แองกลิกัน

จาก Wikipedia สารานุกรมเสรี
  (เปลี่ยนเส้นทางจากแองกลิกัน )
ข้ามไปที่การนำทางข้ามไปที่การค้นหา

ย่างเป็นเวสเทิร์ คริสเตียนประเพณีที่มีการพัฒนาจากการปฏิบัติที่สักการะบูชาและตัวตนของคริสตจักรแห่งอังกฤษต่อไปนี้อังกฤษการปฏิรูป , [1]ในบริบทของโปรเตสแตนต์ในยุโรป ที่จริงแล้วเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์โดยมีสมาชิกราว 110 ล้านคนในปัจจุบัน [2] [3]

สมัครพรรคพวกของ Anglicanism เรียกว่าAnglicans ; พวกเขาเรียกอีกอย่างว่าEpiscopaliansในบางประเทศ ส่วนใหญ่ของผู้นับถือเป็นสมาชิกของประเทศหรือภูมิภาคสงฆ์จังหวัดของประเทศแองกลิศีลมหาสนิท , [4]ซึ่งรูปแบบที่สามที่ใหญ่ที่สุดในคริสต์ร่วมในโลกหลังจากที่คริสตจักรโรมันคาทอลิคและคริสตจักรออร์โธดอกตะวันออก [5]จังหวัดเหล่านี้อยู่ในความสัมพันธ์อย่างสมบูรณ์กับSee of Canterburyและด้วยเหตุนี้พระมหากษัตริย์อังกฤษจึงเลือกอาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีเป็นการส่วนตัวซึ่งการมีส่วนร่วมหมายถึงการมีส่วนร่วมของไพรมัส (ละติน 'เป็นอันดับแรกในหมู่เท่ากับ') อาร์คบิชอปสิบปีละครั้งเรียกประชุมแลมเบ ธ , ประธานการประชุมของบิชอพและเป็นประธานของชาวอังกฤษที่ปรึกษาสภา [6] [7]คริสตจักรบางคนที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชาวอังกฤษร่วมหรือได้รับการยอมรับโดยมันยังเรียกตัวเองว่าชาวอังกฤษรวมทั้งผู้ที่อยู่ในการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องของชาวอังกฤษและองค์กรชาวอังกฤษ [8]

ผู้นับถือศาสนาคริสต์ฐานของพวกเขาในพระคัมภีร์ประเพณีของสมเด็จพระสังฆราชโบสถ์ทยอยเผยแพร่ ( "สังฆนายกประวัติศาสตร์") และงานเขียนของโบสถ์พ่อ [1]ย่างรูปแบบหนึ่งของสาขาของคริสต์ศาสนาตะวันตกมีแตกหักประกาศเอกราชจากพระเห็นในช่วงเวลาของการตั้งถิ่นฐานลิซาเบ ธ ที่ทางศาสนา[9]หลาย formularies ชาวอังกฤษคนใหม่ของช่วงกลางศตวรรษที่ 16 ตรงอย่างใกล้ชิดกับผู้ที่ร่วมสมัยโปรเตสแตนต์การปฏิรูปเหล่านี้ในคริสตจักรแห่งอังกฤษเข้าใจโดยหนึ่งในผู้ที่รับผิดชอบมากที่สุดคือโทมัสแครนเมอร์ที่อาร์คบิชอปแห่งแคนเทอและคนอื่น ๆ เป็นการนำทางสายกลางระหว่างสองที่เกิดขึ้นใหม่โปรเตสแตนต์ประเพณีคือมาร์ตินและคาลวิน [10]

ในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 17 คริสตจักรแห่งอังกฤษและคริสตจักรแห่งไอร์แลนด์ที่เกี่ยวข้องได้รับการนำเสนอโดยเทพเจ้าชาวอังกฤษบางกลุ่มซึ่งประกอบด้วยประเพณีของคริสเตียนที่แตกต่างกันโดยมีศาสนศาสตร์โครงสร้างและรูปแบบการนมัสการที่แสดงถึงทางสายกลางที่แตกต่างกันหรือผ่านสื่อระหว่างนิกายโปรเตสแตนต์และนิกายโรมันคาทอลิก - มุมมองที่มีอิทธิพลอย่างมากในทฤษฎีอัตลักษณ์ของแองกลิกันในเวลาต่อมาและแสดงในคำอธิบายของนิกายแองกลิกันว่า "คาทอลิกและปฏิรูป" [11]ระดับของความแตกต่างระหว่างแนวโน้มของโปรเตสแตนต์และคาทอลิกในประเพณีแองกลิกันมักเป็นเรื่องของการถกเถียงกันทั้งในคริสตจักรแองกลิกันที่เฉพาะเจาะจงและตลอดการมีส่วนร่วมของแองกลิกัน เอกลักษณ์ของ Anglicanism คือหนังสือสวดมนต์ทั่วไปการรวบรวมบริการในหนังสือเล่มเดียวที่ใช้มานานหลายศตวรรษ หนังสือเล่มนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนังสือที่ผูกมัดการมีส่วนร่วมของชาวอังกฤษเข้าด้วยกันในฐานะพิธีกรรมแทนที่จะเป็นประเพณีการสารภาพบาปหรือผู้ที่มีศาลยุติธรรมเช่นเดียวกับในคริสตจักรโรมันคา ธ อลิก

หลังจากการปฏิวัติอเมริกากลุ่มชาวอังกฤษในสหรัฐอเมริกาและบริติชอเมริกาเหนือ (ซึ่งต่อมาจะเป็นพื้นฐานสำหรับประเทศแคนาดาในปัจจุบัน ) ได้สร้างขึ้นใหม่ในคริสตจักรในกำกับของตนเองโดยมีบาทหลวงและโครงสร้างการปกครองตนเอง เหล่านี้เป็นที่รู้จักกันอเมริกันบาทหลวงในโบสถ์และโบสถ์แห่งอังกฤษในการปกครองของประเทศแคนาดาด้วยการขยายอาณาจักรอังกฤษและกิจกรรมของคณะเผยแผ่ศาสนาคริสต์รูปแบบนี้ถูกนำมาใช้เป็นต้นแบบสำหรับคริสตจักรที่ตั้งขึ้นใหม่หลายแห่งโดยเฉพาะในแอฟริกาออสตราเลเซียและเอเชียแปซิฟิก ในศตวรรษที่ 19 คำว่าAnglicanismได้รับการประกาศเกียรติคุณเพื่ออธิบายประเพณีทางศาสนาของคริสตจักรเหล่านี้ เช่นเดียวกับของคริสตจักรเอพิสโกพัลสก็อตซึ่งแม้ว่าจะมีต้นกำเนิดมาก่อนในคริสตจักรแห่งสกอตแลนด์แต่ก็ได้รับการยอมรับว่ามีการแบ่งปันอัตลักษณ์ร่วมกันนี้

คำศัพท์[ แก้ไข]

พระเยซูคริสต์ทรงค้ำธงภาษาอังกฤษและไม้เท้าที่ข้อพับแขนขวาซึ่งปรากฎในหน้าต่างกระจกสีในมหาวิหารโรเชสเตอร์รัฐเคนต์

คำว่าแองกลิกันมีต้นกำเนิดในนิกายแองกลิคานาของศาสนาคริสต์นิกายเสรีนิยมซึ่งเป็นวลีจากMagna Cartaลงวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1215 ซึ่งมีความหมายว่า "คริสตจักรแองกลิกันจะเป็นอิสระ" [12]สมัครพรรคพวกของย่างจะเรียกว่านับถือเป็นคำคุณศัพท์ "ชาวอังกฤษ" ถูกนำมาใช้เพื่ออธิบายคนสถาบันการศึกษาและคริสตจักรเช่นเดียวกับประเพณีพิธีกรรมและแนวคิดเทววิทยาที่พัฒนาโดยคริสตจักรแห่งอังกฤษ [7]

เป็นคำนามชาวอังกฤษเป็นสมาชิกของคริสตจักรในนิกายแองกลิกัน คำนี้ยังใช้โดยผู้ติดตามของกลุ่มที่แยกจากกันซึ่งออกจากการมีส่วนร่วมหรือได้รับการก่อตั้งแยกต่างหากจากคำนี้แม้ว่าจะถือว่าเป็นการใช้ในทางที่ผิดโดยศีลมหาสนิท คำว่าAnglicanism มีขึ้นในศตวรรษที่ 19 [7]คำว่า แต่เดิมเรียกว่าเพียง แต่จะสอนและพิธีกรรมของชาวคริสต์ทั่วโลกในการร่วมกับเห็นของแคนเทอร์แต่ได้มาบางครั้งอาจจะขยายไปยังคริสตจักรใด ๆ ต่อไปนี้ประเพณีเหล่านั้นมากกว่าสมาชิกที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันชาวอังกฤษศีลมหาสนิท [7]

แม้ว่าคำว่าแองกลิกันจะพบว่าหมายถึงคริสตจักรแห่งอังกฤษเมื่อย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 16 แต่การใช้ก็ไม่ได้กลายเป็นเรื่องทั่วไปจนกระทั่งครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 ในกฎหมายรัฐสภาของอังกฤษอ้างถึงคริสตจักรที่จัดตั้งขึ้นในอังกฤษไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบาย มันเป็นเพียงคริสตจักรแห่งอังกฤษแม้ว่าคำว่า "โปรเตสแตนต์" จะใช้ในการกระทำทางกฎหมายหลายอย่างที่ระบุถึงการสืบทอดตำแหน่งของมงกุฎและคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง เมื่อสหภาพกับไอร์แลนด์ทำสร้างโบสถ์ยูไนเต็ดของอังกฤษและไอร์แลนด์ก็มีการระบุว่ามันจะต้องเป็นหนึ่ง "คริสตจักรโปรเตสแตนต์บาทหลวง" จึงแตกต่างรูปแบบของคริสตจักรของรัฐบาลจากรัฐธรรมนูญเพรสไบทีว่า prevails ในคริสตจักรแห่งสกอตแลนด์[13]

คำว่าบาทหลวงเป็นที่ต้องการในชื่อของบาทหลวงในโบสถ์ (จังหวัดของชาวอังกฤษศีลมหาสนิทครอบคลุมสหรัฐอเมริกา) และคริสตจักรสก็อตบาทหลวงแต่ชื่อเต็มของอดีตบาทหลวงคริสตจักรโปรเตสแตนต์ของสหรัฐอเมริกา อื่น ๆ แต่คำว่า "ชาวอังกฤษคริสตจักร" มาเป็นที่ต้องการในขณะที่มันโดดเด่นคริสตจักรเหล่านี้จากคนอื่น ๆ ที่รักษารัฐธรรมนูญบิชอป

คำจำกัดความ[ แก้ไข]

ย่างในโครงสร้างเทววิทยาและรูปแบบของการเคารพบูชาเป็นที่เข้าใจกันทั่วไปว่าเป็นคริสเตียนประเพณีที่แตกต่างกันคิดเป็นพื้นกลางระหว่างสิ่งที่มีการรับรู้ที่จะเป็นสุดขั้วของการเรียกร้องของศตวรรษที่ 16 ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและที่ลูและกลับเนื้อกลับตัวพันธุ์ของนิกายโปรเตสแตนต์ของยุคนั้น ดังนั้นจึงมักเรียกกันว่าเป็นสื่อ (หรือ "ทางสายกลาง") ระหว่างประเพณีเหล่านี้[14]

ความเชื่อของผู้นับถือมีการก่อตั้งขึ้นในพระคัมภีร์และพระประวัติประเพณีของผู้เผยแพร่ศาสนาคริสตจักรที่สังฆนายกประวัติศาสตร์ที่สี่ครั้งแรกทั่วโลกประชุม , [15]และในช่วงต้นโบสถ์พ่อ (ในคณะกรรมการเหล่านี้โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีสี่คน[ 15]และในบรรดาพระบิดาเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีบทบาทในช่วงห้าศตวรรษแรกของศาสนาคริสต์ตามหลักการquinquasaecularist ที่เสนอโดยบาทหลวงชาวอังกฤษLancelot AndrewesและGeorg Calixtus ที่คัดค้านนิกายลูเธอรัน) ชาวอังกฤษเข้าใจความเก่าและพันธสัญญาใหม่ว่า "บรรจุทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับความรอด" และเป็นกฎและมาตรฐานสูงสุดแห่งศรัทธา[16]เหตุผลและประเพณีถูกมองว่าเป็นวิธีที่มีค่าในการตีความพระคัมภีร์ (ตำแหน่งแรกที่กำหนดโดยริชาร์ดฮุกเกอร์โดยละเอียด) แต่ไม่มีข้อตกลงร่วมกันในหมู่ชาวอังกฤษว่าพระคัมภีร์เหตุผลและประเพณีมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร (หรือควรโต้ตอบ ) ซึ่งกันและกัน[17]นับถือเข้าใจหลักข้อเชื่อของอัครทูตเป็นสัญลักษณ์บัพติสและลัทธิ Niceneเป็นเพียงพอคำสั่งของศาสนาคริสต์

ชาวอังกฤษเชื่อว่าศรัทธาคาทอลิกและอัครสาวกถูกเปิดเผยในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์และลัทธิคาทอลิกและตีความสิ่งเหล่านี้ตามประเพณีคริสเตียนของคริสตจักรประวัติศาสตร์ทุนการศึกษาเหตุผลและประสบการณ์[18]

นับถือเฉลิมฉลองพิธีแบบดั้งเดิมที่มีความสำคัญเป็นพิเศษถูกมอบให้กับศีลมหาสนิทที่เรียกว่าศีลมหาสนิทอาหารของลอร์ดหรือมวลศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางในการนมัสการสำหรับชาวอังกฤษส่วนใหญ่เป็นเครื่องบูชาร่วมกันของการอธิษฐานและการสรรเสริญซึ่งมีการประกาศชีวิตความตายและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ผ่านการสวดอ้อนวอนการอ่านพระคัมภีร์การร้องเพลงการขอบคุณพระเจ้าด้วยขนมปังและไวน์สำหรับ ผลประโยชน์มากมายที่ได้รับจากความหลงใหลของพระคริสต์การทำลายขนมปังพรจากถ้วยและการรับส่วนร่างกายและพระโลหิตของพระคริสต์ตามที่ตั้งไว้ในพระกระยาหารมื้อสุดท้ายอย่างไรก็ตามใคร ๆ ก็อยากจะนิยามการแสดงตน ขนมปังและเหล้าองุ่นที่ได้รับการถวายซึ่งเป็นร่างกายและพระโลหิตที่แท้จริงของพระคริสต์ตามลักษณะทางวิญญาณ (ไม่ใช่ในทางกายภาพที่หยาบ) เป็นสัญลักษณ์ภายนอกของพระคุณภายในที่พระคริสต์ประทานให้ซึ่งผู้ที่กลับใจจะบ่งบอกถึงการให้อภัยและการทำความสะอาดจากบาป ในขณะที่ชาวอังกฤษหลายคนเฉลิมฉลองศีลมหาสนิทในลักษณะที่คล้ายคลึงกับประเพณีคาทอลิกตะวันตกที่โดดเด่น แต่ก็อนุญาตให้มีเสรีภาพในการสวดมนต์ในระดับสูงได้และรูปแบบการนมัสการมีตั้งแต่แบบเรียบง่ายไปจนถึงแบบละเอียด

เฉพาะของนิกายแองกลิกันคือBook of Common Prayer (BCP) ซึ่งเป็นชุดของบริการที่ผู้นับถือในคริสตจักรแองกลิกันส่วนใหญ่ใช้กันมาหลายศตวรรษ เดิมเรียกว่าการสวดมนต์โดยทั่วไปเนื่องจากมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ในคริสตจักร Church of England ทั้งหมดซึ่งก่อนหน้านี้มีการสวดมนต์ในท้องถิ่นที่แตกต่างกัน คำนี้ถูกเก็บไว้เมื่อคริสตจักรกลายเป็นสากลเนื่องจากชาวอังกฤษทุกคนเคยมีส่วนร่วมในการใช้งานทั่วโลก

ใน 1549 คนแรกของหนังสือสวดมนต์ที่รวบรวมโดยโทมัสแครนซึ่งตอนนั้นอาร์คบิชอปแห่งแคนเทอ แม้ว่าจะมีการแก้ไขหลายครั้งและคริสตจักรแองกลิกันในประเทศต่างๆได้พัฒนาหนังสือบริการอื่น ๆ แต่หนังสือสวดมนต์ยังคงได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสายสัมพันธ์ที่ผูกมัดชาวอังกฤษเข้าด้วยกัน

เอกลักษณ์ของแองกลิกัน[ แก้ไข]

ประวัติศาสตร์สมัยก่อน[ แก้ไข]

นักบุญอัลบันได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้พลีชีพคริสเตียนชาวอังกฤษคนแรกที่ได้รับการบันทึก

ที่ตั้งของศาสนาคริสต์ในสหราชอาณาจักรมาประกอบกันทั่วไปเพื่อโจเซฟแห่ง Arimatheaตามตำนานของชาวอังกฤษและเป็นอนุสรณ์ในสำนักสงฆ์กลาสตัน [a] [20]บรรพบุรุษของคริสตจักรในยุคแรกหลายคนเขียนถึงการปรากฏตัวของศาสนาคริสต์ในโรมันบริเตนโดยTertullianระบุว่า "ส่วนต่างๆของบริเตนซึ่งแขนของโรมันไม่เคยทะลุเข้าไปได้กลายเป็นเรื่องของพระคริสต์" [21] นักบุญอัลบันซึ่งถูกประหารชีวิตในปี ค.ศ. 209 เป็นผู้พลีชีพชาวคริสต์คนแรกในเกาะอังกฤษ ด้วยเหตุนี้เขาจะบูชาขณะที่อังกฤษprotomartyr [22]ไฮน์ริชซิมเมอร์นักประวัติศาสตร์เขียนว่า "เช่นเดียวกับที่อังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันดังนั้นคริสตจักรอังกฤษจึงได้ก่อตั้ง (ในช่วงศตวรรษที่สี่) ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของคริสตจักรคาทอลิกแห่งตะวันตกและตลอดทั้งศตวรรษนั้นจากสภา จากอาร์ลส์ (316) เป็นต้นไปมีส่วนร่วมในการดำเนินคดีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับศาสนจักร " [23]

หลังจากกองทัพโรมันถอนตัวออกจากบริเตนการที่ "ไม่มีอิทธิพลทางทหารและการปกครองของโรมันและการลดลงของอำนาจทางการเมืองของจักรวรรดิโรมันโดยรวมทำให้อังกฤษและเกาะรอบ ๆ สามารถพัฒนาได้อย่างโดดเด่นจากส่วนที่เหลือของตะวันตกวัฒนธรรมใหม่เกิดขึ้นรอบ ๆ ทะเลไอริชในหมู่ ชนชาติเซลติกที่มีศาสนาคริสต์แบบเซลติกเป็นแกนกลางสิ่งที่ส่งผลให้รูปแบบของศาสนาคริสต์แตกต่างจากโรมในหลายประเพณีและการปฏิบัติ " [b] [26] [27]

นักประวัติศาสตร์ชาร์ลส์โธมัสนอกจากเฮ็นริคซิมเมอร์นักประวัติศาสตร์ชาวเซลติกเขียนว่าความแตกต่างระหว่างศาสนาคริสต์นิกายหัวเรื่องย่อยโรมันและหลังโรมันหรือที่เรียกว่าคริสต์ศาสนาเซลติกเริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนราว ค.ศ. 475 [28]โดยคริสตจักรเซลติกอนุญาตให้ พระสงฆ์แต่งงาน[29]สังเกตเข้าพรรษาและวันอีสเตอร์ตามปฏิทินของตัวเอง[30] [31]และมีความแตกต่างกันผนวช ; นอกจากนี้เช่นเดียวกับคริสตจักรออร์โธดอกซ์ตะวันออกและคริสตจักรออร์โธดอกซ์ตะวันออกคริสตจักรเซลติกดำเนินการโดยอิสระจากอำนาจของสมเด็จพระสันตะปาปา[32]อันเป็นผลมาจากการพัฒนาที่โดดเดี่ยวของพวกเขาในเกาะอังกฤษ [33]

ออกัสตินแห่งแคนเทอร์เบอรีเป็นอาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีคนแรก

ในสิ่งที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อภารกิจเกรกอเรียน , สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ฉันส่งออกัสตินแห่งแคนเทอจะเกาะอังกฤษในปี ค.ศ. 596 โดยมีวัตถุประสงค์ของการevangelisingศาสนามี (ซึ่งเป็นส่วนแอกซอน ) [34]เช่นเดียวกับการเจรจาต่อรอง เซลติกคริสตจักรในเกาะอังกฤษไปดูของกรุงโรม [35]ในเมืองเคนต์ออกัสตินชักชวนกษัตริย์แองโกล - แซกซอน " Æthelberhtและประชาชนของเขาให้ยอมรับศาสนาคริสต์" [36]ออกัสตินสองครั้ง "พบกันในการประชุมกับสมาชิกของสังฆราชเซลติก แต่ไม่มีความเข้าใจระหว่างกัน" [37]

ในที่สุด "คริสตจักรคริสเตียนแห่งอาณาจักรแองโกล - แซกซอนแห่งนอร์ทัมเบรียได้เรียกประชุมเถรสมาคมวิตบีในปี ค.ศ. 663/664 เพื่อตัดสินใจว่าจะปฏิบัติตามประเพณีของเซลติกหรือโรมัน" การประชุมครั้งนี้โดยมีกษัตริย์ Oswiuเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย "นำไปสู่การยอมรับการใช้งานของโรมันในที่อื่น ๆ ในอังกฤษและทำให้คริสตจักรอังกฤษเข้ามาใกล้ชิดกับทวีป" [38]ในฐานะที่เป็นผลมาจากการสมมติว่าประเพณีโรมันเซลติกโบสถ์ยอมจำนนเป็นอิสระของตนและจากจุดนี้คริสตจักรในประเทศอังกฤษ "ก็ไม่ได้เซลติกล้วน แต่กลายเป็นแองโกลโรมันเซลติก" [39]นักศาสนศาสตร์คริสโตเฟอร์แอล. เว็บเบอร์เขียนว่าแม้ว่า "รูปแบบของศาสนาคริสต์แบบโรมันจะกลายเป็นอิทธิพลที่โดดเด่นในอังกฤษเช่นเดียวกับในยุโรปตะวันตกทั้งหมด แต่คริสต์ศาสนานิกายแองกลิกันก็ยังคงมีคุณภาพที่โดดเด่นเนื่องจากมรดกของเซลติก" [40] [41] [42]

คริสตจักรในอังกฤษยังคงเป็นปึกแผ่นกับกรุงโรมจนกระทั่งรัฐสภาอังกฤษโดยผ่านพระราชบัญญัติอำนาจสูงสุด (ค.ศ. 1534) ได้ประกาศให้กษัตริย์เฮนรีที่ 8เป็นประมุขสูงสุดของคริสตจักรแห่งอังกฤษเพื่อตอบสนองความปรารถนาของอังกฤษที่จะเป็นอิสระจากยุโรปภาคพื้นทวีปอย่างเคร่งศาสนาและ ในทางการเมือง” เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เป็นเรื่องการเมืองสำหรับการยกเลิกการแต่งงานของเฮนรีที่ 8 [43]คริสตจักรอังกฤษภายใต้พระเจ้าเฮนรีที่ 8 ยังคงรักษาหลักคำสอนของนิกายโรมันคา ธ อลิกและศาสนิกชนแม้จะแยกตัวออกจากโรม Henry VIII ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในช่วงชีวิตของเขา[44]ภายใต้King Edward VI(ค.ศ. 1547–1553) อย่างไรก็ตามคริสตจักรในอังกฤษได้เปลี่ยนสิ่งที่เรียกว่าการปฏิรูปภาษาอังกฤษซึ่งทำให้ได้รับลักษณะหลายประการซึ่งต่อมาจะกลายเป็นที่ยอมรับว่าประกอบเป็นเอกลักษณ์ของ "แองกลิกัน" ที่โดดเด่น [45]

การพัฒนา[ แก้ไข]

ด้วยการตั้งถิ่นฐานของชาวเอลิซาเบ ธในปี ค.ศ. 1559 อัตลักษณ์ของนิกายโปรเตสแตนต์ของคริสตจักรอังกฤษและไอริชได้รับการยืนยันโดยกฎหมายของรัฐสภาซึ่งได้รับคำสั่งให้แสดงความจงรักภักดีและความภักดีต่อมงกุฏอังกฤษในสมาชิกทุกคน คริสตจักรอลิซาเบ ธ เริ่มพัฒนาประเพณีทางศาสนาที่แตกต่างกันโดยผสมผสานหลักศาสนศาสตร์บางประการของคริสตจักรที่ได้รับการปฏิรูปเข้ากับบริการในBook of Common Prayer (ซึ่งครอบคลุมถึงพิธีกรรม Sarum ซึ่งมีถิ่นกำเนิดในอังกฤษ) ภายใต้การนำและองค์กรของสังฆราชที่ดำเนินการต่อไป[46]ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเพณีเหล่านี้มีขึ้นเพื่อควบคุมการยึดมั่นและความภักดี การตั้งถิ่นฐานของชาวเอลิซาเบ ธ หยุดแนวโน้มโปรเตสแตนต์ที่รุนแรงภายใต้พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6 โดยการรวมองค์ประกอบที่รุนแรงกว่าของหนังสือสวดมนต์เล่มที่สองของปี 1552 กับหนังสือสวดมนต์เล่มแรกของ "คาทอลิก" ที่อนุรักษ์นิยมในปี 1549 จากนั้นนิกายโปรเตสแตนต์ก็อยู่ใน "สถานะของการพัฒนาที่ถูกจับกุม" โดยไม่คำนึงถึงความพยายามที่จะแยกคริสตจักรแห่งอังกฤษออกจาก "สิ่งยึดเหนี่ยวที่แปลกประหลาดในอดีตยุคกลาง" โดยกลุ่มต่างๆที่พยายามผลักดันให้ไปสู่ธรรมและการปกครองที่ปฏิรูปมากขึ้นในช่วงปี 1560–1660 [47]

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบ ธ ที่ 1 ทรงฟื้นฟูคริสตจักรแห่งอังกฤษในปี 1559 และสร้างศรัทธาและการปฏิบัติที่สม่ำเสมอ เธอได้รับตำแหน่ง "ผู้ว่าการสูงสุด"

แม้ว่าองค์ประกอบที่สำคัญสองประการของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายหลังเมื่อนิกายแองกลิกันปรากฏในปี ค.ศ. 1559 - พระคัมภีร์สังฆราชในประวัติศาสตร์หนังสือคำอธิษฐานร่วมกันคำสอนของสภาสากลสี่ประการแรกในฐานะหลักปณิธานของคาทอลิกคำสอนของคริสตจักรพระบิดาและ บาทหลวงคาทอลิกและแจ้งเหตุผล - ทั้งฆราวาสหรือนักบวชไม่คิดว่าตัวเองเป็นแองกลิกันในช่วงต้นของการครองราชย์ของเอลิซาเบ ธ ที่ 1 เนื่องจากไม่มีตัวตนดังกล่าว ทั้งสองคำนี้ไม่ปรากฏผ่านสื่อจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1627 เพื่ออธิบายถึงคริสตจักรที่ปฏิเสธที่จะระบุว่าตัวเองเป็นคาทอลิกหรือโปรเตสแตนต์หรือทั้งสองอย่าง "และได้ตัดสินใจในท้ายที่สุดว่านี่คือคุณธรรมมากกว่าความพิการ" [48]

การศึกษาทางประวัติศาสตร์ในช่วง 1560–1660 ที่เขียนขึ้นก่อนช่วงปลายทศวรรษที่ 1960 มีแนวโน้มที่จะแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณและหลักคำสอนของยุค 1660 ที่มีต่อสถานการณ์ทางสงฆ์เมื่อหนึ่งร้อยปีก่อนและยังมีแนวโน้มที่จะใช้พาร์ทิชันไบนารีของความเป็นจริงที่อ้างสิทธิ์โดยผู้เข้าแข่งขัน ศึกษา (เช่น dichotomies โปรเตสแตนต์ - "Popish" หรือ " Laudian"-" Puritan ") ตามมูลค่าตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1960 เป็นต้นมาการตีความเหล่านี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรก็ตามการศึกษาเรื่องที่เขียนในช่วงสี่สิบห้าปีที่ผ่านมาไม่ได้มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าจะตีความช่วงเวลานี้อย่างไรในคริสตจักรอังกฤษ ประวัติศาสตร์ขอบเขตที่ตำแหน่งหนึ่งหรือหลายตำแหน่งเกี่ยวกับหลักคำสอนและจิตวิญญาณดำรงอยู่ควบคู่ไปกับขบวนการ Puritan ที่เป็นที่รู้จักและชัดเจนมากขึ้นและพรรค Durham House Party และขอบเขตที่แน่นอนของลัทธิคาลวินในทวีปในหมู่ชนชั้นสูงของอังกฤษและในหมู่คริสตจักรทั่วไปในช่วงทศวรรษที่ 1560 ถึงทศวรรษที่ 1620 เป็นหัวข้อของการถกเถียงในปัจจุบันและต่อเนื่อง[c]

ในปี ค.ศ. 1662 ภายใต้พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2ได้มีการจัดทำหนังสือสวดมนต์ร่วมกันฉบับปรับปรุงซึ่งเป็นที่ยอมรับของคริสตจักรชั้นสูงและชาวพิวริตันบางคนและยังถือว่ามีอำนาจจนถึงทุกวันนี้[49]

ตราบเท่าที่ชาวอังกฤษได้รับอัตลักษณ์ของตนจากทั้งกฎหมายรัฐสภาและประเพณีของสงฆ์วิกฤตของอัตลักษณ์อาจส่งผลให้ทุกที่ที่ความภักดีทางโลกและทางศาสนาเกิดความขัดแย้ง - และวิกฤตดังกล่าวเกิดขึ้นในปี 1776 พร้อมกับคำประกาศอิสรภาพของอเมริกาซึ่งส่วนใหญ่มีผู้ลงนาม เป็นอย่างน้อยในนามแองกลิกัน[50]สำหรับผู้รักชาติชาวอเมริกันเหล่านี้แม้แต่รูปแบบของบริการแองกลิกันก็ยังมีข้อสงสัยเนื่องจากพิธีกรรมในหนังสือสวดมนต์ของMatins , Evensongและ Holy Communion ทั้งหมดรวมถึงคำอธิษฐานเฉพาะสำหรับราชวงศ์อังกฤษ ด้วยเหตุนี้บทสรุปของสงครามอิสรภาพจึงส่งผลให้มีการสร้างคริสตจักรแองกลิกันใหม่สองแห่งคือคริสตจักรเอพิสโกพัลในสหรัฐอเมริกาในรัฐเหล่านั้นที่ได้รับเอกราช; และในช่วงทศวรรษที่ 1830 คริสตจักรแห่งอังกฤษในแคนาดาได้แยกตัวเป็นอิสระจากคริสตจักรแห่งอังกฤษในอาณานิคมของอเมริกาเหนือซึ่งยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของอังกฤษและคริสตจักรผู้ภักดีจำนวนมากได้อพยพมา[51]

ไม่เต็มใจที่จะมีการออกกฎหมายในรัฐสภาอังกฤษ (พระราชบัญญัติการถวายพระสังฆราชในต่างประเทศ ค.ศ. 1786) เพื่ออนุญาตให้บิชอปได้รับการอุทิศให้กับคริสตจักรอเมริกันนอกความจงรักภักดีต่อมงกุฎของอังกฤษ (เนื่องจากไม่เคยมีการจัดตั้งสังฆมณฑลในอดีตอาณานิคมของอเมริกา) [51]ทั้งในสหรัฐอเมริกาและในแคนาดาคริสตจักรแองกลิกันใหม่ได้พัฒนารูปแบบใหม่ของการปกครองตนเองการตัดสินใจร่วมกันและการจัดหาเงินทุนที่สนับสนุนตนเอง ซึ่งจะสอดคล้องกับการแยกตัวตนทางศาสนาและทางโลก[52]

ในศตวรรษต่อมามีอีกสองปัจจัยที่เร่งการพัฒนาอัตลักษณ์ของชาวแองกลิกันที่แตกต่างกัน จาก 1828 และ 1829 พวกพ้องคาทอลิกและอาจจะได้รับเลือกตั้งเข้าสภา , [53]ซึ่งหยุดจึงจะต้องมีร่างกายที่วาดอย่างหมดจดจากคริสตจักรที่จัดตั้งขึ้นของก็อตแลนด์, สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์; แต่อย่างไรก็ตามในช่วงสิบปีต่อมามีส่วนร่วมในการปฏิรูปกฎหมายอย่างกว้างขวางซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของคริสตจักรอังกฤษและไอริช ซึ่งจากการกระทำของพันธมิตร 1800ได้รับการสร้างขึ้นในขณะที่คริสตจักรแห่งอังกฤษและไอร์แลนด์ความเหมาะสมของกฎหมายนี้ได้รับการโต้แย้งอย่างขมขื่นโดยOxford Movement (Tractarians)[54]ผู้ที่พัฒนาวิสัยทัศน์ของนิกายแองกลิกันในฐานะที่เป็นประเพณีทางศาสนาในท้ายที่สุดจากสภาทั่วโลกของคริสตจักรพาทริสติก ผู้ที่อยู่ในนิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์ไม่เห็นด้วยกับพวกแทรคแทเรียนและการปฏิบัติพิธีกรรมที่ได้รับการฟื้นฟูได้นำเสนอตั๋วเงินในรัฐสภาเพื่อควบคุมนวัตกรรมในการนมัสการ [55]สิ่งนี้ทำให้ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกรุนแรงขึ้นเท่านั้นด้วยการฟ้องร้องต่อเนื่องในศาลทางโลกและทางสงฆ์

ในช่วงเวลาเดียวกันคริสตจักรชาวแองกลิกันมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในภารกิจของคริสเตียนส่งผลให้มีการสร้างบาทหลวงในอาณานิคมกว่าเก้าสิบแห่งในช่วงปลายศตวรรษ[56]ซึ่งค่อยๆรวมตัวกันเป็นคริสตจักรที่ปกครองตนเองใหม่ตามแบบจำลองของแคนาดาและอเมริกา อย่างไรก็ตามกรณีของจอห์นโค , บิชอปแห่งนาตาลอ่อนใจในปี 1865 โดยอังกฤษคณะกรรมการตุลาการองคมนตรีเหนือหัวของคริสตจักรในแอฟริกาใต้[57]แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงที่ขยายของสังฆนายกจะต้องมาพร้อมกับ นักบวชชาวอังกฤษที่ได้รับการยอมรับว่ามีอำนาจหน้าที่ของสงฆ์แตกต่างจากอำนาจทางโลก

ดังนั้นตามคำยุยงของบิชอปแห่งแคนาดาและแอฟริกาใต้จึงมีการเรียกประชุมแลมเบ ธครั้งแรกในปีพ. ศ. 2410 [58]ตามด้วยการประชุมเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2421 และ พ.ศ. 2431 และหลังจากนั้นในช่วงเวลาสิบปี เอกสารและคำประกาศต่างๆของการประชุมแลมเบ ธ ที่ต่อเนื่องกันได้ทำหน้าที่เพื่อวางกรอบการอภิปรายของชาวอังกฤษในเรื่องอัตลักษณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ของการอภิปรายร่วมกับคริสตจักรทั่วโลก ความทะเยอทะยานทั่วโลกนี้กลายเป็นความเป็นไปได้มากขึ้นเนื่องจากกลุ่มนิกายอื่น ๆ ได้ปฏิบัติตามตัวอย่างของการมีส่วนร่วมของแองกลิกันอย่างรวดเร็วในการก่อตั้งพันธมิตรข้ามชาติของตนเอง: Alliance of Reformed Churches , Ecumenical Methodist Council , theมาชุมนุมกันระหว่างสภาและแบ๊บติสพันธมิตรโลก

ทฤษฎี[ แก้ไข]

ผู้นำของTractarianเคลื่อนไหว
Edward Bouverie Pusey
จอห์นเฮนรีนิวแมน

นิกายแองกลิกันถูกมองว่าเป็นทางสายกลางหรือทางสื่อระหว่างสองสาขาของนิกายโปรเตสแตนต์นิกายลูเธอรันและศาสนาคริสต์แบบปฏิรูป[59]ในการปฏิเสธอำนาจรัฐสภาอย่างแท้จริงพวกแทรแทเรียน - และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจอห์นเฮนรีนิวแมน - มองย้อนกลับไปที่งานเขียนของนักบวชแองกลิกันในศตวรรษที่ 17 พบว่าในตำราเหล่านี้มีแนวคิดเกี่ยวกับคริสตจักรอังกฤษในฐานะสื่อระหว่างโปรเตสแตนต์ และประเพณีคาทอลิก[60]มุมมองนี้เกี่ยวข้อง - โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานเขียนของEdward Bouverie Puseyโดยมีทฤษฎี Anglicanism เป็นหนึ่งในสาม " สาขา"(ควบคู่ไปกับคริสตจักรนิกายโรมันคา ธ อลิกและนิกายออร์โธดอกซ์) ในอดีตที่เกิดจากประเพณีร่วมกันของสภาทั่วโลกที่เก่าแก่ที่สุดนิวแมนเองก็ได้ปฏิเสธทฤษฎีของเขาผ่านสื่อในฐานะที่เป็นนักประวัติศาสตร์และคงที่และด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถรองรับการพัฒนาแบบไดนามิกใด ๆ ภายใน คริสตจักร[60]อย่างไรก็ตามความทะเยอทะยานที่จะปูพื้นอัตลักษณ์ของชาวแองกลิกันในงานเขียนของพระเจ้าในศตวรรษที่ 17 และในความซื่อสัตย์ต่อขนบธรรมเนียมของคริสตจักรบรรพบุรุษสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบที่ต่อเนื่องของนักบวชแองกลิกันซึ่งล่าสุดในงานเขียนของHenry Robert McAdoo . [61]

สูตร Tractarian ของทฤษฎีของผ่านทางสื่อระหว่างนิกายโปรเตสแตนต์และศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็นหลักงานเวทีและไม่ได้รับการยอมรับนับถืออยู่นอกขอบเขตของการเคลื่อนไหวของฟอร์ดอย่างไรก็ตามทฤษฎีทางสื่อนี้ได้รับการปรับปรุงใหม่ในงานเขียนของนักบวชของFrederick Denison Mauriceในรูปแบบที่มีพลวัตมากขึ้นซึ่งมีอิทธิพลอย่างกว้างขวาง ทั้งมอริซและนิวแมนเห็นคริสตจักรแห่งอังกฤษในสมัยของพวกเขาขาดศรัทธาอย่างมาก แต่ในขณะที่นิวแมนมองย้อนกลับไปในอดีตอันไกลโพ้นเมื่อแสงแห่งศรัทธาดูเหมือนจะสว่างขึ้นมอริซตั้งตารอคอยความเป็นไปได้ที่จะมีการเปิดเผยความเชื่อที่สดใสยิ่งขึ้นในอนาคต มอริสเห็นกลุ่มโปรเตสแตนต์และคาทอลิกภายในคริสตจักรแห่งอังกฤษตรงกันข้าม แต่เสริมทั้งการรักษาองค์ประกอบของคริสตจักรที่แท้จริง แต่ไม่สมบูรณ์หากไม่มีอีก; เช่นนั้นคริสตจักรคาทอลิกและผู้เผยแพร่ศาสนาที่แท้จริงอาจเกิดขึ้นได้โดยการรวมกันของฝ่ายตรงข้าม [62]

Frederick Denison Mauriceเป็นนักศาสนศาสตร์ชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงในศตวรรษที่ 19

จุดศูนย์กลางในมุมมองของมอริซคือความเชื่อของเขาที่ว่าองค์ประกอบโดยรวมของครอบครัวชาติและคริสตจักรเป็นตัวแทนของลำดับโครงสร้างอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระเจ้าทรงเปิดเผยผลงานการสร้างที่ดำเนินต่อไปของเขา ดังนั้นสำหรับมอริซประเพณีโปรเตสแตนต์จึงยังคงรักษาองค์ประกอบของความแตกต่างของชาติซึ่งเป็นเครื่องหมายของคริสตจักรสากลที่แท้จริง แต่ได้สูญหายไปในนิกายโรมันคาทอลิกร่วมสมัยในความเป็นสากลของการรวมศูนย์อำนาจของพระสันตปาปา ภายในคริสตจักรสากลที่จะมาถึงซึ่งมอริซคาดการณ์คริสตจักรแห่งชาติแต่ละแห่งจะรักษาสัญลักษณ์ 6 ประการของความเป็นคาทอลิก: บัพติศมาศีลมหาสนิทลัทธิพระคัมภีร์พันธกิจของสังฆราชและพิธีสวดแบบคงที่ (ซึ่งอาจมีหลากหลายรูปแบบตามการแต่งตั้งจากสวรรค์ ความแตกต่างในลักษณะประจำชาติ) [60]ไม่น่าแปลกใจที่วิสัยทัศน์ของการกลายเป็นคริสตจักรสากลในฐานะที่เป็นที่ชุมนุมของคริสตจักรแห่งชาติที่เป็นอิสระได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความคล้ายคลึงกันอย่างมากในแวดวงแองกลิกัน และสัญญาณทั้งหกของมอริซได้รับการปรับให้เข้ากับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนของชิคาโก - แลมเบ ธของปีพ. ศ. 2431 [63]

ในช่วงหลายทศวรรษหลังของศตวรรษที่ 20 ทฤษฎีของมอริซและแนวความคิดต่าง ๆ ของแองกลิกันที่มาจากแนวคิดนี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์โดยสตีเฟนไซคส์[64]ซึ่งระบุว่าคำว่าโปรเตสแตนต์และคาทอลิกที่ใช้ในแนวทางเหล่านี้เป็นโครงสร้างสังเคราะห์ แสดงถึงอัตลักษณ์ของสงฆ์ที่ไม่สามารถยอมรับได้สำหรับผู้ที่ใช้ป้ายกำกับ ดังนั้นคริสตจักรคาทอลิกจึงไม่ถือว่าตัวเองเป็นภาคีหรือกลุ่มสาระภายในคริสตจักรสากล - แต่เป็นการระบุตัวเองว่าเป็นคริสตจักรสากล ยิ่งไปกว่านั้น Sykes ยังวิจารณ์เรื่องนี้โดยนัยในทฤษฎีผ่านสื่อไม่มีเนื้อหาที่โดดเด่นของหลักคำสอนของแองกลิกันนอกเหนือจากคริสตจักรสากล กล่าวหาว่านี่เป็นข้ออ้างที่จะไม่ปฏิบัติตามหลักคำสอนอย่างเป็นระบบเลย[65]

ในทางตรงกันข้าม Sykes ตั้งข้อสังเกตถึงความคล้ายคลึงกันในระดับสูงในรูปแบบพิธีกรรมของชาวอังกฤษและในความเข้าใจหลักคำสอนที่แสดงออกในพิธีกรรมเหล่านั้น เขาเสนอว่าอัตลักษณ์ของชาวแองกลิกันอาจพบได้ในรูปแบบที่สอดคล้องกันร่วมกันของพิธีสวดที่กำหนดไว้ซึ่งจัดตั้งและดูแลรักษาผ่านกฎหมายบัญญัติและรวบรวมทั้งการฝากข้อความที่เป็นทางการของหลักคำสอนในประวัติศาสตร์และยังกำหนดกรอบการอ่านและการประกาศพระคัมภีร์เป็นประจำ[66]อย่างไรก็ตาม Sykes เห็นด้วยกับทายาทของมอริซที่เน้นย้ำถึงความไม่สมบูรณ์ของลัทธิแองกลิกันในฐานะคุณลักษณะเชิงบวกและคำพูดที่ได้รับการรับรองจากไมเคิลแรมซีย์ :

ในขณะที่คริสตจักรแองกลิกันได้รับการพิสูจน์โดยสถานที่ในประวัติศาสตร์ด้วยพยานที่สมดุลอย่างยอดเยี่ยมต่อพระกิตติคุณและศาสนจักรและการเรียนรู้ที่ดีการพิสูจน์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอยู่ที่การชี้ผ่านประวัติศาสตร์ของตัวเองไปสู่บางสิ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ข้อมูลประจำตัวของมันไม่สมบูรณ์พร้อมกับความตึงเครียดและการเดินทางของจิตวิญญาณ มันเงอะงะและไม่เป็นระเบียบมันทำให้งงงวยความเรียบร้อยและตรรกะ เพราะมันไม่ได้ถูกส่งไปเพื่อยกย่องตัวเองว่าเป็น 'ศาสนาคริสต์ประเภทที่ดีที่สุด' แต่โดยการหักมุมมากเพื่อชี้ไปที่คริสตจักรสากลที่ซึ่งทุกคนเสียชีวิตไปแล้ว [67]

หลักคำสอน[ แก้ไข]

"คาทอลิกและปฏิรูป" [ แก้]

ความแตกต่างระหว่างการปฏิรูปและคาทอลิกและการเชื่อมโยงกันของทั้งสองเป็นเรื่องของการถกเถียงกันในการมีส่วนร่วมของชาวอังกฤษฟอร์ดเคลื่อนไหวของกลางศตวรรษที่ 19 ฟื้นขึ้นมาและหลักการขยายพิธีกรรมและการปฏิบัติพระคล้ายกับของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก สิ่งนี้ขยายออกไปนอกเหนือจากพิธีรับใช้ของคริสตจักรชั้นสูงไปยังอาณาเขตที่มีความสำคัญทางเทววิทยามากยิ่งขึ้นเช่นศาสนศาสตร์ศีลศักดิ์สิทธิ์ (ดูศาสนิกชนชาวอังกฤษ ) ในขณะที่การปฏิบัติแบบแองโกล - คาทอลิกโดยเฉพาะพิธีกรรมกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นในประเพณีในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา แต่ก็ยังมีสถานที่ที่การปฏิบัติและความเชื่อสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของผู้เผยแพร่ศาสนาในยุค 1730 (ดูSydney Anglicanism )

หลักการชี้แนะ[ แก้ไข]

Richard Hooker (1554–1600) หนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการสร้างเทววิทยาแองกลิกันและอัตลักษณ์ของตนเอง

สำหรับชาวแองกลิกันในคริสตจักรชั้นสูงหลักคำสอนไม่ได้ถูกกำหนดขึ้นโดยคณะผู้พิพากษาหรือไม่ได้มาจากเทววิทยาของผู้ก่อตั้งบาร์นี้ (เช่นลัทธิคาลวิน ) หรือสรุปในการสารภาพศรัทธานอกเหนือจากลัทธิทั่วโลก(เช่นหนังสือลูเธอรัน คอนคอร์ด ) . สำหรับพวกเขาเอกสารทางเทววิทยาของแองกลิกันที่เก่าแก่ที่สุดคือหนังสือสวดมนต์ซึ่งพวกเขาเห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของการสะท้อนทางเทววิทยาที่ลึกซึ้งการประนีประนอมและการสังเคราะห์ พวกเขาเน้นหนังสือสวดมนต์ร่วมกันเป็นหลักคำสอนของแองกลิกัน หลักการมองหนังสือสวดมนต์เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดความเชื่อและการปฏิบัติเรียกตามชื่อภาษาละตินlex orandi, lex credendi ("กฎแห่งการอธิษฐานคือกฎแห่งความเชื่อ")

ภายในหนังสือสวดมนต์มีพื้นฐานของหลักคำสอนของแองกลิกัน: ลัทธิของอัครสาวกและลัทธินิซีน , ลัทธิAthanasian (ปัจจุบันไม่ค่อยได้ใช้), พระคัมภีร์ (ผ่านคำบรรยาย), ศีล, การสวดมนต์ทุกวัน, คำสอนและการสืบทอดของอัครสาวกในบริบท ของกระทรวงสามเท่าในประวัติศาสตร์ สำหรับผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายต่ำและผู้เผยแพร่ศาสนาคริสต์ศตวรรษที่ 16 ได้ปฏิรูปบทความสามสิบเก้าข้อเป็นพื้นฐานของหลักคำสอน

ความโดดเด่นของความเชื่อแองกลิกัน[ แก้ไข]

สามสิบเก้าบทความมีบทบาทสำคัญในหลักคำสอนและการปฏิบัติของชาวอังกฤษ หลังจากผ่านศีลปี 1604 นักบวชชาวแองกลิกันทุกคนต้องสมัครรับบทความอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตามวันนี้บทความไม่มีผลผูกพันอีกต่อไป[68]แต่ถูกมองว่าเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างอัตลักษณ์ของชาวอังกฤษ ระดับที่แต่ละบทความยังคงมีอิทธิพลแตกต่างกันไป

ตัวอย่างเช่นในหลักคำสอนเรื่องความชอบธรรมมีความเชื่อหลากหลายในนิกายแองกลิกันโดยมีชาวแองโกล - คาทอลิกบางคนโต้เถียงเพื่อศรัทธาด้วยการกระทำที่ดีและศีลศักดิ์สิทธิ์ อย่างไรก็ตามในเวลาเดียวกันผู้เผยแพร่ศาสนานิกายแองกลิกันบางคนอ้างถึงการปฏิรูปเน้นเรื่องโซลาไฟด์ ("ศรัทธาคนเดียว") ในหลักคำสอนเรื่องเหตุผล (ดูซิดนีย์แองกลิกัน ) ยังคงนับถืออื่น ๆ ที่นำมาใช้เป็นมุมมองที่เหมาะสมยิ่งของเหตุผลการองค์ประกอบจากต้นโบสถ์พ่อ , ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก , โปรเตสแตนต์ , นิยมธรรมและlatitudinarianคิด

เนื้อหาที่มีอิทธิพลมากที่สุดของบทความดั้งเดิมคือมาตรา VI เกี่ยวกับ "ความพอเพียงของพระคัมภีร์" ซึ่งกล่าวว่า "พระคัมภีร์มีทุกสิ่งที่จำเป็นต่อความรอดเพื่อไม่ให้อ่านสิ่งใดก็ตามในนั้นและไม่อาจพิสูจน์ได้ด้วยเหตุนี้จึงไม่เป็นการ เป็นที่ต้องการของผู้ชายคนใดคนหนึ่งว่าควรเชื่อว่าเป็นบทความแห่งศรัทธาหรือคิดว่าจำเป็นหรือจำเป็นต่อความรอด " บทความนี้ได้แจ้งexegesisและhermeneutics ในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษตั้งแต่ยุคแรก ๆ

ชาวอังกฤษมองหาผู้มีอำนาจใน "พระเจ้ามาตรฐาน" ของพวกเขา (ดูด้านล่าง) ในอดีตผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดของสิ่งเหล่านี้นอกเหนือจากแครนเมอร์คือนักบวชและนักศาสนศาสตร์ในศตวรรษที่ 16 ริชาร์ดฮุกเกอร์ซึ่งหลังจากปี ค.ศ. 1660 ได้รับการแสดงให้เห็นมากขึ้นในฐานะบิดาผู้ก่อตั้งลัทธิแองกลิกัน คำอธิบายของฮุกเกอร์เกี่ยวกับสิทธิอำนาจของแองกลิกันว่ามาจากพระคัมภีร์เป็นหลักโดยแจ้งให้ทราบโดยเหตุผล (สติปัญญาและประสบการณ์ของพระเจ้า) และประเพณี (การปฏิบัติและความเชื่อของคริสตจักรในประวัติศาสตร์) มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ตนเองของชาวแองกลิกันและการสะท้อนหลักคำสอนอาจมีพลังมากกว่า สูตรอื่น ๆ การเปรียบเทียบของ "สามขาอุจจาระ" ของพระคัมภีร์ , เหตุผลและประเพณีมักมีสาเหตุมาจาก Hooker อย่างไม่ถูกต้อง คำอธิบายของ Hooker เป็นลำดับชั้นของอำนาจโดยมีพระคัมภีร์เป็นพื้นฐานและเหตุผลและประเพณีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง แต่เป็นเรื่องรอง

ในที่สุดการขยายตัวของนิกายแองกลิกันไปสู่วัฒนธรรมที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษหนังสือสวดมนต์ที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นและความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการสนทนาทั่วโลกได้นำไปสู่การสะท้อนพารามิเตอร์ของอัตลักษณ์ของแองกลิกัน ชาวอังกฤษหลายคนมองไปที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนของชิคาโก - แลมเบ ธในปีพ. ศ. 2431 ในฐานะไซน์ควาไม่ใช่เอกลักษณ์ของชุมชน[69]โดยสังเขปจุดทั้งสี่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นพระคัมภีร์ที่บรรจุทุกสิ่งที่จำเป็นต่อการช่วยให้รอด ลัทธิ (โดยเฉพาะอัครสาวกและลัทธินิซีน) เป็นคำกล่าวที่เพียงพอของความเชื่อของคริสเตียน พิธี Dominical ของการล้างบาปและศีลมหาสนิท ; และประวัติศาสตร์สังฆนายก [69]

เทพแองกลิกัน[ แก้ไข]

Thomas CranmerเขียนBCPสองฉบับแรก

ภายในประเพณีแองกลิกัน "Divines" คือนักบวชของคริสตจักรแห่งอังกฤษซึ่งงานเขียนทางเทววิทยาได้รับการพิจารณาว่าเป็นมาตรฐานสำหรับศรัทธาหลักคำสอนการนมัสการและจิตวิญญาณและอิทธิพลของพวกเขาได้แทรกซึมเข้าสู่การมีส่วนร่วมของแองกลิกันในระดับที่แตกต่างกันไปตลอดหลายปีที่ผ่านมา[70]ในขณะที่ไม่มีรายชื่อที่มีสิทธิ์ของเทพเจ้าของชาวอังกฤษเหล่านี้มีบางส่วนที่มีชื่อมีแนวโน้มที่จะพบกับรายการมากที่สุด - ผู้ที่มีอนุสรณ์ในงานเลี้ยงน้อยของคริสตจักรชาวอังกฤษและผู้ที่มีผลงานมักจะanthologised [71]

คลังข้อมูลที่ผลิตโดยเทพเจ้าแองกลิกันนั้นมีความหลากหลาย สิ่งที่พวกเขามีเหมือนกันคือความมุ่งมั่นในความเชื่อนั้นเป็นลำเลียงโดยพระคัมภีร์และหนังสือสวดมนต์ร่วมกันจึงเกี่ยวกับการสวดมนต์และเทววิทยาในลักษณะที่คล้ายกับที่ของพ่อเผยแพร่ [72]โดยรวมแล้วนักบวชชาวแองกลิกันมองผ่านสื่อของลัทธิแองกลิกันไม่ใช่เป็นการประนีประนอม แต่เป็น "จุดยืนในเชิงบวกเป็นพยานถึงความเป็นสากลของพระเจ้าและอาณาจักรของพระเจ้าที่ทำงานผ่านทางศาสนจักรแองกลิคานาที่เข้าใจผิดได้ " [73]

นักเทววิทยาเหล่านี้ถือว่าพระคัมภีร์ถูกตีความผ่านประเพณีและเหตุผลว่ามีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรอด เหตุผลและประเพณีมีอยู่จริงและถูกกำหนดไว้โดยพระคัมภีร์ดังนั้นจึงหมายถึงความร่วมมือระหว่างพระเจ้ากับมนุษยชาติพระเจ้าและธรรมชาติและระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทางโลก ดังนั้นศรัทธาจึงถือได้ว่าเป็นชาติและอำนาจที่กระจัดกระจาย

ในบรรดาเทพแองกลิกันยุคแรกของศตวรรษที่ 16 และ 17 ชื่อของThomas Cranmer , John Jewel , Matthew Parker , Richard Hooker , Lancelot AndrewesและJeremy Taylorมีอำนาจเหนือกว่า ตัวละครที่มีอิทธิพลของ Hooker's Of the Laws of Ecclesiastical Polityไม่สามารถประเมินเกินจริงได้ ตีพิมพ์ใน 1593 และต่อมาได้ทำงานแปดปริมาณของแก้วเป็นหลักบทความเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่คริสตจักรของรัฐ แต่มันเกี่ยวข้องครอบคลุมกับปัญหาของพระคัมภีร์ไบเบิลตีความ , soteriologyจริยธรรมและการล้างบาป. ตลอดการทำงาน Hooker แสดงให้เห็นชัดเจนว่าศาสนศาสตร์เกี่ยวข้องกับการสวดอ้อนวอนและเกี่ยวข้องกับประเด็นสุดท้ายและศาสนศาสตร์เกี่ยวข้องกับพันธกิจทางสังคมของคริสตจักร

ศตวรรษที่ 18 เห็นการเพิ่มขึ้นของทั้งสองการเคลื่อนไหวที่สำคัญในการย่าง: เคมบริดจ์ Platonismด้วยความเข้าใจลึกลับของเหตุผลที่ว่า "เทียนของพระเจ้า" และการคืนชีพของพระเยซูโดยเน้นเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขบวนการเคมบริดจ์พลาโทนิสต์ได้พัฒนาไปสู่โรงเรียนที่เรียกว่าLatitudinarianismซึ่งเน้นเหตุผลว่าเป็นบารอมิเตอร์ของการสังเกตเห็นและมีท่าทีไม่แยแสต่อความแตกต่างของหลักคำสอนและของสงฆ์

การฟื้นฟูผู้เผยแพร่ศาสนาซึ่งได้รับอิทธิพลจากบุคคลเช่นจอห์นเวสลีย์และชาร์ลส์ไซเมียนได้เน้นย้ำอีกครั้งถึงความสำคัญของการให้เหตุผลผ่านศรัทธาและความสำคัญที่ตามมาของการเปลี่ยนใจเลื่อมใสส่วนบุคคล บางคนในขบวนการนี้เช่นเวสลีย์และจอร์จไวท์ฟิลด์รับข่าวสารไปยังสหรัฐอเมริกาโดยมีอิทธิพลต่อการตื่นตัวครั้งใหญ่ครั้งแรกและสร้างขบวนการแองโกล - อเมริกันที่เรียกว่าระเบียบนิยมซึ่งจะสลายตัวไปในที่สุดโดยมีโครงสร้างจากคริสตจักรแองกลิกันหลังการปฏิวัติอเมริกา .

เมื่อถึงศตวรรษที่ 19 มีความสนใจในการคิดและการปฏิบัติทางศาสนาของอังกฤษก่อนการปฏิรูป นักเทววิทยาเช่นJohn Keble , Edward Bouverie PuseyและJohn Henry Newmanมีอิทธิพลอย่างกว้างขวางในขอบเขตของการทะเลาะวิวาท homiletics และงานเทววิทยาและการสักการะบูชาไม่น้อยเพราะพวกเขาปฏิเสธประเพณีของคริสตจักรชั้นสูงเก่าและแทนที่ด้วยการดึงดูดแบบไดนามิก สมัยโบราณซึ่งมองไปไกลกว่ารูปแบบของนักปฏิรูปและนิกายแองกลิกัน[74]ผลงานของพวกเขาส่วนใหญ่ได้รับการยกย่องในการพัฒนาของขบวนการออกซ์ฟอร์ดซึ่งพยายามยืนยันอัตลักษณ์ของคาทอลิกและการปฏิบัติในลัทธิแองกลิกัน[75]

ตรงกันข้ามกับการเคลื่อนไหวนี้นักบวชเช่นบิชอปแห่งลิเวอร์พูลเจซีไรล์พยายามที่จะรักษาเอกลักษณ์การปฏิรูปที่ชัดเจนของคริสตจักรแห่งอังกฤษ เขาไม่ได้เป็นคนรับใช้ของสภาพที่เป็นอยู่ แต่เป็นที่ถกเถียงกันในเรื่องของศาสนาที่มีชีวิตชีวาซึ่งเน้นความสง่างามการดำรงชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์และการกุศลและการใช้หนังสือสวดมนต์ทั่วไปในปี ค.ศ. 1662 (ตีความตามวิธีการประกาศข่าวประเสริฐแบบพรรคพวก) [d]โดยไม่มีพิธีกรรมเพิ่มเติม . เฟรเดอรินิสันมอริซผ่านงานดังกล่าวเป็นอาณาจักรของพระคริสต์มีบทบาทสำคัญในพิธีเปิดการเคลื่อนไหวอีกคริสเตียนนาซี ในเรื่องนี้มอริซเปลี่ยนความสำคัญของ Hooker ในเรื่องชาติกำเนิด ธรรมชาติของจิตวิญญาณของชาวแองกลิกันที่มีความจำเป็นต่อความยุติธรรมทางสังคม

ในศตวรรษที่ 19, ทุนการศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิลของชาวอังกฤษเริ่มที่จะถือว่าเป็นตัวละครที่แตกต่างกันแสดงโดยเรียกว่า "เคมบริดจ์เสือ" ของโจเซฟ Lightfoot , FJA Hortและบรูคฟอสส์ Westcott [76]การวางแนวของพวกเขาสรุปได้ดีที่สุดโดยการสังเกตของ Westcott ที่ว่า "ชีวิตที่พระคริสต์เป็นและสิ่งที่พระคริสต์สื่อสารชีวิตที่เติมเต็มมนุษย์ทั้งมวลของเราเมื่อเราตระหนักถึงขีดความสามารถของมันคือการสามัคคีธรรมอย่างแข็งขันกับพระเจ้า" [77] [78]

ส่วนก่อนหน้าของศตวรรษที่ 20 ถูกทำเครื่องหมายโดยCharles Goreโดยเน้นที่การเปิดเผยตามธรรมชาติและWilliam Templeให้ความสำคัญกับศาสนาคริสต์และสังคมในขณะที่จากนอกอังกฤษRobert Leightonอาร์คบิชอปแห่งกลาสโกว์และนักบวชหลายคนจากสห สหรัฐอเมริกาได้รับการแนะนำเช่นวิลเลียม Porcher DuBose , จอห์นเฮนรี่โฮบาร์ต (1775-1830 บิชอปแห่งนิวยอร์ก 1816-1830), วิลเลียมมี้ด , ฟิลลิปบรูคส์และชาร์ลส์เบรนต์ [79]

คริสตจักร[ แก้ไข]

พิธีสวดพระอภิธรรมที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นปรากฏการณ์พิธีกรรมทางศาสนาคาทอลิกซึ่งเกิดขึ้นอีกครั้งในนิกายแองกลิกันหลังจากการฟื้นฟูคาทอลิกในศตวรรษที่ 19

ความเป็นศาสนจักรสามารถนิยามได้ว่าเป็นการแสดงธรรมในอาณาจักรแห่งการสวดความนับถือและจิตวิญญาณในระดับหนึ่ง ความหลากหลายของแองกลิกันในแง่นี้มีแนวโน้มที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายในประเพณีปฏิรูปและอัตลักษณ์ของคาทอลิก บุคคลกลุ่มตำบลสังฆมณฑลและจังหวัดที่แตกต่างกันอาจระบุได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นกับหนึ่งหรืออื่น ๆ หรือบางส่วนของทั้งสองอย่างผสมกัน

ความเชื่อและการปฏิบัติของแองกลิกันกลายเป็นความแตกแยกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงศตวรรษที่ 19 เมื่อนักบวชบางคนถูกลงโทษทางวินัยและถูกคุมขังในข้อหาแนะนำพิธีกรรมที่ผิดกฎหมายในขณะเดียวกันคนอื่น ๆ ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีส่วนร่วมในการนมัสการสาธารณะกับรัฐมนตรีของคริสตจักรที่ปฏิรูป . การต่อต้านการยอมรับและการฟื้นฟูพิธีคาทอลิกแบบดั้งเดิมที่เพิ่มมากขึ้นโดยกระแสหลักของนิกายแองกลิกันนำไปสู่การก่อตั้งคริสตจักรขนาดเล็กที่แตกต่างกันเช่นคริสตจักรเสรีแห่งอังกฤษในอังกฤษ (1844) และคริสตจักรเอพิสโกพัลปฏิรูปในอเมริกาเหนือ (พ.ศ. 2416) [80] [81]

แองโกล - คาทอลิก (และคริสตจักรในวงกว้าง) ชาวอังกฤษเฉลิมฉลองการสวดบูชาสาธารณะในรูปแบบที่เข้าใจว่าการนมัสการเป็นสิ่งที่พิเศษมากและมีความสำคัญสูงสุดพิธีจะสวมใส่โดยพระสงฆ์, การตั้งค่าสูงมักจะถูกนำมาใช้และธูปอาจจะใช้ ปัจจุบันในคริสตจักรแองกลิกันส่วนใหญ่พิธีศีลมหาสนิทได้รับการเฉลิมฉลองในลักษณะที่คล้ายคลึงกับการใช้นิกายโรมันคาทอลิกและนิกายลูเธอรันในหลาย ๆ คริสตจักรแบบดั้งเดิมมากขึ้นรูปแบบการนมัสการ "ก่อนวาติกันที่ 2" เป็นเรื่องธรรมดา (เช่น " ทิศตะวันออก” ที่แท่นบูชา). ในขณะที่ชาวแองโกล - คาทอลิกจำนวนมากได้รับการปฏิบัติทางพิธีกรรมส่วนใหญ่จากคริสตจักรภาษาอังกฤษก่อนการปฏิรูป แต่คนอื่น ๆ ก็ปฏิบัติตามธรรมเนียมปฏิบัติของนิกายโรมันคา ธ อลิกแบบดั้งเดิมอย่างใกล้ชิดมากขึ้น

บางครั้งอาจมีการเฉลิมฉลองศีลมหาสนิทในรูปแบบที่เรียกว่าHigh Massโดยมีนักบวชมัคนายกและsubdeacon (โดยปกติจะเป็นฆราวาส) แต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบบดั้งเดิมพร้อมด้วยธูปและระฆังศักดิ์สิทธิ์และคำอธิษฐานที่ดัดแปลงมาจากRoman Missalหรือแหล่งอื่น ๆ โดยผู้ร่วมเฉลิมฉลอง . คริสตจักรดังกล่าวยังอาจจะมีรูปแบบของความรักยูคาริสติเช่นพรของศีลมหาสนิทในแง่ของความเคารพนับถือส่วนตัวชาวอังกฤษบางคนอาจท่องลูกประคำและแองเจลัสมีส่วนร่วมในสังคมที่อุทิศตนเพื่อ "พระแม่มารีย์" ( พระแม่มารีย์ผู้ได้รับพร ) และแสวงหาคำขอร้องของบรรดานักบุญ

ในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาหนังสือสวดมนต์ของหลายจังหวัดไม่สอดคล้องกับข้อตกลงที่ยิ่งใหญ่กว่ากับ Eastern Conciliarism (และการรับรู้ว่านับถือนิกายแองกลิกันโดยนิกายอีสเติร์นออร์ทอดอกซ์มากกว่านิกายโรมันคาทอลิก) ได้สร้างองค์ประกอบทางประวัติศาสตร์ตะวันออกและออร์โธดอกซ์ในประวัติศาสตร์จำนวนมากใน liturgies ของพวกเขารวมถึงการแนะนำของTrisagionและลบFilioqueประโยคจากลัทธิ Nicene

ในส่วนของพวกเขาผู้นับถือศาสนาคริสต์ (และคริสตจักรในวงกว้างบางคน) ที่เน้นแง่มุมของนิกายโปรเตสแตนต์มากขึ้นเน้นย้ำถึงรูปแบบการปฏิรูปแห่งความรอดโดยพระคุณผ่านศรัทธา พวกเขาเน้นสองศีลศักดิ์สิทธิ์ที่โดดเด่นของบัพติศมาและศีลมหาสนิทโดยมองอีกห้าประการว่าเป็น "พิธีกรรมที่น้อยกว่า" ผู้นับถือศาสนาคริสต์บางคนอาจมีแนวโน้มที่จะใช้ความไม่แน่นอนของพระคัมภีร์โดยใช้มุมมองของข้อ VI ว่ามีทุกสิ่งที่จำเป็นต่อการช่วยให้รอดในแง่ที่ชัดเจน การนมัสการในคริสตจักรที่ได้รับอิทธิพลจากหลักการเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีความซับซ้อนน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญโดยเน้นที่การสวดพระคำมากขึ้น (การอ่านพระคัมภีร์การเทศนาและการสวดอ้อนวอนขอ)

คำสั่งสำหรับศีลมหาสนิทอาจมีการเฉลิมฉลองทุก ๆ สองสัปดาห์หรือทุกเดือน (ตามความต้องการของสำนักงานประจำวัน ) โดยนักบวชที่แต่งกายด้วยชุดประสานเสียงหรือเสื้อผ้าปกติมากกว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ศีลมหาสนิท พิธีอาจสอดคล้องกับมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับบทบัญญัติของพวกพิวริตันในศตวรรษที่ 17 นั่นคือเป็นการตีความแบบปฏิรูปของเครื่องประดับรูบริก - ไม่มีเทียนไม่มีธูปไม่มีระฆังและขั้นต่ำของการดำเนินการด้วยตนเองโดยผู้ร่วมเฉลิมฉลองที่เป็นประธาน (เช่นการสัมผัส องค์ประกอบที่Words of Institution )

ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมามีการเพิ่มจำนวนขึ้นของการนมัสการที่มีเสน่ห์ในหมู่ชาวอังกฤษ ทั้งแองโกล - คาทอลิกและผู้เผยแพร่ศาสนาได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวเช่นนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะพบท่าทางที่มีเสน่ห์โดยทั่วไปดนตรีและรูปแบบอื่น ๆ ที่ปรากฏให้เห็นในระหว่างการให้บริการของตำบลแองโกล - คาทอลิกหรือผู้เผยแพร่ศาสนา

สเปกตรัมของความเชื่อและแนวปฏิบัติของแองกลิกันมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะใส่ลงในฉลากเหล่านี้ได้ ชาวอังกฤษหลายคนพบว่าตัวเองอยู่ที่ไหนสักแห่งในขอบเขตของประเพณีคริสตจักรในวงกว้างและคิดว่าตัวเองเป็นกลุ่มของผู้เผยแพร่ศาสนาและคาทอลิก ชาวอังกฤษดังกล่าวเน้นว่าลัทธิแองกลิกันเป็นสื่อ (ทางสายกลาง) ระหว่างสองสายพันธุ์หลักของศาสนาคริสต์ตะวันตกและนิกายแองกลิกันเปรียบเสมือน "สะพาน" ระหว่างสองสายพันธุ์

หลักคำสอนและการปฏิบัติศีลศักดิ์สิทธิ์[ แก้ไข]

เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของตนเองที่แพร่หลายในฐานะสื่อหรือ "ทางสายกลาง" ของศาสนาคริสต์ตะวันตกศาสนศาสตร์นิกายแองกลิกันแสดงออกถึงองค์ประกอบที่สอดคล้องกับสถานะของการเป็นทั้งคริสตจักรในประเพณีคาทอลิกและคริสตจักรที่ได้รับการปฏิรูปด้วยความเคารพธรรมศักดิ์สิทธิ์มรดกคาทอลิกอาจจะถูกกล่าวหามากที่สุดในสถานที่สำคัญย่างในพิธีเป็นวิธีการของเกรซ , ล้างบาปและความรอดเช่นแสดงในโบสถ์สวดมนต์และหลักคำสอน

ในบรรดาศีลศักดิ์สิทธิ์เจ็ดประการชาวอังกฤษทุกคนยอมรับว่าบัพติศมาและศีลมหาสนิทเป็นสิ่งที่พระคริสต์ตั้งขึ้นโดยตรง อีกห้า - สารภาพ / อภัยโทษ , การแต่งงาน , การยืนยัน , พระฐานานุกรม (เรียกว่าบวช) และเจิมคนป่วย (ที่เรียกว่าตื่นเต้น) - ได้รับการยกย่องนานัปการพิธีเต็มรูปแบบโดยแองโกลคาทอลิกและหลายสูงคริสตจักรและบางส่วนทำงานแบบกว้างชาวอังกฤษในคริสตจักรแต่เป็นเพียง "พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์" โดยผู้นับถือศาสนาอื่น ๆ ในคริสตจักรกว้างและคริสตจักรต่ำโดยเฉพาะผู้เผยแพร่ศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปสหราชอาณาจักรและสังฆมณฑลซิดนีย์

ศาสนศาสตร์ศีลมหาสนิท[ แก้]

ศาสนศาสตร์ยูคาริสติกของแองกลิกันมีความแตกต่างกันในทางปฏิบัติซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความครอบคลุมที่สำคัญของประเพณี ชาวอังกฤษที่นับถือคริสตจักรต่ำเพียงไม่กี่คนมีทัศนะที่เคร่งครัด ( Zwinglian ) เกี่ยวกับคริสต์ศาสนิกชน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือพวกเขามองว่าศีลมหาสนิทเป็นอนุสรณ์ถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์และการมีส่วนร่วมในศีลมหาสนิทเป็นทั้งการบัญญัติพระกระยาหารมื้อสุดท้ายอีกครั้งและการคาดการณ์ล่วงหน้าของงานเลี้ยงในสวรรค์ - การบรรลุตามสัญญายูคาริสติก

ชาวอังกฤษที่นับถือคริสตจักรต่ำอื่น ๆ เชื่อในการปรากฏตัวจริงของพระคริสต์ในศีลมหาสนิทแต่ปฏิเสธว่าการประทับของพระคริสต์เป็นเรื่องกามารมณ์หรือจำเป็นต้องแปลเป็นภาษาท้องถิ่นในขนมปังและไวน์ แม้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างชัดเจนในบทความสามสิบเก้าข้อแต่คริสตจักรชั้นสูงหรือแองโกล - คาทอลิกหลายคนก็ถือทัศนะคาทอลิกเกี่ยวกับการมีอยู่ที่แท้จริงตามที่แสดงไว้ในหลักคำสอนเรื่องการเปลี่ยนสถานะโดยมองว่าศีลมหาสนิทเป็นตัวแทนพิธีกรรมของการชดใช้ของพระคริสต์ การบูชายัญด้วยองค์ประกอบที่เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์

อย่างไรก็ตามชาวอังกฤษส่วนใหญ่มีความเชื่อร่วมกันในการปรากฏตัวจริงซึ่งกำหนดไว้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ในระดับนั้นพวกเขาอยู่ใน บริษัท ของนักปฏิรูปภาคพื้นทวีปMartin Lutherและ Calvin แทนที่จะเป็นUlrich Zwingli. คำสอนของชาวอเมริกัน BCP ปี 1976 ซ้ำมุมมองของชาวอังกฤษมาตรฐาน ("เครื่องหมายภายนอกและมองเห็นได้ในศีลมหาสนิทคือขนมปังและเหล้าองุ่น" ... "พระคุณภายในและทางวิญญาณในศีลมหาสนิทคือพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์ที่ประทานให้ ให้กับคนของเขาและได้รับโดยศรัทธา ") โดยไม่มีคำจำกัดความเพิ่มเติม ควรจำไว้ว่านิกายแองกลิกันไม่มีหลักคำสอนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเชื่อว่าเป็นการดีกว่าที่จะปล่อยให้การแสดงตนเป็นเรื่องลึกลับ ผู้ศรัทธาสามารถเชื่อเป็นการส่วนตัวไม่ว่าจะอธิบายอะไรก็ตามที่พวกเขาชอบไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสถานะการยอมรับร่วมกันการต้อนรับหรือการมองโลกเสมือน (ทั้งสอง[ ต้องการคำชี้แจง ] เป็นที่ยอมรับมากที่สุดสำหรับชาวอังกฤษมาหลายศตวรรษจนถึงขบวนการออกซ์ฟอร์ด) ซึ่งแต่ละคนเชื่อในการปรากฏตัวจริงไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหรือการระลึกถึงซึ่งไม่เคยเป็นทางเลือกสำหรับพวกแองกลิกัน

คำพังเพยแองกลิกันที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการประทับของพระคริสต์ในศีลระลึกซึ่งโดยทั่วไปแล้วมีการระบุอย่างไม่ถูกต้องต่อควีนอลิซาเบ ธ ที่ 1 พบครั้งแรกในบทกวีของJohn Donne : [82]

เขาเป็นคำที่พูด
เขาหยิบขนมปังแล้วเบรก:
และสิ่งที่คำนั้นทำให้มัน
ฉันเชื่อและรับมัน [83]

ตำแหน่งชาวอังกฤษในการเสียสละยูคาริสติ ( "ความเสียสละของมวล") ได้รับการแสดงในการตอบสนองSaepius ตำแหน่งของอาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอ ร์เบอรี และนิวยอร์กเพื่อสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอสิบสามของสมเด็จพระสันตะปาปาพิมพ์ลายมือApostolicae Curae : ได้แก่ หนังสือสวดมนต์มีหลักธรรมที่เสียสละอย่างยิ่ง การปรับปรุงแก้ไขในภายหลังของหนังสือสวดมนต์ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสก็อตแคนนอนปี 1764 ที่คริสตจักรโปรเตสแตนต์เอพิสโกพัลนำมาใช้ครั้งแรกในปี 1789 ทำให้คำยืนยันนี้ค่อนข้างชัดเจนว่า: "เราทำและเฉลิมฉลองต่อหน้าพระเจ้าของเจ้าด้วยของขวัญอันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าซึ่งตอนนี้เราเสนอให้เจ้า อนุสรณ์พระบุตรของท่านได้บัญชาให้เราทำ "ซึ่งซ้ำแล้วซ้ำอีกใน BCP ภาษาอังกฤษปี 1929 และรวมอยู่ในคำเหล่านั้นหรือคำอื่น ๆ เช่น" ปัจจุบัน "หรือ" แสดงให้เห็น " ในการแก้ไขครั้งต่อ ๆ ไป

ผู้แทนชาวอังกฤษและโรมันคา ธ อลิกประกาศว่าพวกเขามี "ข้อตกลงที่สำคัญเกี่ยวกับหลักคำสอนของศีลมหาสนิท" ในแถลงการณ์วินด์เซอร์เกี่ยวกับหลักคำสอนของศีลมหาสนิทโดยการปรึกษาระหว่างประเทศแองกลิกัน - โรมันคา ธ อลิก (พ.ศ. 2514) [84]และการคลี่คลายแถลงการณ์ของ ARCIC วินด์เซอร์ (พ.ศ. 2522) ). การตอบสนองขั้นสุดท้าย (1991) ต่อเอกสารเหล่านี้โดยวาติกันทำให้เห็นได้ชัดว่าไม่ได้พิจารณาว่าระดับของข้อตกลงที่บรรลุจะเป็นที่น่าพอใจ

ข้อควรปฏิบัติ[ แก้ไข]

ในนิกายแองกลิกันมีความแตกต่างระหว่างการสวดซึ่งเป็นการนมัสการสาธารณะและส่วนรวมอย่างเป็นทางการของศาสนจักรและการสวดอ้อนวอนและการอุทิศส่วนบุคคลซึ่งอาจเป็นแบบสาธารณะหรือส่วนตัว พิธีสวดถูกควบคุมโดยหนังสือสวดมนต์และประกอบด้วยศีลมหาสนิทอันศักดิ์สิทธิ์ (บางคนเรียกว่าศีลมหาสนิทหรือพิธีมิสซา) อีกหกศักดิ์สิทธิ์และสำนักศักดิ์สิทธิ์หรือพิธีสวดชั่วโมง

หนังสือสวดมนต์ทั่วไป[ แก้ไข]

หนังสือสวดมนต์ธรรมดาปี 1596

The Book of Common Prayer (BCP) เป็นหนังสือสวดมนต์พื้นฐานของนิกายแองกลิกัน หนังสือต้นฉบับของปี 1549 (แก้ไขในปี 1552) เป็นหนึ่งในเครื่องมือของการปฏิรูปภาษาอังกฤษโดยแทนที่ "การใช้" หรือพิธีกรรมต่างๆในภาษาลาตินที่เคยใช้ในส่วนต่างๆของประเทศโดยมีขนาดกะทัดรัดเพียงเล่มเดียวในภาษาของ ผู้คนดังนั้น "จากนี้ไปทุกอาณาจักรจะมี แต่การใช้งานเพียงครั้งเดียว" ปราบปรามภายใต้พระราชินีแมรี่ฉันก็ถูกแก้ไขใน 1559 และจากนั้นอีกครั้งใน 1662 หลังจากการฟื้นฟูของชาร์ลส์เวอร์ชันนี้ได้รับการบังคับใช้ในอังกฤษและเวลส์โดยพระราชบัญญัติความสม่ำเสมอและใช้งานได้มาตรฐานจนถึงกลางศตวรรษที่ 20

ด้วยการขยายอาณานิคมของอังกฤษตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมาคริสตจักรแองกลิกันจึงถูกปลูกขึ้นทั่วโลก คริสตจักรเหล่านี้ในตอนแรกใช้แล้วแก้ไขหนังสือสวดมนต์ทั่วไปจนกว่าพวกเขาจะผลิตหนังสือสวดมนต์ซึ่งคำนึงถึงพัฒนาการในการศึกษาและการปฏิบัติพิธีกรรมทางพิธีกรรมในศตวรรษที่ 19 และ 20 ซึ่งอยู่ภายใต้หัวข้อทั่วไปของพิธีกรรมการเคลื่อนไหว

นมัสการ[ แก้]

บริการนมัสการแบบแองกลิกันเปิดให้เข้าชมทุกคน ต้นเหตุของการเคารพบูชาของชาวอังกฤษอย่างยิ่งในการปฏิรูปของโทมัสแครนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดคำสั่งในการให้บริการเช่นนั้นของคริสตจักรก่อนการปฏิรูป แต่มีความซับซ้อนน้อยกว่าในหลากหลายตามฤดูกาลและพูดเป็นภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาละตินการใช้ชุดคำสั่งของบริการนี้ไม่ต่างจากประเพณีของคาทอลิก ตามเนื้อผ้ารูปแบบคือการที่กำหนดไว้ในหนังสือสวดมนต์แม้ว่าตอนนี้คริสตจักรแองกลิกันหลายแห่งจะใช้หนังสือบริการสมัยใหม่มากมายที่เขียนด้วยภาษาท้องถิ่น แต่โครงสร้างของหนังสือสวดมนต์ร่วมกันก็ยังคงไว้เป็นส่วนใหญ่ คริสตจักรที่เรียกตัวเองว่าแองกลิกันจะระบุตัวเองเช่นนั้นเนื่องจากใช้รูปแบบหรือรูปแบบบางอย่างของหนังสือสวดมนต์ทั่วไปในการสร้างการนมัสการของพวกเขา

อย่างไรก็ตามการนมัสการของชาวอังกฤษมีความหลากหลายเช่นเดียวกับเทววิทยาของชาวอังกฤษ การรับใช้ " คริสตจักรต่ำ " ร่วมสมัยอาจแตกต่างเพียงเล็กน้อยจากการนมัสการของคริสตจักรนิกายโปรเตสแตนต์ที่ไม่ใช่นิกายแองกลิกัน บริการนี้สร้างขึ้นโดยใช้คำเทศนาที่เน้นการอธิบายในพระคัมภีร์ไบเบิลและเปิดด้วยการอ่านพระคัมภีร์อย่างน้อยหนึ่งครั้งและปิดท้ายด้วยบทสวดมนต์ (ทั้งชุดและบทสวด) และเพลงสวดหรือเพลง A " สูงคริสตจักร " หรือบริการแองโกลคาทอลิกโดยคมชัดมักจะมีขึ้นอย่างเป็นทางการสวดเฉลิมฉลองโดยพระสงฆ์ในที่โดดเด่นบาทหลวงและอาจจะเกือบจะแยกไม่ออกจากบริการโรมันคาทอลิกมักจะคล้าย "ก่อนวาติกันครั้งที่สอง" Tridentine พระราชพิธี

ระหว่างความสุดขั้วเหล่านี้เป็นรูปแบบการนมัสการที่หลากหลายซึ่งมักเกี่ยวข้องกับนักร้องประสานเสียงที่สวมเสื้อและการใช้ออร์แกนร่วมกับการร้องเพลงและให้ดนตรีก่อนและหลังการรับใช้ คริสตจักรแองกลิกันมักจะมีม้านั่งหรือเก้าอี้และเป็นเรื่องปกติสำหรับที่ชุมนุมชนจะคุกเข่าสวดอ้อนวอน แต่ยืนเพื่อสวดมนต์และส่วนอื่น ๆ ของการรับใช้เช่นกลอเรียการรวบรวมการอ่านพระกิตติคุณลัทธิและคำนำหรือทั้งหมด การอธิษฐานศีลมหาสนิท พวกแองกลิกอาจจำแนกหรือข้ามตัวเองในลักษณะเดียวกับโรมันคา ธ อลิก

ชาวอังกฤษดั้งเดิมคนอื่น ๆ มักจะปฏิบัติตามหนังสือคำอธิษฐานร่วมกันในปี ค.ศ. 1662 และยังคงใช้พระคัมภีร์คิงเจมส์ นี้เป็นปกติในวิหารของชาวอังกฤษจำนวนมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระราช Peculiarsเช่นโบสถ์ซาวอยและโบสถ์ของพระราชินีบริการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพิธีกรรมของชาวอังกฤษที่มีอายุมากกว่าและแตกต่างจากพิธีศีลมหาสนิทแบบดั้งเดิมของแองกลิกันตรงที่พวกเขาเป็นที่โปรดปรานของนักบวชหญิงและความสามารถของนักบวชในการแต่งงาน บริการคริสตจักรแองกลิกันเหล่านี้รวมถึงดนตรีคลาสสิกแทนเพลงเพลงสวดจากNew English Hymnal (โดยปกติจะไม่รวมเพลงสวดสมัยใหม่เช่น "Lord of the Dance") และโดยทั่วไปแล้วจะไม่เป็นทางการและเป็นทางการในทางปฏิบัติ

จนถึงกลางศตวรรษที่ 20 การรับใช้วันอาทิตย์หลักมักเป็นการสวดมนต์ตอนเช้าแต่ศีลมหาสนิทได้กลายเป็นรูปแบบมาตรฐานของการนมัสการในวันอาทิตย์อีกครั้งในคริสตจักรแองกลิกันหลายแห่ง อีกครั้งนี้คล้ายกับการปฏิบัติของโรมันคา ธ อลิก บริการอื่น ๆ ในวันอาทิตย์ ได้แก่ ศีลมหาสนิทในตอนเช้าโดยไม่มีดนตรีศีลมหาสนิทแบบย่อหลังจากการสวดมนต์ตอนเช้าและการสวดมนต์ตอนเย็นบางครั้งในรูปแบบของเพลงอีซองซึ่งมักจะมีการเฉลิมฉลองระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 18.00 น. บริการช่วงค่ำของComplineได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่ในตำบลในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 คริสตจักรชาวแองกลิกันหลายแห่งจะมีการสวดมนต์เช้าและเย็นทุกวันและบางแห่งมีการเฉลิมฉลองศีลมหาสนิทกลางสัปดาห์หรือแม้แต่ทุกวัน

บริการของชาวอังกฤษ (ไม่ว่าจะเป็นศีลมหาสนิทหรือไม่ก็ตาม) จะรวมถึงการอ่านจากพระคัมภีร์ซึ่งโดยทั่วไปนำมาจากคำศัพท์ที่เป็นมาตรฐานซึ่งจัดเตรียมพระคัมภีร์ส่วนใหญ่ (และข้อความบางส่วนจากคัมภีร์ของศาสนาคริสต์) ให้อ่านออกเสียงในคริสตจักรในช่วง วัฏจักรของหนึ่งสองหรือสามปี (ขึ้นอยู่กับว่าใช้ยูคาริสติกและหน่วยงานในตำแหน่งใดตามลำดับ) โดยทั่วไปการเทศน์ (หรือhomily ) จะมีความยาวประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีซึ่งมักจะสั้นเมื่อเทียบกับคำเทศนาในคริสตจักรของผู้เผยแพร่ศาสนา แม้แต่ในบริการที่ไม่เป็นทางการของแองกลิกัน แต่ก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีการสวดมนต์เช่นการรวบรวมรายสัปดาห์เพื่ออ่าน นอกจากนี้ยังมีรูปแบบที่กำหนดไว้สำหรับการสวดอ้อนวอนแม้ว่าตอนนี้มักจะไม่เกี่ยวข้องกันมากขึ้น ในคริสตจักรคาทอลิกชั้นสูงและแองโกล - คาทอลิกโดยทั่วไปมักมีการสวดมนต์เพื่อคนตาย

แม้ว่าโดยปกติแล้วการบูชาสาธารณะของชาวอังกฤษจะได้รับคำสั่งจากบริการที่ได้รับการรับรองตามบัญญัติ แต่ในทางปฏิบัติคริสตจักรชาวแองกลิกันหลายแห่งใช้รูปแบบการบริการนอกบรรทัดฐาน คริสตจักรเสรีนิยมอาจใช้โครงสร้างได้อย่างอิสระหรือรูปแบบการทดลองของการเคารพบูชารวมทั้งรูปแบบที่ยืมมาจากประเพณีทั่วโลกเช่นที่ของชุมชนTaizéหรือชุมชนไอโอ

แองโกลคาทอลิกตำบลอาจใช้ที่ทันสมัยสวดโรมันคาทอลิกของมวลหรือรูปแบบดั้งเดิมมากขึ้นเช่นผลิต Tridentine (ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษในภาษาอังกฤษสวดมนต์ ) ที่ชาวอังกฤษสวดมนต์หรือน้อยกว่าปกติที่Sarum พระราชพิธี พระคัมภีร์คาทอลิกเช่นลูกประคำ , Angelusและพรของคริสต์ศาสนิกชนมีความสุขนอกจากนี้ยังร่วมกันระหว่างแองโกลคาทอลิก

วินัยศีลมหาสนิท[ แก้]

เฉพาะผู้ที่รับบัพติศมาเท่านั้นที่มีสิทธิ์รับศีลมหาสนิท[85]แม้ว่าในคริสตจักรหลายแห่งจะ จำกัด เฉพาะผู้ที่ไม่เพียงรับบัพติศมาเท่านั้น แต่ยังได้รับการยืนยันด้วย อย่างไรก็ตามในหลายจังหวัดของแองกลิกันคริสเตียนที่รับบัพติศมาทุกคนมักได้รับเชิญให้รับศีลมหาสนิทและบางสังฆมณฑลได้กำหนดระบบการยอมรับคนหนุ่มสาวที่รับบัพติศมาแล้วให้เข้าร่วมการมีส่วนร่วมก่อนที่พวกเขาจะได้รับการยืนยัน

วินัยของการอดอาหารก่อนที่จะมีส่วนร่วมนั้นปฏิบัติโดยชาวอังกฤษบางคน นักบวชแองกลิกันส่วนใหญ่ต้องการให้มีบุคคลอื่นอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อเฉลิมฉลองศีลมหาสนิท (อ้างถึงคำกล่าวของพระคริสต์ในมัทธิว 18:20 "เมื่อรวมกันสองคนขึ้นไปในนามของฉันฉันจะอยู่ท่ามกลางพวกเขา ") แม้ว่านักบวชแองโกล - คาทอลิกบางคน (เช่นนักบวชนิกายโรมันคา ธ อลิก) อาจพูดว่ามิสซาส่วนตัว เช่นเดียวกับในคริสตจักรนิกายโรมันคา ธ อลิกข้อกำหนดที่เป็นที่ยอมรับในการใช้ไวน์หมักเพื่อการมีส่วนร่วม

ซึ่งแตกต่างจากในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกขนมปังและไวน์ที่ได้รับการถวายนั้นมักจะถูกเสนอให้กับที่ประชุมในงานนมัสการแบบยูคาริสติก ("การมีส่วนร่วมในทั้งสองชนิด") การปฏิบัติเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยขึ้นในคริสตจักรนิกายโรมันคา ธ อลิกเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางนีโอคาเทชุเมนัล ในบางคริสตจักรศีลศักดิ์สิทธิ์สงวนไว้ในพลับพลาหรือสถานที่ที่มีแสงเทียนหรือตะเกียงที่จุดอยู่ใกล้ ๆ ในคริสตจักรแองกลิกันมีเพียงปุโรหิตหรือบิชอปเท่านั้นที่เป็นผู้เฉลิมฉลองในพิธีศีลมหาสนิท

สำนักเทพ[ แก้]

Evensong ที่York Minster

หนังสือสวดมนต์ของชาวอังกฤษทั้งหมดมีสำนักงานสำหรับการสวดมนต์ตอนเช้า (Matins) และการสวดมนต์ตอนเย็น (Evensong) ในหนังสือสวดมนต์ทั่วไปสิ่งเหล่านี้ได้มาจากการรวมกันของสำนักสงฆ์โบราณMatinsและLauds ; และสายัณห์และบุกป่าฝ่าดงตามลำดับ สำนักงานสวดมนต์มีสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์แองกลิกัน

ก่อนการฟื้นฟูคาทอลิกในศตวรรษที่ 19 ซึ่งในที่สุดก็ได้ฟื้นฟูศีลมหาสนิทอันศักดิ์สิทธิ์เป็นพิธีสวดหลักในวันอาทิตย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงศตวรรษที่ 18 การรับใช้ในตอนเช้าที่รวม Matins, Litanyและ ante-Communion ซึ่งประกอบไปด้วยการแสดงออกตามปกติของการนมัสการร่วมกัน ในขณะที่ Matins และ Evensong ร้องเพลงทุกวันในมหาวิหารและวิหารของวิทยาลัยบางแห่ง นี่เป็นการหล่อเลี้ยงประเพณีของบทสวดแบบแองกลิกันที่โดดเด่นซึ่งนำไปใช้กับบทกลอนและเพลงสดุดีที่ใช้ในสำนักงาน (แม้ว่ามักใช้ที่ราบซองเช่นกัน)

ในหนังสือบริการแองกลิกันที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการจำนวนมากสำนักงานเหล่านี้ได้รับการเสริมด้วยสำนักงานอื่น ๆ เช่นLittle Hours of Primeและการสวดมนต์ในระหว่างวันเช่น ( Terce , Sext , NoneและCompline ) ชุมชนสงฆ์แองกลิกันบางแห่งมีสำนักงานประจำวันตามหนังสือสวดมนต์ทั่วไปแต่มีแอนติฟินและบทสวดเพิ่มเติม ฯลฯ สำหรับวันที่เฉพาะเจาะจงของสัปดาห์เพลงสดุดีที่เฉพาะเจาะจง ฯลฯ ดูตัวอย่างเช่นOrder of the Holy Cross [ 86]และคำสั่งของเซนต์เฮเลนาบรรณาธิการสำนักสงฆ์(Wilton, Conn.: Morehouse-Barlow, 1976) ซิสเตอร์ออลเซนต์ของคนยากจน[87]กับคอนแวนต์ในคาตันส์วิลล์รัฐแมริแลนด์และที่อื่น ๆ ใช้ฉบับอธิบายของสำนักงานแองกลิกันรายวัน สังคมของเซนต์ฟรานซิเผยแพร่ฉลองสวดมนต์ซึ่งได้กลายเป็นที่นิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในหมู่ผู้นับถือ

ในอังกฤษสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์และจังหวัดอื่น ๆ ของแองกลิกันหนังสือสวดมนต์สมัยใหม่ประกอบด้วยสำนักงานสี่แห่ง:

 • การสวดมนต์ตอนเช้าตรงกับ Matins, Lauds และ Prime;
 • การละหมาดในระหว่างวันโดยประมาณสอดคล้องกับการรวมกันของ Terce, Sext และ None (การสวดมนต์เที่ยงวันในสหรัฐอเมริกา);
 • การสวดมนต์ตอนเย็นที่สอดคล้องกับสายัณห์ (และการปฏิบัติตาม);
 • ปฏิบัติตาม.

นอกจากนี้หนังสือสวดมนต์ส่วนใหญ่ยังมีบทสวดมนต์และการอุทิศส่วนกุศลสำหรับใช้ในครอบครัว ในสหรัฐอเมริกาสำนักงานเหล่านี้ได้รับการเสริมเพิ่มเติมด้วย "Order of Worship for the Evening" ซึ่งเป็นคำนำหน้าหรือรูปแบบย่อของ Evensong ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการสวดมนต์ออร์โธดอกซ์ในสหราชอาณาจักรการพิมพ์คำอธิษฐานประจำวันซึ่งเป็นหนังสือการนมัสการร่วมกันเล่มที่สามได้รับการตีพิมพ์ในปี 2548 โดยยังคงให้บริการสำหรับการสวดมนต์ตอนเช้าและตอนเย็นและการปฏิบัติตามและรวมถึงส่วนที่มีชื่อว่า "การสวดมนต์ระหว่างวัน" หนังสือสวดมนต์ของนิวซีแลนด์ปี 1989 มีโครงร่างที่แตกต่างกันสำหรับ Matins และ Evensong ในแต่ละวันของสัปดาห์เช่นเดียวกับ "Midday Prayer", "Night Prayer" และ "Family Prayer"

ชาวอังกฤษบางคนที่สวดอ้อนวอนในสำนักงานทุกวันใช้สำนักงานศักดิ์สิทธิ์ของคริสตจักรโรมันคา ธ อลิกในปัจจุบัน ในหลาย ๆ เมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอังกฤษนักบวชแองกลิกันและโรมันคา ธ อลิกและฆราวาสมักจะพบกันหลายครั้งต่อสัปดาห์เพื่ออธิษฐานที่สำนักงานเหมือนกัน ชนกลุ่มน้อยที่กระตือรือร้น แต่ใช้ภาษาอังกฤษเบรเวียรีหรือคำแปลและการดัดแปลงอื่น ๆ ของพระราชพิธีโรมันก่อนวาติกันที่ 2 และพระราชพิธี Sarumพร้อมกับวัสดุเสริมจากแหล่งข้อมูลทางตะวันตกเพื่อจัดหาสิ่งต่างๆเช่น Octaves ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของ Holy ผู้หญิงและวัสดุเพิ่มเติมอื่น ๆ คนอื่น ๆ อาจใช้รูปแบบที่แปลกประหลาดซึ่งยืมมาจากประเพณีต่างๆของคริสเตียนเป็นส่วนตัว

"คำถามและสถานที่ที่พวกเขาร้องเพลง" [ แก้ไข]

ในช่วงปลายสมัยยุคมหาวิหารภาษาอังกฤษจำนวนมากและพระราชวงศ์ได้จัดตั้งคณะนักร้องประสานเสียงเล็ก ๆ ของการฝึกอบรมพนักงานวางและเด็กร้องในการดำเนินการประสานเสียงการตั้งค่าของมวลในของพวกเขาโบสถ์เลดี้ แม้ว่า "Lady Masses" เหล่านี้จะถูกยกเลิกในการปฏิรูปประเพณีดนตรีที่เกี่ยวข้องก็ยังคงอยู่ในถิ่นฐานของชาวอลิซาเบ ธผ่านการจัดตั้งฐานการร้องประสานเสียงสำหรับการร้องเพลงประจำวันของ Divine Office โดยการขยายวงประสานเสียงของชายและชาย สิ่งนี้เป็นผลมาจากการเพิ่มอย่างชัดเจนโดยเอลิซาเบ ธ เองในคำสั่งห้ามที่มาพร้อมกับหนังสือสวดมนต์ทั่วไปปี 1559(ซึ่งไม่ได้กล่าวถึงการนมัสการประสานเสียง) โดยที่มูลนิธิประสานเสียงและโรงเรียนประสานเสียงที่มีอยู่ได้รับคำสั่งให้ดำเนินต่อไปและการบริจาคของพวกเขาได้รับการคุ้มครอง ด้วยเหตุนี้อาสนวิหารสามสิบสี่แห่งคริสตจักรวิทยาลัยและวิหารหลวงจึงได้ดูแลสถานประกอบการที่ได้รับค่าจ้างของฆราวาสร้องเพลงและนักร้องประสานเสียงในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 [88]

ทั้งสี่คนช่วยชีวิตเหล่านี้ด้วยการหยุดชะงักระหว่างเครือจักรภพและการระบาดของโควิด -19 - ยังคงสวดมนต์ร้องเพลงประจำวันและสรรเสริญจนถึงทุกวันนี้ ในสำนักงานของMatinsและEvensongในหนังสือสวดมนต์ร่วมกันในปี ค.ศ. 1662 สถานประกอบการร้องเพลงเหล่านี้ถูกระบุว่าเป็น "Quires and Places where they sing"

เป็นเวลาเกือบสามศตวรรษที่การนมัสการนักร้องประสานเสียงแบบมืออาชีพประจำวันรอบนี้แสดงถึงประเพณีที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากที่รวมอยู่ในเสียงของเสมียนประจำตำบลและการร้องเพลง " นักร้องประสานเสียงในแกลเลอรีตะวันตก " ซึ่งมักจะมาพร้อมกับการนมัสการประจำสัปดาห์ในโบสถ์ประจำตำบลของอังกฤษ ในปีพ. ศ. 2384 คริสตจักรในเขตแพริชลีดส์ที่สร้างขึ้นใหม่ได้จัดตั้งคณะนักร้องประสานเสียงที่มีส่วนร่วมเพื่อให้บริการในตำบลโดยวาดภาพอย่างชัดเจนเกี่ยวกับประเพณีดนตรีของฐานรากร้องเพลงโบราณ ในศตวรรษหน้าตัวอย่างของลีดส์ได้รับความนิยมและมีอิทธิพลอย่างมากสำหรับนักร้องประสานเสียงในวิหารโบสถ์ประจำตำบลและโรงเรียนตลอดการมีส่วนร่วมของแองกลิกัน[89]ประเพณีการร้องเพลงประสานเสียงนี้ได้รับการปรับเปลี่ยนอย่างกว้างขวางไม่มากก็น้อยยังกลายเป็นแรงบันดาลใจโดยตรงสำหรับนักร้องประสานเสียงที่สวมเสื้อซึ่งเป็นผู้นำการนมัสการของประชาคมในนิกายต่างๆของคริสเตียน

ใน 1719 นักร้องประสานเสียงมหาวิหารกลอสเตอร์ , เฮียร์และเวอร์ซมารวมกันเพื่อสร้างประจำปีสามประสานเสียงเทศกาลผู้นำสำหรับหลากหลายของงานเทศกาลดนตรีฤดูร้อนตั้งแต่ เมื่อถึงศตวรรษที่ 20 ประเพณีการร้องเพลงประสานเสียงได้กลายเป็นใบหน้าที่เข้าถึงได้มากที่สุดของลัทธิแองกลิกันทั่วโลก - โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับการส่งเสริมผ่านการถ่ายทอดสดการร้องเพลงประสานเสียงโดยBBC ; และยังอยู่ใน televising ประจำปีของเทศกาลของบทเรียนเก้าคริสต์มาสจากคิงส์คอลเลจเคมบริดจ์นักแต่งเพลงที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับประเพณีนี้ ได้แก่Edward Elgar , Ralph Vaughan Williams ,กุสตาฟโฮลส์ , ชาร์ลส์ Villiers สแตนฟและเบนจามินบริทเต็ จำนวนผลงานที่สำคัญในศตวรรษที่ 20 โดยนักประพันธ์เพลงที่ไม่ใช่ชาวอังกฤษที่ได้รับหน้าที่เดิมสำหรับประเพณีการร้องเพลงชาวอังกฤษ - ตัวอย่างเช่นชิเชสเตอร์สดุดีของลีโอนาร์นสไตน์และNunc dimittisของตอนบ่ายส่วนหนึ่ง

องค์กรของการมีส่วนร่วมของชาวอังกฤษ[ แก้ไข]

หลักการปกครอง[ แก้]

พระมหากษัตริย์อังกฤษไม่ได้เป็น "ประมุข" ตามรัฐธรรมนูญ แต่ในทางกฎหมายคือ " ผู้สำเร็จราชการสูงสุด " แห่งคริสตจักรแห่งอังกฤษและไม่มีบทบาทใด ๆ ในจังหวัดนอกอังกฤษ บทบาทของมงกุฎในคริสตจักรแห่งอังกฤษในทางปฏิบัตินั้น จำกัด อยู่ที่การแต่งตั้งบิชอปเท่านั้นรวมถึงอาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีและแม้แต่บทบาทนี้ก็มี จำกัด เนื่องจากศาสนจักรเสนอรายชื่อผู้สมัครสั้น ๆ ให้รัฐบาลเลือก กระบวนการนี้ทำได้โดยการทำงานร่วมกันและได้รับความยินยอมจากตัวแทนของสงฆ์(ดูคณะกรรมาธิการของสงฆ์ ). พระมหากษัตริย์ไม่มีบทบาทตามรัฐธรรมนูญในคริสตจักรแองกลิกันในส่วนอื่น ๆ ของโลกแม้ว่าหนังสือสวดมนต์ของหลายประเทศที่เธอดำรงตำแหน่งประมุขของรัฐจะสวดอ้อนวอนให้เธอเป็นผู้มีอำนาจอธิปไตย

ลักษณะเฉพาะของ Anglicanism คือไม่มีอำนาจทางกฎหมายระหว่างประเทศ สหพันธ์แองกลิกันทั้ง 39 จังหวัดเป็นเขตปกครองตนเองโดยแต่ละจังหวัดมีเจ้าคณะและโครงสร้างการปกครองของตนเอง จังหวัดเหล่านี้อาจอยู่ในรูปแบบของคริสตจักรประจำชาติ (เช่นในแคนาดายูกันดาหรือญี่ปุ่น) หรือกลุ่มประเทศต่างๆ (เช่นหมู่เกาะอินเดียตะวันตกแอฟริกากลางหรือเอเชียใต้) หรือภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ (เช่นวานูอาตูและหมู่เกาะโซโลมอน) เป็นต้น ภายในจังหวัดเหล่านี้อาจมีการแบ่งเขตการปกครองเรียกว่าจังหวัดของสงฆ์อยู่ภายใต้อำนาจของอาร์คบิชอปนครหลวง

ทุกจังหวัดของนิกายแองกลิกันประกอบด้วยสังฆมณฑลแต่ละแห่งอยู่ภายใต้อำนาจของบิชอป ในประเพณีของชาวอังกฤษบาทหลวงจะต้องถวายตามตีบของทยอยเผยแพร่ซึ่งนับถือพิจารณาหนึ่งเครื่องหมายของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนอกเหนือจากบาทหลวงแล้วยังมีคำสั่งอื่น ๆ อีกสองคำสั่งของพันธกิจที่ได้รับแต่งตั้งคือมัคนายกและนักบวช

ไม่มีข้อกำหนดสำหรับการประพฤติพรหมจรรย์แม้ว่านักบวชชาวแองโกล - คาทอลิกหลายคนจะเคยเป็นปริญญาตรี เนื่องจากนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ จุดหลังจากครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 ผู้หญิงอาจได้รับการแต่งตั้งเป็นมัคนายกในเกือบทุกจังหวัดในฐานะนักบวชในส่วนใหญ่และเป็นบาทหลวงในหลาย ๆคำสั่งและชุมชนทางศาสนาของแองกลิกันซึ่งถูกปราบปรามในอังกฤษในช่วงการปฏิรูปได้เกิดขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 19 และปัจจุบันมีการปรากฏตัวและมีอิทธิพลในระดับนานาชาติ

หน่วยงานราชการในชาวอังกฤษศีลมหาสนิทเป็นsynodicalประกอบด้วยสามบ้านของฆราวาส (ได้รับการเลือกตั้งมักจะแทนตำบล), พระสงฆ์และพระสังฆราช แห่งชาติจังหวัดและโบสถ์ synods รักษาขอบเขตที่แตกต่างกันของผู้มีอำนาจขึ้นอยู่กับพวกเขาศีลและรัฐธรรมนูญ นิกายแองกลิกันไม่ได้มีการชุมนุมกันในอำนาจของตนมันเป็นสังฆมณฑลไม่ใช่คริสตจักรประจำตำบลซึ่งเป็นหน่วยงานที่เล็กที่สุดของผู้มีอำนาจในคริสตจักร (ดูบาทหลวงรัฐธรรมนูญ )

อาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรี[ แก้ไข]

แขนของSee of Canterbury

อาร์คบิชอปแห่งแคนเทอมีความสำคัญของการให้เกียรติมากกว่านมอื่น ๆ ของชาวอังกฤษศีลมหาสนิทและสำหรับจังหวัดที่ได้รับการพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมหมายถึงเฉพาะที่จะอยู่ในการสนทนาแบบมีเห็นของแคนเทอร์ - แม้ว่าหลักการนี้ในขณะนี้เป็นเรื่องที่ การถกเถียงกันอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่เรียกว่า Global South รวมถึงชาวแองกลิกันอเมริกัน[90]อาร์คบิชอปจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นไพรมัสอินเตอร์พาเรส ("อันดับแรกเท่ากับ") แม้ว่าเขาจะไม่ได้ใช้อำนาจโดยตรงในจังหวัดใด ๆนอกประเทศอังกฤษซึ่งเขาเป็นหัวหน้าเจ้าคณะโรวันวิลเลียมส์อาร์คบิชอปแห่งแคนเทอ 2002-2012 เป็นอาร์คบิชอปแรกที่ได้รับการแต่งตั้งจากนอกโบสถ์แห่งอังกฤษตั้งแต่การปฏิรูป: เขาเคยเป็นอาร์คบิชอปแห่งเวลส์

ในฐานะที่เป็น "หัวจิตวิญญาณ" ของศีลมหาสนิทอาร์คบิชอปแห่งแคนเทอยังคงมีบางอย่างที่มีอำนาจทางศีลธรรมและมีสิทธิที่จะตรวจสอบว่าคริสตจักรจะอยู่ในการสนทนากับเขาดู เขาเป็นเจ้าภาพและเป็นประธานการประชุมแลมเบ ธของบาทหลวงนิกายคอมมิวนิสแองกลิกันและตัดสินใจว่าใครจะได้รับเชิญให้เข้าร่วม นอกจากนี้เขายังเป็นเจ้าภาพและเป็นประธานการประชุม Communion Primates ของชาวอังกฤษและเป็นผู้รับผิดชอบในการเชิญเข้าร่วม เขาทำหน้าที่เป็นประธานของสำนักเลขาธิการของสำนักงานการสนทนาของชาวอังกฤษและอภิปรายร่างของตนที่ชาวอังกฤษที่ปรึกษาสภา

การประชุม[ แก้ไข]

การมีส่วนร่วมของแองกลิกันไม่มีองค์กรทางกฎหมายระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศทั้งหมดเป็นที่ปรึกษาและร่วมมือกันและมติของพวกเขาไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายกับจังหวัดปกครองตนเองของประชาคม มีสามหน่วยงานระหว่างประเทศของหมายเหตุ

 • การประชุมแลมเบ ธเป็นการปรึกษาหารือระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุด เป็นครั้งแรกโดยอาร์ชบิชอปชาร์ลส์ลองลีย์ในปีพ. ศ. 2410 ในฐานะยานพาหนะสำหรับบิชอปแห่งการมีส่วนร่วมเพื่อ "หารือเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจในทางปฏิบัติและประกาศสิ่งที่เราเห็นว่าสมควรในการแก้ปัญหาซึ่งอาจใช้เป็นแนวทางที่ปลอดภัยสำหรับการดำเนินการในอนาคต" ตั้งแต่นั้นมาก็จัดขึ้นทุกๆสิบปีโดยประมาณ คำเชิญมาจากอาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรี
 • ชาวอังกฤษที่ปรึกษาสภาถูกสร้างขึ้นโดยความละเอียด 1968 แลมเบ ธ ประชุมและตรงตามbiennially สภาประกอบด้วยตัวแทนบาทหลวงนักบวชและฆราวาสที่ได้รับเลือกจากสามสิบแปดจังหวัด หน่วยงานนี้มีสำนักเลขาธิการถาวรคือสำนักงานศีลมหาสนิทแองกลิกันซึ่งอาร์คบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีเป็นประธาน
 • การประชุมไพรเมทแองกลิกันเป็นการแสดงออกล่าสุดของการปรึกษาหารือและการพิจารณาคดีระหว่างประเทศโดยมีการประชุมครั้งแรกโดยอาร์ชบิชอปโดนัลด์ค็อกแกนในปีพ. ศ. 2521 เพื่อเป็นเวทีสำหรับ "การคิดอย่างสบาย ๆ การสวดอ้อนวอนและการปรึกษาหารืออย่างลึกซึ้ง" [91]

งานบวช[ แก้]

พระสงฆ์ในยูคาริสติพิธี

เช่นเดียวกับคริสตจักรโรมันคาทอลิกและออร์โธดอกคริสตจักรชาวอังกฤษร่วมรักษากระทรวงไตรสิกขาของมัคนายก , บาทหลวง (มักจะเรียกว่า " พระสงฆ์ ") และบาทหลวง

Episcopate [ แก้ไข]

บาทหลวงที่มีความสมบูรณ์ของเพียสคริสเตียนที่เป็นผู้สืบทอดของอัครสาวก บิชอพอาร์คบิชอปและมหานครต่างก็เป็นบิชอปและสมาชิกของสังฆราชในประวัติศาสตร์ที่ได้รับสิทธิอำนาจผ่านการสืบทอดตำแหน่งของอัครสาวกซึ่งเป็นสายการปกครองที่ไม่ขาดสายซึ่งสามารถย้อนกลับไปถึงอัครสาวก 12 คนของพระเยซู

ฐานะปุโรหิต[ แก้ไข]

พระสังฆราชมีการช่วยเหลือจากพระสงฆ์และพระลูกวัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงบวชมากที่สุดในชาวอังกฤษศีลมหาสนิทเป็นพระสงฆ์ที่มักจะทำงานในตำบลภายในสังฆมณฑลพระสงฆ์ที่อยู่ในความดูแลของชีวิตทางจิตวิญญาณของตำบลและโดยปกติจะเรียกว่าอธิการบดีหรือหลวงพ่อผู้ดูแล (หรือที่ถูกต้องกว่านั้นก็คือ "ผู้ช่วยผู้ดูแล") คือนักบวชหรือมัคนายกที่ช่วยเหลือเจ้าคณะตำบล นักบวชนอกศาสนาอาจหาเลี้ยงชีพด้วยอาชีพใด ๆ แม้ว่าการจ้างงานตามสถาบันการศึกษาหรือองค์กรการกุศลจะเป็นเรื่องปกติมากที่สุด นักบวชยังทำหน้าที่เป็นภาคทัณฑ์ของโรงพยาบาลโรงเรียนเรือนจำและในกองกำลัง

บาทหลวงเป็นพระสงฆ์หรือปลอมรับผิดชอบในการบริหารของarchdeaconryซึ่งมักจะเป็นชื่อที่กำหนดให้เขตการปกครองหลักของสังฆมณฑลอัครสังฆราชเป็นตัวแทนของอธิการสังฆมณฑลในอัครสังฆมณฑลของเขาหรือเธอ ในคริสตจักรแห่งอังกฤษตำแหน่งของบาทหลวงจะดำรงตำแหน่งได้เฉพาะคนที่อยู่ในคำสั่งของปุโรหิตซึ่งได้รับการแต่งตั้งมาแล้วอย่างน้อยหกปี ในส่วนอื่น ๆ ของการมีส่วนร่วมของแองกลิกันผู้ดูแลสามารถดำรงตำแหน่งได้เช่นกัน ในส่วนของการมีส่วนร่วมของแองกลิกันที่ผู้หญิงไม่สามารถบวชเป็นนักบวชหรือบิชอปได้ แต่สามารถบวชเป็นมัคนายกได้ตำแหน่งของบาทหลวงเป็นตำแหน่งที่อาวุโสที่สุดที่สามารถแต่งตั้งผู้หญิงที่ได้รับการแต่งตั้งได้อย่างมีประสิทธิผล

คณบดีเป็นพระที่เป็นพระหลักของโบสถ์คริสตจักรหรือวิทยาลัยอื่น ๆ และหัวของบทของศีลที่ ถ้ามหาวิหารหรือคริสตจักรวิทยาลัยมีตำบลของตนเองคณบดีมักจะเป็นอธิการบดีของตำบลด้วย อย่างไรก็ตามในคริสตจักรแห่งไอร์แลนด์บทบาทต่างๆมักแยกออกจากกันและวิหารส่วนใหญ่ในคริสตจักรแห่งอังกฤษไม่มีตำบลที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามในคริสตจักรในเวลส์วิหารส่วนใหญ่เป็นคริสตจักรประจำตำบลและคณบดีของพวกเขาก็เป็นตัวแทนของตำบลด้วยเช่นกัน

การมีส่วนร่วมของแองกลิกันยอมรับว่าการออกบวชของนิกายโรมันคา ธ อลิกและนิกายอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์นั้นถูกต้อง นอกนิกายแองกลิกันศาสนจักรแองกลิกัน (อย่างน้อยก็เป็นนักบวชชาย) ได้รับการยอมรับจากคริสตจักรคาทอลิกเก่า Porvoo Communion Lutherans และริสตจักร คาทอลิกอิสระต่างๆ

ไดอะคอนเนต[ แก้ไข]

เสื้อคลุมของมัคนายกรวมทั้งขโมยที่ไหล่ซ้าย

ในคริสตจักรชาวแองกลิกันมัคนายกมักทำงานรับใช้โดยตรงกับคนชายขอบทั้งในและนอกคริสตจักร: คนยากจนคนป่วยคนหิวโหยผู้ถูกคุมขัง ต่างจากนิกายออร์โธดอกซ์และมัคนายกนิกายโรมันคา ธ อลิกส่วนใหญ่ที่อาจจะแต่งงานก่อนบวชเท่านั้นมัคนายกได้รับอนุญาตให้แต่งงานได้อย่างอิสระทั้งก่อนและหลังการบวชเช่นเดียวกับนักบวช มัคนายกส่วนใหญ่กำลังเตรียมตัวสำหรับฐานะปุโรหิตและโดยปกติจะดำรงตำแหน่งเพียงมัคนายกประมาณหนึ่งปีก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นปุโรหิต อย่างไรก็ตามมีมัคนายกบางคนที่ยังคงเป็นเช่นนั้น

หลายจังหวัดของนิกายแองกลิกันบวชทั้งชายและหญิงเป็นมัคนายก หลายจังหวัดที่บวชสตรีในฐานะปุโรหิตก่อนหน้านี้อนุญาตให้พวกเธอได้รับการบวชให้เฉพาะกับผู้บวชเท่านั้น ผลของสิ่งนี้คือการสร้างสตรีที่มีขนาดใหญ่และท่วมท้นในช่วงเวลาหนึ่งเนื่องจากผู้ชายส่วนใหญ่ได้รับการบวชเป็นพระหลังจากนั้นไม่นานในฐานะมัคนายก

มัคนายกในบางสังฆมณฑลสามารถได้รับใบอนุญาตให้แต่งงานอย่างเคร่งขรึมโดยปกติจะอยู่ภายใต้คำสั่งของพระสงฆ์และอธิการ บางครั้งพวกเขาทำพิธีที่Benediction of the Blessed Sacramentในคริสตจักรที่มีบริการนี้ พระลูกวัดไม่ได้รับอนุญาตเป็นประธานในพิธีศีลมหาสนิท ( แต่สามารถนำไปบูชามีการกระจายของการมีส่วนร่วมถวายแล้วที่นี้จะได้รับอนุญาต) [92] บาปให้อภัยหรือออกเสียงให้ศีลให้พร [93]เป็นข้อห้ามมิให้มัคนายกออกเสียงพรที่ทำให้บางคนเชื่อว่ามัคนายกไม่สามารถแต่งงานอย่างเคร่งขรึมได้

Laity [ แก้ไข]

สมาชิกของคริสตจักรที่รับบัพติศมาทั้งหมดเรียกว่าคริสเตียนที่ซื่อสัตย์มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงและในการทำงานเพื่อสร้างคริสตจักร บางคนที่ไม่ได้บวชยังมีกระทรวงสาธารณะอย่างเป็นทางการมักจะเกี่ยวกับแบบเต็มเวลาและระยะยาวพื้นฐาน - เช่นผู้อ่านวาง (ยังเป็นที่รู้จักในฐานะผู้อ่าน) churchwardens , Vergersและsextonsตำแหน่งอื่น ๆ ได้แก่ เมกัส (ชายหรือหญิงมักเป็นเด็ก) ตำแหน่งรัฐมนตรียูคาริสติก(หรือที่เรียกว่าผู้ถือถ้วยชา) และวางผู้มาเยี่ยมยูคาริสติก (ซึ่งส่งขนมปังและไวน์ที่ถวายให้แก่ "ชัตอิน" หรือสมาชิกของตำบลที่ไม่สามารถออกจากบ้านหรือโรงพยาบาลเพื่อไปร่วมพิธีศีลมหาสนิทได้) ผู้คนทั่วไปยังรับใช้ในกิลด์แท่นบูชาประจำตำบล (เตรียมแท่นบูชาและดูแลเทียนผ้าดอกไม้ ฯลฯ ) ในคณะนักร้องประสานเสียงและในฐานะผู้นำในฐานะผู้นำและผู้ต้อนรับและในสภาคริสตจักร (เรียกว่า "เสื้อกั๊ก" ในบางประเทศ) ซึ่งเป็นองค์กรปกครองของตำบล

คำสั่งทางศาสนา[ แก้ไข]

ลักษณะเล็ก ๆ แต่มีอิทธิพลของลัทธิแองกลิกันคือคำสั่งทางศาสนาและชุมชน ไม่นานหลังจากจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูคาทอลิกในคริสตจักรแห่งอังกฤษมีความสนใจในการสร้างคำสั่งทางศาสนาและทางสงฆ์และชุมชนขึ้นใหม่ หนึ่งในการกระทำที่เก่าแก่ที่สุดของ Henry VIII คือการยุบและยึดทรัพย์สินของพวกเขา ในปีพ. ศ. 2384 Marian Rebecca Hughesกลายเป็นผู้หญิงคนแรกที่ทำตามคำปฏิญาณของศาสนาร่วมกับจังหวัดแคนเทอร์เบอรีนับตั้งแต่การปฏิรูป ในปีพ. ศ. 2391 พริสซิลลาลิเดียเซลตันกลายเป็นผู้ที่เหนือกว่าของสมาคมแห่งพระตรีเอกภาพสูงสุดที่ Devonport, Plymouth ซึ่งเป็นองค์กรแรกที่จัดระเบียบทางศาสนา Sellon ถูกเรียกว่า "ผู้บูรณะหลังจากสามศตวรรษของชีวิตทางศาสนาในคริสตจักรแห่งอังกฤษ" [94]ในอีกหนึ่งร้อยปีข้างหน้าคำสั่งทางศาสนาสำหรับทั้งชายและหญิงแพร่หลายไปทั่วโลกกลายเป็นลักษณะที่มีจำนวนน้อย แต่มีอิทธิพลอย่างไม่เป็นสัดส่วนของลัทธิแองกลิกันทั่วโลก

ชีวิตทางศาสนาของชาวแองกลิกันในครั้งเดียวมีคำสั่งซื้อและชุมชนหลายร้อยรายการและศาสนาอีกหลายพันคนสิ่งสำคัญของชีวิตทางศาสนาของชาวแองกลิกันคือชุมชนส่วนใหญ่ของทั้งชายและหญิงใช้ชีวิตที่อุทิศแด่พระเจ้าภายใต้คำปฏิญาณแห่งความยากจนความบริสุทธิ์ทางเพศและการเชื่อฟัง (หรือในชุมชนเบเนดิกตินความมั่นคงการเปลี่ยนชีวิตและการเชื่อฟัง) โดยการฝึกฝน ชีวิตที่หลากหลายของการท่องแปดบริการเต็มรูปแบบของBreviaryในคณะนักร้องประสานเสียงพร้อมกับศีลมหาสนิททุกวันแถมยังบริการให้กับผู้ยากไร้ ชีวิตที่ผสมผสานซึ่งรวมแง่มุมของคำสั่งที่ไตร่ตรองและคำสั่งที่ใช้งานอยู่จนถึงทุกวันนี้ยังคงเป็นจุดเด่นของชีวิตทางศาสนาของชาวแองกลิกัน ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของชีวิตทางศาสนาของชาวแองกลิกันคือการดำรงอยู่ของชุมชนคละเพศ

ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมาจำนวนผู้นับถือศาสนาที่นับถือศาสนาในพื้นที่ส่วนใหญ่ของนิกายแองกลิกันลดลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในอเมริกาเหนือยุโรปและออสเตรเลีย ชุมชนขนาดใหญ่และระดับนานาชาติหลายแห่งถูกลดทอนให้เหลือเพียงคอนแวนต์หรืออารามเดียวที่มีสมาชิกเป็นชายหรือหญิงสูงอายุ ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาของศตวรรษที่ 20 สามเณรในชุมชนส่วนใหญ่มีอยู่ไม่มากนัก คำสั่งซื้อและชุมชนบางส่วนได้สูญพันธุ์ไปแล้ว อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังมีงานศาสนาแองกลิกันหลายพันคนในชุมชนประมาณ 200 แห่งทั่วโลกและชีวิตทางศาสนาในหลายส่วนของการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาก็เจริญรุ่งเรือง

การเจริญเติบโตอย่างมีนัยสำคัญมากที่สุดได้รับในMelanesianประเทศในหมู่เกาะโซโลมอน , วานูอาตูและปาปัวนิวกินี Melanesian ภราดรก่อตั้งขึ้นที่Tabalia , คานา , ในปี 1925 โดยอินี่โคปุเรียอยู่ในขณะนี้ชุมชนชาวอังกฤษที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีกว่า 450 พี่น้องในหมู่เกาะโซโลมอนวานูอาตูปาปัวนิวกินีฟิลิปปินส์และสหราชอาณาจักรน้องสาวของคริสตจักร , ที่ตั้งขึ้นโดยแม่ของเอมิลี่ Ayckbowmในประเทศอังกฤษในปี 1870 มีน้องสาวในหมู่เกาะโซโลมอนกว่าทุกชุมชนอื่น ๆ ของพวกเขาCommunity of the Sisters of Melanesiaเริ่มต้นในปี 1980 โดยSister Nesta Tiboeเป็นชุมชนสตรีที่เติบโตขึ้นทั่วหมู่เกาะโซโลมอน

สังคมของนักบุญฟรานซิสก่อตั้งขึ้นเป็นสหภาพของต่าง ๆฟรานซิสสั่งซื้อในปี ค.ศ. 1920 มีการเติบโตที่ดีในหมู่เกาะโซโลมอน ชุมชนทางศาสนาอื่น ๆ เริ่มต้นโดยชาวอังกฤษในปาปัวนิวกินีและในวานูอาตู ผู้นับถือศาสนาแองกลิกันชาวเมลานีเซียส่วนใหญ่อยู่ในช่วงต้นถึงกลางทศวรรษที่ 20 - คำสาบานอาจเป็นเพียงชั่วคราวและโดยทั่วไปแล้วจะถือว่าพี่น้องจะจากไปและแต่งงานกันตามกำหนดซึ่งทำให้อายุเฉลี่ยน้อยกว่าพี่น้องประมาณ 40 ถึง 50 ปี ในประเทศอื่น ๆ การเติบโตของคำสั่งทางศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงมีการระบุไว้ในบางส่วนของแอฟริกา

การจัดจำหน่ายทั่วโลก[ แก้ไข]

แผนที่โลกแสดงจังหวัดของการมีส่วนร่วมของแองกลิกัน (สีน้ำเงิน) แสดงให้เห็นว่าเป็นคริสตจักรที่มีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์กับคริสตจักรแองกลิกัน: คริสตจักรนอร์ดิกลูเธอรันของการมีส่วนร่วมของPorvoo (สีเขียว) และคริสตจักรคาทอลิกเก่าในสหภาพ Utrecht (สีแดง)

ย่างหมายถึงสามร่วมคริสเตียนใหญ่ที่สุดในโลกหลังจากที่คริสตจักรโรมันคาทอลิกและอีสเทิร์นออร์ทอดอก ซ์ [5]จำนวนผู้นับถือในโลกที่มีมากกว่า 85 ล้านเป็นของปี 2011 [95] 11 จังหวัดในแอฟริกาเติบโตขึ้นในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ตอนนี้พวกเขารวมสมาชิก 36.7 ล้านคนซึ่งเป็นชาวอังกฤษมากกว่าที่มีอยู่ในอังกฤษ อังกฤษยังคงเป็นจังหวัดแองกลิกันที่ใหญ่ที่สุดโดยมีสมาชิก 26 ล้านคน ในประเทศอุตสาหกรรมส่วนใหญ่การเข้าร่วมคริสตจักรลดลงตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 การปรากฏตัวของแองกลิกันในส่วนที่เหลือของโลกเกิดจากการอพยพจำนวนมากการตั้งชุมชนชาวต่างชาติหรือการทำงานของมิชชันนารี

โบสถ์แห่งอังกฤษได้รับคริสตจักรของมิชชันนารีตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 เมื่อคริสตจักรแรกซ้ายชายฝั่งภาษาอังกฤษกับชาวอาณานิคมผู้ก่อตั้งสิ่งที่จะกลายเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, แคนาดา, นิวซีแลนด์และแอฟริกาใต้และเป็นที่ยอมรับของชาวอังกฤษที่คริสตจักร ตัวอย่างเช่นหลวงพ่อชาวอังกฤษโรเบิร์ตโวลฟัล ล์ กับมาร์ติน Frobisher 's อาร์กติกเดินทางฉลองศีลมหาสนิทใน 1578 ในFrobisher เบย์

1854 ภาพซากปรักหักพังของโบสถ์เจมส์ทาวน์ซึ่งเป็นโบสถ์แองกลิกันแห่งแรกในอเมริกาเหนือ

คริสตจักรแองกลิกันแห่งแรกในอเมริกาสร้างขึ้นที่เจมส์ทาวน์เวอร์จิเนียในปี 1607 ในศตวรรษที่ 18 มิชชันนารีทำงานเพื่อก่อตั้งคริสตจักรแองกลิกันในเอเชียแอฟริกาและละตินอเมริกา ก่อตั้งสมาคมมิชชันนารีนิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์ที่ยิ่งใหญ่; ตัวอย่างเช่นสมาคมส่งเสริมความรู้คริสเตียน (SPCK) ในปี 1698 สมาคมเพื่อการเผยแผ่พระกิตติคุณในส่วนต่างประเทศ (SPG) ในปี 1701 และสมาคมพันธกิจของศาสนจักร (CMS) ในปี 1799

คริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้เห็นการก่อตั้งและการขยายตัวของการเผยแพร่ศาสนาที่เน้นสังคมกับสังคมต่างๆเช่นChurch Pastoral Aid Society (CPAS) ในปี 1836, Mission to Seafarersในปี 1856, Girls 'Friendly Society (GFS) ในปี 1875, Mothers' Unionในปี 1876, และกองทัพศาสนจักรในปี 2425 ทุกคนดำเนินการเผยแพร่ศาสนาในรูปแบบส่วนตัว

คริสต์ศตวรรษที่ 20 คริสตจักรแห่งอังกฤษได้พัฒนารูปแบบการเผยแพร่ศาสนาใหม่ ๆ เช่นหลักสูตรอัลฟ่าในปี 1990 ซึ่งได้รับการพัฒนาและเผยแผ่จากคริสตจักรโฮลีทรินิตี้บรอมป์ตันในลอนดอน ในศตวรรษที่ 21 มีความพยายามใหม่ในการเข้าถึงเด็กและเยาวชนการแสดงออกที่สดใหม่เป็นความคิดริเริ่มของมิชชันนารีคริสตจักรแห่งอังกฤษสำหรับเยาวชนที่เริ่มขึ้นในปี 2548 และมีงานรับใช้ที่สวนสเก็ต[96]ผ่านความพยายามของคริสตจักรเซนต์จอร์จเบนฟลีตเอสเซ็กซ์ - สังฆมณฑลเชล์มสฟอร์ดหรือกลุ่มเยาวชนที่มีชื่อกระตุ้นเช่น กลุ่มเยาวชน CLAW (Christ Little Angels - Whatever!) ที่วิหารโคเวนทรี. และสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าโบสถ์ที่ไม่ต้องการไปเยี่ยมชมคริสตจักรที่ทำด้วยอิฐและปูนจริงๆก็มีกระทรวงอินเทอร์เน็ตเช่นแองกลิกันi-Churchออนไลน์ของสังฆมณฑลออกซ์ฟอร์ดซึ่งปรากฏบนเว็บในปี 2548

Ecumenism [ แก้ไข]

ความสนใจของชาวอังกฤษในการสนทนาทั่วโลกสามารถย้อนกลับไปได้ถึงช่วงเวลาของการปฏิรูปและการสนทนากับทั้งคริสตจักรออร์โธดอกซ์และนิกายลูเธอรันในศตวรรษที่ 16 ในศตวรรษที่ 19 ด้วยการเพิ่มขึ้นของการเคลื่อนไหวออกซ์ฟอร์ดมีความกังวลมากขึ้นสำหรับการรวมตัวกันของคริสตจักร "สารภาพคาทอลิก" ความปรารถนาที่จะทำงานร่วมกันอย่างเต็มรูปแบบกับนิกายอื่น ๆ นำไปสู่การพัฒนารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนชิคาโก - แลมเบ ธซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมแลมเบ ธครั้งที่สาม ของปีพ. ศ. 2431 สี่ประเด็น (ความพอเพียงของพระคัมภีร์ลัทธิประวัติศาสตร์ศีลศักดิ์สิทธิ์สองประการและสังฆราชในประวัติศาสตร์) ได้รับการเสนอให้เป็นพื้นฐานสำหรับการสนทนาแม้ว่าพวกเขามักจะถูกนำมาเป็นบรรทัดล่างที่ไม่สามารถต่อรองได้สำหรับสิ่งใด ๆ รูปแบบของการรวมตัว

ความหลากหลายทางเทววิทยา[ แก้ไข]

โดยทั่วไปแล้วนิกายแองกลิกันมักจะแสวงหาความสมดุลระหว่างการเอาใจใส่ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและนิกายโปรเตสแตนต์ในขณะที่ยอมรับการแสดงออกของการประกาศและพิธีต่างๆ นักบวชและฆราวาสจากประเพณีคริสตจักรชาวแองกลิกันทั้งหมดได้มีส่วนร่วมในการก่อตัวของขบวนการต่อเนื่อง

แท่นบูชาสูงที่โบสถ์แองโกล - คาทอลิกแห่ง Good Shepherd (โรสมอนต์เพนซิลเวเนีย)

ในขณะที่มีสูงคริสตจักร , กว้างคริสตจักรและต่ำโบสถ์ต่อเนื่องนับถือคริสตจักรอย่างต่อเนื่องจำนวนมากที่แองโกลคาทอลิกกับการปฏิบัติพิธีกรรมพิธีการสูง คนอื่น ๆ อยู่ในประเพณีของผู้เผยแพร่ศาสนาหรือคริสตจักรที่ต่ำกว่าและมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนบทความสามสิบเก้าข้อและการนมัสการที่เรียบง่ายกว่าตัวอย่างเช่นการสวดมนต์ตอนเช้ามักใช้แทนศีลมหาสนิทอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับการนมัสการในวันอาทิตย์แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นจริงสำหรับทุกตำบลที่มีคริสตจักรต่ำ

คริสตจักรที่ดำเนินการต่อเนื่องส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาปฏิเสธการแก้ไขหนังสือสวดมนต์ร่วมกันในปี พ.ศ. 2522 โดยคริสตจักรเอพิสโกพัลและใช้เวอร์ชัน 1928 สำหรับบริการแทน นอกจากนี้องค์กรแองโกล - คาทอลิกอาจใช้มิสทัแองกลิกันหนังสือบริการแองกลิกันหรือMissal ภาษาอังกฤษเมื่อมีการเฉลิมฉลองพิธีมิสซา

ความขัดแย้งภายในนิกายแองกลิกัน[ แก้ไข]

จุดสนใจที่เปลี่ยนไปในประเด็นทางสังคมหลังสงครามโลกครั้งที่สองนำไปสู่มติของการประชุมแลมเบ ธ เพื่อต่อต้านการคุมกำเนิดและการแต่งงานใหม่ของผู้ที่หย่าร้าง ในที่สุดต่างจังหวัดส่วนใหญ่ได้รับการอนุมัติบวชผู้หญิงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขตอำนาจศาลบางแห่งอนุญาตให้มีการอุปสมบทบุคคลที่มีความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันและพิธีกรรมที่ได้รับอนุญาตเพื่อขอพรจากการรวมตัวกันของเพศเดียวกัน (ดูรักร่วมเพศและแองกลิกัน ) "จังหวัดที่เปิดเสรีมากขึ้นซึ่งเปิดให้เปลี่ยนหลักคำสอนของศาสนจักรเกี่ยวกับการแต่งงานเพื่ออนุญาตให้มีการรวมเพศเดียวกัน ได้แก่ บราซิลแคนาดานิวซีแลนด์สก็อตแลนด์อินเดียใต้แอฟริกาใต้สหรัฐอเมริกาและเวลส์" [97]

การขาดฉันทามติทางสังคมระหว่างและภายในจังหวัดที่มีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายส่งผลให้เกิดความขัดแย้งอย่างมากและแม้แต่ความแตกแยกเกี่ยวกับพัฒนาการเหล่านี้บางส่วนหรือทั้งหมด (ดูการปรับโครงสร้างของชาวอังกฤษ ) องค์ประกอบที่อนุรักษ์นิยมทั้งภายในและภายนอกของลัทธิแองกลิกัน (ส่วนใหญ่เป็นคริสตจักรและกลุ่มต่างๆในแองกลิกันในอเมริกาเหนือ) ได้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้[98]ในขณะที่ชาวอังกฤษที่มีแนวคิดเสรีนิยมและปานกลางบางคนมองว่าการต่อต้านนี้เป็นตัวแทนของลัทธิพื้นฐานนิยมใหม่ภายในลัทธิแองกลิกันและ "เชื่อว่าการแบ่งแยกเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นที่นิยมในการสู้รบและอัมพาตอย่างต่อเนื่อง " [99]ชาวอังกฤษบางคนไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงที่เปิดเสรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบวชของผู้หญิงได้กลายเป็นนิกายโรมันคา ธ อลิกหรือออร์โธดอกซ์ คนอื่น ๆ ได้ในหลาย ๆ ครั้งเข้าร่วมการเคลื่อนไหวของชาวอังกฤษอย่างต่อเนื่อง

การเคลื่อนไหวต่อเนื่องของชาวอังกฤษ[ แก้ไข]

คำว่า " นิกายแองกลิกันต่อเนื่อง " หมายถึงหน่วยงานของคริสตจักรจำนวนหนึ่งที่ก่อตัวขึ้นนอกนิกายแองกลิกันโดยเชื่อว่ารูปแบบดั้งเดิมของความเชื่อการบูชาและระเบียบของแองกลิกันได้รับการแก้ไขหรือละทิ้งอย่างไม่เป็นที่ยอมรับภายในคริสตจักรนิกายแองกลิกันบางแห่งในทศวรรษที่ผ่านมา พวกเขาจึงอ้างว่าพวกเขากำลัง "สืบสาน" ลัทธิแองกลิกันดั้งเดิม

การเคลื่อนไหวของแองกลิกันต่อเนื่องสมัยใหม่ส่วนใหญ่มีขึ้นในสภาคองเกรสแห่งเซนต์หลุยส์ซึ่งจัดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในปี 1977 ซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหนังสือสวดมนต์ร่วมกันของโบสถ์เอพิสโกพัลและการอนุมัติของคริสตจักรเอพิสโกพัลในการบวชสตรีสู่ฐานะปุโรหิต การเปลี่ยนแปลงล่าสุดในคริสตจักรของนิกายแองกลิกันในอเมริกาเหนือเช่นการเปิดตัวพิธีกรรมการแต่งงานของเพศเดียวกันและการบวชของคนที่เป็นเกย์และเลสเบี้ยนเข้าสู่ฐานะปุโรหิตและสังฆราชได้ก่อให้เกิดการแบ่งแยกเพิ่มเติม

โดยทั่วไปแล้วคริสตจักรที่ดำเนินการต่อเนื่องมาจากผู้คนที่ออกจากนิกายแองกลิกัน คริสตจักรแองกลิกันดั้งเดิมถูกเรียกเก็บโดยผู้นับถือศาสนาต่อเนื่องโดยถูกบุกรุกอย่างมากจากมาตรฐานทางวัฒนธรรมทางโลกและเทววิทยาแบบเสรีนิยม ผู้นับถือศาสนาต่อเนื่องหลายคนเชื่อว่าความศรัทธาของคริสตจักรบางแห่งในการมีส่วนร่วมกับอาร์คบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีกลายเป็นเรื่องนอกรีตดังนั้นจึงไม่ได้พยายามที่จะอยู่ร่วมกับเขาด้วย

ตำบลต่อเนื่องดั้งเดิมในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่พบในเขตเมือง ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1990 เป็นต้นมามีการปรากฏจำนวนขึ้นในชุมชนเล็ก ๆ ซึ่งมักเป็นผลมาจากการแบ่งส่วนในโบสถ์เอพิสโกพัลที่มีอยู่ในเมือง สารบบของชาวอังกฤษดั้งเดิมและเอพิสโกพัลปารีเชสฉบับปี 2550–08 ซึ่งจัดพิมพ์โดย Fellowship of Concerned Churchmen มีข้อมูลเกี่ยวกับตำบลกว่า 900 แห่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคริสตจักรแองกลิกันต่อเนื่องหรือขบวนการปรับฐานของแองกลิกัน จังหวัดในอเมริกาเหนือ

กิจกรรมทางสังคม[ แก้ไข]

มหาวิหารไครสต์เชิร์ชดับลินในดับลิน

ความกังวลเกี่ยวกับความยุติธรรมทางสังคมสามารถโยงไปถึงความเชื่อของแองกลิกันในยุคแรก ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเทววิทยาที่เกี่ยวพันกันของพระเจ้าธรรมชาติและมนุษยชาติ Richard Hooker นักศาสนศาสตร์ชาวอังกฤษเขียนไว้ในหนังสือThe Works of that Learned and Judicious Divineว่า "พระเจ้าไม่ได้สร้างสิ่งใดขึ้นมาเพื่อตัวมันเองเพียงอย่างเดียว แต่ทุกสิ่งในทุกสิ่งและทุกสิ่งแต่ละส่วนมีความสนใจเช่นนั้นโดยรวม โลกนี้ไม่พบสิ่งใดที่สร้างขึ้นสามารถพูดได้ว่า 'ฉันไม่ต้องการเธอ' " [100]ข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสนใจทางเทววิทยาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางสังคมซึ่งปรากฏในอดีตในการเคลื่อนไหวเช่นการรณรงค์ต่อต้านการเป็นทาสของวิลเลียมวิลเบอร์ฟอร์ซผู้เผยแพร่ศาสนา ประเด็นในศตวรรษที่ 18 หรือศตวรรษที่ 19 เกี่ยวกับอุตสาหกรรม[101]

สภาพการทำงานและสังคมนิยมคริสเตียน[ แก้]

Lord Shaftesbury ผู้เผยแพร่ศาสนาที่เคร่งศาสนาได้รณรงค์ให้ปรับปรุงสภาพในโรงงานในเหมืองการกวาดปล่องไฟและเพื่อการศึกษาของคนยากจน เขาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการโรงเรียนมอมแมมเป็นเวลาหลายปี[102] เฟรเดอรินิสันมอริสเป็นผู้นำการสนับสนุนการปฏิรูปการก่อตั้งที่เรียกว่า "ผู้ผลิตสหกรณ์" และวิทยาลัยคนทำงานงานของเขามีส่วนสำคัญในการก่อตั้งขบวนการสังคมนิยมคริสเตียนแม้ว่าตัวเขาเองจะไม่ได้เป็นนักสังคมนิยม แต่เป็น "พ่อของส. ส. ที่มีความปรารถนาอย่างผิดปกติในทฤษฎีที่เขายอมรับข้อผูกพันดั้งเดิมในการช่วยเหลือคนยากจน", [103]มีอิทธิพลต่อชาวแองโกล - คาทอลิกเช่นชาร์ลส์กอร์ผู้เขียนว่า "หลักการของการอวตารถูกปฏิเสธเว้นแต่วิญญาณของคริสเตียนจะได้รับอนุญาตให้เกี่ยวข้องกับทุกสิ่งที่สนใจและสัมผัสกับชีวิตมนุษย์" ชาวอังกฤษให้ความสำคัญกับปัญหาแรงงานซึ่งเป็นผลงานของวิลเลียมเทมเปิลในช่วงทศวรรษที่ 1930 และ 1940 " [101]

ความสงบ[ แก้ไข]

คำถามที่ว่าศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่สงบยังคงเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันสำหรับชาวอังกฤษหรือไม่ โฆษกชั้นนำของแองกลิกันสำหรับแนวความคิดสันติภาพระหว่างปีพ. ศ. 2457 ถึง พ.ศ. 2488 คือเออร์เนสต์บาร์นส์บิชอปแห่งเบอร์มิงแฮมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2467 ถึง พ.ศ. 2496 เขาต่อต้านสงครามโลกทั้งสองครั้ง[104]ในปีพ. ศ. 2480 Anglican Pacifist Fellowship ได้กลายเป็นองค์กรปฏิรูปที่แตกต่างออกไปโดยพยายามทำให้ความสงบเป็นส่วนหนึ่งของเทววิทยาแองกลิกันที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน กลุ่มที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในหมู่ปัญญาชนชาวอังกฤษรวมทั้งเวร่า Brittain , Evelyn อันเดอร์ฮิลล์และอดีตผู้นำทางการเมืองของอังกฤษจอร์จ Lansbury นอกจากนี้Dick Sheppardซึ่งในช่วงทศวรรษที่ 1930 เป็นหนึ่งในนักบวชแองกลิกันที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของสหราชอาณาจักรเนื่องจากการถ่ายทอดคำเทศนาครั้งสำคัญของสถานีวิทยุบีบีซีก่อตั้งสหภาพจำนำสันติภาพซึ่งเป็นองค์กรสันติวิธีทางโลกสำหรับผู้ที่ไม่นับถือศาสนาซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างมากตลอดช่วงทศวรรษที่ 1930 [105]

ในขณะที่ไม่เคยได้รับการรับรองอย่างแข็งขันจากคริสตจักรแองกลิกันชาวอังกฤษหลายคนได้นำหลักคำสอนของออกัสติเนียน " Just War " มาใช้อย่างไม่เป็นทางการ[106] [107] Anglican Pacifist Fellowship ยังคงมีบทบาทอย่างมากทั่วโลกแองกลิกัน ปฏิเสธหลักคำสอนเรื่อง "สงครามเพียง" นี้และพยายามที่จะปฏิรูปคริสตจักรโดยการนำลัทธิสันตินิยมที่มีอยู่ในความเชื่อของคริสเตียนยุคแรก ๆ หลายคนมาตีความใหม่และนำเสนอในการตีความคำเทศนาของพระคริสต์บนภูเขา. หลักการของ Anglican Pacifist Fellowship มักกำหนดเป็นคำกล่าวของความเชื่อที่ว่า "คำสอนของพระเยซูไม่เข้ากันกับการขับเคี่ยวในสงคราม ... ที่คริสตจักรคริสเตียนไม่ควรสนับสนุนหรือให้เหตุผลในการทำสงคราม ... [และ] ที่พยานคริสเตียนของเรา ควรรวมถึงการต่อต้านการขับเคี่ยวหรือเหตุผลของสงคราม " [108]

ความสับสนในเรื่องนี้คือความจริงที่ว่าข้อที่ 37 ของศาสนาในหนังสือการอธิษฐานร่วมกันระบุว่า "เป็นเรื่องที่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับชายคริสเตียนตามคำสั่งของผู้พิพากษาต้องสวมอาวุธและรับใช้ในสงคราม" ดังนั้นสภาแลมเบ ธ ในยุคใหม่จึงพยายามที่จะให้จุดยืนที่ชัดเจนขึ้นโดยการนำสงครามสมัยใหม่กลับมาใช้ใหม่และพัฒนาคำแถลงที่ได้รับการยืนยันในการประชุมแต่ละครั้งของสภาในภายหลัง

คำกล่าวนี้ได้รับการยืนยันอย่างมากเมื่อ "การประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 67 ของคริสตจักรเอพิสโกพัลยืนยันคำกล่าวของพระสังฆราชแองกลิกันที่ชุมนุมกันที่แลมเบ ธ ในปี 1978 และรับรองโดยอนุสัญญาสามัญครั้งที่ 66 ของคริสตจักรเอพิสโกพัลในปี 1979 โดยเรียกว่า" ชาวคริสเตียนทุกที่ ... ในการมีส่วนร่วมในการดำเนินการที่ไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อความยุติธรรมและสันติภาพและเพื่อสนับสนุนผู้อื่นที่มีส่วนร่วมโดยตระหนักว่าการกระทำดังกล่าวจะมีการโต้เถียงและอาจมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ... อนุสัญญาทั่วไปนี้ในการเชื่อฟังคำเรียกนี้เรียกร้องให้สมาชิกทุกคนในเรื่องนี้ คริสตจักรให้การสนับสนุนโดยการสวดอ้อนวอนและโดยวิธีอื่น ๆ ตามที่พวกเขาเห็นว่าเหมาะสมผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำที่ไม่ใช้ความรุนแรงดังกล่าวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะเห็นแก่มโนธรรม และได้รับการแก้ไขต่อไปว่าอนุสัญญานี้เรียกร้องให้สมาชิกทุกคนของศาสนจักรนี้อย่างจริงจังให้พิจารณาถึงผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาเองในการเรียกร้องให้ต่อต้านสงครามและทำงานเพื่อสันติสุขสำหรับชีวิตของพวกเขาเอง "

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง[ แก้ไข]

Justin Welbyในเกาหลีใต้ ในฐานะที่เป็นอาร์คบิชอปแห่งแคนเทอ , Welby เป็นหัวหน้าสัญลักษณ์ของประเทศแองกลิศีลมหาสนิท

มุ่งเน้นไปที่ประเด็นทางสังคมอื่น ๆ กลายเป็นกระจายมากขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ในแง่หนึ่งความเป็นอิสระและความเข้มแข็งที่เพิ่มมากขึ้นของคริสตจักรแองกลิกันใน Global South ทำให้เกิดการเน้นประเด็นใหม่เกี่ยวกับปัญหาความยากจนทั่วโลกการกระจายทรัพยากรอย่างไม่เท่าเทียมกันและผลกระทบจากลัทธิล่าอาณานิคม ในเรื่องนี้บุคคลเช่นเดสมอนด์ตูตูและเท็ดสก็อตต์เป็นเครื่องมือในการปลุกระดมชาวอังกฤษทั่วโลกให้ต่อต้านนโยบายการแบ่งแยกสีผิวของแอฟริกาใต้ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วในโลกอุตสาหกรรมในช่วงศตวรรษที่ 20 บังคับให้คริสตจักรตรวจสอบประเด็นเรื่องเพศเพศวิถีและการแต่งงาน

ศาสนจักรภายในคริสตจักรนิกายโรมันคา ธ อลิก[ แก้]

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2009 ในสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์เจ้าพระยาออกรัฐธรรมนูญเผยแพร่ศาสนา , Anglicanorum Coetibusเพื่อให้กลุ่มอดีตผู้นับถือที่จะเข้าสู่การสนทนาเต็มรูปแบบกับคริสตจักรโรมันคาทอลิกในฐานะสมาชิกของordinariates ส่วนบุคคล[109] 20 ตุลาคม 2552 ประกาศรัฐธรรมนูญที่ใกล้เข้ามากล่าวถึง:

การประกาศรัฐธรรมนูญอัครสาวกในวันนี้เป็นการตอบสนองของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ต่อคำขอจำนวนมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาต่อพระเห็นจากกลุ่มชาวอังกฤษที่ต้องการเข้าร่วมการเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรนิกายโรมันคา ธ อลิกและยินดีที่จะประกาศ ที่พวกเขาแบ่งปันความเชื่อคาทอลิกทั่วไปและยอมรับพันธกิจ Petrine ตามที่พระคริสต์ทรงประสงค์เพื่อคริสตจักรของเขา

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ได้ให้ความเห็นชอบภายในรัฐธรรมนูญเผยแพร่ศาสนาซึ่งเป็นโครงสร้างที่บัญญัติไว้สำหรับศาสนบัญญัติส่วนบุคคลซึ่งจะช่วยให้ชาวอังกฤษในอดีตเข้าร่วมการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่กับคริสตจักรคาทอลิกในขณะที่ยังคงรักษาองค์ประกอบของความเชื่อทางจิตวิญญาณของชาวแองกลิกันที่โดดเด่น

การประกาศรัฐธรรมนูญเผยแพร่ศาสนานี้นำไปสู่ช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนของกลุ่มคนเหล่านี้ที่มีความหวังในแนวทางใหม่ ๆ ในการรวบรวมความเป็นหนึ่งเดียวกับคริสตจักรคาทอลิก ตอนนี้จะขึ้นอยู่กับผู้ที่ร้องขอต่อ Holy See ให้ตอบสนองต่อรัฐธรรมนูญของอัครทูต

-  อาร์คบิชอปแห่งเวสต์มินสเตอร์และอาร์คบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรี[110]

สำหรับศาสนพิธีส่วนบุคคลแต่ละคนสามัญอาจเป็นอดีตบาทหลวงหรือปุโรหิตแองกลิกัน คาดว่าจะมีการจัดเตรียมเพื่อให้สามารถรักษาแง่มุมของพิธีกรรมของชาวอังกฤษได้; cf. การใช้งานของชาวอังกฤษ [111]

หมายเหตุ[ แก้ไข]

 1. ^ ตามที่ John Godfrey กล่าว

  ตำนานที่มีชื่อเสียงและงดงามที่สุดในบรรดาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของบริเตนเป็นของโจเซฟแห่งอริมาเทียซึ่งกล่าวกันว่าเดินทางมาถึงอังกฤษพร้อมกับสหายสิบสองคนในปี 63 ในการเสนอราคาของอัครสาวกฟิลิป ตามประเพณีนี้โจเซฟได้นำจอกศักดิ์สิทธิ์มาด้วยและสร้างขึ้นที่กลาสตันเบอรีซึ่งเป็นโบสถ์แห่งแรกของอังกฤษ [19]

 2. ^ John Careyเขียนว่า

  'Celtic Christianity' เป็นวลีที่ใช้โดยมีระดับความเฉพาะเจาะจงที่แตกต่างกันเพื่อกำหนดคุณลักษณะที่ซับซ้อนซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดาของประเทศที่พูดภาษาเซลติกในช่วงต้นยุคกลาง อย่างไรก็ตามมีการแสดงข้อสงสัยเกี่ยวกับประโยชน์ของคำนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและนักวิชาการส่วนใหญ่มองว่าเป็นปัญหา ... ในขณะที่มีหลักฐานจำนวนมากสำหรับชาวไอริชที่แตกต่างกันและ (ในระดับที่สูงกว่า) การปฏิบัติของอังกฤษในเรื่องของการสวดบัพติศมา และการปกครองของสงฆ์การใช้ที่เป็นปัญหาดูเหมือนจะมีลักษณะเฉพาะภูมิภาคเท่านั้นและไม่จำเป็นต้องมีอยู่ที่นั่นอย่างสม่ำเสมอ มีเพียงชาวอังกฤษเท่านั้นที่ถูกกล่าวหาว่าฝึกฝนการล้างบาปแบบเฮเทอโรด็อกซ์; ร่องรอยของการสวดมนต์ในสมัยโบราณในเวลส์ไม่พบคู่ในการผสมผสาน แต่ส่วนใหญ่เป็น Gallican การนมัสการที่ได้รับการรับรองจากไอร์แลนด์และความเหนือกว่าของเจ้าอาวาสต่อบาทหลวงดูเหมือนจะ จำกัด อยู่เพียงบางส่วนของอิทธิพลของเกลิค[24]

  ในเซลติกทรัพยากรหนังสือ , มาร์ตินวอลเลซเขียนว่า

  สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าไม่เคยมีสิ่งที่เรียกว่า 'The Celtic Church' ไม่เคยเป็นระบบระเบียบแบบที่เราเข้าใจคริสตจักรในปัจจุบัน แต่คริสตจักรเซลติกแต่ละแห่งมีความเป็นอิสระสูงและหากมีความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาความสัมพันธ์ก็มักจะเป็นหนึ่งในการสนับสนุนทางจิตวิญญาณผ่านความพยายามของมิชชันนารีมากกว่าที่จะผ่านโครงสร้างของคริสตจักรใด ๆ โดยเฉพาะ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าชีวิตของคริสตจักรเซลติกที่เกิดขึ้นในไอร์แลนด์ในศตวรรษที่ห้าจะค่อนข้างแตกต่างจากที่เกิดขึ้นในชุมชนเฮบริเดียนในศตวรรษที่สิบเก้า แม้แต่บนแผ่นดินใหญ่รูปแบบของชีวิตคริสตจักรก็จะแตกต่างกันไปอย่างมากในแต่ละที่และจากยุคหนึ่งไปอีกยุคหนึ่ง[25]

 3. ^ สำหรับการศึกษาเน้นหนักเป็นเจ้าโลกของคอนติเนนคาลวินก่อนยุค 1620 ดู Tyacke 1987 สำหรับการศึกษาการรับรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ประหม่า "หนังสือสวดมนต์ Episcopalism" แตกต่างจาก แต่บรรพบุรุษเพื่อฟื้นฟูย่างดู Maltby 1998
 4. ^ การตีความพระเยซูสมัยศตวรรษที่ 19 ของการสวดมนต์ตอนนี้บ่อยน้อยเฉลิมฉลองรวมของศีลมหาสนิทในขณะที่พระสงฆ์กำลังยืนอยู่ที่ทางตอนเหนือด้านสั้นของตารางการสนทนา การตีความผิดนี้เกิดจากข้อเท็จจริงที่ว่าหนังสือสวดมนต์ทั่วไปในปี ค.ศ. 1662ยังคงมีเกณฑ์ที่ขัดแย้งกันสองแบบ จากปี 1552 รูบริกถูกเก็บไว้ที่นักบวชควรยืนอยู่ที่ด้านยาวทางเหนือของโต๊ะสนทนาที่ยืนอยู่ทางทิศตะวันออก - ตะวันตกในคณะนักร้องประสานเสียง (ผู้สื่อสารนั่งอยู่ในคอกนักร้องประสานเสียงข้างกำแพงด้านเหนือและด้านใต้) จากปี ค.ศ. 1559 ได้รับการเก็บรักษารูบริกที่ 'ช่องจะยังคงอยู่เหมือนที่เคยทำมาในอดีต' ซึ่งเดิมมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องการตกแต่งภายในของโบสถ์ยุคกลางจากการป่าเถื่อนของลัทธิคาลวินและ - ส่วนใหญ่ถูกละเลยในรัชสมัยของเอลิซาเบ ธ ที่ 1 และเจมส์ฉัน - มัน ไม่ยินยอมโดยทั่วไปก่อนรัชสมัยของชาร์ลส์ที่ 2 ในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบ ธ ที่ 1 มีเพียงหอสวดมนต์เท่านั้นยังคงอยู่ในตำแหน่งยุคกลางของโต๊ะสนทนายืนถาวรเหนือ - ใต้ที่ผนังด้านตะวันออกของคณะนักร้องประสานเสียง ตำบล St. Giles Cripplegate ในลอนดอนเริ่มใช้การจัดโต๊ะศีลมหาสนิทของ Chapels Royal ในปี 1599 หรือ 1605 และจากนั้นก็เริ่มแพร่กระจาย ความพยายามของอาร์ชบิชอปวิลเลียมเลาด์ที่จะทำให้เป็นข้อบังคับในช่วงทศวรรษที่ 1630 ได้รับผลกระทบที่เป็นที่ทราบกันดี อย่างไรก็ตามในรัชสมัยของชาร์ลส์ที่ 2 มันถูกนำไปใช้โดยทั่วไปและความตั้งใจเดิมของรูบริกตำแหน่งทางเหนือกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ได้และเข้าใจผิดได้ง่าย

อ้างอิง[ แก้ไข]

การอ้างอิง[ แก้ไข]

 1. ^ "มันหมายความว่าอะไรที่จะเป็นชาวอังกฤษ" คริสตจักรแห่งอังกฤษ สืบค้นเมื่อ16 มีนาคม 2552 .
 2. ^ โลกคริสเตียนแนวโน้ม Ad30-ad2200 (HB) ห้องสมุด William Carey 2544 น. 272. ISBN 978-0-87808-608-5. จำนวนแองกลิกันทั้งหมดในคำจำกัดความที่กว้างขึ้น 109,546,970
 3. ^ "แองกลิคัน" Igreja Anglicana (ในโปรตุเกส). ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2020 สืบค้นเมื่อ2 มกราคม 2563 .
 4. ^ "The Anglican Communion official website – homepage". Archived from the original on 19 March 2009. Retrieved 16 March 2009.
 5. ^ a b Worsley 2015.
 6. ^ Anglican Communion official website. Archived 29 June 2011 at the Wayback Machine
 7. ^ a b c d The Oxford Dictionary of the Christian Church by F. L. Cross (Editor), E. A. Livingstone (editor) Oxford University Press, US; 3rd edition, p. 65 (13 March 1997)
 8. ^ Percy 2005, p. 217.
 9. ^ Green 1996, pp. 58–59.
 10. ^ MacCulloch 1996, p. 617.
 11. ^ "History of the Church of England". The Church of England.
 12. ^ "Reports from Committees of the House of Commons: Repr. by Order of the House". House of Commons. 16 January 2019 – via Google Books.
 13. ^ Union with Ireland Act 1800, s. 1, art. 5.
 14. ^ MacCulloch 1996, p. 179.
 15. ^ a b Kasper, Walter (15 October 2009). Harvesting the Fruits: Basic Aspects of Christian Faith in Ecumenical Dialogue. A&C Black. p. 98. ISBN 978-1-4411-2130-1. "Anglicans historically have only recognised the binding authority of the first four ecumenical councils. While they affirm some of the content of successive councils, they believe that only those decisions which can be demonstrated from Scripture are binding on the faithful (IARCCUM GTUM, 69).
 16. ^ Kaye 1996, pp. 46–47.
 17. ^ Baker 1996, pp. 113–115.
 18. ^ Office, Anglican Communion. "Anglican Communion: Doctrine". Anglican Communion Website. Retrieved 17 January 2018.
 19. ^ Godfrey 1962, p. 9.
 20. ^ Bays 2012, p. 25; Godfrey 1962, p. 9; Kelly 1999.
 21. ^ Bays 2012, p. 25; Kelly 1999; Timpson 1847, p. 12.
 22. ^ Armentrout & Slocum 2000; Bays 2012, p. 25; Cross & Livingstone 2005.
 23. ^ Zimmer 1902, pp. 107–109.
 24. ^ Carey 2006, pp. 431, 433.
 25. ^ Wallace 2009, p. 9.
 26. ^ Hogue 2010, p. 160.
 27. ^ Hexham, Rost & Morehead 2004, p. 48; De Waal 1998, p. 52.
 28. ^ Thomas 1981, p. 348; Zimmer 1902, pp. 107–109.
 29. ^ Godfrey 1962, pp. 440–441.
 30. ^ Boenig 2000, p. 7.
 31. ^ The Churchman. Oxford University Press. 1881. p. 427. The Roman Church, and those of the Continent, calculated the occurrence of the Easter festival by a new and more accurate method. The Irish and British Churches calculated by an old and defective rule, which they considered had been transmitted to them from St. John. The difference was sometimes so much as a whole month between the Celtic and the Catholic Easter. When the two Churches came into contact, as they did in the North of England, this discrepancy gave rise to scandal and controversy.
 32. ^ Cairns 1996, p. 172; Grafton 1911, p. 69; Hunter Blair 2003, p. 129.
 33. ^ Hunter Blair 2003, p. 129; Taylor 1916, p. 59.
 34. ^ Wright 2008, p. 25.
 35. ^ Boenig 2000, p. 7; Wallace 2009, p. 9; Wilken 2012, pp. 274–275.
 36. ^ Carpenter 2003, p. 94.
 37. ^ Hunter Blair 1966, p. 226.
 38. ^ Campbell 2011, p. 112.
 39. ^ Hardinge 1995, p. xii.
 40. ^ Webber 1999.
 41. ^ "Church History". The Anglican Domain. Society of Archbishop Justus. Retrieved 18 March 2014.
 42. ^ "Anglican Churches". World Council of Churches. Retrieved 18 March 2014.
 43. ^ Scruton (1996, p. 470): "The Reformation must not be confused with the changes introduced into the Church of England during the 'Reformation Parliament' of 1529–36, which were of a political rather than a religious nature, designed to unite the secular and religious sources of authority within a single sovereign power: the Anglican Church did not until later make any substantial change in doctrine."
 44. ^ Russell 2010.
 45. ^ Russell 2010, p. 88.
 46. ^ Edwards 1983, p. 89.
 47. ^ MacCulloch 1990, pp. 171–172.
 48. ^ Diarmid MacCullough, The Later Reformation in England, 1990, pp. 142, 171–172 ISBN 0-333-69331-0
 49. ^ Black 2005, pp. 11, 129.
 50. ^ Edwards 1984, p. 42.
 51. ^ a b Edwards 1984, p. 43.
 52. ^ Edwards 1984, p. 322.
 53. ^ Edwards 1984, pp. 113, 124.
 54. ^ Edwards 1984, p. 178.
 55. ^ Chadwick 1987, p. 324.
 56. ^ Edwards 1984, p. 318.
 57. ^ Edwards 1984, p. 324.
 58. ^ Edwards 1984, p. 325.
 59. ^ Anglican and Episcopal History. Historical Society of the Episcopal Church. 2003. p. 15. Others had made similar observations, Patrick McGrath commenting that the Church of England was not a middle way between Roman Catholic and Protestant, but "between different forms of Protestantism", and William Monter describing the Church of England as "a unique style of Protestantism, a via media between the Reformed and Lutheran traditions". MacCulloch has described Cranmer as seeking a middle way between Zurich and Wittenberg but elsewhere remarks that the Church of England was "nearer Zurich and Geneva than Wittenberg.
 60. ^ a b c Morris 2003.
 61. ^ McAdoo 1991.
 62. ^ Sykes 1978, p. 16.
 63. ^ Woodhouse-Hawkins 1988.
 64. ^ Sykes 1978, p. 19.
 65. ^ Sykes 1978, p. 53.
 66. ^ Sykes 1978, p. 44.
 67. ^ Ramsey 1936, p. 220.
 68. ^ "Thirty-nine Articles". Encyclopædia Britannica. Retrieved 29 August 2016.
 69. ^ a b Sydnor 1980, p. 80.
 70. ^ Booty 1998, pp. 175–176, 197.
 71. ^ Booty 1998, pp. 163, 174.
 72. ^ Booty 1998, p. 163.
 73. ^ Booty 1998, pp. 164.
 74. ^ Nockles 1994, pp. 7–8, 113, 125, 127.
 75. ^ Kiefer, James E. "The Oxford Tractarians, Renewers of the Church". Biographical Sketches of Memorable Christians of the Past. Society of Archbishop Justus. Retrieved 27 September 2017.
 76. ^ Treloar, Geoffrey R. (2006). "The Cambridge Triumvirate and the Acceptance of New Testament Higher Criticism in Britain 1850–1900". Journal of Anglican Studies. 4 (1): 13–32. doi:10.1177/1740355306064516.
 77. ^ Booty 1998, p. 183.
 78. ^ Westcott, Brooke Foss (1901). "Life". Lessons from Work (Reprinted ed.). London: Macmillan. p. 290.
 79. ^ Booty 1998, pp. 164, 171–172.
 80. ^ Accessed 9 November 2010. Archived 19 November 2008 at the Wayback Machine
 81. ^ "About the Reformed Episcopal Church". rechurch.org.
 82. ^ May 2007, pp. 54–55.
 83. ^ May 2007, pp. 55, 66.
 84. ^ "Eucharistic Doctrine, 1971". www.vatican.va.
 85. ^ "Resolution 2006-D084: Uphold Baptism as a Requirement of Receiving Holy Communion". The Acts of Convention. ECUSA. 21 June 2006.
 86. ^ "Home". Holy Cross Monastery.
 87. ^ [1][dead link]
 88. ^ Mould 2007, p. 94.
 89. ^ Mould 2007, p. 177.
 90. ^ Achim, Maseko. Church Schism & Curroption. Lulu. ISBN 978-1-4092-2186-9. Retrieved 22 January 2020.
 91. ^ Nunley 2005, p. 133.
 92. ^ Zolner, Rev. Eric. "What is a deacon?". All Saints Anglican Church. All Saints Anglican Church. Retrieved 25 February 2019.
 93. ^ Moss 1943, p. 393.
 94. ^ Williams, Thomas J. (1950). Priscilla Lydia Sellon. London: SPCK.
 95. ^ "Major Branches of Religions". www.adherents.com.
 96. ^ Legacy XS Youth Centre & Skatepark, St. George's, Benfleet
 97. ^ "Church Split over Homosexuality Would be a Failure – Welby". BBC News. 11 January 2016. Retrieved 13 July 2016.
 98. ^ Nzwili, Fredrick (29 May 2019). "Citing inclusion of LGBT clerics, Anglican bishops in Africa to shun Lambeth Conference". Religion News Service. Retrieved 1 June 2019.
 99. ^ Sherwood, Harriet (12 January 2016). "Anglican church risks global schism over homosexuality". The Guardian. London. Retrieved 1 June 2019.
 100. ^ Hooker, Richard (1888). The Works of that Learned and Judicious Divine. Oxford, The Clarendon press. p. 313.
 101. ^ a b Maseko, Achim Nkosi (2011). Church Schism & Corruption. p. 204. ISBN 978-1-4092-2186-9.
 102. ^ J. Wesley Bready, Lord Shaftesbury and social-industrial progress (1927).
 103. ^ Norman 1976, pp. 171–172.
 104. ^ Stephen Parker, "'Blessed are the Pacifists': E. W. Barnes of Birmingham and Pacifism, 1914–45," Midland History 34#2 (2009) 204–219.
 105. ^ Pat Starkey (1992). I Will Not Fight: Conscientious Objectors and Pacifists in the North West During the Second World War. Liverpool UP. p. 4. ISBN 978-0-85323-467-8.
 106. ^ "No War, Just War, Just Peace: Statements by the Anglican Church of Canada 1934–2004". Retrieved 16 August 2018.
 107. ^ "Just War Theory". Episcopal Church. 22 May 2012. Retrieved 16 August 2018.
 108. ^ "Who We Are". Anglican Pacifist Fellowship. Retrieved 27 September 2017.
 109. ^ Miller 2011.
 110. ^ Nichols, Vincent; Williams, Rowan (20 October 2009). "Joint Statement by the Archbishop of Westminster and the Archbishop of Canterbury" (Press release). Anglican Communion News Service. Archived from the original on 23 October 2009. Retrieved 20 October 2009.
 111. ^ Butt, Riazat; Hooper, John (20 October 2009). "Roman Catholic Church to Receive Anglicans". The Guardian. London. Archived from the original on 22 October 2009. Retrieved 20 October 2009.

Sources[edit]

 • Armentrout, Don S.; Slocum, Robert Boak, eds. (2000). "Alban, St. (d. c. 304)". An Episcopal Dictionary of the Church. New York: Church Publishing. p. 6. ISBN 978-0-89869-701-8.
 • Baker, Jonathan (1996). "Churchmanship". In Bunting, Ian (ed.). Celebrating the Anglican Way. London: Hodder & Stoughton. ISBN 978-0-340-64268-9.
 • Bays, Patricia (2012). This Anglican Church of Ours. Kelowna, British Columbia: WoodLake. ISBN 978-1-77064-439-7.
 • Black, Vicki K. (2005). Welcome to the Book of Common Prayer. Harrisburg, Pennsylvania: Morehouse Publishing. ISBN 978-0-8192-2130-8.
 • Boenig, Robert (2000). Anglo-Saxon Spirituality. New York: Paulist Press. ISBN 978-0-8091-0515-1.
 • Booty, John (1998). "Standard Divines". In Sykes, Stephen; Booty, John; Knight, Jonathan (eds.). The Study of Anglicanism. London: SPCK (published 2004). pp. 176–187. ISBN 978-0-8006-3151-2.
 • Brooke, Z. N. (1931). The English Church and the Papacy: From the Conquest to the Reign of John. Cambridge, England: Cambridge University Press. Retrieved 26 September 2017.
 • Cairns, Earle E. (1996). Christianity Through the Centuries: A History of the Christian Church (3rd ed.). Grand Rapids, Michigan: Zondervan (published 2009). ISBN 978-0-310-82930-0.
 • Campbell, Heather M., ed. (2011). The Ascent of the West: From Prehistory Through the Renaissance. A History of Western Civilization. New York: Britannica Educational Publishing. ISBN 978-1-61530-373-1.
 • Carey, John (2006). "Christianity, Celtic". In Koch, John T. (ed.). Celtic Culture: A Historical Encyclopedia. 1. Santa Barbara, California: ABC-CLIO. pp. 431–435. ISBN 978-1-85109-440-0.
 • Carpenter, Jane (2003). "Bertha, or Æthelbertha (fl. 567–601)". In Hartley, Cathy (ed.). A Historical Dictionary of British Women. London: Europa Publications (published 2005). pp. 94–95. ISBN 978-0-203-40390-7.
 • Chadwick, Owen (1987). The Victorian Church. Part Two: 1860–1901 (2nd ed.). Eugene, Oregon: Wipf and Stock (published 2010). ISBN 978-1-60899-262-1.
 • Cross, F. L.; Livingstone, E. A., eds. (2005). "Alban, St". The Oxford Dictionary of the Christian Church (rev. 3rd ed.). Oxford: Oxford University Press. p. 33. ISBN 978-0-19-280290-3.
 • De Waal, Esther (1998). "Celtic Spirituality: A Contribution to the Worldwide Anglican Communion". In Wingate, Andrew; Ward, Kevin; Pemberton, Carrie; Sitshebo, Wilson (eds.). Anglicanism: A Global Communion. New York: Church Publishing. pp. 52–57. ISBN 978-0-89869-304-1.
 • Edwards, David L. (1983). Christian England. Volume 2: From the Reformation to the 18th Century. London: Collins.
 • —— (1984). Christian England. Volume 3: From the 18th Century to the First World War. London: Collins.
 • Godfrey, John (1962). The Church in Anglo-Saxon England. Cambridge, England: University of Cambridge Press (published 2009). ISBN 978-0-521-05089-0.
 • Grafton, C. C. (1911). The Lineage from Apostolic Times of the American Catholic Church, Commonly Called the Episcopal Church. Milwaukee, Wisconsin: Young Churchman. Retrieved 25 September 2017.
 • Green, Jonathon (1996). Chasing the Sun: Dictionary Makers and the Dictionaries They Made. New York: Henry Holt and Company. ISBN 978-0-8050-3466-0.
 • Hardinge, Leslie (1995). The Celtic Church in Britain. TEACH Services. ISBN 978-1-57258-034-3.
 • Hexham, Irving; Rost, Stephen; Morehead, John W., II, eds. (2004). Encountering New Religious Movements: A Holistic Evangelical Approach. Grand Rapids, Michigan: Kregel Publications. ISBN 978-0-8254-2893-7.
 • Hogue, Richard (2010). A Theological History of Christian Glossolalia. Mustang, Oklahoma: Tate Publishing. ISBN 978-1-61566-674-4.[unreliable source?]
 • Hunter Blair, Peter (1966). Roman Britain and Early England, 55 B.C. – A.D. 871. New York: W. W. Norton & Company. ISBN 978-0-393-00361-1.
 • —— (2003). An Introduction to Anglo-Saxon England (3rd ed.). Cambridge, England: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-53777-3.
 • Kaye, Bruce (1996). "Anglican Belief". In Bunting, Ian (ed.). Celebrating the Anglican Way. London: Hodder & Stoughton. ISBN 978-0-340-64268-9.
 • Kelly, Joseph F. (1999). "Great Britain". In Ferguson, Everett (ed.). Encyclopedia of Early Christianity (2nd ed.). New York: Routledge (published 2010). ISBN 978-1-136-61157-5.
 • Kitson Clark, G. (1973). Churchmen and the Condition of England, 1832–1885: A Study in the Development of Social Ideas and Practice from the Old Regime to the Modern State. London: Methuen.
 • MacCulloch, Diarmaid (1990). The Later Reformation in England, 1547–1603. Basingstoke, England: MacMillan.
 • —— (1996). Thomas Cranmer: A Life. New Haven, Connecticut: Yale University Press. ISBN 978-0-300-07448-2.
 • Maltby, Judith (1998). Prayer Book and People in Elizabethan and Early Stuart England. Cambridge Studies in Early Modern British History. Cambridge, England: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-45313-4.
 • May, Steven W. (2007). "'Tongue-tied our Queen?': Queen Elizabeth's Voice in the Seventeenth Century". In Hageman, Elizabeth H.; Conway, Katherine (eds.). Resurrecting Elizabeth I in Seventeenth-Century England. Madison, New Jersey: Fairleigh Dickinson University Press. ISBN 978-0-8386-4115-6.
 • McAdoo, Henry Robert (1991). Anglican Heritage: Theology and Spirituality. Norwich, England: Canterbury Press.
 • Miller, Duane Alexander (2011). "Anglicanorum Coetibus and the Church of Our Lady of the Atonement". Anglican and Episcopal History. 80 (3): 296–305. ISSN 0896-8039. JSTOR 42612608. Retrieved 2 January 2013.
 • Morris, Jeremy N. (2003). "Newman and Maurice on the Via Media of the Anglican Church: Contrasts and Affinities". Anglican Theological Review. 85 (4): 623ff. ISSN 0003-3286.
 • Moss, Claude Beaufort (1943). The Christian Faith: An Introduction to Dogmatic Theology. Eugene, Oregon: Wipf and Stock (published 2005). ISBN 978-1-59752-139-0.
 • Mould, Alan (2007). The English Chorister: A History. London: Hambledon Continuum. ISBN 978-1-84725-058-2.
 • Moyes, James (1907). "Anglicanism". In Herbermann, Charles (ed.). Catholic Encyclopedia. 1. New York: Robert Appleton Company. pp. 498–504 – via Wikisource.
 • Nockles, Peter B. (1994). The Oxford Movement in Context: Anglican High Churchmanship, 1760–1857. Cambridge, England: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-38162-8.
 • Norman, E. R. (1976). Church and Society in England, 1770–1970: A Historical Study. Oxford: Clarendon Press.
 • Nunley, Jan (2005). "A Summary of the Report and Its Context". In Douglas, Ian T.; Zahl, Paul F. M. (eds.). Understanding the Windsor Report: Two Leaders in the American Church Speak Across the Divide. New York: Church Publishing. ISBN 978-0-89869-487-1.
 • Parry, Graham (2008). Glory, Laud and Honour: The Arts of the Anglican Counter-Reformation. Woodbridge, England: Boydell Press. ISBN 978-1-84383-375-8.
 • Percy, Martyn (2005). Engaging with Contemporary Culture: Christianity, Theology and the Concrete Church. Explorations in Practical, Pastoral, and Empirical Theology. Aldershot, England: Ashgate (published 2007). ISBN 978-0-7546-8255-4.
 • Ramsey, Michael (1936). The Gospel and the Catholic Church. London: Longmans.
 • Russell, Thomas Arthur (2010). Comparative Christianity: A Student's Guide to a Religion and its Diverse Traditions. Boca Raton, Florida: Universal-Publishers. ISBN 978-1-59942-877-2.
 • Scruton, Roger (1996). A Dictionary of Political Thought. Macmillan. ISBN 978-0-333-64786-8.
 • Sydnor, William (1980). Looking at the Episcopal Church. Morehouse Publishing.
 • Sykes, Stephen W. (1978). The Integrity of Anglicanism. London: Mowbray.
 • Taylor, Thomas (1916). The Celtic Christianity of Cornwall. London: Longmans, Green and Co. Retrieved 25 September 2017.
 • Thomas, Charles (1981). Christianity in Roman Britain to AD 500. Berkeley, California: University of California Press. ISBN 978-0-520-04392-3.
 • Timpson, T. (1847). British Ecclesiastical History, Including the Religion of the Druids, the Introduction of Christianity into Britain, and the Progress and Present State of Every Denomination of Christians in the British Empire (2nd ed.). London: Aylott and Jones. Retrieved 25 September 2017.
 • Tyacke, Nicholas (1987). Anti-Calvinists: The Rise of English Arminianism, c. 1590–1640. Oxford: Clarendon Press. ISBN 978-0-19-822939-1.
 • Wallace, Martin (2009). The Celtic Resource Book (2nd ed.). London: Church House Publishing. ISBN 978-0-7151-4186-1.
 • Webber, Christopher L. (1999). The Episcopal Church: An Introduction to Its History, Faith, and Worship. Harrisburg, Pennsylvania: Church Publishing. ISBN 978-0-8192-2520-7.
 • Wilken, Robert Louis (2012). The First Thousand Years: A Global History of Christianity. New Haven, Connecticut: Yale University Press. ISBN 978-0-300-11884-1.
 • Wright, J. Robert (2008). A Companion to Bede: A Reader's Commentary on The Ecclesiastical History of the English People. Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing. ISBN 978-0-8028-6309-6.
 • Woodhouse-Hawkins, M. (1988). "Maurice, Huntington, and the Quadrilateral: An Exploration in Historical Theology". In Wright, J. Robert (ed.). Quadrilateral at One Hundred. London: Mowbray.
 • Worsley, Howard (2015). "Anglican Church Christian Education". In Kurian, George Thomas; Lamport, Mark A. (eds.). Encyclopedia of Christian Education. 1. London: Rowman & Littlefield. p. 50. ISBN 978-0-8108-8493-9.
 • Zimmer, Heinrich (1902). The Celtic Church in Britain and Ireland. Translated by Meyer, A. Ballantyne, Hanson & Co.

Further reading[edit]

 • Anson, Peter F. (1955). The Call to the Cloister: Religious Communities and Kindred Bodies in the Anglican Communion. London: SPCK.
 • Archbishops' Commission on Christian Doctrine (1938). Doctrine in the Church of England. London: SPCK.
 • Armentrout, Donald S., ed. (1990). This Sacred History: Anglican Reflections. Cambridge, Massachusetts: Cowley Publications. ISBN 978-1-56101-003-5.
 • Bess, Douglas (2006) [2002]. Divided We Stand: A History of the Continuing Anglican Movement. Berkeley, California: Apocryphile Press. ISBN 978-1-933993-10-2.
 • Buchanan, Colin. Historical Dictionary of Anglicanism (2nd ed. 2015) excerpt
 • Fitch, John (2009). Anglican Eirenicon: The Anglican Concept of Churchmanship in the Quest for Christian Unity. Cambridge, England: The Lutterworth Press. ISBN 978-0-7188-9212-8.
 • Griffith Thomas, William Henry (1930). The Principles of Theology: An Introduction to the Thirty-Nine Articles. London: Longmans, Green & Co.
 • Hein, David, ed. (1991). Readings in Anglican Spirituality. Cincinnati, Ohio: Forward Movement. ISBN 978-0-88028-125-6.
 • —— (2009). "Thoughtful Holiness: The Rudiments of Anglican Identity". Sewanee Theological Review. 52 (3): 266–275. ISSN 1059-9576.
 • Hein, David; Henery, Charles R., eds. (2010). Spiritual Counsel in the Anglican Tradition. Cambridge, England: James Clarke and Co. ISBN 978-0-227-90349-0. JSTOR j.ctt16wdm91.
 • Hein, David; Shattuck, Gardiner H. Jr. (2004). The Episcopalians. Westport, Connecticut: Praeger Publishers. ISBN 978-0-313-22958-9.
 • Jasper, R. C. D. (1989). The Development of the Anglican Liturgy, 1662–1980. London: SPCK. ISBN 978-0-281-04441-2.
 • More, Paul Elmer; Cross, Frank Leslie, eds. (1935). Anglicanism: The Thought and Practice of the Church of England, Illustrated from the Religious Literature of the Seventeenth Century. Milwaukee, Wisconsin: Morehouse Publishing. hdl:2027/umn.319510014971092.
 • Neill, Stephen (1977). Anglicanism (4th ed.). London: Mowbrays. ISBN 978-0-264-66352-4.
 • Nichols, Aidan (1993). The Panther and the Hind: A Theological History of Anglicanism. Edinburgh: T&T Clark. ISBN 978-0-567-29232-2.
 • Norman, Edward (2004). Anglican Difficulties: A New Syllabus of Errors. London: Morehouse Publishing. ISBN 978-0-8192-8100-5.
 • Ramsey, Michael (1991). Coleman, Dale (ed.). The Anglican Spirit. London: SPCK. ISBN 978-0-281-04523-5.
 • Sachs, William L. (1993). The Transformation of Anglicanism: From State Church to Global Communion. Cambridge, England: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-39143-6.
 • Tavard, George (1963). The Quest for Catholicity: A Study in Anglicanism. London: Burns & Oates.
 • Williams, Rowan (2003). Anglican Identities. London: Darton, Longman & Todd. ISBN 978-1-56101-254-1.
 • Wolf, William J., ed. (1982). Anglican Spirituality. Wilton, Connecticut: Morehouse-Barlow Co. ISBN 978-0-8192-1297-9.

External links[edit]

 • Anglican Communion website
 • Anglicanism at Curlie
 • What it means to be an Anglican article
 • Anglican History website
 • Anglicans Online website
 • Online Anglican resources