กรีฑาในโอลิมปิกฤดูร้อน 1928 – หญิง 800 เมตร

การ แข่งขันกีฬา โอลิมปิกฤดูร้อนปี พ.ศ. 2471 หญิง800 เมตรจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 สิงหาคมถึง 2 สิงหาคม[1] รายงานข่าวบางฉบับอ้างว่าผู้เข้าแข่งขันหลายคนหมดแรงหรือไม่สามารถจบการแข่งขันได้ [2] [3]อ้างอิงจากส Lynne Emery รายงานเหล่านี้ไม่ถูกต้องและนักกีฬาก็หมดแรงตามปกติหลังจากการแข่งขัน [2]ไม่ว่าในกรณีใด ความคิดที่ว่าระยะทางนั้นมากเกินไปสำหรับผู้หญิง ทำให้ IOC เลิกใช้โปรแกรมโอลิมปิก [3]ได้รับการแนะนำอีก ครั้ง ในปี 2503 [3]


TOP