ประมวลรัษฎากร

จาก Wikipedia สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทางข้ามไปที่การค้นหา

ประมวลรัษฎากรภายใน ( IRC ) อย่างเป็นทางการประมวลรัษฎากรภายในปี 1986เป็นส่วนหนึ่งในประเทศของกฎหมายภาษีของรัฐบาลกลางตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาตีพิมพ์ในปริมาณต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกาบทบัญญัติที่มีขนาดใหญ่และแยกเป็นชื่อเรื่องที่ 26 ของประเทศ รหัสรัฐ (USC) [1]จะจัดทาลงไปในคำบรรยายและส่วนครอบคลุมภาษีรายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา , ภาษีเงินเดือน , ภาษีที่ดิน , ภาษีขายของที่ระลึกและภาษีสรรพสามิต ; ตลอดจนขั้นตอนและการบริหาร หน่วยงานที่ดำเนินการคือบริการสรรพากร .

ต้นกำเนิดของรหัสภาษีในสหรัฐอเมริกา[ แก้ไข]

ก่อนปีพ. ศ. 2417 กฎเกณฑ์ของสหรัฐอเมริกา (ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายภาษีหรือวิชาอื่น ๆ ) ไม่ได้รับการประมวลผล นั่นคือการกระทำของสภาคองเกรสไม่ได้ถูกจัดแยกและเผยแพร่ในปริมาณที่แยกจากกันตามหัวข้อ (เช่นการเสียภาษีการล้มละลาย ฯลฯ ) การประมวลกฎหมายต่างๆรวมถึงกฎหมายภาษีที่ดำเนินการในปี พ.ศ. 2416 ส่งผลให้พระราชบัญญัติฉบับแก้ไขของสหรัฐอเมริกาได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2417 มีผลบังคับใช้สำหรับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2416 หัวข้อที่ 35 ของธรรมนูญฉบับแก้ไขคือรายได้ภายใน หัวข้อ. การเข้ารหัสอื่นได้ดำเนินการในปีพ. ศ. 2421

ในปีพ. ศ. 2462 คณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกาได้เริ่มโครงการเพื่อแก้ไขกฎเกณฑ์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งในที่สุดก็ส่งผลให้มีประมวลกฎหมายของสหรัฐอเมริกาฉบับใหม่ในปีพ. ศ.

ประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2482 [ แก้ไข]

กฎหมายภาษีได้รับการประมวลกฎหมายใหม่โดยพระราชบัญญัติของรัฐสภาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2482 เป็น "ประมวลรัษฎากรภายใน" (ต่อมาเรียกว่า "ประมวลรัษฎากรภายในปี พ.ศ. 2482") รหัส 1939 ได้รับการตีพิมพ์เป็นเล่มที่ 53 ส่วนที่ 1 ของUnited States Statutes at Largeและเป็นชื่อ 26 ของ United States Code กฎหมายภาษีถาวรในภายหลังซึ่งตราขึ้นโดยรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาได้ปรับปรุงและแก้ไขประมวลกฎหมาย พ.ศ. 2482

ประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2497 [ แก้ไข]

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2497 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยกเครื่องทั่วไปของInternal Revenue Service IRC ได้รับการจัดโครงสร้างใหม่โดยรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาครั้งที่ 83และขยายออกไป (โดยบทที่ 736, Pub.L.  83–591 ) Ward M. Husseyเป็นผู้ร่างหลักของประมวลรัษฎากรภายในปี 1954 รหัสดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในเล่มที่ 68A ของธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาที่มีขนาดใหญ่. เพื่อป้องกันความสับสนกับประมวลกฎหมาย พ.ศ. 2482 หลังจากนั้นจึงเรียกเวอร์ชันใหม่ว่า "ประมวลรัษฎากรภายในปี พ.ศ. 2497" และเวอร์ชันก่อนหน้านี้ว่า "ประมวลรัษฎากรภายในปี พ.ศ. 2482" ตัวอักษรและหมายเลขของคำบรรยายส่วน ฯลฯ มีการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง ตัวอย่างเช่นมาตรา 22 ของประมวลกฎหมาย พ.ศ. 2482 (การกำหนดรายได้รวม) นั้นคล้ายคลึงกับมาตรา 61 ของประมวลกฎหมาย พ.ศ. 2497 โดยประมาณ 1954 รหัสแทนที่ 1939 รหัสเป็นชื่อ 26 ของสหรัฐอเมริการหัส

ประมวลกฎหมายปี 2497 ขยายอัตราภาษีนิติบุคคลเพิ่มขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์ของปี 2494เป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2498 เพิ่มการหักค่าเสื่อมราคาโดยกำหนดตารางการคิดค่าเสื่อมราคาเพิ่มเติมและสร้างเครดิตภาษีเงินปันผล 4 เปอร์เซ็นต์สำหรับบุคคลธรรมดา

ความสัมพันธ์กับหัวข้อ 26 ของประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา[ แก้ไข]

ประมวลรัษฎากรภายในปี 1954 ถูกตราขึ้นในรูปแบบของรหัสแยกต่างหากโดยพระราชบัญญัติเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2497 ช. 736, 68A  สถิติ 1 . พระราชบัญญัติการปฏิรูปภาษี 1986 [2]เปลี่ยนชื่อของ 1954 รหัสที่ "สรรพากรรหัส 1986" นอกจากจะถูกตีพิมพ์ในปริมาณต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกาบทบัญญัติที่มีขนาดใหญ่, ประมวลรัษฎากรภายในมีการเผยแพร่แยกเป็นชื่อเรื่องที่ 26 ของสหรัฐอเมริการหัสข้อความของประมวลรัษฎากรภายในรับการตีพิมพ์ในชื่อ 26 แห่งประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกาเป็นจริงเหมือนกับประมวลรัษฎากรภายในเป็นที่ตีพิมพ์ในปริมาณต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกาบทบัญญัติที่มีขนาดใหญ่ [3] จาก 50 เรื่องที่ตราขึ้นประมวลรัษฎากรภายในเป็นเล่มเดียวที่ได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบของรหัสแยกต่างหาก

ความก้าวหน้าของประมวลกฎหมาย พ.ศ. 2497 [ แก้]

ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางสำหรับบุคคลประมวลกฎหมายปี 1954 ได้กำหนดภาษีแบบก้าวหน้าโดยมีวงเล็บรายได้ 24 ตัวใช้กับอัตราภาษีตั้งแต่ 20% ถึง 91% ตัวอย่างเช่นต่อไปนี้เป็นตารางแสดงอัตราภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางที่กำหนดในแต่ละระดับของรายได้ที่ต้องเสียภาษีของบุคคลเดียว (ยังไม่ได้แต่งงาน) ภายใต้ประมวลกฎหมายปี 1954:

ระดับรายได้อัตราภาษีรายได้ที่ปรับปรุง PPC ประจำปี 2551 [4]
สูงถึง $ 2,000.0020%สูงถึง $ 37,500.00
$ 2,000.01– $ 4,000.0022%$ 37,500.01– $ 75,000
$ 4,000.01– $ 6,000.0026%$ 75,000.01– $ 112,500
$ 6,000.01– $ 8,000.0030%112,500.01 - 150,000 เหรียญ
$ 8,000.01– $ 10,000.0034%150,000.01–187,500 ดอลลาร์
10,000.01– 12,000.00 ดอลลาร์38%187,500.01 - 225,000 เหรียญ
$ 12,000.01– $ 14,000.0043%225,000.01 - 262,500 เหรียญสหรัฐฯ
$ 14,000.01– $ 16,000.0047%$ 262,500.01– $ 300,000
16,000.01 ดอลลาร์ - 18,000.00 ดอลลาร์50%300,000.01 ดอลลาร์ - 337,500 ดอลลาร์
$ 18,000.01– $ 20,000.0053%$ 337,500.01– $ 375,000
$ 20,000.01– $ 22,000.0056%$ 375,000.01– $ 412,500
$ 22,000.01– $ 26,000.0059%$ 412,500.01–487,500
26,000.01 ดอลลาร์ - 32,000.00 ดอลลาร์62%$ 487,500.01– $ 600,000
$ 32,000.01– $ 38,000.0065%$ 600,000.01– $ 712,500
$ 38,000.01– $ 44,000.0069%$ 712,500.01– $ 825,000
$ 44,000.01– $ 50,000.0072%$ 825,000.01– $ 937,500
50,000.01 - 60,000.00 ดอลลาร์75%$ 937,500.01– $ 1,125,000
$ 60,000.01– $ 70,000.0078%$ 1,125,000.01– $ 1,312,500
$ 70,000.01– $ 80,000.0081%$ 1,312,500.01– $ 1,500,000
$ 80,000.01– $ 90,000.0084%1,500,000.01 ดอลลาร์ - 1,687,500 ดอลลาร์
$ 90,000.01– $ 100,000.0087%1,687,500.01 - 1,875,000 เหรียญ
$ 100,000.01– $ 150,000.0089%1,875,000.01 เหรียญ - 2,812,500 เหรียญ
150,000.01 - 200,000.00 ดอลลาร์90%$ 2,812,500.01– $ 3,750,000
200,000.01 ดอลลาร์ขึ้นไป91%3,750,000.01 ดอลลาร์ขึ้นไป
 • ที่มา: ประมวลรัษฎากรภายในปี 1954, Pub.L.  83–591 , 68A  สถิติ  5ประกาศใช้16 สิงหาคม 2497 (แก้ไขจากข้อความของธรรมนูญ)
 • GDP สัมพัทธ์: 37.5
  • ที่มา: สำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจตาราง GDP ในอดีต

ประมวลรัษฎากรปี 2529 [ แก้ไข]

การอ้างถึงประมวลรัษฎากรภายในในประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกาและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ของสภาคองเกรสที่ตามมาในปี 2497 โดยทั่วไปหมายถึงหัวข้อ 26 ของประมวลกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติม โครงสร้างพื้นฐานของหัวข้อ 26 ยังคงเหมือนเดิมจนกว่าจะมีการประกาศใช้การแก้ไขที่ครอบคลุมที่มีอยู่ในพระราชบัญญัติปฏิรูปภาษีปี 1986แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของกฎหมายเป็นประจำก็ตาม

มาตรา 2 ของกฎหมายปฏิรูปภาษีปี 1986ระบุไว้ (บางส่วน):

(a) การออกแบบใหม่ของรหัสปี 1954 - ชื่อเรื่องสรรพากรภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2497 ซึ่งในที่นี้หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมในที่นี้อาจเรียกได้ว่าเป็น "ประมวลรัษฎากรภายในปี 1986"
(b) การอ้างอิงในกฎหมาย ฯลฯ - ยกเว้นในกรณีที่ไม่เหมาะสมการอ้างอิงใด ๆ ในกฎหมายคำสั่งของผู้บริหารหรือเอกสารอื่น ๆ -
(1) ประมวลรัษฎากรภายในปี 2497 รวมถึงการอ้างอิงถึงประมวลรัษฎากรภายในปี 1986 และ
(2) ในประมวลรัษฎากรภายในปี 1986 จะรวมถึงการอ้างอิงถึงบทบัญญัติของกฎหมายที่เดิมเรียกว่าประมวลรัษฎากรภายในปี 1954

ดังนั้นรหัส 1954 ได้เปลี่ยนชื่อประมวลรัษฎากรภายในปี 1986โดยส่วนที่ 2 ของพระราชบัญญัติการปฏิรูปภาษี 1986 พ. ร. บ. ฉบับปีพ. ศ. 2529 มีการแก้ไขอย่างเป็นทางการ นั่นคือประมวลกฎหมาย 1986 ยังคงใช้ตัวอักษรและการกำหนดหมายเลขคำบรรยายบทบทย่อยส่วนย่อยส่วนต่างๆ ฯลฯ ส่วนประมวลกฎหมาย 1986 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว (และยังคงตีพิมพ์เป็นชื่อเรื่องที่ 26 ของสหรัฐอเมริกา Code) ยังคงรักษาโครงสร้างพื้นฐานของรหัสปี 1954

คำจำกัดความพิเศษที่เข้าใจผิดกันโดยทั่วไป[ แก้]

 • พนักงาน
 • ค่าจ้าง
 • อื่น ๆ อีกมากมายสามารถพบได้ที่https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/3401

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล[ แก้ไข]

มาตรา 1 ของประมวลรัษฎากรภายในกำหนดภาษีรายได้ของรัฐบาลกลางจากรายได้ที่ต้องเสียภาษีของพลเมืองและผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาและที่ดินและทรัสต์ ภาษีเงินได้นิติบุคคลกำหนดโดยประมวลรัษฎากรมาตรา 11

องค์กร[ แก้ไข]

องค์กรของประมวลรัษฎากรภายในตามที่ตราไว้ในกฎหมายมหาชนหลายร้อยฉบับที่ผ่านโดยรัฐสภาสหรัฐฯตั้งแต่ปี 2497 นั้นเหมือนกับองค์กรของประมวลรัษฎากรภายในที่เผยแพร่แยกต่างหากเป็นหัวข้อ 26 ของประมวลกฎหมายสหรัฐฯ

ตัวอย่างเช่นมาตรา 162 (e) (4) (B) (ii) ( 26 USC 162 (e) (4) (B) (ii) ) จะเป็นดังนี้:

หัวข้อ 26: ประมวลรัษฎากรภายใน

 • คำบรรยาย A: ภาษีเงินได้
  • บทที่ 1 : ภาษีปกติและภาษีอากร
   • บทย่อย B : การคำนวณรายได้ที่ต้องเสียภาษี
    • ส่วนที่ VI: รายการการหักเงินสำหรับบุคคลและองค์กร
     • มาตรา 162 : ค่าใช้จ่ายทางการค้าหรือธุรกิจ
      • ส่วนย่อย (e): การปฏิเสธการหักเงินสำหรับการวิ่งเต้นและค่าใช้จ่ายทางการเมืองบางอย่าง
       • ย่อหน้า (4): กฎพิเศษอื่น ๆ
        • ย่อหน้าย่อย (B)): De minimis ยกเว้น
         • Clause (ii): In-house expenditures

The Internal Revenue Code is topically organized and generally referred to by section number (sections 1 through 9834). Some topics are short (e.g., tax rates) and some quite long (e.g., pension & benefit plans).

Key IRC Topics By Section:

SectionsFunction
1–15Tax rates
21–54Credits (refundable and nonrefundable)
55–59AAlternative Minimum Tax & environmental tax
61–90Definition of gross income (before deductions), including items specifically taxable
101–140Specific exclusions from gross income
141–149Private activity bonds
151–153Personal exemptions; dependent defined
161–199Deductions, including interest, taxes, losses, and business related items
211–224Itemized deductions for individuals
241–250Deductions unique to corporations
261–291Nondeductible items, including special rules limiting or deferring deductions
301–386Corporate transactions, including formation, distributions, reorganizations, liquidations (Subchapter C)
401–436Pension and benefit plans: treatment of plans, employers, & beneficiaries
441–483Accounting methods & tax years
501–530Exempt organizations (charitable and other)
531–565Accumulated earnings tax and personal holding companies
581–597Banks: special rules for certain items
611–638Natural resources provisions: depletion, etc.
641–692Trusts & estates: definitions, income tax on same & beneficiaries
701–777Partnerships: definitions, treatment of entities and members, special rules (Subchapter K)
801–858Insurance companies: special rules, definitions
851–860Regulated investment companies (mutual funds) and Real Estate Investment Trusts
861–865Source of income (for international tax)
871–898Tax on foreign persons/corporations; inbound international rules
901–908Foreign tax credit
911–943Exclusions of foreign income (mostly repealed)
951–965Taxation of U.S. shareholders of controlled foreign corporations (Subpart F)
971–999Other international tax provisions
1001–1092Gains: definitions, characterization, and recognition; special rules
1201–1298Capital gains: separate taxation and special rules
1301–1359Interperiod adjustments; certain special rules
1361–1388S Corporations and cooperative associations: flow-through rules
1391–1400TEmpowerment, enterprise, and other special zones
1401–1403Self-employment tax (like social security, below)
1441–1465Withholding of tax on nonresidents
1501–1564Consolidated returns and affiliated groups (corporations)
2001–2210Estate tax on transfers at death
2501–2704Gift tax and tax on generation skipping transfers
3101–3241Social security and railroad retirement taxes
3301–3322Unemployment taxes
3401–3510Income tax withholding; payment of employment taxes
4001–5000Excise taxes on specific goods, transactions, and industries
5001–5891Alcohol, tobacco and firearms taxes and special excise tax rules
6001–6167Tax returns: requirements, procedural rules, payments, settlements, extensions
6201–6533Assessment, collection, and abatement; limitations on collection & refund
6601–6751Interest and non-criminal penalties on underpayments or failures
6801–7124Other procedural rules
7201–7344Crimes, other offences, forfeitures, tax evasion
7401–7493Judicial proceedings
7501–8023Miscellaneous rules
9001–9834Special taxes & funds (presidential election, highway, black lung, etc.)

Subtitles[edit]

 • A. Income Taxes (sections 1 through 1564)
  As a further example, here are the chapters of this subtitle:
  • Chapter 1—NORMAL TAXES AND SURTAXES (sections 1 through 1400U3)
  • Chapter 2—TAX ON SELF-EMPLOYMENT INCOME (sections 1401 through 1403)
  • Chapter 3—WITHHOLDING OF TAX ON NONRESIDENT ALIENS AND FOREIGN CORPORATIONS (sections 1441 through 1464)
  • Chapter 4—TAXES TO ENFORCE REPORTING ON CERTAIN FOREIGN ACCOUNTS (sections 1471–1474)
  • Chapter 5—Repealed (sections 1491-1494)
  • Chapter 6—CONSOLIDATED RETURNS (sections 1501 through 1564)
 • B. Estate and Gift Taxes (sections 2001 through 2801)
 • C. Employment Taxes (sections 3101 through 3510)
 • D. Miscellaneous Excise Taxes (sections 4001 through 5000)
 • E. Alcohol, Tobacco, and Certain Other Excise Taxes (sections 5001 through 5891)
 • F. Procedure and Administration (sections 6001 through 7874)
 • G. The Joint Committee on Taxation (sections 8001 through 8023)
 • H. Financing of Presidential Election Campaigns (sections 9001 through 9042)
 • I. Trust Fund Code (sections 9500 through 9602) ("Trust Fund Code of 1981")
 • J. Coal Industry Health Benefits (sections 9701 through 9722)
 • K. Group Health Plan Requirements (sections 9801 through 9834)

List of commonly referenced sections[edit]

(This is not intended to be a complete list of sections.)

 • Subtitle A: Income Taxes (§ 1–§ 1564)
  • Chapter 1: Normal Taxes and Surtaxes (§ 1–§ 1400U3)
   • Subchapter A: Determination of Tax Liability (§ 1–§ 59)
    • Part I: Tax on Individuals (§ 1–§ 59B)
     • Section 1: Tax imposed (§ 1)
     • ...
     • Section 41: Credit for increasing research activities (§ 41)
     • ...
   • Subchapter B: Computation of Taxable Income (§ 61–§ 291)
    • Part I: Definition of Gross Income, Adjusted Gross Income, Taxable Income, Etc. (§ 61–§ 68)
     • Section 61: Gross income defined (§ 61)
     • ...
     • Section 63: Taxable income defined (§ 63)
     • ...
    • Part II: Items Specifically Included in Gross Income (§ 71–§ 80)
     • ...
     • Section 79: Group-term life insurance purchased for employees (§ 79)
     • ...
    • Part III: Items Specifically Excluded from Gross Income (§ 101–§ 140)
     • ...
     • Section 132(a): Fringe benefits excluded from gross income (§ 132(a))
     • ...
    • Part VI: Itemized Deductions for Individuals and Corporations (§ 161–§ 198)
     • ...
     • Section 162(2): Trade or business expenses (§ 162(a))
     • ...
     • Section 179: Election to expense certain depreciable business assets (§ 179)
     • ...
     • Section 183: Activities Not Engaged in for Profit (§ 183)
     • ...
    • Part VII: Additional Itemized Deductions for Individuals (§ 211–§ 224)
     • ...
     • Section 212: Expenses for production of income (§ 212)
     • ...
   • Subchapter C: Corporate Distributions and Adjustments (§ 301–§ 385)
    • ...
    • Part III: Corporate Organizations and Reorganizations (§ 351–§ 368)
     • ...
     • Subpart B: Effects on Shareholders and Security Holders (§ 354–§ 358)
      • ...
      • Section 355: Distribution of stock and securities of a controlled corporation (§ 355)
      • ...
    • ...
   • Subchapter D: Deferred Compensation, Etc. (§ 401–§ 436)
    • Part I: Pension, Profit-sharing, Stock Bonus Plas, etc. (§ 401–§ 420)
     • Subpart A: General Rule (§ 401–§ 409A)
      • Section 401: Qualified pension, profit-sharing, and stock bonus plans
       • paragraph (a) ("401(a)"): employer-sponsored retirement plan for employees of state and local governments and certain tax-exempt entities (§ 401(a))
       • ...
       • paragraph (k) ("401(k)"): employer-sponsored retirement plan (§ 401(k))
      • ...
      • Section 402A ("Roth 401(k)"): Optional treatment of elective deferrals as Roth contributions (§ 402A)
      • Section 403: Taxation of employee annuities
       • ...
       • paragraph (b) ("403(b)"): employer-sponsored retirement plan at non-profit organizations (§ 403(b))
      • ...
      • Section 408: Individual Retirement Accounts (§ 408)
      • Section 408A: Roth IRAs (§ 408A)
      • ...
      • Section 409A: Inclusion in gross income of deferred compensation under nonqualified deferred compensation plans (§ 409A)
      • ...
   • Subchapter E: Accounting Periods and Methods of Accounting (§ 441–§ 483)
    • ...
    • Part II: Methods of Accounting (§ 446–§ 475)
     • Subpart B: Taxable Year for Which Items of Gross Income Included (§ 451–§ 460)
      • ...
      • Section 457: retirement plan for governmental and certain non governmental employers (§ 457)
      • ...
     • Subpart D: Inventories (§ 471–§ 475)
      • ...
      • Section 475: Mark to market accounting method for dealers in securities (§ 475)
     • ...
   • Subchapter F: Exempt Organizations (§ 501–§ 530)
    • Part I: General Rule (§ 501–§ 505)
     • Section 501: Exemption from tax on corporations, certain trusts, etc. (§ 501)
      • ...
      • paragraph (c) ("501(c)"): List of exempt organizations (§ 501(c))
       • subparagraph (1) ("501(c)(1)"): corporations organized under Acts of Congress such as Federal Credit Unions (§ 501(c)(1))
       • subparagraph (2) ("501(c)(2)"): title-holding corporations for exempt organizations (§ 501(c)(2))
       • subparagraph (3) ("501(c)(3)"): charitable, non-profit, religious, and educational organizations (§ 501(c)(3))
       • subparagraph (4) ("501(c)(4)"): political education organizations (§ 501(c)(4))
       • subparagraph (6) ("501(c)(6)"): business leagues and chambers of commerce (§ 501(c)(6))
       • subparagraph (7) ("501(c)(7)"): recreational clubs (§ 501(c)(7))
     • ...
    • Part VI: Political Organizations (§ 527)
     • Section 527: Political organizations (§ 527)
    • ...
    • Part VIII: Certain Savings Entities (§ 529–§ 530)
     • Section 529: Qualified tuition programs (§ 529)
     • Section 529A: ABLE accounts for benefit of certain individuals with disabilities (§ 529A)
     • Section 530: Coverdell Education Savings Accounts (§ 530)
   • ...
   • Subchapter N: Tax Based on Income From Sources Within or Without the United States (§ 861–§ 1000)
    • Part I: Source Rules and Other General Rules Relating To Foreign Income (§ 861–§ 865)
     • Section 861: Income from sources within the United States (§ 861)
     • ...
   • Subchapter O: Gain or Loss on Disposition of Property (§ 1000–§ 1111)
    • ...
    • Part III: Common Nontaxable Exchanges (§ 1031–§ 1045)
     • Section 1031: Exchange of property held for productive use or investment (§ 1031)
     • ...
     • Section 1041: Transfers of Property Between Spouses or Incident to Divorce (§ 1041)
     • ...
 • Subtitle C: Employment Taxes (§ 3101–§ 3510)
  • ...
  • Chapter 24: Collection of Income Tax at Source on Wages (§ 3401–§ 3456)
   • Section 3401: Definitions (§ 3401)

See also[edit]

 • Mazzei v. Commissioner
 • Turner v. Commissioner
 • SECURE Act of 2019
 • Estate of Carter v. Commissioner

References[edit]

 1. ^ Other federal tax law is contained in other titles of the United States Code, such as Title 11 (relating to bankruptcy) and Title 19 (Customs Duties).
 2. ^ Pub.L. 99–514, 100 Stat. 2085, enacted October 22, 1986, § 2(a)
 3. ^ An apparently insignificant discrepancy between the wording in the Statutes at Large and the wording in some editions of the U.S. Code with respect to a provision of the Internal Revenue Code (specifically, the words "any papers" in the first sentence of § 6104(a)(1)(A) is described by the U.S. Court of Appeals for the District of Columbia in the case of Tax Analysts v. Internal Revenue Serv., 214 F.3d 179 (D.C. Cir. 2000), in footnote 1, at [1]. According to the Court, some versions of the U.S. Code show the text as "any paper" while the Statutes at Large version shows the text as "any papers".
 4. ^ "National Income and Product Accounts Table". U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis.

External links[edit]

 • U.S. Code Title 26, via United States Government Printing Office
 • Title 26 at Cornell's Legal Information Institute
 • Bloomberg Tax Internal Revenue Code continuously updated with Editor's Notes