เพจกึ่งป้องกัน

ปฏิทินอิสลาม

จาก Wikipedia สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทางข้ามไปที่การค้นหา

แสตมป์ปฏิทินอิสลามออกที่สนามบินคิงคาลิดเมื่อวันที่ 10 จ. 1428 AH (24 กรกฎาคม 2550)

ฮิจเราะห์ปฏิทิน ( ภาษาอาหรับ : ٱلتقويمٱلهجري ที่taqwīmอัลhijrīy ) ยังเป็นที่รู้จักในฐานะจันทรคติฮิจเราะห์ปฏิทินและ (ภาษาอังกฤษ) เป็นอิสลาม , มุสลิมหรือปฏิทินอาหรับเป็นปฏิทินจันทรคติซึ่งประกอบด้วย 12 ค่ำเดือนในหนึ่งปี จาก 354 หรือ 355 วัน มันถูกใช้ในการกำหนดวันที่เหมาะสมของวันหยุดของศาสนาอิสลามและพิธีกรรมเช่นระยะเวลาการประจำปีของการอดอาหารและเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทำฮัจญ์ในเกือบทุกประเทศที่ศาสนาหลักคืออิสลามปฏิทินพลเรือนเป็นปฏิทินเกรกอเรียนกับซีเรียเดือนชื่อที่ใช้ในลิแวนและโสโปเตเมีย ( อิรัก , ซีเรีย , จอร์แดน , เลบานอนและปาเลสไตน์ ) ชื่นชมข้อยกเว้นกฎนี้อิหร่านและอัฟกานิสถานซึ่งใช้ปฏิทินสุริยคติฮิจเราะห์ค่าเช่าค่าจ้างและภาระผูกพันตามปกติที่คล้ายคลึงกันโดยทั่วไปจะจ่ายตามปฏิทินทางแพ่ง[ ต้องการอ้างอิง ]

ปฏิทินอิสลามพนักงานยุคฮิจเราะห์มียุคก่อตั้งเป็นปีใหม่อิสลาม 622 CE [1]ในช่วงปีนั้นมูฮัมหมัดและลูกน้องของเขาอพยพมาจากเมกกะไปเมดินาและการจัดตั้งชุมชนมุสลิมครั้งแรก ( Ummah ) เหตุการณ์ซีเป็นฮิจเราะห์ในตะวันตกวันที่ในยุคนี้มักจะแสดงถึงAH ( ละติน : Anno Hegirae , "ในปีฮิจรา") ควบคู่ไปกับคริสตศักราช(ค.ศ. ), สามัญ (CE) และยุคของชาวยิว(AM). ในประเทศมุสลิมบางครั้งก็แสดงว่าH [2]จากรูปแบบภาษาอาหรับ ( سَنَة هِجْرِيَّةตัวย่อھ ) ในภาษาอังกฤษปีก่อนฮิจราแสดงเป็นBH ("Before the Hijra") [3]

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2021 ปีสากลศักราชของอิสลามในปัจจุบันคือ 1442 AH ในการคำนวณปฏิทินเกรกอเรียนค.ศ. 1442 AH เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยประมาณ[4] [5] [a]

ประวัติศาสตร์

ปฏิทินก่อนอิสลาม

สำหรับอาระเบียตอนกลางโดยเฉพาะเมกกะยังขาดหลักฐานเกี่ยวกับ epigraphical แต่พบรายละเอียดในงานเขียนของนักเขียนมุสลิมในยุคอับบาซิด การจารึกปฏิทินโบราณของชาวอาหรับตอนใต้แสดงให้เห็นถึงการใช้ปฏิทินท้องถิ่นจำนวนมาก อย่างน้อยบางส่วนของเหล่าปฏิทินอาระเบียใต้ตามระบบสุริย ทั้งal-Biruniและal-Mas'udiแนะนำว่าชาวอาหรับโบราณใช้ชื่อเดือนเดียวกันกับชาวมุสลิมแม้ว่าพวกเขาจะบันทึกชื่อเดือนอื่น ๆ ที่ชาวอาหรับยุคก่อนอิสลามใช้ด้วย [6] [ ไหน? ]

ประเพณีอิสลามเป็นเอกฉันท์ในการระบุว่าชาวอาหรับของTihamah , HejazและNajd มีความแตกต่างระหว่างเดือนสองประเภทโดยอนุญาต ( ḥalāl ) และเดือนที่ต้องห้าม ( ḥarām ) [6]เดือนต้องห้ามคือสี่เดือนในระหว่างที่การต่อสู้เป็นสิ่งต้องห้ามโดยระบุว่าจาบและสามเดือนรอบฤดูแสวงบุญ Dhu al-Qa'dah, Dhu al-Hijjah และ Muharram [6]แนวคิดที่คล้ายกันหากไม่เหมือนกันกับเดือนต้องห้ามนั้นได้รับการรับรองโดยProcopiusซึ่งเขาอธิบายถึงการสงบศึกที่ชาวอาหรับตะวันออกแห่ง Lakhmid al-Mundhir เคารพเป็นเวลาสองเดือนในครีษมายันจาก 541 CE. [6]อย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์มุสลิมไม่ได้เชื่อมโยงเดือนนี้กับฤดูกาลใดฤดูกาลหนึ่งคัมภีร์กุรอ่านเชื่อมโยงสี่เดือนที่ต้องห้ามกับนาซี'คำที่ความหมายว่า 'เลื่อน' a [6]ตามประเพณีมุสลิม, การตัดสินใจของการเลื่อนที่ถูกปกครองโดยชนเผ่าKinanah , [7]โดยชายคนหนึ่งที่รู้จักกันเป็นอัล Qalammasของ Kinanah และลูกหลานของเขา (พี. qalāmisa ) [8]

มีการเสนอการตีความแนวคิดของNasīที่แตกต่างกัน[9]นักวิชาการบางคนทั้งมุสลิม[10] [11]และตะวันตก[6] [7]ยืนยันว่าปฏิทินก่อนอิสลามที่ใช้ในอารเบียตอนกลางเป็นปฏิทินจันทรคติแบบเดียวกับปฏิทินอิสลามสมัยใหม่ ตามมุมมองนี้Nasī 'มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติก่อนอิสลามของชาวอาหรับเมกกะซึ่งพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงการกระจายของเดือนต้องห้ามภายในปีที่กำหนดโดยไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนปฏิทิน การตีความเช่นนี้ได้รับการสนับสนุนจากนักประวัติศาสตร์อาหรับและ lexicographers เช่นอิบัน Hisham , อิบัน Manzurและคลังของอรรถกถาวา [12]

สิ่งนี้ได้รับการยืนยันโดยจารึกSabaic ในยุคแรกซึ่งพิธีกรรมทางศาสนาถูก "เลื่อนออกไป" ( ns''w ) เนื่องจากสงคราม ตามบริบทของคำจารึกนี้คำกริยาns ''ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอธิกสุรทิน แต่เฉพาะกับการย้ายกิจกรรมทางศาสนาภายในปฏิทินเท่านั้น ความคล้ายคลึงกันระหว่างแนวคิดทางศาสนาของจารึกโบราณนี้กับอัลกุรอานชี้ให้เห็นว่าการเลื่อนแบบไม่ใช้ปฏิทินก็เป็นความหมายของอัลกุรอานเช่นกัน [6] สารานุกรมอิสลามสรุป"ระบบอาหรับของ [Nasī '] มีจุดประสงค์เพื่อเคลื่อนย้ายฮัจญ์และงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับมันในบริเวณใกล้เคียงกับนครเมกกะไปยังฤดูกาลที่เหมาะสมของปีเท่านั้นไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างปฏิทินตายตัวเพื่อให้เป็นที่สังเกตโดยทั่วไป .” [13]โดยทั่วไปคำว่า "ปฏิทินคงที่" เป็นที่เข้าใจกันว่าหมายถึงปฏิทินที่ไม่มีการสอดแทรก

อื่น ๆ เห็นว่ามันเดิมเป็นปฏิทินจันทรคติ แต่ชี้ให้เห็นว่าประมาณ 200 ปีก่อนที่จะธุดงค์มันก็กลายเป็นปฏิทินสุริยจันทรคติที่มีเดือนอธิกวารเพิ่มจากเวลาที่จะให้การแสวงบุญภายในฤดูกาลของปีเมื่อสินค้าเป็นที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุด . การตีความนี้เสนอครั้งแรกโดยนักโหราศาสตร์มุสลิมในยุคกลางและนักดาราศาสตร์Abu Ma'shar al-Balkhiและต่อมาโดยal-Biruni , [8] [14] al-Mas'udiและนักวิชาการตะวันตกบางคน[15]การตีความนี้ถือว่าNasī 'เป็นคำพ้องความหมายกับคำภาษาอาหรับสำหรับ "intercalation" ( kabīsa). ชาวอาหรับตามคำอธิบายหนึ่งที่กล่าวถึงโดย Abu Ma'shar ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการโต้ตอบแบบนี้จากชาวยิว [7] [8] [14]ชาวยิวNasiเป็นเจ้าหน้าที่ที่ตัดสินใจว่าเมื่อใดที่จะใช้ปฏิทินของชาวยิวแทนกัน [16]บางแหล่งบอกว่าชาวอาหรับปฏิบัติตามแบบยิวและมีการแลกเปลี่ยนกันเจ็ดเดือนในช่วงสิบเก้าปีหรืออื่น ๆ ที่พวกเขาสลับกันเก้าเดือนใน 24 ปี; อย่างไรก็ตามไม่มีฉันทามติในหมู่นักวิชาการในประเด็นนี้ [17]

ห้ามNasī '

ภาพประกอบของมูฮัมหมัดห้ามNasī ' พบในสำเนาภาพประกอบของAl-Biruni 's ที่เหลือสัญญาณของศตวรรษที่ผ่านมา (คัดลอกศตวรรษที่ 17 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 14 Ilkhanidต้นฉบับ) [18]

ในปีที่สิบของการฮิจเราะฮ์ตามที่บันทึกไว้ในอัลกุรอาน ( Surah At-Tawbah (9) : 36–37) ชาวมุสลิมเชื่อว่าพระเจ้าเปิดเผย "ข้อห้ามของNasī"

จำนวนเดือนกับพระเจ้าคือสิบสองเดือนในพระธรรมของพระเจ้าวันที่พระองค์ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน สี่คนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นั่นคือศาสนาที่ถูกต้อง ดังนั้นอย่าผิดกันระหว่างพวกเขา และต่อสู้กับผู้ที่ไม่เชื่ออย่างสิ้นเชิงแม้ในขณะที่พวกเขาต่อสู้กับคุณอย่างสิ้นเชิงและรู้ว่าพระเจ้าอยู่กับผู้ที่เกรงกลัว รู้ว่าอธิกสุรทิน (นาซิ) เป็นส่วนเสริมของการไม่เชื่อ บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาจะถูกนำไปสู่ความผิดพลาดทำให้ถูกต้องตามกฎหมายในหนึ่งปีและห้ามในอีกปีหนึ่งเพื่อปรับจำนวน (เดือน) ที่พระเจ้าทรงทำให้ศักดิ์สิทธิ์และทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับอนุญาต ความชั่วร้ายในแนวทางของพวกเขาดูเหมือนจะเป็นที่พอใจ แต่พระเจ้าไม่ให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธา

-  Surah at-Tawbah (9), Ayahs 36–37 [19]

ข้อห้ามของNasīน่าจะมีการประกาศเมื่อเดือนอธิกสุรทินกลับสู่ตำแหน่งก่อนที่เดือนของ Nasi จะเริ่มต้นขึ้น ถ้าNasīหมายถึงอธิกสุรทินจำนวนและตำแหน่งของเดือนอธิกสุรทินระหว่าง AH 1 และ AH 10 จะไม่แน่นอน วันที่ในปฏิทินตะวันตกอ้างกันทั่วไปสำหรับเหตุการณ์สำคัญในช่วงต้นอิสลามเช่นธุดงค์ที่รบบาดที่รบอูและการต่อสู้ของ Trenchควรจะดูด้วยความระมัดระวังขณะที่พวกเขาอาจจะอยู่ในข้อผิดพลาดโดยหนึ่งสองสามหรือแม้กระทั่ง เดือนสี่ตามจันทรคติ คำสั่งห้ามนี้ถูกกล่าวถึงโดยมูฮัมหมัดในระหว่างการเทศนาอำลาซึ่งจัดส่งในวันที่ 9 Dhu al-Hijjah AH 10 (วันที่ Julian วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 632 CE) ในวันที่Mount Arafatระหว่างการเดินทางอำลาไปยังนครเมกกะ [ ต้องการอ้างอิง ]

แน่นอนว่า Nasi 'เป็นส่วนเสริมที่ไม่ดีซึ่งทำให้ผู้ที่ไม่ชอบเข้ามาอยู่ในความผิดพลาด หนึ่งปีพวกเขาอนุญาต Nasi 'อีกปีหนึ่งที่พวกเขาห้าม พวกเขาปฏิบัติตามศีลศักดิ์สิทธิ์ตามจำนวนเดือนศักดิ์สิทธิ์ แต่ในความเป็นจริงพวกเขาลบหลู่สิ่งที่พระเจ้าทรงประกาศว่าไม่สามารถละเมิดได้และชำระสิ่งที่พระเจ้าประกาศว่าเป็นสิ่งที่ดูหมิ่นให้บริสุทธิ์ แน่นอนว่ากาลเวลาในการปฏิวัติได้หวนกลับไปสู่สภาพเดิมเช่นการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดิน ในสายพระเนตรของพระเจ้าจำนวนเดือนคือสิบสองเดือน ในบรรดาสิบสองเดือนสี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ ราชบซึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวและอื่น ๆ อีกสามอย่างที่ต่อเนื่องกัน

-  แปลโดย Sherrard Beaumont Burnaby [20]

สามเดือนศักดิ์สิทธิ์ (ต้องห้าม) ต่อเนื่องที่ศาสดามูฮัมหมัดกล่าวถึง (เดือนที่ห้ามการสู้รบ) ได้แก่Dhu al-Qa'dah , Dhu al-HijjahและMuharramเดือนที่ 11, 12 และ 1 ตามลำดับ เดือนต้องห้ามเดียวคือจาบเดือน 7 เดือนเหล่านี้ถือเป็นสิ่งต้องห้ามทั้งในปฏิทินอิสลามใหม่และภายในปฏิทินเมกกะนอกรีตแบบเก่า [21] [6] [22] [23] [24]

วันในสัปดาห์

วันของศาสนาอิสลามเช่นเดียวกับในปฏิทินฮีบรูและบาไฮเริ่มต้นในเวลาพระอาทิตย์ตก วันพิธีกรรมทางศาสนาของชาวคริสต์ซึ่งเก็บไว้ในอารามเริ่มต้นด้วยสายัณห์ (ดูเวสเปอร์ ) ซึ่งเป็นช่วงเย็นซึ่งสอดคล้องกับประเพณีอื่น ๆ ของอับราฮัมวันธรรมดาของคริสเตียนและดาวเคราะห์จะเริ่มในเวลาเที่ยงคืนของวันรุ่งขึ้น ชาวมุสลิมมารวมตัวกันเพื่อละหมาดที่มัสยิดในตอนเที่ยงของ "วันรวมพล " ( Yawm al-Jumʿah ) ซึ่งตรงกับวันเริ่มต้นตามจันทรคติซึ่งเป็นช่วงเย็นของวันพฤหัสบดีในช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ตกอย่างสมบูรณ์[ ต้องการอ้างอิง ] Maghrib ในวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของวัน[ ต้องการอ้างอิง ]

ดังนั้น "วันรวมพล" จึงมักถือเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ ซึ่งมักจะทำเป็นทางการโดยหลายประเทศมุสลิมยอมรับวันศุกร์และวันเสาร์ (เช่นอียิปต์ซาอุดีอาระเบีย) หรือวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างเป็นทางการในช่วงที่สำนักงานปิดทำการ ประเทศอื่น ๆ (เช่นอิหร่าน) เลือกที่จะให้วันศุกร์เป็นวันพักผ่อน อีกสองสามคน (เช่นตุรกีปากีสถานโมร็อกโกไนจีเรียมาเลเซีย) ได้ใช้วันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์ - อาทิตย์ในขณะที่กำหนดให้วันศุกร์เป็นวันทำงานโดยมีช่วงพักเที่ยงที่ยาวนานเพื่อให้มีเวลาว่างสำหรับการนมัสการ [ ต้องการอ้างอิง ]

ไม่ชื่ออาหรับความหมายเทียบเท่าภาษาอังกฤษ
1อัล -ʾAḥadٱلأحدหนึ่งวันอาทิตย์
2Al-Ithnaynالاثنينที่สองวันจันทร์
3ที่ - Thulāthāʾٱلثلاثاءที่สามวันอังคาร
4al-ʾArbiʿāʾٱلأربعاءที่สี่วันพุธ
5อัลคามส์ٱلخميسที่ห้าวันพฤหัสบดี
6al-Jumʿahٱلجمعةการรวบรวมวันศุกร์
7as-Sabtٱلسبتส่วนที่เหลือวันเสาร์

เดือน

สี่ในสิบสองเดือนฮิจเราะห์ถือเป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์: จาบ (7) และสามเดือนติดต่อกันของDhū al-Qa'dah (11), Dhu al-Ḥijjah (12) และMuḥarram (1) [25] เนื่องจากระยะเวลาเฉลี่ยของปีเขตร้อนคือ 365.24219 วันในขณะที่ระยะเวลาเฉลี่ยระยะยาวของเดือนซินโนดิกคือ 29.530587981 วันปีจันทรคติโดยเฉลี่ยคือ (365.24219 - 12 × 29.530587981 ≈) สั้นกว่าดวงอาทิตย์เฉลี่ย 10.87513 วัน ปีทำให้เดือนของปฏิทินฮิจเราะห์เร็วขึ้นประมาณสิบเอ็ดวันก่อนหน้าเมื่อเทียบกับวันที่ในปฏิทินเกรกอเรียนทุกปีปฏิทิน [b] "ด้วยเหตุนี้วัฏจักรของเดือนจันทรคติสิบสองจะถดถอยไปตามฤดูกาลในช่วงเวลาประมาณ 33 ปี [ แสงอาทิตย์ ]" [26]

ไม่ชื่ออาหรับความหมายบันทึก
1al-Muḥarramٱلمحرمต้องห้ามเดือนศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าเนื่องจากการสู้รบและการต่อสู้ทุกชนิดเป็นสิ่งต้องห้าม ( ḥarām ) ในช่วงเดือนนี้ Muharram รวมAshuraวันที่สิบ
2Ṣafarصفرเป็นโมฆะคาดว่าตั้งชื่อนี้เนื่องจากบ้านอาหรับก่อนอิสลามว่างเปล่าในช่วงเวลานี้ของปีในขณะที่ผู้อยู่อาศัยรวบรวมอาหาร
3Rabīʿ al-ʾAwwalربيعٱلأولฤดูใบไม้ผลิแรกยังหมายถึงการกินหญ้าเนื่องจากวัวถูกกินหญ้าในช่วงเดือนนี้ นอกจากนี้ยังเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวมุสลิมจำนวนมากเนื่องจากเป็นเดือนที่ศาสดามูฮัมหมัดประสูติ [27]
4Rabīʿ ath-Thānī
หรือ
Rabīʿ al-ʾĀkhir
ربيعٱلثاني
หรือ ربيعٱلآخر
ฤดูใบไม้ผลิที่สองฤดูใบไม้ผลิสุดท้าย
5Jumadā al-ʾŪlāجمادىٱلأولىแห่งแรกของแผ่นดินที่แห้งแล้งมักถือว่าเป็นช่วงฤดูร้อนก่อนอิสลาม นอกจากนี้Jumādāอาจเกี่ยวข้องกับคำกริยาที่มีความหมายว่า "แช่แข็ง" และอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการที่น้ำจะแข็งตัวในช่วงเวลานี้ของปี
6Jumādā Ath-Thāniyah
หรือ
Jumādā al-ʾĀkhirah
جمادىٱلثانية
หรือ جمادىٱلآخرة
ดินแดนที่สองที่แห้งแล้งผืนสุดท้ายของแผ่นดินที่แห้งแล้ง
7رجبเคารพให้เกียรตินี่เป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์ที่สองซึ่งห้ามการต่อสู้ จาบอาจเกี่ยวข้องกับคำกริยาที่มีความหมายว่า "เอาออก" เรียกเช่นนี้เพราะชาวอาหรับที่นับถือศาสนาอิสลามจะถอดหัวหอกออกและละเว้นจากการต่อสู้
8Shaʿbānشعبانกระจัดกระจายเป็นช่วงเวลาของปีที่ชนเผ่าอาหรับแยกย้ายกันไปหาน้ำ Sha'bānอาจเกี่ยวข้องกับคำกริยาที่มีความหมายว่า "อยู่ระหว่างสองสิ่ง" อีกบัญชีหนึ่งระบุว่ามีการเรียกเช่นนี้เนื่องจากเดือนอยู่ระหว่างจาบและเดือนรอมฎอน
9รามานرمضانความร้อนจากการเผาไหม้การเผาไหม้เกี่ยวข้องกับการอดอาหารเช่นเดียวกับท้องว่างความปรารถนาทางโลกของคน ๆ หนึ่งจะเผาผลาญ เรียกเช่นนั้นเนื่องจากอุณหภูมิสูงที่เกิดจากความร้อนของดวงอาทิตย์มากเกินไป รามานันเป็นเดือนที่มีการเคารพนับถือมากที่สุดในปฏิทินฮิจเราะห์ ในช่วงเวลานี้ชาวมุสลิมจะต้องถือศีลอดตั้งแต่ก่อนรุ่งสางจนถึงพระอาทิตย์ตกและควรอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ยากไร้และผู้ยากไร้
10Shawwālشوالยกโดยปกติอูฐตัวเมียจะอยู่ในลูกวัวในช่วงเวลานี้ของปีและยกหางขึ้น ในวันแรกของเดือนนี้วันอีด "เทศกาลแห่งการละศีลอด " จะเริ่มขึ้นโดยถือเป็นการสิ้นสุดการถือศีลอดและการสิ้นสุดของเดือนรอมฎอน
11Ḏū al-Qaʿdahذوٱلقعدةหนึ่งในการพักรบ / นั่งนี่เป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์ในช่วงที่สงครามถูกห้าม ผู้คนสามารถป้องกันตัวเองได้หากถูกโจมตี
12Ḏū al-Ḥijjahذوٱلحجةหนึ่งในการแสวงบุญในช่วงเดือนนี้ผู้แสวงบุญชาวมุสลิมจากทั่วทุกมุมโลกชุมนุมที่เมกกะไปที่Kaaba พิธีฮัจญ์จะดำเนินการในวันที่แปดเก้าและสิบของเดือนนี้ วันอารอฟะห์เกิดขึ้นในวันที่เก้าของเดือน Eid al-Adha "เทศกาลแห่งการเสียสละ" เริ่มต้นในวันที่สิบและสิ้นสุดในพระอาทิตย์ตกของวันที่สิบสองและนี่เป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์ที่สี่ในช่วงที่มีการห้ามทำสงคราม

ความยาวของเดือน

ในแต่ละเดือนของปฏิทินอิสลามจะเริ่มขึ้นเมื่อเกิดวัฏจักรของจันทรคติใหม่ ตามเนื้อผ้าสิ่งนี้มาจากการสังเกตจริงของเสี้ยวของดวงจันทร์ ( hilal ) ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของรอบดวงจันทร์ก่อนหน้าและด้วยเหตุนี้เดือนที่แล้วจึงเริ่มต้นเดือนใหม่ ดังนั้นในแต่ละเดือนอาจมี 29 หรือ 30 วันขึ้นอยู่กับการมองเห็นของดวงจันทร์ตำแหน่งทางดาราศาสตร์ของโลกและสภาพอากาศ อย่างไรก็ตามนิกายและกลุ่มบางกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวมุสลิม Bohras ได้แก่Alavis , DawoodisและSulaymanisและShia Ismaili ชาวมุสลิมใช้ปฏิทินอิสลามแบบตาราง (ดูหัวข้อด้านล่าง) ซึ่งเดือนที่มีเลขคี่มีสามสิบวัน (และเดือนที่สิบสองในปีอธิกสุรทิน) และแม้แต่เดือนที่มี 29

เลขปี

ในยุคก่อนอิสลามเป็นเรื่องปกติที่จะระบุหนึ่งปีหลังจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในนั้น ดังนั้นตามประเพณีของศาสนาอิสลามอับราฮาผู้ว่าการเยเมนซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งของอาณาจักรคริสเตียนอักซุม ( เอธิโอเปีย ) จึงพยายามทำลายกะอ์บะฮ์ด้วยกองทัพซึ่งรวมถึงช้างหลายตัว การจู่โจมไม่ประสบความสำเร็จ แต่ปีนั้นเป็นที่รู้จักกันในชื่อปีแห่งช้างซึ่งเป็นช่วงที่มูฮัมหมัดเกิด ( ซูเราะอัลฟิล ) ส่วนใหญ่ถือเอาปี 570 CE แต่ชนกลุ่มน้อยใช้ 571 CE

สิบปีแรกของฮิจเราะฮ์ไม่ได้นับ แต่ได้รับการตั้งชื่อตามเหตุการณ์ในชีวิตของมูฮัมหมัดตามAb according Rayḥān al-Bīrūnī : [28]

 1. ปีที่อนุญาต
 2. ปีแห่งลำดับการต่อสู้
 3. ปีของการทดลองใช้
 4. ปีแห่งการแสดงความยินดีกับการแต่งงาน
 5. ปีที่เกิดแผ่นดินไหว
 6. ปีแห่งการสอบถาม.
 7. ปีแห่งการได้รับชัยชนะ
 8. ปีแห่งความเท่าเทียม
 9. ปีที่ได้รับการยกเว้น
 10. ปีแห่งการอำลา.

ใน AH 17 (638 CE) Abu Musa Ashaariหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของCaliph UmarในเมืองBasrahได้ร้องเรียนเกี่ยวกับการที่เขาได้รับจดหมายจาก Umar เป็นเวลาหลายปีทำให้ยากที่จะระบุได้ว่าคำแนะนำใดล่าสุด . รายงานนี้ทำให้อุมัรเชื่อว่าจำเป็นต้องแนะนำยุคสำหรับมุสลิม หลังจากถกเถียงปัญหากับที่ปรึกษาของเขาเขาตัดสินใจว่าปีแรกควรเป็นปีที่มูฮัมหมัดมาถึงเมดินา (เรียกว่ายั ธ ริบก่อนที่มูฮัมหมัดจะมาถึง) [29] อุษมานอิบันอัฟฟานจากนั้นแนะนำว่าเดือนเริ่มต้นด้วย Muharram ซึ่งสอดคล้องกับประเพณีที่กำหนดขึ้นของชาวอาหรับในเวลานั้น ปีของปฏิทินอิสลามจึงเริ่มต้นด้วยเดือน Muharram ในปีที่มูฮัมหมัดมาถึงเมืองเมดินาแม้ว่าการอพยพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นใน Safar และ Rabi 'I ของปฏิทินอธิกสุรทินสองเดือนก่อนการเริ่มต้นของ Muharram ในปฏิทินคงที่ใหม่[2]เนื่องจากฮิจเราะฮ์ปฏิทินจึงได้รับการตั้งชื่อว่าปฏิทินฮิจเราะห์

FA Shamsi (1984) ตั้งสมมติฐานว่าปฏิทินอาหรับไม่เคยใช้แทนกัน ตามที่เขากล่าววันแรกของเดือนแรกของปฏิทินอิสลามแบบคงที่ใหม่ (1 Muharram AH 1) ไม่แตกต่างจากที่สังเกตเห็นในเวลานั้น วันที่ศาสดาย้ายจาก Quba 'ไปยัง Medina เดิมคือ 26 Rabi' I ตามปฏิทินก่อนอิสลาม[30] 1 Muharram ของปฏิทินการแก้ไขใหม่ตรงกับศุกร์ 16 กรกฎาคม 622 CE, เทียบเท่าวันที่ตารางโยธาธิการ (ช่วงเวลากลางวันเดียวกัน) ในปฏิทินจูเลียน [31] [32]วันอิสลามเริ่มตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ตกดินในตอนเย็นของวันที่ 15 กรกฎาคม วันที่จูเลียน (16 กรกฎาคม) นี้ถูกกำหนดโดยนักดาราศาสตร์มุสลิมในยุคกลางโดยการย้อนเวลากลับไปในปฏิทินอิสลามแบบตารางของพวกเขาเองซึ่งมีเดือนที่ 30 และ 29 วันสลับกันในแต่ละปีตามจันทรคติบวกกับสิบเอ็ดวันอธิกสุรทินทุก ๆ 30 ปี ตัวอย่างเช่นอัล - บิรูนีกล่าวถึงวันที่จูเลียนนี้ในปีสากลศักราช 1,000 [33]แม้ว่าจะไม่ได้ใช้โดยนักดาราศาสตร์มุสลิมในยุคกลางหรือนักวิชาการสมัยใหม่ในการกำหนดยุคของอิสลาม แต่ดวงจันทร์เสี้ยวบาง ๆก็จะปรากฏให้เห็นเป็นครั้งแรก (โดยถือว่าเมฆไม่ได้บดบัง) ไม่นานหลังจากพระอาทิตย์ตกก่อนหน้านี้ในตอนเย็นของวันที่ 15 กรกฎาคม 1.5 วันหลังจากดวงจันทร์มืดที่เกี่ยวข้อง( ดวงจันทร์ใหม่ทางดาราศาสตร์) ในเช้าวันที่ 14 กรกฎาคม[34]

แม้ว่าCook and CroneในHagarism: The Making of the Islamic Worldอ้างถึงเหรียญจาก AH 17 แต่การใช้วันที่ตามปฏิทินฮิจเราะห์ครั้งแรกที่ยังมีชีวิตอยู่ควบคู่ไปกับวันที่ในปฏิทินอื่น ( Coptic ) อยู่บนต้นกกจากอียิปต์ใน AH 22, PERF 558 .

ข้อพิจารณาทางดาราศาสตร์

เนื่องจากปฏิทินอิสลามใช้วิธีการสังเกตที่หลากหลายเพื่อกำหนดวันที่เริ่มต้นของเดือนวันที่เหล่านี้บางครั้งอาจแตกต่างกันเล็กน้อยจากวันที่เริ่มต้นเดือนของปฏิทินจันทรคติทางดาราศาสตร์ซึ่งขึ้นอยู่กับการคำนวณทางดาราศาสตร์โดยตรง ถึงกระนั้นปฏิทินอิสลามแทบจะไม่แตกต่างกันไปตามระบบปฏิทินดาราศาสตร์ - จันทรคติมากกว่าสามวันและประมาณโดยประมาณ ทั้งปฏิทินอิสลามและปฏิทินทางดาราศาสตร์ - จันทรคติไม่ได้คำนึงถึงปีสุริยคติในการคำนวณดังนั้นทั้งสองระบบปฏิทินตามจันทรคติที่เคร่งครัดเหล่านี้จึงไม่สามารถคำนวณช่วงเวลาของฤดูกาลทั้งสี่ของปีได้

ในระบบปฏิทินดาราศาสตร์ - จันทรคติปี 12 เดือนตามจันทรคติมีความยาว 354.37 วัน ในระบบปฏิทินนี้เดือนจันทรคติจะเริ่มต้นอย่างแม่นยำในช่วงเวลาของ "การรวม" รายเดือนเมื่อดวงจันทร์อยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์มากที่สุด เดือนถูกกำหนดให้เป็นระยะเวลาเฉลี่ยของการปฏิวัติของดวงจันทร์รอบโลก (29.53 วัน) ตามอนุสัญญาเดือน 30 วันและ 29 วันจะประสบความสำเร็จซึ่งกันและกันโดยเพิ่มขึ้นจากสองเดือนต่อเนื่องกันเป็น 59 วันเต็ม ซึ่งจะเหลือเพียงการเปลี่ยนแปลงรายเดือนเล็กน้อยที่ 44 นาทีในการพิจารณาซึ่งจะรวมเป็น 24 ชั่วโมง (เช่นเท่ากับหนึ่งวันเต็ม) ใน 2.73 ปี ในการชำระบัญชีก็เพียงพอที่จะเพิ่มหนึ่งวันทุกสามปีในปฏิทินจันทรคติในลักษณะเดียวกับที่เพิ่มหนึ่งวันในปฏิทินเกรกอเรียนทุกสี่ปี[35]รายละเอียดทางเทคนิคของการปรับอธิบายไว้ในปฏิทินตารางอิสลาม

อย่างไรก็ตามปฏิทินอิสลามตั้งอยู่บนพื้นฐานของอนุสัญญาต่างๆที่ใช้ในการกำหนดวันที่เริ่มต้นเดือน [36]แต่ละเดือนยังคงมี 29 หรือ 30 วัน แต่เนื่องจากวิธีการสังเกตที่ใช้แบบแปรผันจึงมักไม่มีลำดับที่ชัดเจนในการจัดลำดับความยาวของเดือน 29 หรือ 30 วัน ตามเนื้อผ้าวันแรกของแต่ละเดือนคือวัน (เริ่มต้นที่พระอาทิตย์ตก) ของการพบเห็นลูกเห็บครั้งแรก (พระจันทร์เสี้ยว) ไม่นานหลังจากพระอาทิตย์ตกดิน หากไม่พบลูกเห็บในทันทีหลังจากวันที่ 29 ของเดือน (อาจเป็นเพราะเมฆบังมุมมองหรือเนื่องจากท้องฟ้าทางทิศตะวันตกยังคงสว่างเกินไปเมื่อดวงจันทร์ตก) วันที่เริ่มต้นเมื่อพระอาทิตย์ตกคือวันที่ 30 การเห็นดังกล่าวจะต้องให้ชายที่น่าเชื่อถือหนึ่งคนขึ้นไปเป็นพยานต่อหน้าคณะกรรมการของผู้นำมุสลิม การกำหนดวันที่เป็นไปได้มากที่สุดที่จะสังเกตเห็นฮิลาลเป็นแรงจูงใจให้ชาวมุสลิมสนใจดาราศาสตร์ซึ่งทำให้อิสลามอยู่ในแนวหน้าของวิทยาศาสตร์นั้นมาหลายศตวรรษ อย่างไรก็ตามเนื่องจากระบบการคำนวณดวงจันทร์ทั้งสองในท้ายที่สุดขึ้นอยู่กับวัฏจักรของดวงจันทร์ทั้งสองระบบยังคงสอดคล้องกันโดยประมาณไม่เคยเกินสามวันในการซิงโครไนซ์ซึ่งกันและกัน

นักบวชสังเกตดวงจันทร์

การปฏิบัติตามประเพณีสำหรับการกำหนดวันที่เริ่มต้นของเดือนนี้ยังคงปฏิบัติตามในประเทศมุสลิมส่วนใหญ่อย่างล้นหลาม รัฐอิสลามแต่ละรัฐดำเนินการสังเกตการณ์ดวงจันทร์ใหม่เป็นประจำทุกเดือน (หรือหากล้มเหลวนั้นต้องรอให้ครบ 30 วัน) ก่อนที่จะประกาศการเริ่มต้นเดือนใหม่บนดินแดนของตน แต่จันทร์เสี้ยวของดวงจันทร์จะมองเห็นได้ภายในเวลาเพียง 17 ชั่วโมงหลังจากการรวมตัวและขึ้นอยู่กับการมีอยู่ของเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหลายประการที่สัมพันธ์กับสภาพอากาศเวลาตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ตลอดจนพารามิเตอร์ทางดาราศาสตร์ต่างๆ [37]จากข้อเท็จจริงที่ว่าดวงจันทร์จะตกช้ากว่าดวงอาทิตย์เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นไปทางทิศตะวันตกโดย "อายุ" ที่เพิ่มขึ้นอย่างสอดคล้องกันนับตั้งแต่ประกอบกันประเทศมุสลิมตะวันตกอาจสังเกตดวงจันทร์ใหม่เร็วกว่าประเทศมุสลิมตะวันออกหนึ่งวัน เนื่องจากความสัมพันธ์กันของปัจจัยเหล่านี้จุดเริ่มต้นของแต่ละเดือนจึงแตกต่างจากประเทศมุสลิมประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งในช่วง 48 ชั่วโมงหลังจากการรวมตัวกัน ข้อมูลที่ปฏิทินให้ไว้ในประเทศใด ๆ จะไม่เกินเดือนปัจจุบัน

ประเทศมุสลิมจำนวนมากพยายามเอาชนะปัญหาเหล่านี้โดยใช้กฎที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ที่แตกต่างกันเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของเดือน ดังนั้นมาเลเซีย , อินโดนีเซีย , และอื่น ๆ น้อยเริ่มต้นในแต่ละเดือนที่พระอาทิตย์ตกดินในวันแรกที่ชุดดวงจันทร์หลังดวงอาทิตย์ (เดือนดับหลังจากพระอาทิตย์ตกดิน) ในอียิปต์เดือนเริ่มต้นเมื่อพระอาทิตย์ตกในวันแรกที่ดวงจันทร์ตกหลังจากดวงอาทิตย์ตกอย่างน้อยห้านาที การวิเคราะห์โดยละเอียดของข้อมูลที่มีอยู่แสดงให้เห็นว่ามีความคลาดเคลื่อนที่สำคัญระหว่างสิ่งที่ประเทศต่างๆกล่าวว่าพวกเขาทำในเรื่องนี้และสิ่งที่พวกเขาทำจริง ในบางกรณีสิ่งที่ประเทศหนึ่งกล่าวว่าทำนั้นเป็นไปไม่ได้[38] [39]

เนื่องจากลักษณะที่ค่อนข้างแปรปรวนของปฏิทินอิสลามในประเทศมุสลิมส่วนใหญ่ปฏิทินอิสลามจึงถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนาเป็นหลักในขณะที่ปฏิทินเกรกอเรียนแบบสุริยคติยังคงใช้เพื่อการค้าและเกษตรกรรมเป็นหลัก

ข้อพิจารณาทางเทววิทยา

หากปฏิทินอิสลามจัดทำขึ้นโดยใช้การคำนวณทางดาราศาสตร์ชาวมุสลิมทั่วโลกสามารถใช้ปฏิทินนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้เช่นเดียวกับที่พวกเขาใช้ปฏิทินเกรกอเรียนในปัจจุบัน แต่มีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการอนุญาตให้ทำเช่นนั้นหรือไม่ [40]

นักเทววิทยาส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการใช้การคำนวณ (นอกเหนือจากข้อ จำกัด ที่ว่าแต่ละเดือนจะต้องไม่น้อยกว่า 29 หรือมากกว่า 30 วัน) ด้วยเหตุผลที่ว่าหลังไม่เป็นไปตามคำแนะนำของมูฮัมหมัดในการสังเกตดวงจันทร์ใหม่ของเดือนรอมฎอนและ Shawal ใน เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของเดือนเหล่านี้ [41] [42] [ค]

อย่างไรก็ตามคณะลูกขุนบางคนไม่เห็นความขัดแย้งระหว่างคำสอนของมูฮัมหมัดกับการใช้การคำนวณเพื่อกำหนดวันเริ่มต้นของเดือนจันทรคติ [43]พวกเขาคิดว่าคำแนะนำของมูฮัมหมัดได้รับการปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมในสมัยนั้นและไม่ควรสับสนกับการนมัสการ [44] [45] [46]

ดังนั้นคณะลูกขุนAhmad Muhammad ShakirและYusuf al-Qaradawiทั้งสองจึงรับรองการใช้การคำนวณเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของทุกเดือนของปฏิทินอิสลามในปี 1939 และ 2004 ตามลำดับ[47] [48]ดังนั้นไม่เฟคห์สภาของทวีปอเมริกาเหนือ (FCNA) ในปี 2006 [49] [50]และสภายุโรปสำหรับ Fatwa และการวิจัย (ECFR) ในปี 2007 [51] [52]

สมาคมมุสลิมที่สำคัญของฝรั่งเศสยังประกาศในปี 2555 ว่าต่อจากนี้ไปพวกเขาจะใช้ปฏิทินตามการคำนวณทางดาราศาสตร์โดยคำนึงถึงเกณฑ์ความเป็นไปได้ของการเห็นจันทร์เสี้ยวในที่ใด ๆ บนโลก[53] [54]แต่ไม่นานหลังจากการนำกฎนี้มาใช้อย่างเป็นทางการโดยสภาแห่งความศรัทธาของชาวมุสลิม (CFCM) ของฝรั่งเศสในปี 2013 ผู้นำคนใหม่ของสมาคมได้ตัดสินใจในวันรอมฎอนปี 2013 เพื่อปฏิบัติตามการประกาศของซาอุดีอาระเบีย แทนที่จะใช้กฎที่เพิ่งนำมาใช้ สิ่งนี้ส่งผลให้ชุมชนมุสลิมในฝรั่งเศสแตกแยกโดยมีสมาชิกบางส่วนปฏิบัติตามกฎใหม่และอื่น ๆ ตามการประกาศของซาอุดีอาระเบีย

Isma'ili-Taiyebi Bohras มีสถาบันการศึกษาของดาฉันอัล Mutlaqตามปฏิทินอิสลามตาราง (ดูด้านล่าง) จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของการคำนวณทางดาราศาสตร์จากวันของคนที่ฟาติมิด อิ

ปฏิทินดวงจันทร์ 12 ดวงทางดาราศาสตร์

ปฏิทินอิสลามของตุรกี

ชาวมุสลิมตุรกีใช้ปฏิทินอิสลามซึ่งได้รับการคำนวณล่วงหน้าหลายปีโดยประธานฝ่ายศาสนาแห่งตุรกี (Diyanet İşleriBaşkanlığı) ตั้งแต่วันที่ 1 Muharrem 1400 AH (21 พฤศจิกายน 1979) จนถึงวันที่ 29 Zilhicce 1435 (24 ตุลาคม 2014) ปฏิทินจันทรคติของตุรกีที่คำนวณขึ้นอยู่กับกฎต่อไปนี้: "เดือนจันทรคติจะเริ่มในตอนเย็นเมื่อภายในบางพื้นที่ของโลก โลกศูนย์กลางที่คำนวณได้ของพระจันทร์เสี้ยวในเวลาพระอาทิตย์ตกในท้องถิ่นนั้นอยู่เหนือขอบฟ้าในพื้นที่มากกว่า 5 °และ (geocentrically) มากกว่า 8 °จากดวงอาทิตย์ " ในกฎปัจจุบันจันทร์เสี้ยว (คำนวณ) ดวงจันทร์จะต้องอยู่เหนือขอบฟ้าท้องถิ่นของอังการาเมื่อพระอาทิตย์ตก [55]

ปฏิทินUmm al-Quraของซาอุดีอาระเบีย

ซาอุดีอาระเบียใช้วิธีการเล็งเห็นในแต่ละเดือนของปฏิทินฮิจเราะห์ นับตั้งแต่ AH 1419 (1998/99) รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการการเล็งเห็นฮิลาลอย่างเป็นทางการหลายคณะเพื่อกำหนดการมองเห็นจันทร์เสี้ยวดวงจันทร์เป็นครั้งแรกในตอนต้นของแต่ละเดือนตามจันทรคติ อย่างไรก็ตามหน่วยงานทางศาสนายังอนุญาตให้มีพยานหลักฐานของผู้สังเกตการณ์ที่มีประสบการณ์น้อยดังนั้นจึงมักประกาศการเห็นจันทร์เสี้ยวของดวงจันทร์ในวันที่ไม่มีคณะกรรมการอย่างเป็นทางการคนใดสามารถเห็นได้

นอกจากนี้ประเทศนี้ยังใช้ปฏิทิน Umm al-Qura ตามการคำนวณทางดาราศาสตร์ แต่จะ จำกัด เฉพาะวัตถุประสงค์ในการบริหารเท่านั้น พารามิเตอร์ที่ใช้ในการสร้างปฏิทินนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในช่วงทศวรรษที่ 1423 ถึง AH 1423 [56] [57]

ก่อน AH 1420 (ก่อนวันที่ 18 เมษายน 2542) หากอายุของดวงจันทร์เมื่อพระอาทิตย์ตกในริยาดอย่างน้อย 12 ชั่วโมงวันที่สิ้นสุดเมื่อพระอาทิตย์ตกนั้นคือวันแรกของเดือน สิ่งนี้มักทำให้ชาวซาอุฯ เฉลิมฉลองวันศักดิ์สิทธิ์หนึ่งหรือสองวันก่อนประเทศมุสลิมอื่น ๆ รวมถึงวันที่ทำฮัจญ์ซึ่งสามารถลงวันที่โดยใช้วันที่ของซาอุดีอาระเบียเท่านั้นเนื่องจากมีการแสดงในเมกกะ

สำหรับ AH 1420–22 หากดวงจันทร์เกิดหลังพระอาทิตย์ตกที่เมกกะวันที่เริ่มต้นที่พระอาทิตย์ตกนั้นเป็นวันแรกของเดือนซาอุดีอาระเบียโดยพื้นฐานแล้วจะใช้กฎเดียวกันกับที่ใช้โดยมาเลเซียอินโดนีเซียและอื่น ๆ (ยกเว้นสถานที่ที่ พบ hilal)

ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของ AH 1423 (16 มีนาคม 2545) กฎดังกล่าวได้รับการชี้แจงเล็กน้อยโดยกำหนดให้การรวมตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เกิดขึ้นก่อนพระอาทิตย์ตกนอกเหนือจากการกำหนดให้ดวงจันทร์เกิดขึ้นหลังพระอาทิตย์ตกที่เมกกะ สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าดวงจันทร์เคลื่อนผ่านดวงอาทิตย์ไปแล้วเมื่อพระอาทิตย์ตกแม้ว่าท้องฟ้าอาจจะยังสว่างเกินไปในทันทีก่อนที่ดวงจันทร์จะเห็นจันทร์เสี้ยว

ในปี 2007 สมาคมอิสลามของทวีปอเมริกาเหนือที่เฟคห์สภาของทวีปอเมริกาเหนือและสภายุโรปสำหรับFatwaและการวิจัยประกาศว่าพวกเขาต่อจากนี้ไปจะใช้ปฏิทินซึ่งเป็นไปตามการคำนวณโดยใช้พารามิเตอร์เช่นเดียวกับUmm Al-Quraปฏิทินเพื่อตรวจสอบ (ดี ล่วงหน้า) จุดเริ่มต้นของเดือนจันทรคติทั้งหมด (และดังนั้นวันที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางศาสนาทั้งหมด) นี่เป็นขั้นตอนแรกในการรวมปฏิทินของชาวมุสลิมทั่วโลกในอนาคต[58]

นับตั้งแต่ AH 1438 (1 ตุลาคม 2016) ซาอุดีอาระเบียนำปฏิทินเกรกอเรียนมาใช้สำหรับการจ่ายเงินเดือนพนักงานของรัฐในแต่ละเดือน (เป็นมาตรการลดค่าใช้จ่าย), [59]ในขณะที่ยังคงรักษาปฏิทินอิสลามไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนา [60]

ปฏิทินอื่น ๆ ที่ใช้ยุคอิสลาม

ปฏิทินฮิจเราะห์พลังงานแสงอาทิตย์เป็นปฏิทินสุริยคติใช้ในอิหร่านและอัฟกานิสถานซึ่งนับปีจากธุดงค์หรือการย้ายถิ่นของมูฮัมหมัดจากเมกกะไปเมดินาใน 622 CE [61]

ปฏิทินอิสลามแบบตาราง

ปฏิทินอิสลามแบบตารางเป็นรูปแบบที่อิงตามกฎของปฏิทินอิสลามซึ่งเดือนจะใช้กฎเลขคณิตมากกว่าโดยการสังเกตหรือการคำนวณทางดาราศาสตร์ มีวัฏจักร 30 ปี 11 ปีอธิกสุรทิน 355 วันและ 19 ปี 354 วัน ในระยะยาวมีความแม่นยำในหนึ่งวันในรอบ 2,500 ปีสุริยคติหรือ 2,570 ปีจันทรคติ นอกจากนี้ยังเบี่ยงเบนไปประมาณหนึ่งหรือสองวันในระยะสั้น

อัลกอริทึมของคูเวต

ไมโครซอฟต์ใช้ "อัลกอริทึมคูเวต" ซึ่งเป็นตัวแปรของปฏิทินอิสลามแบบตาราง[62]เพื่อแปลงวันที่แบบคริสต์ศักราชเป็นแบบอิสลาม Microsoft อ้างว่าตัวแปรดังกล่าวมาจากการวิเคราะห์ทางสถิติของข้อมูลในอดีตจากคูเวตแต่ตรงกับปฏิทินตารางที่รู้จัก

วันที่เด่น

วันสำคัญในปีอิสลาม (ฮิจเราะห์) ได้แก่ :

 • 1 Muharram: ซุน อิสลามปีใหม่
 • 10 Muharram: วันอาชูรออ์ สำหรับทั้งชีอัสและซุนนิสผู้พลีชีพของฮูซัยน์อิบันอาลีหลานชายของมูฮัมหมัดและผู้ติดตามของเขา สำหรับซุนนิสการข้ามทะเลแดงโดยโมเสสเกิดขึ้นในวันนี้
 • 12 Rabi al-Awwal: Mawlidหรือการเกิดของศาสดาสำหรับ Sunnis
 • 17 Rabi al-Awwal: Mawlidสำหรับ Shias
 • 27 จาบ: Isra และ Mi'rajสำหรับชาวมุสลิมส่วนใหญ่
 • 15 Sha'ban: Mid-Sha'banหรือ Night of Forgiveness สำหรับชาวชีอะห์ยังเป็นวันเกิดของมูฮัมหมัดอัลมะห์ดีอิหม่ามที่สิบสอง
 • 1 เดือนรอมฎอน: ชิ อิสลามปีใหม่ วันแรกของการอดอาหาร.
 • 27 รอมฎอน: นูซูลอัลกุรอ่าน วันน่าจะเป็นที่สุดของมูฮัมหมัดได้รับโองการแรกของคัมภีร์กุรอาน (17 เดือนรอมฎอนในอินโดนีเซียและมาเลเซีย)
 • สามสุดท้ายของเดือนรอมฎอนซึ่งรวมถึงLaylat อัล
 • 1 Shawwal: ทางหลวงยู-Fitr
 • 8–13 Dhu al-Hijjah: การแสวงบุญฮัจญ์ที่นครเมกกะ
 • 9 ซุลหิจญะฮฺ: วัน Arafa
 • 10 ซุลหิจญะฮฺ: Eid al-Adha

วันที่ถือว่าสำคัญสำหรับชาวมุสลิมชีอะ:

 • 9 Rabi 'al-Awwal: Eid-e-Shuja' ( Mukhtar al-Thaqafiแก้แค้นเหตุการณ์ของAshura )
 • 13 จาบ: วันเกิดของอาลีอิบัน Abi Talib
 • 3 Sha'ban: วันเกิดของอิบันอาลีฮู
 • 21 รอมฎอน: ทรมานของอาลีอิบันซาลิบ

การแปลงฮิจเราะห์เป็นวันเกรกอเรียนหรือในทางกลับกัน

วันสถาปนาห้องสมุดในเมืองเก่าและฮิจเราะห์ในกรุงเยรูซาเล็ม

การแปลงอาจทำได้โดยใช้ปฏิทินอิสลามแบบตารางหรือเพื่อความแม่นยำสูงสุด (หนึ่งวันใน 15,186 ปี) ผ่านปฏิทินของชาวยิว ในทางทฤษฎีวันของเดือนจะสอดคล้องกันในปฏิทินทั้งสองหากการกระจัดกระจายซึ่งเป็นคุณลักษณะของระบบยิวถูกละเว้น ตารางด้านล่างระบุว่าเป็นเวลาสิบเก้าปีซึ่งเป็นเดือนของชาวมุสลิมซึ่งตรงกับเดือนแรกของชาวยิว

ปีค. ศปี AH
เดือน มุสลิม
255414325
255514335
พ.ศ. 255614345
255714356
255814366
255914377
256014387
พ.ศ. 256114397
พ.ศ. 256214408
พ.ศ. 256314418
ปีค. ศปี AH
เดือน มุสลิม
256414428
พ.ศ. 256514439
2566พ.ศ. 14449
2567144510
2568144610
2569144710
พ.ศ. 2570144811
พ.ศ. 2571144911
พ.ศ. 2572145011
การเปลี่ยนปีฮิจเราะห์ศักราช 1343 ถึง 1500 เป็นปฏิทินเกรกอเรียนโดยวันแรกของอัลมูฮาร์รัม (สีน้ำตาล) เดือนรอมฎอน (สีเทา) และชัววัล (สีดำ) เป็นตัวหนาและวันอีดอัลอัดฮาในไฟล์ SVGวางเมาส์เหนือจุด เพื่อแสดงวันที่และบรรทัดเพื่อแสดงเดือน

ตารางนี้อาจขยายได้เนื่องจากทุกๆสิบเก้าปีจำนวนเดือนของชาวมุสลิมจะเพิ่มขึ้นเจ็ด เมื่อสูงกว่าสิบสองลบสิบสองแล้วบวกหนึ่งในปี AH จาก 412 CE ถึง 632 CE รวมเลขเดือนคือ 1 และการคำนวณจะทำให้เดือนถูกต้องเป็นเดือน 622 CE สอดคล้องกับ BH 1 และ AH 1 สำหรับปีก่อนหน้าปี BH = (623 หรือ 622) - ปี CE)

ตัวอย่างการคำนวณ: วันที่แพ่งและปี AH ของวันแรกของเดือนแรกในปีค. ศ. 20875 คืออะไร?

อันดับแรกเราจะพบหมายเลขเดือนของชาวมุสลิมที่ตรงกับเดือนแรกของปีของชาวยิวซึ่งเริ่มต้นในปี 20874 ส.ศ. การหาร 20874 ด้วย 19 จะให้ผลหาร 1098 และส่วนที่เหลือ 12. การหาร 2026 ด้วย 19 จะให้ผลหาร 106 และส่วนที่เหลือ 12. 2026 ถูกเลือกเพราะให้ส่วนที่เหลือเท่ากันในการหารโดย 19 เป็น 20874 สองปีจึงเป็น (1098–106) = 992 ×ห่างกัน 19 ปี ตัวเลขเดือนของชาวมุสลิมที่ตรงกับเดือนแรกของชาวยิวจึงสูงกว่าปี 2026 992 × 7 = 6944 ในการแปลงเป็นปีและเดือนให้หารด้วยสิบสอง - 6944/12 = 578 ปี 8 เดือน เพิ่มเราจะได้ 1447y 10m + 20874y - 2026y + 578y 8m = 20874y 6m ดังนั้นเดือนแรกของปีของชาวยิวที่เริ่มต้นในปี 20874 ส.ศ. ตรงกับเดือนที่หกของปีมุสลิม AH 20874 ตัวอย่างการทำงานในการเปลี่ยนใจเลื่อมใสระหว่างวันที่ชาวยิวและวันที่แพ่งแสดงให้เห็นว่าวันที่แพ่งของวันแรกของเดือนนี้ (โดยไม่สนใจการเคลื่อนย้าย) คือวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน ดังนั้นปี AH 20875 จะเริ่มในอีกเจ็ดเดือนต่อมาในวันแรกของเดือนที่แปดของชาวยิวซึ่งตัวอย่างการทำงานแสดงให้เห็นว่าเป็นวันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 20875 (โดยไม่สนใจการเคลื่อนย้ายอีกครั้ง) วันที่ที่กำหนดโดยวิธีนี้ซึ่งคำนวณอาจแตกต่างกันไปตามวันจากวันที่จริงซึ่งกำหนดโดยการสังเกต

การอ่านส่วนที่ตามมาจะแสดงให้เห็นว่าปี AH 20875 มีอยู่ทั้งหมดภายในปีค. ศ. 20875 และในปฏิทินเกรกอเรียนการติดต่อนี้จะเกิดขึ้นหนึ่งปีก่อนหน้านี้ สาเหตุของความคลาดเคลื่อนคือปีเกรกอเรียน (เช่นเดียวกับจูเลียนแม้ว่าจะน้อยกว่านั้น) ยาวเกินไปเล็กน้อยดังนั้นวันเกรกอเรียนสำหรับวันที่ AH ที่กำหนดจะเร็วกว่าและปฏิทินของชาวมุสลิมจะจับได้เร็วขึ้น

ความบังเอิญทางคณิตศาสตร์

ปีอิสลามตามที่คำนวณไว้ในปฏิทินอิสลามแบบตารางจะอยู่ภายในปีเกรกอเรียนที่มีตัวเลขเดียวกันในปี 20874 [63]หลังจากนั้นจำนวนปีอิสลามจะมากกว่าจำนวนปีที่เกิดขึ้นพร้อมกันเสมอ ปีเกรกอเรียน ปีปฏิทินอิสลามปี 1429 เกิดขึ้นทั้งหมดภายในปีปฏิทินเกรกอเรียนปี 2008 ปีแรกของปฏิทินคงที่ (คำนวณย้อนกลับ) เริ่มในวันที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 622 เกรกอเรียน (นับถอยหลัง) [ ต้องการอ้างอิง ] 1401 ปีเกรกอเรียนจึงอยู่ที่ประมาณ 1444 ปีเฮกีรา ดังนั้นปีเฮกีราจึงหมุนผ่านเกรกอเรียน 43 ครั้งใน 1401 ปีเกรกอเรียนหรือประมาณหนึ่งครั้งใน 32.6 ปีเกรกอเรียน ตามคำจำกัดความช่วงเวลานี้ต้องมีปี Hegira เพิ่มขึ้นหนึ่งปี (33.6) การหมุนเวียน 43 ครั้งเกิดขึ้นในปี 1444 Hegira และ 1444/43 = 33.6 ปี Hegira อื่น ๆ ที่มีอยู่ทั้งหมดในปีเกรกอเรียนแสดงไว้ที่นี่:

 ปีอิสลามภายในปีคริสต์ศักราช 
อิสลามพลเรือนความแตกต่าง
1026พ.ศ. 2160591
1060พ.ศ. 2193590
1093พ.ศ. 2125589
11271715588
1161พ.ศ. 2291587
1194พ.ศ. 2323586
1228พ.ศ. 2356585
1261พ.ศ. 2388584
1295พ.ศ. 2421583
1329พ.ศ. 2454582
1362พ.ศ. 2486581
1396พ.ศ. 2519580
1429พ.ศ. 2551579
1463พ.ศ. 2584578
พ.ศ. 1496พ.ศ. 2516577
15302106576
15642139575
พ.ศ. 2140พ.ศ. 2171574
พ.ศ. 21742204573
พ.ศ. 21642236572
พ.ศ. 21412269571
พ.ศ. 22752302570
พ.ศ. 23082334569
พ.ศ. 23422367568
พ.ศ. 23752399567
พ.ศ. 24092432566
พ.ศ. 24422464565
พ.ศ. 24762497564
พ.ศ. 25102530563
พ.ศ. 25432562562

ใช้

ปัจจุบันปฏิทินอิสลามถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ทางศาสนาเป็นหลักและสำหรับการออกเดทอย่างเป็นทางการของกิจกรรมสาธารณะและเอกสารในประเทศมุสลิม เนื่องจากธรรมชาติเป็นปฏิทินจันทรคติล้วนๆจึงไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเกษตรได้และในอดีตชุมชนอิสลามได้ใช้ปฏิทินอื่นเพื่อจุดประสงค์นี้ปฏิทินอียิปต์เคยแพร่หลายในประเทศอิสลามและปฏิทินอิหร่านและปฏิทินออตโตมันปี 1789 (กปฏิทินจูเลียนที่แก้ไขแล้ว) ยังถูกใช้เพื่อการเกษตรในประเทศของตน[ ต้องการอ้างอิง ]ในลิแวนและอิรักอราเมอิกชื่อของปฏิทินบาบิโลนยังคงใช้สำหรับเรื่องทางโลกทั้งหมด[ ต้องการอ้างอิง ]ในMaghrebเกษตรกรชาวเบอร์เบอร์ในชนบทยังคงใช้ปฏิทินจูเลียนเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการเกษตร[64]ปฏิทินสุริยคติในท้องถิ่นเหล่านี้ลดความสำคัญลงด้วยการนำปฏิทินเกรกอเรียนไปใช้ในทางแพ่ง[ ต้องการอ้างอิง ]ซาอุดีอาระเบียใช้ปฏิทินอิสลามแบบจันทรคติ[65]ในอินโดนีเซียปฏิทินชวารวมองค์ประกอบของปฏิทินซากาของอิสลามและก่อนอิสลามเข้าด้วยกัน[ ต้องการอ้างอิง ]

นิโคลัสแฮกเกอร์นักเขียนชาวอังกฤษเขียนว่าหลังจากยึดอำนาจควบคุมลิเบียแล้วมูอัมมาร์กัดดาฟี "ประกาศ" เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2521 "ว่าปฏิทินของชาวมุสลิมควรเริ่มต้นด้วยการสิ้นพระชนม์ของศาสดาโมฮัมเหม็ดในปี 632 แทนที่จะเป็นฮิญารา ('การอพยพ' ของโมฮัมเหม็ดจากเมกกะไปยังเมดินา ) ใน 622 ". สิ่งนี้ทำให้ประเทศสิบปีสุริยคติอยู่เบื้องหลังปฏิทินมุสลิมมาตรฐาน[66]อย่างไรก็ตามตามที่ 2006 สารานุกรมของโลกพัฒนา "เพิ่มเติมสับสนยังคงเป็นปฏิทิน Qaddafi ที่เป็นเอกลักษณ์ของลิเบียซึ่งนับปีที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดของศาสดาหรือบางครั้งจากการตายของเขา. เดือนกรกฎาคมและสิงหาคมชื่อหลังจากที่จูเลียสและออกัสตัสซีซาร์ตอนนี้ Nasserและฮันนิบาลตามลำดับ " [67]สะท้อนให้เห็นถึงการเยือนประเทศเมื่อปี 2544 นีลแมคฟาร์คาร์นักข่าวชาวอเมริกันตั้งข้อสังเกตว่า" ชีวิตในลิเบียไม่สามารถคาดเดาได้มากจนผู้คนไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าปีนั้นเป็นปีใด ปีที่ฉันมาเยือนคือปี 1369 อย่างเป็นทางการ แต่เพียง 2 ปีก่อนหน้านั้นชาวลิเบียอาศัยอยู่จนถึงปี 1429 ไม่มีใครสามารถตั้งชื่อให้ฉันได้ในวันที่การนับเปลี่ยนไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทั้งสองยังคงอยู่ในการเล่น ... ผู้จัดงานยกมือขึ้นและวางปีตะวันตกไว้ในวงเล็บที่ไหนสักแห่งในประกาศของพวกเขา " [68]

การสนับสนุนคอมพิวเตอร์

 • สนับสนุนฮิจเราะห์ที่มีอยู่ในรุ่นที่ใหม่กว่าแบบดั้งเดิมVisual Basic , และยังมีอยู่ใน.NET Framework
 • นับตั้งแต่เปิดตัวJava 8ปฏิทินอิสลามได้รับการสนับสนุนใน Date and Time API ใหม่

ดูสิ่งนี้ด้วย

 • ปฏิทิน Solar Hijri
 • ปฏิทินอัสซีเรีย
 • ปฏิทินฮีบรู
 • ปฏิทินเปอร์เซีย
 • ปฏิทินบาบิโลน
 • ปฏิทินอาหรับก่อนอิสลาม
 • ปฏิทิน Rumi
 • ชื่อภาษาอาหรับของเดือนเกรกอเรียน
 • รายชื่อการปฏิบัติตามปฏิทินอิสลาม
 • ปีใหม่อิสลาม

อ้างอิง

 1. ^ จุดเริ่มต้นของปฏิทินฮิจเราะห์  - พอ Lunde, Saudi Aramco นิตยสารโลก (พฤศจิกายน / ธันวาคม 2005) เรียก 2019/01/01
 2. ^ a b วัตต์ W. Montgomery “ ฮิดจร้า”. ใน PJ Bearman; ธ . เบียนควิส; ซีอีบอสเวิร์ ธ ; อีแวนดอนเซล; WP Heinrichs (eds.) สารานุกรมอิสลามออนไลน์ สำนักพิมพ์ Brill Academic ISSN  1573-3912
 3. ^ ฮิจเราะห์ปฏิทินรัฐบาลชาร์จาห์เก็บไว้จากเดิมในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2017 เรียก21 เดือนมกราคมปี 2017.
 4. ^ "วันสำคัญในปฏิทินอิสลามในปี 2020" Al-Habib.info สืบค้นเมื่อ8 กันยายน 2563 .
 5. ^ "วันสำคัญในปฏิทินอิสลามในปี 2021" Al-Habib.info สืบค้นเมื่อ8 กันยายน 2563 .
 6. ^ a b c d e f g h F.C. เดอบลัวส์ "TA'RĪKH": I.1.iv. "ปฏิทินก่อนอิสลามและเกษตรกรรมแห่งคาบสมุทรอาหรับ", สารานุกรมอิสลาม , พิมพ์ครั้งที่ 2, X : 260
 7. ^ a b c A. Moberg, "NASI", สารานุกรมอิสลาม , 2nd, VII: 977
 8. ^ a b c Abu Ma'shar al-Balkhi (787–886), Kitab al-Uluf , Journal Asiatique , series 5, xi (1858) 168+ (ในภาษาฝรั่งเศสและภาษาอาหรับ)
 9. ^ สำหรับภาพรวมของทฤษฎีต่างๆและการอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาของ "ลำดับเหตุการณ์ย้อนหลัง" ในแหล่งข้อมูลยุคแรกและยุคก่อนอิสลามโปรดดู Maurice A.McPartlan , The Contribution of Qu'rānและHadīt to Early Islamic Chronology (Durham, 1997) .
 10. ^ มุดสกุลรุนชาติ (1858) ที่กล่าวไว้ในโบมอนต์ Sherrard Burnaby,องค์ประกอบของชาวยิวและชาวมุสลิมปฏิทิน (อังกฤษ: 1901)., PP 460-470
 11. ^ ตาม "ประเพณี" อ้างซ้ำ ๆ โดย FC De Blois
 12. ^ มูฮัมหมัดอั-Khuḍarī Bayk (1935) Muḥāḍarāttārīkh al-Umam al-Islāmiyya . 2 (ฉบับที่ 4) อัลมัคตาบาอัลติฆอรียะห์. หน้า 59–60
 13. ^ สารานุกรมแห่งศาสนาอิสลามพิมพ์ครั้งที่ 2 ดรรชนีหน้า 441.
 14. ^ a b al-Biruni (tr. C. Edward Sachau (1879) "Intercalation of the Ancient Arabs", The Chronology of Ancient Nations . London: William H. Allen, 1000/1879. pp.  13 –14, 73– 74.CS1 maint: location ( ลิงค์ )
 15. ^ เอ Moberg " NASI' " EJ สุดยอดของสารานุกรมแรกของศาสนาอิสลาม
 16. ^ Bab. Talmud, Sanhedrin, p. 11.
 17. ^ Bonner 2011 หน้า 21
 18. ^ จากต้นฉบับภาพประกอบของ Vestiges of the Past ในศตวรรษที่ 11 ของ Al-Biruni(Bibliothèque Nationale, Paris, Arabe 1489 fol. 5v. (Bibliothèque Nationale on-line catalog) ดูเพิ่มเติม: Robert Hillenbrand, "Images of Muhammad ในอัล - Bīrūnī's Chronology of Ancient Nations ", ใน: R.Hillenbrand (ed.), Persian Painting from the Mongols to the Qajars: Studies in Honor of Basil W. Robinson (London / New York: IB Tauris Publishers, 2000), หน้า 129 –46.
 19. ^ กุรอาน 9: 36–37
 20. ^ Sherrard Beaumont Burnaby,องค์ประกอบของชาวยิวและชาวมุสลิมปฏิทิน (อังกฤษ: 1901) 370
 21. ^ "ปีใหม่อิสลาม: เพื่อเฉลิมฉลองหรือไม่เฉลิมฉลอง?" . เดอะเนชั่น . 5 ตุลาคม 2559.
 22. ^ "เดือนมงคลทั้งสี่" . Saudigazette . 15 เมษายน 2559.
 23. ^ "Muharram 2020: วันที่อัลฮิจเราะห์สำคัญของปีใหม่อิสลาม" อินเดียครั้ง 20 สิงหาคม 2020
 24. ^ "จุดเริ่มต้นของปีใหม่อิสลาม" Gulf-Times (ในภาษาอาหรับ) 20 สิงหาคม 2020
 25. ^ "ศูนย์มุสลิมชาวยิวมีส่วนร่วม" usc.edu. ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2014
 26. ^ ริชาร์ดส์ EG (2012). "ปฏิทิน" (PDF) ในเมืองฌอนอี.; Seidelmann, P. Kenneth (eds.) เสริมคำชี้แจงดาราศาสตร์ปูม Mill Valley, CA: หนังสือวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย น. 606. ISBN  978-1-891389-85-6. เก็บจากต้นฉบับ (PDF)เมื่อ 30 เมษายน 2019
 27. ^ Hanif มูฮัมหมัด (18 กุมภาพันธ์ 2010) "ความสำคัญของ 12 Rabi อัล - Awwal" Minhaj - ยูล - กุรอาน สืบค้นเมื่อ14 มิถุนายน 2559 .
 28. ^ Sherrard Beaumont Burnaby,องค์ประกอบของชาวยิวและชาวมุสลิมปฏิทิน (1901) 376
 29. ^ Tillier, มาติเยอ; Vanthieghem, Naïm (11 เมษายน 2019), "การบันทึกหนี้ในSufyānidFusṭāṭ: การตรวจสอบขั้นตอนและปฏิทินที่ใช้ในศตวรรษที่1/7 " (PDF) , Geneses , First [ฉบับ] | New York: Routledge, 2019: Routledge, pp.148–188, doi : 10.4324 / 9781351113311-8 , ISBN  978-1-351-11331-1CS1 maint: location ( ลิงค์ )
 30. ^ ลำดับเหตุการณ์ของการพยากรณ์ , Fazlur Rehman Shaikh (2001) น. 52 Ta-Ha Publishers Ltd.
 31. ^ Sherrard Beaumont Burnaby,องค์ประกอบของชาวยิวและชาวมุสลิมปฏิทิน (1901) pp.373-5, 382-4
 32. ^ "Calendrica" ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2005
 33. ^ al-Biruni,ลำดับเหตุการณ์ของชาติโบราณ , tr. ค. เอ็ดเวิร์ดซาเคา (1000/1879) 327.
 34. ^ "ขั้นตอนนาซาของดวงจันทร์ 601-700" สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553.
 35. ^ Emile Biémont, rythmes du Temps, Astronomie et calendriers เด Borck, 2000, 393p
 36. ^ "tabsir.net"
 37. ^ Karim Meziane et Nidhal Guessoum :. La visibilité du ครัวซองต์ Lunaire et le ramadan ลา Recherche n ° 316, มกราคม 1999, หน้า 66-71
 38. ^ "การคำนวณหรือเล็งสำหรับการเริ่มต้นเดือนอิสลาม" www.moonsighting.com . สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2017 . สืบค้นเมื่อ16 เมษายน 2560 .
 39. ^ Oumma (23 มิถุนายน 2553). "Le mois islamique est-il universel ou national?" . Oumma .
 40. ^ Allal el Fassi: "Aljawab assahih wannass-hi al-khaliss 'an nazilati fas wama yata'allaqo bimabda-i acchouhouri al-islamiyati al-arabiyah", "[... ] and the beginning of Islamic Arab months", รายงาน จัดทำตามคำร้องขอของกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 แห่งโมร็อกโกราบัต พ.ศ. 2508 (36 น.) โดยไม่มีข้อบ่งชี้ของบรรณาธิการ
 41. ^ มูฮัมหมัดอัล Mutawalla Shaârawi: เฟคห์อัลฮาลาลวอล Haram (แก้ไขโดยอาหมัดAzzaâbi), ดาร์อัล-Qalam, Beyrouth, 2000, หน้า 88.
 42. ^ "แปลความหมายของความหมายของอัลกุรอานได้ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยดร. มูฮัมมัดทากยอัดดินอั ลฮิลาลี ปริญญาเอกและดร. มูฮัมหมัดมุห์ข่าน" ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2010
 43. ^ Abderrahman al-Haj: "คำถามที่พบบ่อยนักการเมืองและการกำหนดเดือนจันทรคติ" (ในภาษาอาหรับ)
 44. ^ Allal el Fassi: "Aljawab assahih ... " op. อ้างอิง
 45. ^ ราชวงศ์ของทิมิดในอียิปต์ใช้ปฏิทินก่อนคำนวณตารางในช่วงสองศตวรรษระหว่างวันที่ 10 และ 12 ศตวรรษก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของระบอบการปกครองเปิดใช้ขั้นตอนของการสังเกตของดวงจันทร์ใหม่
 46. ^ "ปฏิทินอิสลาม"
 47. ^ "أوائلالشهورالعربية .. هليجوز شرعاً إثباتها" .
 48. ^ สำหรับการอภิปรายโดยละเอียดเกี่ยวกับความคิดเห็นทางกฎหมายของ Shakir เกี่ยวกับเรื่องนี้โปรดดู "ฉบับที่ 9" ใน Khalid Chraibi: ประเด็นในปฏิทินอิสลาม, Tabsir.net
 49. ^ "สภาเฟคห์ของปฏิทินจันทรคติอเมริกาเหนืออิสลาม" สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อ 16 พฤษภาคม 2551.
 50. ^ "Zulfikar อาลีชาห์การคำนวณทางดาราศาสตร์: การอภิปราย Fiqhi" (PDF) สืบค้นจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ 9 สิงหาคม 2551.
 51. ^ "ศูนย์อิสลามแห่งบอสตัน Wayland" (PDF)
 52. ^ สำหรับการอภิปรายโดยละเอียดเกี่ยวกับปัญหาและตำแหน่ง FCNA และ ECFR โปรดดู: Khalid Chraibi: ปฏิทิน Umm al Qura สามารถใช้เป็นปฏิทินอิสลามทั่วโลกได้หรือไม่? Tabsir.net
 53. ^ Oumma (19 กรกฎาคม 2555). "Le Conseil Français du Culte Musulman (CFCM): Ramadan moubarak!" . สืบค้นเมื่อ15 มกราคม 2562 .
 54. ^ Nidhal Guessoum (5 กรกฎาคม 2555). "Quel sera le premier jour du mois de Ramadan 2012? (รอมฎอน 2012 จะเริ่มในวันใด)" . สืบค้นเมื่อ15 มกราคม 2562 .
 55. ^ "ปฏิทินอิสลามแห่งตุรกี"
 56. ^ "เสี้ยวเล็งใช้ปฏิทิน UML อัล Qura ในซาอุดิอาระเบีย" (PDF)  (268 KB)
 57. ^ "การ Umm Al-Qura ปฏิทินของซาอุดีอาระเบีย"
 58. ^ คาลิดชไรบี. "ปฏิทิน Umm al Qura สามารถใช้เป็นปฏิทินอิสลามทั่วโลกได้หรือไม่" . tabsir.net
 59. ^ "ซาอุดิอาระเบีย adopts ปฏิทินเกรกอเรียน" 8 ตุลาคม 2559.
 60. ^ เครื่องบอกเวลาของเจ้าชาย: ซาอุดีอาระเบียใช้ปฏิทินเกรกอเรียน The Economistวันที่ 17 ธันวาคม 2016
 61. ^ โมลาวีอัฟชิน; Mawlawī, Afšīn (2002). เปอร์เซียบุญโดยแอฟชินโมลาวี่ ISBN 9780393051193. สืบค้นเมื่อ11 สิงหาคม 2555 .
 62. ^ "การคูเวตอัลกอริทึม" (โรเบิร์ตแวน Gent)
 63. ^ Kheirabadi, Masoud (2004) ศาสนาของโลก: อิสลาม ฟิลาเดลเฟีย: สำนักพิมพ์ Chelsea House น. 110.
 64. ^ Gast, M.; Delheur, J.; EB "Calendrier" EncyclopédieBerbère, 11 (Bracelets - Caprarienses) (in ฝรั่งเศส). OpenEdition สืบค้นเมื่อ5 กรกฎาคม 2561 .
 65. ^ จุดเริ่มต้นของแต่ละเดือนตามจันทรคติไม่ได้กำหนดล่วงหน้าโดยการคำนวณทางดาราศาสตร์ แต่หลังจากที่หน่วยงานทางศาสนามองเห็นพระจันทร์เสี้ยวเท่านั้น (ที่มา: Tripp, Culture Shock , 2009 : น. 154-5)
 66. ^ Hagger, นิโคลัส (2009) การปฏิวัติลิเบีย: ใช้ต้นกำเนิดและมรดก Winchester, UK: O Books. น. 109.
 67. ^ สารานุกรมของโลกกำลังพัฒนา (2007) เล่ม 3 หน้า 1338.
 68. ^ นีลแมคฟารคูฮา ร์ (2010) แผนกสื่อมวลชนสัมพันธ์ของฮิซบุลลอฮ์ขออวยพรให้คุณมีความสุขในวันเกิด: การเผชิญหน้าที่ไม่คาดคิดในตะวันออกกลางที่เปลี่ยนไป อ่าน HowYouWant. ISBN 978-1-4587-6009-8. หน้า 37–38.

หมายเหตุ

 1. ^ วันที่ที่แน่นอนขึ้นอยู่กับรูปแบบของปฏิทินอิสลามตาม
 2. ^ จำนวนที่แน่นอนแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความแตกต่างสะสมและศักยภาพของปีอธิกสุรทินที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ
 3. ^ นักศาสนศาสตร์บางคนยังตีความ Surah al-Baqarah 2: 185 ว่าต้องการการมองเห็นโดยตรง แต่พวกเขาเป็นตัวแทนของคนส่วนน้อยเท่านั้น ข้อพระคัมภีร์อัลกุรอานอ่านดังนี้: "185 เดือนรอมฎอนซึ่งถูกเปิดเผยอัลกุรอานคำแนะนำสำหรับมนุษยชาติและข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนสำหรับแนวทางและหลักเกณฑ์ (ระหว่างถูกและผิด) ดังนั้นใครก็ตามในพวกคุณที่เห็น ( จันทร์เสี้ยวในคืนแรกของ) เดือน (ของเดือนรอมฎอนคือปัจจุบันอยู่ที่บ้านของเขา) เขาจะต้องปฏิบัติตามซาอุม (การถือศีลอด) ในเดือนนั้นและใครก็ตามที่ป่วยหรือเดินทางจำนวนเดียวกัน [ของวันที่ไม่มีวันใด สังเกต Saum (การถือศีลอด) จะต้องถูกสร้างขึ้น] จากวันอื่น ๆ พระเจ้าตั้งใจให้คุณผ่อนคลายและพระองค์ไม่ต้องการทำให้สิ่งที่ยากสำหรับคุณ (พระองค์ต้องการให้คุณ) ต้องกรอกจำนวนวันเท่ากันและ คุณต้องยกย่องพระเจ้า [กล่าวคือพูดTakbîr (" Allāhu-Akbar ", [คือ] "พระเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด") ในการเห็นจันทร์เสี้ยวของเดือนRamadânและShawwâl] ที่นำทางคุณเพื่อที่คุณจะได้ขอบคุณพระองค์ "

ลิงก์ภายนอก

 • "เฮกีร่า"  . สารานุกรมอเมริกานา . พ.ศ. 2463
 • Helmer Aslaksen ปฏิทินอิสลาม
 • Khalid Chraibi, การปฏิรูปปฏิทินอิสลาม: เงื่อนไขของการอภิปราย, Tabsir.net, กันยายน 2555