ปีสหกรณ์สากล

2012 ถูกกำหนดให้เป็นปีสากลแห่งสหกรณ์โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 [1]

การแต่งตั้งดังกล่าวเป็นเกียรติแก่การใช้ องค์กร สหกรณ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก [2]เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ในหัวข้อ "วิสาหกิจสหกรณ์สร้างโลกที่ดีกว่า" [3]บัน คี-มูนเลขาธิการสหประชาชาติได้รับเชิญให้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมสุดยอดพันธมิตรความร่วมมือระหว่างประเทศ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 เพื่อเฉลิมฉลองการแต่งตั้ง [4]


TOP