สะพานเฮอร์ซิลิโอ ลุซ

สะพาน เฮอร์ซิลิโอ ลุซตั้งอยู่ใน เมืองฟลอเรียนอ โปลิสเมืองหลวงของรัฐซานตา กาตารีนาทางตอนใต้ของบราซิลเป็นสะพานแห่งแรกที่สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมเกาะซานตากาตารีนากับแผ่นดินใหญ่

เป็นสะพานแขวน ที่ยาวที่สุด ในบราซิล ช่วงกลางถือว่าค่อนข้างยาว (แต่ไม่ยาวที่สุดที่ 340 เมตร) ในช่วงเวลาที่เปิดและยังคงเป็นหนึ่งใน 100 สะพานแขวนที่ใหญ่ที่สุด

เริ่มการก่อสร้างเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2465 โดยเปิดสะพานเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2469 ความยาวรวม 819.471 เมตร โดยมีสะพานลอยจากเกาะ 259 เมตร ระยะกลาง 339.471 เมตร และ 221 เมตรจากแผ่นดินใหญ่

ปิดให้บริการในวันที่ 13 พฤษภาคม 1991 และเปิดอีกครั้งหลังจากการบูรณะเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 30 ธันวาคม 2019

สะพานนี้ได้รับมอบหมายจากHercílio Luzซึ่งเป็นผู้ว่าการรัฐSanta Catarinaให้เป็นสะพานเชื่อมถาวรแห่งแรกระหว่างเกาะและแผ่นดินใหญ่ นอกจากการสร้างประโยชน์ให้กับชาวฟลอเรียนอโปลิสจำนวน 40,000 คนในขณะนั้นที่ต้องอาศัยเรือข้ามฟากเพื่อข้ามระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่แล้ว ลุซยังต้องการสร้างสะพานเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของฟลอเรียนอโปลิสในฐานะเมืองหลวงของรัฐ ในขณะนั้น เมืองอื่นๆ ในรัฐถือว่าเกาะนี้ห่างไกลเกินกว่าจะเป็นศูนย์กลางการปกครองและการเมือง ดังนั้นจึงมีการเคลื่อนไหวเพื่อโอนเมืองหลวงไปยังลา เกส

สะพานนี้ออกแบบโดยบริษัทของRobinson & Steinmanและถูกสร้างขึ้นโดยAmerican Bridge Company (ABC) วัสดุทั้งหมดที่ใช้นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา


มุมมองทางอากาศของสะพาน Hercilio Luz
สะพานลอยในช่วงวันส่งท้ายปีเก่า
เปิดทำการอีกครั้งในเดือนมกราคม 2020
สะพานระหว่างซ่อมแซมในเดือนสิงหาคม 2558
TOP