาเล็ม [73][74]

ในงานรับใช้ยูเดียในเวลาต่อมาพระเยซูเริ่มการเดินทางครั้งสุดท้ายไปยังกรุงเยรูซาเล็มผ่านแคว้นยูเดีย [75] [76] [77] [78]ขณะที่พระเยซูเดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็มในงานรับใช้ของPereanในเวลาต่อมาประมาณหนึ่งในสามของทางลงจากทะเลกาลิลีไปตามแม่น้ำจอร์แดนเขากลับไปยังบริเวณที่เขารับบัพติศมา [79] [80] [81]

กระทรวงสุดท้ายในกรุงเยรูซาเล็มบางครั้งเรียกว่ากิเลสสัปดาห์และเริ่มต้นด้วยพระเยซูฉลองชัยเข้ากรุงเยรูซาเล็ม [82]พระวรสารให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระทรวงสุดท้ายกว่าช่วงเวลาอื่นพลีประมาณหนึ่งในสามของข้อความของพวกเขาไปสัปดาห์สุดท้ายของชีวิตของพระเยซูในกรุงเยรูซาเล็ม [83]

คำสอนอุปมาและปาฏิหาริย์[ แก้]

A Gospel of John , 1056

ถ้อยคำที่ฉันพูดกับคุณนั้นฉันไม่ได้พูดจากตัวฉันเอง แต่พระบิดาผู้ทรงสถิตในเราทรงกระทำการของพระองค์ - ยอห์น 14:10 [84]

ในพันธสัญญาใหม่มีการนำเสนอคำสอนของพระเยซูในแง่ของ "คำพูดและงาน" ของเขา [18] [19]พระวจนะของพระเยซูรวมถึงคำเทศนาหลายประการนอกเหนือจากคำอุปมาที่ปรากฏตลอดการบรรยายของ Synoptic Gospels (พระกิตติคุณของยอห์นไม่มีคำอุปมา) ผลงานรวมถึงการอัศจรรย์และการกระทำอื่น ๆ ที่ทำระหว่างงานรับใช้ของเขา [19]

แม้ว่าพระวรสารบัญญัติจะเป็นแหล่งที่มาหลักของคำสอนของพระเยซู แต่สาส์นของพอลลีนซึ่งน่าจะเขียนไว้หลายสิบปีก่อนพระกิตติคุณให้เรื่องราวที่เขียนไว้ในช่วงแรกสุดเกี่ยวกับคำสอนของพระเยซู[85]

พันธสัญญาใหม่ไม่ได้นำเสนอคำสอนของพระเยซูเป็นเพียงคำสอนของพระองค์เอง แต่เปรียบพระวจนะของพระเยซูกับการเปิดเผยจากพระเจ้าโดยยอห์นผู้ให้บัพติศมาระบุไว้ในยอห์น 3:34 :“ สำหรับผู้ที่พระเจ้าได้ส่งมานั้นพูดถ้อยคำของพระเจ้า เพราะพระเจ้าประทานพระวิญญาณโดยไม่มีขีด จำกัด " และพระเยซูตรัสในยอห์น 7:16 :“ คำสอนของฉันไม่ใช่ของฉันเอง มาจากผู้ที่ส่งเรามา " [84] [86]ในมัทธิว 11:27พระเยซูอ้างถึงความรู้จากพระเจ้าโดยระบุว่า:" ไม่มีใครรู้จักพระบุตรนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้จักพระบิดานอกจากพระบุตร "โดยอ้างว่า ความรู้ร่วมกันที่พระองค์ทรงมีต่อพระบิดา[31] [87]

วาทกรรม[ แก้ไข]

พระเยซูอำลาวาทกรรมของเขาสิบเอ็ดสาวกที่เหลือหลังจากที่กระยาหารค่ำมื้อสุดท้ายจากMaestàโดยDuccio

พระกิตติคุณมีวาทกรรมหลายอย่างของพระเยซูในบางโอกาสเช่นคำปราศรัยอำลาหลังอาหารค่ำมื้อสุดท้ายคืนก่อนการตรึงกางเขนของพระองค์ [88]แม้ว่าบางส่วนของคำสอนของพระเยซูจะได้รับรายงานว่าเกิดขึ้นในบรรยากาศที่เป็นทางการของธรรมศาลา (เช่นในมัทธิว 4:23 ) วาทกรรมหลายคำเหมือนการสนทนามากกว่าการบรรยายอย่างเป็นทางการ [89]

พระวรสารของแมทธิวมีชุดโครงสร้างของพระธรรมเทศนามักจะจัดกลุ่มเป็นห้า Discourses ของแมทธิวซึ่งปัจจุบันหลายคำสอนสำคัญของพระเยซู[90] [91]แต่ละห้าวาทกรรมที่มีทางเดินคู่ขนานบางอย่างในพระวรสารนักบุญมาร์คหรือประวัติของลุค [92]วาทกรรมทั้งห้าในมัทธิวเริ่มต้นด้วยคำเทศนาบนภูเขาซึ่งสรุปคำสอนทางศีลธรรมของพระเยซูไว้มากมายและเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่เป็นที่รู้จักและอ้างถึงมากที่สุดในพันธสัญญาใหม่[89] [93]คำเทศนาบนภูเขารวมถึงบีตติจูดซึ่งอธิบายลักษณะของผู้คนอาณาจักรของพระเจ้าแสดงเป็น "พร" [94] Beatitude มุ่งเน้นไปที่ความรักและความอ่อนน้อมถ่อมตนมากกว่าการบังคับและการกระทำและสะท้อนอุดมคติหลักของคำสอนของพระเยซูในเรื่องจิตวิญญาณและความเมตตากรุณา [95] [96] [97]วาทกรรมอื่น ๆ ในมัทธิว ได้แก่วาทกรรมของมิชชันนารีในมัทธิว 10และวาทกรรมเรื่องศาสนจักรในมัทธิว 18โดยให้คำแนะนำแก่สาวกและวางรากฐานของจรรยาบรรณสำหรับชุมชนที่คาดการณ์ไว้ของ ผู้ติดตาม [98] [99] [100]

คำอุปมา[ แก้ไข]

"พลเมืองดี" เป็นภาพวาดของเจมส์ทิสโซต์ นิยายของพลเมืองดีเป็นหนึ่งในคำอุปมาของพระเยซู

คำอุปมาของพระเยซูเป็นตัวแทนขององค์ประกอบหลักของคำสอนของพระองค์ในพระวรสารที่ประมาณสามสิบคำอุปมาขึ้นรูปประมาณหนึ่งในสามของคำสอนของเขาบันทึกไว้ [101] [102]อุปมาอาจปรากฏในคำเทศนาอีกต่อไปเช่นเดียวกับสถานที่อื่น ๆ ในการบรรยาย [89]อุปมาของพระเยซูเป็นเรื่องราวที่ดูเรียบง่ายและน่าจดจำมักจะเป็นภาพและแต่ละข้อบ่งบอกถึงคำสอนที่มักจะเกี่ยวข้องกับโลกทางกายภาพกับโลกฝ่ายวิญญาณ [103] [104]

ในศตวรรษที่ 19 ลิสโกและแฟร์แบร์นกล่าวไว้ว่าในอุปมาของพระเยซู "ภาพที่ยืมมาจากโลกที่มองเห็นนั้นมาพร้อมกับความจริงจากโลกที่มองไม่เห็น (ทางวิญญาณ)" และอุปมาของพระเยซูไม่ใช่ "เพียงอุปมาที่รับใช้ จุดประสงค์ของภาพประกอบ แต่เป็นการเปรียบเทียบภายในที่ธรรมชาติกลายเป็นพยานสำหรับโลกฝ่ายวิญญาณ ". [103]ในทำนองเดียวกันในศตวรรษที่ 20 เรียกคำอุปมาว่า "เรื่องราวทางโลกที่มีความหมายจากสวรรค์", [105]วิลเลียมบาร์เคลย์กล่าวว่าอุปมาของพระเยซูใช้ตัวอย่างที่คุ้นเคยเพื่อนำจิตใจของผู้อื่นไปสู่แนวคิดเกี่ยวกับสวรรค์ เขาชี้ให้เห็นว่าพระเยซูไม่ได้สร้างคำอุปมาของพระองค์เป็นเพียงการเปรียบเทียบ แต่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ "ความสัมพันธ์ภายในระหว่างธรรมชาติกับระเบียบทางวิญญาณ"[105]

ปาฏิหาริย์ของพระเยซู[ แก้ไข]

เชื่อปาฏิหาริย์ที่คุณอาจจะรู้และเข้าใจว่าพระบิดาอยู่ในเราและเราอยู่ในพระบิดา - ยอห์น 10:38 [106]

ในคำสอนของคริสเตียนปาฏิหาริย์ของพระเยซูเป็นพาหนะสำหรับข่าวสารของพระองค์เช่นเดียวกับคำพูดของพระองค์ หลายปาฏิหาริย์เน้นความสำคัญของความเชื่อเช่นในการทำความสะอาดโรคเรื้อนสิบ , [ลก 17:19]พระเยซูไม่ได้บอกว่า: "พลังของฉันได้บันทึกคุณ" แต่บอกว่า "ขึ้นและไปเถิดความเชื่อของคุณได้บันทึกคุณ." [107] [108]ในทำนองเดียวกันในปาฏิหาริย์การเดินบนน้ำอัครสาวกเปโตรเรียนรู้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับศรัทธาในขณะที่ศรัทธาของเขาสั่นคลอนเขาก็เริ่มจมลง [ม ธ 14: 34-36] [109]

พระเยซูทรงรักษาคนอัมพาตในThe PoolโดยPalma il Giovane , 1592

ลักษณะพิเศษประการหนึ่งที่มีร่วมกันระหว่างปาฏิหาริย์ทั้งหมดของพระเยซูในเรื่องราวของพระกิตติคุณคือเขาส่งผลประโยชน์อย่างอิสระและไม่เคยร้องขอหรือยอมรับรูปแบบการจ่ายเงินใด ๆ สำหรับการรักษาปาฏิหาริย์ของพระองค์ซึ่งแตกต่างจากมหาปุโรหิตบางคนในสมัยของเขาที่เรียกเก็บเงินจากผู้ที่ได้รับการรักษา[110]ในมัทธิว 10: 8พระองค์ทรงแนะนำสาวกให้รักษาคนป่วยปลุกคนตายชำระคนที่เป็นโรคเรื้อนและขับผีออกโดยไม่ต้องจ่ายเงินและกล่าวว่า[110]

ชาวคริสต์โดยทั่วไปเชื่อว่าปาฏิหาริย์ของพระเยซูเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงและผลงานอัศจรรย์ของพระองค์เป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเขาโดยเป็นการยืนยันถึงความเป็นพระเจ้าและการรวมกันของ Hypostaticกล่าวคือลักษณะที่เป็นคู่ของความเป็นมนุษย์ของพระคริสต์และความเป็นพระเจ้าในภาวะ hypostasis เดียว[111]คริสเตียนเชื่อว่าในขณะที่ประสบการณ์ของพระเยซูเกี่ยวกับความหิวโหยความเหน็ดเหนื่อยและการสิ้นพระชนม์เป็นหลักฐานของความเป็นมนุษย์ของพระองค์ แต่ปาฏิหาริย์ก็เป็นหลักฐานของเทพของพระองค์[112] [113] [114]

ผู้เขียนคริสเตียนยังมองว่าการอัศจรรย์ของพระเยซูไม่ได้เป็นเพียงการกระทำของอำนาจและอำนาจทุกอย่าง แต่เป็นผลงานแห่งความรักและความเมตตาพวกเขาถูกแสดงเพื่อแสดงความเมตตาต่อมนุษยชาติที่บาปและทุกข์ทรมาน[111]ผู้เขียนเคนและจิมสต็อคเกอร์ระบุว่า "การอัศจรรย์ทุกครั้งที่พระเยซูทรงกระทำคือการกระทำของความรัก" [115]และการอัศจรรย์แต่ละครั้งเกี่ยวข้องกับคำสอนที่เฉพาะเจาะจง[116] [117]

เนื่องจากตามพระกิตติคุณยอห์น[20:30]จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรยายปาฏิหาริย์ทั้งหมดที่พระเยซูทรงกระทำสารานุกรมคาทอลิกระบุว่าปาฏิหาริย์ที่นำเสนอในพระวรสารได้รับการคัดเลือกด้วยเหตุผลสองประการ: ประการแรกเพื่อการสำแดงพระสิริของพระเจ้า จากนั้นก็เพื่อคุณค่าที่ชัดเจนของพวกเขา พระเยซูอ้างถึง "งาน" ของพระองค์ว่าเป็นหลักฐานของพันธกิจและความเป็นพระเจ้าของพระองค์และในยอห์น 5:36พระองค์ทรงประกาศว่าปาฏิหาริย์ของพระองค์มีคุณค่าที่ชัดเจนยิ่งกว่าประจักษ์พยานของยอห์นผู้ให้บัพติศมา [111]

การตรึงกางเขนและการชดใช้[ แก้ไข]

เรื่องราวของการตรึงกางเขนและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูในเวลาต่อมาให้ภูมิหลังที่สมบูรณ์สำหรับการวิเคราะห์ทางคริสต์ศาสนาตั้งแต่พระกิตติคุณอันเป็นที่ยอมรับไปจนถึงสาส์นของพอลลีน [118]

"หน่วยงานคริสต์ศาสนา" ของโยฮันไนน์ผสมผสานแนวคิดที่ว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระบิดาเข้ากับความคิดที่ว่าพระองค์เข้ามาในโลกในฐานะตัวแทนของพระบิดาได้รับมอบหมายและส่งมาจากพระบิดาเพื่อเป็นตัวแทนของพระบิดาและทำงานของพระบิดาให้สำเร็จ โดยนัยในภาพของพระเยซูโดยสังเขปแต่ละภาพคือหลักคำสอนที่ความรอดที่พระเยซูประทานให้นั้นแยกออกจากกันไม่ได้จากพระเยซูเองและตัวตนของพระเจ้า บุตรชายและสิทธิ์เสรีมารวมกันในพระกิตติคุณของ Synoptic เฉพาะในอุปมาเรื่องไร่องุ่น ( มัทธิว 21:37 ; มาระโก 12: 6 ; ลูกา 20:13 ) [119]การยอมจำนนของพระเยซูสู่การตรึงกางเขนเป็นการเสียสละที่ทำขึ้นในฐานะตัวแทนของพระเจ้าหรือผู้รับใช้ของพระเจ้าเพื่อประโยชน์แห่งชัยชนะในที่สุด[4] [120]สิ่งนี้สร้างขึ้นจากแก่นเรื่องการกอบกู้ของพระวรสารนักบุญยอห์นซึ่งเริ่มต้นในยอห์น 1:36พร้อมกับประกาศของยอห์นผู้ให้บัพติศมา : "พระเมษโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับบาปของโลก" [121] [122]การเสริมสร้างแนวความคิดเพิ่มเติมมีให้ในวิวรณ์ 21:14ที่ "ลูกแกะถูกฆ่า แต่ยืน" เป็นเพียงคนเดียวที่คู่ควรกับการจัดการม้วนหนังสือ (กล่าวคือหนังสือ) ที่มีชื่อของผู้ที่จะเป็น บันทึกแล้ว [123]

องค์ประกอบสำคัญในคริสต์ศาสนาที่นำเสนอในกิจการของอัครสาวกคือการยืนยันความเชื่อที่ว่าการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูโดยการตรึงกางเขนนั้นเกิดขึ้น[124]ในมุมมองนี้เช่นเดียวกับในกิจการ 2:23ไม้กางเขนไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเรื่องอื้อฉาวเพราะการตรึงกางเขนของพระเยซู[124] [125]

คริสต์ศาสนาของเปาโลมุ่งเน้นเฉพาะเรื่องการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู สำหรับเปาโลการตรึงกางเขนของพระเยซูเกี่ยวข้องโดยตรงกับการฟื้นคืนพระชนม์ของเขาและคำว่า "กางเขนของพระคริสต์" ที่ใช้ในกาลาเทีย 6:12อาจถูกมองว่าเป็นคำย่อของข้อความในพระกิตติคุณ[126]สำหรับพอลตรึงกางเขนของพระเยซูก็ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่แยกในประวัติศาสตร์ แต่เหตุการณ์จักรวาลอย่างมีนัยสำคัญeschatologicalผลกระทบเช่นเดียวกับใน1 โครินธ์ 2: 8 [126]ในทัศนะของพอลลีนพระเยซูเชื่อฟังจนถึงจุดแห่งความตาย ( ฟิลิปปี 2: 8 ) สิ้นพระชนม์ "ในเวลาที่เหมาะสม" ( โรม 4:25 ) ตามแผนการของพระเจ้า[126]สำหรับเปาโล "อำนาจของไม้กางเขน" ไม่สามารถแยกออกจากการฟื้นคืนชีพของพระเยซู[126]

จอห์นคาลวินสนับสนุนคริสตศาสนา "ตัวแทนของพระเจ้า" และเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าในการพิจารณาคดีของเขาในศาลของปีลาตพระเยซูอาจโต้แย้งได้สำเร็จในเรื่องความบริสุทธิ์ของเขา แต่แทนที่จะยอมถูกตรึงกางเขนเพื่อเชื่อฟังพระบิดา[127] [128]นี้ Christological ธีมอย่างต่อเนื่องในศตวรรษที่ 20 ทั้งในภาคตะวันออกและโบสถ์เวสเทิร์ในคริสตจักรตะวันออกSergei Bulgakovเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าการตรึงกางเขนของพระเยซูเป็น " ก่อนนิรันดร์ " ซึ่งกำหนดโดยพระบิดาก่อนการสร้างโลกเพื่อไถ่มนุษยชาติจากความอับอายที่เกิดจากการล่มสลายของอาดัม[129]ในคริสตจักรตะวันตกคาร์ลราห์เนอร์อธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับการเปรียบเทียบว่าพระโลหิตของพระเมษโปดกของพระเจ้า (และน้ำจากด้านข้างของพระเยซู) ที่หลั่งที่การตรึงกางเขนนั้นมีลักษณะการชำระล้างคล้ายกับน้ำบัพติศมา [130]

ชาวมอร์มอนเชื่อว่าการตรึงกางเขนเป็นจุดสุดยอดของการชดใช้ของพระคริสต์ซึ่งเริ่มต้นในสวนเกทเสมาเน [131]

การฟื้นคืนชีพการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และการเสด็จมาครั้งที่สอง[ แก้ไข]

ภาพการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูเป็นหัวใจสำคัญของศิลปะคริสเตียน (การฟื้นคืนชีพของพระคริสต์โดยราฟาเอล 1499–1502)

พันธสัญญาใหม่สอนว่าการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูเป็นรากฐานของความเชื่อของคริสเตียน [1 คร 15: 12-20] คริสเตียน[1 ปต 1: 3]โดยความเชื่อในการทำงานของพระเจ้า[คร 2:12] ได้รับการฟื้นคืนชีพทางวิญญาณพร้อมกับพระเยซูและได้รับการไถ่บาปเพื่อที่พวกเขาจะได้เดินในทางใหม่ของ ชีวิต. [รม 6: 4]

ในคำสอนของคริสตจักรเผยแพร่ศาสนา , การฟื้นคืนชีพถูกมองว่าเป็นป่าวประกาศยุคใหม่การขึ้นรูปธรรมของคืนชีพลดลงถึงอัครสาวกเปาโลไม่เพียงพอสำหรับเปาโลที่จะกล่าวคำสอนเบื้องต้นซ้ำ ๆ แต่ในฮีบรู 6: 1กล่าวว่า "ก้าวไปไกลกว่าคำสอนเบื้องต้นเกี่ยวกับพระคริสต์และก้าวไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่" พื้นฐานของศาสนศาสตร์พอลลีนคือความเชื่อมโยงระหว่างการฟื้นคืนชีพของพระคริสต์และการไถ่บาป[132]เปาโลอธิบายถึงความสำคัญของการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูว่าเป็นสาเหตุและพื้นฐานของความหวังของคริสเตียนที่จะแบ่งปันประสบการณ์ที่คล้ายกันใน1 โครินธ์ 15: 20-22 :

แต่พระคริสต์ได้รับการปลุกให้เป็นขึ้นจากความตายซึ่งเป็นผลแรกของคนที่หลับไปแล้ว เพราะว่าตั้งแต่ความตายมาถึงมนุษย์การฟื้นคืนชีพของคนตายก็มาจากมนุษย์เช่นกัน เพราะในอาดัมทุกคนต้องตายดังนั้นในพระคริสต์ทุกคนจะถูกทำให้มีชีวิต

หากยืนข้ามที่เป็นศูนย์กลางของธรรมพอลจึงไม่ฟื้นคืนชีพ: ถ้าผู้ใดเสียชีวิตตายของทุกที่ทุกจะมีเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จะเฉลิมฉลองในการคืนชีพของคนหนึ่ง[133]เปาโลสอนว่าเช่นเดียวกับที่คริสเตียนมีส่วนร่วมในการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูในการรับบัพติศมาดังนั้นพวกเขาจะมีส่วนร่วมในการฟื้นคืนชีพของพระองค์[134]เพราะพระเยซูทรงถูกกำหนดให้เป็นพระบุตรของพระเจ้าโดยการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์[รอม. 1: 4] [134]ทัศนะของเปาโลขัดต่อความคิดของนักปรัชญาชาวกรีกที่การฟื้นคืนชีพหมายถึงการถูกจองจำใหม่ในร่างกายซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการหลีกเลี่ยงเนื่องจากว่าสำหรับพวกเขาร่างกายและวัสดุที่หลอกล่อ วิญญาณ. [135]ในขณะเดียวกันเปาโลเชื่อว่าร่างกายที่ฟื้นคืนชีวิตใหม่จะเป็นร่างกายที่เป็นอมตะได้รับการยกย่องและมีพลังตรงกันข้ามกับร่างกายทางโลกซึ่งเป็นมรรตัยเสียชื่อเสียงและอ่อนแอ[136]

พ่อเผยแพร่กล่าวถึงความตายและการฟื้นคืนชีพของพระเยซูรวมทั้งอิก (50-115) [137] Polycarp (69-155) และจัสตินพลีชีพ (100-165) [138]หลังจากการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของคอนสแตนตินและคำสั่งปลดปล่อยแห่งมิลานในปี 313 สภาทั่วโลกในศตวรรษที่ 4, 5 และ 6 ที่มุ่งเน้นไปที่คริสต์ศาสนาช่วยกำหนดรูปแบบความเข้าใจของคริสเตียนเกี่ยวกับธรรมชาติแห่งการฟื้นคืนชีพของการฟื้นคืนชีพและมีอิทธิพลต่อทั้งการพัฒนา การยึดถือและใช้งานภายในสวด [139]

มุมมองที่ไม่เป็นธรรม[ แก้ไข]

หลักคำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพ - รวมถึงความเชื่อที่ว่าพระเยซูทรงเป็นบุคคลแห่งตรีเอกานุภาพ - ไม่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในหมู่คริสเตียน [140] [141]กลุ่ม Nontrinitarian คริสเตียนรวมถึงคริสตจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย , [142] Unitariansและพระเจ้าเป็นพยาน [143]แม้ว่ากลุ่มที่ไม่นับถือศาสนาสมัยใหม่จะปฏิเสธหลักคำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพ แต่มุมมองของพวกเขายังคงแตกต่างกันอย่างมากเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเยซู บางคนไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแทนที่จะเชื่อว่าพระองค์เป็นผู้ส่งสารจากพระเจ้าหรือผู้เผยพระวจนะหรือเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ นี่คือมุมมองดำเนินตามนิกายโบราณเช่นEbionites , [144]และทันสมัยวัน Unitarians[145]

ดูเพิ่มเติม[ แก้ไข]

 • ลำดับเหตุการณ์ของพระเยซู  - เส้นเวลาชีวิตของพระเยซู
 • ความสามัคคีของพระกิตติคุณ  - พยายามรวบรวมพระกิตติคุณอันเป็นที่ยอมรับของพันธสัญญาใหม่ไว้ในบัญชีเดียว
 • พระมหาบัญชา  - คำสั่งสอนของพระเยซูที่ฟื้นคืนพระชนม์แก่สาวกของพระองค์เพื่อเผยแพร่พระกิตติคุณไปยังทุกประเทศทั่วโลก
 • พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู
 • พระเยซูในตำนานเปรียบเทียบ
 • พระเยซูในศาสนาอิสลาม  - ศาสดาคนสำคัญในศาสนาอิสลามเรียกว่า "อัล - มาซีห์" หรือพระเมสสิยาห์
 • มุมมองของศาสนายิวเกี่ยวกับพระเยซู

อ้างอิง[ แก้ไข]

 1. ^ Companion ฟอร์ดกับพระคัมภีร์พี 649.
 2. ^ [1]
 3. ^ The Christology of Anselm of CanterburyโดยDániel Deme 2004 ISBN  0-7546-3779-4หน้า 199-200
 4. ^ a b Cullmann, Oscar (1959) คริสต์ศาสนาของพันธสัญญาใหม่ สำนักพิมพ์ Westminster John Knox หน้า 79. ISBN 0-664-24351-7.
 5. ^ a b c d Systematic Theology เล่ม 2โดย Wolfhart Pannenberg 2004 0567084663 ISBN หน้า 297-303
 6. ^ กิจการ 2:24 ,โรม 10: 9 , 1 คร 15:15 ,กิจการ 2: 31-32 , 3:15 , 3:26 , 4:10 , 5:30 , 10: 40-41 , 13:30 , 13 : 34 , 13:37 , 17: 30-31 , 1 คร 6:14 , 2 คร 4:14 ,กัล 1: 1 , อฟ 1:20 , Col 2:12 , 1 ทส 1:10 ,ฮีบรู 13:20 , 1 ปต 1 : 3 , 1:21
 7. ^ มาร์ค 16:19 ,ลูกา 22:69 ,กิจการ 02:33 , 05:31 , 7: 55-56 ,โรม 08:34 ,เอเฟซัส 1:20 ,เทือกเขา 3: 1 ,ฮีบรู 1: 3 , 01:13 , 10:12 , 12: 2 , 1 ปต. 3:22
 8. ^ กิจการ 1: 9-11
 9. ^ แจ็คสัน, เกรกอรี่ลีคาทอลิกนิกายลูเธอรันโปรเตสแตนต์: การเปรียบเทียบทฤษฎี 1993 ISBN 978-0-615-16635-3ส่วนหนึ่ง: "พื้นที่ของข้อตกลง" หน้า 11-17 
 10. ^ The Orthodox Church: An Introduction to its History, Doctrine by John Anthony McGuckin 2010 หน้า 6-7
 11. ^ หลักคำสอนคริสเตียนพื้นฐานโดย John H. Leith 1993 ISBN 0-664-25192-7หน้า 1-2 
 12. ^ สภาวาติกันที่สอง Dei Verbum (V.19) ; Thomas Aquinasไม่ว่าในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์คำอาจมีความรู้สึกหลายอย่างหรือไม่? เก็บถาวร 2006-09-06 ที่ Wayback Machine ; cf คำสอนของคริสตจักรคาทอลิก, §116 ; RC Sproulรู้พระคัมภีร์หน้า 45–61; Greg Bahnsenคำสารภาพที่ได้รับการปฏิรูปเรื่อง Hermeneutics (ศิลปะ 6) ; Scott Foutz, Martin Luther และ Scripture
 13. ^ "พระเยซูคือใครคริสเตียนเชื่ออะไร" มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ บัณฑิตคริสเตียนมิตรภาพ. [2] เก็บถาวรเมื่อ 2013-03-04 ที่ Wayback Machine 1 พฤษภาคม 2556
 14. ^ cf. ยอห์น 14: 1-3 ,กิจการ 1: 10-11 ,ลูกา 21:27 ,วิวรณ์ 1: 7
 15. ^ a b เรียงความในการตีความพันธสัญญาใหม่โดย Charles Francis Digby Moule 1982 ISBN 0-521-23783-1หน้า 63 
 16. ^ The Melody of Faith: Theology in an Orthodox Keyโดย Vigen Guroian 2010 ISBN 0-8028-6496-1หน้า 28 
 17. ^ a b พระคัมภีร์ตามประเพณีโดย John Breck 2001 ISBN 0-88141-226-0หน้า 12 
 18. ^ a b คำบรรยายความรู้พระคัมภีร์โดย John F. Walvoord, Roy B. Zuck 1983 ISBN 0-88207-812-7หน้า 100 
 19. ^ a b c พระวจนะและผลงานของพระเยซูคริสต์โดย J. Dwight Pentecost 2000 ISBN 978-0-310-30940-6หน้า 212 
 20. ^ ฮันเตอร์ซิลเวสเตอร์ โครงร่างของการดันทุรังเทววิทยาเล่ม 2. 2553 ISBN 1-146-98633-5 p. 443 
 21. ^ a b โฮล เดนเลสลี่ Jesus: the Complete Guide , 2006. ISBN 0-8264-8011-X p. 426 
 22. ^ คำสอนของคริสตจักรคาทอลิก §606–618; Council of Trent (1547) ใน Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum (1965) §1529; ยอห์น 14: 2–3
 23. ^ สามสิบเก้าบทความของคริสตจักรแห่งอังกฤษข้อ 9; เอาก์สบวร์กสารภาพบทความ 2; Second Helvetic Confessionบทที่ 8; โรม 5: 12–21 ; 1 คร. 15: 21–22 .
 24. ^ คุณบอกว่าฉันเป็นใคร? บทความเกี่ยวกับคริสต์ศาสนาโดย Jack Dean Kingsbury, Mark Allan Powell, David R.Bauer 1999 ISBN 0-664-25752-6หน้า xvi และ 109 
 25. ^ a b Stagg แฟรงค์ เทววิทยาในพันธสัญญาใหม่ Broadman Press, 1962 ISBN 0-8054-1613-7 
 26. ^ พระเจ้าพระเยซูคริสต์: ความจงรักภักดีต่อพระเยซูในศาสนาคริสต์ยุคแรกสุดโดยแลร์รีดับเบิลยูเฮอร์ทาโด 2005 ISBN 0-8028-3167-2หน้า 288 
 27. ^ พระเจ้าพระเยซูคริสต์: ความจงรักภักดีต่อพระเยซูในศาสนาคริสต์ยุคแรกสุดโดยแลร์รีดับเบิลยูเฮอร์ทาโด 2005 ISBN 0-8028-3167-2หน้า 99 
 28. ^ a b สารานุกรมคาทอลิก: พระบุตรของพระเจ้า
 29. ^ ครูคนหนึ่ง: บทบาทการสอนของพระเยซูในพระกิตติคุณของมัทธิวโดย John Yueh-Han Yieh 2004 ISBN 3-11-018151-7หน้า 240-241 
 30. ^ Dwight Pentecostถ้อยคำและผลงานของพระเยซูคริสต์ 2000 ISBN 0-310-30940-9หน้า 234 
 31. ^ a b สารานุกรมพระคัมภีร์มาตรฐานสากลโดย Geoffrey W. Bromiley 1988 ISBN 0-8028-3785-9หน้า 571-572 
 32. ^ "จอห์น 1: 1" Biblia.com Faithlife.com . สืบค้นเมื่อ2 สิงหาคม 2560 .
 33. ^ a b Creation and Christologyโดย Masanobu Endo 2002 ISBN 3-16-147789-8หน้า 233 
 34. ^ a b บรรณาธิการ, Erwin Fahlbusch (1999), สารานุกรมของศาสนาคริสต์ , Leiden, Netherland: Brill, p. 463, ISBN 0-8028-2413-7CS1 maint: extra text: authors list ( link )
 35. ^ a b Rausch, Thomas P. (2003), พระเยซูคือใคร? : บทนำสู่ Christology , Collegeville, Minn: Liturgical Press, p. 149, ISBN 0-8146-5078-3
 36. ^ McGrath, Alister อี (2007), คริสต์ศาสนวิทยา: แนะนำ , Malden, Mass .: Blackwell พี 282, ISBN 978-1-4051-5360-7
 37. ^ Nicene และ Post-Nicene Fathers ชุดที่ 2 Vol XIV p207 ฉบับแปลโดย HR Percival http://www.fordham.edu/halsall/basis/ephesus.html
 38. ^ เดอะเซเว่นทั่วโลกประชุมของคริสตจักรไม่มีการแบ่งแยก, ทรานส์ HR Percival ในไนซีนและโพสต์ไนซีนพ่อ 2 ซีรีส์เอ็ด P. Schaff และ H. Wace, (ตัวแทน Grand Rapids MI: Wm. B. Eerdmans, 1955), XIV, หน้า 192-242
 39. ^ Bromiley เจฟฟรีย์ดับบลิวมาตรฐานสากลในพระคัมภีร์สารานุกรม 1988 ISBN 0-8028-3785-9 
 40. ^ Espín, Orlando O. และ James B. พจนานุกรมเบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนศาสตร์และการศึกษาศาสนา 2550 ISBN 0-8146-5856-3 , p. 238 
 41. ^ Mills, Watson E. และ Roger Aubrey Bullard พจนานุกรม Mercer of the Bible , 1998. ISBN 0-86554-373-9 . หน้า 712 
 42. ^ Ryrie, ชาร์ลส์พื้นฐานธรรม: 1999 ISBN 0-8024-2734-0 หน้า 275 
 43. ^ Daille, Jean การแสดงออกของจดหมายของนักบุญพอลฟิลิป 1995 ISBN 0-8028-2511-7 น. 194-195 
 44. ^ Bethune เบเกอร์, เจมส์แฟรงคลิน แนะนำให้รู้จักกับประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์ , 2005 ISBN 1-4021-5770-3 หน้า 334 
 45. ^ วอล์คเกอร์วิลลิสตัน A History of the Christian Church , 2010. ISBN 1-4400-4446-5 . หน้า 65-66 
 46. ^ Grillmeier, John Bowden พระคริสต์ในประเพณีคริสเตียน: จากยุคเผยแพร่เพื่อโมรา Aloys, 1975 ISBN 0-664-22301-X . น. 15-19 
 47. ^ Helyer แลร์รี่อาร์ พยานของพระเยซู, พอลและจอห์น: การสำรวจในพระคัมภีร์ธรรม 2008 ISBN 0-8308-2888-5พี 282 
 48. ^ รา ห์เนอร์คาร์ล สารานุกรมศาสนศาสตร์: สังคีตมุนดี , 2547. ISBN 0-86012-006-6 . หน้า 474 และ 1434 
 49. ^ เบิร์คเรย์มอนด์แอล; และคณะ (2551). Mariology: คู่มือสำหรับพระสงฆ์, พระเณรและถวายบุคคล ISBN 978-1-57918-355-4 หน้า 613-614 
 50. ^ มัทธิว 1: 6 มัทธิว 1: 6
 51. ^ ลูกา 3:31
 52. ^ นิทรรศการของความเชื่อดั้งเดิมตอนที่สิบสาม
 53. ^ กรีนแม็คไนท์ & มาร์แชลล์ 1992พี 442.
 54. ^ Barr, James (1970). “ พระเยซูตรัสภาษาใด” . แถลงการณ์ของห้องสมุดจอห์น Rylands มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ 53 (1): 9–29. ดอย : 10.7227 / BJRL.53.1.2 .
 55. ^ พอร์เตอร์สแตนเลย์อี (1997) คู่มือการอรรถกถาของพันธสัญญาใหม่ สดใส. หน้า  110 –12 ISBN 978-90-04-09921-0.
 56. ^ ดันน์ 2003 , PP. 313-15
 57. ^ Allen C. Myers, ed. (2530). "อราเมอิก". Eerdmans พระคัมภีร์พจนานุกรม แกรนด์แรพิดส์มิชิแกน: William B. Eerdmans หน้า 72. ISBN 0-8028-2402-1. โดยทั่วไปตกลงกันว่าภาษาอราเมอิกเป็นภาษากลางของอิสราเอลในศตวรรษแรก พระเยซูและสาวกพูดภาษากาลิลีซึ่งแตกต่างจากภาษาเยรูซาเล็ม (ม ธ 26:73)
 58. ^ "ภาษาอราเมอิก" สารานุกรมบริแทนนิกา .
 59. ^ แมทธิว 14:46
 60. ^ ลูกา 8: 43-44
 61. ^ โรบินเอ็มเซ่น "พระเยซูในศิลปะคริสเตียน" บทที่ 29 ของ Blackwell Companion พระเยซูแก้ไขโดยเบิร์ต Burkett 2010 ISBN 1-4051-9362-Xหน้า 477-502 
 62. ^ อุปมาของกษัตริย์: ประวัติศาสตร์การวาดภาพบุคคลในช่วงปลายยุคฝรั่งเศสโดย Stephen Perkinson 2009 ISBN 0-226-65879-1หน้า 30 
 63. ^ โคลิน Kidd (2006) ปลอมของการแข่งขัน: การแข่งขันและคัมภีร์ในโปรเตสแตนต์แอตแลนติกโลก 1600-2000 เคมบริดจ์, สหราชอาณาจักร: มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ISBN 978-0-521-79324-7.
 64. ^ McGrath, Alister อีศาสนาคริสต์: แนะนำ 2006 ISBN 978-1-4051-0901-7 น. 16-22 
 65. ^ a b Köstenberger, Andreas J. , L. Scott Kellum เปล, กางเขนและพระมหากษัตริย์: บทนำพันธสัญญาใหม่ 2009 ISBN 978-0-8054-4365-3 หน้า 114 
 66. ^ a b Maier, Paul L. "วันแห่งการประสูติและลำดับเหตุการณ์ของพระเยซู" ใน Vardaman, Jerry และ Edwin M. Yamauchi Chronos, kairos, Christos: การประสูติและการศึกษาตามลำดับเวลา , 1989. ISBN 0-931464-50-1 . หน้า 113-129 
 67. ^ บาร์เน็ตต์, พอล พระเยซูและเพิ่มขึ้นในช่วงต้นของศาสนาคริสต์: ประวัติศาสตร์ของ New Times พันธสัญญา , 2002 ISBN 0-8308-2699-8 น. 19-21 
 68. ^ แซนเดออี (1993) ประวัติศาสตร์รูปของพระเยซู เพนกวิน. หน้า 11, 249 ISBN 978-0140144994.
 69. ^ มอร์ริสลีออน พระวรสารนักบุญมัทธิว ไอ0-85111-338-9 . หน้า 71 
 70. ^ เรดฟอร์ดดักลาส ชีวิตและกระทรวงพระเยซู: พระประวัติ 2007 ISBN 0-7847-1900-4 หน้า 117-130 
 71. ^ ลัดจอร์จเอลดอน ธรรมของพันธสัญญาใหม่ หน้า 324
 72. ^ เรดฟอร์ดดักลาส ชีวิตและกระทรวงของพระเยซู: พระวรสาร , 2550. ISBN 0-7847-1900-4 . หน้า 143-160 
 73. ^ ค็อกซ์, สตีเว่นลิตร Kendell H อีสลีย์ ความสามัคคีของพระวรสาร , 2550 ISBN 0-8054-9444-8 . น. 97-110 
 74. ^ เรดฟอร์ดดักลาส ชีวิตและกระทรวงของพระเยซู: พระวรสาร , 2550. ISBN 0-7847-1900-4 . หน้า 165-180 
 75. ^ Kingsbury แจ็คคณบดี คริสต์ศาสนาของพระวรสารนักบุญมาร์ค 1983 ISBN 0-8006-2337-1 หน้า 91-95 
 76. ^ บาร์ตัน, สตีเฟ่นคเคมบริดจ์สหายกับพระวรสาร ไอ0-521-00261-3 . หน้า 132-133 
 77. ^ ค็อกซ์, สตีเว่นลิตร Kendell H อีสลีย์ ความสามัคคีของพระวรสาร , 2550 ISBN 0-8054-9444-8 . หน้า 121-135 
 78. ^ เรดฟอร์ดดักลาส ชีวิตและกระทรวงพระเยซู: พระประวัติ 2007 ISBN 0-7847-1900-4 น. 189-207 
 79. ^ ค็อกซ์, สตีเว่นลิตร Kendell เอชอีสลีย์ ความสามัคคีของพระวรสาร , 2550 ISBN 0-8054-9444-8 . หน้า 137 
 80. ^ เรดฟอร์ดดักลาส ชีวิตและกระทรวงของพระเยซู: พระวรสาร , 2550. ISBN 0-7847-1900-4 . น. 211-229 
 81. ^ Mills, Watson E. และ Roger Aubrey Bullard พจนานุกรม Mercer of the Bible , 1998. ISBN 0-86554-373-9 , p. 929 
 82. ^ ค็อกซ์, สตีเว่นลิตร Kendell H อีสลีย์ ความสามัคคีของพระวรสาร , 2550 ISBN 0-8054-9444-8 . หน้า 155-170 
 83. ^ อร์เนอร์, เดวิดลิตรแมทธิว 2008 ISBN 0-8010-2684-9 น. 613 
 84. ^ a b Osborn, Eric Francis การเกิดขึ้นของคริสต์ศาสนวิทยา Cambridge University Press, 1993 ISBN 978-0521430784 p.98 
 85. ^ Blomberg, Craig L. Jesus and the Gospels: An Introduction and Survey . B & H วิชาการ, 2552. ISBN 0-8054-4482-3 . น. 441-442 
 86. ^ Köstenberger, อันเดรียเจภารกิจของพระเยซูและสาวกให้เป็นไปตามพระวรสารที่สี่ Wm. B. Eerdmans Publishing Co. , 1998. ISBN 0-8028-4255-0หน้า 108-109 
 87. ^ Talbert ชาร์ลส์เอชแมทธิว Baker Academic, 2010. ISBN 0-8010-3192-3 p. 149 
 88. ^ O'Day, Gail R. , Susan Hylen John (Westminster Bible Companion) สำนักพิมพ์ Westminster John Knox, 2006. ISBN 978-0-664-25260-1 , บทที่ 15: The Farewell Discourse, หน้า 142-168 
 89. ^ a b c Howick อีคี ธ เทศน์ของพระเยซูคริสต์ สำนักพิมพ์วินด์ริเวอร์, 2546. ISBN 978-1-886249-02-8หน้า 7-9 
 90. ^ Köstenberger, อันเดรียสกอตต์ JL Kellum ชาร์ลส์แอลควาร์ลิ เปล, กางเขนและพระมหากษัตริย์: บทนำพันธสัญญาใหม่ B&H วิชาการ, 2552. ISBN 978-0-8054-4365-3 . น. 194-196 
 91. ^ เฉียบคมเครกเอสพระวรสารของแมทธิว Wm. สำนักพิมพ์ B. Eerdmans, 2552. ISBN 978-0-8028-6498-7 . น. 37-38 
 92. ^ ฝรั่งเศส RTพระวรสารของแมทธิว (ความเห็นใหม่ระหว่างประเทศเกี่ยวกับพันธสัญญาใหม่) Wm. B. Eerdmans Publishing Co. , 2550. ISBN 978-0-8028-2501-8 . น. 9 
 93. ^ วาชท์, คาร์ลจีเทศนาบนภูเขา: สืบสวนศาสนศาสตร์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเบย์เลอร์; พิมพ์ครั้งที่ 2 2544. ISBN 978-0-918954-76-3 . หน้า xi-xiv 
 94. ^ "ทัศนคติ" FL Cross (บรรณาธิการ), EA Livingstone (บรรณาธิการ) พจนานุกรมออกซ์ฟอร์ดของคริสตจักรคริสเตียน นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด 2548 ISBN 978-0192802903 
 95. ^ เฮสติ้งส์เจมส์ พจนานุกรมของพระคัมภีร์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดสหรัฐอเมริกา; ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2548 ISBN 1-4102-1730-2 หน้า 15-19 
 96. ^ Jegen, แครอลฟรานเซส พระเยซู Peacemaker Sheed & Ward, 1986. ISBN 0-934134-36-7 . น. 68-71 
 97. ^ Majerník ม.ค. โจเซฟ Ponessa ลอรี่วัตสัน Manhardt Synoptics: แมทธิวมาร์คลุค Sheed & Ward, 2005 ISBN 1-931018-31-6 , pp.63-68 
 98. ^ นักบุญสแตนลี่ย์ D.ดูเถิดกษัตริย์: การศึกษาของแมทธิว Kregel Academic & Professional, 2005. ISBN 0-8254-3845-4 . น. 215-216 
 99. ^ เซ่น Richard A.พระธรรมเทศนาพระวรสารนักบุญมัทธิว สำนักพิมพ์ CSS, 1998. ISBN 978-0-7880-1221-1 . หน้า 25 และ 158 
 100. ^ Chouinard, แลร์รี่ แมทธิว (วิทยาลัยกด NIV อรรถกถา) College Press Publishing Company, 1997. ISBN 0-89900-628-0 . น. 311 
 101. ^ ล็อกเยอร์เฮอร์เบิร์ต ทั้งหมดสุภาษิตของพระคัมภีร์ เดอแวน 1988 ISBN 978-0-310-28111-5 น. 174 
 102. ^ คริสตชนเจดไวต์ สุภาษิตของพระเยซู: บทเรียนในชีวิตจากครูต้นแบบ เดอแวน 1998 ISBN 0-8254-3458-0 น. 10 
 103. ^ a b Lisco, Friedrich Gustav และ Patrick Fairbairn คำอุปมาของพระเยซูมีคำอธิบายและภาพประกอบเล่ม 29 . นาบูเพรส, 2553. ISBN 978-1149508398 . หน้า 9-11 
 104. ^ Oxenden, Ashton คำอุปมาของพระเจ้าของเรา สำนักพิมพ์ William Macintosh, London, 1864 ASIN: B008RW5N2S น. 6
 105. ^ a b Barclay วิลเลียม สุภาษิตของพระเยซู สำนักพิมพ์ Westminster John Knox, 1999 ISBN 0-664-25828-X น . 12 
 106. ^ การเกิดขึ้นของศาสนศาสตร์คริสเตียนโดย Eric Francis Osborn 1993 ISBN 0-521-43078-Xหน้า 100 
 107. ^ Marthaler, Berard ลิตร (1993) ความเชื่อ: ศรัทธาสมเด็จพระสังฆราชในธรรมร่วมสมัย สิ่งพิมพ์ที่ยี่สิบสาม; ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3. หน้า 220 . ISBN 0-89622-537-2.
 108. ^ อคเยอร์, เฮอร์เบิร์ (1988) ทั้งหมดสุภาษิตของพระคัมภีร์ ซอนเดอร์แวน. หน้า 235. ISBN 978-0-310-28111-5.
 109. ^ เพอร์กิน Pheme (1988) อ่านพระคัมภีร์ใหม่: บทนำ พอลิสต์เพรส หน้า 54 . ISBN 0-8091-2939-6.
 110. ^ a b Blomberg, Craig L. (2009). พระเยซูและพระวรสาร: บทนำและการสำรวจ B & H วิชาการ. หน้า 197. ISBN 978-0-8054-4482-7.
 111. ^ a b c สารานุกรมคาทอลิกเรื่องปาฏิหาริย์
 112. ^ ล็อกเยอร์เฮอร์เบิร์ต ทั้งหมดสุภาษิตของพระคัมภีร์ เดอแวน 1988 ISBN 978-0-310-28111-5 น. 25 
 113. ^ แบรนเดวิลเลียมโทมัส, จอร์จวิลเลียมคอคส์ พจนานุกรมของวิทยาศาสตร์วรรณคดีศิลปะและ London, 1867, เผยแพร่โดย Old Classics บน Kindle, 2009, หน้า 655
 114. ^ Ramm, Bernard L. An Evangelical Christology: Ecumenic and Historic . สำนักพิมพ์รีเจ้นท์คอลเลจ, 2536. ISBN 1-57383-008-9 . น. 45 
 115. ^ สต๊อกเกอร์เคน จิมสต๊อกเกอร์ ข้อเท็จจริงศรัทธาและคำถามที่พบบ่อย Xulon กด 2006 ISBN 978-1600347535 น. 139 
 116. ^ แม็กไกวร์โรเบิร์ต ปาฏิหาริย์ของพระเยซูคริสต์ Ulan Press, 2012. ASIN: B009QMIYOW. น. 133
 117. ^ Wiersbe วอร์เรนดับบลิวคลาสสิกในพระธรรมเทศนาปาฏิหาริย์ของพระเยซู Kregel Academic & Professional, 1995. ISBN 0-8254-3999-X . น. 132 
 118. ^ เวลล์, มาร์คอัลลัน (ed.) และเดวิดอาร์บาวเออร์ (Ed.) คุณบอกว่าฉันเป็นใคร? บทความเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา สำนักพิมพ์ Westminster John Knox, 1999. ISBN 0-664-25752-6 . น. 106 
 119. ^ Bauckhman, Richard "พระเยซูโยฮันนีนและพระเยซูคริสต์นิกายเซน". [3] 2 พฤษภาคม 2556
 120. ^ Sadananda, Rathnakara Sadananda (2004) Johannine exegesis of God: การสำรวจความเข้าใจในพระเจ้าของโยฮันนีน หน้า Walter De Gruyter Inc. 281. ISBN 3-11-018248-3.
 121. ^ พอลลาร์, TE (2005) Johannine คริสต์ศาสนาและคริสตจักรในช่วงต้น สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หน้า 21 . ISBN 0-521-01868-4.
 122. ^ HENGEL มาร์ติน (2004) การศึกษาในคริสต์ศาสนาตอนต้น . T&T คลาร์ก หน้า 371. ISBN 0-567-04280-4.
 123. ^ De Haan, ม.ร.ว. (1998) การศึกษาในวิวรณ์ . Kregel คลาสสิก หน้า 103. ISBN 978-0825424854.
 124. ^ a b Matera, Frank J. (1999). พันธสัญญาใหม่คริสต์ศาสนา Kregel คลาสสิก หน้า 67 . ISBN 0-664-25694-5.
 125. ^ สุนทรพจน์ในกิจการ: เนื้อหาบริบทและข้อกังวลโดย Marion L. Soards 1994 ISBN 0-664-25221-4หน้า 34 
 126. ^ a b c d Schwarz, Hans (1998) คริสต์วิทยา . หน้า 132–134 ISBN 0-8028-4463-4.
 127. ^ เอ็ดมอนด์, เอ็ดมอนด์ (2004) คาลวินคริสต์ศาสนา สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หน้า 91 . ISBN 0-521-54154-9.
 128. ^ การอ่านและการเทศนาพระคัมภีร์โดย Hughes Oliphant Old 2002 ISBN 0-8028-4775-7หน้า 125 
 129. ^ Bulgakov, Sergei; จาคิมบอริส (2008). แกะของพระเจ้า Wm. บริษัท สำนักพิมพ์ B. Eerdmans. หน้า 129. ISBN 978-0-8028-2779-1.
 130. ^ Rahner คาร์ล (2004) สารานุกรมเทววิทยา: สังคีตมุนดีโดยสังเขป เบิร์นส์แอนด์โอทส์ หน้า 74. ISBN 0-86012-006-6.
 131. ^ "churchofjesuschrist.org - ตรึงไม้กางเขน"
 132. ^ ลัทธิ: ความเชื่อของอัครสาวกในเทววิทยาร่วมสมัยโดยเบราร์ดแอล. มาร์ธาเลอร์ 2007 ISBN 0-89622-537-2หน้า 361 
 133. ^ ดันน์, เจมส์ DGธรรมของพอลสาวก Wm. สำนักพิมพ์ B. Eerdmans, 2546. ISBN 978-0802844231 . หน้า 235 
 134. ^ a b Ehrman, Bart. Peter, Paul และ Mary Magdalene: ผู้ติดตามพระเยซูในประวัติศาสตร์และตำนาน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดสหรัฐอเมริกา 2549. ISBN 0-19-530013-0 
 135. ^ Reichelt, Karl Ludvig และ Sverre Holth Meditation and Piety in the Far East , 2004. ISBN 0-227-17235-3 p.30 
 136. ^ 1 โครินธ์ 15: 42-49
 137. ^ อิกอ้างอิงผ่านมาก แต่สองอภิปรายขยายที่พบในจดหมายถึง Tralliansและจดหมายถึง Smyrnaeans
 138. ^ สนทนากับ Tryphoฉบับที่สำคัญโดยฟิลิป Bobichon: Dialogue avec Tryphon ฉบับ. I, Editions universitaires de Fribourg, 2003, 45, 1-4ออนไลน์
 139. ^ การฟื้นคืนชีพและไอคอนโดย Michel Quenot 1998 ISBN 0-88141-149-3หน้า 72 
 140. ^ ฟรีดมันน์โรเบิร์ต “ Antitrinitarianism” . ทั่วโลก Anabaptist Mennonite สารานุกรม สืบค้นเมื่อ24 ตุลาคม 2555 .
 141. ^ จอยซ์, จอร์จเอช (1913) “ พระตรีเอกภาพ”  . ใน Herbermann, Charles (ed.) สารานุกรมคาทอลิก . นิวยอร์ก: บริษัท โรเบิร์ตแอปเปิลตัน
 142. ^ "Mormonism 101: What is Mormonism" , MormonNewsroom.org , LDS Church, October 13, 2014, archived from the originalเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2014 , สืบค้นเมื่อ 21 ตุลาคม 2014
 143. ^ "Antitrinitarianism" FL Cross (บรรณาธิการ), EA Livingstone (บรรณาธิการ) พจนานุกรมออกซ์ฟอร์ดของคริสตจักรคริสเตียน นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด 2548 ISBN 978-0192802903 
 144. ^ ไฮม์แมค (1987) Mythmaker: พอลและการประดิษฐ์ของศาสนาคริสต์ HarperCollins หน้า 172–183 ISBN 0-06-250585-8.
 145. มิอา โนเดวิด (2546). คำอธิบายของหัวแข็งศาสนาคริสต์ อ.ส.ค. หน้า 15.