ฟังก์ชั่นผู้บริหาร

จาก Wikipedia สารานุกรมเสรี
  (เปลี่ยนเส้นทางจากฟังก์ชันผู้บริหาร )
ข้ามไปที่การนำทางข้ามไปที่การค้นหา

ฟังก์ชันผู้บริหาร (เรียกรวมกันว่าฟังก์ชันผู้บริหารและการควบคุมความรู้ความเข้าใจ ) เป็นชุดของกระบวนการทางปัญญาที่จำเป็นสำหรับการควบคุมพฤติกรรมทางปัญญา: การเลือกและการตรวจสอบพฤติกรรมที่ประสบความสำเร็จซึ่งอำนวยความสะดวกในการบรรลุเป้าหมายที่เลือก ฟังก์ชั่นการบริหารรวมถึงกระบวนการทางความรู้ขั้นพื้นฐานเช่นการควบคุมตั้งใจ , การยับยั้งองค์ความรู้ , การควบคุมยับยั้ง , หน่วยความจำในการทำงานและความยืดหยุ่นทางปัญญาฟังก์ชันผู้บริหารระดับสูงต้องการการใช้งานฟังก์ชันผู้บริหารขั้นพื้นฐานหลายอย่างพร้อมกันและรวมถึงการวางแผนและความฉลาดของของเหลว (เช่นการให้เหตุผลและการแก้ปัญหา ) [1] [2] [3]

หน้าที่ของผู้บริหารจะค่อยๆพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปตามอายุขัยของแต่ละบุคคลและสามารถปรับปรุงได้ตลอดเวลาตลอดชีวิตของบุคคล[2]ในทำนองเดียวกันกระบวนการรับรู้เหล่านี้อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากเหตุการณ์ต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อแต่ละบุคคล[2]ทั้งการทดสอบทางประสาทวิทยา (เช่นการทดสอบ Stroop ) และการวัดระดับคะแนน (เช่นรายการคะแนนพฤติกรรมของฟังก์ชันผู้บริหาร ) ใช้ในการวัดการทำงานของผู้บริหาร โดยปกติจะดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินที่ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติทางระบบประสาทและจิตเวช

การควบคุมความรู้ความเข้าใจและการควบคุมสิ่งกระตุ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการและการปรับสภาพแบบคลาสสิกเป็นตัวแทนของกระบวนการที่ตรงกันข้าม (ภายในเทียบกับภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมตามลำดับ) ที่แข่งขันกันเพื่อควบคุมพฤติกรรมที่เรียกร้องของแต่ละบุคคล[4]โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมการยับยั้งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการลบล้างการตอบสนองต่อพฤติกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยสิ่งกระตุ้น (การควบคุมพฤติกรรม) [2] prefrontal นอกเป็นสิ่งที่จำเป็น แต่ไม่เพียงพอ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับการทำงานของผู้บริหาร; [2] [5] [6]ตัวอย่างเช่นนิวเคลียสหางและนิวเคลียสใต้ทาลามิกยังมีบทบาทในการไกล่เกลี่ยควบคุมการยับยั้ง [2] [7]

การควบคุมความรู้ความเข้าใจเป็นความบกพร่องในการติดยาเสพติด , [7] โรคสมาธิสมาธิสั้น , [2] [7] ออทิสติก , [8]และจำนวนของอื่น ๆ ที่ผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง การตอบสนองทางพฤติกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยสิ่งกระตุ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งเร้าที่ให้รางวัลโดยเฉพาะมีแนวโน้มที่จะครอบงำพฤติกรรมของคน ๆ หนึ่งในการเสพติด [7]

Neuroanatomy [ แก้ไข]

ในอดีตหน้าที่ของผู้บริหารถูกมองว่าถูกควบคุมโดยพื้นที่ส่วนหน้าของสมองส่วนหน้า[9] [10]แต่ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่[5]แม้ว่าบทความเกี่ยวกับรอยโรคกลีบหน้าส่วนหน้ามักอ้างถึงการรบกวนการทำงานของผู้บริหารและในทางกลับกันการทบทวนพบข้อบ่งชี้สำหรับความไวแต่ไม่ใช่สำหรับความจำเพาะของมาตรการการทำงานของผู้บริหารต่อการทำงานของกลีบส่วนหน้า ซึ่งหมายความว่าบริเวณสมองทั้งส่วนหน้าและส่วนหน้ามีความจำเป็นสำหรับการทำงานของผู้บริหารที่สมบูรณ์ อาจเป็นไปได้ว่าสมองส่วนหน้าจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการทำงานของผู้บริหารทั้งหมด แต่ไม่ใช่โครงสร้างสมองเพียงอย่างเดียวที่เกี่ยวข้อง[5]

การศึกษาเกี่ยวกับระบบประสาทและรอยโรคได้ระบุการทำงานที่มักเกี่ยวข้องกับบริเวณเฉพาะของเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าและบริเวณที่เกี่ยวข้อง [5]

 • dorsolateral prefrontal เยื่อหุ้มสมอง (DLPFC) มีส่วนเกี่ยวข้องกับ "บนเส้น" การประมวลผลของข้อมูลดังกล่าวเป็นการบูรณาการมิติที่แตกต่างของความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรม [11]ด้วยเหตุนี้จึงพบว่าพื้นที่นี้เกี่ยวข้องกับความคล่องแคล่วในการพูดและการออกแบบความสามารถในการรักษาและเปลี่ยนชุดการวางแผนการยับยั้งการตอบสนองความจำในการทำงานทักษะในองค์กรการใช้เหตุผลการแก้ปัญหาและการคิดเชิงนามธรรม [5] [12]
มุมมองด้านข้างของสมองแสดงให้เห็นถึงเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าและวงโคจรด้านหน้า
 • หน้า cingulate เยื่อหุ้มสมอง (ACC) มีส่วนร่วมในไดรฟ์อารมณ์ประสบการณ์และบูรณาการ[11]หน้าที่เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การยับยั้งการตอบสนองที่ไม่เหมาะสมการตัดสินใจและพฤติกรรมที่กระตุ้น รอยโรคในบริเวณนี้อาจนำไปสู่สภาวะที่มีแรงขับต่ำเช่นความไม่แยแสอาบูเลียหรือการกลายพันธุ์ที่ผิดปกติและยังอาจส่งผลให้เกิดภาวะไดรฟ์ต่ำสำหรับความต้องการขั้นพื้นฐานเช่นอาหารหรือเครื่องดื่มและอาจลดความสนใจในกิจกรรมทางสังคมหรืออาชีพและเพศ[11] [13]
 • เยื่อหุ้มสมอง orbitofrontal (OFC) มีบทบาทสำคัญในการควบคุมแรงกระตุ้น, การบำรุงรักษาของชุดการตรวจสอบพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องและพฤติกรรมที่เหมาะสมเพื่อเข้าสังคม[11]เปลือกนอกวงโคจรยังมีบทบาทในการแสดงมูลค่าของรางวัลตามสิ่งเร้าทางประสาทสัมผัสและการประเมินประสบการณ์ทางอารมณ์ที่เป็นอัตวิสัย[14]แผลสามารถทำให้เกิดการยับยั้งการกระตุ้นการระเบิดที่รุนแรงการสำส่อนทางเพศและพฤติกรรมต่อต้านสังคม[5]

นอกจากนี้ในการทบทวน Alvarez และ Emory ระบุว่า: "แฉกหน้าผากมีการเชื่อมต่อหลายจุดกับไซต์คอร์ติคอลคอร์ติคอลและก้านสมองพื้นฐานของฟังก์ชันการรับรู้ในระดับที่สูงขึ้นเช่นการยับยั้งความยืดหยุ่นในการคิดการแก้ปัญหาการวางแผน , การควบคุมแรงกระตุ้น, การสร้างแนวคิด, การคิดเชิงนามธรรมและความคิดสร้างสรรค์มักเกิดจากความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมในรูปแบบ "ระดับล่าง" ที่ง่ายกว่ามากดังนั้นแนวคิดของการทำงานของผู้บริหารจะต้องกว้างพอที่จะรวมโครงสร้างทางกายวิภาคที่แสดงถึงความหลากหลายและกระจาย ส่วนของระบบประสาทส่วนกลาง " [5]

สมองก็ดูเหมือนว่าจะมีส่วนร่วมในการบริหารงานไกล่เกลี่ยบางอย่าง [15] [16]

บทบาทสมมุติ[ แก้ไข]

ระบบบริหารถูกคิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากในการจัดการสถานการณ์ใหม่ ๆ นอกขอบเขตของกระบวนการทางจิตวิทยา 'อัตโนมัติ' บางส่วนของเราที่สามารถอธิบายได้จากการสร้างแบบแผนของการเรียนรู้หรือพฤติกรรมที่ตั้งขึ้น นักจิตวิทยาDon NormanและTim Shalliceได้สรุปสถานการณ์ไว้ 5 ประเภทซึ่งการกระตุ้นพฤติกรรมตามปกติจะไม่เพียงพอสำหรับประสิทธิภาพที่ดีที่สุด: [17] [ page required ]

 1. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนหรือการตัดสินใจ
 2. สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการแก้ไขปัญหา
 3. สถานการณ์ที่การตอบสนองไม่ได้รับการซักซ้อมอย่างดีหรือมีลำดับการดำเนินการใหม่ ๆ
 4. สถานการณ์ที่อันตรายหรือยากในทางเทคนิค
 5. สถานการณ์ที่ต้องการการเอาชนะจากการตอบสนองที่รุนแรงเป็นนิสัยหรือต่อต้านการล่อลวง

การตอบสนองล่วงหน้าคือการตอบสนองที่มีการเสริมแรงทันที(เชิงบวกหรือเชิงลบ) หรือเคยเกี่ยวข้องกับการตอบสนองนั้นมาก่อน [18] [ ต้องการหน้า ]

ฟังก์ชันผู้บริหารมักจะถูกเรียกใช้เมื่อจำเป็นต้องลบล้างการตอบสนองล่วงหน้าที่อาจถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้าในสภาพแวดล้อมภายนอกโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นเมื่อถูกนำเสนอด้วยสิ่งกระตุ้นที่อาจให้ผลตอบแทนเช่นเค้กช็อคโกแลตแสนอร่อยคน ๆ หนึ่งอาจตอบสนองโดยอัตโนมัติที่จะกัด อย่างไรก็ตามในกรณีที่พฤติกรรมดังกล่าวขัดแย้งกับแผนการภายใน (เช่นตัดสินใจที่จะไม่กินเค้กช็อคโกแลตขณะรับประทานอาหาร) ฝ่ายบริหารอาจมีส่วนร่วมในการยับยั้งการตอบสนองนั้น

แม้ว่าการปราบปรามการตอบสนองล่วงหน้าเหล่านี้ถือเป็นการปรับตัวตามปกติ แต่ปัญหาในการพัฒนาของแต่ละบุคคลและวัฒนธรรมเกิดขึ้นเมื่อความรู้สึกว่าถูกและผิดถูกแทนที่ด้วยความคาดหวังทางวัฒนธรรมหรือเมื่อแรงกระตุ้นที่สร้างสรรค์ถูกแทนที่โดยการยับยั้งของผู้บริหาร [19] [ ต้องการหน้า ]

มุมมองทางประวัติศาสตร์[ แก้ไข]

แม้ว่าการวิจัยเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้บริหารและพื้นฐานทางประสาทของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่กรอบทางทฤษฎีที่ตั้งอยู่นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ ในช่วงทศวรรษที่ 1940 โดนัลด์บรอดเบนต์นักจิตวิทยาชาวอังกฤษได้สร้างความแตกต่างระหว่างกระบวนการ "อัตโนมัติ" และ "ควบคุม" (ความแตกต่างที่โดดเด่นกว่าโดยShiffrinและ Schneider ในปี 1977) [20]และนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความสนใจที่เลือกสรรซึ่งหน้าที่ของผู้บริหาร เป็นพันธมิตรอย่างใกล้ชิด ในปี 1975 Michael Posnerนักจิตวิทยาชาวสหรัฐฯใช้คำว่า "cognitive control" ในหนังสือของเขาชื่อ "Attention and cognitive control" [21]

ผลงานของนักวิจัยที่มีอิทธิพลเช่น Michael Posner, Joaquin Fuster , Tim Shalliceและเพื่อนร่วมงานของพวกเขาในช่วงปี 1980 (และต่อมาTrevor Robbins , Bob Knight , Don Stussและคนอื่น ๆ ) ได้วางรากฐานสำหรับการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับหน้าที่ผู้บริหาร ยกตัวอย่างเช่น Posner เสนอว่ามีสาขา "ผู้บริหาร" แยกต่างหากของระบบการเอาใจใส่ซึ่งมีหน้าที่ในการมุ่งเน้นความสนใจไปที่แง่มุมที่เลือกของสิ่งแวดล้อม[22]นักประสาทวิทยาชาวอังกฤษTim Shallice แนะนำในทำนองเดียวกันว่าความสนใจถูกควบคุมโดย "ระบบการกำกับดูแล" ซึ่งสามารถแทนที่การตอบสนองอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนพฤติกรรมการจัดตารางเวลาบนพื้นฐานของแผนหรือความตั้งใจ [23]ตลอดช่วงเวลานี้มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าระบบควบคุมนี้ตั้งอยู่ในส่วนหน้าสุดของสมองซึ่งก็คือเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้า (PFC)

นักจิตวิทยาAlan Baddeleyได้เสนอระบบที่คล้ายกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบจำลองหน่วยความจำในการทำงานของเขา[24]และโต้แย้งว่าจะต้องมีส่วนประกอบ (ซึ่งเขาตั้งชื่อว่า "ผู้บริหารส่วนกลาง") ที่ช่วยให้ข้อมูลถูกจัดการในหน่วยความจำระยะสั้น (สำหรับ ตัวอย่างเช่นเมื่อทำเลขคณิตในใจ )

การพัฒนา[ แก้ไข]

หน้าที่ของผู้บริหารเป็นหน้าที่สุดท้ายของจิตที่จะบรรลุวุฒิภาวะ นี่คือเนื่องจากการเจริญเติบโตล่าช้าของprefrontal นอกซึ่งไม่สมบูรณ์myelinatedจนเข้าสู่ทศวรรษที่สามของบุคคลของชีวิต การพัฒนาหน้าที่ของผู้บริหารมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดทักษะกลยุทธ์และรูปแบบการรับรู้ใหม่ ๆ การกระตุ้นเหล่านี้คิดว่าสะท้อนถึงเหตุการณ์การเจริญเติบโตในบริเวณส่วนหน้าของสมอง[25]การควบคุมโดยตั้งใจดูเหมือนจะเกิดขึ้นในวัยเด็กและพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงปฐมวัย ความยืดหยุ่นในการรับรู้การตั้งเป้าหมายและการประมวลผลข้อมูลมักจะพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงอายุ 7–9 ปีและเติบโตเต็มที่ตามอายุ 12 โดยทั่วไปแล้วการควบคุมของผู้บริหารจะเกิดขึ้นไม่นานหลังจากช่วงการเปลี่ยนแปลงในช่วงเริ่มต้นของวัยรุ่น[26]ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่ามีลำดับขั้นตอนเดียวที่หน้าที่ของผู้บริหารจะปรากฏขึ้นหรือไม่หรือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันและประสบการณ์ชีวิตในวัยเด็กสามารถทำให้ผู้คนพัฒนาพวกเขาในลำดับที่ต่างกันได้หรือไม่ [25]

เด็กปฐมวัย[ แก้]

การควบคุมการยับยั้งและหน่วยความจำในการทำงานทำหน้าที่เป็นฟังก์ชันผู้บริหารขั้นพื้นฐานที่ทำให้สามารถพัฒนาฟังก์ชันผู้บริหารที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นการแก้ปัญหาได้[27]การควบคุมการยับยั้งและหน่วยความจำในการทำงานเป็นหนึ่งในฟังก์ชั่นบริหารที่เก่าแก่ที่สุดที่จะปรากฏโดยมีสัญญาณเริ่มต้นที่สังเกตได้ในทารกอายุ 7 ถึง 12 เดือน[25] [26]จากนั้นในช่วงปีก่อนวัยเรียนเด็ก ๆ จะแสดงผลงานที่กระฉับกระเฉงในเรื่องของการยับยั้งและความจำในการทำงานโดยปกติจะมีอายุระหว่าง 3 ถึง 5 ปี[25] [28]นอกจากนี้ในช่วงเวลานี้ความยืดหยุ่นทางปัญญาพฤติกรรมที่กำหนดเป้าหมายและการวางแผนก็เริ่มพัฒนาขึ้น[25]อย่างไรก็ตามเด็กก่อนวัยเรียนยังไม่มีหน้าที่บริหารที่เป็นผู้ใหญ่เต็มที่และยังคงทำข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับความสามารถที่เกิดขึ้นใหม่เหล่านี้ซึ่งมักไม่ได้เกิดจากการขาดความสามารถ แต่เป็นเพราะพวกเขาขาดความตระหนักที่จะรู้ว่าเมื่อใดและอย่างไรในการใช้กลยุทธ์เฉพาะโดยเฉพาะ บริบท [29]

วัยก่อนวัยเรียน[ แก้ไข]

เด็กก่อนวัยเรียนยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในหน้าที่ของผู้บริหารโดยชี้ให้เห็นว่าพัฒนาการนี้ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในลักษณะเชิงเส้นพร้อมกับการเจริญเติบโตเบื้องต้นของฟังก์ชันเฉพาะเช่นกัน[25] [26]ในช่วงก่อนวัยรุ่นเด็ก ๆ แสดงความจำในการทำงานด้วยวาจาเพิ่มขึ้นอย่างมาก[30]พฤติกรรมที่มุ่งเน้นเป้าหมาย (มีโอกาสกระฉูดประมาณอายุ 12 ปี); [31]การยับยั้งการตอบสนองและความสนใจที่เลือก; [32]และการวางแผนเชิงกลยุทธ์และทักษะขององค์กร[26] [33] [34]นอกจากนี้ในช่วงอายุ 8 ถึง 10 ขวบความยืดหยุ่นทางความคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเริ่มตรงกับระดับผู้ใหญ่[33][34]อย่างไรก็ตามคล้ายกับรูปแบบของพัฒนาการในวัยเด็กการทำงานของผู้บริหารในเด็กก่อนวัยเรียนมีข้อ จำกัด เนื่องจากไม่สามารถใช้ฟังก์ชันผู้บริหารเหล่านี้ในบริบทต่างๆได้อย่างน่าเชื่อถืออันเป็นผลมาจากการพัฒนาการควบคุมการยับยั้งอย่างต่อเนื่อง [25]

วัยรุ่น[ แก้ไข]

การทำงานของผู้บริหารหลายอย่างอาจเริ่มในวัยเด็กและก่อนวัยเรียนเช่นการควบคุมการยับยั้ง แต่ในช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่ระบบสมองต่างๆรวมตัวกันได้ดีขึ้น ในขณะนี้เยาวชนใช้หน้าที่ของผู้บริหารเช่นการควบคุมการยับยั้งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นและปรับปรุงตลอดช่วงเวลานี้[35] [36]เช่นเดียวกับที่การควบคุมยับยั้งเกิดขึ้นในวัยเด็กและดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปการวางแผนและพฤติกรรมที่กำหนดเป้าหมายยังแสดงให้เห็นถึงหลักสูตรที่ขยายเวลาออกไปพร้อมกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงวัยรุ่น[28] [31] ในทำนองเดียวกันฟังก์ชั่นต่างๆเช่นการควบคุมโดยตั้งใจซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่ออายุ 15 ปี[31]พร้อมกับหน่วยความจำที่ใช้งานได้[35]ยังคงพัฒนาต่อไปในขั้นตอนนี้

ความเป็นผู้ใหญ่[ แก้ไข]

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในสมองในวัยผู้ใหญ่คือการที่เซลล์ประสาทในเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าไม่คงที่ [25]ตอนอายุ 20–29 ทักษะการทำงานของผู้บริหารอยู่ในระดับสูงสุดซึ่งทำให้คนในวัยนี้มีส่วนร่วมในงานทางจิตที่ท้าทายที่สุด ทักษะเหล่านี้เริ่มลดลงในวัยผู้ใหญ่ในภายหลัง หน่วยความจำในการทำงานและช่วงอวกาศเป็นพื้นที่ที่มีการสังเกตการลดลงมากที่สุด อย่างไรก็ตามความยืดหยุ่นในการรับรู้มีอาการบกพร่องในช่วงปลายและมักจะไม่เริ่มลดลงจนกระทั่งอายุประมาณ 70 ปีในผู้ใหญ่ที่ทำงานตามปกติ [25]พบว่าการทำงานของผู้บริหารบกพร่องเป็นตัวทำนายที่ดีที่สุดของการลดลงของการทำงานในผู้สูงอายุ

โมเดล[ แก้ไข]

การควบคุมการยับยั้งจากบนลงล่าง[ แก้ไข]

นอกเหนือจากกลไกการควบคุมที่อำนวยความสะดวกหรือขยายขอบเขตแล้วผู้เขียนหลายคนได้โต้แย้งถึงกลไกการยับยั้งในขอบเขตของการควบคุมการตอบสนอง, [37]ความทรงจำ, [38]ความสนใจที่เลือก, [39] ทฤษฎีของจิตใจ , [40] [41] การควบคุมอารมณ์, [42]เช่นเดียวกับอารมณ์ทางสังคมเช่นการเอาใจใส่ [43]การทบทวนล่าสุดเกี่ยวกับหัวข้อนี้ระบุว่าการยับยั้งที่ใช้งานอยู่เป็นแนวคิดที่ถูกต้องในบางโดเมนของจิตวิทยา / การควบคุมความรู้ความเข้าใจ [44]

แบบจำลองหน่วยความจำการทำงาน[ แก้ไข]

แบบจำลองที่มีอิทธิพลรูปแบบหนึ่งคือแบบจำลองหน่วยความจำการทำงานหลายองค์ประกอบของ Baddeley ซึ่งประกอบด้วยระบบบริหารส่วนกลางที่ควบคุมระบบย่อยสามระบบ: ลูปการออกเสียงซึ่งเก็บรักษาข้อมูลด้วยวาจา visuospatial sketchpad ซึ่งเก็บรักษาข้อมูลภาพและข้อมูลเชิงพื้นที่ และบัฟเฟอร์ตอนที่พัฒนาขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ซึ่งรวมหน่วยความจำระยะสั้นและระยะยาวไว้ด้วยกันถือและจัดการข้อมูลจำนวน จำกัด จากหลายโดเมนในตอนที่เรียงตามลำดับเวลาและเชิงพื้นที่[24] [45]

นักวิจัยพบผลในเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญของการผ่อนคลายทางชีวภาพที่เพิ่มขึ้นต่อความจำและการยับยั้งในเด็ก[46] Biofeedback เป็นเครื่องมือสร้างกายใจที่ผู้คนสามารถเรียนรู้ที่จะควบคุมและควบคุมร่างกายของตนเพื่อปรับปรุงและควบคุมทักษะการทำงานของผู้บริหาร ในการวัดกระบวนการของนักวิจัยให้ใช้อัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจ[47]การผ่อนคลายทางชีวภาพ ได้แก่ ดนตรีบำบัดศิลปะและกิจกรรมฝึกสติอื่น ๆ[47]

ทักษะการทำงานของผู้บริหารมีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการรวมถึงความสำเร็จทางวิชาการของเด็กและพัฒนาการทางอารมณ์ทางสังคม จากการศึกษา“ ประสิทธิภาพของการแทรกแซงที่แตกต่างกันเพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานของผู้บริหารของเด็ก: ชุดการวิเคราะห์เมตาดาต้า” นักวิจัยพบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะฝึกทักษะการทำงานของผู้บริหาร[46]นักวิจัยได้ทำการศึกษาเชิงวิเคราะห์อภิมานที่ศึกษาผลรวมของการศึกษาก่อนหน้านี้เพื่อค้นหาประสิทธิผลที่ครอบคลุมของการแทรกแซงต่างๆที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการทำงานของผู้บริหารในเด็ก การแทรกแซงรวมถึงการฝึกด้วยคอมพิวเตอร์และไม่ใช้คอมพิวเตอร์การออกกำลังกายศิลปะและการฝึกสติ[46]อย่างไรก็ตามนักวิจัยไม่สามารถสรุปได้ว่ากิจกรรมศิลปะหรือกิจกรรมทางกายสามารถปรับปรุงทักษะการทำงานของผู้บริหารได้ [46]

Supervisory Attentional system (SAS) [ แก้ไข]

รูปแบบแนวคิดอีกแบบหนึ่งคือระบบการเอาใจใส่ผู้บังคับบัญชา (SAS) [48] [49]ในแบบจำลองนี้การจัดตารางเวลาช่วงชิงเป็นกระบวนการที่สคีมาที่มีชื่อเสียงของแต่ละคนจะตอบสนองต่อสถานการณ์ประจำโดยอัตโนมัติในขณะที่ฟังก์ชันของผู้บริหารจะถูกใช้เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ในสถานการณ์ใหม่เหล่านี้การควบคุมอย่างตั้งใจจะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการช่วยสร้างสคีมาใหม่นำสคีมาเหล่านี้ไปใช้แล้วประเมินความถูกต้อง

รูปแบบการกำกับดูแลตนเอง[ แก้ไข]

Russell Barkleyเสนอรูปแบบการทำงานของผู้บริหารที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการควบคุมตนเอง ส่วนใหญ่มาจากงานตรวจสอบการยับยั้งพฤติกรรมโดยมองว่าหน้าที่ของผู้บริหารประกอบด้วยความสามารถหลักสี่ประการ[50]องค์ประกอบหนึ่งคือหน่วยความจำที่ใช้งานได้ซึ่งช่วยให้แต่ละบุคคลสามารถต่อต้านการแทรกแซงข้อมูลได้[ ต้องการคำชี้แจง ]องค์ประกอบที่สองคือการจัดการการตอบสนองทางอารมณ์เพื่อให้บรรลุพฤติกรรมที่กำหนดเป้าหมาย ประการที่สามการใช้คำพูดที่กำกับตนเองภายในถูกใช้เพื่อควบคุมและรักษาพฤติกรรมที่อยู่ภายใต้กฎและเพื่อสร้างแผนสำหรับการแก้ปัญหา สุดท้ายข้อมูลจะถูกวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นการตอบสนองเชิงพฤติกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การเปลี่ยนพฤติกรรมตอบสนองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายใหม่หรือปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์เป็นทักษะระดับสูงขึ้นซึ่งต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างหน้าที่ของผู้บริหารรวมถึงการควบคุมตนเองและการเข้าถึงความรู้และประสบการณ์เดิม

ตามแบบจำลองนี้ระบบบริหารของสมองมนุษย์จัดเตรียมไว้สำหรับการจัดระเบียบพฤติกรรมข้ามเวลาไปสู่เป้าหมายและอนาคตและประสานการดำเนินการและกลยุทธ์สำหรับภารกิจที่กำหนดเป้าหมายในชีวิตประจำวัน โดยพื้นฐานแล้วระบบนี้อนุญาตให้มนุษย์ควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้เพื่อให้การดำเนินการและการแก้ปัญหาไปสู่เป้าหมายโดยเฉพาะอย่างต่อเนื่องและในอนาคตโดยทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการขาดดุลในหน้าที่ของผู้บริหารจึงก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงสำหรับความสามารถของบุคคลในการมีส่วนร่วมในการควบคุมตนเองเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อบรรลุเป้าหมายและคาดการณ์และเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต[51]

การสอนกลยุทธ์การควบคุมตนเองให้กับเด็กเป็นวิธีหนึ่งในการปรับปรุงการควบคุมการยับยั้งและความยืดหยุ่นในการรับรู้ ทักษะเหล่านี้ช่วยให้เด็กสามารถจัดการกับการตอบสนองทางอารมณ์ของพวกเขาได้ การแทรกแซงเหล่านี้รวมถึงการสอนทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของผู้บริหารเด็กซึ่งจัดเตรียมขั้นตอนที่จำเป็นในการนำไปใช้ในระหว่างกิจกรรมในชั้นเรียนและการให้ความรู้แก่เด็ก ๆ เกี่ยวกับวิธีการวางแผนการดำเนินการก่อนลงมือปฏิบัติ[52]ทักษะการทำงานของผู้บริหารเป็นวิธีที่สมองวางแผนและตอบสนองต่อสถานการณ์[52] [53]การนำเสนอกลยุทธ์การควบคุมตนเองใหม่ ๆ ช่วยให้เด็ก ๆ สามารถพัฒนาทักษะการทำงานของผู้บริหารได้โดยการฝึกฝนสิ่งใหม่ ๆ นอกจากนี้ยังสรุปได้ว่าการฝึกสติแสดงให้เห็นว่าเป็นการแทรกแซงที่มีประสิทธิภาพอย่างมีนัยสำคัญสำหรับเด็กในการควบคุมตนเอง ซึ่งรวมถึงการผ่อนคลายที่ได้รับการตอบสนองทางชีวภาพ กลยุทธ์เหล่านี้สนับสนุนการเติบโตของทักษะการทำงานของผู้บริหารของเด็ก [52]

รูปแบบการแก้ปัญหา[ แก้ไข]

รูปแบบของฟังก์ชันผู้บริหารอีกรูปแบบหนึ่งคือกรอบการแก้ปัญหาซึ่งฟังก์ชันของผู้บริหารถือเป็นโครงสร้างมหภาคที่ประกอบด้วยฟังก์ชันย่อยที่ทำงานในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อ (ก) แสดงถึงปัญหา (ข) วางแผนสำหรับการแก้ปัญหาโดยการเลือกและจัดลำดับกลยุทธ์ (c) รักษากลยุทธ์ไว้ในหน่วยความจำระยะสั้นเพื่อดำเนินการตามกฎบางข้อจากนั้น (ง) ประเมินผลลัพธ์ด้วยการตรวจจับข้อผิดพลาดและการแก้ไขข้อผิดพลาด [54]

แบบจำลองความคิดของ Lezak [ แก้ไข]

หนึ่งในรูปแบบแนวคิดที่แพร่หลายมากที่สุดเกี่ยวกับฟังก์ชันผู้บริหารคือแบบจำลองของ Lezak [55]กรอบงานนี้เสนอขอบเขตกว้าง ๆ สี่ประการของความมุ่งมั่นการวางแผนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และประสิทธิภาพที่มีประสิทธิผลในการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุความต้องการในการทำงานของผู้บริหารระดับโลก แม้ว่าแบบจำลองนี้อาจดึงดูดแพทย์และนักวิจัยในวงกว้างเพื่อช่วยระบุและประเมินองค์ประกอบการทำงานของผู้บริหารบางอย่าง แต่ก็ขาดพื้นฐานทางทฤษฎีที่แตกต่างกันและมีความพยายามในการตรวจสอบความถูกต้องค่อนข้างน้อย [56]

แบบจำลองของมิลเลอร์และโคเฮน[ แก้ไข]

ในปี 2544 เอิร์ลมิลเลอร์และโจนาธานโคเฮนตีพิมพ์บทความของพวกเขา "ทฤษฎีเชิงบูรณาการของการทำงานของเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้า" ซึ่งพวกเขายืนยันว่าการควบคุมความรู้ความเข้าใจเป็นหน้าที่หลักของเปลือกนอกส่วนหน้า (PFC) และการควบคุมนั้นจะถูกนำไปใช้โดยการเพิ่มผลกำไรของเซลล์ประสาทรับความรู้สึกหรือมอเตอร์ที่ทำงานโดยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับงานหรือเป้าหมายของสภาพแวดล้อมภายนอก[57]ในย่อหน้าสำคัญพวกเขาโต้แย้งว่า:

เราถือว่า PFC ทำหน้าที่เฉพาะในการควบคุมความรู้ความเข้าใจ: การบำรุงรักษารูปแบบของกิจกรรมที่ใช้งานอยู่ซึ่งแสดงถึงเป้าหมายและวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมาย พวกมันให้สัญญาณอคติทั่วส่วนที่เหลือของสมองไม่เพียง แต่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการมองเห็นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงรูปแบบทางประสาทสัมผัสอื่น ๆ ด้วยเช่นเดียวกับระบบที่รับผิดชอบในการตอบสนองการดำเนินการการดึงความจำการประเมินอารมณ์เป็นต้นผลรวมของสัญญาณอคติเหล่านี้คือ เป็นแนวทางในการไหลของกิจกรรมประสาทตามเส้นทางที่สร้างการแมปที่เหมาะสมระหว่างอินพุตสถานะภายในและเอาต์พุตที่จำเป็นในการทำงานที่กำหนด

มิลเลอร์และโคเฮนดึงความสนใจจากทฤษฎีก่อนหน้านี้อย่างชัดเจนว่าแนวความคิดการรับรู้ฉากภาพในแง่ของการแข่งขันระหว่างการแสดงหลายรูปแบบเช่นสีบุคคลหรือวัตถุ[58] ความสนใจด้านภาพที่เลือกทำหน้าที่ 'อคติ' การแข่งขันนี้เพื่อสนับสนุนคุณลักษณะหรือการแสดงบางอย่างที่เลือก ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณกำลังรอเพื่อนที่สวมเสื้อคลุมสีแดงอยู่ที่สถานีรถไฟที่มีคนพลุกพล่าน คุณสามารถเลือกโฟกัสความสนใจของคุณให้แคบลงเพื่อค้นหาวัตถุสีแดงโดยหวังว่าจะระบุเพื่อนของคุณ Desimone และ Duncan ให้เหตุผลว่าสมองทำได้โดยการเลือกเพิ่มการได้รับของเซลล์ประสาทที่ตอบสนองต่อสีแดงดังนั้นผลลัพธ์จากเซลล์ประสาทเหล่านี้จึงมีแนวโน้มที่จะไปถึงปลายน้ำการประมวลผลขั้นตอนและเป็นผลให้การแนะนำพฤติกรรมตามที่มิลเลอร์และโคเฮนกล่าวว่ากลไกการให้ความสนใจแบบคัดเลือกนี้เป็นเพียงกรณีพิเศษของการควบคุมความรู้ความเข้าใจซึ่งการให้น้ำหนักเกิดขึ้นในขอบเขตทางประสาทสัมผัส ตามที่มิลเลอร์และโคเฮนรุ่นที่ PFC สามารถออกแรงควบคุมมากกว่าการป้อนข้อมูล (ประสาทสัมผัส) หรือการส่งออก (การตอบสนอง) เซลล์ประสาทเช่นเดียวกับในช่วงคริสตจักรที่เกี่ยวข้องในหน่วยความจำหรืออารมณ์ความรู้สึกการควบคุมความรู้ความเข้าใจเป็นสื่อกลางโดยการเชื่อมต่อ PFC ซึ่งกันและกันกับประสาทสัมผัสและเยื่อหุ้มสมองของมอเตอร์และด้วยระบบลิมบิก. ภายในแนวทางของพวกเขาดังนั้นคำว่า "การควบคุมความรู้ความเข้าใจ" จึงถูกนำไปใช้กับสถานการณ์ใด ๆ ที่มีการใช้สัญญาณการให้น้ำหนักเพื่อส่งเสริมการตอบสนองที่เหมาะสมกับงานและการควบคุมจึงกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของโครงสร้างทางจิตวิทยาที่หลากหลายเช่นความสนใจที่เลือกได้ข้อผิดพลาด การตรวจสอบการตัดสินใจ , การยับยั้งหน่วยความจำและการยับยั้งการตอบสนอง

โมเดลของมิยาเกะและฟรีดแมน[ แก้ไข]

ทฤษฎีการทำงานของผู้บริหารของมิยาเกะและฟรีดแมนเสนอว่าหน้าที่ของผู้บริหารมีสามประการ ได้แก่ การปรับปรุงการยับยั้งและการขยับ[59]รากฐานที่สำคัญของกรอบทฤษฎีนี้คือความเข้าใจว่าความแตกต่างระหว่างบุคคลในหน้าที่ของผู้บริหารสะท้อนให้เห็นทั้งเอกภาพ (เช่นทักษะ EF ทั่วไป) และความหลากหลายของแต่ละองค์ประกอบ กล่าวอีกนัยหนึ่งแง่มุมของการอัปเดตการยับยั้งและการขยับมีความสัมพันธ์กัน แต่แต่ละส่วนยังคงเป็นเอนทิตีที่แตกต่างกัน ประการแรกการอัปเดตหมายถึงการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและการเพิ่มหรือลบเนื้อหาภายในหน่วยความจำที่ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ประการที่สองการยับยั้งคือความสามารถในการแทนที่การตอบสนองที่เกิดขึ้นล่วงหน้าในสถานการณ์ที่กำหนด ประการที่สามการขยับคือความยืดหยุ่นในการรับรู้เพื่อสลับไปมาระหว่างงานหรือสภาพจิตใจที่แตกต่างกัน

มิยาเกะและฟรีดแมนยังแนะนำว่าการวิจัยในหน้าที่บริหารในปัจจุบันเสนอข้อสรุปทั่วไปสี่ประการเกี่ยวกับทักษะเหล่านี้ ข้อสรุปประการแรกคือความเป็นเอกภาพและความหลากหลายของหน้าที่ของผู้บริหาร [60] [61]ประการที่สองการศึกษาล่าสุดชี้ให้เห็นว่าทักษะ EF ส่วนใหญ่ของคน ๆ หนึ่งได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมดังที่แสดงให้เห็นในการศึกษาแบบแฝด [62]ประการที่สามมาตรการที่สะอาดของผู้บริหารสามารถแยกความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมปกติและพฤติกรรมทางคลินิกหรือกฎข้อบังคับเช่นโรคสมาธิสั้น [63] [64] [65]สุดท้ายการศึกษาระยะยาวแสดงให้เห็นว่าทักษะ EF ค่อนข้างคงที่ตลอดการพัฒนา [66] [67]

แบบจำลอง "น้ำตกแห่งการควบคุม" ของ Banich [ แก้ไข]

แบบจำลองจากปี 2009 นี้ได้รวมทฤษฎีจากแบบจำลองอื่น ๆ เข้าด้วยกันและเกี่ยวข้องกับการเรียงซ้อนกันของบริเวณสมองที่เกี่ยวข้องกับการรักษาชุดความตั้งใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามลำดับแบบจำลองจะถือว่าการมีส่วนร่วมของเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าหลังด้านหลัง(Dorsolateral prefrontal cortex - DLPFC), mid-DLPFC และด้านหลังและส่วนหลังด้านหน้า cingulate cortex (ACC) [68]

งานด้านความรู้ความเข้าใจที่ใช้ในบทความนี้คือการเลือกการตอบสนองในงาน Stroopท่ามกลางการตอบสนองของสีและคำที่ขัดแย้งกันโดยเฉพาะสิ่งกระตุ้นที่มีการพิมพ์คำว่า "สีเขียว" ด้วยหมึกสีแดง DLPFC ด้านหลังสร้างชุดความตั้งใจที่เหมาะสมหรือกฎสำหรับสมองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายปัจจุบัน สำหรับงาน Stroop สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการเปิดใช้งานพื้นที่ของสมองที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้สีไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใจคำศัพท์ มันต่อต้านอคติและข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องเช่นความจริงที่ว่าการรับรู้เชิงความหมายของคำนั้นมีความสำคัญกับคนส่วนใหญ่มากกว่าสีที่พิมพ์ออกมา

ถัดไป DLPFC ระดับกลางจะเลือกตัวแทนที่จะบรรลุเป้าหมาย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานจะต้องแยกออกจากแหล่งข้อมูลอื่นในงาน ในตัวอย่างนี้หมายถึงการเน้นสีหมึกไม่ใช่คำ

ด้านหลังด้านหลังcingulate cortex (ACC) อยู่ถัดไปในน้ำตกและมีหน้าที่รับผิดชอบในการเลือกการตอบสนอง นี่คือที่ที่จะทำการตัดสินใจว่าผู้เข้าร่วมงาน Stroop จะพูดว่า "สีเขียว" (คำที่เขียนและคำตอบที่ไม่ถูกต้อง) หรือ "สีแดง" (สีแบบอักษรและคำตอบที่ถูกต้อง)

หลังจากการตอบสนอง ACC หลังส่วนหน้ามีส่วนร่วมในการประเมินการตอบสนองโดยตัดสินใจว่าคำตอบนั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง กิจกรรมในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นเมื่อความน่าจะเป็นของข้อผิดพลาดสูงขึ้น

กิจกรรมของพื้นที่ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโมเดลนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของพื้นที่ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น หาก DLPFC กำหนดให้มีการควบคุมการตอบสนองอย่างมาก ACC จะต้องการกิจกรรมน้อยลง[68]

งานล่าสุดที่ใช้ความแตกต่างของแต่ละบุคคลในรูปแบบการรับรู้ได้แสดงการสนับสนุนที่น่าตื่นเต้นสำหรับโมเดลนี้ นักวิจัยให้ผู้เข้าร่วมทำภารกิจ Stroop ในเวอร์ชันการได้ยินซึ่งต้องมีการเข้าร่วมตำแหน่งหรือความหมายเชิงความหมายของคำทิศทาง ผู้เข้าร่วมที่มีอคติอย่างมากต่อข้อมูลเชิงพื้นที่หรือเชิงความหมาย (รูปแบบการรับรู้ที่แตกต่างกัน) ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมในงาน ตามที่คาดการณ์ไว้ผู้เข้าร่วมที่มีอคติอย่างมากต่อข้อมูลเชิงพื้นที่มีปัญหามากขึ้นในการให้ความสนใจกับข้อมูลเชิงความหมายและกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางอิเล็กโทรฟิสิโอโลยีจาก ACC นอกจากนี้ยังพบรูปแบบกิจกรรมที่คล้ายกันสำหรับผู้เข้าร่วมที่มีอคติอย่างมากต่อข้อมูลทางวาจาเมื่อพวกเขาพยายามเข้าร่วมข้อมูลเชิงพื้นที่[69]

การประเมิน[ แก้ไข]

การประเมินการทำงานของผู้บริหารเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆและการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาแนวโน้มและรูปแบบตามช่วงเวลาและการตั้งค่า นอกเหนือจากมาตรฐานการทดสอบวิทยา , มาตรการอื่น ๆ ที่สามารถและควรจะใช้เช่นรายการตรวจสอบพฤติกรรม , การสังเกต , การสัมภาษณ์และตัวอย่างการทำงาน จากสิ่งเหล่านี้อาจได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชันของผู้บริหาร [70]

มีเครื่องมือหลายประเภท (เช่นตามผลการปฏิบัติงานรายงานตนเอง) ที่ใช้วัดการทำงานของผู้บริหารในการพัฒนา การประเมินเหล่านี้สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัยสำหรับประชากรทางคลินิกจำนวนมาก

 • การประเมินพฤติกรรมของ Dysexecutive Syndrome (BADS)
 • การจัดอันดับพฤติกรรมสินค้าคงคลังของฟังก์ชันผู้บริหาร (BRIEF) อายุ 2-90 ครอบคลุมโดยเครื่องชั่งรุ่นต่างๆ [71] [ แหล่งทางการแพทย์ที่ไม่น่าเชื่อถือ? ]
 • Barkleyขาดดุลในเครื่องชั่งสำหรับการทำงานของผู้บริหาร (BDEFS) [72]
 • ระดับ Dyscontrol ตามพฤติกรรม (BDS) [73]
 • สินค้าคงคลังสำหรับผู้บริหารที่ครอบคลุม (CEFI)
 • CogScreen [74] [ แหล่งทางการแพทย์ที่ไม่น่าเชื่อถือ? ]
 • งานประสิทธิภาพต่อเนื่อง (CPT)
 • การทดสอบความสัมพันธ์คำศัพท์ที่ควบคุม (COWAT)
 • d2 การทดสอบความสนใจ
 • Delis-Kaplan Executive Function System (D-KEFS)
 • การทดสอบความระมัดระวังหลัก
 • การทดสอบความคล่องแคล่วของตัวเลข
 • การทดสอบหมวดหมู่ Halstead
 • การทดสอบของเฮย์ลิงและบริกซ์ตัน[75] [76]
 • งานการพนันของรัฐไอโอวา
 • Jansari การประเมิน Executive Functions (JEF) [77]
 • การประเมินระบบประสาทของ Kaplan Baycrest (KBNA)
 • Kaufman Short Neuropsychological Assessment
 • Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT)
 • ตัวคัดกรองการวินิจฉัยความผิดปกติในเด็ก (PADDS)
 • รูปที่ซับซ้อนของ Rey-Osterrieth
 • การทดสอบความคล่องแคล่วของรูป Ruff
 • งาน Stroop
 • ภารกิจของการควบคุมผู้บริหาร
 • การทดสอบตัวแปรของความสนใจ (TOVA)
 • การทดสอบหอคอยแห่งลอนดอน
 • Trail-Making Test (TMT) หรือ Trails A & B
 • การทดสอบการเรียงลำดับการ์ดวิสคอนซิน (WCST)
 • การทดสอบ Modalities ของ Symbol Digit

หลักฐานการทดลอง[ แก้ไข]

ระบบบริหารเป็นแบบดั้งเดิมที่ค่อนข้างยากที่จะกำหนดส่วนใหญ่เกิดจากสิ่งที่นักจิตวิทยาPaul W. Burgessเรียกว่าการขาด "การโต้ตอบพฤติกรรมกระบวนการ" [78]นั่นคือไม่มีพฤติกรรมเดียวที่สามารถเชื่อมโยงกับการทำงานของผู้บริหารหรือความผิดปกติของผู้บริหารได้ ตัวอย่างเช่นเห็นได้ชัดว่าผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการอ่านไม่สามารถทำอะไรได้บ้าง แต่ก็ไม่ชัดเจนนักว่าผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการบริหารอาจไม่สามารถทำอะไรได้บ้าง

ส่วนใหญ่เกิดจากลักษณะของระบบบริหารเอง ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการประสานทรัพยากรความรู้ความเข้าใจแบบ "ออนไลน์" แบบไดนามิกและด้วยเหตุนี้ผลของมันจึงสามารถสังเกตได้โดยการวัดกระบวนการทางปัญญาอื่น ๆ เท่านั้น ในทำนองเดียวกันมันไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่นอกสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงเสมอไป ตามที่นักประสาทวิทยา Antonio Damasioรายงานผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการบริหารที่รุนแรงในแต่ละวันอาจยังคงผ่านการทดสอบการทำงานของผู้บริหารด้วยกระดาษและดินสอหรือในห้องปฏิบัติการ[79]

ทฤษฎีของระบบบริหารส่วนใหญ่ได้รับแรงผลักดันจากการสังเกตผู้ป่วยที่ได้รับความเสียหายจากสมองส่วนหน้าพวกเขาแสดงการกระทำและกลยุทธ์สำหรับการงานประจำวัน (กลุ่มของพฤติกรรมนี้เป็นที่รู้จักระเบียบดาวน์ซินโดร dysexecutive ) แม้ว่าพวกเขาดูเหมือนจะดำเนินการได้ตามปกติเมื่อการทดสอบทางคลินิกหรือห้องปฏิบัติการตามถูกนำมาใช้ในการประเมินการทำงานขององค์พื้นฐานมากขึ้นเช่นหน่วยความจำ , การเรียนรู้ , ภาษาและเหตุผลมีการตั้งสมมติฐานว่าในการอธิบายพฤติกรรมที่ผิดปกตินี้จะต้องมีระบบที่ครอบคลุมที่ประสานทรัพยากรทางปัญญาอื่น ๆ[80]

หลักฐานการทดลองส่วนใหญ่สำหรับโครงสร้างประสาทที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของผู้บริหารมาจากงานในห้องปฏิบัติการเช่นงาน Stroopหรืองานเรียงลำดับการ์ดวิสคอนซิน (WCST) ตัวอย่างเช่นในงาน Stroop อาสาสมัครที่เป็นมนุษย์จะถูกขอให้ตั้งชื่อสีที่มีการพิมพ์คำสีเมื่อสีหมึกและความหมายของคำมักขัดแย้งกัน (เช่นคำว่า "RED" ในหมึกสีเขียว) จำเป็นต้องมีฟังก์ชั่นผู้บริหารในการทำงานนี้เนื่องจากพฤติกรรมที่ค่อนข้างเรียนรู้มากเกินไปและเป็นไปโดยอัตโนมัติ (การอ่านคำ) จะต้องถูกยับยั้งเพื่อสนับสนุนงานที่ได้รับการฝึกฝนน้อยนั่นคือการตั้งชื่อสีหมึกการศึกษาเกี่ยวกับระบบประสาทที่ใช้งานได้เมื่อเร็ว ๆ นี้แสดงให้เห็นว่าสองส่วนของ PFC คือเยื่อหุ้มสมอง cingulate ด้านหน้า (ACC) และdorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) คิดว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติงานนี้

ความไวตามบริบทของเซลล์ประสาท PFC [ แก้ไข]

หลักฐานอื่น ๆ สำหรับการมีส่วนร่วมของ PFC ในการทำงานของผู้บริหารนั้นมาจากการศึกษาเกี่ยวกับelectrophysiologyเซลล์เดียวในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่ใช่มนุษย์เช่นลิงแสมซึ่งแสดงให้เห็นว่า (ตรงกันข้ามกับเซลล์ในสมองส่วนหลัง) เซลล์ประสาท PFC จำนวนมากมีความไวต่อ การรวมกันของสิ่งกระตุ้นและบริบท ตัวอย่างเช่นเซลล์ PFC อาจตอบสนองต่อคิวสีเขียวในสภาพที่คิวนั้นส่งสัญญาณว่าควรเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วของดวงตาและศีรษะไปทางซ้าย แต่ไม่ใช่คิวสีเขียวในบริบทการทดลองอื่น สิ่งนี้มีความสำคัญเนื่องจากการปรับใช้ฟังก์ชันผู้บริหารให้เหมาะสมที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับบริบทอย่างสม่ำเสมอ

ตัวอย่างหนึ่งจาก Miller & Cohen เกี่ยวข้องกับการเดินข้ามถนน ในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีรถยนต์ขับอยู่ทางด้านขวาของถนนชาวอเมริกันคนหนึ่งเรียนรู้ที่จะมองซ้ายเมื่อข้ามถนน อย่างไรก็ตามหากชาวอเมริกันคนนั้นไปเยี่ยมประเทศที่มีรถยนต์ขับทางซ้ายเช่นสหราชอาณาจักรก็จะต้องมีพฤติกรรมตรงกันข้าม (มองไปทางขวา ) ในกรณีนี้จำเป็นต้องระงับการตอบกลับอัตโนมัติ (หรือเพิ่ม) และฟังก์ชันของผู้บริหารจะต้องทำให้คนอเมริกันมองไปทางขวาในขณะที่อยู่ในสหราชอาณาจักร

ในทางระบบประสาทรายการแสดงพฤติกรรมนี้ชัดเจนว่าต้องการระบบประสาทที่สามารถรวมสิ่งกระตุ้น (ถนน) กับบริบท (สหรัฐอเมริกาหรือสหราชอาณาจักร) เพื่อกำหนดพฤติกรรม (มองซ้ายหรือมองขวา) หลักฐานปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าเซลล์ประสาทใน PFC ดูเหมือนจะแสดงข้อมูลประเภทนี้อย่างแม่นยำ [ ต้องการอ้างอิง ]หลักฐานอื่น ๆ จากelectrophysiologyเซลล์เดียวในลิงแสดงให้เห็นว่า PFC ในช่องท้อง (ความนูนส่วนหน้าต่ำกว่า) ในการควบคุมการตอบสนองของมอเตอร์ ตัวอย่างเช่นเซลล์ที่เพิ่มอัตราการยิงเป็นสัญญาณ NoGo [81]เช่นเดียวกับสัญญาณที่บอกว่า "อย่ามองไปที่นั่น!" [82]ถูกระบุ

การให้น้ำหนักโดยเจตนาในบริเวณประสาทสัมผัส[ แก้ไข]

Electrophysiologyและการศึกษาneuroimagingเชิงหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ได้ถูกนำมาใช้เพื่ออธิบายกลไกของระบบประสาทที่อยู่ภายใต้การให้น้ำหนักโดยตั้งใจ การศึกษาส่วนใหญ่ได้ดูการเปิดใช้งานที่ 'เว็บไซต์' ของการให้น้ำหนักเช่นในภาพหรือcortices หูการศึกษาในช่วงต้นใช้ศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เพื่อแสดงให้เห็นว่าการตอบสนองของสมองไฟฟ้าที่บันทึกไว้เหนือเปลือกนอกของภาพด้านซ้ายและด้านขวาจะได้รับการปรับปรุงเมื่อผู้เข้าร่วมได้รับคำสั่งให้เข้าร่วมในด้านที่เหมาะสม (ด้านข้าง) ของพื้นที่[83]

การถือกำเนิดของ bloodflow ตามเทคนิค neuroimaging เช่นการทำงานการถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (fMRI) และเอกซเรย์ปล่อยโพซิตรอน (PET) ได้รับอนุญาตเมื่อเร็ว ๆ นี้การสาธิตว่ากิจกรรมประสาทในหลายภูมิภาคประสาทสัมผัสรวมทั้งcolor- , motion-และใบหน้าบริเวณที่ตอบสนองของเยื่อหุ้มสมองที่มองเห็นได้รับการปรับปรุงเมื่ออาสาสมัครได้รับการแนะนำให้เข้าร่วมในมิติของสิ่งกระตุ้นนั้นซึ่งเป็นการชี้นำว่าจะได้รับการควบคุมใน neocortex ทางประสาทสัมผัส ตัวอย่างเช่นในการศึกษาทั่วไป Liu และเพื่อนร่วมงาน[84]นำเสนอวัตถุที่มีอาร์เรย์ของจุดที่เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาโดยนำเสนอเป็นสีแดงหรือสีเขียว ก่อนหน้าสิ่งกระตุ้นแต่ละอย่างจะมีคำสั่งชี้ให้เห็นว่าอาสาสมัครควรตอบสนองตามสีหรือทิศทางของจุดหรือไม่ แม้ว่าสีและการเคลื่อนไหวจะมีอยู่ในอาร์เรย์กระตุ้นทั้งหมด แต่กิจกรรม fMRI ในบริเวณที่ไวต่อสี (V4) ได้รับการปรับปรุงเมื่อวัตถุได้รับคำสั่งให้เข้าร่วมกับสีและกิจกรรมในบริเวณที่ไวต่อการเคลื่อนไหวจะเพิ่มขึ้นเมื่ออาสาสมัครได้รับการดูแลให้เข้าร่วม ทิศทางการเคลื่อนที่ การศึกษาหลายชิ้นได้รายงานหลักฐานเกี่ยวกับสัญญาณการให้น้ำหนักก่อนที่จะเริ่มมีอาการกระตุ้นด้วยการสังเกตว่าบริเวณของเปลือกนอกส่วนหน้ามีแนวโน้มที่จะมีการเคลื่อนไหวก่อนที่จะเริ่มมีการกระตุ้นที่คาดไว้[85]

การเชื่อมต่อระหว่าง PFC และบริเวณประสาทสัมผัส[ แก้ไข]

แม้จะมีสกุลเงินที่เพิ่มขึ้นของรูปแบบการทำงานของผู้บริหารแบบ 'การให้น้ำหนัก' แต่หลักฐานโดยตรงสำหรับการเชื่อมต่อการทำงานระหว่าง PFC และบริเวณประสาทสัมผัสเมื่อมีการใช้ฟังก์ชันของผู้บริหารก็ยังค่อนข้างเบาบาง [86]อันที่จริงหลักฐานโดยตรงเพียงอย่างเดียวมาจากการศึกษาซึ่งส่วนหนึ่งของเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าได้รับความเสียหายและสังเกตเห็นผลที่สอดคล้องกันซึ่งอยู่ห่างไกลจากบริเวณรอยโรคในการตอบสนองของเซลล์ประสาทรับความรู้สึก [87] [88]อย่างไรก็ตามมีการศึกษาเพียงไม่กี่ชิ้นที่สำรวจว่าผลกระทบนี้เฉพาะเจาะจงกับสถานการณ์ที่จำเป็นต้องมีผู้บริหารหรือไม่ วิธีการอื่น ๆ ในการวัดการเชื่อมต่อระหว่างบริเวณสมองที่อยู่ห่างไกลเช่นความสัมพันธ์ในการตอบสนองของ fMRI ทำให้เกิดหลักฐานทางอ้อมว่าเปลือกนอกส่วนหน้าและบริเวณประสาทสัมผัสสื่อสารกันในระหว่างกระบวนการต่างๆที่คิดว่าจะมีส่วนร่วมกับหน้าที่ของผู้บริหารเช่นหน่วยความจำในการทำงาน[89]แต่จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อสร้างการไหลของข้อมูลระหว่าง PFC และส่วนที่เหลือของสมองเมื่อใช้ฟังก์ชันผู้บริหาร ในฐานะที่เป็นขั้นตอนแรกในทิศทางนี้การศึกษา fMRI เกี่ยวกับการไหลของการประมวลผลข้อมูลในระหว่างการให้เหตุผลเชิงพื้นที่ได้ให้หลักฐานสำหรับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (อนุมานจากลำดับของกิจกรรมชั่วคราว) ระหว่างกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัสในเยื่อหุ้มสมองท้ายทอยและข้างขม่อมและกิจกรรมในส่วนหลังและ PFC ล่วงหน้า [90]แนวทางดังกล่าวสามารถอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระจายของการประมวลผลระหว่างการทำงานของผู้บริหารใน PFC และส่วนที่เหลือของสมอง

การใช้สองภาษาและหน้าที่ของผู้บริหาร[ แก้ไข]

งานวิจัยที่เพิ่มมากขึ้นแสดงให้เห็นว่าสองภาษาอาจแสดงข้อดีในการทำงานของผู้บริหารโดยเฉพาะการควบคุมการยับยั้งและการสลับงาน[91] [92] [93] [ ต้องการหน้า ]คำอธิบายที่เป็นไปได้สำหรับเรื่องนี้คือการพูดสองภาษาต้องใช้ความสนใจและเลือกภาษาที่ถูกต้องในการพูด ทั้งในด้านพัฒนาการทารกสองภาษาเด็ก[94]เด็ก[92]และผู้สูงอายุ[95]แสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบสองภาษาเมื่อพูดถึงการทำงานของผู้บริหาร ข้อได้เปรียบดูเหมือนจะไม่ปรากฏในผู้ใหญ่ที่อายุน้อยกว่า[91]Bimodal สองภาษาหรือผู้ที่พูดภาษาปากและภาษามือเดียวไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบสองภาษานี้ในงานการทำงานของผู้บริหาร[96]อาจเป็นเพราะเราไม่จำเป็นต้องยับยั้งภาษาหนึ่งอย่างแข็งขันเพื่อที่จะพูดอีกภาษาหนึ่ง บุคคลที่พูดสองภาษาดูเหมือนจะมีข้อได้เปรียบในด้านที่เรียกว่าการประมวลผลความขัดแย้งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีการแสดงคำตอบเฉพาะหลายคำ (ตัวอย่างเช่นคำในภาษาเดียวและการแปลเป็นภาษาอื่นของแต่ละคน) [97]โดยเฉพาะเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าด้านข้างแสดงให้เห็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการประมวลผลความขัดแย้ง อย่างไรก็ตามยังมีข้อสงสัยบางประการ ในการทบทวน meta-analytic นักวิจัยสรุปว่าการใช้สองภาษาไม่ได้ช่วยเสริมการทำงานของผู้บริหารในผู้ใหญ่ [98]

ในโรคหรือความผิดปกติ[ แก้]

การศึกษาการทำงานของผู้บริหารในโรคพาร์คินสันชี้ให้เห็นว่าบริเวณ subcortical เช่นamygdala , hippocampusและbasal gangliaมีความสำคัญในกระบวนการเหล่านี้Dopamineปรับ prefrontal นอกเป็นผู้รับผิดชอบต่อการรับรู้ความสามารถของยาเสพติด dopaminergic ต่อการทำงานของผู้บริหารและก่อให้เกิดYerkes ดอด Curve [99]ตัว U แบบกลับด้านแสดงถึงการทำงานของผู้บริหารที่ลดลงด้วยการกระตุ้นอารมณ์ที่มากเกินไป (หรือการปลดปล่อย catecholamine ที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่มีความเครียด) และลดการทำงานของผู้บริหารลงด้วยการกระตุ้นที่ไม่เพียงพอ[100]ความหลากหลายของกิจกรรมต่ำของCatechol-O-methyltransferaseมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารในบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรง [101]ฟังก์ชั่นการบริหารมีความบกพร่องในความผิดปกติหลายอย่างรวมทั้งความผิดปกติของความวิตกกังวล , โรคซึมเศร้า , โรคสองขั้ว , ความผิดปกติสมาธิสั้น , โรคจิตเภทและออทิสติก [102]รอยโรคที่เยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าเช่นในกรณีของPhineas Gageอาจส่งผลให้การทำงานของผู้บริหารขาดดุล ความเสียหายให้กับพื้นที่เหล่านี้อาจประจักษ์ในการขาดดุลของพื้นที่อื่น ๆ ของฟังก์ชั่นเช่นแรงจูงใจและทำงานเพื่อสังคม[103]

ทิศทางในอนาคต[ แก้ไข]

มีการอธิบายหลักฐานที่สำคัญอื่น ๆ สำหรับกระบวนการทำงานของผู้บริหารในเปลือกนอกส่วนหน้า บทความทบทวนที่อ้างถึงกันอย่างแพร่หลาย[104]เน้นบทบาทของส่วนที่อยู่ตรงกลางของ PFC ในสถานการณ์ที่ผู้บริหารมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมเช่นการตรวจจับข้อผิดพลาดเป็นสิ่งสำคัญระบุสถานการณ์ที่อาจเกิดความขัดแย้งจากสิ่งกระตุ้นตัดสินใจ ภายใต้ความไม่แน่นอนหรือเมื่อตรวจพบความน่าจะเป็นที่ลดลงในการได้รับผลการดำเนินงานที่ดี บทวิจารณ์นี้เช่นเดียวกับคนอื่น ๆ[105]เน้นการโต้ตอบระหว่างPFC ที่อยู่ตรงกลางและด้านข้างโดยที่เยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าตรงกลางด้านหลังส่งสัญญาณถึงความจำเป็นในการเพิ่มฟังก์ชันผู้บริหารและส่งสัญญาณนี้ไปยังพื้นที่ในเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าด้านหลังด้านหลังที่ใช้การควบคุมได้จริง ยังไม่มีหลักฐานที่น่าสนใจเลยว่ามุมมองนี้ถูกต้องและแน่นอนมีบทความหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยที่มีความเสียหายของ PFC ด้านข้างได้ลด ERNs (สัญญาณบ่งชี้ของการเฝ้าติดตาม dorsomedial / error-feedback) [106] - แนะนำถ้า อะไรก็ได้ที่ทิศทางการไหลของการควบคุมอาจเป็นไปในทิศทางย้อนกลับ อีกทฤษฎีที่โดดเด่น[107]เน้นว่าปฏิสัมพันธ์ตามแกนตั้งฉากของเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าโดยอ้างว่า 'น้ำตก' ของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง PFC ด้านหน้า, PFC ด้านหลังและเยื่อหุ้มสมองชั้นนอก ชี้แนะพฤติกรรมให้สอดคล้องกับบริบทในอดีตบริบทปัจจุบันและการเชื่อมโยงเซ็นเซอร์มอเตอร์ในปัจจุบันตามลำดับ

ความก้าวหน้าในเทคนิคการสร้างภาพระบบประสาททำให้สามารถศึกษาการเชื่อมโยงทางพันธุกรรมกับการทำงานของผู้บริหารโดยมีเป้าหมายในการใช้เทคนิคการถ่ายภาพเป็นเอนโดฟีโนไทป์ที่มีศักยภาพในการค้นหาสาเหตุทางพันธุกรรมของการทำงานของผู้บริหาร [108]

จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการแทรกแซงที่สามารถปรับปรุงการทำงานของผู้บริหารและช่วยให้ผู้คนสามารถสรุปทักษะเหล่านั้นกับกิจกรรมและการตั้งค่าประจำวันได้[109]

ดูเพิ่มเติม[ แก้ไข]

 • ประสาทวิทยาทางปัญญา
 • ความผิดปกติของผู้บริหาร
 • อภิปัญญา
 • ความผิดปกติของการเรียนรู้อวัจนภาษา
 • Purkinje เซลล์
 • การควบคุมตนเอง
 • ความมีสติสัมปชัญญะ

อ้างอิง[ แก้ไข]

 1. ^ Malenka, RC; เนสท์เล่, EJ; ไฮแมน, SE (2009). "บทที่ 6: ระบบฉายภาพอย่างกว้างขวาง: โมโนเอมีนอะซิทิลโคลีนและโอรีซิน" ใน Sydor, A; Brown, RY (eds.) อณูประสาทวิทยา: มูลนิธิประสาทวิทยาคลินิก (2nd ed.). นิวยอร์ก: การแพทย์ McGraw-Hill หน้า 155–157 ISBN 978-0-07-148127-4. DA มีการกระทำหลายอย่างในเปลือกนอกส่วนหน้า ส่งเสริม "การควบคุมความรู้ความเข้าใจ" ของพฤติกรรม: การเลือกและการตรวจสอบพฤติกรรมที่ประสบความสำเร็จเพื่ออำนวยความสะดวกในการบรรลุเป้าหมายที่เลือก ด้านของการควบคุมความรู้ความเข้าใจซึ่ง DA มีบทบาทรวมถึงหน่วยความจำในการทำงานความสามารถในการเก็บข้อมูล "ออนไลน์" เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการการปราบปรามพฤติกรรมล่วงหน้าที่แข่งขันกับการกระทำที่กำหนดเป้าหมายและการควบคุมความสนใจและด้วยเหตุนี้ความสามารถในการ เอาชนะสิ่งรบกวน ... การคาดการณ์ Noradrenergic จาก LC จึงโต้ตอบกับการคาดการณ์ dopaminergic จาก VTA เพื่อควบคุมการควบคุมความรู้ความเข้าใจ
 2. ^ a b c d e f g Diamond, Adele (2013) “ หน้าที่ของผู้บริหาร” . ทบทวนประจำปีของจิตวิทยา 64 : 135–168 ดอย : 10.1146 / annurev-psych-113011-143750 . PMC 4084861 PMID 23020641  Core EFs คือการยับยั้ง [การยับยั้งการตอบสนอง (การควบคุมตนเอง - ต่อต้านการล่อลวงและต่อต้านการแสดงอย่างหุนหันพลันแล่น) และการควบคุมการรบกวน (ความสนใจที่เลือกและการยับยั้งการรับรู้)] ความจำในการทำงานและความยืดหยุ่นในการรับรู้ มุมมองที่แตกต่างกันและปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น) ... EF และเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าเป็นกลุ่มแรกที่ต้องทนทุกข์ทรมานและต้องทนทุกข์ทรมานอย่างไม่เป็นสัดส่วนหากมีบางสิ่งไม่ถูกต้องในชีวิตของคุณ พวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานก่อนและส่วนใหญ่ถ้าคุณเครียด (Arnsten 1998, Liston et al. 2009, Oaten & Cheng 2005), เศร้า (Hirt et al. 2008, von Hecker & Meiser 2005), เหงา (Baumeister et al. 2002, Cacioppo & Patrick 2008, Campbell et al.2006, Tun et al. 2012), อดนอน (Barnes et al. 2012, Huang et al. 2007),หรือไม่พอดีกับร่างกาย (Best 2010, Chaddock et al. 2011, Hillman et al.2008) สิ่งเหล่านี้อาจทำให้คุณดูเหมือนมีความผิดปกติของ EF เช่นสมาธิสั้นเมื่อคุณไม่ทำเช่นนั้น คุณสามารถเห็นผลกระทบที่เป็นอันตรายของความเครียดความเศร้าความเหงาและการขาดสุขภาพร่างกายหรือสมรรถภาพในระดับทางสรีรวิทยาและระบบประสาทในเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าและในระดับพฤติกรรมใน EF ที่แย่ลง (การให้เหตุผลและการแก้ปัญหาที่แย่ลงการลืมสิ่งต่างๆและ ความสามารถในการฝึกวินัยและการควบคุมตนเองบกพร่อง) ...และการขาดสุขภาพร่างกายหรือสมรรถภาพทางกายในระดับทางสรีรวิทยาและระบบประสาทในเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าและในระดับพฤติกรรมใน EF ที่แย่ลง (การใช้เหตุผลและการแก้ปัญหาที่แย่ลงการลืมสิ่งต่างๆและความสามารถในการฝึกวินัยและการควบคุมตนเองบกพร่อง) ...และการขาดสุขภาพร่างกายหรือสมรรถภาพทางกายในระดับทางสรีรวิทยาและระบบประสาทในเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าและในระดับพฤติกรรมใน EF ที่แย่ลง (การใช้เหตุผลและการแก้ปัญหาที่แย่ลงการลืมสิ่งต่างๆและความสามารถในการฝึกวินัยและการควบคุมตนเองบกพร่อง) ...
  EFs สามารถปรับปรุงได้ (Diamond & Lee 2011, Klingberg 2010) ... ในทุกช่วงอายุของวงจรชีวิต EFs สามารถดีขึ้นได้รวมทั้งในผู้สูงอายุและในทารก มีผลงานที่ยอดเยี่ยมมากมายในการปรับปรุง EF ในผู้สูงอายุโดยการปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย (Erickson & Kramer 2009, Voss et al. 2011) ... Inhibitory control (หนึ่งใน EF หลัก) เกี่ยวข้องกับความสามารถในการควบคุมความสนใจ พฤติกรรมความคิดและ / หรืออารมณ์เพื่อลบล้างความโน้มเอียงภายในที่รุนแรงหรือสิ่งล่อใจภายนอกและทำสิ่งที่เหมาะสมหรือจำเป็นกว่าแทน หากปราศจากการควบคุมยับยั้งเราจะอยู่ในความเมตตาของแรงกระตุ้นนิสัยเก่า ๆ ของความคิดหรือการกระทำ (การตอบสนองที่มีเงื่อนไข) และ / หรือสิ่งเร้าในสภาพแวดล้อมที่ดึงเราไปทางนี้หรืออย่างนั้น ด้วยประการฉะนี้การควบคุมการยับยั้งทำให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้และสำหรับเราที่จะเลือกวิธีที่เราตอบสนองและพฤติกรรมของเราแทนที่จะคิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีนิสัย มันไม่ได้ทำให้มันง่าย อันที่จริงเรามักเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีนิสัยและพฤติกรรมของเราอยู่ภายใต้การควบคุมของสิ่งเร้าจากสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่เราจะตระหนักได้ แต่การมีความสามารถในการควบคุมการยับยั้งทำให้เกิดความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงและทางเลือก ... นิวเคลียสใต้ผิวหนังดูเหมือนจะมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการตอบสนองที่หุนหันพลันแล่นหรือก่อนวัยอันควร (Frank 2006)แต่การมีความสามารถในการควบคุมการยับยั้งทำให้เกิดความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงและทางเลือก ... นิวเคลียสใต้ผิวหนังดูเหมือนจะมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการตอบสนองที่หุนหันพลันแล่นหรือก่อนวัยอันควร (Frank 2006)แต่การมีความสามารถในการควบคุมการยับยั้งทำให้เกิดความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงและทางเลือก ... นิวเคลียสใต้ผิวหนังดูเหมือนจะมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการตอบสนองที่หุนหันพลันแล่นหรือก่อนวัยอันควร (Frank 2006)

  รูปที่ 4: หน้าที่ของผู้บริหารและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
 3. ^ จัน RC, Shum D, Toulopoulou T, เฉิน EY (มีนาคม 2008) "การประเมินผลการทำงานของผู้บริหาร: ความคิดเห็นของเครื่องมือและบัตรประจำตัวของปัญหาที่สำคัญ" จดหมายเหตุของประสาทวิทยาคลินิก . 23 (2): 201–216. ดอย : 10.1016 / j.acn.2007.08.010 . PMID 18096360 คำว่า "ฟังก์ชันผู้บริหาร" เป็นคำที่ครอบคลุมซึ่งประกอบด้วยกระบวนการทางปัญญาและความสามารถเชิงพฤติกรรมที่หลากหลายซึ่งรวมถึงการใช้เหตุผลทางวาจาการแก้ปัญหาการวางแผนการจัดลำดับความสามารถในการรักษาความสนใจการต่อต้านการแทรกแซงการใช้ประโยชน์จากข้อเสนอแนะการทำงานหลายอย่างพร้อมกันความรู้ความเข้าใจ ความยืดหยุ่นและความสามารถในการจัดการกับสิ่งแปลกใหม่ (Burgess, Veitch, de lacy Costello, & Shallice, 2000; Damasio, 1995; Grafman & Litvan, 1999; Shallice, 1988; Stuss & Benson, 1986; Stuss, Shallice, Alexander, & พิกตัน, 1995).
 4. ^ Washburn, DA (2016) "ผล Stroop ที่ 80: การแข่งขันระหว่างการควบคุมสิ่งเร้าและการควบคุมความรู้ความเข้าใจ" วารสารการวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงทดลอง . 105 (1): 3–13. ดอย : 10.1002 / jeab.194 . PMID 26781048 ปัจจุบันเนื้อหาของความสนใจการทำงานของผู้บริหารและการควบคุมความรู้ความเข้าใจเป็นที่แพร่หลายและเป็นที่รู้จักในการวิจัยและทฤษฎีมากกว่าครั้งใด ๆ ในประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตามแม้จะอยู่ในกรอบความรู้ความเข้าใจ แต่ก็มีความเข้าใจมานานแล้วว่าพฤติกรรมนั้นถูกกำหนดให้ทวีคูณและการตอบสนองจำนวนมากนั้นค่อนข้างอัตโนมัติไม่ต้องใส่ใจกำหนดเวลาในการโต้แย้งและเป็นนิสัย อันที่จริงความยืดหยุ่นในการรับรู้การยับยั้งการตอบสนองและการควบคุมตนเองที่ดูเหมือนจะเป็นจุดเด่นของการควบคุมความรู้ความเข้าใจนั้นมีข้อสังเกตเฉพาะในทางตรงกันข้ามกับการตอบสนองที่ค่อนข้างเข้มงวดเชื่อมโยงและไม่สมัครใจ
 5. ^ a b c d e f g Alvarez, Julie A .; เอมอรียูจีน (2549). "ฟังก์ชันผู้บริหารและส่วนหน้า: การทบทวนอภิมานวิเคราะห์" Neuropsychology ทบทวน . 16 (1): 17–42. ดอย : 10.1007 / s11065-006-9002-x . PMID 16794878 S2CID 207222975  
 6. ^ Malenka, RC; เนสท์เล่, EJ; ไฮแมน, SE (2009). "บทที่ 13: ฟังก์ชันการรับรู้ที่สูงขึ้นและการควบคุมพฤติกรรม" ใน Sydor, A; Brown, RY (eds.) อณูประสาทวิทยา: มูลนิธิประสาทวิทยาคลินิก (2nd ed.). นิวยอร์ก: การแพทย์ McGraw-Hill น. 315. ISBN 978-0-07-148127-4. อย่างไรก็ตามความเสียหายต่อเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้ามีผลเสียอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมทางสังคมการตัดสินใจและการตอบสนองที่ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของชีวิต ... ส่วนย่อยหลายส่วนของเปลือกนอกส่วนหน้ามีส่วนเกี่ยวข้องในแง่มุมที่แตกต่างกันบางส่วนของการควบคุมความรู้ความเข้าใจแม้ว่าความแตกต่างเหล่านี้จะยังคงกำหนดไว้ค่อนข้างคลุมเครือนอกก่อน cingulateมีส่วนร่วมในกระบวนการที่ต้องใช้ที่ถูกต้องในการตัดสินใจเท่าที่เห็นในการแก้ไขความขัดแย้ง (เช่นการทดสอบ Stroop ดูในบทที่ 16) หรือยับยั้งเยื่อหุ้มสมอง (เช่นการหยุดงานหนึ่งและสลับไปที่อื่น) prefrontal นอกตรงกลางที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานตั้งใจกำกับดูแล (เช่นการกระทำผลกฎ) และความยืดหยุ่นพฤติกรรม (ความสามารถในกลยุทธ์สวิทช์)dorsolateral prefrontal cortexซึ่งเป็นพื้นที่สมองสุดท้ายที่ได้รับ myelination ระหว่างการพัฒนาในช่วงวัยรุ่นตอนปลายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับสัมผัสทางประสาทสัมผัสกับการตอบสนองของมอเตอร์ที่วางแผนไว้ ventromedial prefrontal เยื่อหุ้มสมองดูเหมือนว่าจะควบคุมความรู้ความเข้าใจทางสังคมรวมทั้งความเห็นอกเห็นใจ เยื่อหุ้มสมอง orbitofrontalมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางสังคมและในการเป็นตัวแทนการประเมินมูลค่าที่ได้รับมอบหมายให้ประสบการณ์ที่แตกต่าง
 7. ^ a b c d Malenka, RC; เนสท์เล่, EJ; ไฮแมน, SE (2009). "บทที่ 13: ฟังก์ชันการรับรู้ที่สูงขึ้นและการควบคุมพฤติกรรม" ใน Sydor, A; Brown, RY (eds.) อณูประสาทวิทยา: มูลนิธิประสาทวิทยาคลินิก (2nd ed.). นิวยอร์ก: การแพทย์ McGraw-Hill หน้า 313–321 ISBN 978-0-07-148127-4.  •ฟังก์ชั่นผู้บริหารการควบคุมพฤติกรรมทางปัญญาขึ้นอยู่กับเปลือกนอกส่วนหน้าซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างมากในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมระดับสูงและโดยเฉพาะมนุษย์
   •หน่วยความจำในการทำงานเป็นบัฟเฟอร์ด้านความรู้ความเข้าใจในระยะสั้นและมีความจุ จำกัด ซึ่งจัดเก็บข้อมูลและอนุญาตให้มีการจัดการเพื่อชี้นำการตัดสินใจและพฤติกรรม ...
  ปัจจัยนำเข้าที่หลากหลายเหล่านี้และการคาดการณ์ด้านหลังของทั้งโครงสร้างเปลือกนอกและโครงสร้างย่อยทำให้เยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าอยู่ในตำแหน่งที่จะออกแรงในสิ่งที่มักเรียกว่าการควบคุม "จากบนลงล่าง" หรือการควบคุมพฤติกรรมทางปัญญา ... เปลือกนอกส่วนหน้าได้รับอินพุตไม่เพียง แต่จากบริเวณเปลือกนอกอื่น ๆ เท่านั้นรวมถึงคอร์เทกซ์ที่เชื่อมโยง แต่ยังผ่านฐานดอกด้วยปัจจัยจากโครงสร้าง subcortical ที่รองรับอารมณ์และแรงจูงใจเช่นอะมิกดาลา (บทที่ 14) และหน้าท้อง (หรือนิวเคลียสแอคคัมเบน ; บทที่ 15). ...
  ในสภาวะที่การตอบสนองล่วงหน้ามีแนวโน้มที่จะครอบงำพฤติกรรมเช่นในการติดยาซึ่งสัญญาณของยาสามารถกระตุ้นให้เกิดการแสวงหายา (บทที่ 15) หรือในโรคสมาธิสั้น (ADHD อธิบายไว้ด้านล่าง) อาจส่งผลเสียที่สำคัญได้ ... โรคสมาธิสั้นอาจเป็นความผิดปกติของการทำงานของผู้บริหาร โดยเฉพาะเด็กสมาธิสั้นมีความสามารถลดลงในการออกแรงและรักษาการควบคุมพฤติกรรมทางปัญญา เมื่อเทียบกับบุคคลที่มีสุขภาพดีผู้ที่เป็นโรคสมาธิสั้นมีความสามารถในการยับยั้งการตอบสนองต่อสิ่งเร้าก่อนวัยอันไม่เหมาะสม (การยับยั้งการตอบสนองที่บกพร่อง) ลดลงและความสามารถในการยับยั้งการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ไม่เกี่ยวข้องลดลง (การยับยั้งการรบกวนที่บกพร่อง) ...การสร้างภาพระบบประสาทที่ใช้งานได้ในมนุษย์แสดงให้เห็นถึงการกระตุ้นของเปลือกนอกส่วนหน้าและนิวเคลียสหาง (ส่วนหนึ่งของ striatum) ในงานที่ต้องการการควบคุมพฤติกรรมที่ยับยั้ง ผู้ป่วยที่มีสมาธิสั้นจะมีการกระตุ้นของเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าตรงกลางน้อยกว่าการควบคุมที่ดีแม้ว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จในงานดังกล่าวและใช้วงจรที่แตกต่างกันก็ตาม ... ผลลัพธ์ระยะแรกของ MRI ที่มีโครงสร้างแสดงให้เห็นว่าเปลือกสมองบางลงในผู้ป่วยสมาธิสั้นเมื่อเทียบกับการควบคุมที่ตรงตามอายุในเปลือกนอกส่วนหน้าและเยื่อหุ้มสมองส่วนหลังข้างขม่อมส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำในการทำงานและความสนใจผลลัพธ์ในช่วงแรกของ MRI ที่มีโครงสร้างแสดงให้เห็นว่าเปลือกสมองบางลงในผู้ป่วยสมาธิสั้นเมื่อเทียบกับการควบคุมที่ตรงตามอายุในเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าและส่วนหลังข้างขม่อมส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำในการทำงานและความสนใจผลลัพธ์ในช่วงแรกของ MRI ที่มีโครงสร้างแสดงให้เห็นว่าเปลือกสมองบางลงในผู้ป่วยสมาธิสั้นเมื่อเทียบกับการควบคุมที่ตรงตามอายุในเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าและส่วนหลังข้างขม่อมส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำในการทำงานและความสนใจ
 8. ^ ซาโลมอนมาร์จอรี่ (13 พฤศจิกายน 2007) "การควบคุมความรู้ความเข้าใจในความผิดปกติของสเปกตรัมออทิสติก" . International Journal of Developmental Neuroscience . 26 (2): 239–47. ดอย : 10.1016 / j.ijdevneu.2007.11.001 . PMC 2695998 PMID 18093787  
 9. ^ Stuss โดนัลด์ที; อเล็กซานเดอร์ไมเคิลพี (2000). "ฟังก์ชั่นผู้บริหารและส่วนหน้า: มุมมองแนวความคิด" . การวิจัยทางจิตวิทยา 63 (3–4): 289–298 ดอย : 10.1007 / s004269900007 . PMID 11004882 S2CID 28789594  
 10. ^ Burgess พอล W .; Stuss, Donald T. (2017). "ห้าสิบปีของการวิจัย Prefrontal Cortex: ผลกระทบต่อการประเมิน" . วารสารสมาคมประสาทวิทยานานาชาติ . 23 (9–10): 755–767 ดอย : 10.1017 / s1355617717000704 . PMID 29198274 . S2CID 21129441  
 11. ^ a b c d Lezak, Muriel Deutsch; Howieson, ไดแอนบี; Loring, David W. (2004). การประเมินทางประสาทวิทยา (ฉบับที่ 4) นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ISBN 978-0-19-511121-7. OCLC  456026734
 12. ^ คลาร์ก L; เบชาร่า, A; ดามาซิโอ, H; Aitken, MRF; สหเคียนบี. เจ.; ร็อบบินส์, TW (2008). "ผลกระทบที่แตกต่างกันของรอยโรคเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าและช่องท้องด้านนอกต่อการตัดสินใจที่มีความเสี่ยง" . สมอง . 131 (5): 1311–1322 ดอย : 10.1093 / brain / awn066 . PMC 2367692 PMID 18390562  
 13. ^ ออล แมน, จอห์นเอ็ม; ฮาคีม, อาติยะ; เออร์วินโจเซฟม.; นิมชินสกี้, เอสเธอร์; ฮอฟแพทริค (2544). "เยื่อหุ้มสมองส่วนหน้า cingulate: วิวัฒนาการของการเชื่อมต่อระหว่างอารมณ์และความรู้ความเข้าใจ" พงศาวดารของนิวยอร์ก Academy of Sciences 935 (1): 107–117 Bibcode : 2001NYASA.935..107A . ดอย : 10.1111 / j.1749-6632.2001.tb03476.x . PMID 11411161 S2CID 10507342  
 14. ^ โรลเอ็ดมันด์ที.; Grabenhorst, Fabian (2008). "เปลือกนอกวงโคจรและอื่น ๆ : จากผลกระทบสู่การตัดสินใจ" ความคืบหน้าในชีววิทยา 86 (3): 216–244 ดอย : 10.1016 / j.pneurobio.2008.09.001 . PMID 18824074 S2CID 432027  
 15. ^ Koziol LF, รุ่น DE, Chidekel D (2012) "จากการเคลื่อนไหวสู่ความคิด: การทำงานของผู้บริหารความรู้ความเข้าใจที่เป็นตัวเป็นตนและสมองน้อย" ซีรีเบลลัม . 11 (2): 505–25. ดอย : 10.1007 / s12311-011-0321-y . PMID 22068584 S2CID 4244931  
 16. ^ M Noroozian (2014) "บทบาทของสมองน้อยในการรับรู้: เกินการประสานงานในระบบประสาทส่วนกลาง". ระบบประสาทคลีนิก 32 (4): 1081–104. ดอย : 10.1016 / j.ncl.2014.07.005 . PMID 25439295 
 17. ^ นอร์แมน DA ; แชลลิซ, T (1980). "ความสนใจในการกระทำ: การควบคุมพฤติกรรมที่ตั้งใจและโดยอัตโนมัติ". ใน Gazzaniga, MS (ed.) ประสาท: อ่าน Oxford: Blackwell (เผยแพร่เมื่อ พ.ศ. 2543) น. 377. ISBN 978-0-631-21660-5.
 18. ^ บาร์คลีย์รัสเซลก.; เมอร์ฟี, เควินอาร์. (2549). ความสนใจขาดดุล Hyperactivity Disorder: เป็นคลินิกสมุด 2 (ฉบับที่ 3) นิวยอร์กนิวยอร์ก: Guilford Press ISBN 978-1-59385-227-6. OCLC  314949058
 19. ^ Cherkes-Julkowski เรียม (2005) DYSfunctionality ของฟังก์ชั่นการบริหาร Apache Junction, AZ: คู่มือการศึกษาที่รอดชีวิต ISBN 978-0-9765299-2-7. OCLC  77573143
 20. ^ ชิฟริน, RM; ชไนเดอร์, ดับเบิลยู (มีนาคม 2520). "การประมวลผลข้อมูลมนุษย์ที่มีการควบคุมและอัตโนมัติ: II: การเรียนรู้การรับรู้การเข้าร่วมโดยอัตโนมัติและทฤษฎีทั่วไป" จิตวิทยารีวิว 84 (2): 127–90. CiteSeerX 10.1.1.227.1856 ดอย : 10.1037 / 0033-295X.84.2.127 . 
 21. ^ Posner, มิชิแกน; สไนเดอร์ CRR (2518) "ความสนใจและการควบคุมความรู้ความเข้าใจ" . ใน Solso, RL (ed.) การประมวลผลข้อมูลและความรู้ที่: Loyola ประชุมสัมมนา Hillsdale, NJ: L. Erlbaum Associates ISBN 978-0-470-81230-3.
 22. ^ Posner, มิชิแกน; Petersen, SE (1990). “ ระบบความสนใจของสมองมนุษย์”. ทบทวนประจำปีของประสาท 13 (1): 25–42. ดอย : 10.1146 / annurev.ne.13.030190.000325 . PMID 2183676 S2CID 2995749  
 23. ^ Shallice, T (1988) จากไซโคโครงสร้างทางจิต Cambridge, UK: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ISBN 978-0-521-31360-5.
 24. ^ a b Baddeley, Alan D. (1986). หน่วยความจำในการทำงาน ซีรีส์จิตวิทยาออกซ์ฟอร์ด 11 . ออกซ์ฟอร์ด: Clarendon Press ISBN 978-0-19-852116-7. OCLC  13125659
 25. ^ a b c d e f g h i De Luca, Cinzia R.; Leventer, Richard J. (2008). "วิถีพัฒนาการของการทำงานของผู้บริหารตลอดอายุขัย" . ในแอนเดอร์สันปีเตอร์; แอนเดอร์สัน, วิคกี้; Jacobs, Rani (eds.) ฟังก์ชั่นบริหารและสมอง: มุมมองที่อายุการใช้งาน วอชิงตันดีซี: เทย์เลอร์และฟรานซิส หน้า 24–47 ISBN 978-1-84169-490-0. OCLC  182857040
 26. ^ a b c d Anderson, PJ (2002) “ การประเมินและพัฒนาการทำงานของผู้บริหาร (EF) ในวัยเด็ก”. ประสาทวิทยาเด็ก . 8 (2): 71–82. ดอย : 10.1076 / chin.8.2.71.8724 . PMID 12638061 S2CID 26861754 .  
 27. ^ Senn, TE; Espy, KA; Kaufmann, น. (2004). "การใช้การวิเคราะห์เส้นทางที่จะเข้าใจผู้บริหารองค์กรที่ฟังก์ชั่นในเด็กก่อนวัยเรียน" ประสาทวิทยาพัฒนาการ . 26 (1): 445–464 ดอย : 10.1207 / s15326942dn2601_5 . PMID 15276904 S2CID 35850139  
 28. ^ a b ดีที่สุด JR; มิลเลอร์, PH; โจนส์, LL (2552). "หน้าที่ผู้บริหารหลังอายุ 5 ขวบ: การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์" . การทบทวนพัฒนาการ . 29 (3): 180–200. ดอย : 10.1016 / j.dr.2009.05.002 . PMC 2792574 PMID 20161467 .  
 29. ^ Espy, KA (2004) "การใช้การพัฒนาองค์ความรู้และประสาทวิธีการที่จะเข้าใจการทำงานของผู้บริหารระดับสูงในเด็กก่อนวัยเรียน" ประสาทวิทยาพัฒนาการ . 26 (1): 379–384 ดอย : 10.1207 / s15326942dn2601_1 . PMID 15276900 S2CID 35321260  
 30. ^ Brocki, KC; โบห์ลิน, G (2004). "หน้าที่บริหารในเด็กอายุ 6 ถึง 13 ปี: การศึกษาเชิงมิติและพัฒนาการ". ประสาทวิทยาพัฒนาการ . 26 (2): 571–593 ดอย : 10.1207 / s15326942dn2602_3 . PMID 15456685 S2CID 5979419 .  
 31. ^ a b c แอนเดอร์สันเวอร์จิเนีย; แอนเดอร์สัน, P; นอร์แธม, E; จาคอบส์, R; Catroppa, C (2001). "การพัฒนาหน้าที่ผู้บริหารผ่านวัยเด็กตอนปลายและวัยรุ่นในกลุ่มตัวอย่างชาวออสเตรเลีย" ประสาทวิทยาพัฒนาการ . 20 (1): 385–406 ดอย : 10.1207 / S15326942DN2001_5 . PMID 11827095 S2CID 32454853  
 32. ^ Klimkeit, EI; แมททิงลีย์เจบี; Sheppard, DM; ฟาร์โรว์, M; แบรดชอว์, JL (2004). "การตรวจสอบพัฒนาการความสนใจและการทำงานของผู้บริหารในเด็กด้วยกระบวนทัศน์ใหม่". ประสาทวิทยาเด็ก . 10 (3): 201–211. ดอย : 10.1080 / 09297040409609811 . PMID 15590499 S2CID 216140710  
 33. ^ a b De Luca, CR; ไม้, SJ; แอนเดอร์สัน, วี; บูคานัน, จา; พรอฟฟิตต์, T; มาโฮนี, K; แพนเทลิส, C (2003). "ข้อมูลกฎเกณฑ์จาก CANTAB I: การพัฒนาฟังก์ชันผู้บริหารตลอดอายุการใช้งาน" วารสารประสาทวิทยาคลินิกและการทดลอง . 25 (2): 242–254 ดอย : 10.1076 / jcen.25.2.242.13639 . PMID 12754681 S2CID 36829328 .  
 34. ^ a b Luciana, M; เนลสัน, แคลิฟอร์เนีย (2545). "การประเมินการทำงานของระบบประสาทโดยใช้ Cambridge Neuropsychological Testing Automated Battery: ประสิทธิภาพในเด็กอายุ 4 ถึง 12 ปี" ประสาทวิทยาพัฒนาการ . 22 (3): 595–624 ดอย : 10.1207 / S15326942DN2203_3 . PMID 12661972 S2CID 39133614 .  
 35. ^ a b Luna, B; การ์เวอร์, KE; ในเมือง TA; ลาซาร์, NA ; สวีนีย์จา (2004). “ การเจริญเติบโตของกระบวนการคิดตั้งแต่วัยเด็กตอนปลายจนถึงวัยผู้ใหญ่”. พัฒนาการเด็ก . 75 (5): 1357–1372 CiteSeerX 10.1.1.498.6633ดอย : 10.1111 / j.1467-8624.2004.00745.x . PMID 15369519 .  
 36. ^ ลีออน - คาร์ริออนเจ; การ์เซีย - ออร์ซา, เจ; เปเรซ - ซานตามาเรีย, FJ (2004). "การพัฒนาองค์ประกอบยับยั้งการทำงานของผู้บริหารในเด็กและวัยรุ่น". International Journal of Neuroscience . 114 (10): 1291–1311 ดอย : 10.1080 / 00207450490476066 . PMID 15370187 S2CID 452045 19 .  
 37. ^ อารอน, AR; Poldrack, RA (มีนาคม 2549). "ผลงานของเยื่อหุ้มสมองและ subcortical ที่จะหยุดการยับยั้งการตอบสนองสัญญาณ: บทบาทของ subthalamic ส่วนกลาง" วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ . 26 (9): 2424–33 ดอย : 10.1523 / JNEUROSCI.4682-05.2006 . PMC 6793670 PMID 16510720  
 38. ^ แอนเดอร์สัน MC; Green, C (มีนาคม 2544). "การระงับความทรงจำที่ไม่ต้องการโดยการควบคุมของผู้บริหาร". ธรรมชาติ . 410 (6826): 366–9. Bibcode : 2001Natur.410..366A . ดอย : 10.1038 / 35066572 . PMID 11268212 S2CID 4403569  
 39. ^ Tipper, SP (พฤษภาคม 2544). "การรองพื้นเชิงลบสะท้อนกลไกการยับยั้งหรือไม่การทบทวนและการรวมมุมมองที่ขัดแย้งกัน" วารสารจิตวิทยาเชิงทดลองรายไตรมาสก . 54 (2): 321–43 ดอย : 10.1080 / 713755969 . PMID 11394050 S2CID 14162232  
 40. ^ หิน VE; Gerrans, P (2549). "ทฤษฎีของจิตใจเฉพาะโดเมนคืออะไร" ประสาทสังคม . 1 (3–4): 309–19. ดอย : 10.1080 / 17470910601029221 . PMID 18633796 S2CID 24446270  
 41. ^ Decety, J; Lamm, C (ธันวาคม 2550). "บทบาทของชุมทางชั่วคราวที่เหมาะสมในปฏิสัมพันธ์ทางสังคม: กระบวนการคำนวณระดับต่ำมีส่วนช่วยในการรับรู้เมตาดาต้าอย่างไร" นักประสาทวิทยา . 13 (6): 580–93 ดอย : 10.1177 / 1073858407304654 . PMID 17911216 S2CID 37026268  
 42. ^ Ochsner, KN; Gross, JJ (พฤษภาคม 2548). "การควบคุมความรู้ความเข้าใจของอารมณ์". แนวโน้มในองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ 9 (5): 242–9. ดอย : 10.1016 / j.tics.2005.03.010 . PMID 15866151 S2CID 151594  
 43. ^ Decety, J; Grèzes, J (มีนาคม 2549). "พลังแห่งการจำลอง: จินตนาการถึงพฤติกรรมของตนเองและของผู้อื่น". งานวิจัยสมอง 1079 (1): 4–14. ดอย : 10.1016 / j.brainres.2005.12.115 . PMID 16460715 S2CID 19807048  
 44. ^ Aron, AR (มิถุนายน 2007) "พื้นฐานทางประสาทของการยับยั้งในการควบคุมความรู้ความเข้าใจ". นักประสาทวิทยา . 13 (3): 214–28. ดอย : 10.1177 / 1073858407299288 . PMID 17519365 S2CID 41427583  
 45. ^ Baddeley, อลัน (2002) “ 16 แยกส่วนผู้บริหารส่วนกลาง”. ในอัศวินโรเบิร์ตแอล; Stuss, Donald T. (eds.). หลักการของฟังก์ชั่นกลีบหน้าผาก Oxford [อ็อกซ์ฟอร์ดเชียร์]: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด หน้า  246 –260 ISBN 978-0-19-513497-1. OCLC  48383566
 46. ^ a b c d Takacs, Zsofia; คัสไซ, เรกะ (2019). "ประสิทธิภาพของการแทรกแซงที่แตกต่างกันเพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานของผู้บริหารของเด็ก: ชุดการวิเคราะห์อภิมาน" จิตวิทยา Bulletin 145 (7): 653–697 ดอย : 10.1037 / bul0000195 . PMID 31033315 
 47. ^ a b Yu, Bin; Funk, Mathias (2018). "ผ่อนคลาย: ดนตรี Biofeedback เพื่อขอความช่วยเหลือการพักผ่อน" พฤติกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ . 37 (8): 800–814 ดอย : 10.1080 / 0144929X.2018.1484515 .
 48. ^ นอร์แมน DA; แชลลิซที (2529) [2519]. "ความสนใจในการกระทำ: การควบคุมพฤติกรรมที่ตั้งใจและโดยอัตโนมัติ" . ในชาปิโรเดวิดแอล.; Schwartz, Gary (eds.). สติและการควบคุมตนเอง: ความก้าวหน้าในการวิจัย นิวยอร์ก: Plenum Press หน้า  1–14 . ISBN 978-0-306-33601-0. OCLC  2392770
 49. ^ แชลลิซทิม; เบอร์เกส, พอล; โรเบิร์ตสัน, I. (2539). "ขอบเขตของกระบวนการกำกับดูแลและการจัดระเบียบพฤติกรรมชั่วคราว". รายการปรัชญาของ Royal Society B 351 (1346): 1405–1412 ดอย : 10.1098 / rstb.1996.0124 . PMID 8941952 S2CID 18631884  
 50. ^ บาร์คลีย์ RA (1997) "การยับยั้งพฤติกรรมความสนใจอย่างต่อเนื่องและหน้าที่ของผู้บริหาร: การสร้างทฤษฎีที่เป็นหนึ่งเดียวของเด็กสมาธิสั้น" จิตวิทยา Bulletin 121 (1): 65–94. ดอย : 10.1037 / 0033-2909.121.1.65 . PMID 9000892 S2CID 1182504 .  
 51. ^ รัสเซลเอ Barkley: ฟังก์ชั่นบริหาร - สิ่งที่พวกเขา, วิธีการทำงานและทำไมพวกเขาวิวัฒน์ Guilford Press, 2012. ISBN 978-1-4625-0535-7 . 
 52. ^ a b c Takacs, Zsofia; คัสไซ, เรกะ (2019). "ประสิทธิภาพของการแทรกแซงที่แตกต่างกันเพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานของผู้บริหารของเด็ก: ชุดการวิเคราะห์อภิมาน" จิตวิทยา Bulletin 145 (7): 653–697 ดอย : 10.1037 / bul0000195 . PMID 31033315 
 53. ^ เพชร, ก (2556). “ หน้าที่ของผู้บริหาร” . ทบทวนประจำปีของจิตวิทยา 64 : 135–168 ดอย : 10.1146 / annurev-psych-113011-143750 . PMC 4084861 PMID 23020641  
 54. ^ เซลาโซ, พีดี; คาร์เตอร์, A; เรซนิคเจ; ฟราย, D (1997). "การพัฒนาหน้าที่ผู้บริหารในช่วงต้น: กรอบการแก้ปัญหา". ทบทวนจิตวิทยาทั่วไป . 1 (2): 198–226. ดอย : 10.1037 / 1089-2680.1.2.198 . S2CID 143042967 
 55. ^ Lezak มิวเรียล Deutsch (1995) การประเมินทางประสาทวิทยา (ฉบับที่ 3) นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ISBN 978-0-19-509031-4. OCLC  925640891
 56. ^ เดอร์สัน, PJ (2008) "สู่กรอบการพัฒนาหน้าที่ผู้บริหาร". ใน Anderson, V; จาคอบส์, R; Anderson, PJ (eds.) ฟังก์ชั่นบริหารและสมอง: มุมมองอายุการใช้งาน นิวยอร์ก: Taylor & Francis หน้า  3 –21. ISBN 978-1-84169-490-0. OCLC  182857040
 57. ^ มิลเลอร์เอก; โคเฮน, JD (2001). "ทฤษฎีปริพันธ์ของการทำงานของเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้า". ทบทวนประจำปีของประสาท 24 (1): 167–202 ดอย : 10.1146 / annurev.neuro.24.1.167 . PMID 11283309 S2CID 7301474  
 58. ^ Desimone, R; ดันแคนเจ (1995). "กลไกประสาทของความสนใจทางสายตาแบบเลือก". ทบทวนประจำปีของประสาท 18 (1): 193–222 ดอย : 10.1146 / annurev.ne.18.030195.001205 . PMID 7605061 S2CID 14290580  
 59. ^ มิยาเกะ, A; ฟรีดแมน, NP; อีเมอร์สัน, MJ; วิทสกี, AH; โฮเวอร์เตอร์, A; เดิมพัน TD (2000) "ความเป็นเอกภาพและความหลากหลายของหน้าที่ของผู้บริหารและการมีส่วนร่วมในงาน 'สมองส่วนหน้า' ที่ซับซ้อน: การวิเคราะห์ตัวแปรแฝง" จิตวิทยาความรู้ความเข้าใจ . 41 (1): 49–100 CiteSeerX 10.1.1.485.1953ดอย : 10.1006 / cogp.1999.0734 . PMID 10945922 S2CID 10096387   
 60. ^ วอห์น, L; จิโอวาเนลโล, เค (2010). "หน้าที่ของผู้บริหารในชีวิตประจำวัน: อิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับอายุของกระบวนการบริหารที่มีต่อกิจกรรมที่เป็นเครื่องมือในชีวิตประจำวัน" . จิตวิทยาและความชรา . 25 (2): 343–355 ดอย : 10.1037 / a0017729 . PMID 20545419 
 61. ^ Wiebe, SA; Espy, KA; จรัค, D (2551). "การใช้การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันเพื่อทำความเข้าใจการควบคุมของผู้บริหารในเด็กก่อนวัยเรียน: I. โครงสร้างแฝง" . จิตวิทยาพัฒนาการ . 44 (2): 573–587 ดอย : 10.1037 / 0012-1649.44.2.575 . PMID 18331145 
 62. ^ ฟรีดแมน NP; มิยาเกะ, A; หนุ่ม SE; DeFries เจซี; คอร์ลีย์, RP; ฮิววิตต์ เจ.เค. (2551). "ความแตกต่างของแต่ละบุคคลในการทำงานของผู้บริหารเกือบพันธุกรรมอย่างสิ้นเชิงในการให้กำเนิด" วารสารจิตวิทยาการทดลอง: ทั่วไป . 137 (2): 201–225 ดอย : 10.1037 / 0096-3445.137.2.201 . PMC 2762790 PMID 18473654  
 63. ^ Friedman, NP; Haberstick, BC; Willcutt, EG; Miyake, A; Young, SE; Corley, RP; Hewitt, JK (2007). "Greater attention problems during childhood predict poorer executive functioning in late adolescence". Psychological Science. 18 (10): 893–900. doi:10.1111/j.1467-9280.2007.01997.x. PMID 17894607. S2CID 14687502.
 64. ^ Friedman, NP; Miyake, A; Robinson, JL; Hewitt, JK (2011). "Developmental trajectories in toddlers' self restraint predict individual differences in executive functions 14 years later: A behavioral genetic analysis". Developmental Psychology. 47 (5): 1410–1430. doi:10.1037/a0023750. PMC 3168720. PMID 21668099.
 65. ^ Young, SE; Friedman, NP; Miyake, A; Willcutt, EG; Corley, RP; Haberstick, BC; Hewitt, JK (2009). "Behavioral disinhibition: Liability for externalizing spectrum disorders and its genetic and environmental relation to response inhibition across adolescence". Journal of Abnormal Psychology. 118 (1): 117–130. doi:10.1037/a0014657. PMC 2775710. PMID 19222319.
 66. ^ Mischel, W; Ayduk, O; Berman, MG; Casey, BJ; Gotlib, IH; Jonides, J; Kross, E; Teslovich, T; Wilson, NL; Zayas, V; Shoda, Y (2011). "'Willpower' over the lifespan: Decomposing self-regulation". Social Cognitive and Affective Neuroscience. 6 (2): 252–256. doi:10.1093/scan/nsq081. PMC 3073393. PMID 20855294.
 67. ^ Moffit, TE; Arseneault, L; Belsky, D; Dickson, N; Hancox, RJ; Harrington, H; Houts, R; Poulton, R; Roberts, BW; Ross, S; Sears, MR; Thomson, WM; Caspi, A (2011). "A gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 108 (7): 2693–2698. Bibcode:2011PNAS..108.2693M. doi:10.1073/pnas.1010076108. PMC 3041102. PMID 21262822.
 68. ^ a b Banich, MT (2009). "Executive function: The search for an integrated account" (PDF). Current Directions in Psychological Science. 18 (2): 89–94. doi:10.1111/j.1467-8721.2009.01615.x. S2CID 15935419.
 69. ^ Buzzell, GA; Roberts, DM; Baldwin, CL; McDonald, CG (2013). "An electrophysiological correlate of conflict processing in an auditory spatial Stroop task: The effect of individual differences in navigational style". International Journal of Psychophysiology. 90 (2): 265–71. doi:10.1016/j.ijpsycho.2013.08.008. PMID 23994425.
 70. ^ Castellanos, Irina; Kronenberger, William G.; Pisoni, David B. (2016). "Questionnaire-based assessment of executive functioning: Psychometrics". Applied Neuropsychology: Child. 7 (2): 1–17. doi:10.1080/21622965.2016.1248557. PMC 6260811. PMID 27841670. Clinical evaluation of EF typically includes an office- based visit involving administration of a battery of neuropsychological assessment instruments. Despite their advantages, however, individually-administered neuro-psychological measures of EF have two primary limitations: First, in most cases, they must be individually administered and scored by a technician or professional in an office setting, which limits their utility for screening or brief assessment purposes. Second, relations between office-based neuropsychological measures of EF and actual behavior in the daily environment are modest (Barkley, 2012), leading to some caution when applying neuropsychological test results to conclusions about behavioral outcomes. As a result of these limitations of office-based neuropsychological tests of EF, parent- and teacher-report behavior checklist measures of EF have been developed for both screening purposes and to complement the results of performance-based neuropsychological testing by providing reports of EF behavior in daily life (Barkley, 2011b; Gioia et al., 2000; Naglieri & Goldstein, 2013). These checklists have the advantage of good psychometrics, strong ecological validity, and high clinical utility as a result of their ease of administration, scoring, and interpretation."
 71. ^ "BRIEF-P (BRIEF Preschool Version)". PAR, Inc.
 72. ^ "Barkley Deficits in Executive Functioning Scale".
 73. ^ Grigsby, J; Kaye, K; Robbins, LJ (1992). "Reliabilities, norms, and factor structure of the Behavioral Dyscontrol Scale". Perceptual and Motor Skills. 74 (3): 883–892. doi:10.2466/pms.1992.74.3.883. PMID 1608726. S2CID 36759879.
 74. ^ "CogScreen".
 75. ^ Burgess, P. & Shallice, T. (1997) The Hayling and Brixton Tests. Test manual. Bury St Edmunds, UK: Thames Valley Test Company.
 76. ^ Martyr, Anthony; Boycheva, Elina; Kudlicka, Aleksandra (2017). "Assessing inhibitory control in early-stage Alzheimer's and Parkinson's disease using the Hayling Sentence Completion Test". Journal of Neuropsychology. 13 (1): 67–81. doi:10.1111/jnp.12129. hdl:10871/28177. ISSN 1748-6653. PMID 28635178.
 77. ^ Jansari, Ashok S.; Devlin, Alex; Agnew, Rob; Akesson, Katarina; Murphy, Lesley; Leadbetter, Tony (2014). "Ecological Assessment of Executive Functions: A New Virtual Reality Paradigm". Brain Impairment. 15 (2): 71–87. doi:10.1017/BrImp.2014.14. S2CID 145343946.
 78. ^ Rabbitt, PMA (1997). "Theory and methodology in executive function research". Methodology of frontal and executive function. East Sussex: Psychology Press. ISBN 978-0-86377-485-0.
 79. ^ Saver, JL; Damasio, AR (1991). "Preserved access and processing of social knowledge in a patient with acquired sociopathy due to ventromedial frontal damage". Neuropsychologia. 29 (12): 1241–9. doi:10.1016/0028-3932(91)90037-9. PMID 1791934. S2CID 23273038.
 80. ^ Shimamura, AP (2000). "The role of the prefrontal cortex in dynamic filtering". Psychobiology. 28: 207–218. doi:10.3758/BF03331979 (inactive 2021-01-14).CS1 maint: DOI inactive as of January 2021 (link)
 81. ^ Sakagami, M; Tsutsui, Ki; Lauwereyns, J; Koizumi, M; Kobayashi, S; Hikosaka, O (1 July 2001). "A code for behavioral inhibition on the basis of color, but not motion, in ventrolateral prefrontal cortex of macaque monkey". The Journal of Neuroscience. 21 (13): 4801–8. doi:10.1523/JNEUROSCI.21-13-04801.2001. PMC 6762341. PMID 11425907.
 82. ^ Hasegawa, RP; Peterson, BW; Goldberg, ME (August 2004). "Prefrontal neurons coding suppression of specific saccades". Neuron. 43 (3): 415–25. doi:10.1016/j.neuron.2004.07.013. PMID 15294148. S2CID 1769456.
 83. ^ Hillyard, SA; Anllo-Vento, L (February 1998). "Event-related brain potentials in the study of visual selective attention". Proceedings of the National Academy of Sciences. 95 (3): 781–7. Bibcode:1998PNAS...95..781H. doi:10.1073/pnas.95.3.781. PMC 33798. PMID 9448241.
 84. ^ Liu, T; Slotnick, SD; Serences, JT; Yantis, S (December 2003). "Cortical mechanisms of feature-based attentional control". Cerebral Cortex. 13 (12): 1334–43. CiteSeerX 10.1.1.129.2978. doi:10.1093/cercor/bhg080. PMID 14615298.
 85. ^ Kastner, S; Pinsk, MA; De Weerd, P; Desimone, R; Ungerleider, LG (April 1999). "Increased activity in human visual cortex during directed attention in the absence of visual stimulation". Neuron. 22 (4): 751–61. doi:10.1016/S0896-6273(00)80734-5. PMID 10230795.
 86. ^ Miller, BT; d'Esposito, M (November 2005). "Searching for "the top" in top-down control". Neuron. 48 (4): 535–8. doi:10.1016/j.neuron.2005.11.002. PMID 16301170. S2CID 7481276.
 87. ^ Barceló, F; Suwazono, S; Knight, RT (April 2000). "Prefrontal modulation of visual processing in humans". Nature Neuroscience. 3 (4): 399–403. doi:10.1038/73975. PMID 10725931. S2CID 205096636.
 88. ^ Fuster, JM; Bauer, RH; Jervey, JP (March 1985). "Functional interactions between inferotemporal and prefrontal cortex in a cognitive task". Brain Research. 330 (2): 299–307. doi:10.1016/0006-8993(85)90689-4. PMID 3986545. S2CID 20675580.
 89. ^ Gazzaley, A; Rissman, J; d'Esposito, M (December 2004). "Functional connectivity during working memory maintenance". Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience. 4 (4): 580–99. doi:10.3758/CABN.4.4.580. PMID 15849899.
 90. ^ Shokri-Kojori, E; Motes, MA; Rypma, B; Krawczyk, DC (May 2012). "The network architecture of cortical processing in visuo-spatial reasoning". Scientific Reports. 2 (411): 411. Bibcode:2012NatSR...2E.411S. doi:10.1038/srep00411. PMC 3355370. PMID 22624092.
 91. ^ a b Antoniou, Mark (2019). "The Advantages of Bilingualism Debate". Annual Review of Linguistics. 5 (1): 395–415. doi:10.1146/annurev-linguistics-011718-011820. ISSN 2333-9683. S2CID 149812523.
 92. ^ a b Carlson, SM; Meltzoff, AM (2008). "Bilingual experience and executive functioning in young children". Developmental Science. 11 (2): 282–298. doi:10.1111/j.1467-7687.2008.00675.x. PMC 3647884. PMID 18333982.
 93. ^ Bialystok, Ellen (2001). Bilingualism in development: Language, literacy, and cognition. New York: Cambridge University Press. ISBN 978-0-511-60596-3. OCLC 51202836.
 94. ^ Conboy, BT; Sommerville, JA; Kuhl, PK (2008). "Cognitive control factors in speech at 11 months". Developmental Psychology. 44 (5): 1505–1512. doi:10.1037/a0012975. PMC 2562344. PMID 18793082.
 95. ^ Bialystok, E; Craik, FIM; Klein, R; Viswanathan, M (2004). "Bilingualism, aging, and cognitive control: Evidence from the Simon task". Psychology and Aging. 19 (2): 290–303. CiteSeerX 10.1.1.524.3897. doi:10.1037/0882-7974.19.2.290. PMID 15222822.
 96. ^ Emmorey, K; Luk, G; Pyers, JE; Bialystok, E (2008). "The source of enhanced cognitive control in bilinguals". Psychological Science. 19 (12): 1201–1206. doi:10.1111/j.1467-9280.2008.02224.x. PMC 2677184. PMID 19121123.
 97. ^ Costa, A; Hernandez, M; Sebastian-Galles, N (2008). "Bilingualism aids conflict resolution: Evidence from the ANT task". Cognition. 106 (1): 59–86. doi:10.1016/j.cognition.2006.12.013. PMID 17275801. S2CID 7703696.
 98. ^ Lehtonen, Minna; Soveri, Anna; Laine, Aini; Järvenpää, Janica; de Bruin, Angela; Antfolk, Jan (April 2018). "Is bilingualism associated with enhanced executive functioning in adults? A meta-analytic review" (PDF). Psychological Bulletin. 144 (4): 394–425. doi:10.1037/bul0000142. hdl:10810/26594. ISSN 1939-1455. PMID 29494195. S2CID 4444068.
 99. ^ Leh, Sandra E; Petrides, Michael; Strafella, Antonio P (16 February 2017). "The Neural Circuitry of Executive Functions in Healthy Subjects and Parkinson's Disease". Neuropsychopharmacology. 35 (1): 70–85. doi:10.1038/npp.2009.88. ISSN 0893-133X. PMC 3055448. PMID 19657332.
 100. ^ Robbins, T.W.; Arnsten, A.F.T. (1 January 2009). "The Neuropsychopharmacology of Fronto-Executive Function: Monoaminergic Modulation". Annual Review of Neuroscience. 32: 267–287. doi:10.1146/annurev.neuro.051508.135535. ISSN 0147-006X. PMC 2863127. PMID 19555290.
 101. ^ Barnett, J. H.; Jones, P. B.; Robbins, T. W.; Müller, U. (27 February 2007). "Effects of the catechol-O-methyltransferase Val158Met polymorphism on executive function: a meta-analysis of the Wisconsin Card Sort Test in schizophrenia and healthy controls". Molecular Psychiatry. 12 (5): 502–509. doi:10.1038/sj.mp.4001973. ISSN 1359-4184. PMID 17325717.
 102. ^ Hosenbocus, Sheik; Chahal, Raj (16 February 2017). "A Review of Executive Function Deficits and Pharmacological Management in Children and Adolescents". Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 21 (3): 223–229. ISSN 1719-8429. PMC 3413474. PMID 22876270.
 103. ^ Szczepanski, Sara M.; Knight, Robert T. (2014). "Insights into Human Behavior from Lesions to the Prefrontal Cortex". Neuron. 83 (5): 1002–1018. doi:10.1016/j.neuron.2014.08.011. PMC 4156912. PMID 25175878.
 104. ^ Ridderinkhof, KR; Ullsperger, M; Crone, EA; Nieuwenhuis, S (October 2004). "The role of the medial frontal cortex in cognitive control" (PDF). Science. 306 (5695): 443–7. Bibcode:2004Sci...306..443R. doi:10.1126/science.1100301. hdl:1871/17182. PMID 15486290. S2CID 5692427.
 105. ^ Botvinick, MM; Braver, TS; Barch, DM; Carter, CS; Cohen, JD (July 2001). "Conflict monitoring and cognitive control". Psychological Review. 108 (3): 624–52. doi:10.1037/0033-295X.108.3.624. PMID 11488380.
 106. ^ Gehring, WJ; Knight, RT (May 2000). "Prefrontal-cingulate interactions in action monitoring". Nature Neuroscience. 3 (5): 516–20. doi:10.1038/74899. PMID 10769394. S2CID 11136447.
 107. ^ Koechlin, E; Ody, C; Kouneiher, F (November 2003). "The architecture of cognitive control in the human prefrontal cortex". Science. 302 (5648): 1181–5. Bibcode:2003Sci...302.1181K. CiteSeerX 10.1.1.71.8826. doi:10.1126/science.1088545. PMID 14615530. S2CID 18585619.
 108. ^ Greene, CM; Braet, W; Johnson, KA; Bellgrove, MA (2007). "Imaging the genetics of executive function". Biological Psychology. 79 (1): 30–42. doi:10.1016/j.biopsycho.2007.11.009. hdl:10197/6121. PMID 18178303. S2CID 32721582.
 109. ^ Diamond, Adele; Ling, Daphne S. (2016-04-01). "Conclusions about interventions, programs, and approaches for improving executive functions that appear justified and those that, despite much hype, do not". Developmental Cognitive Neuroscience. Flux Congress 2014. 18: 34–48. doi:10.1016/j.dcn.2015.11.005. PMC 5108631. PMID 26749076.

External links[edit]

 • Media related to Executive functions at Wikimedia Commons
 • The National Center for Learning Disabilities