เกาะกาเลา

Galoaเป็นเกาะของกลุ่มKadavuของฟิจิ ตั้งอยู่ทางใต้ของ Kadavu และสามารถเข้าถึงได้โดยทางเรือเท่านั้น

บทความเกี่ยวกับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในฟิจินี้เป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยการขยาย


TOP