พื้นฐานนิยม

จาก Wikipedia สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทางข้ามไปที่การค้นหา

ลัทธิฐานรากเกี่ยวข้องกับทฤษฎีความรู้เชิงปรัชญาที่วางอยู่บนความเชื่อที่เป็นธรรมหรือรากฐานที่มั่นคงของความแน่นอนเช่นข้อสรุปที่อนุมานจากพื้นฐานของสถานที่ที่เหมาะสม[1]คู่ปรับหลักของทฤษฎีการสร้างเหตุผลพื้นฐานคือทฤษฎีการเชื่อมโยงกันของการให้เหตุผลโดยองค์ความรู้ที่ไม่ต้องการรากฐานที่มั่นคงสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยความแข็งแกร่งที่ประสานกันของส่วนประกอบเช่นปริศนาที่ไขโดยไม่ต้องมีความแน่นอนล่วงหน้าว่า แต่ละภูมิภาคเล็ก ๆ ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง[1]

ระบุทางเลือกเป็นทั้งเหตุผลวงกลมหรือถอยหลังอนันต์และทำให้ที่แสดงถึงปัญหาถอยหลัง , อริสโตเติลทำ foundationalism ทางเลือกที่ชัดเจนของตัวเอง positing ความเชื่อพื้นฐานอื่น ๆ หนุน[2] Descartesที่มีชื่อเสียงมากที่สุด foundationalist ค้นพบรากฐานในความเป็นจริงของการดำรงอยู่ของตัวเองและใน "ที่ชัดเจนและแตกต่าง" ความคิดของเหตุผล[1] [2]ในขณะที่ล็อคพบรากฐานในประสบการณ์ที่แตกต่างกันฐานรากอาจสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของญาณวิทยา emphases- empiricistsเน้นประสบการณ์นักเหตุผลนิยมเน้นเหตุผล -แต่อาจผสมผสานทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน [1]

ในช่วงทศวรรษที่ 1930 การถกเถียงเรื่องลัทธิฐานรากได้ฟื้นขึ้นมา [2] ในขณะที่Moritz Schlickมองว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์เหมือนพีระมิดที่ข้อความชั้นพิเศษไม่ต้องการการตรวจสอบผ่านความเชื่ออื่น ๆ และทำหน้าที่เป็นรากฐานOtto Neurathแย้งว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่มีรากฐานที่ดีที่สุดและทำตัวเหมือนแพ [2]ในปี 1950 ลดลง foundationalism ลดลง - ส่วนใหญ่เนื่องจากอิทธิพลของวิลลาร์ดแวน Orman ควิน , [2]ซึ่งทฤษฎีสัมพัทธ ontologicalพบว่าความเชื่อใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับความเชื่อของคน ๆ หนึ่งบนความเป็นจริงทั้งหมดในขณะที่ความเชื่อเสริมที่ใดที่หนึ่งในเครือข่ายขนาดใหญ่ได้รับการแก้ไขอย่างง่ายดายเพื่อปกป้องความเชื่อที่ต้องการ

พื้นฐานนิยมทำให้เกิดความไม่ถูกต้องของความเชื่อพื้นฐานและการให้เหตุผลเชิงนิรนัยระหว่างความเชื่อซึ่งเป็นรากฐานที่แข็งแกร่ง [2]ประมาณปีพ. ศ. 2518 ลัทธิพื้นฐานที่อ่อนแอได้เกิดขึ้น [2] foundationalists ดังนั้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับอนุญาตให้นานัปการผิดพลาดความเชื่อพื้นฐานและอุปนัยเหตุผลระหว่างพวกเขาทั้งโดยการเหนี่ยวนำ enumerativeหรือโดยการอนุมานกับคำอธิบายที่ดีที่สุด [2]และในขณะที่internalistsจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงวิธี justificatory, externalistsหาเหตุผลที่ไม่สามารถเข้าถึงดังกล่าว

ประวัติ[ แก้ไข]

Foundationalism ถูกริเริ่มโดยฝรั่งเศสในช่วงต้นปรัชญาสมัยใหม่ René Descartes [3]ในการทำสมาธิเดส์การ์ตส์ท้าทายหลักการร่วมสมัยของปรัชญาโดยการโต้เถียงว่าทุกสิ่งที่เขารู้ว่าเขาเรียนรู้จากหรือผ่านความรู้สึกของเขา เขาใช้ข้อโต้แย้งต่าง ๆ ที่จะท้าทายความน่าเชื่อถือของความรู้สึกการอ้างข้อผิดพลาดก่อนหน้านี้และเป็นไปได้ว่าเขากำลังฝันหรือถูกหลอกโดยความชั่วร้ายปีศาจ [4] Descartes พยายามที่จะสร้างรากฐานที่เชื่อถือได้สำหรับความรู้ที่จะหลีกเลี่ยงความสงสัยเขาเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากประสาทสัมผัสซึ่งไม่ชัดเจนและไม่แน่นอนกับความจริงของเรขาคณิตซึ่งชัดเจนและแตกต่าง ความจริงทางเรขาคณิตเป็นสิ่งที่แน่นอนและไม่แน่นอน ด้วยเหตุนี้เดส์การ์ตจึงพยายามค้นหาความจริงที่ชัดเจนและแตกต่างเพราะมันน่าจะเป็นจริงและเป็นรากฐานที่เหมาะสมสำหรับความรู้[5]วิธีการของเขาคือการตั้งคำถามกับความเชื่อทั้งหมดของเขาจนกว่าเขาจะได้สิ่งที่ชัดเจนและแตกต่างซึ่งเป็นความจริงอย่างไม่อาจคาดเดาได้ ผลที่ตามมาคือผลรวม cogito ergoของเขา- 'ฉันคิดว่าฉันเป็น' หรือความเชื่อที่เขากำลังคิด - เนื่องจากความเชื่อที่เกิดขึ้นได้ของเขาเหมาะสำหรับเป็นรากฐานสำหรับความรู้[3]สิ่งนี้ช่วยแก้ไขปัญหาของเดส์การ์ตส์เกี่ยวกับปีศาจร้าย - ความเป็นไปได้ที่เขาถูกหลอกโดยปีศาจร้ายทำให้ความเชื่อทั้งหมดของเขาเกี่ยวกับโลกภายนอกเป็นเท็จ แม้ว่าความเชื่อของเขาเกี่ยวกับโลกภายนอกจะเป็นเท็จ แต่ความเชื่อของเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เขาประสบก็ยังคงเป็นความจริงแม้ว่าการรับรู้เหล่านั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดในโลกก็ตาม[6]

นักปรัชญาอื่น ๆ อีกหลายคนในช่วงต้นยุคใหม่ ได้แก่John Locke , GW Leibniz , George Berkeley , David HumeและThomas Reidต่างก็ยอมรับลัทธิพื้นฐานเช่นกัน[7] บารุคสปิโนซาถูกตีความว่าเป็นเลื่อนลอย foundationalist โดยGWF Hegel , การแสดงของcoherentism [8] พื้นฐานของ อิมมานูเอลคานท์ตั้งอยู่บนทฤษฎีหมวดหมู่ของเขา[9]

ในช่วงปลายปรัชญาสมัยใหม่JG Fichteได้รับการปกป้องพื้นฐานนิยมในหนังสือของเขาGrundlage der gesamten Wissenschaftslehre (1794/1795), [10] Wilhelm WindelbandในหนังสือของเขาÜber die Gewißheit der Erkenntniss (1873), [11]และGottlob FregeในหนังสือDie Grundlagen der Arithmetik (1884) [12]

ในปรัชญาร่วมสมัย , foundationalism ได้รับการปกป้องจากEdmund Husserl , [13] เบอร์ทรานด์รัสเซล[14]และจอห์น McDowell [15] [16]

คำจำกัดความ[ แก้ไข]

ลัทธิฐานรากเป็นความพยายามที่จะตอบสนองต่อปัญหาการถดถอยของเหตุผลในญาณวิทยา ตามข้อโต้แย้งนี้ข้อเสนอทุกข้อต้องการเหตุผลเพื่อสนับสนุน แต่เหตุผลใด ๆ ก็จำเป็นต้องมีเหตุผลด้วยเช่นกัน หากสิ่งนี้เกิดขึ้นในโฆษณา infinitumก็ไม่มีความชัดเจนว่าสิ่งใดในห่วงโซ่จะเป็นธรรมได้อย่างไร ลัทธิฐานรากถือว่ามี 'ความเชื่อพื้นฐาน' ซึ่งทำหน้าที่เป็นรากฐานในการยึดเหนี่ยวความเชื่อที่เหลือของเรา[17]ทฤษฎีที่แข็งแกร่งยืนยันว่าความเชื่อที่เป็นธรรมทางอ้อมนั้นถูกพิสูจน์โดยความเชื่อพื้นฐานอย่างสมบูรณ์ ทฤษฎีในระดับปานกลางมากขึ้นถือว่าความเชื่อที่ถูกต้องโดยอ้อมจำเป็นต้องมีความเชื่อพื้นฐานเพื่อให้เป็นธรรม แต่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยปัจจัยอื่น ๆ[18]

ในช่วงหลายพันปีที่ผ่านมาปรัชญาตะวันตกได้ดำเนินการตามรากฐานที่มั่นคงในฐานะระบบอ้างอิงสูงสุดและเป็นนิรันดร์ของความรู้ที่เรียกว่ารากฐานนิยม มีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณจุดเน้นของทฤษฎีนี้คือความรู้ทั้งหมดหรือการรับรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ (มนุษย์) ตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคง รากฐานนี้ไม่เพียงทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นเป็นเพียงพื้นฐานสำหรับความรู้เกี่ยวกับความจริงของการดำรงอยู่เท่านั้น การคิดเป็นกระบวนการพิสูจน์ความถูกต้องของความรู้ไม่ใช่การพิสูจน์ความเป็นเหตุเป็นผลของรากฐานที่ความรู้มีรูปร่าง ซึ่งหมายความว่าด้วยสาเหตุสุดท้ายรากฐานนั้นเป็นจริงแน่นอนทั้งหมดและเป็นไปไม่ได้ที่จะพิสูจน์นักปรัชญาNeopragmatistริชาร์ดรอร์ตีผู้เสนอแนวคิดต่อต้านลัทธิฐานรากกล่าวว่าลัทธิฐานรากได้ยืนยันการมีอยู่ของการเป็นตัวแทนที่มีสิทธิพิเศษ[19]ซึ่งถือเป็นรากฐานที่ครอบงำญาณวิทยา[ ต้องการชี้แจง ] เพลโต 's ทฤษฎีของรูปแบบเป็น foundationalism ที่เก่าแก่ที่สุด จากมุมมองของเพลโตแบบฟอร์มแสดงแนวคิดทั่วไปซึ่งแสดงเป็นแบบอย่างสำหรับการปลดปล่อยการดำรงอยู่ซึ่งเป็นเพียงสำเนาที่เลือนลางของรูปแบบแห่งนิรันดร์นั่นหมายความว่าการเข้าใจการแสดงออกของวัตถุจะนำไปสู่การได้รับความรู้ทั้งหมดจากนั้นการได้รับความรู้จะมาพร้อมกับการบรรลุความจริง การบรรลุธรรมหมายถึงการเข้าใจรากฐาน แนวคิดนี้ยังคงมีความน่าสนใจอยู่ในตัวอย่างเช่นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ [20]

พื้นฐานนิยมคลาสสิก[ แก้ไข]

Foundationalism holds basic beliefs exist, which are justified without reference to other beliefs, and that nonbasic beliefs must ultimately be justified by basic beliefs. Classical foundationalism maintains that basic beliefs must be infallible if they are to justify nonbasic beliefs, and that only deductive reasoning can be used to transfer justification from one belief to another.[21] Laurence BonJour has argued that the classical formulation of foundationalism requires basic beliefs to be infallible, incorrigible, indubitable, and certain if they are to be adequately justified.[22] Mental states and immediate experience are often taken as good candidates for basic beliefs because it is argued that beliefs about these do not need further support to be justified.[23]

Modest foundationalism[edit]

As an alternative to the classic view, modest foundationalism does not require that basic perceptual beliefs are infallible, but holds that it is reasonable to assume that perceptual beliefs are justified unless evidence to the contrary exists.[24] This is still foundationalism because it maintains that all non-basic beliefs must be ultimately justified by basic beliefs, but it does not require that basic beliefs are infallible and allows inductive reasoning as an acceptable form of inference.[25] For example, a belief that 'I see red' could be defeated with psychological evidence showing my mind to be confused or inattentive. Modest foundationalism can also be used to avoid the problem of inference. Even if perceptual beliefs are infallible, it is not clear that they can infallibly ground empirical knowledge (even if my belief that the table looks red to me is infallible, the inference to the belief that the table actually is red might not be infallible). Modest foundationalism does not require this link between perception and reality to be so strong; our perception of a table being yellow is adequate justification to believe that this is the case, even if it is not infallible.[24]

Reformed epistemology is a form of modest foundationalism which takes religious beliefs as basic because they are non-inferentially justified: their justification arises from religious experience, rather than prior beliefs. This takes a modest approach to foundationalism – religious beliefs are not taken to be infallible, but are assumed to be prima facie justified unless evidence arises to the contrary.[26]

Internalism and externalism[edit]

Foundationalism can take internalist and externalist forms. Internalism requires that a believer's justification for a belief must be accessible to them for it to be justified.[27] Foundationalist internalists have held that basic beliefs are justified by mental events or states, such as experiences, that do not constitute beliefs. Alternatively, basic beliefs may be justified by some special property of the belief itself, such as its being self-evident or infallible. Externalism maintains that it is unnecessary for the means of justification of a belief to be accessible to the believer.[28]

Reliabilism is an externalist foundationalist theory, initially proposed by Alvin Goldman, which argues that a belief is justified if it is reliably produced, meaning that it will be probably true. Goldman distinguished between two kinds of justification for beliefs: belief-dependent and belief-independent. A belief-dependent process uses prior beliefs to produce new beliefs; a belief-independent process does not, using other stimuli instead. Beliefs produced this way are justified because the processes that cause them are reliable; this might be because we have evolved to reach good conclusions when presented with sense-data, meaning the conclusions we draw from our senses are usually true.[7]

Criticisms[edit]

Critics of foundationalism often argue that for a belief to be justified it must be supported by other beliefs;[7] in Donald Davidson's phrase, "only a belief can be a reason for another belief". For instance, Wilfrid Sellars argued that non-doxastic mental states cannot be reasons, and so noninferential warrant cannot be derived from them. Similarly, critics of externalist foundationalism argue that only mental states or properties the believer is aware of could make a belief justified.

According to skepticism, there are no beliefs that are so obviously certain that they require support from no other beliefs. Even if one does not accept this very strong claim, foundationalists have a problem with giving an uncontroversial or principled account of which beliefs are self-evident or indubitable.

Postmodernists and post-structuralists such as Richard Rorty and Jacques Derrida have attacked foundationalism on the grounds that the truth of a statement or discourse is only verifiable in accordance with other statements and discourses. Rorty in particular elaborates further on this, claiming that the individual, the community, the human body as a whole have a 'means by which they know the world' (this entails language, culture, semiotic systems, mathematics, science etc.). In order to verify particular means, or particular statements belonging to certain means (e.g., the propositions of the natural sciences), a person would have to 'step outside' the means and critique them neutrally, in order to provide a foundation for adopting them. However, this is impossible. The only way in which one can know the world is through the means by which they know the world; a method cannot justify itself. This argument can be seen as directly related to Wittgenstein's theory of language, drawing a parallel between postmodernism and late logical positivism that is united in critique of foundationalism.

See also[edit]

 • Constructivist epistemology
 • Evidentialism
 • Foundherentism
 • Panrationalism
 • Pragmatism

References[edit]

 1. ^ a b c d Simon Blackburn, The Oxford Dictionary of Philosophy, 2nd (New York: Oxford University Press, 2005), p 139.
 2. ^ a b c d e f g h Ted Poston, "Foundationalism" (Internet Encyclopedia of Philosophy)
 3. ^ a b Grenz & Franke 2001, p. 31
 4. ^ Hatfield, Gary (3 December 2008). "René Descartes". Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved 28 March 2013.
 5. ^ Skirry, Justin (13 September 2008). "René Descartes (1596—1650): Overview". Internet Encyclopedia of Philosophy. Retrieved 28 March 2013.
 6. ^ Kind, Amy (18 November 2005). "Introspection". internet Encyclopedia of Philosophy. Retrieved 28 March 2013.
 7. ^ a b c Fumerton, Richard (21 February 2000). "Foundationalist Theories of Epistemic Justification". Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved 19 August 2018.
 8. ^ James Kreines, Reason in the World: Hegel's Metaphysics and Its Philosophical Appeal, Oxford University Press, 2015, p. 25: "Spinoza's foundationalism (Hegel argues) threatens to eliminate all determinate reality, leaving only one indeterminate substance."
 9. ^ Tom Rockmore, On Foundationalism: A Strategy for Metaphysical Realism, Rowman & Littlefield, 2004, p. 65.
 10. ^ Frederick C. Beiser, German Idealism: The Struggle Against Subjectivism, 1781–1801, Cambridge: Harvard University Press, 2002, p. 236.
 11. ^ Frederick C. Beiser (2014), The Genesis of Neo-Kantianism, 1796–1880 (Oxford: Oxford University Press), p. 517.
 12. ^ Tom Rockmore, On Foundationalism: A Strategy for Metaphysical Realism, Rowman & Littlefield, 2004, p. 111.
 13. ^ Barry Smith and David Woodruff Smith, eds., The Cambridge Companion to Husserl, Cambridge University Press, p. 292.
 14. ^ Carlo Cellucci, Rethinking Knowledge: The Heuristic View, Springer, 2017, p. 32.
 15. ^ John McDowell, Mind and World. Harvard University Press, 1994, p. 29.
 16. ^ Roger F. Gibson, "McDowell's Direct Realism and Platonic Naturalism", Philosophical Issues Vol. 7, Perception (1996), pp. 275–281.
 17. ^ O'Brien 2006, pp. 61–62
 18. ^ Audi 2003, p. 194
 19. ^ Rorty, Richard (1979). Philosophy and the mirror of nature. Princeton University Press. pp. 165–173
 20. ^ Smith, Steve, Ownens Patrica, "Alternative approaches to international relations theory" in "The Globalisation of World Politics", Baylis, Smith and Owens, OUP, 4th ed, p177
 21. ^ Lemos 2007, pp. 50–51
 22. ^ BonJour 1985, p. 27
 23. ^ Dancy 1985, pp. 53–54
 24. ^ a b O'Brien 2006, pp. 72–74
 25. ^ Lemos 2007, p.55
 26. ^ O'Brien 2006, p. 184
 27. ^ O'Brien 2006, p.87
 28. ^ O'Brien 2006, p. 88

Bibliography[edit]

 • Audi, Robert (2003). Epistemology: A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge. Routledge. ISBN 978-0-415-28109-6.
 • BonJour, Laurence (1985). The Structure of Empirical Knowledge. Harvard University Press. ISBN 978-0-67484-381-3.
 • Coelho, Ivo (2010). "Foundationalism". In Puthenpurackal, Johnson J. (ed.). ACPI Encyclopaedia of Philosophy. Asian Trading Corporation. ISBN 978-8-17086-574-2.
 • Dancy, Jonathan (1985). Introduction to Contemporary Epistemology. Blackwell. ISBN 0-631-13622-3.
 • Franke, John R.; Grenz, Stanley James (2001). Beyond Foundationalism: Shaping Theology in a Postmodern Context. Westminster John Knox Press. ISBN 9780664257699.
 • Greco, John (2000). Putting Skeptics in Their Place. Cambridge, UK: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-04553-7.
 • Lemos, Noah Mercelino (2007). An Introduction to the Theory of Knowledge. Cambridge University Press. ISBN 978-1-13946-185-6.
 • O'Brien, Dan (2006). An introduction to the Theory of Knowledge. Polity. ISBN 978-0-74563-316-9.

External links[edit]

 • Fumerton, Richard. "Foundationalist Theories of Epistemic Justification". In Zalta, Edward N. (ed.). Stanford Encyclopedia of Philosophy.
 • Foundationalism at PhilPapers
 • Foundationalism at the Indiana Philosophy Ontology Project
 • "Foundationalism". Internet Encyclopedia of Philosophy.