กีฬาคิวในเอเชียนอินดอร์เกมส์ 2007

กีฬาคิวในเอเชียนเกมส์ 2550จัดขึ้นที่โดมกีฬาเอเชียตะวันออกมาเก๊า มาเก๊าประเทศจีนตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2550 [1]


TOP