1985 IAAF ฟุตบอลโลก

IAAF World Cup in Athletics ครั้ง ที่4 เป็นการแข่งขัน กีฬาประเภทกรีฑาและ กรีฑา ระดับนานาชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมสหพันธ์กรีฑานานาชาติซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4-6 ตุลาคม พ.ศ. 2528 ที่บรูซสเตเดียในแคนเบอร์ราประเทศออสเตรเลีย


TOP