ค่าโสหุ้ยโรงงาน

ค่าโสหุ้ยโรงงาน หรือ ที่เรียกว่า ค่า โสหุ้ยการผลิตหรือ ค่าโสหุ้ยการทำงาน หรือภาระของโรงงานในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันคือต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโรงงานผลิตทั้งหมดของ ธุรกิจ การผลิตที่ไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ได้ [1]โดยทั่วไปใช้กับแรงงานทางอ้อมและต้นทุนทางอ้อม ค่าโสหุ้ยยังรวมถึง ต้นทุนทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องใน การผลิต ยกเว้นต้นทุนวัตถุดิบ


TOP