ลัทธิล่าอาณานิคม

ลัทธิล่าอาณานิคมไม่ได้ถูกกำหนดโดยง่าย [1]เป็นการปฏิบัติหรือนโยบายในการควบคุมโดยคนคนเดียวหรือมีอำนาจเหนือบุคคลหรือพื้นที่อื่น ๆ[2] [3] [4]โดยมักจะตั้งอาณานิคม[5]และโดยทั่วไปโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการครอบงำทางเศรษฐกิจ [6]ในขั้นตอนของการล่าอาณานิคม , colonizers อาจจะกำหนดศาสนาภาษาเศรษฐศาสตร์และการปฏิบัติทางวัฒนธรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมือง ผู้บริหารชาวต่างชาติปกครองดินแดนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของตนแสวงหาผลประโยชน์จากผู้คนและทรัพยากรของภูมิภาคที่ตกเป็นอาณานิคม [7]มันมีความเกี่ยวข้อง แต่แตกต่างจากลัทธิจักรวรรดินิยม [2]

หมวกกันน็อกแก่นไอคอนของลัทธิล่าอาณานิคมในดินแดนเขตร้อน หนึ่งนี้ถูกใช้โดย ราชอาณาจักรของมาดากัสการ์แรงบันดาลใจจากผู้ใช้โดย จักรวรรดิอาณานิคมของฝรั่งเศสที่สอง

ลัทธิล่าอาณานิคมมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับยุคอาณานิคมยุโรปที่เริ่มต้นด้วยศตวรรษที่ 15 เมื่อบางยุโรปอเมริกาจัดตั้งอาณานิคมของจักรวรรดิ นักวิชาการบางคนอ้างถึงจุดนี้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ "Age of Capital" หรือCapitaloceneซึ่งเป็นยุคที่ครอบคลุมยุคที่ขับเคลื่อนด้วยผลกำไรซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงดินแดนโลก ในตอนแรกประเทศที่เป็นอาณานิคมในยุโรปปฏิบัติตามนโยบายของลัทธิการค้าโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศบ้านเกิดดังนั้นข้อตกลงมักจะ จำกัด อาณานิคมให้ค้าขายกับmetropoleเท่านั้น(ประเทศแม่) อย่างไรก็ตามในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 จักรวรรดิอังกฤษได้ยกเลิกลัทธิการค้าและการ จำกัด ทางการค้าและนำหลักการของการค้าเสรีมาใช้โดยมีข้อ จำกัด หรือภาษีเพียงเล็กน้อย มิชชันนารีคริสเตียนมีส่วนร่วมในอาณานิคมที่มีการควบคุมของยุโรปเกือบทั้งหมดเนื่องจากเมโทรโพลเป็นคริสเตียน ประวัติศาสตร์ฟิลิปฮอฟแมนคำนวณว่าโดย 1800 ก่อนที่จะมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม , ยุโรปควบคุมแล้วอย่างน้อย 35% ของโลกและโดยปี 1914 ที่พวกเขาได้รับการควบคุมจาก 84% ของโลก [8]

ในผลพวงของสงครามโลกครั้งที่สองอำนาจอาณานิคมถูกบังคับให้ต้องล่าถอยระหว่างปี 1945 และปี 1975 เมื่อเกือบอาณานิคมทั้งหมดได้รับความเป็นอิสระเข้ามาในการเปลี่ยนแปลงในยุคอาณานิคมที่เรียกว่าวรรณคดีและneocolonialistความสัมพันธ์ postcolonialism และ neocolonialism ได้อย่างต่อเนื่องหรือขยับความสัมพันธ์และอุดมการณ์ของลัทธิล่าอาณานิคมสมควรต่อเนื่องกับแนวคิดเช่นการพัฒนาและเขตแดนใหม่ในขณะที่การสำรวจพื้นที่ด้านนอกสำหรับการล่าอาณานิคม [9]

1541: ผู้พิชิตชาวสเปน ก่อตั้ง Santiago de Chile

พจนานุกรมภาษาอังกฤษของคอลลินส์ให้คำจำกัดความของลัทธิล่าอาณานิคมว่า "แนวทางปฏิบัติที่ประเทศที่มีอำนาจควบคุมประเทศที่มีอำนาจน้อยโดยตรงและใช้ทรัพยากรของตนเพื่อเพิ่มอำนาจและความมั่งคั่งของตนเอง" [3] พจนานุกรมสารานุกรมของเว็บสเตอร์ให้คำจำกัดความของลัทธิล่าอาณานิคมว่า "ระบบหรือนโยบายของประเทศที่ต้องการขยายหรือรักษาอำนาจเหนือผู้คนหรือดินแดนอื่น ๆ " [4] Merriam-Websterพจนานุกรมมีสี่คำจำกัดความรวมทั้ง "บางสิ่งบางอย่างลักษณะของอาณานิคม" และ "การควบคุมโดยอำนาจมากกว่าหนึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่หรือคน" [10]นิรุกติศาสตร์คำว่า " colony " มาจากภาษาละติน colōnia - "สถานที่สำหรับเกษตรกรรม"

Stanford สารานุกรมปรัชญาใช้คำว่า "เพื่ออธิบายกระบวนการของการตั้งถิ่นฐานในยุโรปและการควบคุมทางการเมืองในช่วงที่เหลือของโลกรวมทั้งอเมริกา, ออสเตรเลีย, และบางส่วนของทวีปแอฟริกาและเอเชีย" มันกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างลัทธิล่าอาณานิคมจักรวรรดินิยมและการพิชิตและระบุว่า "[t] ความยากลำบากในการนิยามลัทธิล่าอาณานิคมเกิดจากข้อเท็จจริงที่ว่าคำนี้มักใช้เป็นคำพ้องความหมายของลัทธิจักรวรรดินิยมทั้งลัทธิอาณานิคมและจักรวรรดินิยมเป็นรูปแบบของการพิชิตที่คาดว่าจะ เป็นประโยชน์ต่อยุโรปในเชิงเศรษฐกิจและเชิงกลยุทธ์ "และดำเนินต่อไป" เนื่องจากความยากลำบากในการแยกความแตกต่างระหว่างสองคำนี้อย่างต่อเนื่องรายการนี้จะใช้ลัทธิล่าอาณานิคมในวงกว้างเพื่ออ้างถึงโครงการการครอบงำทางการเมืองของยุโรปตั้งแต่ศตวรรษที่สิบหกถึงศตวรรษที่ยี่สิบที่สิ้นสุดลงด้วยขบวนการปลดปล่อยแห่งชาติ ของทศวรรษที่ 1960 ". [2]

ในคำนำของเขาเกี่ยวกับลัทธิล่าอาณานิคมของJürgen Osterhammel : ภาพรวมเชิงทฤษฎี Roger Tignor กล่าวว่า "สำหรับ Osterhammel สาระสำคัญของลัทธิล่าอาณานิคมคือการมีอยู่ของอาณานิคมซึ่งโดยคำนิยามนั้นมีการปกครองที่แตกต่างจากดินแดนอื่น ๆ เช่นการปกป้องหรือขอบเขตอิทธิพลที่ไม่เป็นทางการ" [5]ในหนังสือ Osterhammel ถามว่า "" ลัทธิอาณานิคม "จะถูกกำหนดโดยอิสระจาก" อาณานิคมได้อย่างไร "" [11]เขาใช้นิยามสามประโยค:

ลัทธิล่าอาณานิคมเป็นความสัมพันธ์ระหว่างชนพื้นเมืองส่วนใหญ่ (หรือถูกบังคับให้นำเข้า) กับชนกลุ่มน้อยที่รุกรานจากต่างชาติ การตัดสินใจพื้นฐานที่มีผลต่อชีวิตของผู้คนที่ตกเป็นอาณานิคมนั้นเกิดขึ้นและดำเนินการโดยผู้ปกครองอาณานิคมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งมักกำหนดไว้ในเมืองที่ห่างไกล การปฏิเสธการประนีประนอมทางวัฒนธรรมกับประชากรที่ตกเป็นอาณานิคมทำให้ชาวอาณานิคมเชื่อมั่นในความเหนือกว่าของตนเองและได้รับมอบหมายให้ปกครอง [12]

ครอบครัวชาวดัตช์ใน ชวา 2470

นักประวัติศาสตร์มักแยกความแตกต่างระหว่างลัทธิล่าอาณานิคมรูปแบบต่างๆที่ทับซ้อนกันซึ่งจำแนก[ โดยใคร? ]เป็นสี่ประเภท: ล่าอาณานิคมไม้ตายการแสวงหาผลประโยชน์ลัทธิล่าอาณานิคมของลัทธิล่าอาณานิคมตัวแทนและการล่าอาณานิคมภายใน [13]

 • ลัทธิล่าอาณานิคมของผู้ตั้งถิ่นฐานเกี่ยวข้องกับการอพยพจำนวนมากซึ่งมักได้รับแรงจูงใจจากเหตุผลทางศาสนาการเมืองหรือเศรษฐกิจ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทดแทนประชากรที่มีอยู่เป็นส่วนใหญ่ ที่นี่ผู้คนจำนวนมากอพยพไปยังอาณานิคมเพื่อจุดประสงค์ในการอยู่อาศัยและเพาะปลูกดินแดน [13] ออสเตรเลีย , แคนาดาที่สหรัฐอเมริกา , แอฟริกาใต้ (และบอขัดแย้งอิสราเอล ) เป็นตัวอย่างของสังคมไม้ตายอาณานิคม [14] [15] [16] [17]
 • ลัทธิล่าอาณานิคมของการแสวงหาผลประโยชน์ยังเป็นที่รู้จักชาวไร่หรือลัทธิล่าอาณานิคม Extractive เกี่ยวข้องกับอาณานิคมน้อยลงและมุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติหรือประชากรแรงงานมักจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเมโทรโพล หมวดหมู่นี้รวมถึงตำแหน่งการค้าและอาณานิคมขนาดใหญ่ซึ่งชาวอาณานิคมจะเป็นส่วนใหญ่ในการบริหารทางการเมืองและเศรษฐกิจ ก่อนที่จะมีการสิ้นสุดของทรานส์แอตแลนติกการค้าทาสและแพร่หลายยกเลิกเมื่อแรงงานพื้นเมืองก็ไม่สามารถใช้งานทาสถูกนำเข้ามามักจะไปอเมริกาครั้งแรกโดยชาวโปรตุเกสและต่อมาโดยชาวสเปน, ดัตช์, อังกฤษและฝรั่งเศส [18]
 • ลัทธิล่าอาณานิคมแบบตัวแทนเกี่ยวข้องกับโครงการตั้งถิ่นฐานที่ได้รับการสนับสนุนจากอำนาจอาณานิคมซึ่งผู้ตั้งถิ่นฐานส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกับอำนาจปกครอง
 • ลัทธิล่าอาณานิคมภายในเป็นความคิดของโครงสร้างอำนาจที่ไม่สม่ำเสมอระหว่างพื้นที่ของรัฐ แหล่งที่มาของการแสวงหาผลประโยชน์มาจากภายในรัฐ สิ่งนี้แสดงให้เห็นในวิธีการควบคุมและการแสวงหาผลประโยชน์ที่อาจส่งผ่านจากผู้คนจากประเทศที่ตกเป็นอาณานิคมไปยังประชากรผู้อพยพภายในประเทศที่เพิ่งเป็นเอกราช [19]
 • ลัทธิล่าอาณานิคมแห่งชาติเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของทั้งผู้ตั้งถิ่นฐานและลัทธิล่าอาณานิคมภายในซึ่งการสร้างชาติและการล่าอาณานิคมมีความเชื่อมโยงกันทางชีวภาพโดยที่ระบอบการปกครองของอาณานิคมพยายามที่จะสร้างชนชาติที่ตกเป็นอาณานิคมให้เป็นภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการเมืองของตนเอง เป้าหมายคือการรวมเข้ากับรัฐ แต่เป็นเพียงภาพสะท้อนของวัฒนธรรมที่ต้องการของรัฐเท่านั้น สาธารณรัฐจีนในไต้หวันเป็นแบบอย่างของสังคมที่เป็นอาณานิคมของชาติ [20]
 • ลัทธิล่าอาณานิคมการค้ามุ่งเน้นไปที่การควบคุมความสัมพันธ์ทางการค้าของอาณานิคม ตัวอย่างที่ดีของลัทธิล่าอาณานิคมทางการค้าคือการบีบบังคับทางการค้าของอังกฤษหลังปี 1842 สงครามฝิ่นในจีนบังคับให้มีการเปิดท่าเรือเพิ่มเติมสำหรับการค้ากับต่างประเทศ [21]

เนื่องจากลัทธิล่าอาณานิคมมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีประชากรก่อนวิวัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรมจึงรวมถึงการก่อตัวของประชากรลูกผสมทางชาติพันธุ์ต่างๆ ลัทธิล่าอาณานิคมก่อให้เกิดวัฒนธรรมและประชากรเชื้อชาติผสมเช่นเมสติซอสของอเมริกาเช่นเดียวกับประชากรแบ่งเชื้อชาติเช่นที่พบในฝรั่งเศสสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียหรือในภาคใต้โรดีเซีย ในความเป็นจริงทุกหนทุกแห่งที่มหาอำนาจอาณานิคมสร้างการปรากฏตัวที่สม่ำเสมอและต่อเนื่องจะมีชุมชนลูกผสมอยู่

ตัวอย่างที่เด่นในเอเชียรวมถึงแองโกลพม่า , แองโกลอินเดีย , Burgher , เอเชียสิงคโปร์ , ฟิลิปปินส์ลูกครึ่ง , Kristangและประชาชนมาเก๊า ในหมู่เกาะอินเดียตะวันออกของดัตช์ ( อินโดนีเซียในภายหลัง) ผู้ตั้งถิ่นฐานส่วนใหญ่ของ "ดัตช์" เป็นชาวยูเรเชียที่รู้จักกันในชื่อชาวอินโด - ยุโรปซึ่งเป็นกลุ่มทางกฎหมายของยุโรปในอาณานิคมอย่างเป็นทางการ (ดูอินโดสในประวัติศาสตร์ก่อนอาณานิคมและอินโดสในอาณานิคม ประวัติ ). [22] [23]

“ เหตุใดชาติคริสเตียนซึ่งอ่อนแอมากในอดีตเมื่อเทียบกับชาติมุสลิมจึงเริ่มมีอำนาจเหนือดินแดนจำนวนมากในยุคปัจจุบันและแม้กระทั่งเอาชนะกองทัพออตโตมันที่เคยได้รับชัยชนะ” ... “ เพราะพวกเขามีกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่คิดค้นขึ้นโดยเหตุผล .”

อิบราฮิมมูเตเฟอร์ริกา , เหตุผลพื้นฐานสำหรับการเมืองแห่งชาติ (1731) [24]

พรีโมเดิร์น

กิจกรรมที่อาจจะเรียกว่าลัทธิล่าอาณานิคมมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเริ่มต้นอย่างน้อยเป็นช่วงต้นของอียิปต์โบราณ ฟื , ชาวกรีกและชาวโรมันก่อตั้งอาณานิคมในสมัยโบราณ ฟีนิเซียมีการค้าขายทางทะเลที่กล้าได้กล้าเสียซึ่งแพร่กระจายไปทั่วทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตั้งแต่ 1550 ปีก่อนคริสตกาลถึง 300 ปีก่อนคริสตกาล ต่อมาอาณาจักรเปอร์เซียและนครรัฐต่างๆของกรีกยังคงดำเนินต่อไปในแนวการตั้งอาณานิคมนี้ โรมันเร็ว ๆ นี้จะเป็นไปตามการตั้งค่าcoloniaeทั่วทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในแอฟริกาเหนือและในเอเชียตะวันตก เริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 ชาวอาหรับได้ล่าอาณานิคมส่วนใหญ่ในตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือและบางส่วนของเอเชียและยุโรป ตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ชาวไวกิ้ง ( นอร์เซเมน ) ได้ก่อตั้งอาณานิคมในอังกฤษไอร์แลนด์ไอซ์แลนด์กรีนแลนด์อเมริกาเหนือรัสเซียในปัจจุบันและยูเครนฝรั่งเศส (นอร์มังดี) และซิซิลี ในศตวรรษที่ 9 คลื่นลูกใหม่ของเมดิเตอร์เรเนียนตั้งรกรากเริ่มกับสินค้าเช่นVenetians , เสและAmalfiansแทรกซึมรวยก่อนหน้านี้ไบเซนไทน์หรือโรมันตะวันออกเกาะและดินแดน พวกครูเสดในยุโรปตั้งระบอบอาณานิคมในOutremer (ในLevant , 1097-1291) และในทะเลบอลติก (ศตวรรษที่ 12 เป็นต้นไป) เวนิสเริ่มครองDalmatiaและมาถึงขอบเขตอาณานิคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตอนท้ายของสงครามครูเสดครั้งที่สี่ในปี 1204 ด้วยการประกาศการได้มาซึ่งสามอ็อกเทฟของจักรวรรดิไบแซนไทน์ [25]

ทันสมัย

สหภาพไอบีเรียสเปนและโปรตุเกสระหว่างปี 1580 ถึง 1640

ลัทธิล่าอาณานิคมสมัยใหม่เริ่มต้นจากเจ้าชายเฮนรีนักเดินเรือชาวโปรตุเกส(1394-1460) เริ่มต้นยุคแห่งการสำรวจและตั้งเสาการค้าในแอฟริกา (1445 เป็นต้นไป) สเปน (สมัยแรกเป็นCrown of Castile ) และไม่นานหลังจากที่โปรตุเกสพบทวีปอเมริกา (1492 เป็นต้นไป) ผ่านการเดินทางทางทะเลและสร้างเสาการค้าหรือยึดครองดินแดนขนาดใหญ่ สำหรับบางคน[ ไหน? ]มันเป็นสร้างอาณานิคมทั่วมหาสมุทรนี้ที่แตกต่างจากลัทธิล่าอาณานิคมแบบอื่นexpansionism มาดริดและลิสบอนแบ่งพื้นที่ของดินแดน "ใหม่" เหล่านี้ระหว่างจักรวรรดิสเปนและจักรวรรดิโปรตุเกส[26]ในปีค. ศ. 1494; อำนาจอาณานิคมอื่น ๆ ที่ให้ความสำคัญกับการแบ่งเขตตามทฤษฎีเพียงเล็กน้อย

ศตวรรษที่ 17 เห็นการเกิดของจักรวรรดิอาณานิคมของฝรั่งเศสและจักรวรรดิดัตช์ , เช่นเดียวกับทรัพย์สินในต่างประเทศภาษาอังกฤษซึ่งต่อมากลายเป็นจักรวรรดิอังกฤษ นอกจากนี้ยังเห็นว่าการจัดตั้งที่จักรวรรดิอาณานิคมของเดนมาร์กและบางอาณานิคมโพ้นทะเลของประเทศสวีเดน [27]

คลื่นลูกแรกของการเคลื่อนไหวเป็นอิสระเริ่มต้นด้วยสงครามปฏิวัติอเมริกัน (1775-1783) เริ่มเฟสใหม่สำหรับจักรวรรดิอังกฤษ [28]จักรวรรดิสเปนล่มสลายส่วนใหญ่ในอเมริกาพร้อมกับสงครามประกาศเอกราชของละตินอเมริกา ( ค.   1808เป็นต้นไป) อย่างไรก็ตามจักรวรรดิสร้างจัดตั้งอาณานิคมใหม่หลายหลังเวลานี้รวมทั้งในจักรวรรดิอาณานิคมเยอรมันและจักรวรรดิอาณานิคมของเบลเยียม ในปลายศตวรรษที่ 19 พลังประชาชนจำนวนมากกลายเป็นที่เกี่ยวข้องในลัทธิอาณานิคมในทวีปแอฟริกา [29]

จักรวรรดิรัสเซีย , จักรวรรดิออตโตและจักรวรรดิออสเตรียอยู่ในเวลาเดียวกันเป็นจักรวรรดิดังกล่าวข้างต้น แต่ไม่ได้ขยายตัวเหนือมหาสมุทร แต่อาณาจักรเหล่านี้ขยายตัวผ่านเส้นทางการพิชิตดินแดนใกล้เคียงแบบดั้งเดิมมากขึ้น แม้ว่าจะมีการล่าอาณานิคมของรัสเซียบางส่วนในทวีปอเมริกาผ่านช่องแคบแบริ่ง จากทศวรรษที่ 1860 จักรวรรดิญี่ปุ่นได้จำลองตัวเองมาจากอาณาจักรอาณานิคมของยุโรปและขยายดินแดนในมหาสมุทรแปซิฟิกและบนแผ่นดินใหญ่ในเอเชีย อาร์เจนตินาและจักรวรรดิบราซิลต่อสู้เพื่อความเป็นเจ้าโลกในอเมริกาใต้ [ ต้องการชี้แจง ] สหรัฐอเมริกาได้รับดินแดนโพ้นทะเลหลังจากที่ 1898 สงครามสเปน - ด้วยเหตุนี้การบัญญัติศัพท์คำว่า"จักรวรรดิอเมริกัน" [30]

แผนที่ของ จักรวรรดิอังกฤษ (เมื่อปีพ. ศ. 2453)

หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในปี 2457-2461 พันธมิตรที่ได้รับชัยชนะได้แบ่งจักรวรรดิอาณานิคมของเยอรมันและจักรวรรดิออตโตมันส่วนใหญ่ระหว่างพวกเขาเองในฐานะสันนิบาตแห่งชาติในอาณัติโดยจัดกลุ่มดินแดนเหล่านี้ออกเป็นสามชั้นตามที่เห็นว่าเร็วเพียงใด[ โดยใคร? ]ที่พวกเขาสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นอิสระ จักรวรรดิรัสเซียและออสเตรียล่มสลายในปีพ. ศ. 2460-2461 [31] นาซีเยอรมนีตั้งระบบอาณานิคมอายุสั้น ( Reichskommissariate , Generalgouvernement ) ในยุโรปตะวันออกในช่วงต้นทศวรรษที่ 1940

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2482-2488) การแยกอาณานิคมดำเนินไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากสาเหตุหลายประการ ประการแรกชัยชนะของญี่ปุ่นในสงครามแปซิฟิกในปี พ.ศ. 2484-2488 ได้แสดงให้ชาวอินเดียและชนชาติอื่น ๆ เห็นว่าอำนาจของอาณานิคมไม่อยู่ยงคงกระพัน ประการที่สองสงครามโลกครั้งที่สองได้ทำให้อำนาจทางเศรษฐกิจของอาณานิคมโพ้นทะเลทั้งหมดอ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญ [32] [ ต้องการใบเสนอราคาเพื่อยืนยัน ]

การเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชหลายสิบโครงการและโครงการสร้างความเป็นปึกแผ่นทางการเมืองระดับโลกเช่นการเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นแนวร่วมได้พิสูจน์แล้วว่ามีส่วนสำคัญในความพยายามในการปลดปล่อยอาณานิคมของอดีตอาณานิคม เหล่านี้รวมอย่างมีนัยสำคัญสงครามของความเป็นอิสระในการต่อสู้อินโดนีเซีย , เวียดนาม , สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียและเคนยา ในที่สุดมหาอำนาจในยุโรปซึ่งได้รับแรงกดดันจากสหรัฐอเมริกาและโซเวียต - ลาออกจากตำแหน่ง

ในปีพ. ศ. 2505 องค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเกี่ยวกับการกำจัดอาณานิคมซึ่งมักเรียกว่าคณะกรรมการ 24 คนเพื่อสนับสนุนกระบวนการนี้

สถานะและต้นทุนของการล่าอาณานิคมของยุโรปในช่วงเปลี่ยนศตวรรษที่ 20

ผู้ว่าการอาณานิคมแห่ง เซเชลส์ตรวจสอบกองกำลังรักษาเกียรติของตำรวจในปีพ. ศ. 2515

ประชากรอาณานิคมของโลกในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง (พ.ศ. 2457) ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของลัทธิล่าอาณานิคมมีประชากรประมาณ 560 ล้านคนซึ่ง 70% อาศัยอยู่ในสมบัติของอังกฤษ 10% ในทรัพย์สินของฝรั่งเศส 9% ในทรัพย์สินของชาวดัตช์ 4 % ในสมบัติของญี่ปุ่น, 2% ในสมบัติของเยอรมัน, 2% ในสมบัติของอเมริกา, 2% ในสมบัติของโปรตุเกส, 1% ในสมบัติของเบลเยียมและ 0.5% ในการครอบครองของอิตาลี โดเมนภายในประเทศของมหาอำนาจอาณานิคมมีประชากรประมาณ 370 ล้านคน [33]นอกยุโรปบางพื้นที่ยังคงอยู่โดยไม่ต้องมาอยู่ภายใต้การติวอาณานิคมอย่างเป็นทางการ - และแม้กระทั่งไทย , จีน , เนปาล , ญี่ปุ่น , อัฟกานิสถาน , เปอร์เซียและเอธิโอเปียมีความรู้สึกองศาจากอิทธิพลของสไตล์โคโลเนียตะวันตกที่แตกต่างกัน - สัมปทาน , สนธิสัญญาไม่เท่ากัน , สิทธินอกอาณาเขตและ ชอบ.

นักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโกรเวอร์คลาร์ก (1891-1938) ถามว่าอาณานิคมจ่ายหรือไม่นักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจให้เหตุผลว่า "ไม่!" เขารายงานว่าในทุก ๆ กรณีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโดยเฉพาะระบบทหารที่จำเป็นในการสนับสนุนและปกป้องอาณานิคมนั้นสูงกว่าการค้าทั้งหมดที่พวกเขาผลิตได้ นอกเหนือจากจักรวรรดิอังกฤษแล้วพวกเขาไม่ได้จัดหาจุดหมายปลายทางที่เป็นที่ชื่นชอบสำหรับการอพยพของประชากรเมโทรโพลส่วนเกิน [34]คำถามที่ว่าอาณานิคมจ่ายเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเมื่อตระหนักถึงความหลากหลายของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ในบางกรณีมหาอำนาจอาณานิคมจ่ายค่าใช้จ่ายทางทหารจำนวนมากในขณะที่นักลงทุนเอกชนได้รับผลประโยชน์ ในอีกกรณีหนึ่งมหาอำนาจอาณานิคมสามารถย้ายภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารไปยังอาณานิคมได้โดยการเรียกเก็บภาษี [35]

Neocolonialism

คำว่า " neocolonialism " ได้มาจากJean-Paul Sartreในปี 1956 [36]ในการอ้างถึงความหลากหลายของบริบทตั้งแต่เอกราชที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยทั่วไปไม่ได้หมายถึงประเภทของการล่าอาณานิคมโดยตรง - แทนที่จะหมายถึงลัทธิล่าอาณานิคมหรือการแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบอาณานิคมโดยวิธีอื่น โดยเฉพาะ neocolonialism อาจอ้างถึงทฤษฎี[ ไหน? ]ว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในอดีตหรือที่มีอยู่เช่นข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าและข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกากลางหรือการดำเนินงานของ บริษัท ต่างๆ (เช่นRoyal Dutch Shellในไนจีเรียและบรูไน ) ที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาอำนาจอาณานิคมในอดีตถูกใช้หรือถูกใช้[ โดยใคร? ]เพื่อรักษาการควบคุมอดีตอาณานิคมและการพึ่งพาหลังจากการเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชของอาณานิคมในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง [ ต้องการอ้างอิง ]

คำว่า "neocolonialism" ได้รับความนิยมในอดีตอาณานิคมในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 [37]

อาณานิคมและอารักขาของอังกฤษ

Harbour Street, Kingston, จาเมกา , c. พ.ศ. 2363
การ รบที่ Isandlwanaระหว่าง สงครามแองโกล - ซูลูในปี พ.ศ. 2422 หลังจากความพ่ายแพ้ครั้งแรกอังกฤษก็สามารถพิชิต ซูลูแลนด์ได้
 • เอเดน
 • ซูดานแองโกล - อียิปต์
 • อัฟกานิสถาน
 • เกาะสวรรค์
 • ออสเตรเลีย
  • นิวเซาท์เวลส์
  • วิกตอเรีย
  • แทสเมเนีย
  • ควีนส์แลนด์
  • ทางใต้ของออสเตรเลีย
  • ออสเตรเลียตะวันตก
 • ออสเตรีย
 • จักรวรรดิ Angevin
 • บาฮามาส
 • บาร์เบโดส
 • บาซูโทแลนด์
 • Bechuanaland
 • ภูฏาน
 • บริติชบอร์เนียว
  • บรูไน
  • ลาบวน
  • บอร์เนียวเหนือ
  • ซาราวัก
 • บริติชแอฟริกาตะวันออก
 • ซูรินาเม
 • บริติชเกียนา
 • บริติชฮอนดูรัส
 • บริติชฮ่องกง
 • จีนตะวันออก
 • ตอนใต้ของญี่ปุ่น
 • หมู่เกาะบริติชลีวอร์ด
  • แองกวิลลา
  • แอนติกา
  • บาร์บูดา
  • หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
  • โดมินิกา
  • มอนต์เซอร์รัต
  • เนวิส
   นิวเดลี Durbar 1877: ประกาศของ สมเด็จพระราชินีวิกตอเรียเป็น จักรพรรดินีแห่งอินเดีย
  • เซนต์คิตส์
 • บริติชมาลายา
  แรกแองโกลซิกสงคราม , 1845-1846
  • สหพันธรัฐมาเลย์
  • การตั้งถิ่นฐานของช่องแคบ
  • รัฐมลายูที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง
 • บริติชโซมาลิแลนด์
 • ดินแดนแปซิฟิกตะวันตกของอังกฤษ
  • หมู่เกาะโซโลมอนของอังกฤษ
  • ฟิจิ
  • กิลเบิร์ตและหมู่เกาะเอลลิซ
  • หมู่เกาะฟีนิกซ์
  • หมู่เกาะพิตแคร์น
  • New Hebrides ( คอนโดมิเนียมกับฝรั่งเศส)
  • ตองกา
  • หมู่เกาะสหภาพ
 • หมู่เกาะบริติชวินด์วาร์ด
  • บาร์เบโดส
  • โดมินิกา
  • เกรนาดา
  • เซนต์ลูเซีย
  • เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
 • พม่า
 • แคนาดา
 • ซีลอน
 • เอเชียกลางและเทือกเขาคอเคซัส
 • เกาะคริสต์มาส
 • หมู่เกาะโคโคส (คีลิง)
 • ไซปรัส (รวมถึงAkrotiri และ Dhekelia )
  ผลลัพธ์สุดท้ายของ สงครามโบเออร์คือการผนวก สาธารณรัฐโบเออร์เข้ากับจักรวรรดิอังกฤษในปีพ. ศ. 2445
 • อียิปต์
 • หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
 • การพึ่งพาหมู่เกาะฟอล์กแลนด์
  • เกรแฮมแลนด์
  • จอร์เจียใต้
  • หมู่เกาะออร์คนีย์ใต้
  • หมู่เกาะ South Shetland
  • หมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช
  • วิคตอเรียแลนด์
 • แกมเบีย
 • ยิบรอลตาร์
 • เอธิโอเปีย
 • โซมาเลีย
 • โกลด์โคสต์
 • อินเดีย (รวมถึงปากีสถานบังกลาเทศและเมียนมาร์ในปัจจุบัน)
  มุมมองของร้านค้าที่มีป้ายต่อต้านอังกฤษและโปร - อิสรภาพ มอลตาค. พ.ศ. 2503
 • เกาะเฮิร์ดและหมู่เกาะแมคโดนัลด์
 • ไอร์แลนด์
 • จาเมกา
 • เคนยา
 • คาบสมุทรไทย
 • มัลดีฟส์
 • มอลตา
 • อิตาลีตะวันออก
 • ปาเลสไตน์บังคับ
 • มอริเชียส
 • ชายฝั่งยุง
 • มัสกัตและโอมาน
 • เกาะนอร์ฟอล์ก
 • ไนจีเรีย
 • โรดีเซียตอนเหนือ
 • จักรวรรดิทะเลเหนือ
 • Nyasaland
 • ประเทศโอเรกอน
 • ปานามา
 • เซเชลส์
 • เซียร์ราลีโอน
 • การตั้งถิ่นฐานระหว่างประเทศของเซี่ยงไฮ้
 • แอฟริกาใต้
  • Cape Colony
  • นาตาล
  • อาณานิคม Transvaal
  • อาณานิคมแม่น้ำออเรนจ์
 • อิรัก
 • ทางตะวันออกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบีย
 • รัฐบอลติก
 • โรดีเซียตอนใต้
 • เซนต์เฮเลนา
 • สวาซิแลนด์
 • ประเทศไทย
 • แคลิฟอร์เนีย
 • สิบสามอาณานิคม
 • ตรินิแดดและโตเบโก
 • Tristan da Cunha
 • รัฐทรูเชียล
 • ตองกา
 • ตูนิเซีย
 • ทิเบต
 • ยูกันดา
 • ออสเตรีย
 • เบอร์ลินตะวันตก
 • เยอรมนีตะวันตก
 • วายวลาดฟา
1966 ธงของคอนโดมิเนียมแองโกล - ฝรั่งเศส ของ New Hebrides

อาณานิคมของฝรั่งเศส

 • อะคาเดีย
 • แอลจีเรีย
 • แคนาดา
 • เกาะ Clipperton
 • หมู่เกาะคอโมโรส (รวมมายอต )
  ล้อมของคอนสแตนติ (1836) ระหว่าง ฝรั่งเศสพิชิตแอลจีเรีย
 • คอร์ซิกา
 • เฟรนช์เกีย
 • เฟรนช์อิเควทอเรียลแอฟริกา
  • ชาด
  • อูบุงกี - ชารี
  • คองโกฝรั่งเศส
  • กาบอง
 • ฝรั่งเศสอินเดีย ( Pondichéry , Chandernagor , Karikal , MahéและYanaon )
 • อินโดจีนฝรั่งเศส
  • อันนัม
   เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสและ ทหารปืน Tonkinese , 1884
  • ตังเกี๋ย
  • โคชินชิน่า
  • กัมพูชา
  • ลาว
  • มากที่สุดของประเทศไทย
 • เฟรนช์โปลินีเซีย
 • โซมาลิแลนด์ของฝรั่งเศส
 • ดินแดนทางใต้และแอนตาร์กติกของฝรั่งเศส
 • แอฟริกาตะวันตกของฝรั่งเศส
  • ไอวอรีโคสต์
  • ดาโฮมีย์
  • กินี
   ภาพประกอบร่วมสมัยของพันตรี มาร์ช 's เดินทางข้ามทวีปแอฟริกาในปี 1898
  • ซูดานฝรั่งเศส
  • มอริเตเนีย
  • ไนเจอร์
  • เซเนกัล
  • โวลตาตอนบน
 • กวาเดอลูป
  • เซนต์บาร์เตเลมี
  • เซนต์มาร์ติน
 • La Réunion
 • ลุยเซียนา
 • มาดากัสการ์
 • มาร์ตินีก
 • โมร็อกโกฝรั่งเศส
 • เลบานอน
 • นิวแคลิโดเนีย
 • ออสเตรีย
 • เยอรมนีตะวันตก
 • เบอร์ลินตะวันตก
 • ซาร์ลันด์
 • Saint-Pierre-et-Miquelon
 • แซงต์โดมิงเก
 • สัมปทานฝรั่งเศสเซี่ยงไฮ้ (สัมปทานที่คล้ายกันในKouang-Tchéou-Wan , Tientsin , Hankéou )
 • ตูนิเซีย
 • New Hebrides (คอนโดมิเนียมในสหราชอาณาจักร)
 • วาลลิส - เอต - ฟุตูนา

อาณานิคมของรัสเซียและการปกป้อง

การตั้งถิ่นฐานของรัสเซียที่ท่าเรือเซนต์พอล ( Kodiak ในปัจจุบันอะแลสกา ) รัสเซียอเมริกาพ.ศ. 2357
 • ซากัลโล
 • เกาะคาไว ( ฮาวาย ) (พ.ศ. 2359-2460)
 • รัสเซียอเมริกา ( อลาสก้า ) (1733–1867)
 • Fort Ross ( แคลิฟอร์เนีย )
 • ทางตอนเหนือของอิหร่าน
 • มองโกเลีย (ต่อมาได้รับการยอมรับให้เป็นสหภาพโซเวียต )
 • ต้าเหลียนของรัสเซีย
 • เทียนจิน

สถานะดาวเทียมของสหภาพโซเวียตและการป้องกัน

 • ฟินแลนด์ (ดูFinlandization )
 • อัฟกานิสถาน
 • มองโกเลีย
 • เกาหลีเหนือ
 • เวียดนาม
 • คิวบา
 • โปแลนด์
 • บัลแกเรีย
 • เชโกสโลวาเกีย
 • โรมาเนีย
 • ฮังการี
 • ยูโกสลาเวีย
 • แอลเบเนีย
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน
 • เยอรมนีตะวันออก
 • เบอร์ลินตะวันออก
 • ออสเตรีย

อาณานิคมของเยอรมัน

Kamerun (โดย R.Hellgrewe , 1908)
 • หมู่เกาะบิสมาร์ก
 • แคเมอรูน
 • หมู่เกาะแคโรไลน์
 • นิวกินีของเยอรมัน
 • หมู่เกาะโซโลมอนของเยอรมัน
 • แอฟริกาตะวันออกของเยอรมัน
 • แอฟริกาตะวันตกเฉียงใต้ของเยอรมัน
 • หมู่เกาะกิลเบิร์ต
 • อ่าว Jiaozhou
 • หมู่เกาะมาเรียนา
 • หมู่เกาะมาร์แชลล์
 • ไป
 • เทียนจิน

อาณานิคมและอารักขาของอิตาลี

การ บุกลิเบียของอิตาลีระหว่าง สงครามอิตาโล - ตุรกีปี 2454
 • หมู่เกาะอีเจียนของอิตาลี
 • รัฐในอารักขาของอิตาลีแอลเบเนีย
 • ผู้ว่าการรัฐ Dalmatia ของอิตาลี
 • ผู้ว่าการรัฐมอนเตเนโกรของอิตาลี
 • สัมปทานอิตาลีของเทียนสิน
 • แอฟริกาตะวันออกของอิตาลี
  • อิตาเลี่ยนเอริเทรีย
  • เอธิโอเปียอิตาลี
  • โซมาลิแลนด์อิตาลี
   - ทรานส์จูบาของอิตาลี (ย่อผนวก)
 • ลิเบียของอิตาลี
  • Tripolitania ของอิตาลี
  • Cyrenaica ของอิตาลี

อาณานิคมของเนเธอร์แลนด์และดินแดนโพ้นทะเล

ทิวทัศน์ของ เคปทาวน์กับเรือของบริษัท อินเดียตะวันออกของ ดัตช์ (VOC) ค. พ.ศ. 2183
 • ดัตช์บราซิล
 • ดัตช์ซีลอน
 • ฟอร์โมซ่าดัตช์
 • อาณานิคมดัตช์เคป
 • อารูบา
 • โบแนร์
 • คูราเซา
 • สะบ้า
 • ซินต์เอิสทาเทียส
 • ซินต์มาร์เท่น
 • ซูรินาเม
 • หมู่เกาะอินเดียตะวันออกของดัตช์
 • นิวกินีดัตช์
 • มะละกา

อาณานิคมของโปรตุเกส

สตรีชาวโปรตุเกสใน กัวอินเดียศตวรรษที่ 16
 • โปรตุเกสแอฟริกา
  • Cabinda
  • เซวตา
  • เกาะมะดีระ
  • โปรตุเกสแองโกลา
  • เคปเวิร์ดของโปรตุเกส
  • โปรตุเกสกินี
  • โปรตุเกสโมซัมบิก
  • โปรตุเกสเซาตูเมและปรินซิปี
  • ป้อมSãoJoão Baptista de Ajudá
 • โปรตุเกสเอเชีย
  • โปรตุเกสอินเดีย
   • กัว
   • ดามัน
   • Diu
    การรบที่มาเก๊า 21–24 มิถุนายน 1622 โปรตุเกสขับไล่การโจมตีของดัตช์
  • มาเก๊าโปรตุเกส
  • นางาซากิของโปรตุเกส
  • โปรตุเกสซีลอน
  • มะละกาของโปรตุเกส
  • โปรตุเกสโอมาน
 • โปรตุเกสโอเชียเนีย
  • ฟลอเรส
  • ติมอร์โปรตุเกส
  • Solor
 • โปรตุเกสอเมริกาใต้
  • อาณานิคมบราซิล
  • ซิสพลาติน่า
  • Misiones Orientales
 • โปรตุเกสอเมริกาเหนือ
  • อะซอเรส
  • นิวฟันด์แลนด์และลาบราดอร์

อาณานิคมของสเปน

ภาพวาดวรรณะสมัยศตวรรษที่ 18 จาก นิวสเปนแสดงให้เห็นชายชาวสเปนและภรรยาพื้นเมืองของเขา
การ รบแห่งเตโตอันปี 1860 โดย Marià Fortuny
นายพลชาวสเปน Arsenio Martínez Camposในฮาวานา อาณานิคมคิวบาพ.ศ. 2421
 • หมู่เกาะคะเนรี
 • แหลมจูบี้
 • แม่ทัพของคิวบา
  • สเปนฟลอริดา
  • หลุยเซียน่าของสเปน
 • แม่ทัพใหญ่ของฟิลิปปินส์
  • หมู่เกาะแคโรไลน์
  • หมู่เกาะมาเรียนา
  • หมู่เกาะปาเลา
 • Ifni
 • Río de Oro
 • Saguia el-Hamra
 • สเปนโมร็อกโก
 • ตูนิเซีย
 • แอลจีเรีย
 • ลิเบีย
 • สเปนเนเธอร์แลนด์
 • ร่วมกับจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
 • สหภาพไอบีเรีย
 • อร
 • ตริโปลี
 • ตูนิส
 • Béjaïa
 • Peñónแห่งแอลเจียร์
 • ซาฮาราของสเปน
 • เนเปิลส์ของสเปน
 • ซาร์ดิเนียของสเปน
 • ซิซิลีสเปน
 • มิลานของสเปน
 • ยุโรปตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออก
 • อุปราชแห่งเปรู
  • แม่ทัพแห่งชิลี
  • เอเคอร์
 • อุปราชแห่งRío de la Plata
  • กินีสเปน
   • Annobón
   • เฟอร์นันโดปอ
   • Río Muni
 • อุปราชแห่งนิวกรานาดา
  • แม่ทัพใหญ่แห่งเวเนซุเอลา
 • อุปราชแห่งสเปนใหม่
  • แม่ทัพใหญ่แห่งกัวเตมาลา
  • แม่ทัพของYucatán
  • แม่ทัพแห่งซานโตโดมิงโก
  • แม่ทัพใหญ่แห่งเปอร์โตริโก
  • สเปน Formosa
  • Tidore
  • กัมพูชา
  • บรูไน

อาณานิคมของออสเตรีย

การต่อต้านชาวมุสลิมบอสเนียกระหว่างการสู้รบที่ซาราเยโวในปี พ.ศ. 2421 เพื่อต่อต้านการ ยึดครองของออสเตรีย - ฮังการี
 • บอสเนียและเฮอร์เซโก
 • เทียนจิน
 • ออสเตรียเนเธอร์แลนด์
 • หมู่เกาะนิโคบาร์
 • บอร์เนียวเหนือ
 • นโยบายอาณานิคมของออสเตรีย

อาณานิคมของเดนมาร์ก

แผนที่ของสหภาพยุโรปในโลกที่มี ในต่างประเทศประเทศและดินแดนและ นอกสุดภูมิภาค
 • หมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์
 • หมู่เกาะอินเดียตะวันตกของเดนมาร์ก (ปัจจุบันคือหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา )
 • เดนมาร์กนอร์เวย์
 • หมู่เกาะแฟโร
 • กรีนแลนด์
 • ไอซ์แลนด์
 • Serampore
 • โกลด์โคสต์ของเดนมาร์ก
 • เดนมาร์กอินเดีย
 • ดัชชีเอสโตเนีย (พ.ศ. 1219–1346)

อาณานิคมของเบลเยียม

 • คองโกเบลเยียม
 • Ruanda-Urundi
 • เทียนจิน
 • Santo Tomas de Castilla , กัวเตมาลา (1843-1854)

อาณานิคมของสวีเดน

 • รัฐบอลติก
 • กวาเดอลูป
 • ใหม่สวีเดน
 • เซนต์บาร์เตเลมี
 • Pomerania สวีเดน
 • โกลด์โคสต์ของสวีเดน

ดินแดนโพ้นทะเลของนอร์เวย์

 • สฟาลบาร์
 • แจนไมเอน
 • เกาะบูเวต
 • ควีนม็อดแลนด์
 • เกาะปีเตอร์ฉัน

อาณานิคมของออตโตมันข้าราชบริพารและรัฐแคว

ขอบเขตดินแดนของ จักรวรรดิออตโตมันในปี 1683

อาณานิคมข้าราชบริพารและรัฐที่เป็นเมืองขึ้นของจักรวรรดิออตโตมันได้แก่ : [38] [39]

 • รัฐสุลต่านอาเจะห์
 • มัลดีฟส์
 • Rumelia
 • ออตโตมันแอฟริกาเหนือ
 • ออตโตมันอาระเบีย
 • ออตโตมันเซอร์เบีย
 • ออตโตมันบัลแกเรีย
 • ออตโตมันฮังการี
 • ออตโตมันกรีซ

ความพยายามในการล่าอาณานิคมของโปแลนด์

ความพยายามของโปแลนด์ในการล่าอาณานิคม ได้แก่ : [40] [41]

 • New Courland
 • เกาะเจมส์
 • เกาะเซนต์แมรี่
 • ป้อม Jillifree
 • Toco

ดินแดนโพ้นทะเลของออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนของออสเตรเลียใน อาณาเขตของปาปัวนิวกินีในปี 1964
 • ปาปัวนิวกินี
 • เกาะคริสต์มาส
 • หมู่เกาะโคโคส
 • หมู่เกาะคอรัลซี
 • เกาะเฮิร์ดและหมู่เกาะแมคโดนัลด์
 • เกาะนอร์ฟอล์ก
 • นาอูรู
 • ดินแดนแอนตาร์กติกของออสเตรเลีย

การพึ่งพาของนิวซีแลนด์

ท่านผู้ว่าการรัฐ Ranfurlyอ่านคำประกาศการผนวกต่อ Queen Makeaเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 1900
 • หมู่เกาะคุก
 • นาอูรู
 • นีอูเอ
 • Ross Dependency
  • หมู่เกาะบัลเลนี
  • เกาะรอส
  • เกาะสก็อต
  • เกาะรูสเวลต์
 • ซามัว

อาณานิคมและการปกป้องของสหรัฐอเมริกา

 • อลาสก้า
 • สัมปทานอเมริกันในเทียนจิน (1869-1902)
 • สัมปทานอเมริกันในเซี่ยงไฮ้ (พ.ศ. 2391-2406)
 • สัมปทานอเมริกันในเป๋ยไห่ (พ.ศ. 2419-2486)
 • สัมปทานอเมริกันในฮาร์บิน (พ.ศ. 2441-2486)
 • อเมริกันซามัว
  นายพล วิลเลียมโฮเวิร์ดเทฟท์กล่าวกับผู้ชมที่ สมัชชาฟิลิปปินส์ใน มะนิลาแกรนด์โอเปร่าเฮาส์
  เขตเศรษฐกิจพิเศษของสหรัฐฯ แสดงที่ตั้งของแต่ละดินแดนของ สหรัฐฯ
 • ออสเตรีย
 • ปักกิ่ง Legation Quarter (2404-2488)
 • หมู่เกาะคอร์น (2457–2514)
 • แคนตันและหมู่เกาะเอนเดอร์เบอรี
 • ชิลี (1818 ในช่วงสงครามอิสรภาพของชิลี )
 • คอสตาริกา (ได้รับการคุ้มครองโดยทหารสหรัฐอเมริกา )
 • คิวบา ( การแก้ไขแพลตทำให้คิวบากลายเป็นรัฐในอารักขา, รัฐในอารักขาจนกระทั่งการปฏิวัติคิวบา )
 • สาธารณรัฐโดมินิกัน
 • หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (1832)
 • อ่าวกวนตานาโม
 • กวม
 • เกาะกูลั่งอวี่ (2446-2488)
 • เฮติ (พ.ศ. 2458-2477)
 • ฮาวาย
 • ดินแดนอินเดีย (พ.ศ. 2377–1907)
 • ไอล์ออฟไพน์ (1899-1925)
 • ไลบีเรีย (เป็นอิสระตั้งแต่ปี 1847, รัฐในอารักขาของสหรัฐอเมริกาจนถึงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2)
 • เม็กซิโกซิตี้ (1847)
 • มิดเวย์
 • นิการากัว (พ.ศ. 2455– พ.ศ. 2476)
 • Palmyra Atoll
 • ปานามา ( Hay – Bunau-Varilla Treatyเปลี่ยนปานามาให้เป็นรัฐในอารักขาจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2)
 • เขตคลองปานามา (2446-2522)
 • ฟิลิปปินส์ (พ.ศ. 2441-2489)
 • เปอร์โตริโก้
 • เวรากรูซ
 • ธนาคาร Quita Sueño (2412-2524)
 • ธนาคาร Roncador (พ.ศ. 2399–2524)
 • หมู่เกาะริวกิว
 • รัสเซียตะวันออกไกล
 • นิคมนานาชาติเซี่ยงไฮ้ (พ.ศ. 2406-2488)
 • ญี่ปุ่น
 • เกาหลีใต้
 • รัฐสุลต่านซูลู (พ.ศ. 2446-2558)
 • หมู่เกาะสวอนฮอนดูรัส (พ.ศ. 2457-2515)
 • แอลจีเรีย
 • โมร็อกโก
 • Tangier International Zone (ปัจจุบันคือแทนเจียร์โมร็อกโก ) (พ.ศ. 2467-2496)
 • อิรัก
 • อัฟกานิสถาน
 • สนธิสัญญาท่าเรือของจีนเกาหลีและญี่ปุ่น
 • เชื่อถืออาณาเขตของหมู่เกาะแปซิฟิก
 • หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา
 • เกาะเวก
 • วิลค์สแลนด์
 • เบอร์ลินตะวันตก
 • เยอรมนีตะวันตก

อาณานิคมและการปกป้องของญี่ปุ่น

 • หมู่เกาะ Aleutian
 • หมู่เกาะโบนิน
  ชาวเกาหลี 3 คนถูกยิงเพื่อดึงรางเพื่อประท้วงการยึดที่ดินโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนจากญี่ปุ่น
 • คาราฟุโตะ
 • เกาหลี
 • หมู่เกาะคูริล
 • เขตการเช่า Kwantung
 • นันโย
  • หมู่เกาะแคโรไลน์
  • หมู่เกาะมาร์แชลล์
  • หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
 • หมู่เกาะเผิงหู
 • โดเมนริวกิว
 • ไต้หวัน
 • หมู่เกาะภูเขาไฟ

อาณานิคมและอารักขาของจีน

ค่ายทหารชิงใน Khalkhaในปี 1688
 • กวางสี ( Tusi )
 • ไหหลำ
  • หมู่เกาะหนานซา
  • หมู่เกาะ Xisha
 • แมนจูเรีย
 • มองโกเลียใน
 • มองโกเลียนอกในสมัยราชวงศ์ชิง
 • ไต้หวัน
 • ทิเบต ( Kashag )
 • Tuvaในสมัยราชวงศ์ชิง
 • ยูนนาน (Tusi)
 • เวียดนามในช่วงราชวงศ์ฮั่นสุยและถัง
 • ริวกิวตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ถึงศตวรรษที่ 19

อาณานิคมเม็กซิกัน

 • แคลิฟอร์เนีย
 • อเมริกากลาง
 • เชียปัส
 • เกาะ Clipperton
 • หมู่เกาะ Revillagigedo
 • เท็กซัส
 • มะนิลา

อาณานิคมของกัวเตมาลา

 • เบลีซ
 • เชียปัส

อาณานิคมเอกวาดอร์

 • หมู่เกาะกาลาปากอส

อาณานิคมของโคลอมเบีย

 • ปานามา
 • เอกวาดอร์
 • เวเนซุเอลา
 • หมู่เกาะ San Andrés, Providencia และ Santa Catalina

อาณานิคมเวเนซุเอลา

 • ทางตะวันตกของกายอานา

อาณานิคมของอาร์เจนตินาและการปกป้อง

C-130 ของอาร์เจนตินา และหอบังคับการ บินสนามบิน Marambio
พิชิตทะเลทรายขยายอำนาจเข้ามาในอาร์เจนตินา Patagonia
 • แอนตาร์กติกาของอาร์เจนตินา
 • อะซุนซิออง (พ.ศ. 2416)
 • แคลิฟอร์เนีย (1818)
 • ชิลี (1817-1818 ระหว่างสงครามอิสรภาพของชิลี )
 • อิเควทอเรียลกินี (1810-1815) [42]
 • หมู่เกาะฟอล์กแลนด์และการพึ่งพา (1829–1831, 1832–1833, 1982)
 • ฟอร์โมซา
 • Gobierno del Cerrito (พ.ศ. 2386–1851)
 • Gonaïves , เฮติ [43]
 • Misiones
 • ปารากวัย (พ.ศ. 2416)
 • Patagonia
 • เปรู (1820-1822 ระหว่างการเป็นอิสระของเปรู )
 • ฟิลิปปินส์ (1818)
 • ปูนาเดออาตากามา (1839–)
 • San Martin ค่าย , ไซปรัส [44]
 • Tierra del Fuego
 • อุรุกวัย ( สงคราม Cisplatine )

อาณานิคมของปารากวัย

 • Mato Grosso do Sul
 • ฟอร์โมซา

อาณานิคมโบลิเวีย

 • ปูนาเดอตากามา (พ.ศ. 2368–1839 ยกให้อาร์เจนตินา) (พ.ศ. 2368–1879 ยกให้ชิลี)
 • เอเคอร์

อาณานิคมของชิลี

 • Patagonia
 • Tierra del Fuego
 • เกาะอีสเตอร์

อาณานิคมของบราซิล

 • อุรุกวัย
 • เอเคอร์
 • เคปเวิร์ด (ครอบครองสองปีหลังจากได้รับเอกราช)
 • แองโกลา (ในช่วงสงครามประกาศอิสรภาพของแองโกลา )
 • โมซัมบิก (ในช่วงสงครามเอกราชโมซัมบิก )
 • อะซุนซิออง
 • แอนตาร์กติกาของบราซิล

อาณานิคมของเอธิโอเปีย

 • เอริเทรีย
 • เยเมน

อาณานิคมของแอฟริกาใต้

 • นามิเบีย
 • หมู่เกาะปรินซ์เอ็ดเวิร์ด

อาณานิคมของโมร็อกโก

 • ซาฮาร่าตะวันตก

อาณานิคมโอมาน

จักรวรรดิโอมาน

หลังจากการไล่ล่าอาณานิคมของโปรตุเกส สุลต่านโอมานเป็นผู้มีอำนาจโดดเด่นในมหาสมุทรอินเดียตะวันตกในช่วงศตวรรษที่ 17 [45]
 • ชายฝั่งสวาฮิลี
 • แซนซิบาร์
 • กาตาร์
 • บาห์เรน
 • โซมาเลีย
 • โซโคตร้า

ไทย (สยาม) ปกป้อง

กองทัพสยามใน ลาวพ.ศ. 2436
 • อาณาจักรเวียงจันทน์ (พ.ศ. 2321–1828)
 • ราชอาณาจักรหลวงพระบาง (พ.ศ. 2321-2363)
 • อาณาจักรจำปาสัก (พ.ศ. 2321–1893)
 • ราชอาณาจักรกัมพูชา (พ.ศ. 2314-2410)
 • เคดาห์ (พ.ศ. 2364–1826)
 • เปอร์ลิส (1821-1836)

(โบราณ) อาณานิคมของอียิปต์

 • คานาอัน (ปัจจุบันคืออิสราเอล ) [46]
 • ซูดาน

อาณานิคมของโรมันโบราณ

อาณานิคมของกรุงโรมโบราณได้แก่ : [47] [48]

 • เอียอียิปต์
 • Achaia
 • ฮิสปาเนีย
 • Lusitania
 • Illyricum
 • Aquitania
 • กัลเลีย
 • กาลาเทีย
 • เรเทีย
 • Moesia
 • ยูเดีย
 • บริทาเนีย

อาณานิคมของปากีสถาน

 • บังกลาเทศ

"> File:Nieuws uit Indonesië, het werk van de Nederlandse dienst voor Volksgezondheid Weeknummer 46-21 - Open Beelden - 16742.ogvเล่นสื่อ
บริการสาธารณสุขของเนเธอร์แลนด์ให้การดูแลทางการแพทย์แก่ชาวพื้นเมืองของหมู่เกาะอินเดียตะวันออกของ ดัตช์ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2489

ผลกระทบของการล่าอาณานิคมมีมากมายและแพร่หลาย [49]ผลกระทบต่างๆทั้งในทันทีและยืดเยื้อรวมถึงการแพร่กระจายของความรุนแรงโรค , ความสัมพันธ์ทางสังคมที่ไม่เท่ากัน , detribalization , การแสวงหาผลประโยชน์ , ทาส , ความก้าวหน้าทางการแพทย์ , สร้างสถาบันใหม่, การเลิกทาส , [50]การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน[51]และเทคโนโลยี ความคืบหน้า. [52]การปฏิบัติในอาณานิคมยังกระตุ้นให้เกิดการแพร่กระจายของภาษาวรรณคดีและสถาบันทางวัฒนธรรมของอาณานิคมในขณะที่เป็นอันตรายหรือลบเลือนของชนพื้นเมือง วัฒนธรรมพื้นเมืองของชนชาติที่ตกเป็นอาณานิคมสามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อประเทศที่เป็นจักรพรรดิได้เช่นกัน [53]

เศรษฐกิจการค้าและการพาณิชย์

การขยายตัวทางเศรษฐกิจบางครั้งเรียกว่าส่วนเกินของอาณานิคมได้มาพร้อมกับการขยายตัวของจักรวรรดิมาตั้งแต่สมัยโบราณ [ ต้องการอ้างอิง ]เครือข่ายการค้าของกรีกกระจายไปทั่วภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนในขณะที่การค้าของโรมันขยายตัวโดยมีเป้าหมายหลักในการส่งบรรณาการจากพื้นที่ที่ตกเป็นอาณานิคมไปยังเมโทรโพลของโรมัน ตามที่สตราโบในสมัยของจักรพรรดิออกัสตัสเรือของโรมันมากถึง 120 ลำจะออกเดินทางทุกปีจากMyos Hormosในโรมันอียิปต์ไปยังอินเดีย [54]กับการพัฒนาเส้นทางการค้าภายใต้จักรวรรดิออตโต ,

Gujariฮินดูมุสลิมซีเรียยิวอาร์เมเนีย, คริสเตียนจากทางทิศใต้และยุโรปกลางดำเนินการซื้อขายเส้นทางที่จัดมาเปอร์เซียและม้าอาหรับกองทัพของทั้งสามจักรวรรดิกาแฟมอคค่าไปนิวเดลีและเบลเกรด , ผ้าไหมเปอร์เซียอินเดียและอิสตันบูล [55]

เส้นทางการค้าของโปรตุเกส (สีน้ำเงิน) และ เส้นทางการค้าเกลเลียนมะนิลา - อะคาปุลโก (สีขาว) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1568

อารยธรรมแอซเท็กพัฒนาจนกลายเป็นอาณาจักรที่กว้างขวางซึ่งเหมือนกับอาณาจักรโรมันมีเป้าหมายในการเรียกร้องส่วยจากพื้นที่อาณานิคมที่ถูกยึดครอง สำหรับชาวแอซเท็กเครื่องบรรณาการที่สำคัญคือการได้มาซึ่งเหยื่อบูชายัญเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา [56]

ในทางกลับกันจักรวรรดิอาณานิคมของยุโรปในบางครั้งพยายามที่จะสร้างช่องทาง จำกัด และขัดขวางการค้าที่เกี่ยวข้องกับอาณานิคมของตนกิจกรรมช่องทางผ่านเมโทรโพลและการเก็บภาษีตามนั้น

แม้จะมีแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของอดีตอาณานิคมในยุโรปแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ใน "สถาบันที่เป็นสาเหตุพื้นฐานของการเติบโตในระยะยาว" นักเศรษฐศาสตร์Daron Acemoglu , Simon JohnsonและJames A. Robinson ได้เปรียบเทียบอิทธิพลทางเศรษฐกิจของชาวอาณานิคมในยุโรปที่มีต่ออาณานิคมที่แตกต่างกันและศึกษาสิ่งที่สามารถอธิบายความคลาดเคลื่อนอย่างมากในอาณานิคมของยุโรปก่อนหน้านี้สำหรับ เช่นระหว่างอาณานิคมแอฟริกาตะวันตกเช่นเซียร์ราลีโอนและฮ่องกงและสิงคโปร์ [57]

ตามเอกสารระบุว่าสถาบันทางเศรษฐกิจเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของอาณานิคมเนื่องจากพวกเขากำหนดประสิทธิภาพทางการเงินและลำดับการกระจายทรัพยากร ในขณะเดียวกันสถาบันเหล่านี้ก็เป็นผลพวงของสถาบันทางการเมืองเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการจัดสรรอำนาจทางการเมืองโดยพฤตินัยและนิตินัย เพื่ออธิบายกรณีอาณานิคมที่แตกต่างกันเราจึงต้องพิจารณาถึงสถาบันทางการเมืองที่หล่อหลอมสถาบันทางเศรษฐกิจเป็นอันดับแรก [57]

ดัตช์ บริษัท อินเดียตะวันออกเป็นครั้งแรกที่เคย บรรษัทข้ามชาติ , ทุนโดยหุ้นที่จัดตั้ง ตลาดหลักทรัพย์ครั้งแรกที่ทันสมัย

ตัวอย่างเช่นข้อสังเกตที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ "การพลิกกลับของโชคชะตา" - อารยธรรมที่พัฒนาน้อยกว่าใน 1500 เช่นอเมริกาเหนือออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีความสมบูรณ์มากกว่าประเทศที่เคยอยู่ในอารยธรรมที่รุ่งเรืองในช่วง 1500 ก่อนค. ศ. ชาวอาณานิคมเข้ามาเช่นชาวมุกัลในอินเดียและอินคาในอเมริกา คำอธิบายหนึ่งที่นำเสนอโดยบทความนี้มุ่งเน้นไปที่สถาบันทางการเมืองของอาณานิคมต่างๆ: มีโอกาสน้อยที่ชาวอาณานิคมในยุโรปจะแนะนำสถาบันทางเศรษฐกิจซึ่งพวกเขาจะได้รับประโยชน์อย่างรวดเร็วจากการดึงทรัพยากรในพื้นที่ ดังนั้นเนื่องจากอารยธรรมที่พัฒนามากขึ้นและมีประชากรหนาแน่นขึ้นชาวอาณานิคมในยุโรปจึงอยากที่จะรักษาระบบเศรษฐกิจที่มีอยู่มากกว่าที่จะแนะนำระบบใหม่ทั้งหมด ในขณะที่อยู่ในสถานที่ที่ไม่ค่อยมีใครแยกออกไปได้ แต่ชาวอาณานิคมในยุโรปก็อยากจะสร้างสถาบันทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตน ด้วยเหตุนี้สถาบันทางการเมืองจึงก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจประเภทต่าง ๆ ซึ่งกำหนดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของอาณานิคม [57]

การล่าอาณานิคมและการพัฒนาของยุโรปก็เปลี่ยนระบบอำนาจทางเพศที่มีอยู่แล้วทั่วโลก ในหลายพื้นที่ก่อนอาณานิคมผู้หญิงรักษาอำนาจศักดิ์ศรีหรืออำนาจผ่านการควบคุมการสืบพันธุ์หรือเกษตรกรรม ตัวอย่างเช่นในบางส่วนของอนุภูมิภาคซาฮาราแอฟริกา[ ที่ไหน? ]ผู้หญิงดูแลพื้นที่เพาะปลูกซึ่งพวกเขามีสิทธิ์ในการใช้งาน ในขณะที่ผู้ชายจะตัดสินใจทางการเมืองและชุมชนสำหรับชุมชน แต่ผู้หญิงจะควบคุมแหล่งอาหารของหมู่บ้านหรือที่ดินของครอบครัวแต่ละคน สิ่งนี้ทำให้ผู้หญิงสามารถบรรลุอำนาจและการปกครองตนเองได้แม้ในสังคมผู้รักชาติและปิตาธิปไตย [58]

การเพิ่มขึ้นของลัทธิล่าอาณานิคมในยุโรปทำให้เกิดการพัฒนาและอุตสาหกรรมของระบบเศรษฐกิจส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามเมื่อทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิตชาวยุโรปมุ่งเน้นไปที่คนงานชายเป็นส่วนใหญ่ ความช่วยเหลือจากต่างประเทศมาในรูปของเงินกู้ที่ดินเครดิตและเครื่องมือเพื่อเร่งการพัฒนา แต่จัดสรรให้เฉพาะผู้ชายเท่านั้น ในแบบยุโรปมากขึ้นผู้หญิงถูกคาดหวังว่าจะได้รับใช้ในระดับประเทศมากขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้คือช่องว่างระหว่างเพศทางเทคโนโลยีเศรษฐกิจและตามชนชั้นที่ขยายกว้างขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป [59]

ภายในอาณานิคมพบว่าการปรากฏตัวของสถาบันอาณานิคมในพื้นที่ที่กำหนดมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสถาบันและโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่เหล่านี้ในปัจจุบัน [60] [61]

การเป็นทาสและภาระจำยอมที่ไม่มีการผูกมัด

อนุสรณ์ทาสใน แซนซิบาร์ สุลต่านแห่งแซนซิบาร์ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของอังกฤษให้มีการห้ามการเป็นทาสในแซนซิบาร์และให้ปลดปล่อยทาสทั้งหมด

ชาติในยุโรปเข้าร่วมโครงการของจักรวรรดิโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างเมโทรโพลของยุโรป การแสวงหาผลประโยชน์ของชาวยุโรปที่ไม่ใช่ชาวยุโรปและชาวยุโรปอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของจักรวรรดิเป็นสิ่งที่ยอมรับได้สำหรับผู้ล่าอาณานิคม ผลพลอยได้สองประการของวาระการประชุมของจักรพรรดินี้คือการขยายขอบเขตการเป็นทาสและการจำยอม ในศตวรรษที่ 17 ผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอังกฤษเกือบสองในสามเข้ามาในอเมริกาเหนือในฐานะคนรับใช้ที่ไม่ได้รับการดูแล [62]

พ่อค้าทาสชาวยุโรปนำทาสชาวแอฟริกันจำนวนมากไปยังอเมริกาโดยการเดินเรือ สเปนและโปรตุเกสได้นำทาสชาวแอฟริกันไปทำงานในอาณานิคมของแอฟริกาเช่นเคปเวิร์ดและเซาตูเมและปรินซิปีจากนั้นในละตินอเมริกาในศตวรรษที่ 16 อังกฤษฝรั่งเศสและดัตช์เข้าร่วมในการค้าทาสในหลายศตวรรษต่อมา ระบบอาณานิคมของยุโรปรับชาวแอฟริกันประมาณ 11 ล้านคนไปยังแคริบเบียนและอเมริกาเหนือและใต้เป็นทาส [63]

พ่อค้าทาสในGorée เซเนกัลศตวรรษที่ 18
อาณาจักรยุโรปปลายทางของอาณานิคมจำนวนทาสที่นำเข้าระหว่างปี 1450 ถึง 1870 [63]
จักรวรรดิโปรตุเกสบราซิล3,646,800
จักรวรรดิอังกฤษบริติชแคริบเบียน1,665,000
จักรวรรดิฝรั่งเศสแคริบเบียนฝรั่งเศส1,600,200
จักรวรรดิสเปนละตินอเมริกา1,552,100
จักรวรรดิดัตช์ดัตช์แคริบเบียน500,000
จักรวรรดิอังกฤษบริติชอเมริกาเหนือ399,000

ผู้เลิกทาสในยุโรปและอเมริกาประท้วงการปฏิบัติต่อทาสชาวแอฟริกันอย่างไร้มนุษยธรรมซึ่งนำไปสู่การกำจัดการค้าทาส (และต่อมาในรูปแบบของการเป็นทาสส่วนใหญ่) ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โรงเรียนแห่งความคิดแห่งหนึ่ง (โต้แย้ง) ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของการเลิกทาสในการปฏิวัติอเมริกา : ในขณะที่เมโทรโพลในอาณานิคมของอังกฤษเริ่มก้าวไปสู่การเป็นทาสนอกกฎหมายชนชั้นสูงที่เป็นเจ้าของทาสในอาณานิคมทั้งสิบสามเห็นว่านี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ต้องต่อสู้เพื่อตำแหน่ง - เอกราชทางอาณานิคมและเพื่อสิทธิในการพัฒนาและสานต่อระบบเศรษฐกิจที่ใช้ทาสเป็นหลัก [64]อังกฤษอาณานิคมกิจกรรมในนิวซีแลนด์จากต้นศตวรรษที่ 19 เล่นเป็นส่วนหนึ่งในการยุติทาสจดและทาสเก็บในหมู่ชนพื้นเมืองเมารี [65] [66]ในทางตรงกันข้าม, อาณานิคมของอังกฤษการบริหารงานในภาคใต้ของแอฟริกาเมื่อมันยกเลิกอย่างเป็นทางการเป็นทาสในยุค 1830 ที่เกิด rifts ในสังคมซึ่งเนื้อหาชุลมุนทาสในสาธารณรัฐโบเออร์และป้อนเข้าปรัชญาของการแบ่งแยกสีผิว [67]

การขาดแคลนแรงงานอันเป็นผลมาจากการยกเลิกเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ล่าอาณานิคมชาวยุโรปในควีนส์แลนด์บริติชกัวอานาและฟิจิ (เป็นต้น) ในการพัฒนาแหล่งแรงงานใหม่โดยนำระบบภาระจำยอมกลับมาใช้ใหม่ ผู้รับใช้ที่ได้รับการเยื้องศูนย์ยินยอมทำสัญญากับผู้ล่าอาณานิคมในยุโรป ภายใต้สัญญาของพวกเขาคนรับใช้จะทำงานให้กับนายจ้างเป็นระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีในขณะที่นายจ้างตกลงที่จะจ่ายค่าเดินทางของคนรับใช้ไปยังอาณานิคมโดยอาจจ่ายค่าเดินทางกลับไปยังประเทศต้นทางและจ่ายเงินให้กับลูกจ้าง a ค่าจ้างเช่นกัน ลูกจ้างกลายเป็น "ภาระผูกพัน" ให้กับนายจ้างเพราะพวกเขาเป็นหนี้คืนให้นายจ้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังอาณานิคมซึ่งพวกเขาคาดว่าจะต้องจ่ายเป็นค่าจ้าง ในทางปฏิบัติคนรับใช้ที่ถูกคุมขังถูกเอารัดเอาเปรียบจากสภาพการทำงานที่เลวร้ายและภาระหนี้ที่นายจ้างเรียกเก็บโดยที่คนรับใช้ไม่มีทางเจรจาเรื่องหนี้ได้เลยเมื่อพวกเขามาถึงอาณานิคม

อินเดียและจีนเป็นแหล่งคนรับใช้ที่ใหญ่ที่สุดในช่วงยุคอาณานิคม คนรับใช้ที่ได้รับการผ่อนผันจากอินเดียเดินทางไปยังอาณานิคมของอังกฤษในเอเชียแอฟริกาและแคริบเบียนรวมถึงอาณานิคมของฝรั่งเศสและโปรตุเกสในขณะที่คนรับใช้ชาวจีนเดินทางไปยังอาณานิคมของอังกฤษและเนเธอร์แลนด์ ระหว่างปีพ. ศ. 2373 ถึงปีพ. ศ. 2473 มีคนรับใช้ประมาณ 30 ล้านคนอพยพจากอินเดียและ 24 ล้านคนกลับไปอินเดีย จีนส่งคนรับใช้ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งไปยังอาณานิคมของยุโรปมากขึ้นและในสัดส่วนเดียวกันก็กลับไปยังประเทศจีน [68]

หลังจากScramble for Africaจุดเริ่มต้น แต่รองลงมาสำหรับระบอบอาณานิคมส่วนใหญ่คือการปราบปรามการเป็นทาสและการค้าทาส ในตอนท้ายของยุคอาณานิคมพวกเขาส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จในจุดมุ่งหมายนี้แม้ว่าความเป็นทาสจะยังคงมีอยู่ในแอฟริกาและในโลกโดยรวมแล้วก็มีการปฏิบัติเหมือนกันในเรื่องการรับใช้โดยพฤตินัยแม้จะมีข้อห้ามทางกฎหมายก็ตาม [50]

นวัตกรรมทางการทหาร

แรกแองโกล Ashanti สงคราม , 1823-1831

กองกำลังพิชิตได้ใช้นวัตกรรมมาตลอดประวัติศาสตร์เพื่อให้ได้เปรียบกองทัพของผู้คนที่พวกเขามุ่งหวังจะพิชิต ชาวกรีกได้พัฒนาระบบพรรคพวกขึ้นซึ่งทำให้หน่วยทหารของตนสามารถแสดงตนต่อศัตรูเป็นกำแพงโดยมีทหารเดินเท้าใช้โล่เพื่อปกปิดซึ่งกันและกันระหว่างการรุกในสนามรบ ภายใต้ฟิลิปที่ 2 แห่งมาซิดอนพวกเขาสามารถจัดทหารหลายพันคนให้เป็นกองกำลังรบที่น่าเกรงขามโดยรวบรวมทหารราบและทหารม้าที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี [69] อเล็กซานเดอร์มหาราชใช้ประโยชน์จากรากฐานทางทหารนี้ต่อไปในระหว่างการพิชิต

จักรวรรดิสเปนมีข้อได้เปรียบที่สำคัญเหนือนักรบเมโสอเมริกาโดยการใช้อาวุธที่ทำจากโลหะที่แข็งแรงกว่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นเหล็กซึ่งสามารถทำลายใบมีดของแกนที่ใช้โดยอารยธรรมแอซเท็กและอื่น ๆ ได้ การใช้อาวุธดินปืนได้ประสานความได้เปรียบทางทหารของยุโรปเหนือชนชาติที่พวกเขาพยายามจะปราบในอเมริกาและที่อื่น ๆ

จุดจบของอาณาจักร

คานธีกับ ลอร์ดเพทวิก - ลอว์เรนซ์รัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษประจำอินเดียหลังจากการประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2489

ประชากรในดินแดนอาณานิคมบางแห่งเช่นแคนาดามีความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของอำนาจในยุโรปอย่างน้อยก็ในหมู่คนส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามประชากรกลุ่มน้อยเช่นชนชาติแรกและชาวฝรั่งเศส - แคนาดาประสบปัญหาการตกเป็นชายขอบและไม่พอใจการปฏิบัติของอาณานิคม ยกตัวอย่างเช่นชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่ในควิเบกเป็นแกนนำในการต่อต้านการเกณฑ์ทหารในหน่วยบริการติดอาวุธเพื่อต่อสู้ในนามของอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ส่งผลให้เกิดวิกฤตการเกณฑ์ทหารในปีพ . . 2460 อาณานิคมอื่น ๆ ในยุโรปมีความขัดแย้งที่เด่นชัดกว่ามากระหว่างผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยุโรปกับประชากรในท้องถิ่น กบฏโพล่งออกมาในทศวรรษต่อมาในยุคของจักรพรรดิเช่นอินเดียกองทัพกบฏ 1857

เขตแดนที่กำหนดโดยนักล่าอาณานิคมในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแอฟริกากลางและเอเชียใต้ได้ท้าทายขอบเขตที่มีอยู่ของประชากรพื้นเมืองที่เคยมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเพียงเล็กน้อย ผู้ล่าอาณานิคมในยุโรปเพิกเฉยต่อความเกลียดชังทางการเมืองและวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองซึ่งทำให้เกิดความสงบสุขแก่ผู้คนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของทหาร ประชากรพื้นเมืองมักถูกย้ายตามความประสงค์ของผู้บริหารอาณานิคม

พาร์ติชันของบริติชอินเดียในสิงหาคม 1947 นำไปสู่การประกาศอิสรภาพของประเทศอินเดียและการสร้างของประเทศปากีสถาน เหตุการณ์เหล่านี้ยังทำให้เกิดการนองเลือดอย่างมากในช่วงเวลาที่มีการอพยพของผู้อพยพจากสองประเทศ ชาวมุสลิมจากอินเดียฮินดูสและซิกข์จากปากีสถานอพยพไปยังประเทศต่างๆที่พวกเขาแสวงหาเอกราช

การเคลื่อนไหวของประชากรหลังเอกราช

งานNotting Hill Carnivalประจำปี ใน ลอนดอนเป็นงานเฉลิมฉลองที่นำโดยชุมชน ชาวอังกฤษใน ตรินิแดดและโตบาโกเนียน

ในรูปแบบการย้ายถิ่นที่เกิดขึ้นในช่วงยุคอาณานิคมสมัยใหม่การอพยพในยุคหลังเอกราชได้ดำเนินตามเส้นทางกลับไปยังประเทศที่เป็นจักรพรรดิ ในบางกรณีนี่คือการเคลื่อนย้ายของผู้ตั้งถิ่นฐานจากแหล่งกำเนิดในยุโรปที่กลับไปยังแผ่นดินเกิดของพวกเขาหรือไปยังบ้านเกิดของบรรพบุรุษ ชาวอาณานิคมฝรั่งเศส 900,000 คน (รู้จักกันในชื่อPied-Noirs ) ตั้งถิ่นฐานใหม่ในฝรั่งเศสหลังจากได้รับเอกราชของแอลจีเรียในปี 2505 ผู้อพยพจำนวนมากเหล่านี้ก็มีเชื้อสายแอลจีเรียเช่นกัน ชาวโปรตุเกส 800,000 คนอพยพไปยังโปรตุเกสหลังจากได้รับเอกราชจากอดีตอาณานิคมในแอฟริการะหว่างปีพ. ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2522 ผู้ตั้งถิ่นฐานชาวดัตช์ 300,000 คนอพยพไปยังเนเธอร์แลนด์จากหมู่เกาะอินเดียตะวันตกของดัตช์หลังจากที่กองทัพดัตช์ควบคุมอาณานิคมได้สิ้นสุดลง [70]

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวดัตช์ 300,000 คนจากหมู่เกาะอินเดียตะวันออกของดัตช์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายยูเรเชียที่เรียกว่าชาวอินโดยุโรปส่งตัวกลับไปยังเนเธอร์แลนด์ จำนวนมากอพยพไปยังสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในเวลาต่อมา [71] [72]

การเดินทางทั่วโลกและการอพยพโดยทั่วไปพัฒนาอย่างรวดเร็วมากขึ้นตลอดยุคของการขยายอาณานิคมของยุโรป พลเมืองของอดีตอาณานิคมของประเทศในยุโรปอาจมีสถานะที่ได้รับสิทธิพิเศษในบางประเด็นเกี่ยวกับสิทธิในการย้ายถิ่นฐานเมื่อเข้ามาตั้งถิ่นฐานในอดีตประเทศจักรวรรดิของยุโรป ตัวอย่างเช่นสิทธิ์ในการถือสองสัญชาติอาจเอื้อเฟื้อ[73]หรือโควต้าผู้อพยพที่ใหญ่กว่าอาจขยายไปยังอาณานิคมในอดีต [ ต้องการอ้างอิง ]

ในบางกรณีอดีตประเทศจักรวรรดิยุโรปยังคงส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกับอดีตอาณานิคม เครือจักรภพแห่งชาติเป็นองค์กรที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างและในสหราชอาณาจักรและอดีตอาณานิคมของสมาชิกเครือจักรภพ มีองค์กรที่คล้ายคลึงกันสำหรับอดีตอาณานิคมของฝรั่งเศสFrancophonie ; ชุมชนของประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกสมีบทบาทคล้ายกันสำหรับอดีตอาณานิคมของโปรตุเกสและภาษาดัตช์สหภาพเทียบเท่าสำหรับอดีตอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์ [ ต้องการอ้างอิง ]

การย้ายถิ่นฐานจากอดีตอาณานิคมได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นปัญหาสำหรับประเทศในยุโรปซึ่งประชากรส่วนใหญ่อาจแสดงความเป็นศัตรูกับชนกลุ่มน้อยที่อพยพมาจากอาณานิคมในอดีต ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมและศาสนามักปะทุขึ้นในฝรั่งเศสในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาระหว่างผู้อพยพจากประเทศMaghrebในแอฟริกาเหนือกับประชากรส่วนใหญ่ของฝรั่งเศส อย่างไรก็ตามการอพยพได้เปลี่ยนองค์ประกอบทางชาติพันธุ์ของฝรั่งเศส ภายในทศวรรษที่ 1980 25% ของประชากรทั้งหมดของ "ปารีสชั้นใน" และ 14% ของพื้นที่ในเขตนครหลวงเป็นชาวต่างชาติโดยส่วนใหญ่เป็นชาวแอลจีเรีย [74]

โรคที่แนะนำ

ชาวแอซเท็กกำลังจะตายด้วยไข้ทรพิษ (" The Florentine Codex " 1540–85)

การเผชิญหน้าระหว่างนักสำรวจและประชากรในส่วนที่เหลือของโลกมักจะทำให้เกิดโรคใหม่ ๆ ซึ่งบางครั้งก็ทำให้เกิดโรคระบาดในท้องถิ่นด้วยความรุนแรงที่ไม่ธรรมดา [75]ตัวอย่างเช่นไข้ทรพิษหัดมาลาเรียไข้เหลืองและอื่น ๆ ไม่เป็นที่รู้จักในอเมริกายุคก่อนโคลัมเบีย [76]

ครึ่งหนึ่งของประชากรชาวHispaniolaใน 1518 ถูกฆ่าตายด้วยโรคฝีดาษ ไข้ทรพิษยังทำลายเม็กซิโกในช่วงทศวรรษที่ 1520 โดยคร่าชีวิตผู้คนไป 150,000 คนในเตโนชตีตลันเพียงแห่งเดียวรวมถึงจักรพรรดิและเปรูในช่วงทศวรรษที่ 1530 เพื่อช่วยเหลือผู้พิชิตในยุโรป โรคหัดคร่าชีวิตชาวเม็กซิกันไปอีกสองล้านคนในศตวรรษที่ 17 ในปี 1618–1619 ไข้ทรพิษได้กวาดล้างชาวอเมริกันพื้นเมืองในอ่าวแมสซาชูเซตส์ไปถึง 90% [77]การระบาดของโรคฝีดาษใน 1780-1782 และ1837-1838การทำลายล้างและนำมาลดจำนวนประชากรที่รุนแรงในหมู่ราบอินเดียนแดง [78]บางคนเชื่อ[ ใคร? ]ว่าการเสียชีวิตของประชากรชาวอเมริกันพื้นเมืองในโลกใหม่มากถึง 95% มีสาเหตุมาจากโรคโลกเก่า [79]ในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาชาวยุโรปได้พัฒนาภูมิคุ้มกันต่อโรคเหล่านี้ในระดับสูงในขณะที่ชนพื้นเมืองไม่มีเวลาสร้างภูมิคุ้มกันดังกล่าว [80]

ไข้ทรพิษทำลายประชากรพื้นเมืองของออสเตรเลียโดยคร่าชีวิตชาวออสเตรเลียพื้นเมืองราว 50% ในช่วงปีแรก ๆ ของการตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ [81]นอกจากนี้ยังถูกฆ่าตายหลายนิวซีแลนด์ เมารี [82]เป็นปลาย 1848-1849 เป็นจำนวนมากถึง 40,000 จาก 150,000 ฮาวายคาดว่าจะเสียชีวิตจากโรคหัด , โรคไอกรนและโรคไข้หวัดใหญ่ โรคที่ได้รับการแนะนำโดยเฉพาะอย่างยิ่งไข้ทรพิษเกือบจะกวาดล้างประชากรพื้นเมืองของเกาะอีสเตอร์ไปแล้ว [83]ในปีพ. ศ. 2418 โรคหัดคร่าชีวิตชาวฟิจิไปกว่า 40,000 คนหรือประมาณหนึ่งในสามของประชากร [84]ไอนุประชากรลดลงอย่างเห็นได้ชัดในศตวรรษที่ 19 เนื่องจากส่วนใหญ่โรคติดเชื้อที่เกิดจากการตั้งถิ่นฐานของญี่ปุ่นเทลงในฮอกไกโด [85]

ในทางกลับกันนักวิจัยได้ตั้งสมมติฐานว่าสารตั้งต้นของโรคซิฟิลิสอาจถูกขนจากโลกใหม่ไปยังยุโรปหลังจากการเดินทางของโคลัมบัส การค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่าชาวยุโรปสามารถนำแบคทีเรียในเขตร้อนที่ไม่สม่ำเสมอกลับบ้านได้ซึ่งสิ่งมีชีวิตอาจกลายพันธุ์เป็นรูปแบบที่ร้ายแรงกว่าในสภาพที่แตกต่างกันของยุโรป [86]โรคนี้บ่อยกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน; ซิฟิลิสเป็นนักฆ่าที่สำคัญในยุโรปในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา [87]การแพร่ระบาดของอหิวาตกโรคครั้งแรกเริ่มต้นขึ้นในรัฐเบงกอลแล้วแพร่กระจายไปทั่วประเทศอินเดียโดย 1820 สิบพันทหารอังกฤษและอินเดียนับไม่ถ้วนเสียชีวิตในระหว่างนี้การแพร่ระบาด [88]ระหว่างปี ค.ศ. 1736 ถึง พ.ศ. 2377 มีเจ้าหน้าที่ของบริษัท อินเดียตะวันออกเพียง 10% เท่านั้นที่รอดชีวิตจากการเดินทางกลับบ้านครั้งสุดท้าย [89] วาลดีมาร์แฮฟฟกี น ที่ส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในประเทศอินเดียที่พัฒนาและใช้วัคซีนกับอหิวาตกโรคและกาฬโรคในยุค 1890 ถือเป็นครั้งแรกที่นักจุลชีววิทยา

การต่อต้านโรค

1803 Spanish Crown ได้จัดภารกิจ (คณะสำรวจ Balmis ) เพื่อขนส่งวัคซีนไข้ทรพิษไปยังอาณานิคมของสเปนและจัดตั้งโครงการฉีดวัคซีนจำนวนมากที่นั่น [90]ในปีพ. ศ. 2375 รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาได้จัดตั้งโครงการฉีดวัคซีนไข้ทรพิษสำหรับชาวอเมริกันพื้นเมือง [91]ภายใต้การดูแลของMountstuart Elphinstoneมีการเปิดตัวโครงการเพื่อเผยแพร่การฉีดวัคซีนไข้ทรพิษในอินเดีย [92]ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมาการกำจัดหรือควบคุมโรคในประเทศเขตร้อนกลายเป็นแรงผลักดันให้บรรดามหาอำนาจอาณานิคม [93]การแพร่ระบาดของโรคนอนไม่หลับในแอฟริกาถูกจับกุมเนื่องจากทีมเคลื่อนที่คัดกรองผู้คนนับล้านที่มีความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ [94]ในศตวรรษที่ 20 โลกเห็นการเพิ่มขึ้นที่ใหญ่ที่สุดในจำนวนประชากรในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เกิดจากการลดลงของอัตราการตายในหลายประเทศเนื่องจากความก้าวหน้าทางการแพทย์ [95]ประชากรโลกได้เติบโตขึ้นจาก 1.6 พันล้านดอลลาร์ใน 1900 กว่าเจ็ดพันวันนี้ [ ต้องการอ้างอิง ]

พฤกษศาสตร์โคโลเนียล

พฤกษศาสตร์ในอาณานิคมหมายถึงเนื้องานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการเพาะปลูกการตลาดและการตั้งชื่อพืชใหม่ที่ได้มาหรือซื้อขายในช่วงยุคของการล่าอาณานิคมของยุโรป ตัวอย่างที่เด่นของพืชเหล่านี้รวมถึงน้ำตาลลูกจันทน์เทศ , ยาสูบ , กานพลู , อบเชย , เปลือกเปรูพริกและชา งานนี้เป็นส่วนสำคัญในการจัดหาเงินทุนสำหรับความทะเยอทะยานของอาณานิคมสนับสนุนการขยายตัวของยุโรปและสร้างความมั่นใจในการทำกำไรจากความพยายามดังกล่าว วาสโกเดกามาและคริสโตเฟอร์โคลัมบัสพยายามสร้างเส้นทางการค้าเครื่องเทศสีย้อมและผ้าไหมจากโมลุคคัสอินเดียและจีนทางทะเลซึ่งจะไม่ขึ้นกับเส้นทางที่กำหนดโดยพ่อค้าชาวเวนิสและตะวันออกกลาง นักธรรมชาติวิทยาเช่นHendrik van Rheede , Georg Eberhard RumphiusและJacobus Bontiusรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพืชตะวันออกในนามของชาวยุโรป แม้ว่าสวีเดนจะไม่มีเครือข่ายอาณานิคมที่กว้างขวาง แต่การวิจัยทางพฤกษศาสตร์จากCarl Linnaeus ได้ระบุและพัฒนาเทคนิคในการปลูกอบเชยชาและข้าวในท้องถิ่นเพื่อเป็นทางเลือกในการนำเข้าที่มีราคาแพง [96]

สากลนิยม

การยึดครองดินแดนอันกว้างใหญ่นำมาซึ่งวัฒนธรรมที่หลากหลายมากมายภายใต้การควบคุมจากส่วนกลางของหน่วยงานของจักรวรรดิ ตั้งแต่สมัยกรีกโบราณและโรมโบราณข้อเท็จจริงนี้ได้รับการกล่าวถึงโดยจักรวรรดิที่รับเอาแนวคิดสากลนิยมมาใช้และนำไปใช้กับนโยบายของจักรวรรดิที่มีต่อพสกนิกรของตนที่ห่างไกลจากเมืองหลวงของจักรวรรดิ หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นเมโทรโพลเป็นแหล่งที่มาของนโยบายที่รู้แจ้งอย่างชัดเจนซึ่งกำหนดไว้ทั่วทั้งอาณานิคมที่ห่างไกล

อาณาจักรที่เติบโตมาจากการพิชิตของกรีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยอเล็กซานเดอร์มหาราชได้กระตุ้นการแพร่กระจายของภาษากรีกศาสนาวิทยาศาสตร์และปรัชญาไปทั่วอาณานิคม ในขณะที่ชาวกรีกส่วนใหญ่มองว่าวัฒนธรรมของตนเองเหนือกว่าคนอื่น ๆ ทั้งหมด (คำว่าอนารยชนมาจากคำพูดพึมพำที่ฟังติดหูชาวกรีกเช่น "บาร์ - บาร์") อเล็กซานเดอร์มีความโดดเด่นในการส่งเสริมการรณรงค์เพื่อเอาชนะใจและความคิดของชาวเปอร์เซีย เขารับเอาธรรมเนียมการแต่งกายของชาวเปอร์เซียมาใช้และสนับสนุนให้ผู้ชายของเขากลับบ้านโดยการรับภรรยาในท้องถิ่นและเรียนรู้ท่าทีของพวกเขา สิ่งที่น่าสังเกตก็คือเขาละทิ้งความพยายามของกรีกก่อนหน้านี้ในการล่าอาณานิคมโดยมีลักษณะการฆาตกรรมและการกดขี่ของชาวท้องถิ่นและการตั้งถิ่นฐานของพลเมืองกรีกจากโปลิส

ลัทธิสากลนิยมของโรมันมีความอดทนต่อวัฒนธรรมและศาสนาและมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพของพลเมืองและหลักนิติธรรม กฎหมายโรมันบังคับใช้กับพลเมืองโรมันและผู้ที่ตกเป็นอาณานิคม แม้ว่าอิมพีเรียลโรมจะไม่มีการศึกษาสาธารณะแต่ภาษาละตินก็แพร่กระจายผ่านการใช้ในการปกครองและการค้า กฎหมายโรมันห้ามผู้นำท้องถิ่นทำสงครามระหว่างกันเองซึ่งต้องรับผิดชอบต่อPax Romana ที่ยาวนานถึง 200 ปีซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งสันติภาพที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ จักรวรรดิโรมันใจกว้างของวัฒนธรรมที่หลากหลายและการปฏิบัติทางศาสนาแม้ช่วยให้พวกเขาในโอกาสน้อยที่จะเป็นภัยคุกคามต่ออำนาจโรมัน

ลัทธิล่าอาณานิคมและภูมิศาสตร์

British Togolandในปี 2496

ผู้ตั้งถิ่นฐานทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างประชากรพื้นเมืองและอำนาจของจักรวรรดิดังนั้นจึงเชื่อมช่องว่างทางภูมิศาสตร์อุดมการณ์และการค้าระหว่างผู้ล่าอาณานิคมและผู้ที่ตกเป็นอาณานิคม ในขณะที่ขอบเขตที่ทางภูมิศาสตร์ที่เป็นนักวิชาการศึกษาเป็นที่เกี่ยวข้องในการล่าอาณานิคมเป็นที่ถกเถียงเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เช่นแผนที่ , การต่อเรือ , นำทาง , เหมืองแร่และผลผลิตทางการเกษตรเป็นเครื่องมือในการขยายอาณานิคมยุโรป การรับรู้ของผู้ล่าอาณานิคมเกี่ยวกับพื้นผิวโลกและทักษะการปฏิบัติมากมายทำให้นักล่าอาณานิคมมีความรู้ว่าในทางกลับกันก็สร้างพลัง [97]

แอนน์ Godlewska และนีลสมิ ธ ยืนยันว่า "อาณาจักรคือ 'พลัดบ้านพลัดเมืองโครงการทางภูมิศาสตร์' " [ ต้องการคำชี้แจง ] [98]ทฤษฎีทางภูมิศาสตร์ในอดีตเช่นการกำหนดสภาพแวดล้อมทำให้ลัทธิล่าอาณานิคมถูกต้องตามกฎหมายโดยวางมุมมองว่าบางส่วนของโลกยังด้อยพัฒนาซึ่งสร้างแนวคิดของวิวัฒนาการที่บิดเบือน [97] นักภูมิศาสตร์เช่นEllen Churchill SempleและEllsworth Huntingtonหยิบยกความคิดที่ว่าภูมิอากาศทางตอนเหนือสร้างความแข็งแกร่งและความเฉลียวฉลาดเมื่อเทียบกับสภาพภูมิอากาศในเขตร้อนชื้น (See The Tropics ) ได้แก่ การผสมผสานระหว่างปัจจัยกำหนดสิ่งแวดล้อมและสังคมดาร์วินในแนวทางของพวกเขา . [99]

นักภูมิศาสตร์ทางการเมืองยังยืนยันด้วยว่าพฤติกรรมของอาณานิคมได้รับการเสริมแรงจากการทำแผนที่ทางกายภาพของโลกดังนั้นจึงสร้างภาพแยกระหว่าง "พวกเขา" และ "เรา" นักภูมิศาสตร์มุ่งเน้นไปที่ช่องว่างของลัทธิล่าอาณานิคมและจักรวรรดินิยมเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุและการจัดสรรพื้นที่เชิงสัญลักษณ์ทำให้เกิดลัทธิล่าอาณานิคม [100] : 5

เปรียบเทียบแอฟริกาในปี พ.ศ. 2423 และ พ.ศ. 2456

Maps มีบทบาทอย่างกว้างขวางในลัทธิล่าอาณานิคมอย่างที่ Bassett กล่าวไว้ "ด้วยการให้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในรูปแบบที่สะดวกและเป็นมาตรฐานนักทำแผนที่ช่วยเปิดแอฟริกาตะวันตกสู่การพิชิตการค้าและการล่าอาณานิคมของยุโรป" [101]อย่างไรก็ตามเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างลัทธิล่าอาณานิคมและภูมิศาสตร์ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์การทำแผนที่จึงมักถูกปรับแต่งในช่วงยุคอาณานิคม บรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคมมีผลต่อการสร้างแผนที่ ในระหว่างลัทธิล่าอาณานิคมผู้สร้างแผนที่ใช้วาทศิลป์ในการสร้างขอบเขตและในงานศิลปะของพวกเขา วาทศิลป์ชอบมุมมองของชาวยุโรปที่พิชิต; สิ่งนี้เห็นได้ชัดในความจริงที่ว่าแผนที่ใด ๆ ที่สร้างขึ้นโดยชาวยุโรปที่ไม่ใช่ชาวยุโรปนั้นถูกมองว่าไม่ถูกต้องในทันที นอกจากนี้นักทำแผนที่ชาวยุโรปยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่นำไปสู่ชาติพันธุ์วิทยา แสดงให้เห็นถึงชาติพันธุ์ของตนเองที่อยู่ตรงกลางของแผนที่ ดังที่เจบีฮาร์เลย์กล่าวไว้ว่า "ขั้นตอนในการสร้างแผนที่ - การเลือกการละเว้นการทำให้เข้าใจง่ายการจัดหมวดหมู่การสร้างลำดับชั้นและ 'การแสดงสัญลักษณ์' ล้วนมีวาทศิลป์โดยเนื้อแท้" [102]

แนวปฏิบัติโดยทั่วไปของนักทำแผนที่ชาวยุโรปในสมัยนั้นคือการทำแผนที่พื้นที่ที่ยังไม่ได้สำรวจเป็น "ช่องว่าง" สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อมหาอำนาจอาณานิคมเนื่องจากจุดประกายการแข่งขันระหว่างพวกเขาเพื่อสำรวจและตั้งอาณานิคมในภูมิภาคเหล่านี้ นักจักรวรรดินิยมอย่างกระตือรือร้นและกระตือรือร้นที่จะเติมเต็มช่องว่างเหล่านี้เพื่อความรุ่งเรืองของประเทศของตน [103]พจนานุกรมภูมิศาสตร์มนุษย์หมายเหตุที่แผนที่ถูกใช้ในการล้าง 'ยังไม่ได้เปิด' ดินแดนแห่งความหมายพื้นเมืองของพวกเขาและนำพวกเขาเข้ามาอยู่เชิงพื้นที่ผ่านการจัดเก็บภาษีของ "เวสเทิร์สถานที่ชื่อและพรมแดน [ดังนั้น] priming 'บริสุทธิ์' (สมมุติ ที่ดินว่างเปล่า 'ที่รกร้างว่างเปล่า') สำหรับการล่าอาณานิคม (ทำให้ภูมิทัศน์อาณานิคมทางเพศเป็นโดเมนของการเจาะชาย) กำหนดพื้นที่ของมนุษย์ต่างดาวขึ้นใหม่เป็นค่าสัมบูรณ์ที่สามารถวัดได้และแยกออกได้ (เป็นทรัพย์สิน) " [104]

เดวิดลิฟวิงสโตนเน้นว่า "ภูมิศาสตร์มีความหมายแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาและในสถานที่ต่างๆกัน" และเราควรเปิดใจให้กว้างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์กับลัทธิล่าอาณานิคมแทนที่จะระบุขอบเขต [98]ภูมิศาสตร์ที่เป็นระเบียบวินัยไม่ใช่และไม่ใช่วิทยาศาสตร์วัตถุประสงค์จิตรกรและเจฟฟรีย์โต้แย้ง แต่มันตั้งอยู่บนสมมติฐานเกี่ยวกับโลกทางกายภาพ [97]เปรียบเทียบexogeographicalตัวแทนของสภาพแวดล้อมในเขตร้อนชื้นอย่างเห็นได้ชัดในนิยายวิทยาศาสตร์ศิลปะสนับสนุนการคาดเดานี้หาความคิดของเขตร้อนที่จะเป็นคอลเลกชันเทียมของความคิดและความเชื่อที่มีความเป็นอิสระของภูมิศาสตร์ [105]

ลัทธิล่าอาณานิคมและจักรวรรดินิยม

ผู้ว่าการทั่วไป FélixÉbouéต้อนรับ Charles de Gaulleสู่ ชาด

อาณานิคมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรและเพื่อการล่าอาณานิคมที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับจักรวรรดินิยม สมมติฐานคือลัทธิล่าอาณานิคมและลัทธิจักรวรรดินิยมสามารถใช้แทนกันได้อย่างไรก็ตามโรเบิร์ตเจซียังแนะนำว่าลัทธิจักรวรรดินิยมเป็นแนวคิดในขณะที่ลัทธิล่าอาณานิคมเป็นแนวทางปฏิบัติ ลัทธิล่าอาณานิคมมีพื้นฐานมาจากมุมมองของจักรวรรดินิยมดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นผลสืบเนื่อง โดยผ่านจักรวรรดิแล้วลัทธิล่าอาณานิคมจึงถูกจัดตั้งขึ้นและระบบทุนนิยมก็ขยายตัวในทางกลับกันเศรษฐกิจทุนนิยมบังคับใช้จักรวรรดิโดยธรรมชาติ

มุมมองของลัทธิล่าอาณานิคม

ลัทธิมาร์กซ์มองว่าลัทธิล่าอาณานิคมเป็นรูปแบบหนึ่งของทุนนิยมบังคับใช้การเอารัดเอาเปรียบและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มาร์กซ์คิดว่าการทำงานในระบบทุนนิยมโลกลัทธิล่าอาณานิคมมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการพัฒนาที่ไม่สม่ำเสมอ มันเป็น "เครื่องมือในการทำลายขายส่งการพึ่งพาและการแสวงหาผลประโยชน์อย่างเป็นระบบซึ่งก่อให้เกิดเศรษฐกิจที่บิดเบี้ยวความสับสนทางสังคมและจิตใจความยากจนจำนวนมากและการพึ่งพานีโอโคโลเนียล" [106]อาณานิคมถูกสร้างขึ้นในรูปแบบการผลิต การค้นหาวัตถุดิบและการค้นหาโอกาสในการลงทุนใหม่ในปัจจุบันเป็นผล[ อ้างอิงจากใคร? ]การแข่งขันระหว่างทุนนิยมสำหรับการสะสมทุน[ ต้องการอ้างอิง ] เลนินมองว่าลัทธิล่าอาณานิคมเป็นต้นเหตุของลัทธิจักรวรรดินิยมเนื่องจากลัทธิจักรวรรดินิยมมีความโดดเด่นด้วยทุนนิยมผูกขาดผ่านลัทธิล่าอาณานิคมและตามที่Lyal S. Sungaอธิบายว่า: "วลาดิมีร์เลนินสนับสนุนหลักการแห่งการตัดสินใจด้วยตนเองของประชาชนอย่างจริงจังใน" วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการปฏิวัติสังคมนิยมและ สิทธิของประชาชาติในการกำหนดตนเอง "เป็นไม้กระดานสำคัญในโครงการสังคมนิยมสากลนิยม" และเขาอ้างถึงเลนินที่ยืนยันว่า "สิทธิของประเทศในการตัดสินใจด้วยตนเองหมายถึงสิทธิที่จะได้รับเอกราชในแง่ทางการเมืองเท่านั้นสิทธิที่จะเป็นอิสระ การแยกทางการเมืองจากประเทศผู้กดขี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการประชาธิปไตยทางการเมืองนี้แสดงให้เห็นถึงเสรีภาพที่สมบูรณ์ในการรวมตัวกันเพื่อแยกตัวออกและการลงประชามติในการแยกตัวโดยชาติที่แยกตัวออกมา " [107]ชาวมาร์กซิสต์ที่ไม่ใช่ชาวรัสเซียใน RSFSR และต่อมาสหภาพโซเวียตเช่นสุลต่าน Galiev และ Vasyl Shakhrai ระหว่างปีพ. ศ. 2461 ถึง พ.ศ. 2466 และหลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2472 ถือว่าระบอบการปกครองของสหภาพโซเวียตเป็นเวอร์ชันใหม่ของจักรวรรดินิยมรัสเซียและลัทธิล่าอาณานิคม

ในการวิจารณ์เรื่องการล่าอาณานิคมในแอฟริกานักประวัติศาสตร์และนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวกียานีวอลเตอร์ร็อดนีย์กล่าวว่า:

“ ความเด็ดขาดของช่วงเวลาสั้น ๆ ของลัทธิล่าอาณานิคมและผลกระทบเชิงลบของแอฟริกาฤดูใบไม้ผลิส่วนใหญ่มาจากข้อเท็จจริงที่ว่าแอฟริกาสูญเสียอำนาจอำนาจเป็นตัวกำหนดสูงสุดในสังคมมนุษย์โดยเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ภายในกลุ่มใด ๆ และระหว่างกลุ่มมันแสดงถึงความสามารถ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนและหากจำเป็นต้องกำหนดเจตจำนงของตนด้วยวิธีการใด ๆ ที่มีอยู่ ... เมื่อสังคมหนึ่งพบว่าตัวเองถูกบังคับให้สละอำนาจโดยสิ้นเชิงให้กับสังคมอื่นซึ่งในตัวเองเป็นรูปแบบของการ ด้อยพัฒนา  ... ในช่วงหลายศตวรรษของการค้าก่อนอาณานิคม การควบคุมชีวิตทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจบางส่วนยังคงอยู่ในแอฟริกาแม้ว่าการค้ากับชาวยุโรปจะเสียเปรียบก็ตามการควบคุมเรื่องภายในเพียงเล็กน้อยก็หายไปภายใต้ลัทธิล่าอาณานิคมลัทธิล่าอาณานิคมไปไกลกว่าการค้ามากมันหมายถึงแนวโน้มในการจัดสรรโดยตรงโดยชาวยุโรปของ สถาบันทางสังคมในแอฟริกาชาวแอฟริกันหยุดกำหนดเป้าหมายและมาตรฐานทางวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง สมาชิกหนุ่มสาวของสังคม สิ่งเหล่านี้เป็นการก้าวถอยหลังครั้งสำคัญอย่างไม่ต้องสงสัย ... ลัทธิล่าอาณานิคมไม่ได้เป็นเพียงระบบการแสวงหาผลประโยชน์ แต่เป็นระบบที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อส่งผลกำไรกลับคืนสู่ประเทศที่เรียกว่า 'ประเทศแม่' จากมุมมองของชาวแอฟริกันพบว่ามีการอพยพออกนอกประเทศอย่างสม่ำเสมอของส่วนเกินที่ผลิตโดยแรงงานชาวแอฟริกันออกจากทรัพยากรของแอฟริกา นั่นหมายถึงการพัฒนาของยุโรปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิภาษวิธีเดียวกันกับที่แอฟริกายังด้อยพัฒนา อาณานิคมของแอฟริกาตกอยู่ในส่วนนั้นของเศรษฐกิจทุนนิยมระหว่างประเทศซึ่งส่วนเกินถูกดึงไปเลี้ยงภาคนครหลวง ดังที่เห็นก่อนหน้านี้การแสวงหาประโยชน์จากที่ดินและแรงงานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความก้าวหน้าทางสังคมของมนุษย์ แต่มีเพียงสมมติฐานว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีอยู่ในพื้นที่ที่มีการแสวงหาผลประโยชน์ " [108] [109]

ตามที่เลนิน , จักรวรรดินิยมใหม่เน้นการเปลี่ยนแปลงของระบบทุนนิยมจากการค้าเสรีที่จะขั้นตอนของการผูกขาด ทุนนิยมการเงินทุน เขากล่าวว่ามันคือ "เกี่ยวข้องกับความเข้มข้นของการต่อสู้เพื่อแบ่งโลก" ในขณะที่การค้าเสรีประสบความสำเร็จในการส่งออกสินค้า[ อ้างอิงจากใคร? ]ทุนนิยมผูกขาดเจริญเติบโตจากการส่งออกเงินทุนที่สะสมโดยผลกำไรจากธนาคารและอุตสาหกรรม สำหรับเลนินถือเป็นขั้นสูงสุดของระบบทุนนิยม เขากล่าวต่อไปว่าระบบทุนนิยมรูปแบบนี้ถึงวาระแล้วเพราะสงครามระหว่างนายทุนกับชาติที่ถูกเอาเปรียบกับอดีตที่สูญเสียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สงครามระบุว่าเป็นผลมาจากลัทธิจักรวรรดินิยม ในฐานะที่เป็นความต่อเนื่องของความคิดนี้ GN Uzoigwe กล่าวว่า "แต่ตอนนี้เป็นที่ชัดเจนจากการตรวจสอบประวัติศาสตร์แอฟริกันอย่างจริงจังมากขึ้นในช่วงนี้ว่าลัทธิจักรวรรดินิยมมีความสำคัญทางเศรษฐกิจในแรงกระตุ้นพื้นฐาน" [110]

เสรีนิยมทุนนิยมและลัทธิล่าอาณานิคม

เสรีนิยมคลาสสิกโดยทั่วไปในการต่อต้านนามธรรมลัทธิล่าอาณานิคมและจักรวรรดินิยมรวมทั้งอดัมสมิ ธ , Frédéricบาสเตีย , ริชาร์ด Cobdenจอห์นสดใสเฮนริชาร์ดเฮอร์เบิร์ Spencer , HR ฟ็อกซ์บอร์นเอ็ดเวิร์ด Morel โจเซฟินบัตเลอร์, WJ ฟ็อกซ์และวิลเลียมเฮอร์เชล [111]ปรัชญาของพวกเขาพบว่าองค์กรอาณานิคมโดยเฉพาะพ่อค้าในความขัดแย้งกับหลักการของการค้าเสรีและนโยบายเสรีนิยม [112] อดัมสมิ ธเขียนไว้ในThe Wealth of Nationsว่าสหราชอาณาจักรควรให้เอกราชแก่อาณานิคมทั้งหมดและยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจสำหรับชาวอังกฤษโดยเฉลี่ยแม้ว่าพ่อค้าที่มีสิทธิพิเศษในการค้าขายจะสูญเสียไป [111] [113]

ความคิดทางวิทยาศาสตร์ในลัทธิล่าอาณานิคมเชื้อชาติและเพศ

ในช่วงยุคอาณานิคมกระบวนการล่าอาณานิคมทั่วโลกทำหน้าที่ในการแพร่กระจายและสังเคราะห์ระบบความเชื่อทางสังคมและการเมืองของ "ประเทศแม่" ซึ่งมักรวมถึงความเชื่อในเรื่องเชื้อชาติที่เหนือกว่าโดยธรรมชาติของเผ่าพันธุ์ของประเทศแม่ ลัทธิล่าอาณานิคมยังทำหน้าที่เสริมสร้างระบบความเชื่อทางเชื้อชาติเดียวกันนี้ภายใน "ประเทศแม่" ด้วยกันเอง โดยปกติจะรวมอยู่ในระบบความเชื่อของอาณานิคมคือความเชื่อบางอย่างในความเหนือกว่าโดยกำเนิดของเพศชายมากกว่าเพศหญิงอย่างไรก็ตามความเชื่อนี้มักมีอยู่ก่อนในสังคมก่อนอาณานิคมก่อนที่จะมีการล่าอาณานิคม [114] [115] [116]

การปฏิบัติทางการเมืองที่เป็นที่นิยมของเวลาที่เสริมการปกครองอาณานิคมโดย legitimizing ยุโรป (และ / หรือญี่ปุ่น) ชายผู้มีอำนาจและความชอบธรรมเพศหญิงและไม่ใช่แม่ของประเทศการแข่งขันด้อยกว่าผ่านการศึกษาของCraniology , เปรียบเทียบกายวิภาคศาสตร์และphrenology [115] [116] [117]นักชีววิทยา, ธรรมชาติ, นักมานุษยวิทยาและ ethnologists ของศตวรรษที่ 19 กำลังจดจ่ออยู่กับการศึกษาของท้องถิ่นผู้หญิงอาณานิคมเช่นในกรณีของจอร์ Cuvierศึกษา 'ของซาร่าห์ Baartman [116]กรณีดังกล่าวได้รวบรวมความสัมพันธ์ที่เหนือกว่าและความด้อยกว่าตามธรรมชาติระหว่างเผ่าพันธุ์โดยอาศัยการสังเกตของนักธรรมชาติวิทยาจากประเทศแม่ การศึกษาในยุโรปตามแนวเหล่านี้ก่อให้เกิดการรับรู้ว่ากายวิภาคของผู้หญิงแอฟริกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอวัยวะเพศมีลักษณะคล้ายกับขากรรไกรล่างลิงบาบูนและลิงดังนั้นจึงทำให้ชาวแอฟริกันที่ตกเป็นอาณานิคมแตกต่างจากสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นคุณลักษณะของวิวัฒนาการที่เหนือกว่าและเป็นผู้มีอำนาจโดยชอบธรรม ผู้หญิงยุโรป. [116]

นอกเหนือจากสิ่งที่ตอนนี้จะถูกมองว่าเป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์หลอกๆเกี่ยวกับเชื้อชาติซึ่งมีแนวโน้มที่จะเสริมสร้างความเชื่อในเรื่องความเหนือกว่าทางเชื้อชาติของประเทศแม่โดยธรรมชาติแล้วอุดมการณ์ใหม่ "ตามหลักวิทยาศาสตร์" ที่เกี่ยวข้องกับบทบาททางเพศยังกลายเป็นส่วนเสริมของ ความเชื่อทั่วไปของความเหนือกว่าโดยธรรมชาติของยุคอาณานิคม [115]ปมด้อยของเพศหญิงในทุกวัฒนธรรมเกิดขึ้นเนื่องจากความคิดที่คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากกะโหลกวิทยาซึ่งทำให้นักวิทยาศาสตร์โต้แย้งว่าโดยเฉลี่ยแล้วขนาดสมองของมนุษย์เพศหญิงโดยเฉลี่ยแล้วจะเล็กกว่าของผู้ชายเล็กน้อยดังนั้นจึงอนุมานได้ว่าดังนั้นจึงเป็นเรื่องของเพศหญิง มนุษย์ต้องได้รับการพัฒนาน้อยกว่าและมีวิวัฒนาการน้อยกว่าเพศชาย [115]การค้นพบความแตกต่างของขนาดกะโหลกสัมพัทธ์ในเวลาต่อมาเป็นเพียงแค่ความแตกต่างของขนาดโดยทั่วไปของร่างกายมนุษย์เมื่อเทียบกับร่างกายของมนุษย์หญิงทั่วไป [118]

ในอดีตอาณานิคมของยุโรปบางครั้งชาวยุโรปและสตรีที่ไม่ใช่ชาวยุโรปต้องเผชิญกับการศึกษาที่รุกรานโดยอำนาจอาณานิคมเพื่อผลประโยชน์ของอุดมการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนอาณานิคมในสมัยนั้น [116]การศึกษาเรื่องเชื้อชาติและเพศที่ดูเหมือนมีข้อบกพร่องเช่นนี้เกิดขึ้นพร้อมกับยุคของลัทธิล่าอาณานิคมและการนำวัฒนธรรมต่างชาติการปรากฏตัวและบทบาททางเพศมาสู่โลกกว้างขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะนี้มุมมองของนักวิชาการในประเทศแม่ [ ต้องการอ้างอิง ]

"อื่น ๆ"

"ตะวันออกเสนอความร่ำรวยให้บริทาเนีย" วาดโดย Spiridione Romaสำหรับห้องประชุมของ บริษัท อินเดียตะวันออกของอังกฤษ

"อื่น ๆ " หรือ " อื่น ๆ " คือกระบวนการสร้างเอนทิตีแยกต่างหากสำหรับบุคคลหรือกลุ่มที่ถูกระบุว่าแตกต่างหรือไม่ปกติเนื่องจากลักษณะซ้ำ ๆ กัน [119]อื่น ๆ คือการสร้างผู้ที่เลือกปฏิบัติแยกแยะติดป้ายจัดหมวดหมู่ผู้ที่ไม่เหมาะสมกับบรรทัดฐานทางสังคม นักวิชาการหลายคนในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาได้พัฒนาแนวความคิดของ "อื่น ๆ " เป็นแนวคิดทางญาณวิทยาในทฤษฎีสังคม [119]ตัวอย่างเช่นนักวิชาการหลังอาณานิคมเชื่อว่าอำนาจในการล่าอาณานิคมอธิบายถึง "คนอื่น" ที่อยู่ที่นั่นเพื่อครอบงำสร้างความศิวิไลซ์และดึงทรัพยากรผ่านการล่าอาณานิคมของดินแดน [119]

นักภูมิศาสตร์ทางการเมืองอธิบายว่ามหาอำนาจอาณานิคม / จักรวรรดินิยม (ประเทศกลุ่มคน ฯลฯ ) "สถานที่" ที่พวกเขาต้องการครอบครองเพื่อทำให้การแสวงหาประโยชน์ในดินแดนถูกต้องตามกฎหมายอย่างไร [119]ในระหว่างและหลังการเพิ่มขึ้นของลัทธิล่าอาณานิคมมหาอำนาจตะวันตกมองว่าตะวันออกเป็น "อื่น" ซึ่งแตกต่างและแยกออกจากบรรทัดฐานทางสังคมของพวกเขา มุมมองและการแบ่งแยกวัฒนธรรมนี้ได้แบ่งวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกทำให้เกิดพลวัตที่โดดเด่น / รองลงมาทั้งที่เป็น "อีกฝ่าย" ที่มีต่อตัวเอง [119]

ลัทธิหลังอาณานิคม

Queen Victoria Streetในอดีตอาณานิคมของอังกฤษ ในฮ่องกง

Post-colonialism (หรือทฤษฎีหลังอาณานิคม) สามารถอ้างถึงชุดของทฤษฎีในปรัชญาและวรรณกรรมที่ต่อสู้กับมรดกของการปกครองอาณานิคม ในแง่นี้เราสามารถถือว่าวรรณคดีหลังอาณานิคมเป็นสาขาหนึ่งของวรรณกรรมหลังสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระทางการเมืองและวัฒนธรรมของชนชาติที่เคยถูกปราบปรามในอาณาจักรอาณานิคม

ผู้ปฏิบัติงานหลายคนใช้หนังสือOrientalism (1978) ของEdward Saïdเป็นผลงานการก่อตั้งทฤษฎี (แม้ว่านักทฤษฎีชาวฝรั่งเศสเช่นAiméCésaire (1913–2008) และFrantz Fanon (1925–1961) ได้กล่าวอ้างคล้าย ๆ กันเมื่อหลายสิบปีก่อน Sa )d) Saïdวิเคราะห์ผลงานของBalzac , BaudelaireและLautréamontโดยอ้างว่าพวกเขาช่วยสร้างจินตนาการทางสังคมเกี่ยวกับความเหนือกว่าทางเชื้อชาติของยุโรป

นักเขียนนิยายยุคหลังอาณานิคมโต้ตอบกับวาทกรรมอาณานิคมแบบดั้งเดิมแต่แก้ไขหรือล้มล้างมัน ตัวอย่างเช่นการเล่าเรื่องที่คุ้นเคยจากมุมมองของตัวละครรองที่ถูกกดขี่ในเรื่อง Gayatri Chakravorty สปิแว็ก 's สามารถพูดพด? (1998) ทำให้ชื่อของพดศึกษา

ในA Critique of Postcolonial Reason (1999) Spivak แย้งว่างานอภิปรัชญาของยุโรปที่สำคัญ(เช่นKantและHegel ) ไม่เพียง แต่มีแนวโน้มที่จะแยกรูปแบบย่อยออกจากการอภิปรายของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังป้องกันไม่ให้ชาวยุโรปที่ไม่ใช่ชาวยุโรปครอบครองตำแหน่งในฐานะมนุษย์โดยสมบูรณ์วิชา . ปรากฏการณ์ทางจิตวิญญาณของเฮเกล(1807) ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องชาติพันธุ์ที่ชัดเจนถือว่าอารยธรรมตะวันตกประสบความสำเร็จมากที่สุดในขณะที่คานท์ยังมีร่องรอยของการเหยียดผิวในงานของเขาด้วย

อาณานิคม

สาขาวิชาอาณานิคมศึกษาลัทธิล่าอาณานิคมจากมุมมองเช่นเศรษฐศาสตร์สังคมวิทยาและจิตวิทยา [120]

ผลของลัทธิล่าอาณานิคมต่ออาณานิคม

ตั้งแต่ปี 1945, ตรวจคนเข้าเมืองไปยังสหราชอาณาจักรภายใต้ กฎหมายสัญชาติอังกฤษได้อย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอดีต จักรวรรดิอังกฤษ [121]

ในบทความเรียงความของเขาในปีพ. ศ. 2498 วาทกรรมเกี่ยวกับลัทธิล่าอาณานิคม ( ฝรั่งเศส : Discours sur le colonialisme ) กวีชาวฝรั่งเศสAiméCésaireได้ประเมินผลกระทบของทัศนคติและแรงจูงใจในการเหยียดผิวเหยียดเพศและทุนนิยมที่มีต่ออารยธรรมที่พยายามจะล่าอาณานิคมของอารยธรรมอื่น ๆ ในการอธิบายจุดยืนของเขาเขากล่าวว่า "ฉันยอมรับว่าเป็นเรื่องดีที่จะทำให้อารยธรรมต่างๆติดต่อกันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมในการผสมผสานโลกที่แตกต่างกันไม่ว่าอัจฉริยะของตัวเองจะเป็นอย่างไรอารยธรรมที่ถอนตัวออกไป atrophies ตัวเองสำหรับอารยธรรมการแลกเปลี่ยนคือออกซิเจน " [122]อย่างไรก็ตามเขาเชื่อว่าการล่าอาณานิคมเป็นวิธีการที่เป็นอันตรายและต่อต้านการมีปฏิสัมพันธ์และการเรียนรู้จากอารยธรรมใกล้เคียง [ ต้องการอ้างอิง ]

เพื่อแสดงให้เห็นประเด็นของเขาเขาอธิบายว่าการล่าอาณานิคมอาศัยกรอบการเหยียดผิวและชาวต่างชาติที่ลดทอนความเป็นมนุษย์ของเป้าหมายของการล่าอาณานิคมและแสดงให้เห็นถึงการกระทำที่ทารุณและโหดร้ายของพวกเขา ทุกครั้งที่การกระทำที่ผิดศีลธรรมที่กระทำโดยผู้ล่าอาณานิคมต่อผู้ที่ตกเป็นอาณานิคมนั้นเป็นสิ่งที่ชอบธรรมโดยการเหยียดผิวเหยียดเพศมิฉะนั้นต่างชาติหรือแรงจูงใจจากทุนนิยมในการปราบกลุ่มคนอารยธรรมที่ล่าอาณานิคม "ได้รับน้ำหนักที่ตายอีกครั้งการถดถอยสากลเกิดขึ้น ศูนย์กลางของการติดเชื้อเริ่มแพร่กระจาย " [122] Césaireให้เหตุผลว่าผลของกระบวนการนี้คือ "ยาพิษ [คือ] ที่แทรกซึมเข้าไปในเส้นเลือดของยุโรปและอย่างช้าๆ แต่แน่นอนทวีปดำเนินไปสู่ความป่าเถื่อน " [123] Césaireแสดงให้เห็นว่าความชอบธรรมของชนชั้นและชาวต่างชาติสำหรับการล่าอาณานิคมซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความปรารถนาของทุนนิยมส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมและวัฒนธรรมของประเทศที่ตกเป็นอาณานิคมในที่สุด ดังนั้นการล่าอาณานิคมจึงสร้างความเสียหายให้กับอารยธรรมที่เข้าร่วมเป็นผู้กระทำผิดในลักษณะที่เป็นอันตรายต่อภายใน [ ต้องการอ้างอิง ]

การสำรวจของYouGov ในปี 2014 พบว่าคนอังกฤษส่วนใหญ่มีความภาคภูมิใจในลัทธิล่าอาณานิคมและจักรวรรดิอังกฤษ : [124]

การสำรวจใหม่ของ YouGov พบว่าส่วนใหญ่คิดว่าจักรวรรดิอังกฤษเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ (59%) มากกว่าที่จะละอายใจ (19%) 23% ไม่รู้ คนหนุ่มสาวมักจะรู้สึกภาคภูมิใจมากกว่าความอับอายเมื่อพูดถึงจักรวรรดิแม้ว่าประมาณครึ่งหนึ่ง (48%) ของเด็กอายุ 18–24 ปีจะทำ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วประมาณ 2 ใน 3 (65%) ของผู้สูงอายุ 60 ปีรู้สึกภาคภูมิใจเป็นส่วนใหญ่ ... หนึ่งในสามของชาวอังกฤษ (34%) ยังบอกว่าพวกเขาต้องการหากอังกฤษยังคงมีอาณาจักรอยู่ ต่ำกว่าครึ่ง (45%) กล่าวว่าพวกเขาไม่ต้องการให้จักรวรรดิดำรงอยู่ในปัจจุบัน 20% ไม่รู้. [125]

“ พื้นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรป”. สำมะโนบทความที่อ้างถึงในคำอธิบาย .)

ประเทศและภูมิภาคนอกยุโรปที่มีประชากรเชื้อสายยุโรปจำนวนมาก[126]

ครอบครัวโบเออร์ในแอฟริกาใต้ พ.ศ. 2429
 • แอฟริกา (ดูชาวยุโรปในแอฟริกา )
  • แอฟริกาใต้ ( ยุโรปแอฟริกาใต้ ): 7.8% ของประชากร[127]
  • นามิเบีย ( นามิเบียในยุโรป ): 6.5% ของประชากรซึ่งส่วนใหญ่พูดภาษาแอฟริกันนอกเหนือจากชนกลุ่มน้อยที่พูดภาษาเยอรมัน [128]
  • Réunion : คาดว่าจะประมาณ 25% ของประชากร[129]
  • ซิมบับเว ( ชาวยุโรปในซิมบับเว )
  • แอลจีเรีย (ปีด- นัวร์ ) [130]
  • บอตสวานา : 3% ของประชากร[131]
  • เคนยา ( ชาวยุโรปในเคนยา )
  • มอริเชียส ( ฝรั่งเศส - มอริเชียส )
  • โมร็อกโก ( โมร็อกโกยุโรป ) [132]
  • ไอวอรีโคสต์ ( ชาวฝรั่งเศส ) [133]
  • เซเนกัล[134]
  • หมู่เกาะคานารี่ ( สเปน ) รู้จักCanarians
  • เซเชลส์ ( ฝรั่งเศส - เซเชลส์ )
  • โซมาเลีย ( โซมาเลียอิตาลี )
  • เอริเทรีย ( เอริเทรียอิตาลี )
  • เซนต์เฮเลนา (สหราชอาณาจักร) รวมทั้งTristan da Cunha (สหราชอาณาจักร): ส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป
  • สวาซิแลนด์ : 3% ของประชากร[135]
  • ตูนิเซีย ( ตูนิเซียในยุโรป ) [136]
ผู้ตั้งถิ่นฐานของรัสเซียใน เอเชียกลางคาซัคสถานปัจจุบันในปี 2454
 • เอเชีย
  • ไซบีเรีย ( รัสเซีย , เยอรมันและUkrainians ) [137] [138]
  • คาซัคสถาน ( รัสเซียคาซัคสถาน , เยอรมันคาซัคสถาน ): 30% ของประชากร[139] [140]
  • อุซเบกิสถาน ( รัสเซียและชาวสลาฟอื่น ๆ): 6% ของประชากร[140]
  • คีร์กีซสถาน (รัสเซียและชาวสลาฟอื่น ๆ ): 14% ของประชากร[140] [141] [142]
  • เติร์กเมนิสถาน (รัสเซียและชาวสลาฟอื่น ๆ ): 4% ของประชากร[140] [143]
  • ทาจิกิสถาน (รัสเซียและชาวสลาฟอื่น ๆ ): 1% ของประชากร[140] [144]
  • ฮ่องกง[145]
  • ฟิลิปปินส์ (บรรพบุรุษชาวสเปน): 3% ของประชากร
  • สาธารณรัฐประชาชนจีน ( รัสเซียในจีน )
  • ชมพูทวีป ( แองโกล - อินเดียน )
 • ละตินอเมริกา (ดู White Latin American )
  ผู้อพยพชาวอิตาลีที่เดินทางมาถึงเมือง เซาเปาโลประเทศบราซิลค. พ.ศ. 2433
  • อาร์เจนตินา (การอพยพชาวยุโรปไปยังอาร์เจนตินา ): 97% ของประชากร[146]
  • โบลิเวีย : 15% ของประชากร[147]
  • บราซิล ( ขาวบราซิล ): 47% ของประชากร[148]
  • ชิลี ( ชิลีสีขาว ): 60–70% ของประชากร [149] [150] [151]
  • โคลอมเบีย ( โคลอมเบียขาว ): 37% ของประชากร[152]
  • คอสตาริกา : 83% ของประชากร[153]
  • คิวบา ( คิวบาสีขาว ): 65% ของประชากร[154]
  • สาธารณรัฐโดมินิกัน : 16% ของประชากร[155]
  • เอกวาดอร์ : 7% ของประชากร[156]
  • ฮอนดูรัส : 1% ของประชากร[157]
  • เอลซัลวาดอร์ : 12% ของประชากร[158]
  • เม็กซิโก ( เม็กซิกันขาว ): 9% หรือ ~ 17% ของประชากร [159] [160]และ 70-80% มากขึ้นเป็นเมสติซอส [159] [160]
  • นิการากัว : 17% ของประชากร[161]
  • ปานามา : 10% ของประชากร[162]
  • เปอร์โตริโก : ประมาณ. 80% ของประชากร[163]
  • เปรู ( European Peruvian ): 15% ของประชากร[164]
  • ปารากวัย : ประมาณ. 20% ของประชากร[165]
  • อุรุกวัย ( อุรุกวัยขาว ): 88% ของประชากร[166]
   Mennonitesเชื้อสายเยอรมันใน เบลีซ
  • เวเนซุเอลา ( White Venezuelan ): 42% ของประชากร[167]
 • ส่วนที่เหลือของอเมริกา
  • บาฮามาส : 12% ของประชากร[168]
  • บาร์เบโดส ( White Barbadian ): 4% ของประชากร[169]
  • เบอร์มิวดา : 34% ของประชากร[170]
  • แคนาดา ( ชาวแคนาดาในยุโรป ): 80% ของประชากร[171]
  • หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ : ส่วนใหญ่มีเชื้อสายอังกฤษ
  • เฟรนช์เกียนา : 12% ของประชากร[172]
  • กรีนแลนด์ : 12% ของประชากร[173]
  • มาร์ตินีก : 5% ของประชากร[174]
  • แซงต์บาร์เตเลมี[175]
  • ตรินิแดดและโตเบโก : [176] 1% ของประชากร
   ครอบครัวผู้อพยพชาวโปรตุเกสในฮาวายในช่วงศตวรรษที่ 19
  • สหรัฐอเมริกา ( ยุโรปอเมริกัน ): 72% ของประชากรรวมทั้งสเปนและโปรตุเกสและไม่ใช่ฮิสแปขาว
 • โอเชียเนีย (ดูชาวยุโรปในโอเชียเนีย )
  • ออสเตรเลีย ( ชาวออสเตรเลียในยุโรป ): 90% ของประชากร
  • นิวซีแลนด์ ( ชาวนิวซีแลนด์ในยุโรป ): 78% ของประชากร
  • นิวแคลิโดเนีย ( Caldoche ): 35% ของประชากร
  • เฟรนช์โปลินีเซีย : ( Zoreilles ) 10% ของประชากร[177]
  • ฮาวาย : 25% ของประชากร[178]
  • เกาะคริสต์มาส : ประมาณ. 20% ของประชากร
  • กวม : 7% ของประชากร[179]
  • เกาะนอร์ฟอล์ก : 9 → 5% ของประชากร

จำนวนผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยุโรปในอาณานิคม (1500–1914)

ชาวไอริชออกจากไอร์แลนด์หลายคนตอบสนองต่อ ความอดอยากครั้งใหญ่ในทศวรรษที่ 1840

เมื่อถึงปี 1914 ชาวยุโรปได้อพยพไปยังอาณานิคมหลายล้านคน บางคนตั้งใจที่จะอยู่ในอาณานิคมในฐานะผู้ตั้งถิ่นฐานชั่วคราวส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ทหารหรือทำธุรกิจ คนอื่น ๆ ไปที่อาณานิคมในฐานะผู้อพยพ ชาวอังกฤษเป็นประชากรจำนวนมากที่สุดที่อพยพไปยังอาณานิคม: 2.5 ล้านคนตั้งรกรากอยู่ในแคนาดา 1.5 ล้านคนในออสเตรเลีย 750,000 ในนิวซีแลนด์ 450,000 คนในสหภาพแอฟริกาใต้ และ 200,000 ในอินเดีย พลเมืองฝรั่งเศสอพยพเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ไปยังอาณานิคมในภูมิภาคMaghreb ของแอฟริกาเหนือ: 1.3 ล้านคนตั้งรกรากอยู่ในแอลจีเรีย 200,000 คนในโมร็อกโก 100,000 ในตูนิเซีย; ในขณะที่มีเพียง 20,000 คนเท่านั้นที่อพยพไปยังอินโดจีนของฝรั่งเศส อาณานิคมของดัตช์และเยอรมันเห็นการอพยพในยุโรปค่อนข้างน้อยเนื่องจากการขยายอาณานิคมของดัตช์และเยอรมันมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายทางการค้ามากกว่าการตั้งถิ่นฐาน โปรตุเกสส่งผู้ตั้งถิ่นฐาน 150,000 คนไปยังแองโกลา 80,000 คนไปโมซัมบิกและ 20,000 คนไปยังกัว ในช่วงจักรวรรดิสเปนประมาณ 550,000 ตั้งถิ่นฐานในสเปนย้ายไปยังลาตินอเมริกา [180]

 • การเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชของแอฟริกา
 • อายุแห่งการค้นพบ
 • ต่อต้านจักรวรรดินิยม
 • บริษัท ชาร์เตอร์
 • จักรวรรดินิยมจีน
 • ศาสนาคริสต์และลัทธิล่าอาณานิคม
 • ภารกิจอารยะ
 • จักรวรรดิอาณานิคม
 • ลัทธิล่าอาณานิคมและการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
 • การล่าอาณานิคมของอำนาจ
 • สงครามล่าอาณานิคม
 • ความเป็นเอกราช
 • การแยกอาณานิคมของทวีปอเมริกา
 • การปกครองอาณานิคมโดยตรง
 • จักรวรรดิแห่งเสรีภาพ
 • การล่าอาณานิคมของยุโรปในแอฟริกา
 • การล่าอาณานิคมของทวีปยุโรปในทวีปอเมริกา
 • การล่าอาณานิคมของไมโครนีเซียในยุโรป
 • การล่าอาณานิคมของยุโรปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • กฎหมายฝรั่งเศสเกี่ยวกับลัทธิล่าอาณานิคม
 • การขยายตัวไปทางตะวันออกของเยอรมัน
 • จักรวรรดิโลก
 • ประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิอังกฤษ
 • ผลกระทบของการล่าอาณานิคมของยุโรปตะวันตกและการล่าอาณานิคม
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศมหาอำนาจ (พ.ศ. 2357-2462)
 • การพิชิตของชาวมุสลิม
 • ลัทธิตะวันออก
 • Pluricontinental
 • อารักขา
 • สถานะดาวเทียม
 • จักรวรรดิโซเวียต
 • Stranger King (แนวคิด)
 • จักรวรรดินิยมตะวันตกในเอเชีย

 1. ^ Horvath, โรนัลด์เจ (1972) "นิยามของลัทธิล่าอาณานิคม" . มานุษยวิทยาปัจจุบัน . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก 13 (11): 45–57.
 2. ^ ก ข ค Margaret Kohn (29 สิงหาคม 2017) “ ลัทธิล่าอาณานิคม” . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด . มหาวิทยาลัยสแตนฟอ สืบค้นเมื่อ5 พฤษภาคม 2561 .
 3. ^ ก ข “ ลัทธิล่าอาณานิคม” . คอลลินภาษาอังกฤษ HarperCollins . 2554 . สืบค้นเมื่อ8 มกราคม 2555 .
 4. ^ a b พจนานุกรมสารานุกรม Unabridged ของเว็บสเตอร์ภาษาอังกฤษ , 1989, p. 291.
 5. ^ ก ข Tignor, Roger (2005). คำนำลัทธิล่าอาณานิคม: ภาพรวมทางทฤษฎี สำนักพิมพ์ Markus Weiner น. x. ISBN 978-1-55876-340-1. สืบค้นเมื่อ5 เมษายน 2553 .
 6. ^ Rodney, Walter (2018). ยุโรปด้อยพัฒนาแอฟริกาอย่างไร ISBN 978-1-78873-119-5. OCLC  1048081465
 7. ^ Veracini, Lorenzo (2010). ไม้ตายอาณานิคม: ภาพรวมเชิงทฤษฎี นิวยอร์ก: Palgrave Macmillan หน้า  5 . ISBN 978-0-230-22097-3.
 8. ^ ฟิลิปที. ฮอฟแมน (2015). เหตุใดยุโรปจึงพิชิตโลก . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน หน้า 2–3. ISBN 978-1-4008-6584-0.
 9. ^ Gabrielle Cornish (22 กรกฎาคม 2019). "ลัทธิจักรวรรดินิยมหล่อหลอมเผ่าพันธุ์ไปสู่ดวงจันทร์อย่างไร" . วอชิงตันโพสต์ สืบค้นเมื่อ19 กันยายน 2562 .
 10. ^ “ ลัทธิล่าอาณานิคม” . Merriam-Webster Merriam-Webster พ.ศ. 2553 . สืบค้นเมื่อ5 เมษายน 2553 .
 11. ^ Osterhammel, Jürgen (2005). ลัทธิล่าอาณานิคม: ภาพรวมทางทฤษฎี ทรานส์ Shelley Frisch สำนักพิมพ์ Markus Weiner น. 15. ISBN 978-1-55876-340-1. สืบค้นเมื่อ5 เมษายน 2553 .
 12. ^ Osterhammel, Jürgen (2005). ลัทธิล่าอาณานิคม: ภาพรวมเชิงทฤษฎี ทรานส์ Shelley Frisch สำนักพิมพ์ Markus Weiner น. 16. ISBN 978-1-55876-340-1. สืบค้นเมื่อ5 เมษายน 2553 .
 13. ^ ก ข ฮีลี, รอยซิน; Dal Lago, Enrico (2014). เงาของลัทธิล่าอาณานิคมของยุโรปในโมเดิร์นที่ผ่านมา นิวยอร์ก: Palgrave Macmillan น. 126. ISBN 978-1-137-45075-3.
 14. ^ บาร์เกอร์อดัมเจ (2552). "ความจริงร่วมสมัยของลัทธิจักรวรรดินิยมแคนาดา: Settler Colonialism and the Hybrid Colonial State" อเมริกันอินเดียไตรมาส 33 (3): 325–351 ดอย : 10.1353 / aiq.0.0054 . JSTOR  40388468 S2CID  162692337
 15. ^ Glenn, Evelyn Nakano (2015). "ลัทธิล่าอาณานิคมไม้ตายเป็นโครงสร้าง: กรอบสำหรับการศึกษาเปรียบเทียบการแข่งขันของสหรัฐและเพศที่มีการพัฒนา" (PDF) สังคมวิทยาแห่งเชื้อชาติและชาติพันธุ์ . 1 (1): 52–72. ดอย : 10.1177 / 2332649214560440 . S2CID  147875813 .
 16. ^ Veracini, ลอเรนโซ (2550). "ความไร้ประวัติศาสตร์: ออสเตรเลียในฐานะผู้ตั้งถิ่นฐานอาณานิคมโดยรวม" การศึกษาหลังอาณานิคม . 10 (3): 271–285 ดอย : 10.1080 / 13688790701488155 . hdl : 1885/27945 . S2CID  144872634
 17. ^ Pappé, Ilan (2015-10-15). อิสราเอลและแอฟริกาใต้: ใบหน้าหลายของการแบ่งแยกสีผิว ISBN ของ Zed Books Ltd. 978-1-78360-592-7.
 18. ^ มอร์แกนเคนเน็ ธ (2550). เป็นทาสและจักรวรรดิอังกฤษจากแอฟริกาไปอเมริกา สหรัฐอเมริกา: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด หน้า 7–34
 19. ^ Gabbidon, Shaun (2010). เชื้อชาติเผ่าพันธุ์อาชญากรรมและยุติธรรม: Dilemma ลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนีย: SAGE น. 8. ISBN 978-1-4129-4988-0.
 20. ^ Wong, Ting-Hong (พ.ค. 2020). "การศึกษาและการล่าอาณานิคมของชาติในหลังสงครามไต้หวัน: การใช้โรงเรียนเอกชนที่ขัดแย้งกันเพื่อขยายอำนาจของรัฐ พ.ศ. 2487-2509" ประวัติการศึกษารายไตรมาส . 60 (2): 156–184 ดอย : 10.1017 / heq.2020.25 .
 21. ^ "รูปแบบของลัทธิล่าอาณานิคม | มุมมองเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ | AHA" . www.historians.org . สืบค้นเมื่อ2021-05-11 .
 22. ^ บอสมายู; ราเบน, อาร์. (2008). เป็น "ดัตช์" ในอินเดีย: ประวัติศาสตร์ของ Creolisation และจักรวรรดิ 1500-1920 สิงคโปร์: NUS Press. น. 223. ISBN 978-9971-69-373-2.
 23. ^ เกาดา, ฟรานเซส (2008). "เพศเชื้อชาติและเพศ" ดัตช์วัฒนธรรมในต่างประเทศ: การปฏิบัติโคโลเนียลในอินเดียเนเธอร์แลนด์ 1900-1942 Equinox น. 163. ISBN 978-979-3780-62-7.
 24. ^ "6 นักฆ่าปพลิเคชันของความเจริญรุ่งเรือง" Ted.com . 11 สิงหาคม 2560 . สืบค้นเมื่อ11 สิงหาคม 2560 .
 25. ^ ปีเตอร์เอ็นเติร์นส์เอ็ด.สารานุกรมประวัติศาสตร์โลก (2001) ได้ pp 21-238
 26. ^ ชาร์ลส์อาร์นักมวยชาวโปรตุเกสทางทะเลจักรวรรดิ 1415-1825 (1969)
 27. ^ โทมัสเบนจามินเอ็ด สารานุกรมของลัทธิล่าอาณานิคมตะวันตกตั้งแต่ปี 1450 (3 ปี 2549)
 28. ^ ดู David Cody "The British Empire" The Victorians Web (1988)
 29. ^ เมลวินอีเพจเอ็ดลัทธิล่าอาณานิคม: สารานุกรมสังคมวัฒนธรรมและการเมืองระหว่างประเทศ (2546)
 30. ^ เบนจามินเอ็ด สารานุกรมของลัทธิล่าอาณานิคมตะวันตกตั้งแต่ปี 1450 (3 ปี 2549)
 31. ^ GM Gathorne-Hardy,ประวัติโดยย่อของวิเทศสัมพันธ์ 1920-1939 (4 เอ็ด. 1950)ออนไลน์
 32. ^ ขาวนิโคลัส (2014). "เศรษฐศาสตร์และจุดจบของจักรวรรดิ". Decolonization: ประสบการณ์ของอังกฤษตั้งแต่ปีพ . . 2488 สัมมนาศึกษา (2 ed.). Abingdon: เลดจ์ ISBN 9781317701798. สืบค้นเมื่อ12 กุมภาพันธ์ 2564 .
 33. ^ สถิติเหล่านี้ไม่รวมจักรวรรดิรัสเซียออสเตรีย - ฮังการีจักรวรรดิออตโตมันสเปนและเดนมาร์ก คณะกรรมการภาษีของสหรัฐฯ นโยบายภาษีอาณานิคม (1922), p. 5ออนไลน์
 34. ^ Raymond Leslie Buell "อาณานิคมต้องจ่ายไหม" ทบทวนวันเสาร์ 1 สิงหาคม 2479 หน้า 6
 35. ^ Rönnbäck & Broberg (2019) ทุนและลัทธิล่าอาณานิคม. ผลตอบแทนจากการลงทุนของอังกฤษในแอฟริกา 2412-2512 (Palgrave Studies in Economic History)
 36. ^ ซาร์ตร์, ฌอง - พอล (2544). ลัทธิล่าอาณานิคมและ neocolonialism จิตวิทยากด.
 37. ^ Uzoigw, Godfrey N. (2019). "Neocolonialism Is Dead: Long Live Neocolonialism" วารสาร Global South Studies . 36 (1): 59–87. ดอย : 10.1353 / gss.2019.0004 . S2CID  166252688
 38. ^ https://thearabweekly.com/rejection-ottoman-legacy-linked-turkish-behaviour-today
 39. ^ https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-african-history/article/ottoman-colonialism-the-ottoman-scramble-for-africa-empire-and-diplomacy-in-the-sahara -and-the-hijaz-by-mostafa-minawi-stanford-ca-stanford-university-press-2016-pp-xviii-219-8500-hardback-isbn-9780804795142-2495-paperback-isbn-9780804799270 / 3E67C60F1607516908CB96EFC30FF008
 40. ^ "Colonization พยายามโดย Poland" , Wikipedia , 2020-06-23 , สืบค้นเมื่อ2020-10-19
 41. ^ "Couronian colonization of the Americas" , Wikipedia , 2020-09-21 , สืบค้นเมื่อ2020-10-19
 42. ^ ประวัติศาสตร์อิเควทอเรียลกินี
 43. ^ "MINUSTAH" argentina.gob.ar . สืบค้นเมื่อ24 มีนาคม 2564 . CS1 maint: พารามิเตอร์ที่ไม่พึงประสงค์ ( ลิงค์ )
 44. ^ "Un equipo de la ONU visitó el Campo San Martín en Chipre" . ฟักข้าวมารีนตรา . 9 พฤศจิกายน 2560.
 45. ^ รายละเอียดประเทศโอมาน รายละเอียดประเทศโอมาน ห้างหุ้นส่วนอังกฤษห้องสมุด ห้องสมุดดิจิทัลของกาตาร์ 2557.
 46. ^ นาโอมิโปรัตน์ (2535). "อาณานิคมอียิปต์ในปาเลสไตน์ตอนใต้ในช่วงปลายราชวงศ์ถึงต้นราชวงศ์" ใน Edwin CM van den Brink (ed.) สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนล์ในการเปลี่ยนแปลง: วันที่ 4 - 3 Millennium BC: การดำเนินการสัมมนาที่จัดขึ้นในไคโร 21. -24 ตุลาคม 1990 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์สถาบันโบราณคดีและอาหรับศึกษา แวนเดนบริงค์. หน้า 433–440 ISBN 978-965-221-015-9. สืบค้นเมื่อ24 กุมภาพันธ์ 2556 .
 47. ^ Terrenato, Nicola แม่แบบที่หลอกลวง: ลัทธิล่าอาณานิคมของโรมันในอิตาลีและความคิดหลังอาณานิคม ณ , 2548.
 48. ^ Peck, โจชัวเจผลกระทบทางชีวภาพของการติดต่อทางวัฒนธรรม: การศึกษา bioarchaeological ของลัทธิล่าอาณานิคมของโรมันในสหราชอาณาจักร Diss. มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ 2552
 49. ^ เพอร์รีอเล็กซ์ (2008-02-14) "กลับมา, ลัทธิล่าอาณานิคมทั้งหมดจะอภัย" เวลา ISSN  0040-781X . สืบค้นเมื่อ2019-09-29 .
 50. ^ a b Lovejoy, Paul E. (2012). การเปลี่ยนแปลงของความเป็นทาส: ประวัติความเป็นมาของการเป็นทาสในแอฟริกา ลอนดอน: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
 51. ^ เฟอร์กูสันเนียล (2003) จักรวรรดิ: อังกฤษสร้างโลกสมัยใหม่ได้อย่างไร ลอนดอน: Allen Lane
 52. ^ ทอง, เตเซนโล (2555). "อารยะอาณานิคมและอาณานิคมป่าเถื่อน: การเรียกคืนเอกลักษณ์ของนาคโดย Demythologising Colonial Portraits" ประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยา . 23 (3): 375–97. ดอย : 10.1080 / 02757206.2012.697060 . S2CID  162411962
 53. ^ Mercy, Olumide, Yetunde (2016-10-06). ที่หายไปผู้หญิงผิวดำแอฟริกัน: เล่มที่สอง: บทสรุปของโลก Skin Lightening ปฏิบัติ ลังกา RPCIG ISBN 978-9956-763-68-9.
 54. ^ "หนังสือภูมิศาสตร์ของสตราโบ II บทที่ 5 "
 55. ^ แพกเดน, แอนโธนี (2546). ประชาชนและจักรวรรดิ นิวยอร์ก: ห้องสมุดสมัยใหม่ น. 45. ISBN 978-0-8129-6761-6.
 56. ^ แพกเดน, แอนโธนี (2546). ประชาชนและจักรวรรดิ นิวยอร์ก: ห้องสมุดสมัยใหม่ น. 5. ISBN 978-0-8129-6761-6.
 57. ^ ก ข ค Acemoglu, ดารอน; จอห์นสันไซมอน; โรบินสันเจมส์ก. (2548). "สถาบันการศึกษาที่เป็นสาเหตุพื้นฐานในระยะยาวการเจริญเติบโต" คู่มือการเติบโตทางเศรษฐกิจ . 1A . หน้า 385–472 ดอย : 10.1016 / S1574-0684 (05) 01006-3 . ISBN 9780444520418.
 58. ^ ฟรีดแมนเอสเทล (2545). ไม่มีการหันหลัง: ประวัติความเป็นมาของสตรีและอนาคตของผู้หญิง กลุ่มสำนักพิมพ์สุ่มบ้าน. ได้ pp.  25-26 ISBN 978-0-345-45053-1.
 59. ^ ฟรีดแมนเอสเทล (2545). ไม่มีการหันหลัง: ประวัติความเป็นมาของสตรีและอนาคตของผู้หญิง สำนักพิมพ์สุ่มเฮาส์. หน้า  113 . ISBN 978-0-345-45053-1.
 60. ^ เดลล์เมลิสซา; Olken, Benjamin A. (2020). "ผลกระทบจากการพัฒนาของ Extractive อาณานิคมเศรษฐกิจ: ระบบการเพาะปลูกของชาวดัตช์ในชวา" ทบทวนเศรษฐกิจการศึกษา 87 : 164–203 ดอย : 10.1093 / restud / rdz017 .
 61. ^ Mattingly, Daniel C. (2017). "โคโลเนียลมรดกและสถาบันของรัฐในประเทศจีน: หลักฐานจากการทดลองธรรมชาติ" (PDF) การศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ . 50 (4): 434–463 ดอย : 10.1177 / 0010414015600465 . S2CID  156822667
 62. ^ " White Servitude Archived 2014-10-09 at the Wayback Machine " โดย Richard Hofstadter, Montgomery College
 63. ^ ก ข คิงรัสเซล (2010) People on the Move: Atlas of Migration . เบิร์กลีย์ลอสแองเจลิส: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย น. 24 . ISBN 978-0-520-26124-2.
 64. ^ Hannah-Jones, Nikole (14 สิงหาคม 2019) "ประชาธิปไตยของเราอุดมคติก่อตั้งเป็นเท็จเมื่อพวกเขาถูกเขียน. ชาวอเมริกันผิวดำได้ต่อสู้เพื่อให้พวกเขาเป็นจริง" นิตยสารนิวยอร์กไทม์ส ความมั่งคั่งและความโดดเด่นที่ทำให้เจฟเฟอร์สันในวัยเพียง 33 ปีและบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งคนอื่น ๆ เชื่อว่าพวกเขาสามารถแยกตัวออกจากอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกได้สำเร็จนั้นมาจากผลกำไรอันน่าสยดสยองที่เกิดจากการเป็นทาสของแชทเทล กล่าวอีกนัยหนึ่งเราอาจไม่เคยกบฏต่อสหราชอาณาจักรหากผู้ก่อตั้งไม่เข้าใจว่าการเป็นทาสทำให้พวกเขาสามารถทำเช่นนั้นได้ หรือหากพวกเขาไม่เชื่อว่าจำเป็นต้องมีเอกราชเพื่อให้แน่ใจว่าการเป็นทาสจะดำเนินต่อไป ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ประธานาธิบดี 10 คนจาก 12 คนแรกของประเทศนี้ถูกกดขี่และบางคนอาจโต้แย้งว่าชาตินี้ไม่ได้ก่อตั้งขึ้นในฐานะประชาธิปไตย แต่เป็นระบอบสลาฟ
 65. ^ Petrie, Hazel (2015). Outcasts of the Gods? การต่อสู้กว่าทาสในเมารีนิวซีแลนด์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ISBN 9781775587859. สืบค้นเมื่อ17 มิถุนายน 2563 . แลกเปลี่ยนกับนักสำรวจรุ่นแรกเวลเลอร์ผู้ปิดผนึกและผู้ค้าตามชายฝั่ง ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนศาสนา ความพร้อมของปืนคาบศิลา สงครามที่ไม่เคยมีมาก่อน วิธีการใหม่ในการระงับข้อพิพาท และกฎหมายอังกฤษล้วนมีส่วนในการมีอิทธิพลต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจับเชลยของชาวเมารี
 66. ^ เฟิร์ ธ เรย์มอนด์ (2472) เศรษฐศาสตร์ดั้งเดิมของชาวเมารีนิวซีแลนด์ Routledge Revivals (พิมพ์ซ้ำเอ็ด) Abingdon: Routledge (เผยแพร่ 2011) น. 203. ISBN 9780415694728. สืบค้นเมื่อ17 มิถุนายน 2563 . มูลค่าทางเศรษฐกิจของทาสต่อชุมชนเป็นอย่างมาก [... ] การเป็นทาสในหมู่ชาวเมารีนั้นไม่สามารถเทียบได้กับระบบเนื่องจากมีอยู่ในรัฐที่มีอารยธรรมโบราณของยุโรป แต่เมื่อเทียบกับวัฒนธรรมของคนพื้นเมืองนี้มันมีส่วนสำคัญ [... ]
 67. ^ โลว์โจชัว (2014). Great Trek ดำเนินการเพื่อรักษาวัฒนธรรมของชาวแอฟริกันเนอร์ในระดับใด? . GRIN. น. 2. ISBN 9783656715245. สืบค้นเมื่อ17 มิถุนายน 2563 . นอกจากนี้ยังมีภัยคุกคามต่อสิ่งที่ชาวแอฟริกันมองว่าเป็นประเพณีและความเป็นทาสรวมอยู่ในการรับรู้นี้
  การเลิกทาสมีผลต่อสาเหตุที่ Great Trek ถูกนำมาใช้และมีความเชื่อมโยงกับทฤษฎีการอนุรักษ์วัฒนธรรมของ Afrikaner การเป็นทาสเป็นส่วนสำคัญของสังคมแอฟริกันเนอร์และมีความรู้สึกไม่พอใจเมื่อถูกเรียกร้องให้ยุติ
 68. ^ คิงรัสเซล (2010) People on the Move: Atlas of Migration . เบิร์กลีย์ลอสแองเจลิส: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ได้ pp.  26-27 ISBN 978-0-520-26124-2.
 69. ^ แพกเดน, แอนโธนี (2546). ประชาชนและจักรวรรดิ นิวยอร์ก: ห้องสมุดสมัยใหม่ น. 6. ISBN 978-0-8129-6761-6.
 70. ^ คิงรัสเซล (2010) People on the Move: Atlas of Migration . เบิร์กลีย์ลอสแองเจลิส: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย น. 35 . ISBN 978-0-520-26124-2.
 71. ^ Willems, Wim "De uittocht uit Indie (1945–1995), De geschiedenis van Indische Nederlanders" (สำนักพิมพ์: Bert Bakker, Amsterdam, 2001) ISBN  90-351-2361-1
 72. ^ Crul, Lindo และ Lin Pang วัฒนธรรมโครงสร้างและอื่น ๆ การเปลี่ยนอัตลักษณ์และตำแหน่งทางสังคมของผู้อพยพและลูก ๆ ของพวกเขา (Het Spinhuis Publishers, 1999) ไอ 90-5589-173-8
 73. ^ "พระราชบัญญัติสัญชาติอังกฤษ พ.ศ. 2524" . หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, สหราชอาณาจักร สืบค้นเมื่อ24 กุมภาพันธ์ 2555 .
 74. ^ Seljuq, Affan (1997). "ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม: ผู้อพยพชาวแอฟริกาเหนือในฝรั่งเศส" . วารสารนานาชาติแห่งสันติศึกษา . 2 (2): 67–75. JSTOR  45038321
 75. ^ Kenneth F.Kiple, ed. The Cambridge Historical Dictionary of Disease (2003).
 76. ^ อัลเฟรดดับบลิวครอสบี, จูเนียร์,หอมแลกเปลี่ยนทางชีวภาพและวัฒนธรรมผลของ 1492 (ปี 1974)
 77. ^ ฝีดาษ - การต่อสู้เพื่อขจัด ภัยพิบัติทั่วโลกที่เก็บถาวร 2008-09-07 ที่ Wayback Machine , David A.Koplow
 78. ^ ฮูสตัน, CS; ฮูสตัน, S. (2000). "การไข้ทรพิษระบาดครั้งแรกบนที่ราบแคนาดา: ในคำที่ทำจากขนสัตว์พ่อค้า" แคนาดาวารสารโรคติดเชื้อ 11 (2): 112–15. ดอย : 10.1155 / 2000/782978 . PMC  2094753 PMID  18159275
 79. ^ "Guns Germs & Steel: ตัวแปร. ฝีดาษ | PBS" . www.pbs.org . สืบค้นเมื่อ2019-09-29 .
 80. ^ สเตซี่ Goodling "ผลกระทบของโรคในยุโรปที่อาศัยอยู่ในโลกใหม่" ที่จัดเก็บ 2008/05/10 ที่เครื่อง Wayback
 81. ^ "ฝีดาษผ่านประวัติศาสตร์" . สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อ 2009-10-29.
 82. ^ มุมมองทางประวัติศาสตร์ของนิวซีแลนด์ที่ เก็บถาวรเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2010 ที่ Wayback Machine
 83. ^ รูปปั้นโบราณของเกาะอีสเตอร์นำไปสู่การทำลายระบบนิเวศทั้งหมดได้อย่างไร? ,อิสระ .
 84. ^ โรงเรียนฟิจิแพทยศาสตร์ ที่จัดเก็บ 20 ตุลาคม 2014 ที่เครื่อง Wayback
 85. ^ ประชุมครั้งแรกอาศัยอยู่ ที่จัดเก็บ 22 มิถุนายน 2011 ที่เครื่อง Wayback , TIMEasia.com, 21 สิงหาคม 2000
 86. ^ พันธุกรรมการศึกษา Bolsters โคลัมบัสเชื่อมโยงไปยังซิฟิลิส , The New York Times , 15 มกราคม 2008
 87. ^ "โคลัมบัสอาจนำซิฟิลิสมาสู่ยุโรป" . LiveScience
 88. ^ อหิวาตกโรคระบาดของเจ็ด ข่าว CBC 2 ธันวาคม 2551
 89. ^ "นายท่าน: ทหารอังกฤษในอินเดีย, 1750-1914 โดยริชาร์ดโฮล์มส์ [สิ ..." archive.fo . 2012-05-30. สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อ 2012-05-30 . สืบค้นเมื่อ2019-09-29 .
 90. ^ ดร. ฟรานซิสเดอ Balmis และพันธกิจของเขาแห่งความเมตตาสังคมของประวัติสุขภาพของฟิลิปปินส์ เก็บถาวร 2004-12-23 ที่ Wayback Machine
 91. ^ Lewis Cass และการเมืองของโรค: พระราชบัญญัติการฉีดวัคซีนของอินเดียในปีพ. ศ. 2375
 92. ^ ประวัติไข้ทรพิษ - ประวัติอื่น ๆ ของไข้ทรพิษในเอเชียใต้ เก็บถาวรเมื่อ 2012-04-16 ที่ Wayback Machine
 93. ^ พิชิตและโรคหรือลัทธิล่าอาณานิคมและสุขภาพ? เก็บถาวร 2008-12-07 ที่ Wayback Machine , Gresham College | การบรรยายและกิจกรรม
 94. ^ WHO Media Center (2544). "ความจริงแผ่น N ° 259: Trypanosomiasis แอฟริกันหรือเจ็บป่วยนอนหลับ" อ้างถึงวารสารต้องการ|journal=( ความช่วยเหลือ )
 95. ^ Iliffe, John (1989). "ต้นกำเนิดของการเติบโตของประชากรในแอฟริกา". วารสารประวัติศาสตร์แอฟริกัน . 30 (1): 165–69. ดอย : 10.1017 / s0021853700030942 . JSTOR  182701
 96. ^ Londa Schiebinger; Claudia Swan, eds. (2550). โคโลเนียลพฤกษศาสตร์: วิทยาศาสตร์การค้าและการเมืองในโลกสมัยใหม่ในช่วงต้น สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย
 97. ^ a b c "Painter, J. & Jeffrey, A. , 2009. Political Geography , 2nd ed., Sage." Imperialism "น. 23 (GIC).
 98. ^ ก ข นายัก, อโนป; เจฟฟรีย์อเล็กซ์ (2554). ความคิดทางภูมิศาสตร์: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความคิดในทางภูมิศาสตร์มนุษย์ ฮาร์โลว์อังกฤษ: Pearson Prentice Hall หน้า 4–5. ISBN 978-0-13-222824-4.
 99. ^ อาร์โนลด์เดวิด (มีนาคม 2543) " " Illusory Riches ": ตัวแทนของโลกเขตร้อน, 1840–1950" วารสารภูมิศาสตร์เขตร้อนของสิงคโปร์ . 21 (1): 6–18. ดอย : 10.1111 / 1467-9493.00060 .
 100. ^ กัลลาเฮอร์แคโรลีน ; ดาห์ลแมนคาร์ลที.; กิลมาร์ติน, แมรี่; เมาท์ซ, อลิสัน; เชอร์โลว์ปีเตอร์ (2552). แนวคิดที่สำคัญในทางการเมืองภูมิศาสตร์ ลอนดอน: Sage น. 392. ISBN 978-1-4129-4672-8. สืบค้นเมื่อ31 กรกฎาคม 2557 .
 101. ^ Bassett, Thomas J. (1994). "การทำแผนที่และการสร้างอาณาจักรในแอฟริกาตะวันตกในศตวรรษที่สิบเก้า" รีวิวทางภูมิศาสตร์ . 84 (3): 316–335 ดอย : 10.2307 / 215456 . JSTOR  215456 S2CID  161167051
 102. ^ ฮาร์เลย์เจบี (1989) "Deconstructing แผนที่" (PDF) Cartographica . 26 (2): 1–20. ดอย : 10.3138 / E635-7827-1757-9T53 .
 103. ^ Bassett, Thomas J. (1994). "การทำแผนที่และการสร้างอาณาจักรในแอฟริกาตะวันตกในศตวรรษที่สิบเก้า" รีวิวทางภูมิศาสตร์ . 84 (3): 322, 324–25 ดอย : 10.2307 / 215456 . JSTOR  215456 S2CID  161167051
 104. ^ เกรกอรี่, ดีเร็ก; จอห์นสตัน, รอน; แพรตต์, เจอรัลดีน; วัตต์ไมเคิล; ยิ่งไปกว่านั้น Sarah, eds. (2552). พจนานุกรมภูมิศาสตร์ของมนุษย์ (ฉบับที่ 5) ชิชิสเตอร์ (อังกฤษ): Wiley-Blackwell หน้า  96 –97 ISBN 978-1-4051-3288-6.
 105. ^ Menadue, Christopher Benjamin (2018-09-04). "เมืองในเที่ยวบิน: การบรรยายการตรวจสอบของทรอปิคอลซิตี้จินตนาการในนิยายวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ยี่สิบปก" ETropic อิเล็กทรอนิกส์วารสารการศึกษาในเขตร้อน 17 (2). ดอย : 10.25120 / etropic.17.2.2018.3658 . ISSN  1448-2940
 106. ^ วัตต์ไมเคิล (2548). "ลัทธิล่าอาณานิคมประวัติศาสตร์" . ใน Forsyth, Tim (ed.) สารานุกรมการพัฒนาระหว่างประเทศ . เส้นทาง ISBN 9781136952913.
 107. ^ Sunga, Lyal S. (1997). ระบบกฎหมายอาญาระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นใหม่: การพัฒนาในการประมวลและการนำไปใช้ สำนักพิมพ์ Martinus Nijhoff หน้า 90ff. ISBN 9789041104724. Sunga มีร่องรอยที่มาของการเคลื่อนไหวระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านลัทธิล่าอาณานิคมและเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของสิทธิในการตัดสินใจด้วยตนเองในกฎหมายระหว่างประเทศ
 108. ^ วอลเตอร์ร็อดนีย์ (2515) ยุโรปด้อยพัฒนาแอฟริกาอย่างไร สำนักพิมพ์แอฟริกาตะวันออก หน้า 149, 224 ISBN 978-9966-25-113-8.
 109. ^ เฮนรีชวาร์ซ; ซันกีตาเรย์ (2004). A Companion การศึกษาวรรณคดี จอห์นไวลีย์แอนด์ซันส์ น. 271. ISBN 978-0-470-99833-5.
 110. ^ โบอาเฮน, อ. แอฟริกาภายใต้อาณานิคมปกครอง 1880-1935 ลอนดอน: Heinemann, 1985. 11. พิมพ์.
 111. ^ a b Liberal Anti-Imperialism Archived 2011-09-22 ที่Wayback Machineศาสตราจารย์ Daniel Klein 1.7.2004
 112. ^ อีดัลโกเดนนิส (2550). “ ลัทธิต่อต้านอาณานิคม” . ในเบนจามินโธมัส (เอ็ด) สารานุกรมของลัทธิล่าอาณานิคมตะวันตกตั้งแต่ปี 1450 (Gale Virtual Reference Library ed.) ดีทรอยต์: Macmillan Reference USA ได้ pp. 57-65 สืบค้นเมื่อ22 พฤษภาคม 2558 .
 113. ^ สมิ ธ อดัม (1811) ลักษณะและสาเหตุของความมั่งคั่งของประชาชาติ ( "อาณานิคม") ลอนดอน: T. Cadell หน้า 343–84
 114. ^ Stoler, Ann L. (พ.ย. 1989). "การทำเอ็มไพร์เกียรติ: การเมืองของการแข่งขันและศีลธรรมทางเพศในวัฒนธรรมศตวรรษที่ 20 Colonical" (PDF) ชาติพันธุ์วิทยาอเมริกัน 16 (4): 634–60 ดอย : 10.1525 / ae.1989.16.4.02a00030 . hdl : 2027.42 / 136501 .
 115. ^ ขคง ค่าธรรมเนียม, E. (1979). "กะโหลกในศตวรรษที่สิบเก้า: การศึกษากะโหลกศีรษะของผู้หญิง". แถลงการณ์ประวัติศาสตร์การแพทย์ . 53 (3): 415–33. PMID  394780
 116. ^ a b c d e Fausto-Sterling, Anne (2001). "เพศเชื้อชาติและสัญชาติ: เปรียบเทียบกายวิภาคของ 'Hottentot' ผู้หญิงในยุโรป 1815-1817" ใน Muriel Lederman และ Ingrid Bartsch (ed.) เพศและวิทยาศาสตร์อ่าน เส้นทาง
 117. ^ Stepan, Nancy (1993). Sandra Harding (เอ็ด) เศรษฐศาสตร์ "เชื้อชาติ" ของวิทยาศาสตร์ (3 ed.) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอินเดียนา หน้า 359–76 ISBN 978-0-253-20810-1.
 118. ^ สมองของชายและหญิง: ความแตกต่างที่แท้จริง 10 กุมภาพันธ์ 2016 โดย Dean Burnett, The Guardian
 119. ^ a b c d e เมาท์ซอลิสัน อีกแนวคิดที่สำคัญในภูมิศาสตร์มนุษย์ น. 2.
 120. ^ Maunier, René (2492) สังคมวิทยาของอาณานิคม [Part 1]: บทนำเกี่ยวกับการศึกษาของการแข่งขันติดต่อ ห้องสมุดสังคมวิทยานานาชาติ. แปลโดย Lorimer, E.-O. Routledge (เผยแพร่ 2013) น. 137. ISBN 978-1-136-24522-0. สืบค้นเมื่อ7 ธันวาคม 2561 . ขณะนี้จึงสามองค์ประกอบใน Colonistics หรือการศึกษาในยุคอาณานิคม: โคโลเนียลเศรษฐศาสตร์อาณานิคมสังคมวิทยาและโคโลเนียลจิตวิทยา
 121. ^ แรนดัลแฮนเซน (2000). พลเมืองและตรวจคนเข้าเมืองในสงครามของสหราชอาณาจักร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ISBN 9780191583018.
 122. ^ ก ข Césaire, Aimé (2498) วาทกรรมเรื่องลัทธิล่าอาณานิคม . นิวยอร์กและลอนดอน: สำนักพิมพ์ทบทวนรายเดือน น. 2. OCLC  849914517
 123. ^ Césaire, Aimé (2498) วาทกรรมเรื่องลัทธิล่าอาณานิคม . นิวยอร์กและลอนดอน: สำนักพิมพ์ทบทวนรายเดือน น. 3. OCLC  849914517
 124. ^ "โคโลเนียลคิดถึงกลับมาอยู่ในแฟชั่นทำให้ไม่เห็นเราเพื่อความน่าสะพรึงกลัวของจักรวรรดิ" เดอะการ์เดียน . 24 สิงหาคม 2559.
 125. ^ Dahlgreen, Will (26 กรกฎาคม 2557). "จักรวรรดิอังกฤษคือ 'บางสิ่งบางอย่างที่จะเป็นความภาคภูมิใจของ' " YouGov.
 126. ^ กลุ่มชาติพันธุ์ตามประเทศ สถิติ (หากมี) จาก CIA Factbook
 127. ^ แอฟริกาใต้ The World Factbook สำนักข่าวกรองกลาง .
 128. ^ นามิเบีย The World Factbook สำนักข่าวกรองกลาง .
 129. ^ ทาร์นุสเอเวลิน; Bourdon, Emmanuel (2549). "การประเมินองค์ประกอบร่างกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย La Réunion" ทางมานุษยวิทยา ความก้าวหน้าในการศึกษาสรีรวิทยา 30 (4): 248–53. ดอย : 10.1152 / advan.00069.2005 . PMID  17108254 S2CID  19474655
 130. ^ Laurenson, John (29 กรกฎาคม 2549). "ผู้ตั้งถิ่นฐานเดิมกลับสู่แอลจีเรีย" . ข่าวบีบีซี .
 131. ^ บอตสวานา: ผู้คน: กลุ่มชาติพันธุ์ World Factbook ของ CIA
 132. ^ De Azevedo, Raimondo Cagiano (1994) ความร่วมมือด้านการโยกย้ายและการพัฒนา . สภายุโรป. น. 25. ไอ 92-871-2611-9 .
 133. ^ "ไอวอรีโคสต์ - เศรษฐกิจ " หอสมุดแห่งชาติรัฐสภาศึกษา .
 134. ^ เซเนกัลประมาณ 50,000 ยุโรป (ส่วนใหญ่ฝรั่งเศส) และอาศัยอยู่ในประเทศเซเนกัลเลบานอนส่วนใหญ่อยู่ในเมือง
 135. ^ สวาซิแลนด์: ผู้คน: กลุ่มชาติพันธุ์ World Factbook ของ CIA
 136. ^ ตูนิเซียสารานุกรมโลกแห่งชาติ ทอมสันเกล 2550.สารานุกรมดอทคอม .
 137. ^ ฟิโอน่าฮิลล์,รัสเซีย - มาจากความเย็น? เก็บถาวร 2011-07-15 ที่ Wayback Machine , The Globalist , 23 กุมภาพันธ์ 2547
 138. ^ "ไซบีเรียนเยอรมัน ".
 139. ^ "การตั้งถิ่นฐานใหม่ของผู้ย้ายถิ่นในสหพันธรัฐรัสเซีย: การสร้าง" บ้าน "และ" บ้านเกิดเมืองนอน "ขึ้นใหม่" Moya Flynn. (2537). น. 15. ไอ 1-84331-117-8 }
 140. ^ a b c d e Robert Greenall "ชาวรัสเซียทิ้งในเอเชียกลาง" , BBC News , 23 พฤศจิกายน 2548
 141. ^ คีร์กีซสถาน: ผู้คน: กลุ่มชาติพันธุ์ World Factbook ของ CIA
 142. ^ " The Kyrgyz - Children of Manas ". Petr Kokaisl, Pavla Kokaislova (2009). น. 125. ISBN  80-254-6365-6 .
 143. ^ เติร์กเมนิสถาน: ผู้คน: กลุ่มชาติพันธุ์ World Factbook ของ CIA
 144. ^ ทาจิกิสถาน - กลุ่มชาติพันธุ์ ที่มา:ห้องสมุดสภาคองเกรสของสหรัฐฯ
 145. ^ การ สำรวจสำมะโนประชากรของฮ่องกง สำมะโนประชากรฮ่องกง ”. ตารางสถิติ . สืบค้นเมื่อ 2007-03-08.
 146. ^ อาร์เจนตินา: ผู้คน: กลุ่มชาติพันธุ์ World Factbook ของ CIA
 147. ^ โบลิเวีย: ผู้คน: กลุ่มชาติพันธุ์ World Factbook ของ CIA
 148. ^ บราซิล: ผู้คน: กลุ่มชาติพันธุ์ World Factbook ของ CIA
 149. ^ Fernández, Francisco Lizcano (2007). Composiciónเอตนิกาเดอลาสดีพื้นที่ Culturales เด Continente Americano อัลเดล Comienzo Siglo XXI สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ISBN 978-970-757-052-8.
 150. ให้ ข้อมูลLatinobarómetro 2011 , Latinobarómetro (น. 58)
 151. ^ ครูซ - โค้ก, R.; โมเรโนอาร์เอส (1994) "การแพร่ระบาดทางพันธุกรรมของความบกพร่องของยีนเดี่ยวในชิลี" . วารสารพันธุศาสตร์การแพทย์ . 31 (9): 702–706 ดอย : 10.1136 / jmg.31.9.702 . PMC  1050080 . PMID  7815439
 152. ^ โคลอมเบีย: ผู้คน: กลุ่มชาติพันธุ์ World Factbook ของ CIA
 153. ^ "คอสตาริกา; ผู้คน; กลุ่มชาติพันธุ์" . CIA World Factbook สืบค้นเมื่อ2007-11-21 . ขาว (รวมลูกครึ่ง) 94% = คนผิวขาวและลูกครึ่ง 3.9 ล้านคน
 154. ^ "Tabla II.3 Población por color de la piel y grupos de edades, según zona de residencia y sexo" . Censo de Población y Viviendas (in สเปน). Oficina Nacional de Estadísticas 2002 สืบค้นเมื่อ2008-10-13 .
 155. ^ สาธารณรัฐโดมินิกัน: ผู้คน: กลุ่มชาติพันธุ์ World Factbook ของ CIA
 156. ^ "เอกวาดอร์: ผู้คน; กลุ่มชาติพันธุ์" . CIA World Factbook สืบค้นเมื่อ2007-11-26 .
 157. ^ "อเมริกากลางและแคริบเบียน :: ฮอนดูรัส" CIA The World Factbook
 158. ^ เอลซัลวาดอร์: ผู้คน: กลุ่มชาติพันธุ์ World Factbook ของ CIA
 159. ^ ก ข "เม็กซิโก: คน; กลุ่มชาติพันธุ์" CIA World Factbook สืบค้นเมื่อ2010-01-24 .
 160. ^ ก ข "เม็กซิโก: กลุ่มชาติพันธุ์" . สารานุกรมบริแทนนิกา .
 161. ^ "นิการากัว: คน; กลุ่มชาติพันธุ์" . CIA World Factbook สืบค้นเมื่อ2007-11-15 .
 162. ^ "ปานามา; ผู้คน; กลุ่มชาติพันธุ์" . CIA World Factbook สืบค้นเมื่อ2007-11-21 .
 163. ^ เปอร์โตริโก: ผู้คน: กลุ่มชาติพันธุ์ World Factbook ของ CIA
 164. ^ เปรู: ผู้คน: กลุ่มชาติพันธุ์ World Factbook ของ CIA
 165. ^ 8 LIZCANO เก็บถาวรเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2013 ที่ Wayback Machine
 166. ^ อุรุกวัย: ผู้คน: กลุ่มชาติพันธุ์ World Factbook ของ CIA
 167. ^ ผลลัพธ์ Basico del XIV Censo Nacional de Población y Vivienda 2011 (น. 14)
 168. ^ บาฮามาส: ผู้คน: กลุ่มชาติพันธุ์ World Factbook ของ CIA
 169. ^ บาร์เบโดส: ผู้คน: กลุ่มชาติพันธุ์ World Factbook ของ CIA
 170. ^ เบอร์มิวดา: ผู้คน: กลุ่มชาติพันธุ์ World Factbook ของ CIA
 171. ^ การ สำรวจสำมะโนประชากรของแคนาดา 2549
 172. ^ เฟรนช์เกียนา: ผู้คน: กลุ่มชาติพันธุ์ World Factbook ของ CIA
 173. ^ กรีนแลนด์
 174. ^ มาร์ตินีก: ผู้คน: กลุ่มชาติพันธุ์ World Factbook ของ CIA
 175. ^ เอกสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเซนต์บาร์เธเลมี
 176. ^ ตรินิแดดฝรั่งเศสครีโอล
 177. ^ เฟรนช์โปลินีเซีย: ผู้คน: กลุ่มชาติพันธุ์ World Factbook ของ CIA
 178. ^ American FactFinder - ผลลัพธ์
 179. ^ บราซิล: ผู้คน: กลุ่มชาติพันธุ์ World Factbook ของ CIA
 180. ^ คิงรัสเซล (2010) People on the Move: Atlas of Migration . เบิร์กลีย์ลอสแองเจลิส: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ได้ pp.  34-35 ISBN 978-0-520-26151-8.

 • Albertini รูดอล์ฟฟอน European Colonial Rule, 1880–1940: The Impact of the West on India, Southeast Asia, and Africa (1982) 581 pp
 • เบนจามินโทมัสเอ็ด สารานุกรมของลัทธิล่าอาณานิคมตะวันตกตั้งแต่ปี 1450 (2549)
 • คูเปอร์เฟรดเดอริค ลัทธิล่าอาณานิคมในคำถาม: ทฤษฎีความรู้ประวัติศาสตร์ (2548)
 • คอตเทอเรลล์, อาเธอร์ Western Power in Asia: การเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆและการล่มสลายอย่างรวดเร็ว, 1415 - 1999 (2009) ประวัติศาสตร์ที่เป็นที่นิยม ข้อความที่ตัดตอนมา
 • Getz, Trevor R. และ Heather Streets-Salter, eds: ลัทธิจักรวรรดินิยมสมัยใหม่และลัทธิล่าอาณานิคม: มุมมองทั่วโลก (2010)
 • LeCour Grandmaison, Olivier: Coloniser, Exterminer - Sur la guerre et l'Etat colonial , Fayard, 2005, ISBN  2-213-62316-3
 • Lindqvist, Sven: กำจัดพวก Brutes ทั้งหมด , 1992, New Press; ฉบับพิมพ์ซ้ำ (มิถุนายน 2540) ไอ 978-1-56584-359-2
 • Morris, Richard B. และ Graham W. Irwin, eds. สารานุกรมฮาร์เปอร์แห่งโลกสมัยใหม่: ประวัติศาสตร์อ้างอิงที่กระชับตั้งแต่ปี 1760 ถึงปัจจุบัน (1970) ทางออนไลน์
 • Ness, Immanuel และ Zak Cope, eds. The Palgrave Encyclopedia of Imperialism and Anti-Imperialism (2 vol 2015), 1456 pp
 • Nuzzo, Luigi: กฎหมายอาณานิคม , ประวัติศาสตร์ยุโรปออนไลน์ , ไมนซ์: สถาบันประวัติศาสตร์ยุโรป , 2010, สืบค้นเมื่อ: 17 ธันวาคม 2555
 • Osterhammel, Jürgen: ลัทธิล่าอาณานิคม: ภาพรวมเชิงทฤษฎี , Princeton, NJ: M. Wiener, 1997
 • เพจ Melvin E. et al. eds. ลัทธิล่าอาณานิคม: สารานุกรมสังคมวัฒนธรรมและการเมืองระหว่างประเทศ (3 ปี 2546)
 • Petringa, Maria, Brazza, A Life for Africa (2006), ISBN  978-1-4259-1198-0
 • Rönnbäck, K. & Broberg, O. (2019) ทุนและลัทธิล่าอาณานิคม. ผลตอบแทนจากการลงทุนของอังกฤษในแอฟริกา 2412-2512 (Palgrave Studies in Economic History)
 • Schill, Pierre: Réveiller l'archive d'une guerre coloniale ภาพถ่าย et écrits de Gaston Chérauผู้ติดต่อของ de guerre lors du conflit italo-turc pour la Libye (1911–1912) , Créaphis, 480 p., 2018 ( ไอ 978-2-35428-141-0 ) ปลุกคลังแห่งสงครามล่าอาณานิคม ภาพถ่ายและงานเขียนของผู้สื่อข่าวสงครามฝรั่งเศสในช่วงสงครามอิตาโลตุรกีในลิเบีย (1911-1912) ด้วยผลงานจากนักประวัติศาสตร์ศิลปะ Caroline Recher นักวิจารณ์ Smaranda Olcèseนักเขียน Mathieu Larnaudie และ Quentin Deluermoz นักประวัติศาสตร์
 • Stuchtey, Benedikt: Colonialism and Imperialism, 1450–1950 , European History Online , Mainz: Institute of European History , 2011, สืบค้นเมื่อ: 13 กรกฎาคม 2554
 • ทาวน์เซนด์แมรี่เอเวลิน การขยายอาณานิคมของยุโรปตั้งแต่ปีพ.ศ. 2414 ( ค.ศ. 1941)
 • คณะกรรมการภาษีของสหรัฐฯ นโยบายภาษีอาณานิคม (2465) ทั่วโลก; 922pp สำรวจออนไลน์
 • Velychenko, Stephen (2002). "ประเด็นการล่าอาณานิคมของรัสเซียในความคิดของยูเครนอัตลักษณ์และการพัฒนาที่พึ่งพาอาศัยกัน". Ab Imperio 2545 (1): 323–367. ดอย : 10.1353 / imp.2002.0070 . S2CID  155635060 [1]
 • Wendt, Reinhard: European Overseas Rule , European History Online , Mainz: Institute of European History , 2011, สืบค้นเมื่อ: 13 มิถุนายน 2555

แหล่งข้อมูลหลัก

 • คอนราดโจเซฟ , หัวใจแห่งความมืด 1899
 • Fanon ฟ , อนาถของโลก , คำนำโดยJean-Paul Sartre แปลโดย Constance Farrington ลอนดอน: หนังสือเพนกวิน, 2544
 • Kipling, Rudyard , ภาระของคนขาว , 2442
 • Las Casas, Bartolomé de , บัญชีสั้นของการทำลายล้างของหมู่เกาะอินดีส (1542, ตีพิมพ์ในปี 1552)

 • ใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้องกับลัทธิล่าอาณานิคมใน Wikiquote
 • โคห์นมาร์กาเร็ต “ ลัทธิล่าอาณานิคม” . ในZalta, Edward N. (ed.) สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด .
TOP