ศาสนาคริสต์

ศาสนาคริสต์เป็นอับบราฮัม monotheistic ศาสนาอยู่บนพื้นฐานของชีวิตและคำสอนของพระเยซูชาวนาซาเร็ ธ เป็นศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีผู้ติดตามประมาณ 2.4 พันล้านคน [1]สมัครพรรคพวกของตนเป็นที่รู้จักของชาวคริสต์ที่ทำขึ้นส่วนใหญ่ของประชากรใน157 ประเทศและดินแดน , [2]และเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ซึ่งมาเป็นอัลได้รับการพยากรณ์ในคัมภีร์ไบเบิลฮีบรูเรียกว่าพันธสัญญาเดิมในศาสนาคริสต์และลงมือในพันธสัญญาใหม่ [3]

ศาสนาคริสต์ยังคงความหลากหลายทางวัฒนธรรมในของเวสเทิร์และสาขาภาคตะวันออกเช่นเดียวกับในคำสอนของตนเกี่ยวกับเหตุผลและธรรมชาติแห่งความรอด , ecclesiology , อุปสมบทและคริสต์ศาสนา ของพวกเขาลัทธิโดยทั่วไปถืออยู่ในพระเยซูที่พบบ่อยเป็นบุตรของพระเจ้า -The โลโก้ เกิด -who ปรนนิบัติ , ได้รับความเดือดร้อนและเสียชีวิตข้ามแต่เพิ่มขึ้นมาจากความตายสำหรับความรอดของมนุษยชาติ; และเรียกว่าพระกิตติคุณหมายถึง "ข่าวดี" อธิบายชีวิตของพระเยซูและคำสอนเป็นสี่ยอมรับพระประวัติของแมทธิว , มาร์ค , ลุคและจอห์นกับพันธสัญญาเดิมเป็นพระกิตติคุณที่เคารพพื้นหลัง

ศาสนาคริสต์เริ่มเป็นสองวัดยิวนิกายในศตวรรษที่ 1ในโรมันจังหวัดแคว้นยูเดีย พระเยซูอัครสาวกและผู้ติดตามของพวกเขากระจายไปรอบ ๆลิแวน , ยุโรป , ตุรกี , โสโปเตเมีย , Transcaucasia , อียิปต์และเอธิโอเปียแม้จะมีการประหัตประหารเริ่มต้น ไม่ช้ามันก็ดึงดูดประชาชน พระเจ้า fearersซึ่งนำไปสู่การเดินทางจากศุลกากรชาวยิวและหลังจากการล่มสลายของกรุงเยรูซาเล็ม 70ซึ่งจบวัดเบสยูดายคริสต์ช้าแยกออกจากยูดาย จักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราชได้ทำให้ศาสนาคริสต์เสื่อมลงในจักรวรรดิโรมันโดยคำสั่งของมิลาน (313) ต่อมาได้มีการประชุมสภาไนเซีย (325) ที่ซึ่งศาสนาคริสต์ในยุคแรกถูกรวมเข้ากับสิ่งที่จะกลายเป็นโบสถ์ประจำรัฐของอาณาจักรโรมัน (380) ประวัติความเป็นมาของคริสตจักรที่เป็นปึกแผ่นของศาสนาคริสต์ก่อนที่ความแตกแยกที่สำคัญบางครั้งเรียกว่า " คริสตจักรที่ยิ่งใหญ่ " (แม้ว่าจะมีนิกายที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกันรวมทั้งGnosticsและคริสเตียนชาวยิว ) โบสถ์แห่งตะวันออกแยกหลังจากที่สภาเอเฟซัส (431) และโอเรียนเต็ลดั้งเดิมแยกหลังจากที่สภาโมรา (451) มากกว่าความแตกต่างในคริสต์ศาสนา , [4]ในขณะที่คริสตจักรตะวันออกออร์โธดอกและคริสตจักรคาทอลิกแยกในEast-West แตกแยก (1054) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีอำนาจของบิชอปแห่งกรุงโรม โปรเตสแตนต์แยกในหลายนิกายจากคริสตจักรคาทอลิกในการปฏิรูปยุค (ศตวรรษที่ 16) มากกว่าเทววิทยาและecclesiologicalข้อพิพาทส่วนใหญ่เด่นในเรื่องของเหตุผลและเป็นอันดับหนึ่งของบิชอปแห่งกรุงโรม ศาสนาคริสต์เล่นบทบาทที่โดดเด่นในการพัฒนาของอารยธรรมตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปจากสายประวัติศาสตร์และยุคกลาง [5] [6] [7] [8] [9]ตามอายุพบ (ศตวรรษที่ 15 ที่ 17) ศาสนาคริสต์แพร่กระจายเข้าไปในอเมริกา , โอเชียเนีย , sub-Saharan Africaและส่วนที่เหลือของโลกผ่านการทำงานของมิชชันนารี . [10] [11] [12]

สี่สาขาที่ใหญ่ที่สุดของศาสนาคริสต์ได้แก่ คริสตจักรคาทอลิก (1.3 พันล้าน / 50.1%) โปรเตสแตนต์ (920 ล้าน / 36.7%) คริสตจักรออร์โธดอกซ์ตะวันออก (230 ล้าน) และออร์โธดอกซ์ตะวันออก (62 ล้านคน / ออร์โธดอกซ์รวมกันที่ 11.9%), [ 13] [14]ท่ามกลางความพยายามที่หลากหลายเพื่อสร้างเอกภาพ ( ecumenism ) [15]แม้การยึดมั่นในตะวันตกจะลดลงแต่ศาสนาคริสต์ก็ยังคงเป็นศาสนาที่โดดเด่นในภูมิภาคนี้โดยประมาณ 70% ของประชากรระบุว่านับถือศาสนาคริสต์ [16] ศาสนาคริสต์กำลังเติบโตในแอฟริกาและเอเชียซึ่งเป็นทวีปที่มีประชากรมากที่สุดในโลก [17]คริสเตียนยังคงถูกข่มเหงในบางภูมิภาคของโลกโดยเฉพาะในตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ [18] [19]

คริสเตียนชาวยิวในยุคแรกเรียกตัวเองว่า 'ทาง' ( Koinēกรีก : τῆςὁδοῦ , romanized:  têshodoû ) อาจมาจากอิสยาห์ 40: 3 "จงเตรียมทางของพระเจ้า" [20] [หมายเหตุ 1]ตามที่กิจการ 11:26คำว่า "คริสเตียน" ( Χρῑστῐᾱνός , Khrīstiānós ) ซึ่งหมายถึง "ผู้ติดตามของพระคริสต์" ในการอ้างถึงสาวกของพระเยซูถูกใช้ครั้งแรกในเมืองอันทิโอกโดยคนที่ไม่ใช่ยิว ชาวเมืองที่นั่น [26]การใช้คำว่า "คริสต์ศาสนา" ที่บันทึกไว้เร็วที่สุด ( Χρῑστῐᾱνισμός , Khrīstiānismós ) เป็นของ Ignatius of Antiochประมาณ 100 AD [27]

ในขณะที่คริสเตียนทั่วโลกแบ่งปันความเชื่อพื้นฐาน แต่ก็ยังมีความแตกต่างของการตีความและความคิดเห็นเกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิลและประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนับถือศาสนาคริสต์ [28]

ลัทธิ

ตะวันออกคริสเตียนไอคอนภาพวาด จักรพรรดิคอนสแตนติและพ่อของ แรกสภาไนซีอา (325) ขณะที่ถือ Niceno Constantinopolitan Creed-381

งบหลักการกระชับหรือคำสารภาพของความเชื่อทางศาสนาเป็นที่รู้จักกันเป็นลัทธิ พวกเขาเริ่มเป็นสูตรการบัพติศมาและต่อมาได้ถูกขยายออกไปในช่วงการโต้เถียงทางคริสต์ศาสนาในศตวรรษที่ 4 และ 5 จนกลายเป็นข้อความแห่งศรัทธา

ความเชื่อของอัครสาวกเป็นคำกล่าวที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในบทความเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน มันถูกใช้โดยจำนวนของคริสเตียนสำหรับทั้งพิธีกรรมและแค ธวัตถุประสงค์มากที่สุดอย่างเห็นได้ชัดโดยพิธีกรรมของโบสถ์เวสเทิร์คริสเตียนประเพณีรวมทั้งคริสตจักรละตินของคริสตจักรคาทอลิก , มาร์ติน , เอริเทรีและเวสเทิร์พระราชพิธีดั้งเดิม นอกจากนี้ยังใช้โดยPresbyterians , เมโทและCongregationalists ลัทธินี้ได้รับการพัฒนาระหว่างศตวรรษที่ 2 ถึง 9 คำสอนที่อยู่ใจกลางเมืองเป็นคนของทรินิตี้และพระเจ้าผู้สร้าง แต่ละคำสอนที่พบในลัทธินี้สามารถโยงไปถึงงบในปัจจุบันในช่วงเวลาสมเด็จพระสังฆราช เห็นได้ชัดว่าลัทธินี้ใช้เป็นบทสรุปของหลักคำสอนของคริสเตียนสำหรับผู้สมัครรับบัพติศมาในคริสตจักรของกรุงโรม [29]คะแนนรวมถึง:

 • ความเชื่อในพระเจ้าพระบิดา , พระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์
 • ตาย , เชื้อสายลงในนรก , การฟื้นคืนชีพและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์
 • ความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนจักรและการมีส่วนร่วมของวิสุทธิชน
 • พระเยซูคริสต์ที่สองมาของวันแห่งการพิพากษาและความรอดของผู้ศรัทธา

Nicene Creed ถูกกำหนดขึ้นโดยส่วนใหญ่เพื่อตอบสนองต่อArianismที่ Councils of NicaeaและConstantinopleในปีค. ศ. 325 และ 381 ตามลำดับ[30] [31]และให้สัตยาบันเป็นความเชื่อสากลของคริสต์ศาสนจักรโดยสภาที่หนึ่งของเอเฟซัสในปี 431 [32 ]

Chalcedonian นิยามหรือลัทธิโมราพัฒนาที่สภาโมราใน 451 [33]แต่ปฏิเสธโดยโอเรียนเต็ลออร์โธดอก , [34]สอนพระคริสต์ "ได้รับการยอมรับในธรรมชาติสอง, inconfusedly, unchangeably, indivisibly, แนบแน่น": หนึ่งพระเจ้าและมนุษย์และว่าทั้งธรรมชาติในขณะที่ที่สมบูรณ์แบบในตัวเองจะยังคงยังสหรัฐอย่างสมบูรณ์ในคนคนหนึ่ง [35]

Athanasian เชื่อที่ได้รับในโบสถ์เวสเทิร์ที่มีสถานะเช่นเดียวกับไนซีนคและ Chalcedonian กล่าวว่า "เรานมัสการพระเจ้าองค์เดียวในทรินิตี้และทรินิตี้ในความสามัคคี; ไม่รบกวนบุคคลหรือหารสาร ." [36]

คริสเตียนส่วนใหญ่ ( คาทอลิก , อีสเทิร์นออร์โธดอก , โอเรียนเต็ลออร์โธดอกและโปรเตสแตนต์เหมือนกัน) ยอมรับการใช้งานของลัทธิและสมัครเป็นสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งของลัทธิดังกล่าวข้างต้น [37]

ผู้เผยแพร่ศาสนาโปรเตสแตนต์หลายคนปฏิเสธลัทธิว่าเป็นคำกล่าวแห่งศรัทธาที่ชัดเจนแม้ว่าจะเห็นด้วยกับเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมดของลัทธิก็ตาม พวกแบ๊บติสต์ส่วนใหญ่ไม่ใช้ลัทธิ "เพราะพวกเขาไม่ได้พยายามที่จะสร้างคำสารภาพศรัทธาที่มีผลผูกพันซึ่งกันและกัน" [38] : 111ลัทธินอกจากนี้ยังปฏิเสธคือกลุ่มที่มีรากในขบวนการฟื้นฟูเช่นโบสถ์ในคริสต์ศาสนา (สาวกของพระเยซู)ที่นับถือศาสนาคริสต์ศาสนานิกายในแคนาดาและโบสถ์คริสต์ [39] [40] : 14–15 [41] : 123

พระเยซู

ต่างๆ ที่เด่นชัดของพระเยซู

หลักการสำคัญของศาสนาคริสต์คือความเชื่อในพระเยซูในฐานะพระบุตรของพระเจ้าและพระเมสสิยาห์ ( พระคริสต์ ) คริสเตียนเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าได้ทรงเจิมไว้โดยพระเจ้าเป็นผู้ช่วยให้รอดของมนุษยชาติและถือได้ว่าพระเยซูมาเป็นการปฏิบัติตามคำทำนายศาสนพยากรณ์ของพระคัมภีร์เก่า แนวคิดของคริสเตียนอัลแตกต่างจากแนวคิดร่วมสมัยของชาวยิว ความเชื่อของคริสเตียนหลักคือการที่ผ่านความเชื่อในและการยอมรับของความตายและการฟื้นคืนชีพของพระเยซู , บาปมนุษย์สามารถคืนดีกับพระเจ้าและจึงมีการเสนอความรอดและสัญญาของชีวิตนิรันดร์ [42]

ในขณะที่มีข้อขัดแย้งทางเทววิทยามากมายเกี่ยวกับธรรมชาติของพระเยซูในช่วงศตวรรษแรก ๆ ของประวัติศาสตร์คริสเตียนโดยทั่วไปชาวคริสต์เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่จุติและเป็น " พระเจ้าที่แท้จริงและมนุษย์ที่แท้จริง " (หรือทั้งเป็นพระเจ้าและเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์) พระเยซูจะกลายเป็นมนุษย์อย่างเต็มที่ได้รับความเดือดร้อนความเจ็บปวดและความเย้ายวนของคนตาย แต่ไม่ได้บาป ในฐานะที่เป็นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์พระองค์ทรงฟื้นขึ้นมามีชีวิตอีกครั้ง ตามพระคัมภีร์ใหม่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย[43] เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ประทับที่พระหัตถ์ขวาของพระบิดา[44]และในที่สุดจะกลับมา[45]เพื่อตอบสนองคำพยากรณ์ที่เหลือของพระเมสสิยาห์รวมทั้งการฟื้นคืนชีวิตของคนตายการพิพากษาครั้งสุดท้ายและการสถาปนาอาณาจักรของพระเจ้าครั้งสุดท้าย

ตามที่บัญญัติ พระวรสารของแมทธิวและลุค , พระเยซูถูกคิดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเกิดจากพระแม่มารี วัยเด็กของพระเยซูเพียงเล็กน้อยได้รับการบันทึกไว้ในพระกิตติคุณอันเป็นที่ยอมรับแม้ว่าพระกิตติคุณในวัยเด็กจะเป็นที่นิยมในสมัยโบราณ ในการเปรียบเทียบความเป็นผู้ใหญ่ของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัปดาห์ก่อนเสียชีวิตได้รับการบันทึกไว้อย่างดีในพระกิตติคุณที่มีอยู่ในพันธสัญญาใหม่เพราะเชื่อว่าส่วนนั้นในชีวิตของเขามีความสำคัญที่สุด บัญชีพระคัมภีร์ของกระทรวงของพระเยซูรวมถึง: เขาบัพติศมา , ปาฏิหาริย์ , พระธรรมเทศนา, การเรียนการสอนและการกระทำ

ความตายและการฟื้นคืนชีพ

การตรึงกางเขนซึ่งแสดงถึงการสิ้นพระชนม์ของ พระเยซูบน ไม้กางเขนภาพวาดโดย Diego Velázquez , c. พ.ศ. 2175.

คริสเตียนถือว่าการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูเป็นรากฐานที่สำคัญของความเชื่อของพวกเขา (ดู1 โครินธ์ 15 ) และเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ [46]ในบรรดาความเชื่อของคริสเตียนการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูเป็นสองเหตุการณ์หลักที่มีพื้นฐานมาจากหลักคำสอนและเทววิทยาของคริสเตียน [47]ตามพันธสัญญาใหม่พระเยซูถูกตรึงตายจากความตายทางร่างกายถูกฝังไว้ในหลุมฝังศพและเป็นขึ้นจากความตายในอีกสามวันต่อมา [48]

พันธสัญญาใหม่กล่าวถึงหลายสิ่งที่ปรากฏหลังการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูในโอกาสที่แตกต่างกันไปของเขาอัครสาวกสิบสองและสาวกรวมทั้ง "มากกว่าห้าร้อยพี่น้องในครั้งเดียว" [49]ก่อนที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไปสวรรค์ ตายของพระเยซูและการฟื้นคืนชีพซีโดยชาวคริสต์ในการนมัสการทั้งหมดที่มีความสำคัญเป็นพิเศษในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งรวมถึงวันศุกร์และวันอาทิตย์อีสเตอร์

ความตายและการฟื้นคืนชีพของพระเยซูมักจะได้รับการพิจารณาเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในคริสต์ศาสนวิทยาส่วนหนึ่งเป็นเพราะพวกเขาแสดงให้เห็นว่าพระเยซูมีอำนาจเหนือชีวิตและความตายและดังนั้นจึงมีอำนาจและพลังที่จะให้คนมีชีวิตนิรันดร์ [50]

คริสตจักรคริสเตียนยอมรับและสอนเรื่องราวในพันธสัญญาใหม่เกี่ยวกับการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูโดยมีข้อยกเว้นน้อยมาก [51]นักวิชาการบางคนที่ทันสมัยใช้ความเชื่อของสาวกของพระเยซูในการฟื้นคืนพระชนม์เป็นจุดของการเดินทางสำหรับการสร้างความต่อเนื่องของประวัติศาสตร์พระเยซูและประกาศของคริสตจักรในช่วงต้น [52]บางคริสเตียนเสรีนิยมไม่ยอมรับการฟื้นคืนพระชนม์ของร่างกายตัวอักษร[53] [54]เห็นเรื่องที่เป็นสัญลักษณ์มั่งคั่งและจิตวิญญาณบำรุงตำนาน ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความตายและการเรียกร้องการฟื้นคืนชีพเกิดขึ้นในการถกเถียงทางศาสนาและการสนทนาระหว่างกัน [55] เปาโลอัครสาวกซึ่งเป็นคริสเตียนผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสและมิชชันนารีในยุคแรกเขียนว่า "ถ้าพระคริสต์ไม่ได้รับการเลี้ยงดูมาการเทศนาทั้งหมดของเราก็ไร้ประโยชน์และความไว้วางใจของคุณในพระเจ้าก็ไร้ประโยชน์" [56] [57]

ความรอด

กฎหมายและพระกิตติคุณโดย Lucas Cranach the Elder (1529); โมเสสและเอลียาห์ชี้คนบาปไปที่พระเยซูเพื่อขอความรอด

เปาโลอัครสาวกเช่นเดียวกับชาวยิวและคนต่างศาสนาโรมันในสมัยของเขาเชื่อว่าการเสียสละสามารถนำมาซึ่งความสัมพันธ์ทางเครือญาติใหม่ความบริสุทธิ์และชีวิตนิรันดร์ [58]สำหรับเปาโลเครื่องบูชาที่จำเป็นคือการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคนต่างชาติที่เป็น "ของพระคริสต์" ก็เหมือนกับอิสราเอลลูกหลานของอับราฮัมและ "ทายาทตามสัญญา" [59] [60]พระเจ้าผู้ทรงปลุกพระเยซูจาก คนตายยังให้ชีวิตใหม่แก่ "ศพ" ของคริสเตียนต่างชาติซึ่งมาอยู่กับอิสราเอล "บุตรของพระเจ้า" และด้วยเหตุนี้จึงไม่อยู่ "ในเนื้อหนัง" อีกต่อไป [61] [58]

คริสตจักรคริสเตียนสมัยใหม่มีแนวโน้มที่จะกังวลมากขึ้นว่ามนุษยชาติจะรอดจากบาปและความตายได้อย่างไรมากกว่าคำถามที่ว่าทั้งชาวยิวและคนต่างชาติจะอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าได้อย่างไร ตามที่ภาคตะวันออกออร์โธดอกธรรมตามความเข้าใจของการชดเชยเป็นประกวดราคาโดยอิราย้ำทฤษฎีพระเยซูตายเป็นค่าไถ่ คืนนี้ความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ทรงรักและออกไปถึงมนุษยชาติและข้อเสนอเป็นไปได้ของtheosis CQ divinizationกลายเป็นชนิดของมนุษย์ที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์จะเป็น ตามหลักคำสอนคาทอลิกพระเยซูตายตอบสนองการลงโทษของพระเจ้ากระตุ้นโดยการกระทำผิดกฎหมายเพื่อเป็นเกียรติแก่พระเจ้าที่เกิดจากความชั่วร้ายของมนุษย์ คริสตจักรคาทอลิกสอนว่าความรอดจะไม่เกิดขึ้นหากปราศจากความซื่อสัตย์ในส่วนของคริสเตียน ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสต้องดำเนินชีวิตตามหลักธรรมแห่งความรักและโดยปกติจะต้องรับบัพติศมา [62]ในศาสนศาสตร์โปรเตสแตนต์การตายของพระเยซูถือได้ว่าเป็นการทดแทนโทษที่พระเยซูกระทำสำหรับหนี้ที่มนุษย์ต้องชดใช้เมื่อฝ่าฝืนกฎทางศีลธรรมของพระเจ้า มาร์ตินลูเทอร์สอนว่าการบัพติศมาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการช่วยให้รอด แต่ลูเธอรันยุคใหม่และโปรเตสแตนต์คนอื่น ๆ มักจะสอนว่าความรอดเป็นของขวัญที่มาถึงแต่ละบุคคลโดยพระคุณของพระเจ้าซึ่งบางครั้งกำหนดว่าเป็น [ ต้องการอ้างอิง ]

คริสเตียนมีทัศนะที่แตกต่างกันเกี่ยวกับขอบเขตที่พระเจ้าทรงกำหนดความรอดไว้ล่วงหน้า ศาสนศาสตร์ที่ได้รับการปฏิรูปให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่องพระคุณโดยสอนว่าแต่ละบุคคลไม่สามารถไถ่ถอนตนเองได้โดยสิ้นเชิงแต่พระคุณที่ทำให้บริสุทธิ์นั้นไม่อาจต้านทานได้ [63]ในทางตรงกันข้ามชาวคาทอลิกคริสเตียนออร์โธดอกซ์และอาร์มิเนียนโปรเตสแตนต์เชื่อว่าการใช้เจตจำนงเสรีจำเป็นต้องมีศรัทธาในพระเยซู [64]

ตรีเอกานุภาพ

ไตรลักษณ์คือความเชื่อที่ว่า พระเจ้าเป็นพระเจ้าองค์เดียวในสามคนคือ พ่อที่ บุตร ( พระเยซู ) และ พระวิญญาณบริสุทธิ์ [65]

ทรินิตี้หมายถึงการเรียนการสอนว่าพระเจ้าองค์เดียว[66]ประกอบด้วยสามที่แตกต่างกัน, นิรันดร์ร่วมที่มีอยู่คนคือพ่อที่ลูกชาย (อวตารในพระเยซูคริสต์) และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทั้งสามคนนี้บางครั้งเรียกว่าGodhead , [67] [68] [69]แม้ว่าจะไม่มีคำศัพท์เดียวที่ใช้ในพระคัมภีร์เพื่อแสดงถึงพระผู้เป็นเจ้าที่เป็นหนึ่งเดียว [70]ในคำพูดของAthanasian Creedซึ่งเป็นคำกล่าวแรก ๆ ของความเชื่อของคริสเตียน "พระบิดาคือพระเจ้าพระบุตรคือพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าและยังไม่มีพระเจ้าสามองค์ แต่มีพระเจ้าองค์เดียว" [71]พวกเขาแตกต่างจากที่อื่น: พระบิดาไม่มีแหล่งที่มาพระบุตรได้รับการกำเนิดจากพระบิดาและพระวิญญาณดำเนินการจากพระบิดา แม้ว่าจะมีความแตกต่างกัน แต่บุคคลทั้งสามไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้ในการดำรงอยู่หรือในการดำเนินงาน ในขณะที่คริสเตียนบางคนยังเชื่อว่าพระเจ้าทรงปรากฏเป็นพระบิดาในพันธสัญญาเดิมเป็นที่ยอมรับกันว่าพระองค์ทรงปรากฏเป็นพระบุตรในพันธสัญญาใหม่และจะยังคงแสดงให้เห็นเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ในปัจจุบัน แต่ถึงกระนั้นพระเจ้าก็ยังคงดำรงอยู่เป็นสามบุคคลในแต่ละช่วงเวลาเหล่านี้ [72]อย่างไรก็ตามตามเนื้อผ้ามีความเชื่อว่าเป็นพระบุตรที่ปรากฏในพันธสัญญาเดิมเนื่องจากตัวอย่างเช่นเมื่อพระตรีเอกานุภาพปรากฏในงานศิลปะพระบุตรมักมีลักษณะที่โดดเด่นมีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นรูปทรงกระบอกกางเขนที่ระบุถึงพระคริสต์และใน การพรรณนาถึงสวนเอเดนสิ่งนี้คาดหวังว่าจะมีการจุติที่ยังไม่เกิดขึ้น ในโลงศพของคริสเตียนยุคแรก บางโลโก้มีความโดดเด่นด้วยเครา "ซึ่งทำให้เขาดูเหมือนโบราณ [73]

ทรินิตี้เป็นหลักคำสอนสำคัญของหลักศาสนาคริสต์ จากช่วงก่อนหน้านี้ของคริสต์ศาสนา Nicene Creed (325) ได้สนับสนุน[74]ความลึกลับสามองค์ - ลักษณะของพระเจ้าในฐานะวิชาชีพที่เป็นบรรทัดฐานของความเชื่อ ตามที่โรเจอร์อี. โอลสันและคริสโตเฟอร์ฮอลล์กล่าวผ่านการสวดอ้อนวอนการทำสมาธิการศึกษาและการปฏิบัติชุมชนคริสเตียนสรุปว่า "พระเจ้าต้องดำรงอยู่เป็นทั้งเอกภาพและตรีเอกานุภาพ" โดยประมวลเรื่องนี้ในสภาสากลเมื่อปลายศตวรรษที่ 4 [75] [76]

ตามหลักคำสอนนี้พระเจ้าไม่ได้แบ่งแยกในแง่ที่ว่าแต่ละคนมีหนึ่งในสามของทั้งหมด แต่ละคนถือว่าเป็นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ (ดูPerichoresis ) ความแตกต่างอยู่ที่ความสัมพันธ์ของพวกเขาพระบิดาที่ไม่ได้เกิด พระบุตรที่ถือกำเนิดจากพระบิดา; และพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำเนินการต่อจากพระบิดาและ (ในตะวันตกที่นับถือศาสนาคริสต์ธรรม) จากบุตร โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างที่เห็นได้ชัดนี้ทั้งสามคน "" แต่ละนิรันดร์และอำนาจทุกอย่าง ศาสนาคริสเตียนอื่น ๆ รวมทั้งหัวแข็งซ์ , พระเจ้าเป็นพยานและมอร์มอนไม่แบ่งปันมุมมองของผู้ที่อยู่ในทรินิตี้

คำภาษากรีกtrias [77] [หมายเหตุ 2]เป็นครั้งแรกในความหมายนี้ในผลงานของTheophilus of Antioch ; ข้อความของเขาอ่านว่า: "ของตรีเอกานุภาพของพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์และภูมิปัญญาของพระองค์" [81]คำนี้อาจถูกใช้มาก่อนเวลานี้; เทียบเท่าภาษาละติน[หมายเหตุ 2] Trinitas , [79]ปรากฏขึ้นหลังจากที่มีข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจนกับพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเลียน [82] [83]ในศตวรรษต่อมาคำนี้ถูกใช้โดยทั่วไป นอกจากนี้ยังพบในหลาย ๆ ทางเดินของOrigen [84]

Trinitarians

Trinitarianismหมายถึงคริสตชนที่เชื่อในแนวคิดของทรินิตี้ เกือบทุกนิกายและคริสตจักรที่นับถือศาสนาคริสต์มีความเชื่อแบบตรีเอกานุภาพ แม้ว่าคำว่า "ตรีเอกานุภาพ" และ "Triune" จะไม่ปรากฏในพระคัมภีร์ แต่เริ่มในศตวรรษที่ 3 นักเทววิทยาได้พัฒนาคำศัพท์และแนวความคิดเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าใจคำสอนของพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่ว่าเป็นพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานักเทววิทยาของคริสเตียนก็ระมัดระวังที่จะเน้นย้ำว่าตรีเอกานุภาพไม่ได้หมายความว่ามีพระเจ้าสามองค์ (ลัทธินอกรีตที่ต่อต้านลัทธิตรีเอกานุภาพ ) หรือว่า hypostasis ของตรีเอกานุภาพแต่ละองค์เป็นหนึ่งในสามของพระเจ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างขึ้นโดยและอยู่ใต้บังคับบัญชาของพระบิดา ( Arianism ) แทนที่จะเป็นเช่นนั้นตรีเอกานุภาพถูกกำหนดให้เป็นพระเจ้าองค์เดียวในสามบุคคล [85]

นนทรินาธิปไตย

Nontrinitarianism (หรือantitrinitarianism ) หมายถึงเทววิทยาที่ปฏิเสธหลักคำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพ มุมมองที่หลากหลาย Nontrinitarian เช่นAdoptionismหรือmodalism , อยู่ในต้นคริสต์ที่นำไปสู่ข้อพิพาทเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา [86]ลัทธินนทริทาเรียปรากฏขึ้นอีกครั้งในลัทธินอทิสติกแห่งกาธาร์ระหว่างศตวรรษที่ 11 และ 13 ในกลุ่มที่มีลัทธิหัวแข็งในการปฏิรูปโปรเตสแตนต์ในศตวรรษที่ 16 [87]ในการตรัสรู้ในศตวรรษที่ 18 และในบางกลุ่มที่เกิดขึ้นในช่วงที่สอง การตื่นขึ้นครั้งใหญ่ของศตวรรษที่ 19

Eschatology

ศตวรรษที่ 7 ข Virapวัดในร่มเงาของ ภูเขาอารารัต ; อาร์เมเนียเป็นรัฐแรกที่รับคริสต์ศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในปี ค.ศ. 301 [88]

จุดจบของสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจุดจบของชีวิตปัจเจกบุคคลการสิ้นสุดอายุหรือจุดจบของโลกที่พูดกันอย่างกว้าง ๆ ก็คือคติของคริสเตียน การศึกษาชะตากรรมของมนุษย์ตามที่เปิดเผยไว้ในพระคัมภีร์ ประเด็นสำคัญในโลกาวินาศของคริสเตียนคือความทุกข์ยากความตายและชีวิตหลังความตาย (ส่วนใหญ่สำหรับกลุ่มผู้เผยแพร่ศาสนา ) มิลเลนเนียมและความปีติต่อไปนี้การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูการฟื้นคืนชีพของคนตายสวรรค์ (สำหรับสาขาพิธีกรรม ) นรกและนรก การพิพากษาครั้งสุดท้าย , การสิ้นสุดของโลกและสวรรค์ใหม่และโลกใหม่

คริสเตียนเชื่อว่าการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์จะเกิดขึ้นในตอนท้ายของเวลาหลังจากช่วงเวลาแห่งการข่มเหงอย่างรุนแรง (ความทุกข์ยากครั้งใหญ่) ทุกคนที่ตายไปแล้วจะได้รับการปลุกให้ฟื้นคืนชีพจากความตายเพื่อการพิพากษาครั้งสุดท้าย พระเยซูอย่างเต็มที่จะสร้างอาณาจักรของพระเจ้าในการปฏิบัติตามคำพยากรณ์พระคัมภีร์ [89] [90]

ความตายและชีวิตหลังความตาย

คริสเตียนส่วนใหญ่เชื่อว่ามนุษย์ได้สัมผัสกับการตัดสินของพระเจ้าและจะได้รับรางวัลทั้งที่มีชีวิตนิรันดร์หรือสาปแช่งนิรันดร์ ซึ่งรวมถึงการตัดสินโดยทั่วไปเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพของคนตายเช่นเดียวกับความเชื่อ (ถือโดยชาวคาทอลิก[91] [92]ออร์โธดอกซ์[93] [94]และโปรเตสแตนต์ส่วนใหญ่) ในการตัดสินโดยเฉพาะกับจิตวิญญาณของแต่ละบุคคลเมื่อตายทางร่างกาย

ในสาขาคาทอลิกของศาสนาคริสต์, คนที่ตายในรัฐเกรซคือโดยไม่บาปมหันต์ใด ๆ แยกพวกเขาจากพระเจ้า แต่ยังคงบริสุทธิ์ไม่สมบูรณ์จากผลกระทบของบาปได้รับการฟอกผ่านรัฐกลางของนรกเพื่อให้บรรลุความศักดิ์สิทธิ์ จำเป็นสำหรับการเข้าสู่ที่ประทับของพระเจ้า [95]บรรดาผู้ที่ได้บรรลุเป้าหมายนี้จะเรียกว่าธรรมิกชน (ภาษาละตินแซงค์ทัส "ศักดิ์สิทธิ์") [96]

กลุ่มคริสเตียนบางกลุ่มเช่นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสต์ยึดมั่นในความเป็นมรรตัยความเชื่อที่ว่าจิตวิญญาณของมนุษย์ไม่ได้เป็นอมตะตามธรรมชาติและหมดสติในระหว่างสถานะขั้นกลางระหว่างความตายทางร่างกายและการฟื้นคืนชีพ คริสเตียนเหล่านี้ยังยึดมั่นในลัทธิทำลายล้างด้วยความเชื่อที่ว่าหลังจากการพิพากษาครั้งสุดท้ายคนชั่วร้ายจะหยุดดำรงอยู่แทนที่จะทนทุกข์ทรมานชั่วนิรันดร์ พยานพระยะโฮวามีทัศนะคล้าย ๆ กัน [97]

พิธีมิสซาเที่ยงคืนที่โบสถ์ประจำตำบลคาทอลิกใน วูดไซด์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
แสดงในชีวิตของพระเยซูที่ โบสถ์ดา Cidadeใน Sao Jose dos Campos , ร่วม พิธีประชุมบราซิล

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเฉพาะนิกายของศาสนาคริสต์ , การปฏิบัติที่อาจรวมถึงการล้างบาปที่ศีลมหาสนิท (ศีลมหาสนิทหรืออาหารของลอร์ด) สวดมนต์ (รวมถึงการสวดมนต์พระเจ้า ), สารภาพ , ยืนยันพิธีกรรมฝังศพพิธีกรรมการแต่งงานและการศึกษาทางศาสนาของเด็ก นิกายส่วนใหญ่มีการแต่งตั้ง นักบวชซึ่งเป็นผู้นำในการนมัสการร่วมกันเป็นประจำ [98]

การนมัสการของชุมชน

บริการของการเคารพบูชามักจะทำตามรูปแบบหรือรูปแบบที่รู้จักกันเป็นที่สักการะบูชา [หมายเหตุ 3] จัสตินมาร์เทอร์บรรยายพิธีสวดของชาวคริสต์ในศตวรรษที่ 2 ในการขอโทษครั้งแรกของเขา( ค.ศ.  150 ) ต่อจักรพรรดิอันโตนินุสปิอุสและคำอธิบายของเขายังคงเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของการนมัสการของชาวคริสต์:

และในวันที่เรียกว่าวันอาทิตย์ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเมืองหรือในประเทศจะมารวมกันที่แห่งเดียวและจะอ่านบันทึกความทรงจำของอัครสาวกหรืองานเขียนของศาสดาพยากรณ์ตราบเท่าที่เวลาเอื้ออำนวย จากนั้นเมื่อผู้อ่านหยุดลงแล้วประธานาธิบดีจะสั่งด้วยวาจาและเตือนสติให้เลียนแบบสิ่งดีๆเหล่านี้ จากนั้นเราทุกคนก็ลุกขึ้นร่วมกันอธิษฐานและตามที่เราเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้เมื่อคำอธิษฐานของเราสิ้นสุดลงขนมปังและไวน์และน้ำจะถูกนำมาให้และประธานในลักษณะเดียวกันเสนอคำอธิษฐานและการขอบคุณตามความสามารถของเขาและผู้คนก็ยินยอม พูดว่าสาธุ ; และมีการแจกจ่ายให้กับแต่ละคนและการมีส่วนร่วมของสิ่งนั้นที่ได้รับการขอบคุณและสำหรับผู้ที่ไม่อยู่ส่วนหนึ่งจะถูกส่งโดยมัคนายก และผู้ที่ทำดีและเต็มใจให้สิ่งที่คิดว่าเหมาะสม และสิ่งที่เก็บรวบรวมจะถูกฝากไว้กับประธานาธิบดีซึ่งช่วยชีวิตเด็กกำพร้าและหญิงม่ายและผู้ที่เจ็บป่วยหรือด้วยสาเหตุอื่น ๆ ที่ต้องการและผู้ที่อยู่ในพันธนาการและคนแปลกหน้าที่อาศัยอยู่ในหมู่พวกเราและด้วยคำพูดจะดูแล ของทุกคนที่ต้องการ [100]

ดังที่จัสตินอธิบายไว้ว่าคริสเตียนจะรวมตัวกันเพื่อการนมัสการร่วมกันโดยทั่วไปในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันแห่งการฟื้นคืนชีพแม้ว่าการปฏิบัติพิธีกรรมอื่น ๆ มักเกิดขึ้นนอกสถานที่นี้ การอ่านพระคัมภีร์มาจากพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกิตติคุณ [หมายเหตุ 4] [101]การเรียนการสอนจะได้รับขึ้นอยู่กับการอ่านเหล่านี้เรียกว่าพระธรรมเทศนาหรือเทศนา มีการสวดอ้อนวอนในประชาคมหลายรูปแบบรวมถึงการขอบคุณการสารภาพและการขอร้องซึ่งเกิดขึ้นตลอดการรับใช้และมีหลากหลายรูปแบบรวมถึงการอ่านการตอบสนองเงียบหรือร้องเพลง [98] สดุดี , บทสวดหรือเพลงนมัสการอาจจะร้อง [102] [103]บริการสามารถแตกต่างกันสำหรับการจัดกิจกรรมพิเศษเช่นมีนัยสำคัญวันฉลอง [104]

การนมัสการเกือบทุกรูปแบบรวมศีลมหาสนิทซึ่งประกอบด้วยมื้ออาหาร ได้รับการตอบสนองตามคำสั่งของพระเยซูในงานเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้ายที่สาวกของเขาทำเพื่อระลึกถึงพระองค์เหมือนตอนที่พระองค์ประทานขนมปังให้สาวกโดยพูดว่า "นี่คือร่างกายของฉัน" และให้ไวน์แก่พวกเขาโดยกล่าวว่า "นี่คือเลือดของเรา" . [105]ในคริสตจักรยุคแรกคริสเตียนและผู้ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์จะแยกกันออกจากงานรับใช้ศีลมหาสนิท [106]บางนิกายเช่นConfessional Lutheranคริสตจักรยังคงปฏิบัติ 'การมีส่วนร่วมแบบปิด ' [107]พวกเขาเสนอการมีส่วนร่วมกับผู้ที่เป็นหนึ่งเดียวในนิกายนั้นหรือบางครั้งคริสตจักรแต่ละแห่ง คาทอลิกเพิ่มข้อ จำกัด การมีส่วนร่วมให้กับสมาชิกของพวกเขาที่ไม่ได้อยู่ในสถานะของบาปมหันต์ [108]คริสตจักรอื่น ๆ อีกมากมายเช่นAnglican CommunionและUnited Church of Canadaปฏิบัติ 'การมีส่วนร่วมอย่างเปิดเผย ' เนื่องจากพวกเขามองว่าการมีส่วนร่วมเป็นวิธีการสร้างเอกภาพแทนที่จะเป็นจุดจบและเชิญชวนให้คริสเตียนผู้เชื่อทุกคนเข้าร่วม [109] [110]

ศีลหรือศาสนพิธี

คำอธิบายของศีลมหาสนิทในศตวรรษที่ 2
และอาหารนี้เรียกกันในหมู่พวกเรา ว่ายูคาริสเทีย [ศีลมหาสนิท] ซึ่งไม่มีใครได้รับอนุญาตให้รับประทานนอกจากคนที่เชื่อว่าสิ่งที่เราสอนนั้นเป็นความจริงและผู้ที่ได้รับการชำระล้างด้วยการล้างเพื่อการปลดบาป และไปสู่การเกิดใหม่และผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างที่พระคริสต์ทรงกำชับ เพราะเราได้รับสิ่งเหล่านี้ไม่เหมือนขนมปังทั่วไปและเครื่องดื่มทั่วไป แต่ในทำนองเดียวกันกับพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราถูกสร้างขึ้นโดยพระวจนะของพระเจ้ามีทั้งเนื้อและเลือดเพื่อความรอดของเราดังนั้นเราจึงได้รับการสอนเช่นเดียวกันว่าอาหารที่ได้รับพรจากคำอธิษฐานของพระวจนะของพระองค์และจาก ซึ่งเลือดและเนื้อของเราโดยการเปลี่ยนรูปได้รับการหล่อเลี้ยงคือเนื้อและโลหิตของพระเยซูที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นเนื้อหนัง

จัสตินพลีชีพ[100]

ในความเชื่อของคริสเตียนและการปฏิบัติที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนเป็นพระราชพิธี , ก่อตั้งโดยพระคริสต์ที่ฟาโรห์พระคุณ , ที่ประกอบลึกลับศักดิ์สิทธิ์ คำที่มาจากภาษาละตินคำsacramentumซึ่งถูกใช้ในการแปลภาษากรีกคำลึกลับ มุมมองเกี่ยวกับทั้งสองพิธีกรรมที่เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์และความหมายของการกระทำที่จะเป็นคริสต์ศาสนิกชนนั้นแตกต่างกันไปตามนิกายและประเพณีของคริสเตียน [111]

คำจำกัดความที่ใช้งานได้โดยทั่วไปที่สุดของศีลระลึกคือเป็นเครื่องหมายภายนอกซึ่งตั้งขึ้นโดยพระคริสต์ซึ่งบ่งบอกถึงพระคุณทางวิญญาณภายในโดยทางพระคริสต์ ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดสองแห่งคือบัพติศมาและศีลมหาสนิท อย่างไรก็ตามคริสตชนส่วนใหญ่ยังยอมรับศาสนิกอื่นอีกห้าประการด้วยกัน: การยืนยัน (การสวดมนต์ในประเพณีตะวันออก), คำสั่งศักดิ์สิทธิ์ (หรือการบวช ), การสำนึกผิด (หรือการสารภาพ ), การเจิมของคนป่วยและการแต่งงาน (ดูมุมมองของคริสเตียนเกี่ยวกับการแต่งงาน ) [111]

ที่ร่วมกันเหล่านี้เป็นเจ็ดพิธีเป็นที่ยอมรับโดยคริสตจักรในโบสถ์ประเพณีสะดุดตาคาทอลิก , อีสเทิร์นออร์โธดอก , โอเรียนเต็ลออร์โธดอก , อิสระคาทอลิก , คาทอลิกเก่าแก่หลายนับถือและบางนิกายลูเธอรัน นิกายและประเพณีอื่น ๆ ส่วนใหญ่มักจะยืนยันเฉพาะบัพติศมาและศีลมหาสนิทเป็นศีลในขณะที่กลุ่มโปรเตสแตนต์บางกลุ่มเช่นเควกเกอร์ปฏิเสธธรรมศักดิ์สิทธิ์ [111] คริสตจักรผู้เผยแพร่ศาสนาที่ยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนจักรของผู้ศรัทธาส่วนใหญ่ใช้คำว่า " ศาสนพิธี " เพื่ออ้างถึงบัพติศมาและการมีส่วนร่วม [112]

นอกจากนี้คริสตจักรแห่งตะวันออกยังมีศาสนิกอื่นอีกสองแห่งแทนศีลแบบดั้งเดิมของการวิวาห์และการเจิมผู้ป่วย เหล่านี้รวมถึงศักดิ์สิทธิ์เชื้อ (Melka) และเครื่องหมายกางเขน [113]

ปฏิทิน Liturgical

คาทอลิกคริสเตียนตะวันออกลูเธอรันนับถือและอื่น ๆ แบบดั้งเดิมนมัสการโปรเตสแตนต์ชุมชนกรอบรอบปีพิธีกรรม [114]วัฏจักรพิธีกรรมแบ่งปีออกเป็นชุดของฤดูกาลโดยแต่ละปีจะมีการเอาใจใส่ตามหลักศาสนศาสตร์และรูปแบบของการสวดมนต์ซึ่งสามารถบ่งบอกได้ด้วยวิธีต่างๆในการตกแต่งโบสถ์สีของพาราและเสื้อสำหรับนักบวช[115]การอ่านพระคัมภีร์ รูปแบบสำหรับการเทศนาและแม้แต่ประเพณีและการปฏิบัติที่แตกต่างกันมักจะสังเกตเห็นเป็นการส่วนตัวหรือในบ้าน

ปฏิทินพิธีสวดของชาวคริสต์ตะวันตกมีพื้นฐานมาจากวัฏจักรของพิธีกรรมโรมันของคริสตจักรคาทอลิก[115]และคริสเตียนตะวันออกใช้ปฏิทินที่คล้ายคลึงกันตามวัฏจักรของพิธีกรรมของตน ปฏิทินการตั้งสำรองวันสำคัญทางศาสนาเช่นเทศกาลซึ่งเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ในชีวิตของพระเยซูแมรี่หรือที่ธรรมิกชนและระยะเวลาของการถือศีลอดเช่นเข้าพรรษาและเหตุการณ์อื่น ๆ ที่เคร่งศาสนาเช่นความจำหรือเทศกาลน้อยอนุสรณ์ธรรมิกชน กลุ่มคริสเตียนที่ไม่ปฏิบัติตามประเพณีพิธีกรรมมักจะรักษาฉลองสิริราชสมบัติบางอย่างเช่นคริสมาสต์ , อีสเตอร์และคริสตชนเหล่านี้เป็นงานเฉลิมฉลองที่เกิดของพระคริสต์ฟื้นคืนชีพและเชื้อสายของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อคริสตจักรตามลำดับ ไม่กี่นิกายเช่นชาวคริสต์เควกเกอร์ไม่ใช้ปฏิทินพิธีกรรม [116]

สัญลักษณ์

ข้ามและปลาที่มีสองสัญลักษณ์ร่วมกันของ พระเยซูคริสต์ ; ตัวอักษรของคำภาษากรีกΙΧΘΥΣ Ichthys (ปลา) เป็นตัวย่อของ "ἸησοῦςΧριστός, ΘεοῦΥἱός, Σωτήρ" ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า "พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด"

ศาสนาคริสต์ยังไม่ได้รับการฝึกฝนโดยทั่วไปaniconismที่หลีกเลี่ยงหรือข้อห้ามของภาพสักการะแม้ว่าในช่วงต้นยิวคริสเตียนและบางทันสมัยนิกายอัญเชิญบัญญัติสิบประการของข้อห้ามของรูปปั้นตัวเลขหลีกเลี่ยงในสัญลักษณ์ของพวกเขา

ข้ามหนึ่งวันในสัญลักษณ์ที่ส่วนใหญ่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางถูกใช้โดยชาวคริสต์จากครั้งแรก [117] [118] Tertullian ในหนังสือของเขาDe Coronaบอกว่าเป็นประเพณีที่คริสเตียนจะติดตามสัญลักษณ์ของไม้กางเขนบนหน้าผากของพวกเขาได้อย่างไร [119]แม้ว่าไม้กางเขนจะเป็นที่รู้จักของคริสเตียนในยุคแรก แต่ไม้กางเขนก็ยังไม่ปรากฏในศตวรรษที่ 5 [120]

ในบรรดาสัญลักษณ์ของคริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดปลาหรือIchthysดูเหมือนจะมีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ตามที่เห็นในแหล่งที่มาของอนุสาวรีย์เช่นสุสานจากทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 2 [121]ความนิยมดูเหมือนจะเกิดขึ้นจากคำภาษากรีกichthys (ปลา) ซึ่งเป็นตัวย่อของวลีภาษากรีกIesous Christos Theou Yios Soter (ἸησοῦςΧριστός, ΘεοῦΥἱός, Σωτήρ), [หมายเหตุ 5] (พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอด ) ซึ่งเป็นบทสรุปโดยสังเขปของความเชื่อของคริสเตียน [121]

สัญลักษณ์คริสเตียนที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่พระปรมาภิไธยย่อไคโรที่นกพิราบ (สัญลักษณ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์) ที่แกะบูชายัญ (คิดเสียสละของพระคริสต์) ที่เถา (สัญลักษณ์ของการเชื่อมต่อของคริสเตียนกับพระคริสต์) และอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งหมดนี้มีที่มาจากข้อความในพันธสัญญาใหม่ [120]

บัพติศมา

การล้างบาปของทารกโดยการหลั่งใน คริสตจักรคาทอลิกในเวเนซุเอลา
ผู้เชื่อรับบัพติศมาของผู้ใหญ่โดยการแช่ตัว, โบสถ์Northolt Park Baptist ใน Greater London , Baptist Union of Great Britain

บัพติศมาคือการกระทำพิธีกรรมที่มีการใช้น้ำโดยที่คนที่เป็นที่ยอมรับให้เป็นสมาชิกของคริสตจักร ความเชื่อเกี่ยวกับการล้างบาปแตกต่างกันไปในแต่ละนิกาย ความแตกต่างเกิดขึ้นประการแรกว่าการกระทำนั้นมีความสำคัญทางจิตวิญญาณหรือไม่ บางแห่งเช่นคริสตจักรคาทอลิกและนิกายอีสเทิร์นออร์โธด็อกซ์ตลอดจนลูเธอรันและแองกลิกันยึดหลักคำสอนเรื่องการฟื้นฟูบัพติศมาซึ่งยืนยันว่าบัพติศมาสร้างหรือเสริมสร้างศรัทธาของบุคคลและเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความรอด คนอื่น ๆ มองว่าการบัพติศมาเป็นการกระทำเชิงสัญลักษณ์อย่างหมดจดเป็นการประกาศต่อสาธารณะภายนอกถึงการเปลี่ยนแปลงภายในที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล แต่ไม่เป็นผลทางวิญญาณ ประการที่สองมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับวิธีการในการกระทำ วิธีการเหล่านี้คือ: โดยการแช่ ; ถ้าแช่รวมทั้งหมดเป็นเงินโดยการจมน้ำ ; โดยAffusion (เท); และโดยการกระจาย (โรย) ผู้ที่ถือมุมมองแรกนอกจากนี้ยังอาจเป็นไปตามประเพณีของทารกล้างบาป ; [122]คริสตจักรออร์โธดอกซ์ทุกคนปฏิบัติบัพติศมาของทารกและมักจะบัพติศมาโดยการแช่ซ้ำสามครั้งในนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ [123] [124]คริสตจักรคาทอลิกยังปฏิบัติทารกล้างบาป, [125]โดยปกติ Affusion และใช้ตรินิแดดสูตร [126]

สอนศาสนานิกายยึดมั่นในหลักคำสอนของคริสตจักรศรัทธา , ฝึกศรัทธาศีลล้างบาป , โดยการแช่ในน้ำหลังจากที่เกิดใหม่และอาชีพของความเชื่อ [จำนวน 127] [128]สำหรับทารกแรกเกิดจะมีพิธีที่เรียกว่าการอุทิศตนของเด็ก [129]

สวดมนต์

"... 'พระบิดาในสวรรค์ขอพระนามของท่านเป็นที่เคารพสักการะราชอาณาจักรของคุณมาแล้วคุณจะสำเร็จบนโลกเหมือนในสวรรค์ประทานอาหารประจำวันของเราในวันนี้ยกโทษให้กับเราในขณะที่เรายกหนี้ให้กับลูกหนี้ของเราด้วย อย่านำเราไปสู่การทดลอง แต่ช่วยเราให้พ้นจากความชั่วร้าย '"

- คำอธิษฐานของพระเจ้า , มัทธิว 6: 9–13, EHV [130]

ในพระวรสารของนักบุญมัทธิว , พระเยซูสอนสวดมนต์พระเจ้าซึ่งได้รับการมองว่าเป็นรูปแบบสำหรับการสวดมนต์ที่นับถือศาสนาคริสต์ [131]คำสั่งห้ามให้คริสเตียนอธิษฐานคำอธิษฐานของพระเจ้าสามครั้งทุกวันในDidacheและคริสเตียนจะท่องเวลา 9.00 น. 12.00 น. และ 15.00 น. [132] [133]

ในศตวรรษที่สองเผยแพร่ประเพณี , โปลิสั่งให้คริสตชนจะอธิษฐานที่เจ็ดเวลาละหมาดคง : "ที่เพิ่มขึ้นที่แสงของหลอดไฟตอนเย็นก่อนนอนในเวลาเที่ยงคืน" และ "สามหกและชั่วโมงที่เก้าของวันที่เป็น ชั่วโมงที่เกี่ยวข้องกับความปรารถนาของพระคริสต์ " [134]ท่าละหมาดรวมถึงการคุกเข่าการยืนและการสุญูดถูกใช้สำหรับเวลาละหมาดคงที่เจ็ดครั้งนี้ตั้งแต่สมัยของคริสตจักรยุคแรก [135] Breviariesเช่นShehimoและAgpeyaจะถูกใช้โดยโอเรียนเต็ลคริสเตียนจะอธิษฐานเหล่าชั่วโมงที่ยอมรับในขณะที่หันในทิศทางไปทางทิศตะวันออกของการสวดมนต์ [136] [137]

เผยแพร่ประเพณีกำกับว่าเครื่องหมายกางเขนนำมาใช้โดยคริสตชนในระหว่างการไล่ผีเล็ก ๆ น้อย ๆของบัพติศมาในระหว่างการสรงก่อนที่จะอธิษฐานในเวลาละหมาดคงที่และในช่วงเวลาของการทดลอง [138]

การสวดอ้อนวอนเป็นการสวดอ้อนวอนเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น มีคำอธิษฐานขอร้องมากมายที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์รวมถึงคำอธิษฐานของอัครสาวกเปโตรในนามของคนป่วย[กิจการ 9:40]และโดยผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น [1Ki 17: 19–22]ในจดหมายเหตุของยากอบไม่มีความแตกต่างระหว่างคำอธิษฐานวิงวอนของผู้เชื่อธรรมดากับเอลียาห์ผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมที่มีชื่อเสียง [แยม 5: 16–18]ประสิทธิภาพของการอธิษฐานในศาสนาคริสต์มาจากฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ามากกว่าสถานะของผู้ที่อธิษฐาน [139]

คริสตจักรโบราณทั้งในภาคตะวันออกและตะวันตกคริสต์ศาสนาพัฒนาประเพณีของการขอการขอร้องของ (ตาย) ธรรมิกชนและนี้ยังคงปฏิบัติของที่สุดตะวันออกออร์โธดอก , โอเรียนเต็ลออร์โธดอก , คาทอลิกและบางส่วนของชาวอังกฤษที่คริสตจักร อย่างไรก็ตามคริสตจักรของการปฏิรูปโปรเตสแตนต์ปฏิเสธการสวดอ้อนวอนต่อวิสุทธิชนโดยส่วนใหญ่อยู่บนพื้นฐานของการเป็นสื่อกลางของพระคริสต์ แต่เพียงผู้เดียว [140]ปฏิรูปHuldrych กลียอมรับว่าเขาได้สวดภาวนาวิสุทธิชนจนเขาอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลทำให้เขาเชื่อว่านี่คือการบูชา [141]

ตามหลักคำสอนของคริสตจักรคาทอลิก : "การอธิษฐานคือการยกระดับความคิดและจิตใจของคน ๆ หนึ่งต่อพระเจ้าหรือการขอสิ่งดีงามจากพระเจ้า" [142] หนังสือสวดมนต์ในประเพณีของชาวอังกฤษเป็นคู่มือซึ่งมีชุดคำสั่งสำหรับการให้บริการที่มีการสวดมนต์ชุดการอ่านพระคัมภีร์และบทสวดหรือเพลงสดุดีร้อง [143]ที่พบบ่อยในศาสนาคริสต์ตะวันตกเมื่ออธิษฐานมือจะวางฝ่ามือเข้าด้วยกันและไปข้างหน้าในขณะที่ระบบศักดินาพิธียกย่อง ในบางครั้งอาจใช้ท่าOrans ที่มีอายุมากกว่าโดยใช้ฝ่ามือขึ้นและข้อศอกเข้า

พระคัมภีร์เป็นหนังสือเล่มที่ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาคริสต์

ศาสนาคริสต์ก็เช่นเดียวกับศาสนาอื่น ๆ มีผู้นับถือที่มีความเชื่อและการตีความตามพระคัมภีร์แตกต่างกันไป ศาสนาคริสต์นับถือคัมภีร์ไบเบิลที่พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เป็นแรงบันดาลใจพระวจนะของพระเจ้า มุมมองดั้งเดิมของแรงบันดาลใจคือพระเจ้าทำงานผ่านผู้เขียนที่เป็นมนุษย์เพื่อให้สิ่งที่พวกเขาผลิตคือสิ่งที่พระเจ้าประสงค์จะสื่อสาร คำภาษากรีกที่อ้างถึงการดลใจใน2 ทิโมธี 3:16คือtheopneustosซึ่งแปลว่า "พระเจ้าทรงมีลมหายใจ" [144]

บางคนเชื่อว่าแรงบันดาลใจของพระเจ้าที่ทำให้เราพระคัมภีร์ในปัจจุบันผิด คนอื่น ๆ อ้างว่าคัมภีร์ไบเบิลไม่เชื่อถือในต้นฉบับดั้งเดิมแม้ว่าจะไม่มีใครหลงเหลืออยู่เลยก็ตาม คนอื่น ๆ ที่ยังคงรักษาว่ามีเพียงการแปลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นความผิดเช่นฉบับคิงเจมส์ [145] [146] [147]อีกมุมมองที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดคือความผิดพลาดในพระคัมภีร์ไบเบิลหรือความคลาดเคลื่อนที่ จำกัด ซึ่งยืนยันว่าพระคัมภีร์ไม่มีข้อผิดพลาดเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยให้รอด แต่อาจรวมถึงข้อผิดพลาดในเรื่องต่างๆเช่นประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์

หนังสือของพระคัมภีร์ที่ยอมรับโดยคริสตจักรออร์โธดอกคาทอลิกและโปรเตสแตนต์แตกต่างกันบ้างกับชาวยิวยอมรับเพียงฮีบรูไบเบิลเป็นที่ยอมรับ; อย่างไรก็ตามมีการทับซ้อนกันมาก รูปแบบเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงช่วงของประเพณีและสภาที่ประชุมกันในเรื่องนี้ พันธสัญญาเดิมทุกฉบับจะมีหนังสือTanakhซึ่งเป็นบัญญัติของพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูเสมอ ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกและนิกายออร์โธดอกซ์นอกเหนือไปจาก Tanakh แล้วยังรวมถึงหนังสือดิวเทอโรคาโนนิกส์เป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาเดิมด้วย หนังสือเหล่านี้ปรากฏในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับแต่ได้รับการยกย่องจากโปรเตสแตนต์จะเป็นหลักฐาน อย่างไรก็ตามเอกสารเหล่านี้ถือเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญซึ่งช่วยในการบอกความเข้าใจเกี่ยวกับคำไวยากรณ์และไวยากรณ์ที่ใช้ในช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ของความคิดของพวกเขา พระคัมภีร์บางเวอร์ชันมีส่วนคติพจน์ที่แยกจากกันระหว่างพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ [148]พันธสัญญาใหม่เดิมเขียนด้วยภาษากรีกโคอีนมีหนังสือ 27 เล่มที่คริสตจักรใหญ่ ๆ เห็นพ้องต้องกัน

ทุนการศึกษาสมัยใหม่ได้หยิบยกประเด็นต่างๆเกี่ยวกับพระคัมภีร์ ในขณะที่หลาย ๆ คนถือครองฉบับคิงเจมส์เนื่องจากมีร้อยแก้วภาษาอังกฤษที่โดดเด่น แต่ในความเป็นจริงมันแปลมาจาก Erasmus Greek Bible ซึ่งในทางกลับกัน "มีพื้นฐานมาจากต้นฉบับเดียวในศตวรรษที่ 12 ซึ่งเป็นหนึ่งในต้นฉบับที่แย่ที่สุดที่เรามี สำหรับพวกเรา". [149]ทุนการศึกษาจำนวนมากในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมาได้ทำการเปรียบเทียบต้นฉบับที่แตกต่างกันเพื่อสร้างข้อความต้นฉบับขึ้นมาใหม่ อีกประเด็นหนึ่งคือหนังสือหลายเล่มถูกพิจารณาว่าเป็นของปลอม คำสั่งห้ามที่ให้ผู้หญิง "เงียบและอ่อนน้อม" ใน 1 ทิโมธี 2 [150]หลายคนคิดว่าเป็นการปลอมแปลงโดยสาวกของเปาโลซึ่งเป็นวลีที่คล้ายคลึงกันใน 1 โครินธ์ 14 [151]ซึ่งเปาโลคิดว่า ปรากฏในสถานที่ต่าง ๆ ในต้นฉบับที่แตกต่างกันและเดิมทีคิดว่าเป็นบันทึกริมขอบโดยผู้คัดลอก [149]ข้ออื่น ๆ ใน 1 โครินธ์เช่น 1 โครินธ์ 11: 2–16 ที่ผู้หญิงได้รับคำสั่งให้สวมผ้าคลุมผม "เมื่อพวกเขาสวดอ้อนวอนหรือพยากรณ์", [152]ขัดแย้งกับข้อนี้

ปัญหาสุดท้ายเกี่ยวกับพระคัมภีร์คือวิธีการเลือกหนังสือเพื่อรวมไว้ในพันธสัญญาใหม่ ขณะนี้พระกิตติคุณอื่น ๆได้รับการกู้คืนแล้วเช่นหนังสือที่พบใกล้Nag Hammadiในปี 1945 และในขณะที่บางส่วนของข้อความเหล่านี้ค่อนข้างแตกต่างจากที่คริสเตียนเคยชิน แต่ควรเข้าใจว่าเนื้อหาพระกิตติคุณที่เพิ่งกู้คืนบางส่วนนี้ค่อนข้างจะมีความคล้ายคลึงกัน ด้วยหรือก่อนหน้านี้กว่าพระกิตติคุณในพันธสัญญาใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแกนกลางของพระวรสารนักบุญโธมัสอาจเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี ค.ศ. 50 (แม้ว่านักวิชาการชั้นนำบางคนจะโต้แย้งการออกเดทในช่วงต้นนี้) [153]และหากเป็นเช่นนั้นจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อความพระกิตติคุณที่เก่าแก่ที่สุดที่รองรับพระกิตติคุณอันเป็นที่ยอมรับ , ข้อความที่กล่าวถึงในลูกา 1: 1–2. พระวรสารนักบุญโธมัสมีเนื้อหามากมายที่คุ้นเคยจากพระวรสารที่เป็นที่ยอมรับเช่นข้อ 113 ("ราชอาณาจักรของพระบิดาแผ่ออกไปบนแผ่นดินโลก แต่ผู้คนมองไม่เห็น") [154]เป็นการระลึกถึงลูกา 17:20 –21 [155] [156] - และพระวรสารนักบุญยอห์นด้วยคำศัพท์และแนวทางที่ชี้นำถึงสิ่งที่เรียกกันในภายหลังว่านอสติกได้ถูกมองว่าเป็นคำตอบที่เป็นไปได้ต่อพระวรสารของโธมัสซึ่งเป็นข้อความที่มักมีป้ายกำกับว่าโปรองค์ ขณะนี้ทุนการศึกษากำลังสำรวจความสัมพันธ์ในคริสตจักรยุคแรกระหว่างการเก็งกำไรลึกลับและประสบการณ์ในอีกด้านหนึ่งและการค้นหาคำสั่งของคริสตจักรในอีกด้านหนึ่งโดยการวิเคราะห์ข้อความที่พบใหม่โดยใช้ข้อความที่เป็นที่ยอมรับเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและโดย การตรวจสอบข้อความในพันธสัญญาใหม่กับสถานะบัญญัติ

บางนิกายที่มีเพิ่มเติมคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ยอมรับเกินพระคัมภีร์รวมทั้งงานมาตรฐานของการเคลื่อนไหวหลังวันเซนต์สและหลักการของพระเจ้าในโบสถ์แห่งความสามัคคี [157]

การตีความคาทอลิก

มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ , นครวาติกัน , โบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นสัญลักษณ์ของการเป็น คริสตจักรคาทอลิก

ในสมัยโบราณสองโรงเรียนอรรถกถาพัฒนาในซานเดรียและออค การตีความของ Alexandrian ซึ่งเป็นตัวอย่างโดยOrigenมักจะอ่านพระคัมภีร์เชิงเปรียบเทียบในขณะที่การตีความ Antiochene ยึดตามความหมายตามตัวอักษรโดยถือว่าความหมายอื่น (เรียกว่าtheoria ) สามารถยอมรับได้ก็ต่อเมื่อขึ้นอยู่กับความหมายตามตัวอักษร [158]

ศาสนศาสตร์คาทอลิกแยกแยะความรู้สึกสองอย่างของพระคัมภีร์: ตามตัวอักษรและจิตวิญญาณ [159]

อักษรความรู้สึกของพระคัมภีร์เข้าใจความหมายลำเลียงโดยคำพูดของพระคัมภีร์ จิตวิญญาณความรู้สึกจะถูกแบ่งออกเป็น:

 • เปรียบเทียบความรู้สึกซึ่งรวมถึงการจำแนกประเภท ตัวอย่างเช่นการแยกส่วนของทะเลแดงที่ถูกเข้าใจว่าเป็น "ประเภท" (สัญลักษณ์) ของการล้างบาป [1 คร 10: 2]
 • คุณธรรมความรู้สึกที่มีความเข้าใจในพระคัมภีร์ที่จะมีการเรียนการสอนจริยธรรมบาง
 • anagogicalความรู้สึกซึ่งนำไปใช้กับโลกาวินาศ , นิรันดร์และความสมบูรณ์ของโลก

เกี่ยวกับexegesisตามกฎของการตีความที่เหมาะสมเทววิทยาคาทอลิกถือ:

 • คำสั่งห้ามที่ความรู้สึกอื่น ๆ ทั้งหมดของพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เป็นไปตามตัวอักษร[160] [161]
 • ว่าประวัติศาสตร์ของพระวรสารจะต้องถูกจัดขึ้นอย่างแน่นอนและต่อเนื่อง[162]
 • ต้องอ่านพระคัมภีร์นั้นภายใน "ประเพณีการดำรงชีวิตของทั้งศาสนจักร" [163]และ
 • นั่นคือ "งานตีความได้รับมอบหมายให้บิชอปร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับผู้สืบทอดของเปโตรบิชอปแห่งโรม " [164]

การตีความโปรเตสแตนต์

คุณสมบัติของคัมภีร์

คริสเตียนโปรเตสแตนต์เชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นการเปิดเผยแบบพอเพียงเป็นอำนาจสุดท้ายในหลักคำสอนของคริสเตียนทั้งหมดและเปิดเผยความจริงทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับความรอด แนวคิดนี้เรียกว่าโซลาคริทูรา [165]โปรเตสแตนต์มีลักษณะเฉพาะที่เชื่อว่าผู้เชื่อธรรมดาอาจมีความเข้าใจพระคัมภีร์อย่างเพียงพอเพราะตัวพระคัมภีร์มีความชัดเจนในความหมาย (หรือ "เปิดเผย") มาร์ตินลูเธอร์เชื่อว่าหากปราศจากความช่วยเหลือจากพระเจ้าพระคัมภีร์จะถูก "ห่อหุ้มด้วยความมืดมิด" [166]เขาสนับสนุนให้มี "ความเข้าใจพระคัมภีร์ที่ชัดเจนและเรียบง่ายเพียงหนึ่งเดียว" [166] จอห์นคาลวินเขียนว่า "ทุกคนที่ปฏิเสธที่จะไม่ทำตามพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นแนวทางของพวกเขาพบแสงสว่างที่ชัดเจนในพระคัมภีร์" [167]ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือ "ประสิทธิภาพ" พระคัมภีร์สามารถที่จะนำผู้คนไปสู่ศรัทธา; และ "ความพอเพียง" ว่าพระคัมภีร์มีทุกสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้เพื่อที่จะได้รับความรอดและดำเนินชีวิตแบบคริสเตียน [168]

ความหมายดั้งเดิมของพระคัมภีร์

โปรเตสแตนต์ความเครียดความหมายลำเลียงโดยคำพูดของพระคัมภีร์ที่วิธีการทางประวัติศาสตร์-ไวยากรณ์ [169]วิธีการทางประวัติศาสตร์ - ไวยากรณ์หรือวิธีไวยากรณ์ - ประวัติศาสตร์เป็นความพยายามในการอธิบายความหมายในพระคัมภีร์ไบเบิลเพื่อค้นหาความหมายดั้งเดิมที่ตั้งใจไว้ในข้อความ [170]ความหมายดั้งเดิมของข้อความนี้ถูกดึงออกมาจากการตรวจสอบข้อความในแง่มุมของไวยากรณ์และวากยสัมพันธ์ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ประเภทวรรณกรรมตลอดจนการพิจารณาทางเทววิทยา (บัญญัติ) [171]วิธีการทางประวัติศาสตร์ - ไวยกรณ์แยกความแตกต่างระหว่างความหมายดั้งเดิมและความสำคัญของข้อความ ความสำคัญของข้อความรวมถึงการใช้ข้อความหรือแอปพลิเคชันที่ตามมา ข้อความเดิมถูกมองว่ามีความหมายหรือความรู้สึกเดียวเท่านั้น ดังที่มิลตันเอส. เทอร์รี่กล่าวว่า: "หลักการพื้นฐานในการอธิบายไวยากรณ์ - ประวัติศาสตร์คือคำและประโยคสามารถมีได้ แต่มีความสำคัญอย่างหนึ่งในหนึ่งเดียวและเชื่อมโยงกันในขณะที่เราละเลยหลักการนี้เราก็ล่องลอยไปในทะเลแห่งความไม่แน่นอนและการคาดเดา .” [172] ในทางเทคนิควิธีการตีความทางไวยากรณ์ - ประวัติศาสตร์แตกต่างจากการกำหนดความสำคัญของข้อความในแง่ของการตีความนั้น เมื่อนำมารวมกันทั้งสองกำหนดคำว่า hermeneutics (ในพระคัมภีร์ไบเบิล) [170]บางล่ามโปรเตสแตนต์ทำให้การใช้งานของการจำแนกประเภท [173]

ศาสนาคริสต์ในยุคแรก

อายุอัครสาวก

โบสถ์เซนต์อานา , ดามัสกัส , ซีเรีย , ตัวอย่างแรกของบ้านที่นับถือศาสนาคริสต์ของการเคารพบูชา; สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 1 [174]
หนังสือเวียนต้น ichthysสัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นโดยการรวมตัวอักษรกรีก ΙΧΘΥΣเป็นล้อ, เอเฟซัส , เอเชียไมเนอร์
อารามเซนต์แมทธิวที่ตั้งอยู่บนยอด ภูเขา Alfafในภาคเหนือของ อิรักได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในพระราชวงศ์ที่นับถือศาสนาคริสต์ที่เก่าแก่ที่สุดในการดำรงอยู่ [175]
หุบเขาคาดิชา ประเทศเลบานอนเป็นที่ตั้งของอารามคริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

ศาสนาคริสต์พัฒนาขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสต์ศักราชโดยเป็นนิกายคริสเตียนยิวของนิกายยูดายที่สอง [176] [177]ชุมชนคริสเตียนชาวยิวยุคแรกก่อตั้งขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มภายใต้การนำของเสาหลักของศาสนจักรคือยากอบผู้เป็นพี่ชายของพระเยซูปีเตอร์และยอห์น [178]

ในไม่ช้าศาสนาคริสต์ของชาวยิวก็ดึงดูดคนต่างชาติที่เกรงกลัวพระเจ้าทำให้เกิดปัญหาสำหรับมุมมองทางศาสนาของชาวยิวซึ่งยืนกรานที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของชาวยิวอย่างใกล้ชิด พอลอัครสาวกแก้ปัญหานี้โดยยืนยันว่าการช่วยให้รอดโดยศรัทธาในพระคริสต์และการมีส่วนร่วมในการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์โดยการบัพติศมาของพวกเขาประสบความสำเร็จ [179]ในตอนแรกเขาข่มเหงคริสเตียนในยุคแรก แต่หลังจากประสบการณ์การเปลี่ยนใจเลื่อมใสเขาได้เทศนาสั่งสอนคนต่างชาติและได้รับการยกย่องว่ามีผลกระทบต่ออัตลักษณ์ของคริสเตียนที่เกิดขึ้นใหม่โดยแยกออกจากศาสนายิว ในที่สุดการที่เขาออกจากประเพณีของชาวยิวจะส่งผลให้มีการตั้งศาสนาคริสต์เป็นศาสนาอิสระ [180]

ช่วง Ante-Nicene

ระยะเวลาการก่อสร้างนี้ตามด้วยต้นบาทหลวงซึ่งคริสเตียนพิจารณาสืบทอดของอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ ตั้งแต่ปี 150 เป็นต้นมาครูคริสเตียนเริ่มสร้างผลงานทางเทววิทยาและเชิงขอโทษโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องศรัทธา ผู้เขียนเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันเป็นโบสถ์พ่อและการศึกษาของพวกเขาจะเรียกว่าPatristics พ่อต้นเด่น ได้แก่อิกออช , Polycarp , Martyr จัสติน , อิรา , เลียน , เคลมองซานเดรียและOrigen

การข่มเหงคริสเตียนเกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ และในระดับเล็ก ๆ โดยเจ้าหน้าที่ทั้งชาวยิวและชาวโรมันโดยการกระทำของโรมันเริ่มต้นในช่วงที่เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ในกรุงโรมในปีคริสตศักราช64 ตัวอย่างของการประหารชีวิตต้นภายใต้อำนาจของชาวยิวรายงานในพันธสัญญาใหม่รวมถึงการเสียชีวิตของนักบุญสตีเฟน[บารมี 07:59]และเจมส์ลูกชายของเศเบดี [กิจการ 12: 2]การข่มเหง Decianเป็นความขัดแย้งครั้งแรกของจักรวรรดิ[181]เมื่อคำสั่งของDeciusในปี 250 AD กำหนดให้ทุกคนในอาณาจักรโรมัน (ยกเว้นชาวยิว) ทำการบูชายัญแด่เทพเจ้าโรมัน การประหัตประหาร Diocletianic ที่เริ่มต้นในปีค. ศ. 303 นั้นรุนแรงเป็นพิเศษ ประหัตประหารโรมันสิ้นสุดลงใน 313 AD กับคำสั่งของมิลาน

ในขณะที่ศาสนาคริสต์นิกายโปรโต - ออร์โธดอกซ์กำลังมีบทบาทสำคัญ แต่นิกายเฮเทอโรด็อกซ์ก็มีอยู่ในเวลาเดียวกันซึ่งมีความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ศาสนาคริสต์ที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าได้พัฒนาหลักคำสอนแบบduotheisticบนพื้นฐานของภาพลวงตาและการรู้แจ้งมากกว่าการให้อภัยบาป ด้วยพระคัมภีร์เพียงไม่กี่เล่มที่ทับซ้อนกับหลักบัญญัติดั้งเดิมที่กำลังพัฒนาอยู่ในที่สุดข้อความที่เชื่อเรื่องพระเจ้าและพระกิตติคุณผู้เชื่อเรื่องพระเจ้าส่วนใหญ่จึงถูกมองว่านอกรีตและถูกกดขี่โดยคริสเตียนกระแสหลัก แตกค่อยๆออกจากคนต่างชาติศาสนาคริสต์ซ้ายชาวยิวชาวคริสต์อย่างต่อเนื่องที่จะปฏิบัติตามกฎของโมเสสรวมทั้งการปฏิบัติเช่นการขลิบ เมื่อถึงศตวรรษที่ห้าพวกเขาและพระกิตติคุณของชาวยิว - คริสเตียนจะถูกปราบปรามอย่างมากโดยนิกายที่มีอำนาจเหนือกว่าทั้งในศาสนายิวและศาสนาคริสต์

การแพร่กระจายและการยอมรับในอาณาจักรโรมัน

คริสต์ศาสนจักรภายในปี ค.ศ. 600 หลังจากการ แพร่กระจายไปยังแอฟริกาและยุโรปจากตะวันออกกลาง
ตัวอย่างของภาพศิลปะไบเซนไทน์ที่ Deësisกระเบื้องโมเสคที่ สุเหร่าโซเฟียใน อิสตันบูล

ศาสนาคริสต์แพร่กระจายไปยังชนชาติอราเมอิกตามแนวชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและไปยังดินแดนส่วนในของอาณาจักรโรมันและนอกเหนือจากนั้นในจักรวรรดิพาร์เธียนและจักรวรรดิซาซาเนียนในเวลาต่อมารวมถึงเมโสโปเตเมียซึ่งถูกครอบงำในช่วงเวลาต่าง ๆ และขอบเขตที่แตกต่างกันโดยจักรวรรดิเหล่านี้ . [182]การปรากฏตัวของศาสนาคริสต์ในแอฟริกาเริ่มต้นขึ้นในช่วงกลางของศตวรรษที่ 1 ในอียิปต์และในตอนท้ายของศตวรรษที่ 2 ในภูมิภาครอบคาร์เธจ Mark the Evangelistอ้างว่าได้เริ่มต้นคริสตจักรแห่งอเล็กซานเดรียในราว 43 CE; คริสตจักรในภายหลังต่างๆเรียกร้องนี้เป็นมรดกของตัวเองรวมทั้งคอปติกออร์ทอดอกซ์ [183] [184] [185]แอฟริกันที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาต้นของศาสนาคริสต์ ได้แก่เลียน , เคลมองซานเดรีย , Origen ซานเดรีย , Cyprian , Athanasiusและออกัสตินแห่งฮิปโป

กษัตริย์ทิริดาเตสที่ 3ทำให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติในอาร์เมเนียระหว่าง ค.ศ. 301 ถึง 314, [88] [186] [187]ดังนั้นอาร์เมเนียจึงกลายเป็นรัฐคริสเตียนแห่งแรกอย่างเป็นทางการ ไม่ใช่ศาสนาใหม่ทั้งหมดในอาร์เมเนียโดยได้เข้ามาในประเทศตั้งแต่ศตวรรษที่สามเป็นอย่างน้อย แต่อาจมีอยู่ก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำ [188]

คอนสแตนตินฉันได้สัมผัสกับศาสนาคริสต์ในวัยหนุ่มของเขาและตลอดชีวิตของเขาการสนับสนุนศาสนาของเขาเติบโตขึ้นโดยได้รับบัพติศมาบนเตียงมรณะของเขา [189]ในรัชสมัยของพระองค์การกดขี่ข่มเหงชาวคริสต์ตามทำนองคลองธรรมสิ้นสุดลงด้วยคำสั่งแห่งความอดทนในปี 311 และคำสั่งของมิลานในปี 313 ในตอนนั้นศาสนาคริสต์ยังคงเป็นความเชื่อของชนกลุ่มน้อยซึ่งอาจมีเพียงร้อยละห้าของประชากรโรมัน . [190]อิทธิพลจากที่ปรึกษาของเขามาร์โดนิยสคอนสแตนติหลานชายของจูเลียนประสบความสำเร็จในความพยายามที่จะปราบปรามศาสนาคริสต์ [191] 27 กุมภาพันธ์ 380, โธผม , เกรเชียนและวาเลนติ IIจัดตั้งNicene ศาสนาคริสต์เป็นคริสตจักรรัฐของจักรวรรดิโรมัน [192]ทันทีที่เชื่อมต่อกับรัฐศาสนาคริสต์ก็ร่ำรวยขึ้น คริสตจักรเรียกร้องเงินบริจาคจากคนรวยและตอนนี้สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้ [193]

คอนสแตนติยังเป็นเครื่องมือในการประชุมของสภาครั้งแรกของไนซีอาใน 325 ซึ่งพยายามที่จะอยู่Arianismและสูตรลัทธิ Niceneซึ่งยังคงใช้ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก , ตะวันออกดั้งเดิม , มาร์ติน , ย่าง , และอื่น ๆ อีกมากมายโปรเตสแตนต์คริสตจักร [194] [37]ไนซีอาเป็นครั้งแรกของชุดของทั่วโลกประชุมซึ่งกำหนดไว้อย่างเป็นทางการองค์ประกอบที่สำคัญของธรรมของพระศาสนจักรสะดุดตาเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา [195]โบสถ์แห่งตะวันออกไม่ยอมรับที่สามและต่อไปทั่วโลกประชุมและยังเป็นที่แยกจากกันในวันนี้โดยสืบทอด ( แอสโบสถ์แห่งตะวันออก )

ในแง่ของความเจริญรุ่งเรืองและชีวิตวัฒนธรรมไบเซนไทน์เอ็มไพร์เป็นหนึ่งในยอดเขาในประวัติศาสตร์ที่นับถือศาสนาคริสต์และอารยธรรมคริสเตียน , [196]และคอนสแตนติยังคงเป็นเมืองชั้นนำของโลกที่นับถือศาสนาคริสต์ในขนาด, ความมั่งคั่งและวัฒนธรรม [197] มีความสนใจในปรัชญากรีกคลาสสิกขึ้นใหม่เช่นเดียวกับการเพิ่มขึ้นของผลงานวรรณกรรมในภาษากรีกพื้นถิ่น [198]ศิลปะและวรรณกรรมไบแซนไทน์ถือเป็นสถานที่ที่โดดเด่นในยุโรปและผลกระทบทางวัฒนธรรมของศิลปะไบแซนไทน์ในตะวันตกในช่วงเวลานี้มีมากมายและมีความสำคัญยาวนาน [199]การเพิ่มขึ้นของศาสนาอิสลามในแอฟริกาเหนือในเวลาต่อมาได้ลดขนาดและจำนวนของคริสต์ศาสนิกชนลงเหลือเพียงคริสตจักรคอปติกในอียิปต์จำนวนมากคริสตจักรเอธิโอเปียออร์โธดอกซ์เทวาเฮโดใน Horn of Africa และคริสตจักรนูเบียนในซูดาน (โนบาเทีย , มาคูเรียและอโลเดีย).

ต้นยุคกลาง

กับการลดลงและการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันในเวสต์ที่พระสันตะปาปากลายเป็นผู้เล่นทางการเมืองครั้งแรกที่มองเห็นได้ในสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอการติดต่อทางการทูต 's กับฮั่นและป่าเถื่อน [200]คริสตจักรยังเข้าสู่กิจกรรมเผยแผ่ศาสนาเป็นระยะเวลานานและการขยายตัวในหมู่ชนเผ่าต่างๆ ในขณะที่Arianistsก่อตั้งโทษประหารชีวิตสำหรับการฝึกศาสนา (ดูการสังหารหมู่ของโลกตัวอย่างเช่น) สิ่งที่ต่อมากลายเป็นศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกยังแพร่กระจายในหมู่ฮังการีที่ดั้งเดิม , [200]เซลติกที่ทะเลบอลติกและบางชนชาติสลาฟ

รอบ 500, เซนต์เบเนดิกต์ที่กำหนดไว้ของเขาสงฆ์กฎการสร้างระบบของกฎระเบียบสำหรับมูลนิธิและการทำงานของพระราชวงศ์ [200] พระกลายเป็นพลังที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งทวีปยุโรป[200]และก่อให้เกิดศูนย์หลายต้นของการเรียนรู้ชื่อเสียงมากที่สุดในไอร์แลนด์ , สกอตแลนด์และกอล , ที่เอื้อต่อการCarolingian เรเนซองส์ของศตวรรษที่ 9

ในศตวรรษที่ 7 มุสลิมเอาชนะซีเรีย (รวมถึงกรุงเยรูซาเล็ม ) แอฟริกาเหนือและสเปนแปลงบางส่วนของประชากรที่นับถือศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและการวางส่วนที่เหลืออยู่ภายใต้การแยกสถานะทางกฎหมาย เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของชาวมุสลิมเป็นเพราะความอ่อนเพลียของจักรวรรดิไบเซนไทน์ในทศวรรษที่ผ่านมาของความขัดแย้งยาวกับเปอร์เซีย [201]เริ่มต้นในศตวรรษที่ 8 ด้วยการเพิ่มขึ้นของผู้นำชาวแคโรไลเนียนพระสันตปาปาจึงได้รับการสนับสนุนทางการเมืองมากขึ้นในอาณาจักรแฟรงกิ[202]

ยุคกลางทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภายในคริสตจักร สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีมหาราชทรงปฏิรูปโครงสร้างและการปกครองของสงฆ์อย่างมาก [203]ในช่วงต้นศตวรรษที่ 8 สัญลักษณ์กลายเป็นปัญหาที่แตกแยกเมื่อได้รับการสนับสนุนจากจักรพรรดิไบแซนไทน์ ทั่วโลกสองสภาไนซีอา (787) ในที่สุดก็เด่นชัดในความโปรดปรานของไอคอน [204]ในศตวรรษที่ 10 ต้น, เวสเทิพระคริสเตียนพลังวังชาต่อไปผ่านความเป็นผู้นำของวัดเบเนดิกติที่ดีของนี [205]

สูงและปลายยุคกลาง

สมเด็จพระสันตะปาปา Urban IIที่ สภามอนต์ที่เขาเทศน์ ก่อนสงครามครูเสด

ในเวสต์จากศตวรรษที่ 11 เป็นต้นไปบางโรงเรียนโบสถ์เก่ากลายเป็นมหาวิทยาลัย (ดูตัวอย่างเช่นUniversity of Oxford , มหาวิทยาลัยปารีสและมหาวิทยาลัย Bologna ) ก่อนหน้านี้การศึกษาที่สูงขึ้นได้รับโดเมนของคริสเตียนโรงเรียนโบสถ์หรือโรงเรียนวัด ( โรงเรียน monasticae ) นำโดยพระสงฆ์และแม่ชี หลักฐานของโรงเรียนดังกล่าวมีอายุย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 6 CE [206]มหาวิทยาลัยแห่งใหม่เหล่านี้ได้ขยายหลักสูตรเพื่อรวมหลักสูตรการศึกษาสำหรับนักบวชทนายความข้าราชการและแพทย์ [207]โดยทั่วไปแล้วมหาวิทยาลัยได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาบันที่มีต้นกำเนิดในสภาพแวดล้อมของคริสต์ศาสนาในยุคกลาง [208] [209] [210]

พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของ "เมืองใหม่" ทั่วยุโรปจึงมีการก่อตั้งคำสั่งที่ไม่แน่นอนนำชีวิตทางศาสนาที่ได้รับการอุทิศออกจากอารามและเข้าสู่เขตเมืองใหม่ การเคลื่อนไหวที่สำคัญสองประการคือฟรานซิสกัน[211]และดอมินิกัน[212]ก่อตั้งโดยเซนต์ฟรานซิสและเซนต์ดอมินิกตามลำดับ คำสั่งซื้อทั้งสองมีส่วนสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่ของยุโรป คำสั่งใหม่อีกประการหนึ่งคือซิสเตอร์เซียนซึ่งมีอารามขนาดใหญ่ที่แยกตัวออกมาเป็นหัวหอกในการตั้งถิ่นฐานของพื้นที่รกร้างในอดีต ในช่วงนี้อาคารคริสตจักรและสถาปัตยกรรมของสงฆ์ได้มาถึงจุดสูงสุดใหม่ตามลำดับของสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์และโกธิคและการสร้างมหาวิหารในยุโรปที่ยิ่งใหญ่ [213]

ลัทธิชาตินิยมของคริสเตียนเกิดขึ้นในยุคนี้ซึ่งชาวคริสต์รู้สึกถึงแรงกระตุ้นในการกอบกู้ดินแดนที่ศาสนาคริสต์เคยรุ่งเรืองในอดีต [214]จาก 1095 ภายใต้สังฆราชของเมืองครั้งที่สองในสงครามครูเสดได้เปิดตัว [215]เหล่านี้เป็นชุดของการรณรงค์ทางทหารในดินแดนศักดิ์สิทธิ์และที่อื่น ๆ ซึ่งริเริ่มขึ้นเพื่อตอบสนองต่อคำวิงวอนของจักรพรรดิไบแซนไทน์Alexios Iเพื่อช่วยต่อต้านการขยายตัวของตุรกี สงครามครูเสดล้มเหลวในท้ายที่สุดที่จะยับยั้งการรุกรานอิสลามและแม้กระทั่งส่วนร่วมในการเป็นปฏิปักษ์กับคริสเตียนชิงทรัพย์ของคอนสแตนติในช่วงสี่รณรงค์ [216]

คริสตจักรคริสเตียนประสบกับความขัดแย้งภายในระหว่างศตวรรษที่ 7 และ 13 ซึ่งส่งผลให้เกิดความแตกแยกระหว่างสาขาที่เรียกว่าละตินหรือคริสเตียนตะวันตก (คริสตจักรคาทอลิก) [217]และสาขาตะวันออกส่วนใหญ่ของกรีก ( คริสตจักรออร์โธดอกซ์ตะวันออก ) . ทั้งสองฝ่ายไม่เห็นด้วยกับจำนวนของปัญหาการบริหารพิธีกรรมและทฤษฎีเด่นที่สุดตะวันออกออร์โธดอกขัดแย้งกับสมเด็จพระสันตะปาปา [218] [219]สองสภาลียง (1274) และสภาฟลอเรนซ์ (1439) พยายามที่จะรวมตัวคริสตจักร แต่ในทั้งสองกรณีตะวันออกออร์โธดอกปฏิเสธที่จะใช้การตัดสินใจและทั้งสองคริสตจักรที่สำคัญยังคงอยู่ในความแตกแยก จนถึงปัจจุบัน แต่คริสตจักรคาทอลิกได้ประสบความสำเร็จกับสหภาพต่างๆคริสตจักรภาคตะวันออกที่มีขนาดเล็ก

ในศตวรรษที่สิบสามใหม่ ๆ ที่เน้นของพระเยซูความทุกข์ทรมานสุดขั้วโดยฟรานซิสพระธรรมเทศนามีผลมาจากการเปลี่ยนนมัสการความสนใจที่มีต่อชาวยิวกับคนที่คริสเตียนได้วางโทษสำหรับพระเยซูตาย ความอดทนที่ จำกัด ของชาวยิวคริสต์ศาสนาก็ไม่ได้ใหม่ออกัสตินแห่งฮิปโปกล่าวว่าชาวยิวไม่ควรได้รับอนุญาตให้สนุกกับการเป็นพลเมืองที่คริสเตียนเอาให้ได้รับ- แต่ความเกลียดชังการเจริญเติบโตที่มีต่อชาวยิวเป็นปัจจัยที่นำไปสู่การขับไล่ของชาวยิวจากประเทศอังกฤษใน 1290 , ครั้งแรกของการขับไล่เช่นนี้ในยุโรป [220] [221]

เริ่มต้นประมาณปี 1184 หลังจากสงครามต่อต้านลัทธิแคทาร์นอกรีต[222]สถาบันต่าง ๆ ซึ่งเรียกกันอย่างกว้าง ๆ ว่าInquisitionก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อปราบปรามการนอกรีตและรักษาเอกภาพทางศาสนาและหลักคำสอนภายในคริสต์ศาสนาผ่านการเปลี่ยนใจเลื่อมใสและการฟ้องร้อง [223]

การปฏิรูปโปรเตสแตนต์และการปฏิรูปการต่อต้าน

มาร์ตินลูเทอร์ริเริ่มการ ปฏิรูปด้วย วิทยานิพนธ์เก้าสิบห้าข้อในปีค. ศ. 1517

ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาในศตวรรษที่ 15 ทำให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้แบบโบราณและคลาสสิกขึ้นมาใหม่ ในช่วงการปฏิรูป , มาร์ตินลูเทอร์โพสต์เก้าสิบห้าวิทยานิพนธ์ 1517 กับการขายของหวานหู [224]ในไม่ช้าฉบับพิมพ์ก็แพร่กระจายไปทั่วยุโรป ในปี 1521 Edict of Worms ได้ประณามลูเทอร์และผู้ติดตามของเขาและคว่ำบาตรส่งผลให้คริสต์ศาสนจักรตะวันตกแตกออกเป็นหลายสาขา [225]

นักปฏิรูปคนอื่น ๆ เช่นZwingli , Oecolampadius , Calvin , KnoxและArminiusยังวิพากษ์วิจารณ์การสอนและการนมัสการของคาทอลิก ความท้าทายเหล่านี้พัฒนาไปสู่การเคลื่อนไหวที่เรียกว่าโปรเตสแตนต์ซึ่งปฏิเสธความเป็นเอกภาพของสมเด็จพระสันตะปาปาบทบาทของประเพณีศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดและหลักคำสอนและแนวปฏิบัติอื่น ๆ [224]ปฏิรูปในอังกฤษเริ่มต้นในปี 1534 เมื่อกษัตริย์เฮนรี่ที่แปดมีตัวเองประกาศหัวของคริสตจักรแห่งอังกฤษ จุดเริ่มต้นใน 1536 พระราชวงศ์ทั่วอังกฤษเวลส์และไอร์แลนด์ถูกละลาย [226]

Thomas Müntzer , Andreas Karlstadtและนักศาสนศาสตร์คนอื่น ๆ มองว่าทั้งคริสตจักรคาทอลิกและคำสารภาพของการปฏิรูปผู้ปกครองของผู้พิพากษานั้นเสียหาย กิจกรรมของพวกเขานำมาซึ่งการปฏิรูปหัวรุนแรงซึ่งก่อให้เกิดนิกายอนาบัปติสต์ต่างๆ

เกลันเจโล 's 1498-1499 Pietàใน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ; คริสตจักรคาทอลิกเป็นหนึ่งในผู้มีอุปของ ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา [227] [228] [229]

ส่วนหนึ่งเพื่อตอบสนองต่อการปฏิรูปโปรเตสแตนต์คริสตจักรคาทอลิกมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูปและการฟื้นฟูที่สำคัญซึ่งเรียกว่าการปฏิรูปการต่อต้านหรือการปฏิรูปคาทอลิก [230]สภา Trentชี้แจงและชุ่มฉ่ำศาสนาคาทอลิก ในช่วงหลายศตวรรษต่อมาการแข่งขันระหว่างศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและนิกายโปรเตสแตนต์กลายเป็นเรื่องที่ยุ่งเกี่ยวกับการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างรัฐในยุโรป [231]

ในขณะเดียวกันการค้นพบอเมริกาของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสในปี 1492 ทำให้เกิดกิจกรรมมิชชันนารีระลอกใหม่ ส่วนหนึ่งมาจากความกระตือรือร้นในการเผยแผ่ศาสนา แต่ภายใต้แรงผลักดันของการขยายอาณานิคมโดยมหาอำนาจในยุโรปศาสนาคริสต์ได้แพร่กระจายไปยังทวีปอเมริกาโอเชียเนียเอเชียตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ของซาฮารา

ทั่วทั้งยุโรปการแบ่งกลุ่มที่เกิดจากการปฏิรูปนำไปสู่การแพร่ระบาดของความรุนแรงทางศาสนาและการตั้งคริสตจักรของรัฐแยกกันในยุโรป ลัทธินิกายลูเธอรันเข้ามาทางตอนเหนือกลางและตะวันออกของเยอรมนีในปัจจุบันลิโวเนียและสแกนดิเนเวีย นิกายแองกลิกันก่อตั้งขึ้นในอังกฤษในปี ค.ศ. 1534 ลัทธิคาลวินและความหลากหลายเช่นลัทธิเพรสไบทีเรียนได้รับการแนะนำในสกอตแลนด์เนเธอร์แลนด์ฮังการีสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส Arminianismได้ติดตามในประเทศเนเธอร์แลนด์และFrisia ท้ายที่สุดความแตกต่างเหล่านี้นำไปสู่การระบาดของความขัดแย้งซึ่งศาสนาเป็นปัจจัยสำคัญ สามสิบปีของสงครามที่สงครามกลางเมืองอังกฤษและสงครามศาสนาของฝรั่งเศสเป็นตัวอย่างที่โดดเด่น เหตุการณ์เหล่านี้ทวีความรุนแรงมากอภิปรายคริสเตียนในการประหัตประหารและความอดทน [232]

ในการฟื้นฟู neoplatonism นักมนุษยนิยมยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาไม่ได้ปฏิเสธศาสนาคริสต์ ในทางตรงกันข้ามงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหลายชิ้นของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาได้อุทิศให้กับงานนี้และคริสตจักรคาทอลิกก็อุปถัมภ์งานศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปวิทยามากมาย [233]ศิลปะใหม่ส่วนใหญ่ได้รับมอบหมายจากหรืออุทิศให้กับคริสตจักร [233]นักวิชาการและนักประวัติศาสตร์บางคนเชื่อว่าศาสนาคริสต์มีส่วนในการเพิ่มขึ้นของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ , [234] [235] [236] [237] [238]บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์หลายคนที่มีอิทธิพลต่อวิทยาศาสตร์ตะวันตกถือว่าตนเป็นคริสเตียนเช่นNicolaus Copernicus , [239] กาลิเลโอกาลิเลอี , [240] ฮันเนสเคปเลอร์ , [241] ไอแซกนิวตัน[242]และโรเบิร์ตบอยล์ [243]

หลังตรัสรู้

เป็นภาพของ มาดอนน่าและเด็กในศตวรรษที่ 19 คะกุเระคิริชิตังแม่พิมพ์ญี่ปุ่น

ในยุคที่เรียกว่าGreat Divergenceเมื่ออยู่ในตะวันตกยุคแห่งการรู้แจ้งและการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งใหญ่คริสต์ศาสนาต้องเผชิญกับความสงสัยในรูปแบบต่างๆและอุดมการณ์ทางการเมืองสมัยใหม่บางอย่างเช่นสังคมนิยมและเสรีนิยม . [244]เหตุการณ์ตั้งแต่เพียงป้องกันสิทธิ์ที่จะระเบิดรุนแรงกับศาสนาคริสต์เช่นdechristianization ของฝรั่งเศสในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส , [245]สงครามกลางเมืองสเปนและบางอย่างมาร์กซ์การเคลื่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิวัติรัสเซียและการประหัตประหารของชาวคริสต์ใน สหภาพโซเวียตภายใต้ต่ำช้ารัฐ [246] [247] [248] [249]

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกดในยุโรปได้รับการก่อตัวของรัฐชาติหลังจากที่ยุคจักรพรรดินโปเลียน ในทุกประเทศในยุโรปนิกายคริสเตียนที่แตกต่างกันพบว่าตัวเองแข่งขันกันเพื่อขยายขอบเขตที่มากขึ้นหรือน้อยลงซึ่งกันและกันและกับรัฐ ตัวแปรคือขนาดสัมพัทธ์ของนิกายและแนวทางศาสนาการเมืองและอุดมการณ์ของรัฐ Urs Altermatt แห่งมหาวิทยาลัยฟรีบูร์กซึ่งมองไปที่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในยุโรปโดยเฉพาะระบุรูปแบบสี่แบบสำหรับประเทศในยุโรป ในประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นคาทอลิกดั้งเดิมเช่นเบลเยียมสเปนและออสเตรียในระดับหนึ่งชุมชนทางศาสนาและระดับชาติมีความเหมือนกันมากหรือน้อย การแบ่งแยกและการแบ่งแยกทางวัฒนธรรมพบได้ในโปแลนด์สาธารณรัฐไอร์แลนด์และสวิตเซอร์แลนด์ทุกประเทศที่มีนิกายที่แข่งขันกัน การแข่งขันพบได้ในเยอรมนีเนเธอร์แลนด์และอีกครั้งในสวิตเซอร์แลนด์ทุกประเทศที่มีประชากรคาทอลิกชนกลุ่มน้อยซึ่งในระดับที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุกับประเทศนั้น ในที่สุดการแยกระหว่างศาสนา (อีกครั้งโดยเฉพาะนิกายโรมันคาทอลิก) และรัฐพบได้ในระดับที่ดีในฝรั่งเศสและอิตาลีประเทศที่รัฐต่อต้านอำนาจของคริสตจักรคาทอลิกอย่างแข็งขัน [250]

ปัจจัยรวมกันของการก่อตัวของรัฐชาติและลัทธิอุลตรามอนทานิสต์โดยเฉพาะในเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ แต่ในอังกฤษก็มีระดับน้อยกว่ามาก[251]มักบังคับให้คริสตจักรคาทอลิกองค์กรและผู้ศรัทธาต้องเลือกระหว่างข้อเรียกร้องระดับชาติของรัฐ และอำนาจของศาสนจักรโดยเฉพาะพระสันตปาปา ความขัดแย้งนี้มาถึงหัวในส่วนแรกของสภาวาติกันและในประเทศเยอรมนีจะนำโดยตรงกับKulturkampf , [252]ที่เสรีนิยมและโปรเตสแตนต์ภายใต้การนำของบิสมาร์กการจัดการที่จะรุนแรง จำกัด การแสดงออกคาทอลิกและองค์กร

ความมุ่งมั่นที่นับถือศาสนาคริสต์ในยุโรปปรับตัวลดลงในขณะที่ทันสมัยและฆราวาสมาเป็นของตัวเอง, [253]โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเช็กและเอสโตเนีย , [254]ในขณะที่ภาระผูกพันทางศาสนาในอเมริกาได้รับโดยทั่วไปสูงเมื่อเทียบกับยุโรป ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ได้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของการยึดมั่นของคริสเตียนไปสู่โลกที่สามและซีกโลกใต้โดยทั่วไป[255] [256]โดยที่ตะวันตกไม่ได้เป็นผู้ถือมาตรฐานหลักของศาสนาคริสต์อีกต่อไป ประมาณ 7 ถึง 10% ของชาวอาหรับเป็นคริสเตียน , [257]ที่แพร่หลายมากที่สุดในอียิปต์ซีเรียและเลบานอน

มีประมาณ 2400000000 สมัครพรรคพวก[258] [259]แยกออกเป็นสามสาขาหลักของคาทอลิกโปรเตสแตนต์และภาคตะวันออกออร์โธดอกศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก [260]ส่วนแบ่งคริสเตียนของประชากรโลกอยู่ที่ประมาณ 33% ในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาซึ่งหมายความว่าหนึ่งในสามคนบนโลกเป็นคริสเตียน นี่เป็นการปกปิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกลุ่มประชากรของศาสนาคริสต์ การเพิ่มขึ้นอย่างมากในประเทศกำลังพัฒนานั้นมาพร้อมกับการลดลงอย่างมากในโลกที่พัฒนาแล้วโดยส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือ [261]จากการศึกษาของ Pew Research Center ในปี 2015 ภายในสี่ทศวรรษข้างหน้าศาสนาคริสต์จะยังคงเป็นศาสนาที่ใหญ่ที่สุด และภายในปี 2593 คาดว่าประชากรคริสเตียนจะเกิน 3 พันล้านคน [262] : 60

ขบวนของชาวคริสต์ใน บราซิลซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรคาทอลิกมากที่สุดในโลก [260]
Trinity Sundayใน รัสเซีย ; Orthodox Church รัสเซียมีประสบการณ์การฟื้นตัวที่ดีตั้งแต่การล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์ [263]

ตามที่นักวิชาการบางศาสนาคริสต์ในอันดับสถานที่แรกในกำไรสุทธิที่ผ่านการแปลงทางศาสนา [264] [265]เป็นเปอร์เซ็นต์ของคริสเตียนคริสตจักรคาทอลิกและนิกายออร์โธดอกซ์ (ทั้งตะวันออกและตะวันออก ) กำลังลดลงในบางส่วนของโลก (แม้ว่าศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกจะเติบโตในเอเชียในแอฟริกามีชีวิตชีวาในยุโรปตะวันออก ฯลฯ ) ในขณะที่โปรเตสแตนต์และคริสเตียนอื่น ๆกำลังเพิ่มขึ้นในโลกกำลังพัฒนา [266] [267] [268]สิ่งที่เรียกว่านิกายโปรเตสแตนต์ที่ได้รับความนิยม[หมายเหตุ 6]เป็นหมวดศาสนาที่เติบโตเร็วที่สุดประเภทหนึ่งในโลก [269] [270]อย่างไรก็ตามศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกจะยังคงเติบโตเป็น 1.63 พันล้านคนภายในปี 2593 ตามรายงานของ Todd Johnson จากศูนย์ศึกษาศาสนาคริสต์ทั่วโลก [271]แอฟริกาเพียงอย่างเดียวภายในปี 2015 จะเป็นที่อยู่อาศัยของชาวแอฟริกันคาทอลิก 230 ล้านคน [272]และถ้าในปี 2018 สหประชาชาติมีโครงการที่ประชากรในแอฟริกาจะมีจำนวนถึง 4.5 พันล้านคนภายในปี 2100 (ไม่ใช่ 2 พันล้านตามที่ทำนายไว้ในปี 2004) ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกก็จะเติบโตขึ้นเช่นเดียวกับกลุ่มศาสนาอื่น ๆ [273]ตามที่ Pew Research Center คาดว่าแอฟริกาจะเป็นที่อยู่อาศัยของคริสเตียนชาวแอฟริกัน 1.1 พันล้านคนภายในปี 2593 [262]

ในปี 2010 ประชากรคริสเตียน 87% ของโลกอาศัยอยู่ในประเทศที่มีคริสเตียนเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่ 13% ของประชากรคริสเตียนทั่วโลกอาศัยอยู่ในประเทศที่มีคริสเตียนเป็นชนกลุ่มน้อย [16]ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่โดดเด่นในยุโรปอเมริกาโอเชียเนียและแอฟริกาตอนใต้ [16]ในเอเชียเป็นศาสนาที่โดดเด่นในอาร์เมเนียไซปรัสจอร์เจียติมอร์ตะวันออกและฟิลิปปินส์ [274]อย่างไรก็ตามกำลังลดลงในบางพื้นที่รวมทั้งทางตอนเหนือและทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกา[275]บางพื้นที่ในโอเชียเนีย (ออสเตรเลีย[276]และนิวซีแลนด์[277] ) ยุโรปตอนเหนือ (รวมถึงบริเตนใหญ่[278]สแกนดิเนเวีย และสถานที่อื่น ๆ ), ฝรั่งเศส, เยอรมนีและแคนาดาจังหวัดออนตาริ, บริติชโคลัมเบียและควิเบกและบางส่วนของเอเชีย (โดยเฉพาะตะวันออกกลางเนื่องจากการอพยพคริสเตียน , [279] [280] [281]และมาเก๊า[282] )

ประชากรคริสเตียนไม่ได้ลดลงในบราซิล, ทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา, [283]และจังหวัดอัลเบอร์ตา, แคนาดา, [284]แต่เปอร์เซ็นต์จะลดลง นับตั้งแต่การล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์สัดส่วนของคริสเตียนก็คงที่หรือเพิ่มขึ้นในประเทศในยุโรปกลางและตะวันออก [285]ศาสนาคริสต์มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในทั้งตัวเลขและร้อยละในประเทศจีน , [286] [260]อื่น ๆประเทศในเอเชีย , [260] [287] Sub-Saharan Africa , [260] [288] ละตินอเมริกา , [260] ยุโรปตะวันออก , [285] [263] แอฟริกาเหนือ ( Maghreb ) [289] [288] อ่าวคณะมนตรีความร่วมมือประเทศ[260]และโอเชียเนีย [288]

แม้ตัวเลขจะลดลง แต่ศาสนาคริสต์ก็ยังคงเป็นศาสนาที่โดดเด่นในโลกตะวันตกโดย 70% เป็นคริสเตียน [16]ศาสนาคริสต์ยังคงเป็นศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตกโดย 71% ของชาวยุโรปตะวันตกระบุว่าตนเองนับถือศาสนาคริสต์ในปี 2018 [290]การสำรวจของ Pew Research Center ในปี 2011 พบว่า 76% ของชาวยุโรป 73% ในโอเชียเนียและประมาณ 86% ใน ทวีปอเมริกา (90% ในละตินอเมริกาและ 77% ในอเมริกาเหนือ) ระบุว่าตนเองเป็นคริสเตียน [16] [291] [292] [293]โดยปี 2010 ประมาณ 157 ประเทศและดินแดนในโลกที่มีส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ [260]

อย่างไรก็ตามมีการเคลื่อนไหวที่มีเสน่ห์ดึงดูดมากมายที่ได้รับการยอมรับอย่างดีในพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกโดยเฉพาะแอฟริกาละตินอเมริกาและเอเชีย [294] [295] [296] [297] [298]ตั้งแต่ปี 1900 สาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนใจเลื่อมใสนิกายโปรเตสแตนต์ได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในแอฟริกาเอเชียโอเชียเนียและละตินอเมริกา [299]จาก 1960-2000 การเติบโตทั่วโลกของจำนวนรายงานพระเยซูโปรเตสแตนต์เติบโตอัตราประชากรสามครั้งของโลกและเป็นสองเท่าของศาสนาอิสลาม [300]ตามที่นักประวัติศาสตร์Geoffrey Blaineyจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมามีจำนวนการเปลี่ยนศาสนาจากอิสลามเป็นคริสต์เพิ่มขึ้นอย่างมากโดยส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของEvangelicalและPentecostal [301]การศึกษาที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเซนต์แมรีประมาณ 10.2 ล้านคนมุสลิม เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ในปี 2015 [289]จากการศึกษาจำนวนมากของชาวมุสลิมที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์สามารถพบได้ในอัฟกานิสถาน[289] [302]อาเซอร์ไบจาน[289] [302]เอเชียกลาง (รวมทั้งคาซัคสถานคีร์กีซสถานและประเทศอื่น ๆ ), [289] [302]อินโดนีเซีย, [289] [302]มาเลเซีย, [289] [302]ตะวันออกกลาง (รวมถึงอิหร่านซาอุดีอาระเบีย , ตุรกี, [303]และประเทศอื่น ๆ ), [289] [302]แอฟริกาเหนือ (รวมแอลจีเรีย, โมร็อกโก, [304] [305]และตูนิเซีย[306] ), [289] [302]ซับ - ซาฮาราแอฟริกา, [ 289] [302]และโลกตะวันตก (รวมถึงแอลเบเนียเบลเยียมฝรั่งเศสเยอรมนีโคโซโวเนเธอร์แลนด์รัสเซียสแกนดิเนเวียสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตกอื่น ๆ ) [289] [302]นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าศาสนาคริสต์ได้รับความนิยมในหมู่ผู้คนที่มีภูมิหลังต่างกันในแอฟริกาและ Aisa ตามรายงานของมหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์พบว่าผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์มากขึ้นหลายคนยังอายุน้อยและ มีระดับมหาวิทยาลัย [287]ตามที่นักวิชาการ Juliette Koning และ Heidi Dahles จากVrije Universiteit Amsterdamมีการ "ขยายตัวอย่างรวดเร็ว" ของศาสนาคริสต์ในสิงคโปร์จีนฮ่องกงไต้หวันอินโดนีเซียมาเลเซียและเกาหลีใต้ [287]อ้างอิงจากนักวิชาการเทอเรนซ์ชองจากสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาว่าตั้งแต่ปี 1980 คริสต์ศาสนากำลังขยายตัวในจีนสิงคโปร์[307]อินโดนีเซียญี่ปุ่น[308]มาเลเซียไต้หวันเกาหลีใต้[16]และเวียดนาม [309]

ในประเทศส่วนใหญ่ในโลกที่พัฒนาแล้วการเข้าร่วมคริสตจักรของผู้คนที่ยังคงระบุว่าตนเป็นคริสเตียนลดลงในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา [310]แหล่งข้อมูลบางแห่งมองว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสถาบันสมาชิกแบบดั้งเดิม[311]ในขณะที่คนอื่น ๆ เชื่อมโยงกับสัญญาณของการลดลงของความเชื่อในความสำคัญของศาสนาโดยทั่วไป [312]ประชากรที่นับถือศาสนาคริสต์ในยุโรปแม้ว่าจะลดลง แต่ก็ยังถือว่าเป็นองค์ประกอบทางภูมิศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดของศาสนา [313]ตามข้อมูลจากการสำรวจสังคมยุโรปปี 2012 ประมาณหนึ่งในสามของคริสเตียนชาวยุโรปกล่าวว่าพวกเขาเข้ารับบริการเดือนละครั้งหรือมากกว่านั้น[314]ตรงกันข้ามกับคริสเตียนในละตินอเมริกามากกว่าสองในสาม; จากการสำรวจค่านิยมโลกประมาณ 90% ของคริสเตียนชาวแอฟริกัน (ในกานาไนจีเรียรวันดาแอฟริกาใต้และซิมบับเว) กล่าวว่าพวกเขาเข้าโบสถ์เป็นประจำ [314]

ศาสนาคริสต์ไม่ว่าในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศต่อไปนี้: อาร์เจนตินา (คาทอลิก), [315] ตูวาลู (ปฏิรูป), ตองกา (เมธอดิสต์), นอร์เวย์ (ลูเธอรัน), [316] [317] [318]คอสตาริกา (คาทอลิก), [319]ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (ลูเธอรัน), [320]อังกฤษ (แองกลิกัน), [321]จอร์เจีย (จอร์เจียออร์โธดอกซ์), [322]กรีซ (กรีกออร์โธดอกซ์), [323]ไอซ์แลนด์ (ลูเธอรัน) , [324]ลิกเตนสไตน์ (คาทอลิก), [325]มอลตา (คาทอลิก), [326]โมนาโก (คาทอลิก), [327]และนครวาติกัน (คาทอลิก) [328]

มีประเทศอื่น ๆ อีกมากมายเช่นไซปรัสซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้มีการจัดตั้งคริสตจักรยังคงให้ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการและการสนับสนุนเพื่อที่เฉพาะเจาะจงนับถือศาสนาคริสต์นิกาย [329]

ข้อมูลประชากรของประเพณีสำคัญในศาสนาคริสต์ ( Pew Research Center , 2011 data) [330]
ประเพณี ผู้ติดตาม % ของประชากรคริสเตียน % ของประชากรโลก พลวัตของผู้ติดตาม พลวัตในและนอกศาสนาคริสต์
คริสตจักรคาทอลิก 1,329,610,000 50.1 15.9 Increase กำลังเติบโต Increase กำลังเติบโต
โปรเตสแตนต์ 900,640,000 36.7 11.6 Increase กำลังเติบโต Increase กำลังเติบโต
ออร์โธดอกซ์ 260,380,000 11.9 3.8 Increase กำลังเติบโต Decrease ที่ลดลง
ศาสนาคริสต์อื่น ๆ 28,430,000 1.3 0.4 Increase กำลังเติบโต Increase กำลังเติบโต
ศาสนาคริสต์ 2,382,750,000 100 31.7 Increase กำลังเติบโต Steady มีเสถียรภาพ
คริสเตียน (อธิบายตัวเอง) ตามภูมิภาค (Pew Research Center, 2010 data) [331] [332] [333]
ภูมิภาค คริสเตียน คริสเตียน
ยุโรป 558,260,000 75.2
ละตินอเมริกา - แคริบเบียน 531,280,000 90.0
ซับสะฮาราแอฟริกา 517,340,000 62.9
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 286,950,000 7.1
อเมริกาเหนือ 266,630,000 77.4
ตะวันออกกลาง - แอฟริกาเหนือ 12,710,000 3.7
โลก 2,173,180,000 31.5
อายุเฉลี่ยของคริสเตียนในภูมิภาคเทียบกับอายุเฉลี่ยโดยรวม (Pew Research Center, ข้อมูลปี 2010) [334]
อายุเฉลี่ยของคริสเตียนในภูมิภาค (ปี) อายุเฉลี่ยตามภูมิภาค (ปี)
โลก 30 29
ซับสะฮาราแอฟริกา 19 18
ละตินอเมริกา - แคริบเบียน 27 27
เอเชีย - แปซิฟิก 28 29
ตะวันออกกลาง - แอฟริกาเหนือ 29 24
อเมริกาเหนือ 39 37
ยุโรป 42 40


การกระจายตัวของคริสเตียนทั่วโลก: ประเทศที่มีสีเข้มกว่ามีจำนวนคริสเตียนมากกว่า [335]


สี่หน่วยงานหลักของศาสนาคริสต์เป็นโบสถ์คาทอลิกที่คริสตจักรออร์โธดอกตะวันออก , Oriental ดั้งเดิมและโปรเตสแตนต์ [41] : 14 [336]ความแตกต่างที่กว้างขึ้นที่จะถูกดึงมาบางครั้งอยู่ระหว่างคริสต์ศาสนาตะวันออกและตะวันตกศาสนาคริสต์ซึ่งมีต้นกำเนิดในEast-West แตกแยก (แตกแยก) ศตวรรษที่ 11 เมื่อเร็ว ๆ นี้ค่าตะวันตกหรือตะวันออกโลกคริสต์ศาสนายังได้ออกมายืนยกตัวอย่างเช่นคริสตจักรแอฟริกันริเริ่ม อย่างไรก็ตามมีกลุ่มคริสเตียนในปัจจุบัน[337]และประวัติศาสตร์[338]กลุ่มอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมกับประเภทหลักประเภทใดประเภทหนึ่งเหล่านี้

มีความหลากหลายของหลักคำสอนและการปฏิบัติพิธีกรรมในหมู่กลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคริสเตียน กลุ่มคนเหล่านี้อาจแตกต่างกันecclesiologicallyในมุมมองของพวกเขาในการจัดหมวดหมู่ของคริสเตียน [339] Nicene Creed (325) อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วจะได้รับการยอมรับว่าเป็นเผด็จการโดยคริสเตียนส่วนใหญ่รวมทั้งนิกายคาทอลิกนิกายอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์และนิกายโปรเตสแตนต์ที่สำคัญ (รวมถึงแองกลิกัน) [340]

Christianity Branches without text.svg
ครอบครัวนิกาย หลัก ในศาสนาคริสต์:
ศาสนาคริสต์ตะวันตก
ศาสนาคริสต์ตะวันออก
โปรเตสแตนต์
การเผยแพร่ศาสนา
อนาบัพติสมา
แองกลิกัน
ลัทธิคาลวิน
นิกายลูเธอรัน
(คริสตจักรละติน)
คริสตจักรคาทอลิก
(คริสตจักรคาทอลิกตะวันออก)
นิกายอีสเทิร์นออร์โธด็อกซ์
คริสตจักรออร์โธดอกซ์ตะวันออก
คริสตจักรแห่งตะวันออก
Nestorianism
ความแตกแยก(1552)
คริสตจักรอัสซีเรียแห่งตะวันออก
โบสถ์โบราณแห่งตะวันออก
การปฏิรูปโปรเตสแตนต์
(ศตวรรษที่ 16)
ความแตกแยกครั้งใหญ่
(ศตวรรษที่ 11)
สภาเอเฟซัส(431)
สภา Chalcedon (451)
ศาสนาคริสต์ในยุคแรก
โบสถ์ประจำอาณาจักรโรมัน
คริสตจักรที่ยิ่งใหญ่
(การ มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ )
(ไม่ปรากฏว่าไม่ใช่ Nicene , nontrinitarianและนักบูรณะบาง นิกาย)

คริสตจักรคาทอลิก

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสผู้นำคริสตจักรคาทอลิกคนปัจจุบัน.

คริสตจักรคาทอลิกประกอบด้วยคริสตจักรเฉพาะเหล่านั้นโดยบิชอปโดยมีส่วนสัมพันธ์กับสันตะปาปาบิชอปแห่งโรมในฐานะผู้มีอำนาจสูงสุดในเรื่องของศรัทธาศีลธรรมและการปกครองของคริสตจักร [341] [342]เช่นเดียวกับนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์คริสตจักรคาทอลิกผ่านการสืบทอดจากอัครสาวกมีร่องรอยต้นกำเนิดของชุมชนคริสเตียนที่ก่อตั้งโดยพระเยซูคริสต์ [343] [344]ชาวคาทอลิกยืนยันว่า " หนึ่งคริสตจักรศักดิ์สิทธิ์คาทอลิกและอัครสาวก " ก่อตั้งโดยพระเยซูดำรงอยู่ในคริสตจักรคาทอลิกอย่างเต็มที่แต่ยังยอมรับคริสตจักรและชุมชนอื่น ๆ ของคริสต์ศาสนา[345] [346]และทำงานเพื่อสร้างความปรองดองระหว่าง คริสเตียนทุกคน [345]ความเชื่อคาทอลิกเป็นรายละเอียดในคำสอนของคริสตจักรคาทอลิก [347] [348]

ของเจ็ดพิธีที่ศีลมหาสนิทเป็นหนึ่งในหลักการเฉลิมฉลองliturgicallyในมวล [349]คริสตจักรสอนว่าผ่านการถวายโดยพระสงฆ์ที่เสียสละขนมปังและไวน์ กลายเป็นกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ พระแม่มารีเป็นที่เคารพสักการะในโบสถ์คาทอลิกเป็นพระมารดาของพระเจ้าและราชินีแห่งสวรรค์เกียรติในความประพฤติและก้มหน้าก้มตา [350]การเรียนการสอนรวมถึงความเมตตาของพระเจ้า , การล้างบาปโดยความเชื่อและประกาศพระวรสารของพระเยซูเช่นเดียวกับการเรียนการสอนทางสังคมคาทอลิกซึ่งเน้นการสนับสนุนสมัครใจสำหรับผู้ป่วยยากจนและทุกข์ผ่านผลงานขององค์กรและจิตวิญญาณแห่งความเมตตา คริสตจักรคาทอลิกดำเนินพันของโรงเรียนคาทอลิก , โรงพยาบาลและสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าทั่วโลกและเป็นผู้ให้บริการที่ไม่ใช่รัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดของการศึกษาและการดูแลสุขภาพในโลก [351]ในบรรดาบริการทางสังคมอื่น ๆ ได้แก่ องค์กรการกุศลและองค์กรด้านมนุษยธรรมจำนวนมาก

ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาต่างประเทศทำงานอย่างต่อเนื่องที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก[352]มันมีบทบาทที่โดดเด่นในประวัติศาสตร์และการพัฒนาของอารยธรรมตะวันตก [353] 2,834 เห็น[354]ถูกแบ่งออกเป็น24 คริสตจักรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกำกับของรัฐ (ที่ใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นโบสถ์ละติน ) แต่ละคนมีประเพณีที่แตกต่างกันของตัวเองเกี่ยวกับการสวดมนต์และการบริหารจัดการของพิธี [355]ที่มีมากกว่า 1.1 พันล้านสมาชิกบัพติศมา, คริสตจักรคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดคริสเตียนคริสตจักรและแสดงให้เห็นถึง 50.1% [16]คริสเตียนทุกคนเช่นเดียวกับหนึ่งในหกของประชากรโลก [356] [357] [358]คาทอลิกอาศัยอยู่ทั่วทุกมุมโลกผ่านภารกิจ , พลัดถิ่นและการแปลง

นิกายอีสเทิร์นออร์โธด็อกซ์

วิหารเซนต์จอร์จใน อิสตันบูล : จะได้รับที่นั่งของ ทั่วโลก Patriarchate ของคอนสแตนติซึ่งผู้นำการยกย่องให้เป็น pares อินเตอร์เก็บข้าวใน คริสตจักรออร์โธดอกตะวันออก [359]

คริสตจักรออร์โธดอกตะวันออกประกอบด้วยคริสตจักรที่อยู่ในการสนทนากับปรมาจารย์เห็นของภาคตะวันออกเช่นพระสังฆราชทั่วโลกของคอนสแตนติ [360]เช่นเดียวกับคริสตจักรคาทอลิกนิกายอีสเทิร์นออร์โธด็อกซ์ยังมีร่องรอยมรดกทางวัฒนธรรมของศาสนาคริสต์ผ่านการสืบทอดจากอัครสาวกและมีโครงสร้างแบบสังฆราชแม้ว่าจะเน้นการปกครองตนเองของส่วนต่างๆและส่วนใหญ่เป็นคริสตจักรประจำชาติ

อีสเทิร์นออร์โธดอกธรรมจะขึ้นอยู่กับประเพณีศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประกอบด้วยนามดันทุรังของเจ็ดเทศบาลทั่วโลก , พระคัมภีร์และการเรียนการสอนของพ่อคริสตจักร คริสตจักรสอนว่ามันเป็นหนึ่งศักดิ์สิทธิ์คาทอลิกและเผยแพร่ศาสนา คริสตจักรที่จัดตั้งขึ้นโดยพระเยซูคริสต์ในของเขากรรมการใหญ่ , [361]และที่โคนของมันเป็นผู้สืบทอดของอัครสาวกของพระคริสต์ [362]มันยังคงปฏิบัติตามความเชื่อดั้งเดิมของคริสเตียนตามที่สืบทอดกันมาโดยประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ มันpatriarchatesชวนให้นึกถึงPentarchyและอื่น ๆ ที่autocephalousและอิสระในคริสตจักรสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของลำดับชั้น ขององค์กร ได้ตระหนักถึงเจ็ดพิธีสำคัญซึ่งศีลมหาสนิทเป็นหนึ่งในหลักการเฉลิมฉลองliturgicallyในSynaxis คริสตจักรสอนว่าผ่านการถวาย โดยปุโรหิตที่เรียกร้องให้ขนมปังและเหล้าองุ่นเป็นเครื่องบูชากลายเป็นร่างกายและพระโลหิตของพระคริสต์ พระแม่มารีเป็นที่นับถือในคริสตจักรออร์โธดอกตะวันออกเป็นพระเจ้าผู้ถือเกียรติในพระคัมภีร์

จำนวนของความขัดแย้งกับคริสต์ศาสนาตะวันตกมากกว่าคำถามของหลักคำสอนและผู้มีอำนาจ culminated ในแตกแยก นิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์เป็นนิกายเดี่ยวที่ใหญ่เป็นอันดับสองในศาสนาคริสต์โดยมีผู้นับถือประมาณ 230 ล้านคนแม้ว่าโปรเตสแตนต์จะมีจำนวนมากกว่าพวกเขาทั้งหมดก็ตาม [16] [14] [363]ในฐานะที่เป็นหนึ่งในที่เก่าแก่ที่สุดที่รอดตายสถาบันศาสนาในโลก, คริสตจักรออร์โธดอกตะวันออกมีบทบาทที่โดดเด่นในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรปที่คอเคซัสและตะวันออกใกล้ [364]

ออร์โธดอกซ์โอเรียนเต็ล

มหาวิหารโฮลีทรินิตี้ใน แอดดิสอาบาบาซึ่งเป็นที่ตั้งของเอธิโอเปียนออร์โธดอกซ์

โอเรียนเต็ลออร์โธดอกโบสถ์ (ที่เรียกว่า "โอเรียนเต็ลเก่า" คริสตจักร) เป็นผู้ที่คริสตจักรตะวันออกที่รู้จักทั่วโลกครั้งแรกที่สาม councils- ไนซีอา , คอนสแตนติและเอเฟซัส -but ปฏิเสธคำจำกัดความดันทุรังของสภาโมราและแทนที่จะหลักการMiaphysite คริสต์ศาสนา

โอเรียนเต็ลออร์โธดอกร่วมประกอบด้วยหกกลุ่ม: Syriac ออร์โธดอก , คอปติกออร์โธดอก , เอธิโอเปียร์โธดอกซ์ , Eritrean ร์โธดอกซ์ , คาร่าออร์โธดอกซีเรียโบสถ์ (อินเดีย) และอาร์เมเนียเผยแพร่ศาสนาคริสตจักร [365]คริสตจักรทั้งหกแห่งนี้ในขณะที่อยู่ร่วมกันมีความเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ตามลำดับชั้น [366]โดยทั่วไปคริสตจักรเหล่านี้ไม่ได้อยู่ร่วมกับคริสตจักรอีสเทิร์นออร์โธด็อกซ์ซึ่งพวกเขาอยู่ในการเจรจาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม [367]และมีสมาชิกประมาณ 62 ล้านคนทั่วโลก [368] [369] [370]

เป็นบางส่วนของสถาบันศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่โอเรียนเต็ลออร์โธดอกคริสตจักรที่มีบทบาทโดดเด่นในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอาร์เมเนีย , อียิปต์ , ตุรกี , เอริเทรี , เอธิโอเปีย , ซูดานและบางส่วนของตะวันออกกลางและอินเดีย [371] [372]ทิศตะวันออกคริสเตียนร่างกายของautocephalous โบสถ์มันบาทหลวงมีค่าเท่ากันโดยอาศัยอำนาจตามอุปสมบทพระราชาและคำสอนที่สามารถสรุปได้ในการที่คริสตจักรตระหนักถึงความถูกต้องของเพียงครั้งแรกที่สามทั่วโลกประชุม [373]

คริสตจักรอัสซีเรียแห่งตะวันออก

ศตวรรษที่ 6 คริสตจักร Nestorianเซนต์จอห์นส์ใน หมู่บ้านแอสของ Geramonใน Hakkari , ตุรกีทิศตะวันออกเฉียงใต้

แอสโบสถ์แห่งตะวันออกกับ Patriarchate ทิวก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 17 เป็นอิสระตะวันออกคริสเตียนนิกายซึ่งอ้างต่อเนื่องจากโบสถ์แห่งตะวันออก -IN ขนานไปกับ Patriarchate คาทอลิกก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 16 ที่กลายเป็นChaldean คาทอลิก คริสตจักรซึ่งเป็นริสตจักรคาทอลิกตะวันออกที่มีส่วนสัมพันธ์กับพระสันตปาปา เป็นคริสตจักรคริสเตียนตะวันออกที่ดำเนินตามคริสตศาสนาและศาสนศาสตร์แบบดั้งเดิมของคริสตจักรแห่งประวัติศาสตร์ตะวันออก ส่วนใหญ่aniconicและไม่ได้อยู่ในการสนทนากับคริสตจักรอื่น ๆ ก็เป็นสาขาทางทิศตะวันออกของซีเรียศาสนาคริสต์และใช้ตะวันออกซีเรียพระราชพิธีในของการสวดมนต์ [374]

ภาษาพูดใช้หลักคือซีเรียซึ่งเป็นภาษาถิ่นของภาคตะวันออกอราเมอิกและส่วนใหญ่ของสมัครพรรคพวกของตนที่มีชาติพันธุ์อัสซีเรีย มีสำนักงานใหญ่อย่างเป็นทางการในเมืองเออร์บิลในภาคเหนือของอิรักถานและพื้นที่เดิมยังแพร่กระจายเข้าไปในตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีและตะวันตกเฉียงเหนือของอิหร่านที่สอดคล้องกับโบราณอัสซีเรีย ลำดับชั้นประกอบด้วยบาทหลวงในเขตเมืองและบาทหลวงสังฆมณฑลในขณะที่นักบวชระดับล่างประกอบด้วยนักบวชและมัคนายกซึ่งรับใช้ในสังฆมณฑล (eparchies) และตำบลทั่วตะวันออกกลางอินเดียอเมริกาเหนือโอเชียเนียและยุโรป (รวมถึงคอเคซัสและรัสเซีย) . [375]

โบสถ์เก่าแก่ของภาคตะวันออกเด่นชัดจากคริสตจักรแอสของภาคตะวันออกในปี 1964 มันเป็นหนึ่งในแอสคริสตจักรที่ต่อเนื่องเรียกร้องกับประวัติศาสตร์Patriarchate ของ Seleucia-พอนคริสตจักร -The ของภาคตะวันออกซึ่งเป็นหนึ่งในโบสถ์คริสต์เก่าแก่ที่สุดใน เมโสโปเตเมีย. [376]

โปรเตสแตนต์

ในปี 1521 Edict of Worms ได้ประณามMartin Lutherและสั่งห้ามไม่ให้พลเมืองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ปกป้องหรือเผยแพร่แนวคิดของเขาอย่างเป็นทางการ [377]แยกนี้ภายในคริสตจักรโรมันคาทอลิกเรียกว่าตอนนี้การปฏิรูป ปฏิรูปที่โดดเด่นรวมถึงมาร์ตินลูเธอร์Huldrych กลีและจอห์นคาลวิน 1529 การประท้วงที่สเปเยอร์กับถูก excommunicated ให้พรรคนี้ชื่อนิกายโปรเตสแตนต์ ลูเธอร์ทายาทศาสนศาสตร์หลักที่รู้จักกันเป็นนิกายลูเธอรัน กลีและคาลวินทายาทเป็นที่กว้างไกล denominationally และจะเรียกว่าเป็นประเพณีกลับเนื้อกลับตัว [378]โปรเตสแตนต์ได้พัฒนาวัฒนธรรมของตนเองโดยมีส่วนร่วมสำคัญในด้านการศึกษามนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระเบียบทางการเมืองและสังคมเศรษฐกิจและศิลปะและสาขาอื่น ๆ อีกมากมาย [379]

ชาวอังกฤษคริสตจักรสืบเชื้อสายมาจากคริสตจักรแห่งอังกฤษและการจัดระเบียบในชาวอังกฤษศีลมหาสนิท ชาวอังกฤษบางคน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่คิดว่าตัวเองเป็นทั้งโปรเตสแตนต์และคาทอลิก [380] [381]

เนื่องจากนิกายแองกลิกันลูเธอรันและสาขาที่ได้รับการปฏิรูปของนิกายโปรเตสแตนต์มีต้นกำเนิดมาจากความร่วมมือกับรัฐบาลมากที่สุดการเคลื่อนไหวเหล่านี้จึงเรียกว่า " Magisterial Reformation " ในทางกลับกันกลุ่มต่างๆเช่นAnabaptistsซึ่งมักไม่คิดว่าตัวเองเป็นโปรเตสแตนต์มีต้นกำเนิดในการปฏิรูปหัวรุนแรงซึ่งบางครั้งได้รับการคุ้มครองภายใต้การกระทำของความอดทนแต่ก็ไม่ได้ติดตามประวัติศาสตร์ของพวกเขากลับไปยังคริสตจักรของรัฐใด ๆ พวกเขามีความโดดเด่นมากขึ้นด้วยการปฏิเสธการรับบัพติศมาของทารก พวกเขาเชื่อในการล้างบาปของผู้เชื่อที่เป็นผู้ใหญ่เท่านั้น - ลัทธิเชื่อในการรับบัพติศมา(Anabaptists ได้แก่Amish , Apostolic , Mennonites , HutteritesและSchwarzenau Brethren / German Baptist groups) [382] [383] [384]

คำว่าโปรเตสแตนต์ยังหมายถึงคริสตจักรใด ๆ ที่ก่อตั้งขึ้นในภายหลังโดยมีประเพณี Magisterial หรือ Radical ในศตวรรษที่ 18 ตัวอย่างเช่นท๊งอกออกมาจากชาวอังกฤษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจอห์นเวสลีย์ 's เคลื่อนไหวคืนชีพของพระเยซู [385]หลายPentecostalและไม่ใช่นิกายโบสถ์ซึ่งเน้นการทำความสะอาดอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเปิดขยายตัวออกจากท๊ [386]เพราะเมโทเทลส์และอื่น ๆ evangelicals ความเครียด "ยอมรับพระเยซูเป็นพระเจ้าส่วนบุคคลของคุณและผู้ช่วยให้รอด" [387]ซึ่งมาจากเวสลีย์เน้นของการเกิดใหม่ , [388]พวกเขามักจะเรียกตัวเองว่าเป็นเกิดอีกครั้ง [389] [390]

นิกายโปรเตสแตนต์เป็นกลุ่มคริสเตียนที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกด้วยจำนวนผู้ติดตามแม้ว่าคริสตจักรออร์โธดอกซ์ตะวันออกจะมีขนาดใหญ่กว่านิกายโปรเตสแตนต์ใด ๆ ก็ตาม [357]ค่าประมาณแตกต่างกันไปโดยส่วนใหญ่เป็นคำถามที่ว่านิกายใดที่จะจัดเป็นโปรเตสแตนต์ กระนั้นโดยทั่วไปจำนวนคริสเตียนโปรเตสแตนต์ทั้งหมดประมาณ 800 ล้านถึง 1 พันล้านคนซึ่งสอดคล้องกับเกือบ 40% ของคริสเตียนทั่วโลก [14] [266] [391] [392]ส่วนใหญ่ของโปรเตสแตนต์เป็นสมาชิกเพียงไม่กี่คนของครอบครัวนิกายกล่าวคือAdventists , นับถือ , แบ็บติสต์ , กลับเนื้อกลับตัว (เคลวิน) , [393] ลูเธอรัน , เมโท , Moravians / HussitesและPentecostals . [266] คริสตจักรที่ไม่เป็นที่รู้จักในเชิงศาสนา , ผู้เผยแพร่ศาสนา , มีเสน่ห์ , นีโอ - มีเสน่ห์ , เป็นอิสระและมีคริสตจักรอื่น ๆ เพิ่มขึ้นและเป็นส่วนสำคัญของคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ [394]

กลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่ถือลัทธิโปรเตสแตนต์ขั้นพื้นฐานระบุตัวเองง่ายๆว่าเป็น "คริสเตียน" หรือ "คริสเตียนที่บังเกิดใหม่ " โดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะแยกตัวออกจากลัทธิสารภาพบาปและลัทธิของชุมชนคริสเตียนอื่น ๆ[395]โดยเรียกตัวเองว่า " ไม่ใช่นิกาย " หรือ " ผู้เผยแพร่ศาสนา " มักก่อตั้งโดยศิษยาภิบาลแต่ละคนพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับนิกายทางประวัติศาสตร์เพียงเล็กน้อย [396]

การฟื้นฟู

ภาพวาดในศตวรรษที่ 19 ของ โจเซฟสมิ ธและออ ลิเวอร์คาวเดอรีรับ ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรจาก ยอห์นผู้ให้บัพติศมา วันหลังเซนต์สเชื่อว่า เพีหยุดอยู่หลังจากการตายของอัครสาวกและดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับ การบูรณะ

การตื่นขึ้นครั้งใหญ่ครั้งที่สองซึ่งเป็นช่วงเวลาของการฟื้นฟูศาสนาที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นปี 1800 ทำให้เห็นการพัฒนาของคริสตจักรจำนวนมากที่ไม่เกี่ยวข้องกัน โดยทั่วไปพวกเขามองว่าตัวเองกำลังฟื้นฟูคริสตจักรเดิมของพระเยซูคริสต์แทนที่จะปฏิรูปคริสตจักรเดิมที่มีอยู่ [397]ความเชื่อร่วมกันจัดขึ้นโดย Restorationists คือการที่หน่วยงานอื่น ๆ ของศาสนาคริสต์ได้นำข้อบกพร่องหลักคำสอนศาสนาคริสต์เข้ามาซึ่งเป็นที่รู้จักเลิก [398]ในเอเชียอิเกลเซียนิคริสโตเป็นศาสนาที่รู้จักกันดีในยุคบูรณะซึ่งก่อตั้งขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1900

คริสตจักรบางแห่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้มีความเกี่ยวพันกับการประชุมค่ายต้นศตวรรษที่ 19 ในแถบมิดเวสต์และตอนเหนือของรัฐนิวยอร์ก หนึ่งในคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดที่ผลิตจากการเคลื่อนไหวเป็นคริสตจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย [399]อเมริกันพันปีและเวนซึ่งเกิดขึ้นจากการสอนศาสนานิกายโปรเตสแตนต์อิทธิพลต่อการเป็นพยานการเคลื่อนไหวและเป็นปฏิกิริยาเฉพาะกับวิลเลียมมิลเลอร์ที่Adventists เจ็ดวัน อื่น ๆ รวมทั้งคริสตจักรคริสเตียน (สาวกของพระคริสต์) , คริสตจักรคริสเตียนอีแวนเจลิคในแคนาดา , [400] [401] คริสตจักรของพระคริสต์ , และคริสตจักรคริสเตียนและคริสตจักรของพระคริสต์มีรากฐานมาจากขบวนการฟื้นฟูสโตน - แคมป์เบลร่วมสมัยซึ่ง มีศูนย์กลางอยู่ที่รัฐเคนตักกี้และเทนเนสซี กลุ่มอื่น ๆ ที่มีต้นกำเนิดในช่วงเวลานี้รวมถึงChristadelphiansและกล่าวก่อนหน้านี้การเคลื่อนไหวหลังวันเซนต์ส ในขณะที่คริสตจักรที่กำเนิดในการตื่นขึ้นครั้งใหญ่ครั้งที่สองมีความคล้ายคลึงกันเพียงผิวเผิน แต่หลักคำสอนและการปฏิบัติของพวกเขาก็แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ [402]

อื่น ๆ

คริสตจักรหัวแข็งแห่งทรานซิลเวเนียในค ลูจ - นาโปกา

ภายในอิตาลีโปแลนด์ลิทัวเนียทรานซิลเวเนียฮังการีโรมาเนียและสหราชอาณาจักรคริสตจักรหัวแข็งเกิดจากประเพณีปฏิรูปในศตวรรษที่ 16; [403]หัวแข็งโบสถ์ของ Transylvaniaเป็นตัวอย่างที่สกุลเงินดังกล่าวที่เกิดขึ้นในยุคนี้ [404]พวกเขานำAnabaptistหลักคำสอนของcredobaptism [405]

ต่างๆที่มีขนาดเล็กอิสระคาทอลิกชุมชนเช่นคริสตจักรคาทอลิกเก่าแก่ , [406]รวมคำว่าคาทอลิกในชื่อของพวกเขาและเนื้อหาที่มีการปฏิบัติมากขึ้นหรือน้อยพิธีกรรมในการร่วมกันกับคริสตจักรคาทอลิกแต่ไม่ได้อยู่ในการสนทนาเต็มรูปแบบกับHoly See . [407]

คริสเตียนฝ่ายวิญญาณเช่นDoukhoborและMolokanได้แยกตัวออกจากคริสตจักรออร์โธดอกซ์รัสเซียและรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ Mennonites และQuakersเนื่องจากการปฏิบัติทางศาสนาที่คล้ายคลึงกัน ทั้งหมดของกลุ่มคนเหล่านี้ได้รับการพิจารณารวมกันนอกจากจะเป็นคริสตจักรความสงบอันเนื่องมาจากความเชื่อของพวกเขาในความสงบ [408] [409]

Messianic Judaism (หรือ Messianic Movement) เป็นชื่อของขบวนการคริสเตียนที่ประกอบด้วยกระแสจำนวนมากซึ่งสมาชิกอาจคิดว่าตัวเองเป็นยิว ขบวนการนี้เกิดขึ้นในปี 1960 และ 1970 และผสมผสานองค์ประกอบของการปฏิบัติทางศาสนาของชาวยิวกับศาสนาคริสต์แบบเผยแพร่ศาสนา ศาสนายิวที่เป็นศาสนทูตยืนยันลัทธิของคริสเตียนเช่นพระเมสสิยาห์และความเป็นพระเจ้าของ "Yeshua" (ชื่อภาษาฮีบรูของพระเยซู) และพระลักษณะของพระเจ้า Triune ขณะเดียวกันก็ปฏิบัติตามกฎหมายและประเพณีการบริโภคอาหารของชาวยิวด้วย [410]

ลึกลับคริสเตียนถือว่าศาสนาคริสต์เป็นศาสนาลึกลับ , [411] [412]และยอมรับการดำรงอยู่และความครอบครองของบางอย่างที่ลึกลับคำสอนหรือการปฏิบัติ, [413] [414]ซ่อนจากประชาชน แต่สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในแวดวงแคบ ๆ ของ "พุทธะ" "ริเริ่ม" หรือคนที่มีการศึกษาสูง [415] [416]บางส่วนของสถาบันคริสเตียนลึกลับรวมถึงRosicrucian มิตรภาพที่สังคม AnthroposophicalและMartinism

nondenominational ศาสนาคริสต์หรือไม่ใช่นิกายศาสนาคริสต์ประกอบด้วยคริสตจักรซึ่งโดยปกติจะห่างไกลจากconfessionalismหรือcreedalismของชุมชนคริสเตียนอื่น ๆ[395]โดยไม่ได้อย่างเป็นทางการสอดคล้องกับระดับนับถือศาสนาคริสต์นิกาย [417]ศาสนาคริสต์นอกศาสนาเกิดขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่ 18 ผ่านขบวนการฟื้นฟู Stone-Campbellโดยมีสาวกจัดระเบียบตัวเองอย่างเรียบง่ายในฐานะ " คริสเตียน " และ " สาวกของพระคริสต์ ", [หมายเหตุ 7] [417] [418]แต่โดยทั่วไปแล้วหลายคนยึดถือพระเยซูคริสต์ [419] [420] [421]

วัฒนธรรมคริสเตียน
ตามเข็มนาฬิกาจากด้านบน : เพดานโบสถ์ Sistine , วิหาร Notre-Dameในปารีส, งานแต่งงานแบบ Eastern Orthodox , รูปปั้นChrist the Redeemer , ฉากการประสูติ

วัฒนธรรมตะวันตกตลอดประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เกือบจะเทียบเท่ากับวัฒนธรรมคริสเตียนและประชากรส่วนใหญ่ของซีกโลกตะวันตกสามารถอธิบายได้ว่าเป็นคริสเตียนที่ฝึกปฏิบัติหรือเป็นเพียงเล็กน้อย แนวความคิดเกี่ยวกับ "ยุโรป" และ "โลกตะวันตก" มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับแนวคิดของ " คริสต์ศาสนาและคริสต์ศาสนจักร " นักประวัติศาสตร์หลายคนแม้แอตทริบิวต์ศาสนาคริสต์สำหรับการเชื่อมโยงที่สร้างแบบครบวงจรตัวตนของยุโรป [422]

แม้ว่าวัฒนธรรมตะวันตกจะมีหลายศาสนาหลายศาสนาในช่วงปีแรก ๆ ภายใต้อาณาจักรกรีกและโรมันในขณะที่อำนาจของโรมันรวมศูนย์หมดลงการครอบงำของคริสตจักรคาทอลิกเป็นเพียงพลังเดียวที่สอดคล้องกันในยุโรปตะวันตก [423]จนกระทั่งยุคแสงสว่าง , [424]คริสเตียนวัฒนธรรมแนะนำหลักสูตรปรัชญาวรรณกรรมศิลปะดนตรีและวิทยาศาสตร์ [423] [425]สาขาวิชาคริสเตียนของศิลปะนั้นได้มีการพัฒนาไปในปรัชญาคริสเตียน , ศิลปะคริสเตียน , เพลงคริสเตียน , วรรณกรรมคริสเตียนและอื่น ๆ

ศาสนาคริสต์มีผลกระทบอย่างมากต่อการศึกษาเนื่องจากคริสตจักรได้สร้างฐานของระบบการศึกษาแบบตะวันตก[426]และเป็นผู้สนับสนุนการก่อตั้งมหาวิทยาลัยในโลกตะวันตกเนื่องจากโดยทั่วไปแล้วมหาวิทยาลัยได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาบันที่มีต้นกำเนิด ในสภาพแวดล้อมของคริสเตียนยุคกลาง [208] ในอดีตศาสนาคริสต์มักเป็นผู้อุปถัมภ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์; หลายพระสงฆ์คาทอลิก , [427] นิกายเยซูอิตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง[428] [429]ได้รับการใช้งานในด้านวิทยาศาสตร์ตลอดประวัติศาสตร์และได้ทำผลงานที่สำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ [430]นิกายโปรเตสแตนต์ยังมีอิทธิพลสำคัญต่อวิทยาศาสตร์ ตามที่วิทยานิพนธ์เมอร์ตัน , มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการเพิ่มขึ้นของภาษาอังกฤษPuritanismและภาษาเยอรมันกตัญญูบนมือข้างหนึ่งและวิทยาศาสตร์การทดลองในช่วงต้นอื่น ๆ [431]อิทธิพลทางอารยธรรมของศาสนาคริสต์ ได้แก่ สวัสดิการสังคม[432] การก่อตั้งโรงพยาบาล[433]เศรษฐศาสตร์ (ตามหลักจริยธรรมในการทำงานของโปรเตสแตนต์ ) [434] [435] [436]สถาปัตยกรรม[437]การเมือง[438]วรรณกรรม , [439] สุขอนามัยส่วนบุคคล (การชำระล้าง ), [440] [441] [442]และชีวิตครอบครัว [443] [444]

คริสเตียนตะวันออก (โดยเฉพาะNestorian คริสเตียน ) สนับสนุนการอาหรับอารยธรรมอิสลามในช่วงรัชสมัยของUmmayadและซิตโดยแปลผลงานของนักปรัชญากรีกที่จะซีเรียและหลังจากนั้นจะอาหรับ [445] [446] [447]พวกเขายังเก่งในด้านปรัชญาวิทยาศาสตร์เทววิทยาและการแพทย์ [448] [449] [450]

คริสเตียนได้ทำมากมายของการมีส่วนร่วมกับความก้าวหน้าของมนุษย์ในช่วงกว้างและมีความหลากหลายของสาขารวมทั้งปรัชญา[451] วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , [452] [453] [454] [455] ยา , [456] ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม , [457] การเมือง , วรรณกรรม , เพลง , [458]และธุรกิจ [459]ตาม100 ปีของรางวัลโนเบลการทบทวนรางวัลโนเบลระหว่างปี 1901 ถึง 2000 เผยให้เห็นว่า (65.4%) ของผู้ได้รับรางวัลโนเบระบุว่าศาสนาคริสต์ในรูปแบบต่างๆเป็นศาสนาที่ตนชอบ [460]

คริสตชนทางวัฒนธรรมเป็นบุคคลทางโลกที่มีมรดกทางศาสนาแบบคริสเตียนซึ่งอาจไม่เชื่อในข้อเรียกร้องทางศาสนาของศาสนาคริสต์ แต่ยังคงมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมศิลปะดนตรีและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา [461]

Postchristianityเป็นระยะของการลดลงของศาสนาคริสต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป ,แคนาดา ,ออสเตรเลียและในระดับเล็ก ๆ น้อย ๆภาคใต้โคนในวันที่ 20 และ 21 ศตวรรษพิจารณาในแง่ของลัทธิหลังสมัยใหม่ หมายถึงการสูญเสียการผูกขาดค่านิยมและการมองโลกของศาสนาคริสต์ในสังคมคริสเตียนในอดีต [462]

คริสเตียนธงเป็นธงทั่วโลกการออกแบบในต้นศตวรรษที่ 20 เพื่อเป็นตัวแทนของศาสนาคริสต์และ คริสตจักร [463]

กลุ่มคริสเตียนนิกายและได้แสดงอุดมคติของถูกคืนดีนานและในศตวรรษที่ 20 คริสเตียนนิกายขั้นสูงในสองวิธี [464] [465]วิธีหนึ่งคือความร่วมมือที่มากขึ้นระหว่างกลุ่มต่างๆเช่นWorld Evangelical Allianceก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2389 ในลอนดอนหรือการประชุมมิชชันนารีแห่งโปรเตสแตนต์ในเอดินบะระในปี พ.ศ. 2453 คณะกรรมาธิการความยุติธรรมสันติภาพและการสร้างสรรค์ของสภาคริสตจักรโลกที่ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. พ.ศ. 2491 โดยคริสตจักรโปรเตสแตนต์และออร์โธดอกซ์และสภาระดับชาติที่คล้ายกันเช่นสภาคริสตจักรแห่งชาติในออสเตรเลียซึ่งรวมถึงคาทอลิก [464]

อีกทางหนึ่งคือการรวมตัวเป็นสถาบันกับคริสตจักรที่เป็นหนึ่งเดียวซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงสหภาพแรงงานระหว่างลูเธอรันและคาลวินิสต์ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ของเยอรมนี Congregationalist ระเบียบและโบสถ์เพรสไบทียูในปี 1925 เพื่อสร้างโบสถ์ยูไนเต็ดแคนาดา , [466]และในปี 1977 ในรูปแบบคริสตจักรเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในออสเตรเลีย คริสตจักรใต้ของประเทศอินเดียที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1947 โดยสหภาพของชาวอังกฤษติสม์เมธ Congregationalist และคริสตจักรเพรสไบที [467]

คริสเตียนธงเป็นธงทั่วโลกการออกแบบในต้นศตวรรษที่ 20 เพื่อเป็นตัวแทนของศาสนาคริสต์และคริสตจักร [463]

ทั่วโลก, วัด Taizéชุมชนเด่นคือเป็นประกอบด้วยมากกว่าหนึ่งร้อยพี่น้องจากโปรเตสแตนต์และประเพณีคาทอลิก [468]ชุมชนเน้นการปรองดองของทุกนิกายและคริสตจักรหลักซึ่งตั้งอยู่ในTaizéเมืองSaône-et-Loireประเทศฝรั่งเศสได้รับการขนานนามว่า "Church of Reconciliation" [468]ชุมชนนี้เป็นที่รู้จักในระดับสากลดึงดูดผู้แสวงบุญมากกว่า 100,000 คนต่อปี [469]

ขั้นตอนสู่การปรองดองในระดับโลกถูกดำเนินการในปีพ. ศ. 2508 โดยคริสตจักรคาทอลิกและนิกายออร์โธดอกซ์ร่วมกันเพิกถอนการออกจากกิจการที่เป็นเครื่องหมายการแตกแยกครั้งใหญ่ในปีค. ศ. [470]คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศแองกลิกันคาทอลิก (ARCIC) ทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ระหว่างคริสตจักรเหล่านั้นตั้งแต่ปีพ. ศ. 2513; [471]และคริสตจักรนิกายลูเธอรันและคาทอลิกบางแห่งลงนามในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยหลักคำสอนแห่งเหตุผลในปี 2542 เพื่อจัดการกับความขัดแย้งที่เป็นรากฐานของการปฏิรูปโปรเตสแตนต์ ในปี 2549 World Methodist Councilซึ่งเป็นตัวแทนของนิกายเมธอดิสต์ทั้งหมดได้นำคำประกาศดังกล่าวไปใช้ [472]

วิจารณ์

สำเนา Summa Theologicaโดย Thomas Aquinasซึ่งเป็นผลงานการขอโทษของคริสเตียนที่มีชื่อเสียง

คำติชมของศาสนาคริสต์และคริสเตียนย้อนกลับไปในยุคอัครสาวกโดยพระคัมภีร์ใหม่บันทึกความขัดแย้งระหว่างสาวกของพระเยซูกับพวกฟาริสีและธรรมาจารย์ (เช่นมัทธิว 15: 1–20และมาระโก 7: 1–23 ) [473]ในคริสต์ศตวรรษที่ 2 ชาวยิววิพากษ์วิจารณ์ศาสนาคริสต์ด้วยเหตุต่างๆเช่นคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูไม่สามารถทำให้เป็นจริงได้เนื่องจากพระเยซูไม่ได้มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จ [474]นอกจากนี้การเสียสละเพื่อลบบาปล่วงหน้าสำหรับทุกคนหรือในฐานะมนุษย์ไม่เหมาะกับพิธีกรรมบูชายัญของชาวยิว ยิ่งไปกว่านั้นพระเจ้าตรัสว่าจะตัดสินผู้คนเกี่ยวกับการกระทำของพวกเขาแทนที่จะเป็นความเชื่อของพวกเขา [475] [476]หนึ่งในการโจมตีศาสนาคริสต์อย่างครอบคลุมเป็นครั้งแรกมาจากนักปรัชญาชาวกรีกCelsusผู้เขียนThe True Wordซึ่งเป็นการวิพากษ์วิจารณ์คริสเตียนว่าเป็นสมาชิกที่ไม่ได้ประโยชน์ในสังคม [477] [478] [479]ในการตอบสนองOrigenบิดาของคริสตจักรได้ตีพิมพ์บทความของเขาContra CelsumหรือAgainst Celsusซึ่งเป็นผลงานของคริสเตียนขอโทษซึ่งกล่าวถึงการวิพากษ์วิจารณ์ของ Celsus อย่างเป็นระบบและช่วยทำให้ศาสนาคริสต์มีความน่าเชื่อถือในทางวิชาการในระดับหนึ่ง [480] [479]

เมื่อถึงศตวรรษที่ 3 การวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาคริสต์ได้เกิดขึ้น ข่าวลือเกี่ยวกับคริสเตียนแพร่สะพัดไปทั่วโดยอ้างว่าพวกเขาไม่เชื่อพระเจ้าและเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมพวกเขากินทารกที่เป็นมนุษย์และมีส่วนร่วมในการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้อง [481] [482] Neoplatonistปราชญ์Porphyryเขียนสิบห้าปริมาณAdversus Christianosเป็นการโจมตีที่ครอบคลุมเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ในอาคารส่วนที่เกี่ยวกับคำสอนของนุส [483] [484]

เมื่อถึงศตวรรษที่ 12 Mishneh Torah (กล่าวคือรับบี โมเสสไมโมนิเดส ) กำลังวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาคริสต์ด้วยเหตุผลของการบูชารูปเคารพโดยที่คริสเตียนถือว่าความเป็นพระเจ้ากับพระเยซูซึ่งมีร่างกาย [485]ในศตวรรษที่ 19 Nietzsche ได้เริ่มเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับคำสอนที่ "ผิดธรรมชาติ" ของศาสนาคริสต์ (เช่นการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์) และยังคงวิจารณ์ศาสนาคริสต์จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต [486]ในศตวรรษที่ 20 นักปรัชญาเบอร์ทรานด์รัสเซลได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ในเรื่องWhy I Am Not a Christianทำให้เขาปฏิเสธศาสนาคริสต์ในการตั้งข้อโต้แย้งเชิงตรรกะ [487]

คำติชมของศาสนาคริสต์ยังคงวันเช่นชาวยิวและชาวมุสลิมศาสนาศาสตร์วิพากษ์วิจารณ์หลักคำสอนของทรินิตี้ที่จัดขึ้นโดยคริสเตียนส่วนใหญ่ระบุว่าหลักคำสอนนี้มีผลในการสมมติว่ามีสามเทพทำงานกับทฤษฎีพื้นฐานของmonotheism [488]โรเบิร์ตเอ็มไพรซ์นักวิชาการในพันธสัญญาใหม่ระบุความเป็นไปได้ที่เรื่องราวในคัมภีร์ไบเบิลบางส่วนมีพื้นฐานมาจากตำนานในทฤษฎีตำนานพระคริสต์และปัญหาในเรื่องนั้น [489]

การข่มเหง

คริสเตียนหนีบ้านของพวกเขาใน จักรวรรดิออตโตประมาณ 1,922 คริสเตียนหลายคนถูกรังแกและ / หรือฆ่าตายในระหว่าง การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาร์เมเนีย , การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวกรีกและ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แอส [490]

คริสเตียนเป็นกลุ่มศาสนาที่ถูกข่มเหงมากที่สุดกลุ่มหนึ่งในโลกโดยเฉพาะในตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือและเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก [491]ในปี 2017 Open Doorsประมาณ 260 ล้านคนที่นับถือศาสนาคริสต์ถูก "สูงมากสูงมากหรือถูกข่มเหงอย่างรุนแรง" ทุกปี[492]โดยเกาหลีเหนือถือเป็นประเทศที่อันตรายที่สุดสำหรับคริสเตียน [493] [494]ใน 2019 รายงาน[495] [496]โดยนายสหราชอาณาจักรเลขาธิการแห่งรัฐของต่างประเทศและเครือจักรภพสำนักงาน (FCO) เพื่อตรวจสอบการประหัตประหารทั่วโลกของคริสเตียนพบประหัตประหารได้เพิ่มขึ้นและเป็นที่สูงที่สุดใน ตะวันออกกลางแอฟริกาเหนืออินเดียจีนเกาหลีเหนือและละตินอเมริกา[ ต้องการคำชี้แจง ]และอื่น ๆ[497]และเป็นทั่วโลกและไม่ จำกัด เฉพาะรัฐอิสลาม [496]การตรวจสอบนี้พบว่าประมาณ 80% ของผู้เชื่อที่ถูกข่มเหงทั่วโลกเป็นคริสเตียน [19]

การขอโทษ

คริสต์ศาสนามีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอพื้นฐานที่มีเหตุผลสำหรับศาสนาคริสต์ คำว่า "ขอโทษ" (กรีก: ἀπολογητικός apologētikos ) มาจากภาษากรีกคำกริยาἀπολογέομαι apologeomaiความหมาย "(I) พูดในการป้องกัน" [498]คริสเตียนอะพอลมีหลายรูปแบบในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาโดยเริ่มจากเปาโลอัครสาวก Thomas Aquinasนักปรัชญาเสนอข้อโต้แย้งห้าประการเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของพระเจ้าในSumma Theologicaในขณะที่Summa ตรงกันข้ามกับคนต่างชาติเป็นงานขอโทษที่สำคัญ [499] [500] GK Chestertonนักขอโทษที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งเขียนในช่วงต้นศตวรรษที่ยี่สิบเกี่ยวกับประโยชน์ของศาสนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาคริสต์ เชสเตอร์ตันมีชื่อเสียงในเรื่องการใช้ความขัดแย้งเชสเตอร์ตันอธิบายว่าในขณะที่ศาสนาคริสต์มีความลึกลับที่สุด แต่ก็เป็นศาสนาที่ใช้ได้จริงที่สุด [501] [502]เขาชี้ไปที่ความก้าวหน้าของอารยธรรมคริสเตียนเพื่อพิสูจน์การปฏิบัติจริง [503]นักฟิสิกส์และปุโรหิตจอห์นคิงฮอร์ในของเขาคำถามของความเป็นจริงกล่าวถึงเรื่องของศาสนาและวิทยาศาสตร์ , หัวข้อที่คริสเตียน apologists อื่น ๆ เช่นราวีซาคาไรส์ , จอห์นเลนน็อกซ์และวิลเลียมเลนเครกมีส่วนร่วมด้วยหลังชายสองคน opining ว่าเงินเฟ้อรุ่นบิ๊กแบงเป็นหลักฐานสำหรับการดำรงอยู่ของพระเจ้า [504]

 • โครงร่างของศาสนาคริสต์
 • ศาสนาคริสต์
 • ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม
 • ศาสนาคริสต์และศาสนายิว
 • ศาสนาคริสต์และการเมือง
 • ตำนานคริสเตียน
 • คริสตจักรที่แท้จริงแห่งหนึ่ง
 • ศาสดาของศาสนาคริสต์

 1. ^ มันจะปรากฏขึ้นในกิจการของอัครทูต,กิจการ 9: 2 ,บารมี 19: 9และกิจการ 19:23 ) ฉบับแปลภาษาอังกฤษบางส่วนของพันธสัญญาใหม่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ว่า 'the Way' (เช่นฉบับ New King Jamesและฉบับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ) ซึ่งบ่งชี้ว่า 'ศาสนาใหม่ดูเหมือนจะถูกกำหนด' อย่างไร [21]ในขณะที่คนอื่นปฏิบัติต่อวลีนี้ว่า บ่งบอก - 'ทางนั้น', [22] 'ทางนั้น' [23]หรือ 'ทางของพระเจ้า' [24]ซีเรียรุ่นอ่าน "ทางของพระเจ้า" และละตินภูมิฐานรุ่น "วิธีของพระเจ้า" [25]
 2. ^ เทียบเท่าภาษาละตินซึ่งมาจากภาษาอังกฤษไตรลักษณ์ได้มา, [78] [ แหล่งที่จำเป็นดีกว่า ]เป็นTrinitas [79]แม้ว่าละตินยืมกรีกTriasคำต่อคำ [80]
 3. ^ บ่อยครั้งที่ความแตกต่างระหว่าง "liturgical" และ "non-liturgical" คริสตจักรขึ้นอยู่กับวิธีการบูชาที่ซับซ้อนหรือโบราณ; ในการใช้งานนี้คริสตจักรที่มีการให้บริการแบบไม่ใช้สคริปต์หรือกลอนสดจะถูกอธิบายว่า "ไม่ใช่พิธีกรรม" [99]
 4. ^ เหล่านี้มักจะถูกจัดเรียงในรอบปีโดยใช้หนังสือที่เรียกว่าLectionary
 5. ^ Iesous Christos Theou H yios Soterจะเป็นการทับศัพท์ที่สมบูรณ์กว่า แม้ว่าในภาษากรีก daseia หรือ Spiritus asperนั้นไม่ได้มีการทำเครื่องหมายไว้ในสคริปต์ majusculeในสมัยนั้น
 6. ^ คำศัพท์ที่ยืดหยุ่นซึ่งกำหนดให้เป็นนิกายโปรเตสแตนต์ทุกรูปแบบโดยมีข้อยกเว้นที่น่าทึ่งของนิกายทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับโดยตรงจากการปฏิรูปโปรเตสแตนต์
 7. ^ ครั้งแรกที่คริสตจักรคริสเตียน nondenominational ซึ่งโผล่ออกมาผ่านหินแคมป์เบลขบวนการฟื้นฟูจะเชื่อมโยงกับสมาคมเช่นโบสถ์คริสต์หรือโบสถ์ในคริสต์ศาสนา (สาวกของพระเยซู) [417] [418]

 1. ^ "ศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยประชากรยังคงเป็นศาสนาคริสต์" Countrymeters . สืบค้นเมื่อ1 มกราคม 2563 .
 2. ^ Pew Forum on ศาสนาและชีวิตในที่สาธารณะ ธันวาคม 2555. "ภูมิทัศน์ทางศาสนาทั่วโลก: รายงานเกี่ยวกับขนาดและการกระจายของกลุ่มศาสนาที่สำคัญของโลก ณ ปี 2010 " DC: ศูนย์วิจัย Pew บทความ .
 3. ^ วูดเฮด 2004พี np
 4. ^ ST Kimbrough, ed. (2548). ออร์โธดอกและ Wesleyan คัมภีร์ความเข้าใจและการปฏิบัติ สำนักพิมพ์เซมินารีของเซนต์วลาดิเมียร์ ISBN 978-0-88141-301-4.
 5. ^ ศาสนาในสังคมโลก น. 146, ปีเตอร์เบเยอร์, ​​2549
 6. ^ Cambridge University Historical Series, An Essay on Western Civilization in its Economic Aspects , p. 40: ลัทธินับถือลัทธินอกศาสนาเช่น Hellenism เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาอารยธรรมตะวันตก ศาสนายิวในฐานะปูชนียบุคคลของศาสนาคริสต์มีส่วนเกี่ยวข้องทางอ้อมมากกับการสร้างอุดมคติและศีลธรรมของชาติตะวันตกตั้งแต่ยุคคริสเตียน
 7. ^ Caltron JH Hayas,ศาสนาคริสต์และอารยธรรมตะวันตก (1953), Stanford University Press พี 2: "ลักษณะที่โดดเด่นบางประการของอารยธรรมตะวันตกของเรา - อารยธรรมของยุโรปตะวันตกและอเมริกา - ส่วนใหญ่ได้รับการหล่อหลอมโดยชาวยูเดีย - Graeco - ศาสนาคริสต์คาทอลิกและโปรเตสแตนต์"
 8. ^ Horst Hutter มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก Shaping อนาคต: นิทระบอบการปกครองใหม่ของจิตวิญญาณและนักพรต Practices (2004), หน้า 111: ผู้ก่อตั้งวัฒนธรรมตะวันตกที่ยิ่งใหญ่สามคน ได้แก่ โสกราตีสพระเยซูและเพลโต
 9. ^ เฟร็ดฮาร์ด Dallmayr, Dialogue ท่ามกลางอารยธรรม: บางที่เป็นแบบอย่างเสียง (2004), หน้า 22: อารยธรรมตะวันตกบางครั้งอธิบายว่าเป็นอารยธรรม "คริสเตียน" หรือ "ยูแด - คริสเตียน"
 10. ^ ความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมกับคริสเตียน . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม 2549. ISBN 978-90-5356-938-2. สืบค้นเมื่อ18 ตุลาคม 2550 . ความกระตือรือร้นในการประกาศข่าวประเสริฐในหมู่คริสเตียนนั้นมาพร้อมกับความตระหนักว่าปัญหาเร่งด่วนที่สุดที่ต้องแก้ไขคือทำอย่างไรจึงจะรับใช้ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่จำนวนมาก Simatupang กล่าวว่าหากจำนวนคริสเตียนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าหรือสามเท่าจำนวนรัฐมนตรีก็ควรจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าหรือสามเท่าและบทบาทของฆราวาสควรได้รับการขยายให้มากที่สุดและบริการคริสเตียนต่อสังคมผ่านโรงเรียนมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลและสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าควร จะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้สำหรับเขาภารกิจของคริสเตียนควรมีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมท่ามกลางกระบวนการปรับปรุงให้ทันสมัย
 11. ^ Fred Kammer (1 พฤษภาคม 2547). ทำศรัทธาความยุติธรรม Paulist กด น. 77. ISBN 978-0-8091-4227-9. สืบค้นเมื่อ18 ตุลาคม 2550 . นักศาสนศาสตร์บาทหลวงและนักเทศน์กระตุ้นให้ชุมชนคริสเตียนมีความเห็นอกเห็นใจเช่นเดียวกับพระเจ้าของพวกเขาโดยย้ำว่าการสร้างนั้นมีไว้เพื่อมนุษยชาติทั้งหมด พวกเขายังยอมรับและพัฒนาการระบุตัวตนของพระคริสต์กับคนยากจนและหน้าที่ของคริสเตียนที่จำเป็นต่อคนยากจน ศาสนิกชนทางศาสนาและผู้นำที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวได้ส่งเสริมการพัฒนาสถาบันช่วยเหลือโรงพยาบาลบ้านพักสำหรับผู้แสวงบุญสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่พักพิงสำหรับมารดาที่ไม่ได้ตั้งใจซึ่งเป็นรากฐานสำหรับ "เครือข่ายโรงพยาบาลสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและโรงเรียนที่ทันสมัยเพื่อให้บริการแก่ผู้ยากไร้ และสังคมโดยรวม”
 12. ^ คริสตผู้หญิง: Shapers ของการเคลื่อนไหว Chalice Press มีนาคม 2537. ISBN 978-0-8272-0463-8. สืบค้นเมื่อ18 ตุลาคม 2550 . ในจังหวัดทางตอนกลางของอินเดียพวกเขาจัดตั้งโรงเรียนสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าโรงพยาบาลและโบสถ์และเผยแพร่ข่าวสารพระกิตติคุณในซีนัส
 13. ^ “ ประเพณีคริสเตียน” . ของโครงการ Life Pew ของศูนย์วิจัยศาสนาและโยธา 19 ธันวาคม 2554 ประมาณครึ่งหนึ่งของคริสเตียนทั้งหมดทั่วโลกนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก (50%) ในขณะที่มากกว่าหนึ่งในสามเป็นโปรเตสแตนต์ (37%) นิกายออร์โธดอกซ์ประกอบด้วยชาวคริสต์ 12% ของโลก
 14. ^ ก ข ค "สถานะของโลกศาสนาคริสต์ 2019 ในบริบทของ 1900-2050 ว่า" (PDF) ศูนย์การศึกษาศาสนาคริสต์ทั่วโลก
 15. ^ ปีเตอร์ลอเรนซ์ (17 ตุลาคม 2018) "คริสตจักรออร์โธดอกแยก: ห้าเหตุผลว่าทำไมมันเป็นเรื่องสำคัญ" BBC . สืบค้นเมื่อ17 ตุลาคม 2561 .
 16. ^ a b c d e f g h วิเคราะห์ (19 ธันวาคม 2554). “ ศาสนาคริสต์ทั่วโลก” . ศูนย์วิจัยพิว. สืบค้นเมื่อ17 สิงหาคม 2555 .
 17. ^ ศูนย์วิจัยพิว
 18. ^ "การข่มเหงคริสเตียน" ในระดับใกล้เคียงกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ "" ข่าวบีบีซี . 3 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 7 ตุลาคม 2562.
 19. ^ a b Wintour แพทริค "การข่มเหงคริสเตียนที่ใกล้จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในตะวันออกกลาง - รายงาน". เดอะการ์เดียน . 2 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 7 ตุลาคม 2562.
 20. ^ Larry Hurtado (17 สิงหาคม 2017), "พอล, ศาสนาสาวก"
 21. ^ Jamieson-Fausset-Brown Bible Commentary on Acts 19, http://biblehub.com/commentaries/jfb//acts/19.htmเข้าถึง 8 ตุลาคม 2015
 22. ^ Jubilee Bible 2000
 23. ^ ฉบับอเมริกันคิงเจมส์
 24. ^ Douai-Rheims พระคัมภีร์
 25. ^ Gill, J. , Gill's Exposition of the Bible , ความเห็นเกี่ยวกับกิจการ 19:23 http://biblehub.com/commentaries/gill/acts/19.htmเข้าถึง 8 ตุลาคม 2015
 26. ^ อีปีเตอร์สัน (1959), "คริสเตียน." ใน: Frühkirche, Judentum und Gnosis , สำนักพิมพ์: Herder, Freiburg, หน้า 353–72
 27. ^ Elwell สะดวกและ 2001 , PP. 266, 828
 28. ^ โอลสัน,โมเสคของความเชื่อของคริสเตียน
 29. ^ Pelikan / Hotchkiss,ลัทธิและคำสารภาพของความเชื่อมั่นในประเพณีคริสเตียน
 30. ^ " "เราเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว .... ": The Nicene Creed and Mass" . คาทอลิกยูไนเต็ดเพื่อความจริง กุมภาพันธ์ 2548 . สืบค้นเมื่อ16 มิถุนายน 2557 .
 31. ^ สารานุกรมศาสนา "Arianism"
 32. ^ สารานุกรมคาทอลิก ,"สภาเอเฟซัส"
 33. ^ ประวัติคริสเตียนสถาบันการประชุมครั้งแรกของสภาโมรา
 34. ^ ปีเตอร์ธีโอดอร์ฟาร์ริงตัน (กุมภาพันธ์ 2549) "การปฏิเสธออร์โธดอกซ์แบบตะวันออกของ Chalcedon" . รีวิว Glastonbury (113) สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อ 19 มิถุนายน 2551.
 35. ^ สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 1จดหมายถึงฟลาเวียน
 36. ^ สารานุกรมคาทอลิก " Athanasian Creed "
 37. ^ ก ข “ มรดกร่วมกันของเราในฐานะคริสเตียน” . คริสตจักร United Methodist ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2006 สืบค้นเมื่อ31 ธันวาคม 2550 .
 38. ^ เอวิสพอล (2002)คริสตจักรคริสเตียน: บทนำประเพณีเมเจอร์ , SPCK ลอนดอน ISBN  0-281-05246-8ปกอ่อน
 39. ^ สีขาว, ฮาวเวิร์ดเอประวัติความเป็นมาของคริสตจักร
 40. ^ คัมมินส์, Duane D. (1991). คู่มือสำหรับสาวกวันนี้ในคริสตจักรคริสเตียน (สาวกของพระคริสต์) (ฉบับแก้ไข) เซนต์หลุยส์ MO: Chalice Press ISBN 978-0-8272-1425-5.
 41. ^ a b Ron Rhodes, The Complete Guide to Christian Denominations , Harvest House Publishers, 2005, ISBN  0-7369-1289-4
 42. ^ เมทซ์ / คูแกน,ฟอร์ดคู่หูพระคัมภีร์ , PP. 513, 649
 43. ^ กิจการ 2:24 , 2: 31–32 , 3:15 , 3:26 , 4:10 , 5:30 , 10: 40–41 , 13:30 , 13:34 , 13:37 , 17: 30– 31 ,โรม 10: 9 , 1 คร. 15:15 , 6:14 , 2 คร. 4:14 ,กัล 1: 1 , อฟ 1:20 , Col 2:12 , 1 เธส. 11:10 ,ฮีบรู 13:20 น . 1 ตัว 1: 3 , 1:21
 44. ^ s: Nicene Creed
 45. ^ กิจการ 1: 9–11
 46. ^ ฮาเน กราฟ การฟื้นคืนชีพที่: สุดในประตูชัยของศาสนาคริสต์
 47. ^ "ความสำคัญของการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูสำหรับคริสเตียน" . มหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่งชาติออสเตรเลีย สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อ 1 กันยายน 2550 . สืบค้นเมื่อ16 พฤษภาคม 2550 .
 48. ^ ญ . 19: 30–31 ม ก. 16: 1 16: 6
 49. ^ 1 คร 15: 6
 50. ^ จอห์น , 05:24 , 6: 39-40 , 06:47 , 10:10 , 11: 25-26และ 17: 3
 51. ^ สิ่งนี้ได้มาจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งลัทธิในยุคแรกคำสอนของคริสตจักรคาทอลิกงานเทววิทยาบางอย่างและคำสารภาพต่างๆที่ร่างขึ้นในระหว่างการปฏิรูปรวมถึงบทความสามสิบเก้าของคริสตจักรแห่งอังกฤษซึ่งมีอยู่ในหนังสือของ คองคอร์ด .
 52. ^ Fuller, The Foundations of New Testament Christology , p. 11.
 53. ^ พระเยซูสัมมนาสรุปถือได้ว่า "ในมุมมองของการสัมมนาที่เขาไม่ได้ขึ้นร่างกายจากความตายได้ฟื้นคืนชีพขึ้นอยู่แทนในประสบการณ์ที่มีวิสัยทัศน์ของปีเตอร์ ,พอลและแมรี่ ."
 54. ^ ฉุน การกระทำของพระเยซู: พระเยซูทำอะไรจริงๆ? .
 55. ^ ลอเรนเซน การฟื้นคืนชีพการเป็นสาวกความยุติธรรม: ยืนยันการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์วันนี้น. 13.
 56. ^ 1 คร 15:14
 57. ^ Ball / Johnsson (ed.) พระเยซูที่จำเป็น
 58. ^ ก ข Eisenbaum, Pamela (ฤดูหนาว 2004) "วิธีการรักษาสำหรับการได้รับเกิดจากผู้หญิง: พระเยซูต่างชาติและชาวโรมันในลำดับวงศ์ตระกูล" (PDF) วารสารวรรณคดีพระคัมภีร์ . 123 (4): 671–702 ดอย : 10.2307 / 3268465 . JSTOR  3268465 สืบค้นเมื่อ3 เมษายน 2552 .
 59. ^ กัล 3:29
 60. ^ Wright, NTสิ่งที่นักบุญเปาโลพูดจริงๆ: Paul of Tarsus เป็นผู้ก่อตั้งศาสนาคริสต์จริงหรือ? (Oxford, 1997), น. 121.
 61. ^ รอม 8: 9,11,16
 62. ^ CCC 846; วาติกัน II, Lumen Gentium 14
 63. ^ Westminster Confession, Chapter X เก็บถาวร 28 พฤษภาคม 2014 ที่ Wayback Machine ;
  Spurgeon, A Defense of Calvinism Archived 10 เมษายน 2008 ที่Wayback Machine .
 64. ^ “ พระคุณและธรรม” . คำสอนของคริสตจักรคาทอลิก . ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2010
 65. ^ นิยามของ Lateran สี่สภาอ้างในคำสอนของโบสถ์คาทอลิก §253
 66. ^ สถานะของศาสนาคริสต์ในฐานะ monotheistic ได้รับการยืนยันในแหล่งอื่น ๆสารานุกรมคาทอลิก (บทความ " Monotheism "); วิลเลี่ยมเอไบรท์ ,จากยุคหินศาสนาคริสต์ ; เอช. Richard Niebuhr ; About.comแหล่งข้อมูล Monotheistic Religion ; เคิร์ชพระเจ้าต่อต้านพระเจ้า ; วูดเฮด,รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ ; สารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ของโคลัมเบีย Monotheism ; พจนานุกรมใหม่ของวัฒนธรรมการรู้หนังสือ , monotheism ; New Dictionary of Theology, Paul , pp. 496–499; Meconi. "ศาสนาอิสลามในยุคปลายสมัยโบราณ". น. 111ff.
 67. ^ เคลลี่ คริสเตียนคำสอน หน้า 87–90
 68. ^ อเล็กซานเดอร์ พจนานุกรมของพระคัมภีร์ธรรม น. 514ff.
 69. ^ McGrath เทววิทยาทางประวัติศาสตร์ . น. 61.
 70. ^ Metzger / Coogan ฟอร์ดคู่หูพระคัมภีร์ น. 782.
 71. ^ เคลลี่ Athanasian ลัทธิ
 72. ^ Oxford, "สารานุกรมศาสนาคริสต์, pg1207
 73. ^ Heidi เจ Hornik และ Mikeal คาร์พาร์สันส์ล่ามศิลปะคริสเตียน: ภาพสะท้อนศิลปะคริสเตียนเมอร์เซอร์ University Press, 2003 ISBN  0-86554-850-1 , หน้า 32–35
 74. ^ ตัวอย่างของคำสั่ง ante-Nicene :

  ดังนั้นพลังแห่งเวทมนตร์ทั้งหมดจึงสลายไป และพันธะแห่งความชั่วร้ายทุกอย่างถูกทำลายความไม่รู้ของมนุษย์ก็ถูกพรากไปและอาณาจักรเก่าก็ยกเลิกพระเจ้าที่ปรากฏตัวในรูปของมนุษย์เพื่อการต่ออายุของชีวิตนิรันดร์

  -  St.Ignatius of Antioch ในLetter to the Ephesians , ch.4, short version, Roberts-Donaldson translation

  เรายังเป็นแพทย์ในฐานะผู้เป็นแพทย์พระเจ้าของเราพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวและพระวจนะก่อนที่เวลาจะเริ่มต้น แต่หลังจากนั้นก็กลายเป็นมนุษย์ของมารีย์พรหมจารี สำหรับ 'พระวจนะถูกสร้างขึ้นมาจากเนื้อหนัง' เขาอยู่ในร่างกาย; เป็นไปไม่ได้เขาอยู่ในร่างกายที่พอประมาณ เป็นอมตะเขาอยู่ในร่างมรรตัย เป็นชีวิตเขากลายเป็นคนคอรัปชั่นเพื่อพระองค์จะปลดปล่อยจิตวิญญาณของเราให้เป็นอิสระจากความตายและการทุจริตและรักษาพวกเขาและอาจทำให้พวกเขากลับมามีสุขภาพดีเมื่อพวกเขาป่วยด้วยความอธรรมและตัณหาอันชั่วร้าย

  -  St.Ignatius of Antioch ในLetter to the Ephesians , ch.7, short version, Roberts-Donaldson translation

  แม้ว่าศาสนจักรจะกระจายไปทั่วโลกแม้กระทั่งสุดปลายแผ่นดินโลก แต่ก็ได้รับความเชื่อนี้จากอัครสาวกและสานุศิษย์ของพวกเขานั่นคือ ... พระเจ้าองค์เดียวพระบิดาผู้ทรงฤทธานุภาพผู้สร้างสวรรค์และโลกและทะเล และทุกสิ่งที่อยู่ในนั้น และในพระเยซูคริสต์องค์เดียวพระบุตรของพระเจ้าซึ่งกลายมาเป็นอวตารเพื่อความรอดของเรา และในพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งประกาศผ่านศาสดาพยากรณ์ถึงสมัยการประทานของพระผู้เป็นเจ้าและการถือกำเนิดและการกำเนิดจากหญิงพรหมจารีและความหลงใหลและการฟื้นคืนชีพจากความตายและการขึ้นสู่สวรรค์ในเนื้อหนังของพระคริสต์ผู้เป็นที่รัก พระเยซูพระเจ้าของเราและการสำแดงของพระองค์จากสวรรค์ในพระสิริของพระบิดา 'เพื่อรวบรวมทุกสิ่งเป็นหนึ่งเดียว' และเพื่อปลุกเนื้อหนังทั้งหมดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดขึ้นใหม่เพื่อถวายแด่พระคริสต์เยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและพระเจ้า และพระผู้ช่วยให้รอดและกษัตริย์ตามพระประสงค์ของพระบิดาที่มองไม่เห็น 'ทุกเข่าควรโค้งคำนับของสิ่งต่างๆในสวรรค์และสิ่งต่างๆในโลกและสิ่งที่อยู่ใต้โลกและทุกลิ้นควรยอมรับ สำหรับเขาและเขาควรจะดำเนินการอย่างยุติธรรมต่อทุกคน ...

  -  เซนต์ Irenaeus ในAgainst Heresies , ch.X, vI, Donaldson, Sir James (1950), Ante Nicene Fathers, Volume 1: Apostolic Fathers, Justin Martyr, Irenaeus , William B.Eerdmans Publishing Co. , ISBN 978-0-8028-8087-1

  เพราะในนามของพระเจ้าพระบิดาและพระเจ้าแห่งจักรวาลและพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์จากนั้นพวกเขาจะได้รับการชำระล้างด้วยน้ำ

  -  Justin Martyr ในFirst Apology , ch. LXI, Donaldson, Sir James (1950), Ante Nicene Fathers, Volume 1: Apostolic Fathers, Justin Martyr, Irenaeus , Wm. สำนักพิมพ์ B. Eerdmans, ISBN 978-0-8028-8087-1
 75. ^ โอลสันโรเจอร์อี. (2002). ตรีเอกานุภาพ . Wm. สำนักพิมพ์ B. Eerdmans. น. 15. ISBN 978-0-8028-4827-7.
 76. ^ ฟาวเลอร์ ศาสนาโลก: ความรู้เบื้องต้นสำหรับนักศึกษา น. 58.
 77. ^ τριάς . ลิดเดลล์เฮนรีจอร์จ ; สก็อตต์โรเบิร์ต ; กรีกพจนานุกรมอังกฤษในโครงการเซอุส
 78. ^ ฮาร์เปอร์ดักลาส "ไตรลักษณ์" . ออนไลน์นิรุกติศาสตร์พจนานุกรม
 79. ^ a b ตรีนิทัCharlton T. Lewis และ Charles Short ละตินพจนานุกรมในโครงการเซอุส
 80. ^ Trias Charlton T. Lewis และ Charles Short ละตินพจนานุกรมในโครงการเซอุส
 81. ^ ธีโอฟิลัสแห่งแอนติออค "เล่ม II.15" . แก้ข้อกล่าวหาโฆษณา Autolycum Patrologiae Graecae Cursus Completus (ในภาษากรีกและละติน) 6 . ὩσαύτωςκαὶαἱτρεῖςἡμέραιτῶνφωστήρωνγεγονυῖαιτύποιεἰσὶντῆςΤριάδος, τοῦΘεοῦ, καὶτοῦΛόγουαὐτοῦ, καὶτῆςΣοφίαςαὐτοῦ
 82. ^ McManners,ประวัติศาสตร์ฟอร์ดภาพประกอบของศาสนาคริสต์ น. 50.
 83. ^ Tertullian, "21" , De Pudicitia (ในภาษาละติน), Nam et ipsa ecclesia proprie et principaliter ipse est spiritus, in quo est trinitas unius diuinitatis, Pater et Filius et Spiritus sanctus.
 84. ^ McManners,ภาพประวัติศาสตร์ฟอร์ดของศาสนาคริสต์พี 53.
 85. ^ Moltman, Jurgen ตรีเอกานุภาพและอาณาจักร: หลักคำสอนของพระผู้เป็นเจ้า ทร. จากภาษาเยอรมัน ป้อมปราการกด 2536 ISBN  0-8006-2825-X
 86. ^ แนค,ประวัติความเป็นมาของความเชื่อ
 87. ^ Pocket Dictionary of Church History Nathan P. Feldmeth p. 135 "Unitarianism Unitarians เกิดขึ้นจากจุดเริ่มต้นของชาวคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในศตวรรษที่สิบหกโดยมุ่งเน้นไปที่เอกภาพของพระเจ้าและการปฏิเสธหลักคำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพในเวลาต่อมา"
 88. ^ ก ข Gill, NS "ชาติใดที่รับศาสนาคริสต์มาก่อน" . About.com . สืบค้นเมื่อ8 ตุลาคม 2554 . อาร์เมเนียถือเป็นชาติแรกที่นำศาสนาคริสต์มาใช้เป็นศาสนาประจำชาติในวันที่ค. ค.ศ. 301
 89. ^ Thomas Aquinas , Summa Theologicum, Supplementum Tertiae Partisคำถาม 69 ถึง 99
 90. ^ คาลวินจอห์น "สถาบันศาสนาคริสต์เล่มสาม Ch. 25" . ปฏิรูป. สืบค้นเมื่อ1 มกราคม 2551 .
 91. ^ สารานุกรมคาทอลิก , "การตัดสินโดยเฉพาะ ".
 92. ^ จับไต๋ Grundriss เดอร์ Dogmatikพี 566.
 93. ^ เดวิดโมเซอร์อะไรร์โธดอกซ์เชื่อว่าการสวดมนต์ที่เกี่ยวข้องกับการให้ตาย
 94. ^ เคนคอลลินส์เกิดอะไรขึ้นกับฉันเมื่อฉันตาย เก็บถาวร 28 กันยายน 2008 ที่Wayback Machine .
 95. ^ "ผู้ชมวันที่ 4 สิงหาคม 2542" . วาติกัน .va. 4 สิงหาคม 2542 . สืบค้นเมื่อ19 พฤศจิกายน 2553 .
 96. ^ สารานุกรมคาทอลิก "ศีลมหาสนิท "
 97. ^ "ความตายที่อาดัมนำเข้ามาในโลกเป็นทางวิญญาณและทางกายภาพและมีเพียงผู้ที่เข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าเท่านั้นที่จะดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์อย่างไรก็ตามการแบ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าอาร์มาเก็ดดอนเมื่อทุกคนจะฟื้นคืนชีพและได้รับ โอกาสที่จะได้รับชีวิตนิรันดร์ในระหว่างนี้ "คนตายไม่รู้สึกตัว" อะไรคือพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับโลก " เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของพยานพระยะโฮวา หอสังเกตการณ์ 15 กรกฎาคม 2002
 98. ^ a b White 2010 , หน้า 71–82
 99. ^ รัสเซลโทมัสอาร์เธอร์ (2010). เปรียบเทียบศาสนาคริสต์: คู่มือนักศึกษาเพื่อศาสนาและวัฒนธรรมหลากหลายมัน Universal-Publishers น. 21. ISBN 978-1-59942-877-2.
 100. ^ a b Justin Martyr, First Apology §LXVII
 101. ^ White 2010 , หน้า 36
 102. ^ Witvliet, John D. (2007). พระคัมภีร์ไบเบิลสดุดีในการนมัสการคริสเตียน: แนะนำสั้น ๆ และคู่มือการทรัพยากร Wm. สำนักพิมพ์ B. Eerdmans. น. 11. ISBN 978-0-8028-0767-0. สืบค้นเมื่อ24 มิถุนายน 2563 .
 103. ^ Wallwork, Norman (2019). "วัตถุประสงค์ของหนังสือสวด" (PDF) Joint Liturgical Group of Great Britain . สืบค้นเมื่อ24 มิถุนายน 2563 .
 104. ^ ตัวอย่างเช่น The Calendar , Church of England , สืบค้นเมื่อ25 June 2020
 105. ^ Ignazio Siloneขนมปังและไวน์ (2480)
 106. ^ เบนซ์เอิร์น (2551). คริสตจักรออร์โธดอกตะวันออก: ความคิดและชีวิตของมัน ผู้เผยแพร่ธุรกรรม น. 35. ISBN 978-0-202-36575-6.
 107. ^ ทำความเข้าใจกับการมีส่วนร่วมแบบปิดโดยระบุว่า "ดังนั้นการชุมนุมของเราและการปฏิบัตินิกายของเราจึงเรียกว่า 'การมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดหรือแบบปิด' ซึ่งหมายความว่าก่อนที่คุณจะเข้าร่วมการมีส่วนร่วมที่คริสตจักรของเราเราขอให้คุณเข้าร่วมชั้นศีลมหาสนิทก่อนเพื่อเรียนรู้อย่างถูกต้องว่าการมีส่วนร่วมคืออะไร ทั้งหมดเกี่ยวกับ. "โดย Archive.org
 108. ^ ปุจฉาวิสัชนาของคริสตจักรคาทอลิก 1415
 109. ^ "ตารางเปิด: วิธีสหเมโทเข้าใจร่วม - สหคริสตจักรเมธ" สหคริสตจักรเมธ สืบค้นเมื่อ24 มิถุนายน 2563 .
 110. ^ Canon B28 แห่งคริสตจักรแห่งอังกฤษ
 111. ^ a b c Cross / Livingstone ฟอร์ดพจนานุกรมของโบสถ์ในคริสต์ศาสนา น. 1435ff.
 112. ^ โรเบิร์ตพอล Lightner,คู่มือการสอนศาสนาเทววิทยา , Kregel วิชาการ, USA 1995 พี 234
 113. ^ Holy Apostolic Catholic Assyrian Church of the East, อัครสังฆมณฑลแห่งออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์และเลบานอน
 114. ^ Senn, Frank C. (2012). บทนำเกี่ยวกับพิธีสวดของคริสเตียน . ป้อมปราการกด. น. 103. ISBN 978-1-4514-2433-1. ตัวอย่างเช่นวันของมารีย์โจเซฟและยอห์นผู้ให้บัพติศมา (เช่น 15 สิงหาคม 19 มีนาคม 24 มิถุนายนตามลำดับ) ได้รับการจัดอันดับให้เป็นวันแห่งความศักดิ์สิทธิ์ในปฏิทินโรมันคา ธ อลิก ในปฏิทินแองกลิกันและลูเธอรันเป็นวันศักดิ์สิทธิ์หรือเทศกาลน้อยกว่าตามลำดับ
 115. ^ ก ข Fortescue เอเดรียน (2455) "ปฏิทินคริสเตียน" . สารานุกรมคาทอลิก บริษัท โรเบิร์ตแอปเปิลตัน สืบค้นเมื่อ18 กรกฎาคม 2557 .
 116. ^ ฮิคแมน คู่มือประจำปีคริสเตียน .
 117. ^ "ANF04. Fathers of the Third Century: Tertullian, Part Fourth; Minucius Felix; Commodian; Origen, Parts First and Second | Christian Classics Ethereal Library" . Ccel.org 1 มิถุนายน 2548 . สืบค้นเมื่อ5 พฤษภาคม 2552 .
 118. ^ Minucius เฟลิกซ์พูดถึงการข้ามของพระเยซูในรูปแบบที่คุ้นเคยของมันเปรียบเสมือนไปยังวัตถุที่มีคานหรือคนที่มีแขนยื่นออกไปในการอธิษฐาน (เวียสของ Minucius เฟลิกซ์บท XXIX)
 119. ^ "ในทุกย่างก้าวและการเคลื่อนไหวทุกครั้งที่เข้าและออกเมื่อเราสวมเสื้อผ้าและรองเท้าเมื่อเราอาบน้ำเมื่อเรานั่งที่โต๊ะเมื่อเราจุดโคมไฟบนโซฟาบนที่นั่ง การกระทำตามปกติในชีวิตประจำวันเราติดตามป้ายที่หน้าผาก " (Tertullian, De Corona , บทที่ 3 )
 120. ^ a ข Dilasser สัญลักษณ์ของคริสตจักร
 121. ^ a b สารานุกรมคาทอลิก " Symbolism of the Fish "
 122. ^ "โดยผ่านการบัพติศมาเราได้รับการปลดปล่อยจากบาปและเกิดใหม่ในฐานะบุตรของพระผู้เป็นเจ้าเรากลายเป็นสมาชิกของพระคริสต์รวมอยู่ในศาสนจักรและเป็นผู้มีส่วนร่วมในพันธกิจของเธอ" (คำสอนของคริสตจักรคาทอลิก 1213 ที่ เก็บถาวร 22 กรกฎาคม 2016 ที่ Wayback Machine ); "บัพติศมาบริสุทธิ์คือศีลระลึกที่พระเจ้ารับเรามาเป็นบุตรของพระองค์และทำให้เราเป็นสมาชิกของพระกายของพระคริสต์ศาสนจักรและผู้สืบทอดอาณาจักรของพระเจ้า" ( Book of Common Prayer, 1979, Episcopal) ; "บัพติศมาคือศีลศักดิ์สิทธิ์ของการเริ่มต้นและการรวมตัวกันในพระกายของพระคริสต์" ( By Water and The Spirit - The Official United Methodist Understanding of Baptism (PDF) Archived 13 March 2016 at the Wayback Machine ;
  "ในฐานะพิธีเริ่มต้นในการเป็นสมาชิกของ ครอบครัวของพระเจ้าผู้สมัครรับบัพติศมาจะได้รับการชำระในเชิงสัญลักษณ์หรือได้รับการชำระล้างเมื่อบาปของพวกเขาได้รับการอภัยและล้างออกไป "( William H. Brackney , Doing Baptism Baptist Style - Believer's Baptism Archived 7 มกราคม 2010 ที่ Wayback Machine )
 123. ^ "หลังจากการประกาศความเชื่อน้ำบัพติศมาจะได้รับการสวดอ้อนวอนและได้รับพรอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงามแห่งการสร้างของพระเจ้าบุคคลที่จะรับบัพติศมาจะได้รับการสวดอ้อนวอนและได้รับพรด้วยน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นสัญญาณว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นนั้นศักดิ์สิทธิ์ และดีหลังจากการประกาศอย่างเคร่งขรึมของ "อัลเลลูยา" (ขอให้พระเจ้าได้รับการยกย่อง) บุคคลนั้นจะถูกแช่ในน้ำสามครั้งในนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ "(คริสตจักรออร์โธด็อกซ์ในอเมริกา: บัพติศมา ). เก็บถาวรเมื่อ 12 ตุลาคม 2010 ที่ Wayback Machine
 124. ^ "ในคริสตจักรออร์โธด็อกซ์เราจมดิ่งลงไปโดยสิ้นเชิงเพราะการจมอยู่ใต้น้ำทั้งหมดนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความตายความตายคืออะไรการตายของ" คนแก่บาป "หลังจากบัพติศมาเราได้รับการปลดปล่อยจากการครอบงำของบาปแม้ว่าหลังจากบัพติศมาเรายังคงมีความโน้มเอียง และแนวโน้มไปสู่ความชั่วร้าย ", อัครสังฆมณฑลกรีกออร์โธดอกซ์แห่งออสเตรเลีย, บทความ" Baptism Archived 30 กันยายน 2014 ที่ Wayback Machine ".
 125. ^ ปุจฉาวิสัชนาของโบสถ์คาทอลิก 403 , 1231, 1233, 1250, 1252
 126. ^ ปุจฉาวิสัชนาของคริสตจักรคาทอลิก 1240
 127. ^ แรนดัลเฮอร์เบิร์ Balmer,สารานุกรมเจลิค: ปรับปรุงและขยายรุ่นเบย์เลอร์ University Press, USA 2004 พี 54
 128. ^ โดนัลด์ดับบลิวเดย์ตัน,ความหลากหลายของชาวอเมริกันเจลิค , Univ ของ Tennessee Press, USA, 2001, p. 155, 159
 129. ^ เดวิด Blankenhorn,ศรัทธาปัจจัยในพ่อ: ต่ออายุศักดิ์สิทธิ์ Vocation ของ Fatheringเล็กซิงตันหนังสือ, USA 1999 พี 103
 130. ^ "มัทธิว 6: 9–13 Evangelical Heritage Version (EHV)" . สืบค้นเมื่อ10 มีนาคม 2563 .
 131. ^ จอร์แดน, แอนน์ (2000). ศาสนาคริสต์ . เนลสัน ธ อร์นส์ ISBN 978-0-7487-5320-8. เมื่อพระองค์ทรงยืนอยู่บนไหล่เขาพระเยซูทรงอธิบายให้ผู้ติดตามฟังว่าพวกเขาต้องปฏิบัติตนอย่างไรตามที่พระเจ้าปรารถนา คำบรรยายนี้กลายเป็นที่รู้จักกันในนามคำเทศนาบนภูเขาและพบในพระกิตติคุณมัทธิวบทที่ 5, 6 และ 7 ในระหว่างการสนทนาพระเยซูทรงสอนสาวกของพระองค์ถึงวิธีการสวดอ้อนวอนและพระองค์ทรงให้ตัวอย่างการสวดอ้อนวอนที่เหมาะสมแก่พวกเขา คริสเตียนเรียกคำอธิษฐานว่าคำอธิษฐานของพระเจ้าเพราะพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงสอน เป็นที่รู้จักกันในชื่อการอธิษฐานแบบเป็นแบบแผนเพื่อให้คริสเตียนทำตามคำอธิษฐานเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาอธิษฐานในแบบที่พระเจ้าและพระเยซูต้องการ
 132. ^ มิลาเว็ก, แอรอน (2546). Didache: ความศรัทธาความหวังและชีวิตได้เร็วที่สุดชุมชนคริสเตียน 50-70 CE พอลิสต์เพรส ISBN 978-0-8091-0537-3. เมื่อพิจารณาถึงตำแหน่งของคำอธิษฐานของพระเจ้าใน Didache จึงเป็นที่คาดหวังว่าสมาชิกใหม่ของชุมชนจะมาเรียนรู้และอธิษฐานคำอธิษฐานของพระเจ้าตามเวลาที่กำหนดสามครั้งในแต่ละวันหลังจากบัพติศมาเท่านั้น (8: 2f.) .
 133. ^ Beckwith, Roger T. (2005). ปฏิทินเหตุการณ์และนมัสการ: การศึกษาในศาสนายิวโบราณและต้นคริสต์ บริล ISBN 978-90-04-14603-7. ดังนั้นการสวดอ้อนวอนสามชั่วโมงเล็กน้อยจึงได้รับการพัฒนาขึ้นในชั่วโมงที่สามหกและเก้าซึ่งตามที่ Dugmore ชี้ให้เห็นว่าเป็นแผนกสามัญประจำวันสำหรับกิจการทางโลกและการสวดอ้อนวอนของพระเจ้าถูกโอนไปยังชั่วโมงเหล่านั้น
 134. ^ เฮนรีแชดวิก (1993) คริสตจักรในช่วงต้น เพนกวิน. ISBN 978-1-101-16042-8. ฮิปโปลิทัสในประเพณีเผยแพร่ศาสนาบอกว่าคริสเตียนควรสวดอ้อนวอนวันละเจ็ดครั้ง - ในการขึ้นที่แสงสว่างของโคมไฟตอนเย็นก่อนนอนตอนเที่ยงคืนและถ้าอยู่ที่บ้านในเวลาที่สามหกและเก้าของวัน เป็นเวลาหลายชั่วโมงที่เกี่ยวข้องกับความหลงใหลของพระคริสต์ คำอธิษฐานในเวลาที่สามหกและเก้ามีการกล่าวถึงในทำนองเดียวกันโดย Tertullian, Cyprian, Clement of Alexandria และ Origen และต้องได้รับการฝึกฝนอย่างกว้างขวางมาก คำอธิษฐานเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับการอ่านพระคัมภีร์เป็นส่วนตัวในครอบครัว
 135. ^ Lössl, Josef (17 กุมภาพันธ์ 2553). คริสตจักรในช่วงต้น: ประวัติศาสตร์และความทรงจำ A&C ดำ. น. 135. ISBN 978-0-567-16561-9. ไม่เพียง แต่เนื้อหาของการอธิษฐานของคริสเตียนในยุคแรกนั้นมีรากฐานมาจากประเพณีของชาวยิว โครงสร้างรายวันในตอนแรกเป็นไปตามแบบแผนของชาวยิวเช่นกันโดยมีเวลาละหมาดในตอนเช้าตอนเที่ยงและตอนเย็น ต่อมา (ในช่วงศตวรรษที่สอง) รูปแบบนี้รวมกับอีกแบบหนึ่ง คือเวลาละหมาดในตอนเย็นตอนเที่ยงคืนและตอนเช้า ผลที่ตามมาคือ 'ชั่วโมงสวดมนต์' เจ็ดชั่วโมงซึ่งต่อมากลายเป็น 'ชั่วโมง' ของสงฆ์และยังคงถือเป็นเวลาละหมาด 'มาตรฐาน' ในหลายคริสตจักรในปัจจุบัน เทียบเท่ากับเที่ยงคืน 6 โมงเช้า 9 โมงเที่ยง 15.00 น. 18.00 น. และ 21.00 น. ท่าละหมาดรวมถึงการกราบคุกเข่าและยืน ... ไม้กางเขนที่ทำจากไม้หรือหินหรือทาสีบนผนังหรือวางเป็นกระเบื้องโมเสคก็ถูกนำมาใช้เช่นกันในตอนแรกไม่ได้เป็นการคัดค้านความเคารพโดยตรง แต่เพื่อ 'วางแนว' ทิศทางของการอธิษฐาน (กล่าวคือไปทางทิศตะวันออก, ภาษาละตินoriens )
 136. ^ คูเรียน, เจค. " "เจ็ดครั้งวันฉันสรรเสริญคุณ "- Prayers โครงการ Shehimo" สังฆมณฑลทางตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาของคริสตจักรออร์โธดอกคาร่าซีเรีย สืบค้นเมื่อ2 สิงหาคม 2563 .
 137. ^ แมรี่เซซิลบารอนเนสแอมเฮิร์สต์ที่ 2 แห่งแฮคนีย์ (1906) ร่างประวัติศาสตร์อียิปต์จากไทม์ได้เร็วที่สุดในวันปัจจุบัน เมธูน. น. 399. มีการกำชับให้สวดมนต์ 7 ครั้งต่อวันและชาวคอปส์ที่เคร่งครัดที่สุดให้อ่านเพลงสดุดีของดาวิดมากกว่าหนึ่งในแต่ละครั้งที่พวกเขาสวดอ้อนวอน พวกเขาล้างมือและใบหน้าก่อนสักการะบูชาเสมอและหันหน้าไปทางทิศตะวันออก
 138. ^ ฮิปโปลิทัส . "ประเพณีเผยแพร่ศาสนา" (PDF) . โบสถ์เอพิสโกพัลเซนต์จอห์น PP. 8, 16, 17 สืบค้นเมื่อ5 กันยายน 2563 .
 139. ^ อเล็กซานเดอร์ TD; Rosner, BS, eds. (2544). "การละหมาด". พจนานุกรมของพระคัมภีร์ธรรม Downers Grove, อิลลินอยส์: Intervarsity Press
 140. ^ เฟอร์กูสัน, SB & Packer, J. (1988). “ นักบุญ”. พจนานุกรมเทววิทยา Downers Grove, อิลลินอยส์: Intervarsity Press
 141. ^ แมเดลีนสีเทาโปรเตสแตนต์ปฏิรูป (ซัสเซ็กซ์นักวิชาการสื่อมวลชน, 2003), หน้า 140.
 142. ^ ปุจฉาวิสัชนาของคริสตจักรคาทอลิก 2559
 143. ^ "หนังสือสวดมนต์ธรรมดา" . คริสตจักรแห่งอังกฤษ สืบค้นเมื่อ24 มิถุนายน 2563 .
 144. ^ Virkler, Henry A. (2007). Ayayo, Karelynne Gerber (ed.) Hermeneutics: หลักการและกระบวนการตีความพระคัมภีร์ไบเบิล (2nd ed.). แกรนด์แรพิดส์: นักวิชาการด้านขนมปัง น. 21. ISBN 978-0-8010-3138-0.
 145. ^ "แรงบันดาลใจและความจริงของคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์" . คำสอนของคริสตจักรคาทอลิก . สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553.(§105–108)
 146. ^ คำสารภาพของ Helvetic ครั้งที่สองของพระคัมภีร์บริสุทธิ์เป็นพระวจนะที่แท้จริงของพระเจ้า
 147. ^ งบชิคาโกในพระคัมภีร์ไบเบิล inerrancy ,ข้อความออนไลน์
 148. ^ เมทซ์ / คูแกน,ฟอร์ดคู่หูพระคัมภีร์ น. 39.
 149. ^ a b Ehrman, Bart D. (2005). misquoting พระเยซู: เรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังที่เปลี่ยนพระคัมภีร์และทำไม ซานฟรานซิสโก: ฮาร์เปอร์ ISBN  978-0-06-073817-4 น . 183, 209
 150. ^ "1 ทิโมธี 2: 11-12 NIV - ผู้หญิงคนหนึ่งควรจะเรียนรู้ในความสงบและ" เกตเวย์พระคัมภีร์ สืบค้นเมื่อ12 มีนาคม 2556 .
 151. ^ "1 โครินธ์ 14: 34-35 NIV - ผู้หญิงควรอยู่เงียบ ๆ ใน" เกตเวย์พระคัมภีร์ สืบค้นเมื่อ12 มีนาคม 2556 .
 152. ^ "1 โครินธ์ 11: 2-16 NIV - เมื่อวันที่ครอบคลุมหัวหน้าในการนมัสการ - ฉัน" เกตเวย์พระคัมภีร์ สืบค้นเมื่อ12 มีนาคม 2556 .
 153. ^ ไรท์, NT (1992). พันธสัญญาใหม่และคนของพระเจ้า มินนิอาโปลิส: ป้อมปราการกด หน้า 435–443 ISBN 978-0-8006-2681-5.
 154. ^ "The Gospel of Thomas Collection - การแปลและแหล่งข้อมูล" . Gnosis.org สืบค้นเมื่อ12 มีนาคม 2556 .
 155. ^ “ ลูกา 17: 20–21 NIV - การมาของอาณาจักรของพระเจ้า” . เกตเวย์พระคัมภีร์ สืบค้นเมื่อ12 มีนาคม 2556 .
 156. ^ “ ภาพสะท้อนศาสนา” . Mmnet.com.au สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2557 . สืบค้นเมื่อ12 มีนาคม 2556 .
 157. ^ จอห์น Bowker 2011ข้อความและหนังสือ , สหราชอาณาจักร,หนังสือแอตแลนติก , หน้า 13-14
 158. ^ เคลลี่ คริสเตียนคำสอน หน้า 69–78
 159. ^ ปุจฉาวิสัชนาของคริสตจักรคาทอลิกพระวิญญาณบริสุทธิ์, ล่ามคัมภีร์ § 115-118 Archived 25 มีนาคม 2015 ที่ Wayback Machine
 160. ^ โทมัสควีนาส "ไม่ว่าในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์คำอาจมีความรู้สึกหลายอย่าง" เก็บถาวรเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2549 ที่ Wayback Machine
 161. ^ ปุจฉาวิสัชนาของคริสตจักรคาทอลิก , §116 ที่จัดเก็บ 25 มีนาคม 2015 ที่เครื่อง Wayback
 162. ^ สองสภาวาติกัน , Dei Verbum (V.19) ที่จัดเก็บ 31 พฤษภาคม 2014 ที่เครื่อง Wayback
 163. ^ ปุจฉาวิสัชนาของคริสตจักรคาทอลิก , "พระวิญญาณบริสุทธิ์, ล่ามคัมภีร์" § 113 Archived 25 มีนาคม 2015 ที่ Wayback Machine
 164. ^ ปุจฉาวิสัชนาของคริสตจักรคาทอลิก , "การแปลความหมายของมรดกแห่งศรัทธา" § 85 เก็บถาวร 3 เมษายน 2015 ที่ Wayback Machine
 165. ^ คี ธ เอ. แมทธิสัน (2544). "บทนำ" . รูปร่างของรัชทายาท Scriptura แคนนอนกด น. 15. ISBN 978-1-885767-74-5.
 166. ^ ก ข Foutz, Scott David “ มาร์ตินลูเธอร์และคัมภีร์” . วารสาร Quodlibet. สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อ 14 เมษายน 2543 . สืบค้นเมื่อ16 มิถุนายน 2557 .
 167. ^ จอห์นคาลวินข้อคิดเกี่ยวกับ Epistles ของคาทอลิก 2 เปโตร 3: 14–18
 168. ^ Engelder, Theodore EW (1934). Symbolics ยอดนิยม: คำสอนของโบสถ์คริสตจักรและองค์กรศาสนาอื่น ๆ ตรวจสอบในแสงไฟของพระคัมภีร์ Saint Louis, MO: สำนักพิมพ์ Concordia น. 28 .
 169. ^ Sproul รอบรู้พระคัมภีร์ , หน้า 45–61; Bahnsenคำสารภาพที่กลับเนื้อกลับตัวเกี่ยวกับ Hermeneutics (บทความ 6).
 170. ^ ก ข Elwell, Walter A. (1984). พจนานุกรมศาสนศาสตร์พระเยซู . Grand Rapids, Mich: Baker Book House น. 565 . ISBN 978-0-8010-3413-8.
 171. ^ จอห์นสันเอลเลียต (1990) แปลชี้แจง: แนะนำ Grand Rapids Mich: หนังสือ Academie ISBN 978-0-310-34160-4.
 172. ^ เทอร์รีมิลตัน (2517) แปลพระคัมภีร์: หนังสือเกี่ยวกับการตีความของ Testaments แกรนด์แรพิดส์มิชิแกน: Zondervan Pub บ้าน. น. 205.(ฉบับปี 1890 หน้า 103, view1 , view2 )
 173. ^ เช่นในคำอธิบายของเขาเกี่ยวกับมัทธิว 1 (§III.1) แมทธิวเฮนรี่ตีความลูกชายฝาแฝดของยูดาห์ Phares และซาร่าเป็นสัญลักษณ์ของคนต่างชาติและชาวยิวชาวคริสต์ สำหรับการรักษาร่วมสมัยดู Glenny, Typology: บทสรุปของพระเยซูปัจจุบันการสนทนา
 174. ^ Rainer Riesner (1998). พอลก่อนกำหนดระยะเวลา: เหตุการณ์ภารกิจกลยุทธ์ธรรม บริษัท สำนักพิมพ์ William B.Eerdmans หน้า 86–87
 175. ^ "Monastère de Mor Mattai - Mossul - Irak" (in ฝรั่งเศส). สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557.
 176. ^ Catherine Cory (13 สิงหาคม 2558). ประเพณีคริสต์ศาสนศาสตร์ . เส้นทาง น. 20 และส่งต่อ ISBN 978-1-317-34958-7.
 177. ^ สตีเฟนเบนโก (1984). อิสลามกรุงโรมและต้นคริสต์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอินเดียนา น. 22 และไปข้างหน้า ISBN 978-0-253-34286-7.
 178. ^ McGrath, Alister E. (2006), Christianity: An Introduction , Wiley-Blackwell, p. 174, ISBN 1-4051-0899-1
 179. ^ Seifrid, Mark A. (1992). " 'ศรัทธาด้วยเหตุผล' และจำหน่ายไปซึ่งอาร์กิวเมนต์พอล" แก้ตัวด้วยความเชื่อ: ต้นกำเนิดและการพัฒนาของ Theme พันธสัญญาโนวุม . Leiden : สุดยอดสำนักพิมพ์ หน้า 210–211, 246–247 ISBN 90-04-09521-7. ISSN  0167-9732
 180. ^ Wylen, สตีเฟ่นเมตร,ชาวยิวในเวลาของพระเยซู: บทนำ , Paulist กด (1995) ISBN  0-8091-3610-4 , ป . พ.ศ. 2445–2545.; Dunn, James DG, ชาวยิวและคริสเตียน: The Parting of the Ways, ค.ศ. 70 ถึง 135 , Wm. สำนักพิมพ์ B.Eerdmans (1999), ISBN  0-8028-4498-7 , ป . 33–34.; Boatwright, Mary Taliaferro & Gargola, Daniel J & Talbert, Richard John Alexander, The Romans: From Village to Empire , Oxford University Press (2004), ISBN  0-19-511875-8 , น. 426.
 181. ^ มาร์ติน, D. 2010ว่า "ชีวิตหลังความตาย" ของพันธสัญญาใหม่และการตีความหลังสมัยใหม่ ที่จัดเก็บ 8 มิถุนายน 2016 ที่เครื่อง Wayback (บรรยายหลักฐานการ จัดเก็บ 12 สิงหาคม 2016 ที่เครื่อง Wayback ) มหาวิทยาลัยเยล.
 182. ^ Michael Whitby และคณะ eds. Christian Persecution, Martyrdom and Orthodoxy (2006)ฉบับออนไลน์
 183. ^ นักบุญซีซา , ผู้เขียนของพระประวัติในศตวรรษที่ 4 ระบุว่าเซนต์มาร์คมาถึงอียิปต์ในปีแรกหรือที่สามของรัชสมัยของจักรพรรดิคาร์ดินัลเช่น 41 หรือ 43 AD "สองพันปีของคริสต์ศาสนาคอปติก" Otto FA Meinardus p. 28.
 184. ^ Neil Lettinga "ประวัติของคริสตจักรคริสเตียนในแอฟริกาเหนือตะวันตก" . ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2001
 185. ^ "Allaboutreligion.org" . Allaboutreligion.org. ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2010 สืบค้นเมื่อ19 พฤศจิกายน 2553 .
 186. ^ "The World Factbook: Armenia" . ซีไอเอ. สืบค้นเมื่อ8 ตุลาคม 2554 .
 187. ^ บรุนเนอร์, บอร์กนา (2549). Time Almanac with Information Please 2007 . นิวยอร์ก: Time Home Entertainment น. 685 . ISBN 978-1-933405-49-0.
 188. ^ ธีโอมาร์เท่นฟานลินท์ (2552). "การก่อตัวของอัตลักษณ์อาร์เมเนียในสหัสวรรษแรก". ประวัติศาสตร์คริสตจักรและวัฒนธรรมทางศาสนา 89 (1/3): 269.
 189. ^ แฮร์ริสโจนาธาน (2017). คอนสแตนติโนเปิล: เมืองหลวงของไบแซนเทียม (2nd ed.) Bloomsbury วิชาการ. น. 38. ISBN 978-1-4742-5467-0.
 190. ^ ชิเดสเตอร์เดวิด (2000) ศาสนาคริสต์: ประวัติศาสตร์ทั่วโลก HarperOne น. 91.
 191. ^ Ricciotti 1999
 192. ^ Theodosian Code XVI.i.2ใน: Bettenson เอกสารของคริสตจักร . น. 31.
 193. ^ เบอร์แบงก์เจน; ทองแดงเฟรเดอริค (2010) จักรวรรดิในประวัติศาสตร์โลก: Power และการเมืองของความแตกต่าง Princeton: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน น. 64.
 194. ^ McTavish, TJ (2010). เทววิทยาจิปาถะ: 160 หน้าของแปลกเมอร์รี่ข้อเท็จจริง Inessential หลักตัวเลขและ Tidbits เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ โทมัสเนลสัน ISBN 978-1-4185-5281-7. Nicene Creed ตามที่ใช้ในคริสตจักรทางตะวันตก (แองกลิกันคาทอลิกลูเธอรันและอื่น ๆ ) มีข้อความว่า "เราเชื่อ [ หรือฉันเชื่อ] ในพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าผู้ให้ชีวิตผู้ดำเนินการ จากพระบิดาและพระบุตร”
 195. ^ McManners,ภาพประวัติศาสตร์ฟอร์ดของศาสนาคริสต์ , PP. 37ff
 196. ^ คาเมรอน 2006พี 42.
 197. ^ คาเมรอน 2006พี 47.
 198. ^ บราวนิ่ง 1992 , PP. 198-208
 199. ^ บราวนิ่ง 1992พี 218.
 200. ^ a b c d González 1984 , หน้า 238–242
 201. ^ มัลลิน 2008พี 88.
 202. ^ มัลลิน 2008 , PP. 93-94
 203. ^ González 1984 , PP. 244-47
 204. ^ González 1984พี 260
 205. ^ González 1984 , PP. 278-281
 206. ^ Riche ปิแอร์ (1978): "การศึกษาและวัฒนธรรมในเถื่อนเวสต์: จากหกผ่านแปดศตวรรษ" โคลัมเบีย: มหาวิทยาลัยเซาท์แคโรไลนากด ISBN  0-87249-376-8 , หน้า 126–127, 282–298
 207. ^ รูดี้,มหาวิทยาลัยยุโรป 1100-1914พี 40
 208. ^ ก ข แวร์เกอร์, ฌาคส์ (2542). Culture, enseignement et société en Occident aux XIIe et XIIIe siècles (in French) (1st ed.). สื่อสิ่งพิมพ์ universitaires de Rennes ในเมือง Rennes ISBN 978-2-86847-344-8. สืบค้นเมื่อ17 มิถุนายน 2557 .
 209. ^ Verger, Jacques “ The Universities and Scholasticism” ใน The New Cambridge Medieval History: Volume V c. พ.ศ. 1198– ค. 1300. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์, 2550, 257
 210. ^ Rüegg, Walter: "คำนำมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันในยุโรป" ใน:ประวัติมหาวิทยาลัยในยุโรป ฉบับ. 1: มหาวิทยาลัยในยุคกลางสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 2535 ISBN  0-521-36105-2 , หน้า XIX – XX
 211. ^ González 1984 , PP. 303-307, 310ff. 384-386
 212. ^ González 1984 , PP. 305, 310ff. 316ff
 213. ^ González 1984 , PP. 321-323, 365ff
 214. ^ Parole de l'Orient เล่ม 30 . Université Saint-Esprit 2548 น. 488.
 215. ^ González 1984 , PP. 292-300
 216. ^ ไรลีย์ - สมิ ธ ประวัติความเป็นมาฟอร์ดของสงครามครูเสด
 217. ^ คริสตจักรตะวันตกถูกเรียกว่าละตินในเวลานั้นโดยคริสเตียนตะวันออกและผู้ที่ไม่ใช่คริสเตียนเนื่องจากมีการประกอบพิธีกรรมและกิจการในภาษาละติน
 218. ^ "ความแตกแยกครั้งใหญ่: ความเหินห่างของคริสต์ศาสนจักรตะวันออกและตะวันตก" . ศูนย์ข้อมูลร์โธดอกซ์ สืบค้นเมื่อ26 พฤษภาคม 2550 .
 219. ^ ดัฟฟี่,เซนต์สและบาป (1997), หน้า 91
 220. ^ MacCulloch, Diarmaid (2011). ศาสนาคริสต์: สามพันปีแรก เพนกวิน. ISBN 978-1-101-18999-3.
 221. ^ Telushkin, Joseph (2008). การรู้หนังสือของชาวยิว HarperCollins. ได้ pp.  192-193 ISBN 978-0-688-08506-3.
 222. ^ González 1984 , PP. ได้ pp. 300, 304-305
 223. ^ González 1984 , PP. 310, 383, 385, 391
 224. ^ a b ไซมอน ยิ่งใหญ่ยุคของแมน: การปฏิรูป หน้า 39, 55–61
 225. ^ ไซมอน ยิ่งใหญ่ยุคของแมน: การปฏิรูป น. 7.
 226. ^ ชามา. ประวัติความเป็นมาของสหราชอาณาจักร หน้า 306–310
 227. ^ เนชั่นแนลจีโอกราฟฟิก, 254
 228. ^ เซ่นเดอลามาร์ (1992),เรเนซองส์ยุโรป , ISBN  0-395-88947-2
 229. ^ เลวีย์ไมเคิล (2510) ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาตอนต้น . หนังสือเพนกวิน
 230. ^ Bokenkotter 2004 , PP. 242-244
 231. ^ ไซมอน ยิ่งใหญ่ยุคของแมน: การปฏิรูป หน้า 109–120
 232. ^ ภาพรวมทั่วไปเกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษจะได้รับในเบนจามินประหัตประหารและความอดทนในโปรเตสแตนต์อังกฤษ 1558-1689
 233. ^ a b Open University, Looking at the Renaissance: Religious Context in the Renaissance (สืบค้น 10 May 2007)
 234. ^ แฮร์ริสันปีเตอร์ “ ศาสนาคริสต์และการเพิ่มขึ้นของวิทยาศาสตร์ตะวันตก” . สืบค้นเมื่อ28 สิงหาคม 2557 .
 235. ^ Noll, Mark , Science, Religion และ AD White: Seeking Peace in the "Warfare between Science and Theology" (PDF) , The Biologos Foundation, p. 4, เก็บถาวรจากต้นฉบับ (PDF)เมื่อ 22 มีนาคม 2558 , สืบค้น14 มกราคม 2558
 236. ^ ลินด์เบิร์ก, เดวิดซี ; Numbers, Ronald L. (1986), "Introduction", God & Nature: Historical Essays on the Encounter between Christianity and Science , Berkeley and Los Angeles: University of California Press, pp.5, 12, ISBN 978-0-520-05538-4
 237. ^ กิลลีย์เชอริแดน (2549). The Cambridge History of Christianity: Volume 8, World Christianities C.1815-c . 1914 . Brian Stanley สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ น. 164. ISBN 0-521-81456-1.
 238. ^ ลินด์เบิร์กเดวิด (1992)จุดเริ่มต้นของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ตะวันตกแห่งชิคาโก. น. 204.
 239. ^ Pro formaผู้สมัครเป็นเจ้าชาย - บิชอปแห่ง Warmia เปรียบเทียบ Dobrzycki, Jerzy และ Leszek Hajdukiewicz, "Kopernik, Mikołaj", Polski słownik biograficzny (Polish Biographical Dictionary), vol. XIV, Wrocław, Polish Academy of Sciences , 1969, p. 11.
 240. ^ ชาร์รัตต์ไมเคิล (1994) กาลิเลโอ: Innovator Cambridge: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หน้า 17, 213 ISBN 0-521-56671-1.
 241. ^ "เพราะเขาจะไม่ยอมรับสูตรแห่งคองคอร์ดโดยไม่มีการจองจำเขาจึงถูกปลดออกจากการมีส่วนร่วมของนิกายลูเธอรันเพราะเขายังคงซื่อสัตย์ต่อนิกายลูเธอรันตลอดชีวิตของเขา John L. Treloar "ชีวประวัติของ Kepler แสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีความสมบูรณ์ที่หาได้ยากนักดาราศาสตร์มองว่าวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกัน" ผู้สื่อข่าวคาทอลิกแห่งชาติ 8 ตุลาคม 2547 น. 2a. บทวิจารณ์แม่มดของเจมส์เอคอนเนอร์เคปเลอร์: การค้นพบคำสั่งของจักรวาลของนักดาราศาสตร์ท่ามกลางสงครามศาสนาการวางอุบายทางการเมืองและการพิจารณาคดีนอกรีตของแม่ของเขาฮาร์เปอร์ซานฟรานซิสโก
 242. ^ Richard S. Westfall -มหาวิทยาลัยอินเดียนาโครงการกาลิเลโอ (มหาวิทยาลัยข้าว ) . สืบค้นเมื่อ5 กรกฎาคม 2551 .
 243. ^ "การบรรยายของบอยล์" . โบสถ์เซนต์ Marylebow
 244. ^ โนวัคไมเคิล (2531) ความคิดทางสังคมคาทอลิกและเสรีนิยมสถาบัน: เสรีภาพด้วยความยุติธรรม การทำธุรกรรม น. 63. ISBN 978-0-88738-763-0.
 245. ^ Chambers Mortimer,ประสบการณ์ตะวันตก (ฉบับ. 2) บทที่ 21
 246. ^ ศาสนาและรัฐในรัสเซียและจีน: การปราบปรามการอยู่รอดและการฟื้นฟูโดย Christopher Marsh, p. 47. Continuum International Publishing Group, 2011.
 247. ^ ภายในเอเชียกลาง: ประวัติศาสตร์การเมืองและวัฒนธรรมโดยดิลิปฮีโร เพนกวิน, 2009.
 248. ^ อดัปปูร์, อับราฮัม (2000). ศาสนาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤติในประเทศอินเดียและตะวันตก สิ่งพิมพ์ระหว่างวัฒนธรรม. ISBN 978-81-85574-47-9. การบังคับเปลี่ยนใจเลื่อมใสภายใต้ระบอบที่ไม่เชื่อว่าพระเจ้า: อาจมีการเพิ่มเติมว่าตัวอย่างที่ทันสมัยที่สุดของ "การแปลง" ที่ถูกบังคับไม่ได้มาจากรัฐธรรมใด ๆ แต่มาจากรัฐบาลที่ไม่เชื่อในพระเจ้าอย่างมืออาชีพนั่นคือสหภาพโซเวียตภายใต้คอมมิวนิสต์
 249. ^ Geoffrey Blainey 2011) ประวัติโดยย่อของศาสนาคริสต์ ; ไวกิ้ง; น. 494
 250. ^ อัลเทอร์แมท, Urs (2007). "Katholizismus und Nation: Vier Modelle ในeuropäisch-vergleichender Perspektive" ใน Urs Altermatt, Franziska Metzger (ed.) Religion und Nation: Katholizismen im Europa des 19. und 20. Jahrhundert (in เยอรมัน). Kohlhammer เวอร์ หน้า 15–34 ISBN 978-3-17-019977-4.
 251. ^ Heimann, Mary (1995). ความจงรักภักดีคาทอลิกในวิคตอเรียอังกฤษ Clarendon Press หน้า 165–73 ISBN 978-0-19-820597-5.
 252. ^ The Oxford Handbook of Modern German History Helmut Walser Smith, หน้า 360, OUP Oxford, 29 กันยายน 2554
 253. ^ "ศาสนาอาจสูญพันธุ์ในเก้าประเทศการศึกษากล่าวว่า" ข่าวบีบีซี . 22 มีนาคม 2554.
 254. ^ “ 図録▽世界各国の宗教” . .ttcn.ne.jp สืบค้นเมื่อ17 สิงหาคม 2555 .
 255. ^ คิมเซบาสเตียน ; คิมเคิร์สทีน (2008) ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาโลก ลอนดอน: Continuum น. 2.
 256. ^ เยฮูแฮนไซล์ส (2008). นอกเหนือจากคริสตจักร: โลกาภิวัตน์แอฟริกันย้ายถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของเวสต์ หนังสือออร์บิส. ISBN 978-1-60833-103-1.
 257. ^ ฟาร์กส์, ฟิลิปป์ (1998). "มุมมองทางประชากร". ใน Pacini, Andrea (ed.) ชุมชนคริสเตียนในตะวันออกกลาง . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ISBN 978-0-19-829388-0.
 258. ^ 31.4% ของ≈7.4พันล้านประชากรโลก (ภายใต้หัวข้อ 'คน') "โลก" . The World Factbook ซีไอเอ.
 259. ^ "ศาสนาคริสต์ 2015 ทางศาสนาความหลากหลายและการติดต่อส่วนบุคคล" (PDF) gordonconwell.edu. มกราคม 2558. สืบค้นจากต้นฉบับ (PDF)วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 . สืบค้นเมื่อ29 พฤษภาคม 2558 .
 260. ^ a b c d e f g h “ ภูมิทัศน์ทางศาสนาทั่วโลก” . ศูนย์วิจัยพิว. ธันวาคม 2555 . สืบค้นเมื่อ5 พฤศจิกายน 2561 .
 261. ^ เวอร์เนอร์อูสตอร์ฟ "Postscript missiological", ใน McLeod and Ustorf (eds), The Decline of Christendom in (Western) Europe, 1750–2000 , ( Cambridge University Press , 2003) หน้า 219–20
 262. ^ ก ข "อนาคตของศาสนาโลก: ผลการประมาณการการเติบโตของประชากร 2010-2050" (PDF) สืบค้นจากต้นฉบับ (PDF)เมื่อ 6 พฤษภาคม 2558 . สืบค้นเมื่อ24 มิถุนายน 2559 .
 263. ^ ก ข "ความเชื่อทางศาสนาและความเป็นชาติในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก" . ของโครงการ Life Pew ของศูนย์วิจัยศาสนาและโยธา 10 พฤษภาคม 2560.
 264. ^ ลูอิสเรย์แรมโบ้; Charles E. Farhadian, eds. (2557). ฟอร์ดคู่มือของ p.58-61 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ISBN 978-0-19-533852-2.
 265. ^ Carla Gardina Pestana, ed. (2553). เจลิคและการแปลง: Oxford Bibliographies ออนไลน์คู่มือการวิจัย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ISBN 978-0-19-980834-2.
 266. ^ ก ข ค "Pewforum: คริสต์ศาสนา (2010)" (PDF) สืบค้นจากต้นฉบับ (PDF)เมื่อ 5 สิงหาคม 2556 . สืบค้นเมื่อ14 พฤษภาคม 2557 .
 267. ^ ห์นสโตน, แพทริค "อนาคตของคริสตจักรทั่วโลก: ประวัติศาสตร์แนวโน้มและความเป็นไปได้"พี 100, รูปที่ 4.10 และ 4.11
 268. ^ Hillerbrand ฮันส์เจ "สารานุกรมของนิกายโปรเตสแตนต์: 4 ปริมาณการตั้งค่า"พี 1815 "ผู้สังเกตการณ์เปรียบเทียบตัวเลขเหล่านี้ทั้งหมดในบริบททั้งหมดอย่างรอบคอบจะสังเกตได้ว่าการค้นพบที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของนิกายโปรเตสแตนต์นิกายโปรเตสแตนต์ที่กว้างขึ้นภายในปี 2050 จะกลายเป็นจำนวนเกือบเท่า ๆ กับชาวคาทอลิก - แต่ละคนมีเพียง ผู้ติดตามกว่า 1.5 พันล้านคนหรือ 17 เปอร์เซ็นต์ของโลกโดยโปรเตสแตนต์เติบโตเร็วกว่าชาวคาทอลิกมากในแต่ละปี "
 269. ^ Juergensmeyer, Mark (2005). ศาสนาในประชาสังคมโลก . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด น. 16. ISBN 978-0-19-804069-9.
 270. ^ บาร์เกอร์, อิสซาเบลล์วี. (2548). "Engendering Charismatic Economies: Pentecostalism, Global Political Economy, and the Crisis of Social Reproduction" . การเมืองอเมริกันสมาคมวิทยาศาสตร์ PP. 2, 8 และเชิงอรรถ 14 หน้า 8 ที่จัดเก็บจากเดิมในวันที่ 17 ธันวาคม 2013 สืบค้นเมื่อ25 มีนาคม 2553 .
 271. ^ ทอดด์เอ็มจอห์นสัน, จีน่า Zurlo อัลเบิร์ดับบลิวฮิคและปีเตอร์เอฟเบ็ดเสร็จ "ศาสนาคริสต์ 2016 ละตินอเมริกาและฉายศาสนาไปปี 2050"ระหว่างแถลงการณ์ของภารกิจการวิจัย 2016 ฉบับ 40 (1) 22–29.
 272. ^ บาร์เร็ตต์ 29
 273. ^ Ross Douthat, "Fear of a Black Continent," The New York Times , 21 ตุลาคม 2018, 9.
 274. ^ สารานุกรมบริแทนนิกาตารางศาสนาแยกตามภูมิภาค สืบค้นเมื่อพฤศจิกายน 2550.เก็บเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ Wayback Machine
 275. ^ รายงาน ARIS 2008: ส่วนที่ IA - เป็นของ "แบบสำรวจการระบุศาสนาอเมริกันปี 2008" . B27.cc.trincoll.edu. ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2011 สืบค้นเมื่อ19 พฤศจิกายน 2553 .
 276. ^ "การสำรวจสำมะโนประชากรของออสเตรเลีย 2549 - ศาสนา" . สำมะโนประชากร. abs.gov.au. สืบค้นเมื่อ19 พฤศจิกายน 2553 .
 277. ^ ตารางที่ 28 2006 ข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากร - QuickStats เกี่ยวกับวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ - โต๊ะ เก็บถาวรเมื่อ 24 กรกฎาคม 2554 ที่ Wayback Machine
 278. ^ "สหราชอาณาจักรใหม่สำรวจความคิดเห็นแสดงให้เห็นอย่างต่อเนื่องการล่มสลายของ 'คริส' " Ekklesia.co.uk. 23 ธันวาคม 2549 . สืบค้นเมื่อ19 พฤศจิกายน 2553 .
 279. ^ บาร์เร็ตต์ / คูเรียน สารานุกรมคริสเตียนโลกน. 139 (อังกฤษ), 281 (ฝรั่งเศส), 299 (เยอรมนี)
 280. ^ “ คริสเตียนในตะวันออกกลาง” . ข่าวบีบีซี . 15 ธันวาคม 2548 . สืบค้นเมื่อ19 พฤศจิกายน 2553 .
 281. ^ Katz, Gregory (25 ธันวาคม 2549). “ ศาสนาคริสต์กำลังจะตายในสถานที่ประสูติของพระเยซูหรือไม่?” . Chron.com . สืบค้นเมื่อ19 พฤศจิกายน 2553 .
 282. ^ Greenlees, Donald (26 ธันวาคม 2550). "เล่นการพนันเชื้อเพลิงบูมเพิ่มไปยังคริสตจักรของสารพิษ" Nytimes.com มาเก๊า สืบค้นเมื่อ30 มิถุนายน 2554 .
 283. ^ แบร์รี่ A. Kosmin; Ariela Keysar (2009). "อเมริกันศาสนาสำรวจประจำตัวประชาชน (ARIS) 2008" (PDF) Hartford, CN: วิทยาลัยทรินิตี สืบค้นจากต้นฉบับ (PDF)เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 . สืบค้นเมื่อ1 เมษายน 2552 .
 284. ^ “ ศาสนาในแคนาดา - สำมะโนประชากร 2544” . 2.statcan.ca 9 มีนาคม 2553 . สืบค้นเมื่อ19 พฤศจิกายน 2553 .
 285. ^ ก ข "ภาคตะวันออกและยุโรปตะวันตกแตกต่างกันในความสำคัญของศาสนา, มุมมองของชนกลุ่มน้อยและประเด็นสำคัญทางสังคม" ศูนย์วิจัยพิว . 29 ตุลาคม 2561.
 286. ^ Yang, Fenggang (20 มกราคม 2560). "การเปลี่ยนใจเลื่อมใสของชาวจีนเป็นคริสต์ศาสนา: ความสำคัญของบริบททางสังคมและวัฒนธรรม" . สังคมวิทยาศาสนา . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด 59 (3): 237–257 ดอย : 10.2307 / 3711910 . JSTOR  3711910
 287. ^ ก ข ค “ การทำความเข้าใจการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของศาสนาคริสต์แบบบารมีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” . มหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์. 27 ตุลาคม 2560.
 288. ^ a b c คริสต์ศาสนจักรยุคหน้า: การเพิ่มขึ้นของศาสนาคริสต์ทั่วโลก นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด 2545. 270 น.
 289. ^ a b c d e f g h i j k จอห์นสโตน, แพทริค; มิลเลอร์, Duane Alexander (2015). "ผู้เชื่อในพระคริสต์จากภูมิหลังที่เป็นมุสลิม: การสำรวจสำมะโนประชากรทั่วโลก" . IJRR . 11 (10): 1–19 . สืบค้นเมื่อ30 ตุลาคม 2558 .
 290. ^ “ เป็นคริสเตียนในยุโรปตะวันตก” . ของโครงการ Life Pew ของศูนย์วิจัยศาสนาและโยธา 29 พฤษภาคม 2561 . สืบค้นเมื่อ21 มกราคม 2564 .
 291. ^ วิเคราะห์ (19 ธันวาคม 2554). "ยุโรป" . Pewforum.org . สืบค้นเมื่อ17 สิงหาคม 2555 .
 292. ^ วิเคราะห์ (19 ธันวาคม 2554). "อเมริกา" . Pewforum.org . สืบค้นเมื่อ17 สิงหาคม 2555 .
 293. ^ วิเคราะห์ (19 ธันวาคม 2554). "ภูมิทัศน์ทางศาสนาทั่วโลก: คริสเตียน" . Pewforum.org . สืบค้นเมื่อ17 สิงหาคม 2555 .
 294. ^ David Stoll "ละตินอเมริกาเปลี่ยนนิกายโปรเตสแตนต์หรือไม่" เผยแพร่ Berkeley: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย พ.ศ. 2533
 295. ^ เจฟฟ์ฮัดเดน (1997). "Pentecostalism" . ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2006 สืบค้นเมื่อ24 กันยายน 2551 .
 296. ^ Pew Forum เกี่ยวกับศาสนา; ชีวิตสาธารณะ (24 เมษายน 2549). "ย้ายโดยพระวิญญาณ: งานสุขภาพพลังงานและการเมืองหลัง 100 ปี" สืบค้นเมื่อ24 กันยายน 2551 .
 297. ^ "Pentecostalism" . สารานุกรมบริแทนนิกากระชับ . 2550. สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อ 12 มกราคม 2552 . สืบค้นเมื่อ21 ธันวาคม 2551 .
 298. ^ Ed Gitre นิตยสาร Christianity Today (13 พฤศจิกายน 2543) "การ CT รีวิว: พาย-in-the-Sky ตอนนี้"
 299. ^ เมลตันเจ. กอร์ดอน (2548). สารานุกรมโปรเตสแตนต์ . สำนักพิมพ์ Infobase. น. 11. ISBN 978-0-8160-6983-5.
 300. ^ มิลน์บรูซ (2010). รู้ความจริง: คู่มือของความเชื่อของคริสเตียน InterVarsity Press. น. 332. ISBN 978-0-83082-576-9.
 301. ^ Blainey, Geoffrey (2011). ประวัติโดยย่อของศาสนาคริสต์ Penguin Random House ออสเตรเลีย ISBN 9781742534169. นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมามีจำนวนชาวมุสลิมที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์เพิ่มขึ้นอย่างมาก
 302. ^ a b c d e f g h i จอห์นสโตน, แพทริค; มิลเลอร์, Duane Alexander (2014) "LIVING หมู่ความเสียหาย: บริบท THEOLOGY ทำและ EX-มุสลิมคริสเตียน" มหาวิทยาลัยเอดินบะระ : 89.
 303. ^ ขาวเจนนี่ (27 เมษายน 2557). ชาตินิยมของชาวมุสลิมและชาวเติร์กใหม่ ISBN 978-1-4008-5125-6. สืบค้นเมื่อ18 มีนาคม 2558 .
 304. ^ ข่าวดาวรุ่ง. "คริสเตียนแปลงในโมร็อกโกกลัว Fatwa โทรศัพท์สำหรับการดำเนินการของพวกเขา" ข่าวและการรายงาน
 305. ^ " 'บ้านโบสถ์และมวลชนเงียบ -The คริสเตียนแปลงของโมร็อกโกกำลังสวดมนต์ในความลับ" www.vice.com .
 306. ^ นานาชาติรายงานเสรีภาพทางศาสนา 2007: ตูนิเซีย สหรัฐอเมริกาสำนักงานประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและแรงงาน (14 กันยายน 2007) บทความนี้จะรวมข้อความจากแหล่งนี้ซึ่งอยู่ในโดเมนสาธารณะ
 307. ^ "คริสต์ศาสนาไม่ใช่ศาสนาทะเบียนเติบโตที่ใหญ่ที่สุด: การสำรวจสำมะโนประชากร 2010" Newnation.sg. 13 มกราคม 2554 . สืบค้นเมื่อ17 สิงหาคม 2555 .
 308. ^ "คนอื่นเรียกร้องศาสนาคริสต์ในประเทศญี่ปุ่น"
 309. ^ “ สถานะของลัทธิ Pentecostalism ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ชาติพันธุ์ชนชั้นและความเป็นผู้นำ - การวิเคราะห์” . รีวิวยูเรเซีย. 28 กันยายน 2558.
 310. ^ พัท Democracies ในฟลักซ์: วิวัฒนาการของทุนทางสังคมในสังคมร่วมสมัยพี 408.
 311. ^ McGrath,ศาสนาคริสต์: บทนำพี xvi.
 312. ^ ปีเตอร์มาร์เบอร์เงินเปลี่ยนทุกอย่าง: ความมั่งคั่งของโลกกำลังพลิกโฉมความต้องการค่านิยมและวิถีชีวิตของเราอย่างไรน. 99.
 313. ^ ฟิลิปเจนกินส์ทวีปของพระเจ้า , Oxford: Oxford University Press, 2007 P 56
 314. ^ ก ข "อนาคตของศาสนาที่นิยมมากที่สุดในโลกเป็นแอฟริกัน" ดิอีโคโนมิสต์ 25 ธันวาคม 2558.
 315. ^ "อาร์เจนตินา" . สารานุกรมบริแทนนิกา. สืบค้นเมื่อ11 พฤษภาคม 2551 .
 316. ^ Løserebånd, men fortsatt statskirke Archived 8 มกราคม 2014 ที่ Wayback Machine , ABC Nyheter
 317. ^ Staten skal ikke lenger ansette biskoper , NRK
 318. ^ Forbund, Human-Etisk "Ingen avskaffelse: / Slik blir den nye statskirkeordningen" .
 319. ^ "คอสตาริกา" . สารานุกรมบริแทนนิกา. สืบค้นเมื่อ11 พฤษภาคม 2551 .
 320. ^ "เดนมาร์ก" . สารานุกรมบริแทนนิกา. สืบค้นเมื่อ11 พฤษภาคม 2551 .
 321. ^ "คริสตจักรและรัฐในบริเตน: คริสตจักรแห่งสิทธิพิเศษ" . ศูนย์พลเมือง. สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อ 11 พฤษภาคม 2551 . สืบค้นเมื่อ11 พฤษภาคม 2551 .
 322. ^ "แม็คเคนสรรเสริญจอร์เจียสำหรับการนำศาสนาคริสต์ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐศาสนา" BeliefNet . สืบค้นเมื่อ11 เมษายน 2552 .
 323. ^ "เอลซัลวาดอร์" . สารานุกรมบริแทนนิกา. สืบค้นเมื่อ11 พฤษภาคม 2551 .
 324. ^ “ ไอซ์แลนด์” . สารานุกรมบริแทนนิกา. สืบค้นเมื่อ11 พฤษภาคม 2551 .
 325. ^ "ลิกเตนสไตน์" . กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ สืบค้นเมื่อ11 พฤษภาคม 2551 .
 326. ^ "มอลตา" . สารานุกรมบริแทนนิกา. สืบค้นเมื่อ11 พฤษภาคม 2551 .
 327. ^ “ โมนาโก” . สารานุกรมบริแทนนิกา. สืบค้นเมื่อ11 พฤษภาคม 2551 .
 328. ^ “ วาติกัน” . สารานุกรมบริแทนนิกา. สืบค้นเมื่อ11 พฤษภาคม 2551 .
 329. ^ "ไซปรัส" . กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ สืบค้นเมื่อ11 พฤษภาคม 2551 .
 330. ^ "ทั่วโลกศาสนาคริสต์ - รายงานเกี่ยวกับขนาดและการกระจายของโลกคริสเตียนประชากร" 19 ธันวาคม 2554.
 331. ^ การวิเคราะห์ (19 ธันวาคม 2554). "ยุโรป" . Pewforum.org . สืบค้นเมื่อ17 สิงหาคม 2555 .
 332. ^ การวิเคราะห์ (19 ธันวาคม 2554). "อเมริกา" . Pewforum.org . สืบค้นเมื่อ17 สิงหาคม 2555 .
 333. ^ การวิเคราะห์ (19 ธันวาคม 2554). "ภูมิทัศน์ทางศาสนาทั่วโลก: คริสเตียน" . Pewforum.org . สืบค้นเมื่อ17 สิงหาคม 2555 .
 334. ^ Pew Research Center (18 ธันวาคม 2555). "ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลกคริสเตียน" .
 335. ^ วิเคราะห์ (19 ธันวาคม 2554). "ตาราง: องค์ประกอบทางศาสนาโดยประเทศในเปอร์เซ็นต์" Pewforum.org . สืบค้นเมื่อ17 สิงหาคม 2555 .
 336. ^ “ ความแตกแยกของศาสนาคริสต์” . นอร์ทเวอร์จิเนียวิทยาลัย สืบค้นเมื่อ31 ธันวาคม 2550 .
 337. ^ "ขบวนการบูรณะโบถส์รวมถึงนิกายมอร์มอน" . ศาสนา สืบค้นเมื่อ31 ธันวาคม 2550 .
 338. ^ Ehrman, Bart D. (2003). ศาสนาคริสต์ที่หายไป: การต่อสู้เพื่อพระคัมภีร์และศรัทธาที่เราไม่เคยรู้มาก่อน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดสหรัฐอเมริกา น. 1 . ISBN 978-0-19-514183-2.
 339. ^ ซิดนีย์อี Ahlstromลักษณะ denominationalismในอเมริกาเป็น "ecclesiology เสมือน" ว่า "ครั้งแรกของทุก repudiates insistences ของโบสถ์คาทอลิกคริสตจักรของ 'รัฐมนตรี' ปฏิรูปและนิกายที่สุดที่พวกเขาเพียงอย่างเดียวคริสตจักรที่แท้จริง " ( Ahlstrom ซิดนีย์อี.; ฮอลล์เดวิดดี. (2004). ประวัติศาสตร์ทางศาสนาของคนอเมริกัน (ฉบับแก้ไข). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล น. 381. ISBN 978-0-300-10012-9.);
  • แนช, โดนัลด์เอทำไมโบสถ์คริสต์ไม่ได้เป็นนิกาย (PDF) หน้า 1–3. สืบค้นจากต้นฉบับ (PDF)เมื่อ 28 มกราคม 2553 . สืบค้นเมื่อ17 มิถุนายน 2557 .;
  • เวนเดลเคลอร์, คริสตจักรของพระคริสต์ไม่ได้เป็นนิกาย ;
  • เดวิดอี. แพรตต์ (2542). "Jesus Is Lord หลักสูตรการศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ฟรีบทที่ 8, II นิกายสมัยใหม่เริ่มต้นอย่างไร" . biblestudylessons.com . สืบค้นเมื่อ17 มิถุนายน 2557 .
 340. ^ “ นิซีนครีด” . สารานุกรมบริแทนนิกาออนไลน์ . สารานุกรมบริแทนนิกา. พ.ศ. 2550 . สืบค้นเมื่อ31 ธันวาคม 2550 .
 341. ^ สังคายนาวาติกันครั้งที่สอง , Lumen Gentium เก็บถาวร 6 กันยายน 2014 ที่เครื่อง Wayback
 342. ^ ดัฟฟี่นักบุญและคนบาปน. 1.
 343. ^ ฮิตช์ค็อกภูมิศาสตร์ของศาสนาพี 281.
 344. ^ นอร์แมน,คริสตจักรโรมันคาทอลิกเป็นภาพประวัติศาสตร์ , PP. 11, 14
 345. ^ a b สภาวาติกันที่สอง , Lumen Gentium เก็บถาวรเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2014 ที่Wayback Machine , บทที่ 2, ย่อหน้าที่ 15
 346. ^ ปุจฉาวิสัชนาของคริสตจักรคาทอลิก ,วรรค 865 เก็บถาวร 12 สิงหาคม 2015 ที่ Wayback Machine
 347. ^ Marthalerแนะนำคำสอนของคริสตจักรคาทอลิกธีมดั้งเดิมและประเด็นร่วมสมัย (1994) คำนำ
 348. ^ John Paul II, Pope (1997) “ Laetamur Magnopere” . วาติกัน. สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2551 . สืบค้นเมื่อ9 มีนาคม 2551 .
 349. ^ CCC, 1322–1327 , Vatican.va: "ศีลมหาสนิทคือผลรวมและบทสรุปของศรัทธาของเรา"
 350. ^ “ สี่มาเรียนด็อกมาส” . สำนักข่าวคาทอลิก. สืบค้นเมื่อ25 มีนาคม 2560 .
 351. ^ Agnew, John (12 กุมภาพันธ์ 2553). "Deus Vult: ภูมิรัฐศาสตร์ของคริสตจักรคาทอลิก". ภูมิรัฐศาสตร์ . 15 (1): 39–61. ดอย : 10.1080 / 14650040903420388 . S2CID  144793259
 352. ^ Mark A.Noll. รูปทรงใหม่ของศาสนาคริสต์โลก (Downers Grove, IL: IVP Academic, 2009), 191
 353. ^ O'Collins , พี. v (คำนำ)
 354. ^ Annuario Pontificio (2012), หน้า 1142.
 355. ^ แบร์รี่หนึ่งศรัทธาพระเจ้าหนึ่ง (2001), หน้า 71
 356. ^ สำนักข่าวกรองกลาง , CIA World Factbook (2007)
 357. ^ a b Adherents.com ศาสนาโดยสมัครพรรคพวก
 358. ^ Zenit.org "จำนวนคาทอลิกและพระสงฆ์ Rises ที่จัดเก็บ 25 กุมภาพันธ์ 2008 ที่เครื่อง Wayback " 12 กุมภาพันธ์ 2007
 359. ^ ตะวันออกโบสถ์วารสาร: วารสารทางตะวันออกของคริสตจักร สมาคม Saint John Chrysostom 2547 น. 181. ผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลกบาโธโลมิวเป็นผู้สืบทอดลำดับที่ 270 ของอัครสาวกแอนดรูว์และเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของคริสเตียนออร์โธดอกซ์ 300 ล้านคนทั่วโลก
 360. ^ ครอส / ลิฟวิงสโตน The Oxford Dictionary of the Christian Church , p. 1199.
 361. ^ "ออร์โธดอกศรัทธา - เล่มผม - หลักคำสอนและพระคัมภีร์ - สัญลักษณ์แห่งศรัทธา - คริสตจักร" www.oca.org . สืบค้นเมื่อ27 กรกฎาคม 2563 .
 362. ^ Meyendorff, John (1983). ธรรมไบเซนไทน์: แนวโน้มประวัติศาสตร์และทฤษฎีธีมส์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฟอร์ดแฮม
 363. ^ แฟร์ไชลด์แมรี่ "ศาสนาคริสต์: พื้นฐาน: นิกายนิกายอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์" . about.com . สืบค้นเมื่อ22 พฤษภาคม 2557 .
 364. ^ Ware, Kallistos (29 เมษายน 1993). โบสถ์ นกเพนกวินตัวเต็มวัย น. 8. ISBN 978-0-14-014656-1.
 365. ^ “ โบสถ์ออร์โธดอกซ์ตะวันออก” . Wcc-coe.org. สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อ 6 เมษายน 2553 . สืบค้นเมื่อ19 พฤศจิกายน 2553 .
 366. ^ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคริสตจักรออร์โธดอกซ์ตะวันออก" . Pluralism.org. 15 มีนาคม 2548 . สืบค้นเมื่อ19 พฤศจิกายน 2553 .
 367. ^ OONS. "Syrian Orthodox Resources - Middle Eastern Oriental Orthodox Common Declaration" . สว.กว.edu. ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2010 สืบค้นเมื่อ19 พฤศจิกายน 2553 .
 368. ^ แลมพอร์ทมาร์คก. (2018). สารานุกรมศาสนาคริสต์ในโลกใต้ . Rowman & Littlefield น. 601. ISBN 978-1-4422-7157-9. ปัจจุบันคริสตจักรเหล่านี้เรียกอีกอย่างว่าคริสตจักรออร์โธดอกซ์ตะวันออกและประกอบด้วยคริสตชน 50 ล้านคน
 369. ^ “ คริสต์ศาสนานิกายออร์โธดอกซ์ในศตวรรษที่ 21” . ของโครงการ Life Pew ของศูนย์วิจัยศาสนาและโยธา 8 พฤศจิกายน 2017 Oriental Orthodoxy มีเขตอำนาจศาลปกครองตนเองแยกกันในเอธิโอเปียอียิปต์เอริเทรียอินเดียอาร์เมเนียและซีเรียและคิดเป็นประมาณ 20% ของประชากรออร์โธดอกซ์ทั่วโลก
 370. ^ “ คริสตจักรออร์โธดอกซ์ (ตะวันออก) - สภาคริสตจักรโลก” . www.oikoumene.org .
 371. ^ เบ็ตต์, โรเบิร์ตบี. (2521). คริสเตียนในอาหรับตะวันออก: การศึกษาทางการเมือง (ฉบับที่ 2) เอเธนส์: Lycabettus Press ISBN 978-0-8042-0796-6.
 372. ^ Meyendorff, John (1989). เอกภาพของจักรวรรดิและฝ่ายคริสเตียน: คริสตจักร 450-680 ADคริสตจักรในประวัติศาสตร์ 2 . Crestwood, NY: สำนักพิมพ์วิทยาลัยเซนต์วลาดิเมียร์ ISBN 978-0-88141-055-6.
 373. ^ ฮินด์สันเอ็ด; มิทเชลแดน (2013). สารานุกรมยอดนิยมในประวัติศาสตร์คริสตจักร สำนักพิมพ์ Harvest House ISBN 978-0-7369-4806-7.
 374. ^ เบาเมอร์คริสตอฟ (2549). คริสตจักรของภาคตะวันออก: เป็นภาพประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์แอส ลอนดอน - นิวยอร์ก: Tauris ISBN 978-1-84511-115-1.
 375. ^ Hunter, Erica CD (2014). "คริสตจักรอัสซีเรียคาทอลิกผู้เผยแพร่ศาสนาศักดิ์สิทธิ์แห่งตะวันออก". ใน Leustean, Lucian N. (ed.). คริสต์ศาสนาตะวันออกและการเมืองในยี่สิบศตวรรษแรก ลอนดอนและนิวยอร์ก: Routledge หน้า 601–620 ISBN 978-1-317-81866-3.
 376. ^ "CNEWA: โรนัลด์กรัม Roberson, ซีเอสพี - อัสซีเรียโบสถ์แห่งตะวันออก" ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2012 สืบค้นเมื่อ15 สิงหาคม 2561 .
 377. ^ Fahlbusch เออร์วินและ Bromiley เจฟฟรีย์วิลเลียมสารานุกรมของศาสนาคริสต์เล่ม 3 แกรนด์แรพิดส์มิชิแกน: Eerdmans, 2003. p. 362.
 378. ^ McManners,ประวัติศาสตร์ฟอร์ดภาพประกอบของศาสนาคริสต์ หน้า 251–259
 379. ^ คาร์ล Heussi, Kompendium เดอร์ Kirchengeschichte 11 Auflage (1956) Tübingen (เยอรมนี), PP. 317-319, 325-326
 380. ^ Sykes / Booty / อัศวิน การศึกษาแองกลิกัน , น. 219 ชาวอังกฤษบางคนถือว่าคริสตจักรของตนเป็นสาขาหนึ่งของ "คริสตจักรคาทอลิกศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียว"ควบคู่ไปกับคริสตจักรนิกายคาทอลิกและนิกายอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ซึ่งเป็นแนวคิดที่คริสตจักรคาทอลิกปฏิเสธนิกายอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์และผู้นับถือศาสนาคริสต์หลายคนเองสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้โปรดดู เกรกอรี่ Hallam,ดั้งเดิมและนิกาย
 381. ^ เกรกอรีแมทธิวส์ - กรีน, "ทฤษฎีกิ่งไหน? ",แองกลิกันออร์โธดอกซ์ผู้แสวงบุญเล่ม 2, No. 4 Archived 19 พฤษภาคม 2555 ที่ Wayback Machine
 382. ^ เบเนเด็ตโต้, โรเบิร์ต; Duke, James O. (2008). The New Westminster พจนานุกรมประวัติศาสตร์คริสตจักร สำนักพิมพ์ Westminster John Knox น. 22. ISBN 978-0-664-22416-5.
 383. ^ Littell, Franklin H. (2000). Anabaptist มุมมองของคริสตจักร The Baptist Standard Bearer, Inc. น. 79. ISBN 978-1-57978-836-0. ในการทบทวนบันทึกผู้อ่านจะรู้สึกทึ่งกับความสำนึกในการแยกตัวออกจากคริสตจักรที่ "ล่มสลาย" ของ Anabaptists ซึ่งรวมถึงพวกปฏิรูปและสถาบันของโรมันด้วย ดังนั้นนักเขียนบางคนจึงสรุปว่าอนาบัพติสมาไม่ได้เป็นเพียงรูปแบบที่แตกต่างกันของนิกายโปรเตสแตนต์ แต่เป็นอุดมการณ์และแนวปฏิบัติที่ค่อนข้างแตกต่างจากทั้งโรมและพวกปฏิรูป
 384. ^ "เราคือใคร: ด่วนภาพไกด์" โบสถ์ Mennonite US. พ.ศ. 2561 . สืบค้นเมื่อ26 เมษายน 2561 . Anabaptists: เราไม่ได้เป็นคาทอลิกหรือโปรเตสแตนต์ แต่เรามีความผูกพันกับสายธารของศาสนาคริสต์ เราร่วมมือกันเพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงความเป็นหนึ่งเดียวของเราในพระคริสต์และเพื่อขยายการปกครองของอาณาจักรของพระเจ้าบนโลก เรารู้จักกันในชื่อ "Anabaptists" (ไม่ใช่ anti-Baptist) - หมายถึง "rebaptizers"
 385. ^ "เกี่ยวกับคริสตจักรเมธอดิสต์" . Methodist Central Hall Westminster ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2007 สืบค้นเมื่อ31 ธันวาคม 2550 .
 386. ^ "ศาสนาคริสต์: Pentecostal Churches" . GodPreach, Inc ที่จัดเก็บจากเดิมในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2015 สืบค้นเมื่อ31 ธันวาคม 2550 .
 387. ^ “ คำชี้แจงความเชื่อ” . โบสถ์ Cambridge Christ United Methodist ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2007 สืบค้นเมื่อ31 ธันวาคม 2550 .
 388. ^ "กำเนิดใหม่โดยจอห์นเวสลีย์ (คำเทศนา 45)" . สหศาสนจักรเมธอดิสต์ GBGM สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อ 13 กันยายน 2550 . สืบค้นเมื่อ31 ธันวาคม 2550 .
 389. ^ “ การจัดเตรียมการยอมรับและการค้ำจุนพระคุณของพระเจ้า” . สหศาสนจักรเมธอดิสต์ GBGM ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2008 สืบค้นเมื่อ31 ธันวาคม 2550 .
 390. ^ "ประสบการณ์ทั้งหมดของจิตวิญญาณ" . วิทยาลัยวอร์เรนวิลสัน สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อ 3 กันยายน 2549 . สืบค้นเมื่อ31 ธันวาคม 2550 .
 391. ^ คลาร์กปีเตอร์บี; เบเยอร์ปีเตอร์ (2552). ศาสนาของโลก: ความต่อเนื่องและการแปลง เทย์เลอร์และฟรานซิส ISBN 978-1-135-21100-4.
 392. ^ Noll, Mark A. (2011). โปรเตสแตนต์: บทนำสั้นOUP ออกซ์ฟอร์ด ISBN 978-0-19-16-2013-3.
 393. ^ สาขานี้เป็นครั้งแรกที่เรียกว่าคาลวินโดยนิกายลูเธอรันที่ต่อต้านมันและจำนวนมากภายในประเพณีต้องการที่จะใช้คำว่าปฏิรูป ซึ่งจะรวมถึง PresbyteriansและCongregationalists
 394. ^ ส ภาคริสตจักรโลก: คริสตจักรของผู้เผยแผ่ศาสนา : "คริสตจักรอีแวนเจลิคเติบโตขึ้นอย่างทวีคูณในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 และยังคงแสดงให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ของโลกการฟื้นตัวนี้บางส่วนอาจอธิบายได้จากการเติบโตอย่างมหัศจรรย์ของ Pentecostalism และ การเกิดขึ้นของการเคลื่อนไหวที่มีเสน่ห์ดึงดูดซึ่งเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการเผยแผ่ศาสนาอย่างไรก็ตามไม่ต้องสงสัยเลยว่าประเพณีการประกาศข่าวประเสริฐ "per se" ได้กลายเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของศาสนาคริสต์โลกผู้เผยแพร่ศาสนายังเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีขนาดใหญ่ในนิกายโปรเตสแตนต์ดั้งเดิมและ คริสตจักรแองกลิกันในภูมิภาคต่างๆเช่นแอฟริกาและละตินอเมริกาขอบเขตระหว่าง "ผู้เผยแพร่ศาสนา" และ "สายหลัก" กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและทำให้เกิดความเป็นจริงของสงฆ์ใหม่ "
 395. ^ a b Confessionalism เป็นคำที่นักประวัติศาสตร์ใช้เพื่ออ้างถึง "การสร้างอัตลักษณ์ที่ตายตัวและระบบความเชื่อสำหรับคริสตจักรที่แยกจากกันซึ่งก่อนหน้านี้มีความลื่นไหลมากขึ้นในการเข้าใจตนเองและยังไม่ได้เริ่มต้นด้วยการแสวงหาอัตลักษณ์ที่แยกจากกันสำหรับตนเอง - พวกเขาต้องการที่จะเป็นคาทอลิกอย่างแท้จริงและได้รับการปฏิรูป " (MacCulloch, The Reformation: A History , p. xxiv.)
 396. ^ "การจัดประเภทของนิกายโปรเตสแตนต์" (PDF) Pew Forum on Religion & Public Life / US Religious Landscape Survey . สืบค้นเมื่อ27 กันยายน 2552 .
 397. ^ McManners,ภาพประวัติศาสตร์ฟอร์ดของศาสนาคริสต์ , PP. 91ff
 398. ^ “ ขบวนการนักฟื้นฟู” . ศาสนา สืบค้นเมื่อ31 ธันวาคม 2550 .
 399. ^ “ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสถิติวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและข้อเท็จจริงของศาสนจักร | การเป็นสมาชิกของศาสนจักรทั้งหมด” . newsroom.churchofjesuschrist.org . สืบค้นเมื่อ3 พฤศจิกายน 2563 .
 400. ^ ซิดนีย์อี Ahlstrom,ศาสนาประวัติศาสตร์ของคนอเมริกัน (2004)
 401. ^ Melton's Encyclopedia of American Religions (2009)
 402. ^ Manuscript History of the Church , LDS Church Archives, book A-1, p. 37; ผลิตซ้ำใน Dean C. Jessee (comp.) (1989). เอกสารของโจเซฟสมิ ธ : งานเขียนเชิงอัตชีวประวัติและประวัติศาสตร์ (ซอลท์เลคซิตี้ยูทาห์: หนังสือ Deseret) 1 : 302–303
 403. ^ เจกอร์ดอนฅัสารานุกรมของนิกายโปรเตสแตนต์ 2005 พี 543: "Unitarianism - คำว่ายูนิทาเรียน [ตัวเอียง] หมายถึงผู้ที่เชื่อในความเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้าในอดีตหมายถึงผู้ที่อยู่ในชุมชนคริสเตียนที่ปฏิเสธหลักคำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพ (พระเจ้าองค์เดียวแสดงในสามบุคคล) โปรเตสแตนต์ที่ไม่ใช่ตรีเอกานุภาพ คริสตจักรต่างๆเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 16 ในอิตาลีโปแลนด์และทรานซิลวาเนีย "
 404. ^ ฟาห์ลบุช, เออร์วิน; บรอมลีย์, เจฟฟรีย์วิลเลียม; ล็อคแมน, ยานมิลิค; Mbiti, จอห์น; Pelikan, Jaroslav (14 กุมภาพันธ์ 2551). สารานุกรมของศาสนาคริสต์เล่ม 1 5 . Wm. สำนักพิมพ์ B. Eerdmans. น. 603. ISBN 978-0-8028-2417-2.
 405. ^ Bochenski, Michael I. (14 มีนาคม 2556). การปฏิรูปชุมชนความเชื่อ: การศึกษาเปรียบเทียบหัวรุนแรงในศาสนาคริสต์ศตวรรษที่สิบหก-Anabaptism และในช่วงปลายศตวรรษที่ยี่สิบละตินอเมริกา สำนักพิมพ์ Wipf และ Stock